ARKTURIANI

12.04.2012 19:56

 

Arkturiáni

prostřednictvím

Suzan Caroll

Zdroj: https://www.multidimensions.com )

Překlad: Sir)

květen 2009

OBSAH

Arkturiánsky koridor

Cesta přes Arkturiánsky Koridor

Krok jedna - Vstup do Arkturiánskeho Koridoru

Krok dva - Odhalování Skryté Temnoty

Krok tři - pociťování Proudu

Krok čtyři - Děravý člun

Krok pět - Prázdnota do Páté Dimenze

Krok šest - Krystalové Město

Krok sedm - V krystalovém Chrámu

Krok osm - Přivítání tvého návratu

Krok devět - Práh do páté dimenze

Krok deset-Päťdimenzionálna Venuše

Závěrečná zpráva od Arkturiáni

***

Arkturiánsky Koridor

Drazí členové Týmu planetárního vzestupu,

Gratulujeme! Načetli a začlenily jste vysokofrekvenční Světlo do vašeho pozemského vozidla ( hmotného těla, pozn. překl. ) a sloučily jste své osobní čakry s planetárními čakrami Gaie. Díky tomu jsme k vám, my Arkturiáni, přišli abychom vám připomněli dohodu, kterou jste s námi udělali předtím, než jste přijali své současné pozemské vozidlo.Byli jste ve svém JA vyšší dimenze a připravovali jste se na realitu třetí dimenze, vašeho současného pozemského života, když jste zavolali nás, Arkturiánsky Kolektivní Vědomí . Věděli jste, že tato realita bude velmi důležitá, protože jste se dobrovolně stali členy "pozemské posádky" Týmu planetárního vzestupu.

Uvědomovali jste si, že vaše současná realita nabídne velkou příležitost pro rozšíření vašeho vědomí, ale také jste věděli, že bude velmi snadné ztratit se v přeludem třetí dimenze a zapomenout příslib vaší Duše. Takže jste nás požádali, abychom vás kontaktovali jakmile budete schopni přijmout naše volání a připomněli vám vaši dohodu.Protože jste tak velkolepě rozšířili své vědomí, jsme schopni vás nyní kontaktovat. Když jsme se potkali před vaším současným životem, slíbili jste, že se podělíte o naši komunikaci s tolika lidmi s kolika dokážete. Chceme abyste věděli, že my jsme vděční, že můžeme vašim prostřednictvím komunikovat s dalšími a jsme úplně za vámi a také ve vás.

Prosím nezapomeňte nás udržovat ve svém probouzejícím se vědomi v každém okamžiku svého života. Ciťte naši komunikaci jako proudí dovnitř, přes vaši korunní čakru, aby byla zobrazena na obrazovce mysli vašeho třetího oka.Vyšlete naši energii dolů přes vaše chodidla a ven přes vaše ruce a srdce. Ciťte jako vyzařujete vzhůru z jádra Gaie Země a dolů z okraji její atmosféry. BUĎTE JEDNÍM s naším Arkuriánskym kolektivního vědomí, v každé vaší emocí, myšlence, činu a vyzařování. Vizte naši tvář, když se podíváte do zrcadla. Ciťte náš krok když kráčíte svým životem a náš dotek když zažíváte váš svět. My jsme vždy s vámi.

My, Artkuriáni, si přejeme vám připomenout, že jsme byli zvoleni Galaktickou Federací, abychom byli Strážcem Gaie během přesunu Její a jejích obyvatel, přes čtvrtou do páté dimenze a dále. Obyvatelé Arktúru vzostúpili za třetí dimenzi před eónmi a naše hvězda nás bude brzy následovat. Od té doby jsme sloužili jako strážci těch, kteří si přejí následovat nejvyšší Cestu Clean vědomí. Ve skutečnosti, ve vaší přítomnosti, si mnozí z našeho druhu vzali fyzické pozemská těla, aby pomohli Gaii při planetárním vzestupu. Jelikož my vibruje v páté dimezii a výše, vstoupení do hmotného pozemského těla je velká oběť, ale my ji s radostí přijímáme.

Náš koridor

Arkturiánsky Koridor je tunel Světla, který slouží jako medzidimenzionálna brána do páté dimenze a dále.Protože je Koridor blízko Arktúru (hvězda Arcturus, pozn. překl.) a my máme starobylou dohodu o pomoci těm, kteří jsou na Cestě Vzestupu, byli jsme vybráni za jeho Strážců. Bytosti, které se chtějí podílet na zkušenosti třetí dimenze Země cestují přes Arkturiánsky Koridor. Potom, když ukončí svůj pobyt v nižších světech, vrátí se do vyšších dimenzí přes tentýž Koridor.

Náš Koridor je ten, přes který jednotlivci procházejí, když se tak rozhodnou, zda už když si přejí vrátit se znovu na Zemi kvůli dalším inkarnace nebo se přemístit ven do jiných slunečních soustav a dimenzí. Takže my jsme hlídky Koridoru, který neslouží jen jako brána, přes kterou lidé procházejí během smrti a znovuzrození, ale také jako mezistanice pro nefyzické vědomí, aby si zvyklo na fyzično. Když si přejete zdržovat se mimo vaší sluneční soustavy a vyzkoušet jiné soustavy půjdete přes náš Koridor.

Pomoc Gaii

My Arkturiáni, a také vy, členové Týmu planetárního vzestupu, jsme se zavázali, že použijeme sílu bezpodmínečné lásky, abychom pomohli Gaii naplnit její Božský Plán stát se planetou Míru a Lásky, aby se mohla změnit na Hvězdu páté dimenze. Milovaní vyslanci Plejád, Síria, Arktúru, Andromedy a Antares a také bratrstva a Sesterstvo Světla, Andělské Království, Vzostúpení Mistři a probuzení obyvatelé Země se všichni spojili, aby pomohli Gaii při naplnění Její proměny.

Pamatujte si, že klíč k vašemu osobnímu vzestupu je vnitřní Mír a Bezpodmínečná Láska, hlavně Láska k vašemu fyzickému tělu. Vaše pozemské vozidlo vám umožňuje vytvářet vaši realitu vašimi myšlenkami a cítit úžasné emoce Radosti a Lásky. Jsme šťastní, že vám můžeme v tomto čase připomenout, že emoce Lásky a Radosti mají schopnost nastavit vědomí na vaši nejvyšší možnou frekvenci. Zažívání neštěstí není odpověď na vnější a / ​​nebo vnitřní vlivy, ale spíše je upozorněním, že vaše vědomí padlo do nižších vibrací.

Když čelíte téže "nešťastné" zkušenosti zatímco udržujete své vědomí "nastaveno" na frekvenci své Duše / SEBE, můžete ji vnímat jako příležitost pro růst a rozšíření vědomí. To proto, že zkušenost, která ničí vaše ego, je sotva výzvou pro vaši Duši. Z pohledu vaší multidimenzionální Duše / JA je každý zážitek novou příležitostí k vyčištění a milování sebe a vaší planety. Denní spojení do vyšších dimenzí pokud nám, Arkturiáni, vám umožní plně se probudit k poslání, které jste si VY zvolili, když jste se dobrovolně rozhodli stát se členem pozemské posádky Týmu planetárního vzestupu.

Arcturus

Než budeme cestovat přes Koridor, dovolte nám podělit se s vámi o některé informace o našem světě. Arcturus je červená superobří hvězda 36,7 světelných let od Země v souhvězdí Pastýř (angl. Boots, pozn. překl.) . Věří se, že to byla jedna z prvních hvězd, které vaši starověcí pozorovatelé pojmenovali, pravděpodobně proto, že je to čtvrtá nejjasnější hvězda na nebi , od které více září jen Sírius, Canopus a Alpha Centauri. Ve vašem jazyce je jméno Arcturus překládáno jako "Strážce Medvěda" kvůli naší blízkosti k nebeským medvědem, Ursa Major ( Velká Medvědice, pozn. překl. ) a Ursa Minor ( Malá Medvědice, pozn. překl. ). Jméno Arcturus se kdysi používalo pro celé naše souhvězdí Pastýře.

Nás na Arktúre jste poznali jako maják světla po mnoho vašich tisíciletí. Vaši starověcí Egypťané nazývali Pastýře "Smat", což znamená " ten, který vládne, pokořuje a panuje "a také" Bau ", což znamená" příchozí ". Arcturus byl uctíván v chrámech Nilu a také v chrámu Venuše v Anconě v Itálii. V Indii 13-ho století byl Arcturus nazýván "Svatý" - "Dobrý Chodec". Časné arabské jméno pro Arcturus bylo "Al Haris al Sama" - "Opatrovatel Nebe". Chaldejec Papsukal znal Arcturus jako "Hlídacího Poslat". Na Eufratu byl Arcturus "Pastýř nebeského stáda" nebo "Pastýř života na Nebi".

Ve vaší mytologii je Pastýř Oráč, který pohání Medvědi Ursa Major a Ursa Minor kolem polární hvězdy Polárky.Medvědi, uvázané k polární ose, tahají za sebou pluh a ořou nebeské pole "aby otáčení nebes nikdy neustalo" .Arcturus lze snadno najít, když si všimnete, že křivka rukojeti Velkého Voza je částí kruhu, nebo oblouku, a pak sledujete oblouk k Arktúru. Z jižní polokoule je Arcturus viditelný večer od března do časného léta

Červení obři, jako Arcturus, jsou předchůdci supernov, neutronových hvězd a černých děr. Proto Arcturus je v posledních fázích svého života, ve kterém může být vnímán z třídimenzionální reality. Jelikož Arcturus je nejjasnější hvězdou v souhvězdí Pastýř, je také nazýván Alfa Pastýře. Vzor hvězd v našem souhvězdí vytváří tvar draka, ve kterém je Arcturus hvězda na základně draka. Arcturus je obr s průměrem asi 18 krát větším než je Slunce Země, čtyřikrát větší masou jako je masa Slunce a teplota povrchu je asi o 1500 stupňů nižší, ale jeho mnohem větší povrch je důsledkem vyzařování energie s intenzitou která jej činí 105 krát jasnějším jako je Slunce Země. Arcturus byl utvořen asi před 10 miliardami let v koróně Mléčné dráhy v generaci hvězd utvářen spíše než bylo vytvářeno vaše Slunce. Proto jsme asi dvakrát takoví staří jako sluneční soustava Země a jsme nejstarší objekt viditelný pouhým okem .

Naše lidské spojení

Bylo mnoho lidí, kteří se podíleli na komunikaci s námi. Edgar Cayce, slavné duchovní spojení ( angl. channel, pozn. překl. ) Země, oznámil, že Arcturus je jedna z nejpokročilejších civilizací v této galaxii. Se skromností připouštíme, že to je pravda, protože my jsme civilizace páté a vyšších dimenzí. My jsme také předlohou budoucnosti Země a šťastně používáme naši Arkturiánsky energii, abychom emocionální, mentální a duchovně pomáhali každému kdo nás zavolá. My jsme vždy k dispozici na pomoc každému, kdo touží plánovat a navrhovat vaši nastávající novou realitu.

