MERIDIAN PERICARD-OBĚH SRDCE OS(PC)              

 

 


Meridián obalu srdce – osrdečník – krevního oběhu - jin

Čas: 19.–21. hodina
Do činnosti se dostává obal srdce – krevní oběh. V této době člověk velmi dobře vnímá. Je to čas vhodný pro poslech hudby a divadelních her, ale také nejúčinnější pro působení antibiotik nebo pro aplikaci krémů na bolestivá místa.
Obecná charakteristika: jinová dráha probíhající sestupně od hrudníku k ruce

 

 

Průběh dráhy meridiánu: Začíná v srdci, klesá skrze bránici dolů a spojuje horní, střední a dolní část medidiánu trojohřívače. Druhá větev proudí do oblasti žeber, vede okolo podpažní jamky na vnější stranu nadloktí a podél něj k onybu paže a přes předloktí i dlaň až k nehtu prostředníčku. V dlani se jedna krátká větev stáčí a u nehtového lůžka prsteníčku se spojuje s meridiánem trojohřívače.

Orgány a okrsky pod jejím vlivem: cévní a nervový systém, srdce, hrudník, žaludek, horní končetiny

Nálady: radost

Element: oheň

Rovnováha energie: vnitřní klid, uvolněnost, sebedůvěra, spokojenost

Fyzické projevy energetické nerovnováhy: Křečovité bolesti na vnitřní straně předloktí a v ohybu lokte, dále problémy se srdcem projevující se pocitem plnosti anebo silným bušením srdce, pocity horkosti v dlaních, zrudnutí tváře a zežloutnutí očního bělma. Onemocnění mozku, migréna, epilepsie, nevolnost a zvracení, angina pectoris, škytavka, poruchy prokrvení, ochrnutí, stavy vyčerpanosti, zhroucení oběhového systému nebo šok.

Psychické projevy energetické nerovnováhy:Sklon k ustavičnému hlasitému smíchu, duševní neklid.Dále trudomyslnost, pocity viny, zasmušilost, žárlivost, neklid, pocity napětí.