Klíče Enochove nás popisují jako "prostřednickou programové centrum využívány fyzickými bratrstva tohoto Vesmíru na řízení mnoha cyklů 'pokusů s fyzična'" . Klíče Enochove nás nazývají "dohlížející frekvence Světla", která řídí přípravu lidstva na příchod "Bratrstva Světla". Arcturus je ve skutečnosti zaměřen na poznání, je to knihovna, která učí Površáků a jiné vzostúpené bytosti než se pohybovat z jedné reality do druhé.

Naše soustava Pastýř symbolizuje stařešinu, mudrce, moudrého starého muže, který se zajímá o principy a na pozadí ležící příčiny, teorie, ideologie ao to jako minulost působí na budoucnost. Souhvězdí Pastýř se spojuje s kartou Poustevník ( angl. Hermit - trumf IX., pozn. překl. ) v tarotové sadě. Poustevník je zobrazen v plášti s kapucí, který ho zakrývá od hlavy až po paty, kromě tváře a rukou. V pravé ruce drží ať hoří lucerna av levé ruce procházkové hůl a blízko na zemi je had.

Oswald Wirth v Tarotu Mágů vysvětluje, že Poustevník používá svou hůl na ťukání po zemi, na komunikaci se zemí jako pomalu postupuje svou Cestou. Místo aby hada zabil na něj sešle kouzlo, takže se ovine kolem jeho hole, což naznačuje že Poustevník se nebojí nižších energií ale raději s nimi spolupracuje. Lucerna pátrá, proniká a odhaluje vnitřní kvality věcí. Poustevník je mistr, který pracuje na tabuli, kde sestavuje přesný plán zamýšleného výtvoru.

Všechno, spíše než formu, existuje jako abstraktní představa, jako záměr. Poustevník představuje záhadného řemeslníka, "vypracován plán" a lešení, které je životně důležité před tím než začne fyzická konstrukce. Poustevník je schopen řídit práci ostatních a rozlišit to co je v zárodečném podobě vaší Nové Země.

Norma Milanovich psala o své komunikaci s námi ve své knize, "My, Arkturiáni". Slečna Milanovich přináší naši důležitou zprávu, že nejzákladnější složkou života v páté dimenzi je Bezpodmínečná Láska. Negativita, strach a vina musí být překonány a vyměněny za Lásku a Světlo. My Arkturiáni pracujeme v blízkém spojení se Vzestoupených Mistrů a Galaktickou Federací. Cestujeme po Vesmíru v našich hvězdných lodích, které patří mezi nejpokročilejší ve Vesmíru, abychom chránili a provázely lidstvo našimi telepatickým přenosy k těm, kteří nás dokáží přijímat.

Otevření koridoru

9. září 2002 se energie našeho Arkturiánskeho koridoru zesílila a dramaticky posunula způsobem, který lze popsat jen jako "kosmický obrat". Vaše oblast vesmíru posouvá vědomí, vyvažuje se, čistí a zesiluje. Je to proměna, která umožnila našemu Arkturiánsky Koridoru připravit se na jeho vyšší službu. Během dvaceti sedmi dnů následujících po posunu byl Koridor rekalibrovaný ( přenastaven, pozn. překl. ) tak, aby se stal více přístupným vašemu vědomí třetí dimenze. Říká se, že během těchto dvaceti sedmi dnů nastalo mocné zarovnání všech dimenzionálních říší a dokonalé zarovnání dimenzionálních bran. Toto dokonalé zarovnání umožnilo otevření vnitřní hvězdné brány v koridoru, která byla na příslušném místě po eóny, ale otevírá se jen během dimenzionálních zarovnání.

Tato vnitřní hvězdná brána je stále otevřená, a zůstane otevřená tak dlouho, dokud budou existovat nějaké trojdimenzionální osoby, planety a reality, které se připravují na návrat do vyšších světů. Náš Koridor v sobě obsahuje harmonickou rezonanci na spuštění genetické restrukturalizace, která aktivuje vzpomínku na vaši schopnost cestovat a komunikovat interdimenzionálně. Od září 2002 probíhalo v každém z vás zdokonalování, které napomáhá vaší schopnosti uvědomit si a přijmout že TEĎ nastal čas zahájit cestu DOMOV do páté a vyšších dimenzí. A nejlepší na tom je, že nemusíte "opustit" žádné z milovaných částí vaší reality, protože Gaia se také připravuje na svou cestu DOMŮ.

Tento kanál ( angl. channel, osoba která zprostředkuje duchovní spojení, pozn. překl. ) je v telepatické spojení s námi, Arkturiáni, po mnoho let a chtěla dobrovolně sdílet většinu své komunikace se světem prostřednictvím nástroje páté dimenze - Internetu. V roce 2002, když si uvědomila, že byl aktivován Arkturiánsky Koridor, oddala se zkušenosti vstupu do koridoru každý den, přičemž zapsala své zkušenosti a sdílí je s ostatními prostřednictvím informačního letáku ( angl. newsletter, internetová služba, pozn. překl. ) Když poprvé zahájila svůj proces, právě ukončila velmi náročný čas ve svém životě a byla mentálně, emocionálně a fyzicky raněná.

Prostřednictvím svých zkušeností v koridoru prošla transformací. Nicméně, trvalo to měsíce, než si uvědomila tuto skutečnost. Duchovní léčení je jako vaření v mikrovlnné troubě. Je prováděno s určitou frekvencí a "vaření" probíhá zevnitř ven. Často to zabírá čas ve fyzickém světě, dokud si uvědomíte přeměnu, která se již udála ve vašem vědomí. Možná se někteří z vás v roce 2002 k ní nebo dalším přidali a měli jste přesně stejnou zkušenost.Zda jste si toho vědomi nebo ne, pokud jste byli přitahováni k tomu, abyste se přidali na tuto cestu přes Koridor, byli jste pravděpodobně v cestě roce 2002 nějakým způsobem zapojeni.

Dokonce i když je toto vaše první cesta přes Koridor, věnujte chvíli srovnání vašeho života teď s vaším životem v roce 2002. Vysokofrekvenční energie na vaši planetu se od té doby velmi zvýšily. Takže většina z vás zažila nějaký druh proměny. Když vysokofrekvenční Světlo vstoupí do vaší formy, vaše osobní vibrace se zvýší.Tato zvýšená vibrace vyvolá rychlejší otáčení vašich čaker a vašich buněk, až po DNA. Toto zrychlené otáčení vyhodí nižší frekvence Temnoty, strachy, nepohodlí a nemoci, aby vám umožnilo přijmout více Světla do vašeho vědomí, těla a reality.

Proces uvolňování Temnoty vám umožňuje přijmout Světlo vyšší frekvence do vašeho systému. Toto vysokofrekvenční Světlo může vyvolat symptomy transformace (příznaky přeměny, pozn. překl.) ve vašich emocích, myšlenka, těle, činech a realitě. Nicméně odměnou je, že rezonanční frekvence vašeho pozemského vozidla (hmotného těla, pozn. překl.) se zvýší a vaše vědomí se značně rozšíří. Díky těmto změnám, bez ohledu na to jaké nepohodlné mohly být, jste připraveni zahájit svou cestu přes Arkturiánsky Koridor.Během své cesty si možná přejete přemýšlet o tom, jak moc se změnil nebo nezměnil váš život odkdy jsme otevřeli Koridor v roce 2002. Doporučujeme toto uvažování, protože si uvědomujeme, že často se naši pozemští mohou ztratit ve světských zodpovědnostech denního života a zapomenout rozeznat jako moc vyrostly.

Dovolte své představivosti aby převzala vládu, abyste mohli utišit hlasy zdůvodňování a pochybností, jak budete cestovat ve vědomí zpět do páté dimenze a dále. Toto je však cesta za čas a prostor. Takže nebude odcházení ani návrat. Bude jen ZDE a NYNÍ vašeho rozšiřujícího se vědomí pocitu SEBE. Tak se připoutejte a usaďte na cestě přes Arkturiánsky Koridor!

My jsme VŽDY s vámi

Arkturiáni

 ( 10.September 2008 )

***

CESTA přes Arkturiánsky Koridor

Mnozí z členů pozemské posádky přišli z různých domovských světů ( hvězd / planet původu ) přijmout pozemské vozidlo, aby mohli pomáhat v tomto velkém kosmickém okamžiku planetárního vzestupu. Náš Koridor poskytuje navozující paprsek, pomocí kterého se každý člen může znovu spojit se svým mutlidimenzionálnym JA. Arkturiánsky Koridor slouží jako hvězdná brána, řídící stanice, kontrolní věž taková jaké máte na vašich letištích. My jsme rozbočovače, mezistanice pro všechny interdimenzionálních průzkumníků. Všichni interdimenzionální cestovatelé cestují přes naši spirálu / koridor. Pak buď zůstanou zde nebo pokračují do kteréhokoliv hvězdného systému, který je jejich konečným cílem.

My, Arkturiáni, si přejeme vám připomenout, že jen zbavení se vaší vědomé a podvědomé víry v omezení a oddělenosti vám umožní vstoupit do Koridoru a cestovat z třetí dimenze do čtvrté a páté dimenze a do šesté a sedmé dimenze. Každý vstup do Koridoru, zda už je vaše zkušenost vědoma nebo nevědomá, vám nabízí větší poznání, pochopení a splynutí s vaším pravým, multidimenzionálním JA . My, Arkturiánsky rodina, vítáme váš návrat DOMŮ do vyšších světů, ačkoliv ve skutečnosti jste nikdy neodešli, protože vaše pozemské vozidlo je jen malá část vaší velkolepé multidimenzionální Bytosti.

Od doby rekalibrace Koridoru v roce 2002 bylo na vaši planetu vyzařovaného více vysokofrekvenčního Světla. Toto vyšší Světlo osvítilo a bude nadále osvětlovat skrytou Temnotu v jádru vaší třídimenzionální reality. Když nepolarizované vysokofrekvenční Světlo páté a vyšší dimenze putuje přes náš Koridor, zvětšuje prostor "mezi" nejjasnějším Světlem a nejtemnější Temnotou. Jakmile je " meziprostor "osvětlený, odhalí se cestička mezi Světlem a Temnotou a vytvoří se spojení mezi dvěma extrémy. Jinými slovy, vyzařování Světla vyšších dimenzí na vaše trojdimenzionální polarity odhalí, že ve skutečnosti mezi nimi NENÍ oddělenost . Toto odhalení způsobí zkratování třídimenzionální matrice.

Pokud věříte že žijete jen v Temnotě, jste v iluzi, že jste omezení ve své schopnosti rozšiřovat Světlo. Na druhé straně, pokud věříte že žijete jen ve Světle, jste omezení ve své schopnosti uzemnit své Světlo, abyste osvítili a vyléčili svou vnitřní Temnotu . Naše bariéra nepolarizovaného Světla vyšší dimenze slouží k odhalení všech iluzí polarity a oddělenosti. Bez oddělenosti existuje POUZE Jednota.

Vše polarizované myšlení, jak dobrý versus zlý, správný versus nesprávný, bohatý versus chudý, je neutralizovány jakmile je odhalena cesta mezi. Dobří si tehdy uvědomí, že jsou také zlí, ti co mají pravdu si uvědomí, že se také mýlí a bohatí si uvědomí že jsou také chudí, právě tak jako opačně. S koncem polarizace vyhasne koncept oddělenosti.Všechny protiklady, všechny hranice spektra zkušeností budou sjednocené prostorem mezi, takže si budete moci uvědomit, že jste oběma protiklady, stejně jako celým spektrem.

Radujte se z uvolnění vašich starých přesvědčení v omezení, protože pokud zažíváte to, že jste chudí, zmateni nebo zlí, můžete si snadno zvolit zažívání toho že jste bohatí, správní nebo dobří. Ale musíte věřit, že máte ten druh síly uvolnit vaše přesvědčení v omezení, nebo ho nebudete mít. Vaše myšlenky, ať už vědomé či nevědomé vytvářejí vaše přesvědčení a vaše přesvědčení vytvářejí vaši realitu.

S ukončením iluze oddělenosti se ztratí i vaše pocity oddělenosti od vašeho pravého Světelného těla vyšší dimenze a zjistíte, že vaše Světelné tělo je rozšířením vašeho fyzického těla, stejně jako jsou vaše prsty rozšířením vaší ruky. Koncepty oddělenosti a omezení jsou jen triky, magické přeludy, které všichni vytváříte, abyste mohli hrát " 3D Hru oddělenosti a Iluze ".

Stejně jako jste se cítili oddělení od svého Vyššího JA, jste se cítili také oddělení od nespočetných třídimenzionálních, alternativních a paralelních realit, které jsou roztroušeny po celém časoprostorovou kontinuu vaší planety. Může se zdát, že každá z těchto realit je osamocena a oddělená od ostatních. Avšak každé osvícení v kterémkoliv životě přispěje k vyjasnění vaší Duše.

Těchto mnoho realit je jako velké klubko uzlovité přízí a vaše duše je vlákno, které váže tyto uzly dohromady. Každý život je odlišný uzel v klubíčku, který způsobuje, že proud základní pravdy Duše je zauzlený v třídimenzionální iluzi.Každý uzel ve vlně je další značka na 3D hracím plánu.

Na začátku je hodně uzlů a vy zápasíte, abyste používali přízi na svoji duchovní tvořivost, ale ta je příliš zamotaná a omezující. Avšak jak je každý uzel rozmotání, další realita v 3D hře je vyčištěna od omezení a oddělenosti, a proud Duše je méně omezován. Pak může volně proudit více duchovní / tvořivé síly přes zbývající 3D reality. Postupně je více a více hráčů ve vaší hře osvobozených od třídimenzionální iluze.

My posíláme naši správu vaší Duši, aby mohla rozsévat naše osvícení do každého vašeho aspektu způsobem, kterým ho každé JA může přijmout. Jako vaše planeta stoupá víc a více do čtvrté a páté dimenze, všichni si uvědomíte další své reality. Pak budete moci naplno využít všechny prohry a výhry, že každý z vašich hráčů žije ve věčně přítomném TEĎ. Tímto způsobem se může moudrost mnoha životů shromáždit do jednoho jaderného Života, do kterého se všechny vaše alternativní a paralelní reality stáhnou v závěrečné hře osobního a planetárního vzestupu.

Abychom věci udělali pro váš na polaritu vázán 3D mozek ještě více matoucími, každá z vašich mnoha inkarnací má také nespočet paralelních realit. Paralelní realita je paralelní život, který vystřeluje v mírně odlišné frekvenci od vaší původní reality pokaždé když nastává chvíle velkého rozhodnutí. Tímto způsobem může Duše zkoumat každé rozhodnutí a čin v "hře" každého trojrozměrného života. Abyste udělali svému trojrozměrnému vědomí život lehčím, volíte si obvykle abyste si nebyli vědomi svých paralelních realit. Avšak můžete o nich často snít a nacházet je ve své představivosti. Proto vám připomínáme, že vaše sny a představy jsou často způsobem, jehož prostřednictvím můžete komunikovat se svou multidimenzionální Duší / JA.

Vaše cesta přes Koridor vám pomůže ve vašem procesu uvolnění iluzí polarit. Je nesmírně důležité, abyste uvolnily své připojení na polarity, protože právě tyto polarity vytvářejí realitu založenou na iluzi oddělenosti a omezení. Nejprve,když vstoupíte do čtvrté dimenze, bude vaše vnitřní skrytá Temnota vynesena do Světla vašeho vědomí.Když vejdete do páté dimenze, najdete rovnováhu mezi Světlem a Temnotou. Potom, v šesté dimenzi, sloučíte Světlo a Temnotu přepsáním svého tří / čtyř dimenzionálního hologramu. V sedmé dimenzi se setkáte se svou Naddušou a členy vaší velké duševní rodiny. Cestováním přes Koridor obnovíte své vědomí vaší multidimenzionální podstaty až po sedmou dimenzi.

Spolu s poznáním a přijetím velkoleposti vaší pravé Bytosti budou vaše trojdimenzionální iluze a strachy, které tyto iluze vytvářejí viděno z multidimenzionální perspektivy. Z tohoto výhodného postavení se polarity, které kdysi byly příčinou vaší oddělenosti od SEBE a omezení ve vašem životě, stanou spektry reality, ve kterých bude meziprostor lehce viditelný. Jakmile budou nalezeny hranice emocí / vědomí, budete moci najít meziprostor, střed, opěrný bod, ve kterém se rodí Soucit a sídlí pravá Svoboda.

Jste připraveni vstoupit do Arkturiánskeho Koridoru? Pamatujte, drazí, každá cesta začíná jedním krokem a pokračuje vždy jedním dalším krokem.

My jsme

Arkturiáni

2.Október 2008 )

***

KROK JEDNA

 VSTUP DO Arkturiánsky Koridor

Do víru

Protože si začleňovat své multidimenzionální JA do svého pozemského vozidla, což značně rozšířilo tvé vědomí, máš nyní schopnost rozšířit svou realitu za hranice svého každodenního života. Kromě toho, cítíš se natolik dostatečně bezpečně ve svém nitru, že si schopný vyléčit a uvolnit zraněné děti, teenageři a mladých dospělých ve své vědomé a podvědomé duši.

Ve skutečnosti tyto části tvého JA jsou v tobě seřazeny před virem našeho Koridoru. Podívej se na ně nyní. Jsou připraveny vstoupit do víru; jsou připraveny jít Domov, zpět ke svým JÁ.

Podívej se na vír našeho Koridoru před tebou. Nejprve je daleko. Pak se postupně přibližuje a přibližuje, až je nakonec vír přímo před tebou a přímo před řadou tvých bývalých JA, které jsou připraveny na to, aby si je uvolnil do transmutujúcej síly ( síly přeměny, pozn. překl. ).

Vír nyní roste. To co byla kdysi malá vířivá síla velikosti tvé ruky narůstá. Jak se zvětšuje, stává se také silnější. Barvy jsou stále jasnější a mění odstíny.

Tmavě červená se mění na purpurovou.

Oranžová a žlutá splynou do zářivě mandarinková.

Zelená se promění na tmavě tyrkysovou, která pak víří do stříbrně zbarveného akvamarínu.

Tento akvamarín se stáčí do tmavě modré a mění ji na fialovo modrou, která se míhá když se pohybuje rychleji a rychleji.

Pak střed víru vybuchne vpřed v záplavě bílého Světla, které okamžitě vyplní záblesky zlaté a stříbrné záře hvězd.

Současně slyšíš jak se zvuk víru zesiluje a mění. To co znělo jako bzukot včel začíná nabírat oscilující kvalitu, ke které se přidává hluboký hukot.

Tento hukot se vyčistí do tónu a tón se změní na spektrum harmonii.

Tyto harmonie se zvedají oktávu za oktávem, jejich komplexnost a působivost ještě více narůstá, dokud,

právě když střed víru vybuchne do zlaté a stříbrné

zvuky se vystupňují do Hudby sfér.

Hudba tě vábí do víru Světla a zvuku.

Jsou připraveny odejít, tyto části Tebe jejichž existenci už nikdy nebudeš potřebovat, kterými si už nikdy Nesmí být!

Stojíš na prahu víru, aby si je všechny objal a políbil jejich sbohem. Nejmladší jsou první a ostatní následují v časovém sledu podle věku, až na to, že ty co jsou starší nesou ty, které jsou příliš mladé na to, aby dokázali chodit.

Přeješ si každou jednu chytit a popřát jí sbohem, ale síla víru je vtahuje stále rychleji a rychleji až se z nich stane rozmazaná šmouha.

Zmôžeš se jen na to, aby si sledoval jak více a více osob, které si sám poznal mizí do víru transmutace.

Sleduješ své děti, své teenageři, a svých mladých dospělých uhánět tak rychle, že sotva odlišit jednoho od druhého.

Máš pocit jakoby si byl tornádo. Poohlíží se po něčem čeho by ses mohl zachytit, ale není tam nic - nic kromě tvé touhy setrvat na Zemi, aby si naplnil svůj osud.

Ano, na Zemi, která ti způsobila takový strach a také takovou radost. Tak často si toužil opustit svou odpovědnost a ztratit se v divočině svých vlastních osobních iluzí.

Jen tvá touha zůstat, naplnit svůj vyšší osud, tě ochrání před vířivým tahem víru před tebou.

"Ještě nenastal tvůj čas."

šeptá hlas vedení v jádru tvé mysli.

"Jsi mezi těmi, kteří se dobrovolně rozhodli zůstat, dokud nastane čas Velké Cesty. Uvolni nyní všechny části své minulosti, které nejsou schopny podílet se na tomto osudu. "

"Pociťují jak se uvolňují ze svého smrtelného sevření v tvém vědomí."

"Uvolni je jako se stírají svého ortieľa ve vězení tvého strachu a bolesti."

"Umožni jim vyjít na povrch aby se mohli osvobodit.

Osvobodit ze sevření a zákazů.

Osvobodit od temnoty a strachu.

Osvobodit od času a omezení které přinesl. "

Působí poslední síla odsávání, je tak silná, že téměř uvolní tvé houževnaté sevření vlastních zvyků. Vír tě táhne blíž a blíž. Vidíš před sebou oko hurikánu, střed úplného ticha, dokonalý klid. Toto ticho tě vábí, aby si vstoupil. Oh, odvážíš se teď vstoupit? Troufáš si opustit svůj slib, opustit svůj osud? Pokušení hrozí, že vyvrátí odhodlanost, která tě uzemnila.

Jádro je hluboké ticho, definitivní klid. Víření barev a zvuků, které z něj vyzařují tě obklopují. Troufne si teď jít? Dokážeš se odevzdat nekonečnému Míru a Lásce, které cítíš ve víru a přidat se k ostatním částem svého JA, které již déle nemohou zůstat? Vždyť nakonec, si jen jedna osoba. Jaký rozdíl by mohl udělat někdo tak bezvýznamný jako ty ve schématu takového Božského Kosmického Plánu?

Cítíš jako kousek po kousku vstupuješ do víru. To, co bylo kdysi mocné je nyní jemné jako večerní vánek. To, co bylo kdysi ohlušující je nyní tiché jako první paprsky úsvitu. Uvnitř víru tvého koridoru bude Mír. Uvnitř bude Láska a Spravedlnost a Svoboda. Zvedne nohu, aby si udělal ten první krok do jádra víru, ale když to uděláš, cítíš jiný tah. Je to tah tvého slibu, tah tvého osudu.

"Ne!" Zakřičíš do bezvětří, které tě čeká.

"Nevzdám se. Neodejdu pokud nesplním vše co jsem slíbil udělat, všechno co jsem slíbil BÝT. "

Náhle hurikán hluku a proud síly vystřídá okamžik ticha a klidu. Musíš použít veškerou svou vůli, aby si odolal a vrátil se - vrátil se ke své touze dokončit, co si slíbil udělat - naplnit osobu, kterou si slíbil, že budeš. Víš, že se musíš k víru otočit zády nebo nikdy nebudeš schopen odolat její volání.

V jednom aktu oddanosti, oddanosti Božskému Plánu se otočíš, aby si čelil výzvě, které si hrozil že ji opustíš. Za sebou cítíš okamžité uvolnění víru.

Záblesk zlatého Světla-

A vír je pryč!

Si Sám.

Ale počkej, před tebou se formuje vize. Postupně si uvědomuješ, že vizí jsou schody, schody Světla, které sestupuje z nekonečného neznáma. Vidíš jak se dolů po schodech vznášejí zázračné bytosti naplněné Světlem, Láskou a Mírem."Kdo jsou tyto nádherné bytosti?", Divíš se. "Kdo jsi ty?" Odpovídají jednohlasně.

"Teď, když si uvolnil části sebe, které trpěly v třetí dimenzi, tě my můžeme naplnit částmi tebe, které milovali na vyšších pláních"

"My jsme tebou, vidíš. My jsme části tvé Duše, které čekali na tuto chvíli, aby si mohl osvobodit od své bolesti a obejmout svou nádheru - naši nádheru. "

Jedna za druhou bytosti Světla

Sestupují po zlatých schodech

A vstupují do tvého Srdce.

Nyní v sobě cítíš

Mír.

Nádheru.

Harmonii,

A ano, Lásku

Nyní v sobě cítíš

Důvěru a Odvahu

Klid a Mír.

Říjen 2008 )

***

KROK DVA

ODHALOVÁNÍ SKRYTÉ Temnota

Nižší Čtvrtá Dimenze

Drazí,

My používáme Koridor jako naváděcí paprsek pro naši pozemskou posádku. Pozemské posádky jsou z různých domovských světů ( hvězd / planet původu ) a také z paralelních realit, ve kterých na sebe vzali podobu v páté a vyšších dimenzích. Koridor poskytuje způsob, kterým se můžeš propojit s dalšími inkarnacemi tvé Duše.Arkturiánsky Koridor je hvězdná brána, řídící stanice, nebo kontrolní věž, taková jakou máte na vašich letištích. My jsme rozbočovače, komunikační stanice pro všechny medzidimenzionálnych výzkumníky. Všichni medzidimenzionálni cestovatelé nejprve vstoupí přes naši spirálu / koridor. Pak buď zůstanou zde nebo se přesunou do kteréhokoliv hvězdného systému, kde je jejich konečný cíl.

Zvýšená frekvence Světla v koridoru okamžitě rozšíří tvé vědomí do čtvrté dimenze. Zotrvaj dlouhou chvíli ve věčně-přítomném NYNÍ Koridoru, aby si cítil Světlo vyšší frekvence okolo sebe. Náš Koridor je navržen tak, aby zvyšoval tvou frekvenci pomalým a plynulým způsobem. Proto při tvém prvním kroku je frekvence Světla jen půl oktávy nad tou, která vládne ve vaší třídimenzionální realitě a při tvém druhém kroku se ocitneš ve čtvrté dimenzi. Cítíš slabé mravenčení ve svém těle, mysli a emocích, když tě Světlo něžně polaská.

Když se blíže podíváš na své okolí, zdá se téměř že si v oblaku, ale oblak je vířící tanec měnících se odstínů modré a fialové. Dívej se kde právě jsi a dovol, aby tě to místo obklopilo, když se tam dostaneš. Tímto způsobem můžeš BÝT tam kde jsi a být úplně přítomen ve své zkušenosti.

Světlo, které tě obklopuje a objímá jemně nutí tvou skrytou temnotu, aby vyšla na povrch tvého vědomí, aby mohla být vyléčena a uvolněná jednou provždy. Tvá temnota není tvou částí která je "špatná". Tvá temnota je spíše částí tebe, která je zraněná. V tomto zranění je strach, který snížil tvou rezonanci dostatečně na to, aby si zapomněl na svou pravou formu - Světelné tělo.

Cestuješ nyní přes nejnižší frekvence čtvrté dimenze, známé jako Pláň Nižšího astrálu. Jelikož toto je nejnižší frekvence čtvrté dimenze, uchovává veškerou temnotu všech tvých inkarnací a také veškerou temnotu / strach který zažili VŠECHNY bytosti Gaie. Z nitra Koridoru můžeš bezpečně vytvořit tunel Světla přes Pláň Nižšího astrálu, aby pomohl tobě a Gaii při uvolnění nashromážděných nižších frekvencí strachu a temnoty. Pak můžeš snadněji aktivovat své Světelné tělo a také Světelné tělo Gaie.

Zotrvaj nyní chvíli a vizualizuj modré tělo Gaie pod sebou. Vidíš temnotu na Plán Nižšího astrálu? Je to nashromážděná temnota obyvatel Gaie, kteří zapomněli na skutečnou povahu své Duše / SEBE. Sleduj otáčení planety, dokud se zastaví na polokouli, kontinentě, zemi, státě, městě, sousedství, domově a pozemském vozidle (hmotném těle, pozn. překl. ), které sdílí tvé dobrodružství v koridoru.

S použitím velké moci své představivosti vytvoř tunel přes tuto Temnotu tak, že vyšleš paprsek světla Koridoru, dolů přes Pláň Nižšího astrálu do prostoru těla Gaie, kterého si správcem ( tj. tvého hmotného těla, pozn. překl. ).

Zotrvaj nyní chvíli, aby si cítil bezpodmínečnou lásku v koridoru. Nadechni tu Lásku a vydechni ji tunelem, který si vytvořil a do své fyzické reality.

Když se znovu podíváš na Zemi, vidíš více a více cestiček Světla přes Nižší Astrál a přes temnotu aury Gaie a cítíš bezpodmínečnou lásku vyzařující s každým paprskem Světla.

Díky tomuto osobnímu a celkovému čištění Temnoty, můžeš zažívat nějaké nepříjemné sny, když budeš pokračovat v této službě během pobytu ve svém astrálním, nočním ( snovém, pozn. překl. ) těle. Můžeš také zažívat samovolné vzpomínky na nevyřešené problémy svého dětství, let mládí a brzké vztahy a dokonce jiné životy. Tyto zbytky starých, zapomenutých strach, hněv, zklamání a smutku přicházejí na povrch tvého vědomí, aby ses s nimi vypořádal v bezpečí našeho Koridoru.

Světlo vyšší frekvence v koridoru okamžitě promění každou Temnotu, kterou uvolníš, zpět do rovnovážného bodu čistého Světla. Tedy s každým léčením tvé temnoty si schopný snášet vyšší a vyšší frekvence Světla, aby usnadnilo tvou aktivaci Světelného těla.

Protože si milovaný člen planetárního Týmu vzestupu, budeš schopen začlenit vyšší frekvence do svého fyzického těla, své reality a své planety, když se vrátíš do svého každodenního života. Gaia ti bude také pomáhat v tvém procesu, poskytne podporu JEJÍ velkou zkušeností, poznáním, trpělivostí a Bezpodmínečnou Láskou.

Drazí, vy všichni reprogramujete své vnitřní snímače tak, abyste mohli být v neustálém spojení s vašimi realitami vyšších dimenzí. To je důvod, proč vaše skrytá temnota musí být vynesena na povrch, aby byla uvolněna. Tato stará temnota vytváří " poruchy ". Následně vám tyto poruchy stěžují jasně přijímat zprávy z mnoha vyšších úrovní vašeho JA.Když umožníte skrytým úrovním své starobylé temnoty, aby vyšla na povrch vašeho vědomí, může to vytvořit strach. Abyste dokázali čelit tomuto problému, naučte se jednoduše vydechovat svůj strach.

VYDECHOVANÝM STRACHU

Třikrát se dlouho, pomalu, zhluboka nadechni a vydechni

S každým výdechem si představuj, že tvé vědomí se

zvětšuje a zvětšuje dokud vyplní místnost.

Znovu se třikrát dlouho, pomalu, zhluboka nadechni a vydechni.

S každým výdechem si představuj, že tvé tělo se

zvětšuje a zvětšuje dokud vyplní místnost.

Znovu se třikrát dlouho, pomalu, zhluboka nadechni a vydechni.

S každým výdechem si představuj že vidíš mezery

mezi částicemi hmoty svého rozpláclého těla

Nyní sleduj výpary strachu jak se k tobě blíží

Klidně je pozoruj jak procházejí tebe a přes

mezery v tvé roztažené podobě

Nespájaj se se strachem. Prostě mu dovol aby proudil přes tebe.

Zaměř SE NA TO CO CHCEŠ

NE NA TO čeho se bojíš.

Když už strach není více tvůj nepřítel, můžeš snadněji přijmout Lásku, která neustále vyzařuje z místa " mezi "strachem a Láskou. Tímto způsobem si můžeš začít vzpomínat že VŠE oddělení je iluze.

Arkturiáni

Prosím využij jeden nebo více pozemských dní, aby si začlenil svůj proces do svého osobního i planetárního těla. Zažívání strachu JEN jako energetického pole, snižuje jeho sílu a umožňuje ti v sobě cítit svou osobní moc. Tímto způsobem sdílet své zkušenosti se mnou, Gaiou , aby si pomáhal v našem planetárním vzestupu a umožnil mi zesílit tvůj proces mojí Bezpodmínečnou Láskou a soucitem - Gaia )

Říjen 2008 )

***

KROK TRI

Pociťovaná PROUDU

Střední Čtvrtá Dimenze

Drazí,

Rádi bychom vám připomněli, pozemští, že my ochotně a láskyplně šíříme naši podstatu dolů Celým spektrem do vašich tří / čtyř dimenzionálních světů. Říkáme tří / čtyř dimenzionálních, protože vaše planeta byla kdysi štvordimenzionálna, ale nerovnováha Světla a Temnoty stáhla Zemi do třetí dimenze. Nyní s pomocí svých lidí a velryb rozšířila Gaia svou frekvenci, aby znovu dosáhla čtvrtou dimenzi.

Jsme tu teď, abychom vás provedli přes náš Arkturiánsky Koridor, abyste mohli dále zvyšovat svou osobní a planetární rezonanci do páté dimenze a dále. Vy a Gaia jste partneři, kteří se vzájemně tlačí a táhnou na Cestě ke planetárního vzestupu. Neobávejte se, že opouštíte svou realitu, protože to co opouštíte jsou jen omezení a strachy. Ciťte své spojení s fyzickým a také se svým duchovním světem. Nemůžete už déle omezovat svůj pocit sebe na vaši malou fyzickou podobu a musíte se od ní odtrhnout a osvobodit a zároveň se v ní zcela usadit.

Protože si stahoval a začleňovat své multidimenzionální JA do svého pozemského vozidla, již více nevnímáš své pozemské vozidlo jen jako tělo. Prostřednictvím svého rozšířeného vědomí a pocitu SEBE, vnímáš nyní své fyzické tělo jako zemnící bod pro svou obrovskou multidimenzionální podobu. Tvá lidská podoba je tvůj bod vědomí na fyzické rovině, nejhustší část tvé skutečné Bytosti, která se rozšiřuje za prostor a čas. Zotrvaj nyní dlouhou chvíli v představě, že tvé JA se nachází VŠUDE a VŽDY.

Zůstaň soustředěný a klidný uvnitř svého vědomí a milující a čistý ve svém srdci. Ciť také milující čistotu a soustředěný klid Koridoru. Si nyní v něm o jeden krok hlouběji a to co dříve vypadalo jako oblaka, vypadá nyní více než víření, modro / fialová mlha. Dovol svému vědomí ať splyne s touto mlhou tak, aby si mohl CÍTIT mihotání Světla hvězd ještě předtím než ho uvidíš.

Zpočátku je hvězdné Světlo náhodné, ale jako pomalu vdechu a výdechu bezpodmínečnou lásku v koridoru, začínají se hvězdy točit do kruhu, který tě obklopuje.

Jedna konkrétní hvězda rezonuje s tvým srdcem. Tato hvězda je tvůj Domovský svět, realita, ke které se tvá Duše cítí nejvíce připojena a touží ji znovu navštívit. Ciť radost ze vzpomínky na svůj pravý Domov.

Na druhé straně můžeš také slyšet starou vnitřní temnotu, která se stále drží i po tvém uvolnění v prvním kroku. Tato temnota ti říká, že ve skutečnosti nemůžeš být v koridoru hvězd. "Musíš přestat s tímto nesmyslem a vrátit se zpět ke práci" , našeptává strach.

Pošli Lásku těmto slovům, protože víš že ony jsou jen strach.

Ze svého stanoviska ve hvězdném koridoru můžeš vidět nepřekonatelné "problémy" svého každodenního života jako výzvy, které jsou určeny k tomu, aby pomohli tvému ​​pozemskému probudit se. Povolej bezpodmínečnou lásku, která vyplňuje Koridor a pošli ji zpět přes vířící hvězdy do problémů svého každodenního života.

Protože si rozšířil své vědomí, sis vědom, že TY jsi SOUČASNĚ v koridoru a také ve své fyzické realitě.

Zotrvaj dlouhou chvíli abys viděl SEBE jak si v koridoru.

Nyní se podívej na své fyzické tělo od SEBE v koridoru 

Sleduj proud, který TĚ vzájemně spojuje

Preciťuj proud, který tě spojuje.

Ciť tento proud, když procházíš svým dnem

Ciť tento proud, když s tebou mluvíme - CELÝ DEN.

Arkturiáni

Říjen 2008 )

***

KROK ČTYŘI

Děravý CLN

Vyšší Čtvrtá Dimenze

Nejdražší,

Může existovat oblast tvého života, která je starým, vracejícím se problémům. Tento problém se nyní může projevovat způsobem, který nemůžeš prohlížet. Možná si odkládal řešení tohoto problému, protože si byl spoután starou iluzí, že bylo pro tebe příliš těžké se jím zabývat. Avšak teď, když si pohlédl na svůj fyzický život z multidimenzionální perspektivy Arkturiánskeho koridoru, si pravděpodobně schopen vidět za iluzi a najít možné řešení.

Ve skutečnosti řešením může být, že konečně dovolíš starému děravé člunu, aby se potopil. Vskutku, jak pokračuješ dál do Koridoru, může se potopit hodně "děravých člunů" . Jak přenášet své Světlo vyšších dimenzí do svého pozemského světa, vše co je nestálé se dematerializaci ( zmizí z tvého života ). Pravděpodobně si tak usilovně nutil"snažit se vyřešit věci" , že ses umořit.

Tato únava nastala proto, že si nevyvážily svůj "odliv" ( proud směrem ven, ze sebe - dávání, pozn. překl. ) se svým"přílivem" ( proud směrem dovnitř, do sebe - přijímání, pozn. překl. ). Když zapomeneš dobít svou energii tím, že přijmeš "příliv" Světla vyšších dimenzí do svého života, můžeš ztratit rovnováhu a ztratit se v každodenních zápasech.Co se stane, když nejíš a nepiješ? Co se stane když nedáš palivo do svého auta? Když si ztracený v přeludem třetí dimenze, můžeš zapomenout, že tvůj duch funguje na Lásku a Světlo, stejně jako tvoje tělo funguje na potravu a auto jezdí na palivo.

Právě Světlo vyšších dimenzí ti poskytne nejlepší řešení tvých každodenních problémů a také ti umožní uvolnit ty stránky tvého života, z toho více nemůžeš učit. Proto zotrvaj dlouhou chvíli a vdychuj příliv vysokofrekvenčního Světla, kterým překypuje Koridor.

Pociťují svou podstatu v SOBĚ v koridoru

A také v SOBĚ ve svém pozemském vozidle

Vdýchni Proud multidimenzionální energie a bezpodmínečné lásky z modro-fialové mlhy v koridoru.

Vydechni tento proud a poděl se o něj se svým pozemským JA.

Představuj si, že tvoje pozemské JA vdechuje tento Proud.

ZNOVU:

Z perspektivy Koridoru,

V-dýchací přístroj Proud multidimenzionální energie

Nyní souběžně:

Pociťují se jako VY-dechu Proud v koridoru

A V-dechu proud vyslaný z Koridoru

Nyní z perspektivy svého pozemského JA,

VY-dýchací přístroj tento proud do svého každodenního života.

Jakmile si načerpal příliv vícerozměrného Světla a bezpodmínečné lásky, bude odliv tvého denního života nasáklý perspektivou tvého vícerozměrného JA. Tato perspektiva je osvobozena od omezení a od přeludů třetí dimenze a je naplněna Pravdou, že všechno co potřebuješ proudí volně z JEDNOHO.

Jakmile poznáš sílu vyvažování přílivu a odlivu, získáš ve svém životě rytmus. Když se cítíš plný přílivu Světla a tvořivosti, můžeš se snadno ponořit do odlivu sdílení svého Světla a vyjadřování své tvořivosti. Když se cítíš unavený, víš že je čas přijmout více Světla, aby si mohl pokračovat ve svém odlivu. Pamatuj si, že příliv pochází z JEDNOHO a není vázán na čas ani prostor. Proto na příliv není potřebný čas. Vyžaduje pouze tvůj záměr přijmout ho.

Snaž se procházet svým dnem s neustálým poznáním svého vnitřního Světla. Když si plný Světla, zotrvávaj v odlivu (činnosti, pozn. překl. ). Když máš málo Světla, věnuj si sekundu na vytyčení záměru: "Přijímám NYNÍ příliv mého vyššího Světla". Rychlostí myšlenky se přilije do tvého systému více Světla, aby tě provázelo v tvém denním odlivu.

Existují také větší cykly přílivu a odlivu. Někdy je tvůj život zaměřen na odliv a ty máš hojnost odhodlání a energie tvořit ve své realitě. Jindy tě volá tvůj vnitřní život potřebuješ se ponořit do přílivu, aby si přijal Osvícení a Moudrost, které přicházejí když věnuješ čas a záměr žít svůj život v přílivu tak dlouho, jak je to nutné.

Buď si vědom PROUDU, aby ses mu mohl předat v každé chvíli svého života. Když cítíš potřebu být velmi aktivní a tvořivý, si v odlivu. Když cítíš potřebu být klidný a hloubavý, si v přílivu. Nesoudí to kde si, prostě to respektuj a respektu sám sebe kdekoliv si, kdykoliv tam si.

Proud tě nyní přenesl k prahu páté dimenze. Věnuj si nyní dlouhou chvíli na opuštění VŠECH svých děravých člunů. Na vstup do páté dimenze budeš muset opustit všechny strachy a temnotu své fyzické reality. Uvědom si, že polarita strachu a temnoty v tvém životě v třetí dimenzi tě vybízí, aby si natáhl své vědomí k opačné polaritě Lásky a Světla. Na vstup do vyšších světů budeš muset opustit svou potřebu polarity a vnímat realitu, která leží v "meziprostoru" ( mezi polarita, pozn. překl. ).

K provedení tohoto nesmírného posunu v tvém vědomí budeš muset opustit všechno posuzování a vázanost na výsledek problémů hmotného světa. Soud tě váže k tomu co soudíš a táhne tě do boje o vytváření "nejlepšího" výsledku. Když si byl dítě, potřeboval si polarity života, aby si mohl učit prostřednictvím řešení sporů. Nyní si dospělý a můžeš se učit prostřednictvím rozpomenutí na své pravé JÁ. Také si uvědomuješ, že TY jsi tvůrcem své reality, takže můžeš vytvářet realitu osvobozenou od iluzí a omezení polarizovaného světa.

Ohlédni se ještě jednou na život, který si poznal. Podívej se na sebe ve víru Koridoru.

Pociťují mlhu, která se stala milionům třpytivých hvězd, které kolem tebe krouží a provázejí tě. Jak se pohybuješ vpřed do svého nového života, všechny problémy tvé minulosti tě zdraví, abys byl milován svobodný. Opustit polaritu strachu, tím že ji požehnáš Láskou.

Pociťují neutralitu meziprostoru, jak tě směřuje přes střed Koridoru.

Jsi připraven aktivovat své Svetelené Tělo? Protože NYNÍ nastal ten čas!

Arkturiáni

PS: Prosím věnuj jeden nebo více pozemských dnů pro zabudování svého procesu do svého pozemského i planetárního těla. Tímto způsobem sdílet svou zkušenost s Gaiou, pomáháš při planetárním vzestupu a umožňuje Gaii zesílit tvůj proces Její velkou láskou a soucitem. )

Říjen 2008 )

***

KROK PĚT

 Prázdnota DO PÁTÉ DIMENZE

Velká Prázdnota

Nejdražší,

Jsme potěšeni, že se k nám přidáváte jako pokračujeme v naší cestě přes Koridor. Postupujeme nyní směrem do páté dimenze, ale nejprve musíme překročit Velkou Prázdnotu. Náš Koridor je velmi podobný Prázdnotě, protože je mezi možnými realitami, zatímco je také branou do každé reality. Mezi třetí a čtvrtou dimenzí a vyššími světy je Velká Prázdnota, která je ve skutečnosti černou dírou, průchod do vyšších dimenzí. Je to vysokodimenzionálne vyjádření vaší současné reality.

Dimenze od jedna do čtyř jsou na fyzické / astrální straně Velké Prázdnoty , zatímco dimenze od pěti do osmi jsou na duchovní straně Prázdnoty. Existuje další průchod před sedmou a osmou až dvanáctou dimenzí.Tento vyšší průchod není "nicotou" Velké propasti. Práveže to je "všetkosťou" VŠEHO co je. Vaše reality v páté až sedmé dimenzi vás připravují na zážitek nekonečných zkušeností, všechny ve stejném NYNÍ, osmé až dvanácté dimenze.

Když fungujete jen z ega / sebe vaší třídimenzionální reality, jste sotva schopni obsáhnout zkušenosti jedné reality současně. Nicméně, jakmile rozšíříte své vědomí, aby zahrnula čtvrtou dimenzi, začnete mít vzpomínky, sny a zkušenosti svých paralelních realit a jiných časů a míst v třetí a čtvrté dimenzi. Nicméně, budete se muset obecně posunout na vyšší stav vědomí a zanechat svůj denní život, abyste mohli zažít tyto jiné reality.

Na druhé straně, když rozšíříte své vědomí, abyste zahrnuli pátou dimenzi, budete schopen současně vnímat několik svých päťdimenzionálnych realit. Bez omezení a přeludů nižších světů si mohou být vaše multidimenzionální smysly vědomé několika paralelních realit ve stejném okamžiku. Také vyšší dimenze mohou snadno pozorovat nižší , zatímco pozorování vyšších dimenzí z nižších vyžaduje rozšíření vědomí a cvičení.Právě vaše spojení se svým komplexní JA vám umožňuje sledovat a zažívat mnoho verzí vašeho mnohostranného JA.Avšak dříve, než můžete vstoupit do páté dimenze musíte putovat přes nicotu Velké Prázdnoty. Zažívání úplné temnoty a nicoty Prázdnoty je nutné, abyste úplně opustili iluze, omezení a oddělenost polarit třetí a čtvrté dimenze. Je důležité si uvědomit, že pokaždé, když nastává velký posun paradigmatu ( přístupu, pozn. překl.), jako ten, který nyní začíná na Zemi, polarity, hlavně Lásky / Světla a Strachu / Temnoty se stanou více a více zřejmými. Intenzita těchto zesílených polarit tak znechutí a zmate masy, že jejich vědomí je téměř nevědomě přitahovány do prázdné zóny mezi extrémy opačných polarit.

Mnozí duchovní hledači ve vašich pozemských kulturách podstoupili dlouhá období smyslové deprivace ( zbavení se, vypnutí smyslů, pozn. překl. ) v úplné Temnotě aby dosáhli Osvícení. V Evropě se mystikové postili a meditovali v rozlehlých sítích podzemních tunelů. Egyptští zasvěcenci vstupovali do pyramid a Římané je izolovali ve katakombách na dlouhé období půstu a meditace. Esen a Taoisté používali jeskyně, dokud Tibeťané vstupovali do jeskyní a zamurovávali se v místnostech za stejným účelem. Důvodem pro jejich meditace a půsty v úplné Temnotě bylo naučit se "živit" vnitřním Světlem. Také bez podnětů začne mysl putovat do prvotního a také vysoce duchovního stavu vědomí, které jsou zbaveny času a prostoru.

Protože jste přitáhli vyšší frekvence Energie / Světla, které koupi Gaiu a protože rezonance planety je nyní vyšší frekvence, vše co v této době potřebujete dělat je, že si budete vizualizovat hlubokou Temnotu Prázdnoty.Silou vaší představivosti můžete aktivovat nejhlubší centra ve vašem mozku abyste spojily svou epifýzu ( korunní čakru ) s Vesmírnou Energií, aby vaše hypofýza ( třetí oko ) mohla přijímat tuto kosmickou sílu a využít ji na vypuštění vašeho vědomí na medzidimenzionálne cestování. Vstupem do svého zámotku temnoty, který je porodním kanálem Přírody, se připravujete na vynoření se do nového života.

Pro vstup do Velké Temnoty před pátou dimenzí sleduj hvězdný Koridor před sebou. Miliony hvězd jiskří a točí se, aby se spojili do hvězdné cesty. Vidíš úplný střed? Je zcela temný a zdánlivě bez života. Dokážeš opustit své staré polarizované myšlení, že "světlo" je lepší než "tma" ? Dokážeš si uvědomit, že tato temná Prázdnota je místo, kde můžeš zažít své já jako bytí Světlem? Avšak nejprve si musíš umožnit být Prázdnotou, nicotou, která předchází znovuzrození.

Slyš naše slova a ciť podporu mnoha hvězd kolem sebe, jak se připravuješ udělat skok VEN z iluze toho, kým jsi byl a DO Pravdy toho, kým jsi byl vždy. Vidíš úplný střed Koridoru? Je nyní zcela temný a zdánlivě bez života.

Na to, aby si vstoupil do této temné Prázdnoty otoč svou mysl, aby si poznal své skutečné JÁ. Nemysli! Nepoužívej logiku, analýzu ba dokonce ani vnímání

Raději jen Nech VŠE PLYN

Uvolni všechny polarity

Uvolni všechny iluze hmotného světa

A také svou potřebu nutit je "dobře dopadnout"

Nech VŠE PLYN

Nech VŠE PLYN TEĎ!

Náhle se ocitneš ve Velké Prázdnotě. Temnota je úplná a Prázdnota dokonalá. Není ničeho a nikoho na koho by si mohl reagovat. Je úplné ticho a ty jsi sám - sám jen se sebou. Navždy se vznáší v nicotě. Postupně, bez iluze osoby nebo věci, o které by si mohl zachytit svůj strach, vidíš, že strach samotný je přelud, výplod tvé fyzické reality. V Prázdnotě není nic čeho by ses mohl bát, kromě strachu samotného.

Tvář strachu je jen tvá vlastní a hlas strachu může být jen tvůj vlastní. "Dokážeš si vzpomenout na Lásku?" Šeptá vnitřní hlas tvého JA. Tvůj vnitřní hlas říká tak jemně, že musíš úplně ztišit své vědomí, aby si ho slyšel. S hlubokým dechem se úplně odevzdáš nicotě Prázdnoty a obejmeš její Temnotu.

Jakmile si připomene objetí Prázdnoty, začneš hluboko vnímat sebe jako čisté vědomí, zbavené všech podob, osvobozené od všech omezení a osvobozeny od všech cílů. A co je nejúžasnější, osvobozeno od všech strachů."Ano" slyšíš se mluvit do nicoty. "Dokážu si vzpomenout na Lásku". Když si vzpomeneš na Lásku, začneš pomalu vidět své vnitřní Světlo, jediná skvrnka Světla osvětlující bezhviezdnu noc.

Jako tvoje vnitřní Světlo září jasněji, Temnota je postupně osvícená aby odhalila, že ty nejsi sám. Všude kolem tebe bliká nespočet teček vědomí a postupně zvyšují svůj jas. Silou svého záměru se přidáš k těmto světlům a objevíš, že tvá cesta není bez cíle. Vaše rostoucí skupina vědomých světel je na cestě ze svých fyzických JA k vyššímu a vyššímu vyjádření jejich duchovních JA. Každé osvícené vědomí je jedním z členů pozemské posádky. Všichni spolu jste vystrojili nácvik velké hry planetárního vzestupu.

Protože Světlo hledá Světlo, pomalu je vaše skupina vedená k většímu Světlu. Zpočátku cítíš jen teplou záři, první vnímanou zkušenost odkdy si vstoupil do Prázdnoty. Jelikož v koridoru není prostor ani čas, nemáš představu jak dlouho si byl na své cestě. Nicméně, v přítomném okamžiku své bezčasovej zkušenosti vnímáš velkou energii, která tě vábí, aby ses k ní přidal.

Když se uvolníš do skupiny interdimenzionálních cestovatele, tvé sjednocené pole tě lehce nese k prahu do páté dimenze. Před tebou je obrovský krystal, který se ukáže být ve skutečnosti městem. Jak se k němu přiblížíš, obrovské křišťálové dveře se otevřou, aby tě přijali. Všude skvrnky Světla, které kdysi byly lidmi, raší do nádherných Světelných těl.

Zotrvaj chvíli, aby si prozkoumal svou podobu. Dovol své představivosti, aby byla neomezená, když si uvědomuješ husté hranice své lidské podoby a rozšíř své tělo do jeho skutečné velikosti. Tvé Světelné tělo je tvá Merkaba, tvůj Vůz Bohů. V této podobě se můžeš snadno změnit na jakýkoliv tvar toužíš.

Skvrny Světla, které se staly Světelnými těly se nyní všechny vznášejí přes práh páté dimenze do krystalového Města a do krystalového Chrámu. Právě v Křišťálově Chrámu bude každý z vás usměrněný ke svému dalšímu zážitku.

Udržuj vše co si právě zažil ve své vědomé mysli. Jakou podobu si přeješ osídlit a kam si přeješ cestovat? Tvé volbě se nabízí celá realita!

Arkturiáni

PS: Prosím věnujte jeden nebo více pozemských dní pro začlenění svého procesu do osobního i planetárního těla. Tímto způsobem sdílíte své zkušenosti s Gaiou, abyste pomohli při planetárním vzestupu, a umožníte Gaii zesílit váš proces Její velkou láskou a soucitem. )

Cesta přes Arkturiánsky Koridor pokračuje.

Prosím setrvejte na naší interdimenzionální pouti.

Uvidíme se v koridoru,

Suzan

Říjen 2008 )

***

KROK ŠEST

Krystalové MĚSTO

Práh Páté Dimenze

Drazí Členové Týmu planetárního vzestupu Gaie,

My, Arkturiáni, hrdě prohlašujeme, že každý jeden z vás je NYNÍ vyzván, aby se zcela probudil do vědomí, Síly, Moudrosti a bezpodmínečné lásky svého Světelného Těla. Zde v Křišťálově Chrámu můžete jasně vidět, že vaší pravou podobou je velkolepé tělo ze Světla, zatímco si stále budete vědomi své fyzické formy ve třetí dimenzi.Nicméně, vaše JA v nižších světech může stále setrvávat v iluzi, že vaše pravé JA je omezeno na vaši fyzickou podobu.

S potěšením vám říkáme, že nastal čas abyste svlékli svůj trojrozměrný zámotek a vynořily se jako multidimenzionální "motýl", kterým jste vždycky byli. Na umožnění této přeměny, žádáme každého z vás, tady v krystalovém Chrámu, abyste si plně uvědomili sebe jako Světelné Tělo. Věnujte dlouhou chvíli pociťování Světla, které vyzařuje z vašeho jádra, aby vytvořilo vesmírné vozidlo pro vaše rozlehlé multidimenzionální JA. Právě toto vozidlo Světelného Těla vás může přenést na nesčetné interdimenzionální cesty.

Nyní vás žádáme, abyste věnovali stejně dlouhou chvíli plnému vědomí vaší reality na Zemi. Tím, že jste podnikli tuto cestu přes náš Koridor jste vytvořili paralelní reality vašeho fyzického života a vašeho života v koridoru. Obě tyto reality jsou skutečné a obě se odehrávají souběžně. V jedné realitě jste tady v krystalovém Chrámu žijíc v podobě Světelného Těla, a současně jste na třídimenzionální Zemi žili v podobě lidského těla.

Zde, na prahu páté dimenze, jste osvobozeni od polarit oddělenosti a také od omezení vaší fyzické reality.Takže vaše vnímání se rozšířilo, aby zažívalo více než jednu realitu současně.

Z perspektivy krystalového Chrámu, prosím věnujte dlouhou chvíli, abyste znovu pozorovali své velkolepé Světelné Tělo.

Nyní se podívejte dolů do svého pozemského já a pozorujte své fyzické tělo.

Zažívajte své Světelné Tělo a současně zažívajte své fyzické tělo.

Vyšší dimenze mohou snadno vnímat nižší, ale nižší dimenze obvykle nemohou zažívat výše. Nicméně, pokud dokážete vytvořit trvalé spojení mezi vaší realitou tady v krystalovém Chrámu a vaší paralelní realitou na třídimenzionální Zemi, můžete probudit schopnost vašeho lidského JA vnímat vyšší dimenze.

Navíc, jakmile je toto spojení navázáno, může vaše päťdimeznionálne JA neustále přenášet vědomí Světelného Těla do vědomí vašeho JA, které je uzemněno na Gaii. Pro zahájení tohoto procesu pošlete své päťdimenzionálne tvůrčí síly do snů vašeho fyzického JA, vdechujte svou bezpodmínečnou lásku do vašeho fyzického srdce a nalijte do své lidské mysli moudrost a poznání vašeho vícerozměrného Světelného Těla. NYNÍ nastal čas, aby se vaše lidské JA Probudili.

Vaše fyzická planeta, země, rodina a ve skutečnosti celá vaše fyzická realita potřebuje, abyste VY ve vaší 3D realitě aktivovali své semeno Světelného Těla a stali se nejvyšším vyjádřením svého JA v každodenním životě. Jelikož Gaia nyní cestuje přes úžiny do vyšší frekvence vyjádření Její JA, vyzývá k-Zemi-vázaných správců Její země a moře, aby jí také pomohly probuzením se do svého nejvyššího vyjádření JA.

Drahé Světelné Těla, prosím řekněte svým paralelním uzemněným JA, že už nebude ŽÁDNÉ skrývání vaší moudrosti, síly, lásky a obrovské tvořivosti. Během vašich inkarnací v dlouhé noci posledních dva tisíce let, Kali Yuge, muselo být vaše Světlo skryté, že odhalení vašeho pravého JA by bylo zdraví nebezpečné. Jak se Gaia, Její Sluneční soustava a Její Galaxie vrací zpět do Galaktického Centra, přichází konec této doby strachu a nadvlády.

Vaše uzemněno JA, které žije jen pár let před velkým Kosmickým Dechem Galaktického Centra v roce 2012 je poklad, ve kterém vaše Duše nashromáždila všechny lekce všech realit, které jste kdy zažili na třídimenzionální Zemi. Když VY ve vaší uzemněné paralelní realitě proměníte strach z těchto mnoha realit na opačnou polaritu Lásky, většina starobylých strachů Gaie se také promění na bezpodmínečnou lásku. Tímto způsobem se může osoba i planeta probudit do Světelného Těla, společně!

Během mnoha staletí vašeho světa se koncept Světelného Těla objevil v mnoha kulturách a byl nazván mnoha jmény.Taoismus ho volá "Diamantové Tělo" a "jadeitového Tělo". Kabala ho nazývá "Merkabah" a Tantra ho nazývá "Adamantinové Tělo". Křesťanství ho nazývá "Glorifikované Tělo" a Katolíci používají termín "Svaté Tělo". Vedanta nazývá vaše tělo ze světla "Supravodivé Tělo" a termín "Nadnebeské Tělo" je používán v Súfizme. Neo-platonismus používá termín "Zářivé Tělo" zatímco Hermetismus používá jméno "Nesmrtelné Tělo". Krija Joga používá termín "Tělo blaženosti" a Smaragdové Desky používají jméno "Zlaté Tělo". Termín "Světelné Tělo" pochází z Tibetského buddhismu.

Jak můžete vidět, koncept vědomí ve formě těla ze Světla byl živý v paměti duchovních hledající a vůdců po tisíciletí.Protože potenciál pro toto tělo je hluboko ve vaší genetické paměti, můžete mnohem snadněji přijmout tuto formu Světelného Těla jako příbytek pro své vědomí.

A co je nejdůležitější, tento potenciál je hluboko uvnitř toho co bylo nesprávně označeno jako vaše "nadbytečná DNA".Vaše nadbytečná DNA, která tvoří 97% vaší lidské DNA, je pevný disk pro aktivaci vašeho Světelného Těla, zatímco jste stále uzemnění ve vašem třídimenzionálním pozemském vozidle. Jak pokračujete ve své cestě přes koridor naučíte se jako Galaktický Dech roku 2012 může aktivovat pevný disk nadbytečné DNA. NYNÍ vás připravíme vědomě přijmout a podílet se na tomto velkém kosmickém okamžiku.

Probuzení Světelného Těla ATMA Fyzického JA

Z pohledu SEBE v krystalovém Chrámu se znovu podívej na SEBE na Zemi.

Koukej hluboko, hluboko do svého fyzického srdce, abys viděl své ATMA, svůj Trojplameň Moudrosti, Síly a Lásky.

Jak díváš do ATMA uvnitř srdce svého fyzického vozidla, použij multidimenzionální dech svého JA Světelného Těla, aby si dýchal do Trojplameň svého pozemského vozidla.

Se svým prvním dechem

Probuď vrozenou MOUDROST svého lidského JA

S druhým dechem

Probuď vrozenou SÍLU svého lidského JA

S třetím dechem

Probuď vrozenou LÁSKU svého lidského JA

Hluboko v plameni ATMA tvého pozemského těla je ukryto semeno tvého Světelného Těla. Toto semeno je možné vizualizovat jako tvou vnitřní Merkaba.

Z pohledu krystalového Chrámu sleduj Merkaba uvnitř ATMA svého fyzického srdce.

Päťdimenzionálne Světelné Tělo aktivuje Merkaba fyzického JA

Pro spuštění aktivace tvého Světelného Těla ve tvém třídimenzionálním životě použij multidimenzionální dech tvého JA Světelného Těla na probuzení vnitřní Merkaby paralelního uzemněného JA.

Z tvého JA Světelného Těla:

S tvým prvním dechem

Rozšiř svou lidskou Moudrost, aby obsáhla Nekonečnou Moudrost tvého vícerozměrného Světelného Těla.

S tvým druhým dechem

Rozšiř svou lidskou Sílu aby obsáhla Tvůrčí Sílu tvého vícerozměrného Světelného Těla.

S tvým třetím dechem

Rozšiř svou lidskou Lásku, aby obsáhla bezpodmínečnou lásku tvého vícerozměrného Světelného Těla

Světelné Tělo rozšiřuje Merkaba fyzického JA

Aby si rozšířil vnitřní Merkaba svého uzemněného JA, dýchej znovu ze svého Světelného Těla do své lidské ATMA.

S tvým prvním dechem ze Světelného Těla

Rozšiř Merkaba uzemněného těla za své fyzické srdce a kolem svého fyzického těla.

S tvým druhým dechem ze Světelného Těla

Rozšiř Merkaba uzemněného těla nad svou fyzickou hlavu.

S tvým třetím dechem ze Světelného Těla

Rozšiř Merkaba uzemněného těla pod své fyzické chodidla.

Teď místo toho, aby byla tvoje Merkaba v tvém uzemněném JA

Je tvoje uzemněno JA v tvé Merkaba.

Přestože bude Merkaba neviditelná pro mnohé na fyzické rovině, vnímání tvého probouzejícího se uzemněného může snadno zažívat tělo ze Světla, jak tě provází a chrání v tvém denním životě.

Drahý v Křišťálově Chrámu, prosím pamatuj být trpělivý se svým lidským JA, protože v té realitě čelíš velkým výzvám.Láskyplně řekni svému uzemněnému já, aby zapomnělo na to co říkají jiní o tom, co má dělat nebo čím má být.Láskyplně připomeň svému lidskému já, aby se plně věnovalo TOBĚ v páté dimenzi.

Na závěr bychom my Arkturiáni, rádi promluvili přímo k vašim uzemněným pozemským vozidlům. Drahý uzemněný, chválíme tě za tvou nesmírnou odvahu během této doby rozsáhlé osobní a planetární proměny. Prosím, věnuj nyní chvíli aktivaci svého Světelného Těla z perspektivy svého fyzického já.

Fyzické já aktivuje Světelné Tělo z trojdimenzionální perspektivy

Dýchej dlouho, pomalu, zhluboka a hledej ve svém vědomí jakoukoliv nevoli, kterou máš vůči libovolné osobě, místu nebo situaci.

Dýchej do té nevole, aby si ji proměnil na soucit a vzdání díků za lekce, které si se naučil.

Se starou nevolí proměněnou na soucit a vděčnost

Dýchej do svého vnitřního ATMA, které se nyní stalo multidimenzionálním.

Poznej svou Nekonečnou MOUDROST a

Vydychuj ji do své denní reality.

BUĎ svou Tvůrčí SILOU a

Vydychuj ji ven do své denní reality.

Cit svou bezpodmínečnou LÁSKU a

Vydychuj ji ven do své denní reality.

Fyzické JA rozšiřuje Merkaba z třídimenzionální perspektivy

Uvnitř svého plamenného ATMA, sleduj svou vnitřní Merkaba, semeno tvého Světelného Těla.

Silou svého záměru,

Rozšiř svou Merkaba nad svou hlavu

Rozšiř svou Merkaba pod svá chodidla

Rozšiř svou Merkaba před, za a všude kolem sebe.

Cit svou Merkaba, své probouzející se Světelné Tělo nad, pod a kolem sebe, jak kráčíš svým denním životem

S aktivací své Merkaby, semene tvého Světelného Těla, budeš pravděpodobně zažívat nějaké příznaky proměny, jak pociťování zvýšeného tepla uvnitř a vyzařující z tvého těla. Toto se děje kvůli zvyšující frekvenci tvé fyzické rezonance. Můžeš také mít výjimečně živé sny odlišné reality, které si nemůžeš úplně zapamatovat. Můžeš se snadno vyčerpat povinnostmi pozemského života a upřednostňovat pohled nahoru do nebe nebo do nádherné květiny, být v přírodě, zpívat, tančit a / nebo vyjadřovat svou rostoucí tvořivost.

Nejlepší záchrana pro tyto příznaky je zcela přijmout multidimenzionální Světlo z tvého JA Světelného Těla a vyzařovat ho do každé své emoce, myšlenky a činu. Ukazuj ( projevují, pozn. překl. ) svou vnitřní Moudrost, Sílu a Lásku jako nové oblečení a hrdě vyzařuj nádheru svého rozšiřujícího se Světelného Těla. Drž se v poznání svého pravého JÁ.Umístí všechny "nevyřešené problémy" do našeho Koridoru, aby si je osvobodil od strachu. Vrátí se pak k tobě jako záležitosti, ve kterých vyřešení věříš.

Chceme ti poděkovat, že ses k nám přidal v našem "nácviku na rok 2012" a připomenout ti že si DOKONALÝ, právě TEĎ, přesně takový jaký si. Každý strach, lítost, hněv a radost, které si pocítil tě udělali tím kým si dnes.Bezpodmínečně miluj vše čím si a vše čím si byl. Právě toto bezpodmínečné přijetí toho kým si NYNÍ ti umožní změnit se.

Očekáváme tě v koridoru

Arkturiáni

PS: Prosím věnujte jeden nebo více pozemských dní pro začlenění svého procesu do osobního i planetárního těla. Tímto způsobem sdílíte své zkušenosti s Gaiou, abyste pomohli při planetárním vzestupu a umožníte Gaii zesílit váš proces Její velkou láskou a soucitem. )

Cesta přes Arkturiánsky Koridor pokračuje.

Prosím setrvejte na naší interdimenzionální pouti.

Uvidíme se v koridoru,

Suzan

2.November 2008 )

***

 KROK SEDM

V Krystalové CHRÁM

Galaktický Střed

Drahý,

Vítej zpět v našem Arkturiánsky Koridor. Jak si užíváš své Světelné Tělo? Tvoje Světelné Tělo v koridoru se již zvětšilo a zvýšilo svůj jas a vidíme i záři tvého Světelného těla vyzařující z tvého uzemněného JA. My, Arkturiáni, si přejeme udržovat tvé vědomí naladěno na bezpodmínečnou lásku, aby si mohl zrychlit svoji přeměnu na Světelné tělo.

Dávno, pradávno jsme i my podstoupily proměnu, jejíž nyní čelíte vy na Zemi. Takže velmi soucítit s vámi, kteří jste si vědomi nesmírné důležitosti této doby přechodu, ale často je pro vás náročné sdílet své poznání s ostatními. Na druhé straně se zdá, že toto poznání vás užírá, když ho v sobě příliš pevně držíte.

Vaše vědomí osobního a planetárního vzestupu chce, abyste ho vykřičena ze střech, aby mohlo vzlétnout do nebes.Avšak ten den úplné otevřenosti ještě nepřišel do vaší reality. Zůstat však ubezpečen, že brzy přijde den, kdy každý bude hledat tvé poznání, aby také mohl najít svůj směr přes zmatek velké proměny. Změna může být zpočátku matoucí, ale jakmile nastavíš svůj směr, můžeš ji následovat vnitřním kompasem svého srdce.

Věnuj nyní chvíli nastavení toho vnitřního kompasu na frekvenci bezpodmínečné lásky. Aby si to dosáhl, ciť bezpodmínečnou lásku naší Arkturiánsky podstaty vyzařující do tvého päťdimenzionálneho Světelného Těla a také dolů do tvého uzemněného pozemského vozidla. Prosím, přijmi tuto Lásku a dovol svému lidskému srdci, aby ji vstřebalo a začlenilo. Pociťují frekvenci bezpodmínečné lásky jak se pomalu a postupně pohybuje do každé tvé buňky, atomu a také DNA tvého pozemského vozidla.

Uvolni se do tohoto POCITU a věz, že Láska bez podmínek je univerzální rezonance, která léčí a sjednocuje veškerý život! Drazí, právě tento pocit bezpodmínečné lásky bude řídit vaše vědomí, pozornost a záměr přes zmatek a chaos, který nastane těsně před hlavní proměnou. Udržení této frekvence vědomí vám také dodá velké pohodlí, když jste unavení z odvracení strachu, který je ve vašem časoprostoru takový pronikavý. Takže, když strach hrozí že sníží vaše vědomí, nezapomeňte se odevzdat rezonanci bezpodmínečné lásky.

Předání se bezpodmínečné Lásce

Ciť bezpodmínečnou lásku, kterou my, Arkturiáni, posíláme do tvého srdce.

Zotrvaj dlouhou chvíli v uvolnění do tohoto pocitu.

Když si připraven vydechni tu Lásku do vaší atmosféry.

Sleduj krásu bezpodmínečné lásky jako cestuje na tvém dechu, aby proměnila strach a spory na Lásku a Mír.

Pozoruj jako Mír tančí s Láskou.

Poslouchej melodické tóny jak tančí atmosférou.

Poslouchej tento souzvuk svým srdcem a dej mu svůj hlas s následujícím výdechem.

Cit jako tóny Míru a Lásky rezonují v tvém srdci, když jejich vyjádřím silou svého hlasu.

Otvor více svou krční čakru, aby si zesílil svůj dar tónů bezpodmínečné lásky a planetárního Míru.

A teď máme zprávu od milované Gaie, abyste mohli lépe pochopit zázračný dar, který bude brzy váš na základě vámi dlouho očekávaného sjednocení se s Galaktickým Středem.

Říká Gaia

Drazí pozemšťané,

Je to takové velkolepé cestovat s vámi přes Arkturiánsky Koridor. Vidím vás ve vašem světelném Tele a doplňuji vás při posílání tohoto obrazu vašemu pozemskému. Vidíte jak Já také měním svou podobu a posílám vědomí této podoby na mou fyzickou planetu? Stejně jako se vy vracíte ke svému světelnému tělu, Já se vracím ke svému Hvězdnému tělu.

Říkám "vracím se" protože všechny bytosti, elementy a štvordimenzionálni elementálů mé planety kdysi poslali kopie svých velkolepých multidimenzionálních JA do velkého dobrodružství "Života v nižších dimenzích". Jsem tu, abych vám řekla, že naše velké dobrodružství se chystá vyvrcholit v příštím, dokonce ještě velkolepější dobrodružství.

Jsem si jistá, že většina z vás zná Mayský Kalendář, který mluví o konci času. Avšak nebude žádný konec. Ve skutečnosti se vlastně vrátíme. Vracíme se Domů do našeho Galaktického Středu, bodu, ze kterého jsme poprvé vstoupili naše dlouhé putování do realit času a prostoru nižších dimenzí. To co skončí je cyklus. Ve skutečnosti bude vrcholit více než jeden cyklus do uskutečnění nové fáze.

Mayský Kalendář zobrazuje rok 2012 jako závěrečný datum 26.000 ročního cyklu. 26.000 let je čas potřebný k tomu, aby naše Sluneční soustava udělala úplný kruh kolem Galaxie Mléčné Dráhy.

Druhý cyklus končící v roce 2012 je ukončení Galaktického Roku, který trvá 225 milionů pozemských let, za které Galaxie Mléčné Dráhy udělá úplné obkroužení okolo Velkého Centrálního Slunce našeho Vesmíru.

Také nastává ukončení 75.000 ročního Galaktického Cyklu a 26-milion ročního Zemského cyklu.

Všechny tyto cykly vyvrcholí našim návratem do Galaktického Středu. Navíc, všechny planety naší Sluneční soustavy budou zarovnány, když se naše Sluneční soustava a celá Galaxie vrátí do našeho "startovacího bodu", našeho bodu početí, kde nás Velký Kosmický Dech multidimenzionálních, živých, inteligentních a kreativních točitých vln poprvé vdechl do života.

Točité vlny

Točité vlny (angl. torsion waves, pozn. překl.) jsou energie univerzálního tvůrčího vědomí, na které lze pohlížet jako na světelnou mřížku spojující Zemi přes naše Slunce do Galaktického Středu. Když zaměříme vědomé a nevědomé "pozorování" našich myšlenek, emocí a / nebo záměru na tyto kvantové vlny točité energie, stanou se částicemi, které se shromažďují, aby vytvořili podobu, která odráží každou naši myšlenku, emoci a / nebo záměr.

Točité vlny Světla / vědomí slouží jako komunikační síť, která řídí a doprovází lidskou, planetární, sluneční, galaktickou a vesmírnou evoluci. Tyto multidimenzionální točité vlny, které jsou založeny na poměru phi (1,6180339) vyzařují z Galaktického Středu a točí se přes "prázdný" prostor v exponenciálně rostoucích cyklech podobných Zlatému Rezy a polokruhovitá lastuře.

Zlatý Řez a Polokruhovitý Lastura

Ruští výzkumníci ukázali, že harmonická vibrace phi , na kterou se také odkazuje jako na Zlatý Řez a Fibonacciho posloupnost, ovlivňuje samotnou látku časoprostoru. Čas, jak ho my zažíváme, sleduje exponenciálně ubývající cykly, podobně jako prst sledující spirály polokruhovitá lastury dovnitř do jejího středového bodu. Zdá se, že v tomto středovém bodě "čas" mizí. Proto Mayové hovoří o "konci času".

Avšak konec je jen začátkem a náš nový začátek se blíží. Vlastně je tu TEĎ. Na obrázku níže můžete vidět postup našeho Slunce, a tedy našeho Slunečního systému v roce 3000 př.nl, 1500 př.nl a 2012 jak se vracíme do Galaktického Středu naší Galaxie Mléčné Dráhy. V roce 2012 bude naše Slunce, naše Sluneční soustava a naše Země v ústí Temné Trhliny ( angl. Dark Rift, pozn. překl. ) známé jako Kosmický Porodní Kanál. Mayové nazvali Temnou Trhlinu "Temná Cesta" do "Stromu Života".

Rok 2012 byl dávno předurčen za vyvrcholení staré vize reality a začátek nové. Nicméně, čas je relativní av páté dimenzi není ŽÁDNÝ čas. Kromě toho, TY si tvůrce své vlastní reality. Proto každý můj obyvatel, člověk nebo jiný, se rozhodne kdy je schopen povznést své vědomí do naší nové reality.

Nicméně, JA, Gaia, vědomí planety Země, jsem si zvolila rok 2012 jako čas, kdy JA umožním kosmickému dechu točitých vln z Galaktického Středu, aby proměnili mou planetu na päťdimenzionálne vyjádření mého JÁ. Můj oddaný Tým planetárního vzestupu trpělivě čekal na tento okamžik, aby mi pomohl a přidal se ke mně v tomto novém začátku.

Mnoho mých milovaných "vyhynulých" rostlin a zvířat šli napřed aby osídlili Novou Zemi. Nová Země je moje multidimenzionální JA. Takže ona stále existovala. Nová Země je také souhrn / suma všech multidimenzionálních JA osob, zvířat, rostlin a složek mého těla, které se ke mně přidali na našem úžasném dobrodružství života v polarizované realitě založené na oddělenosti a omezení. Velká jednota života, který je podobou a účelem mé planety vždy existovaly, protože my jsme z Ducha a Duch je nekonečný. Nekonečno nemá konec a také ani začátek, protože není čas v přítomném okamžiku JEDNOHO.

Mnozí z těch, kteří se rozhodnou setrvat a pokračovat 3D Hru jsou paralelní životy, vyčlenění, členů našeho Týmu vzestupu. Vy všichni máte více než jedno fyzické vyjádření svého JA, které je inkarnované na Zemi v této době, abyste zvýšili své šance na probuzení . Z vašeho výhodného postavení v páté dimenzi budete schopni být "VYŠŠÍM JA" dalších částí vašeho úplného JA, dokud budou připraveny připojit se k vám v páté dimenzi.

Existuje mnoho členů Týmu planetárního vzestupu, kteří si nejsou vědomi svého slibu, nebo svého vícerozměrného JA, které ho dalo. Avšak každý z nich vnímá rozšíření vědomí na planetě Zemi a také ve svých osobních životech. Ve skutečnosti, každý z nich postupně rozšiřuje své vědomí za polarizované, trojdimenzionální koncepty individuálního vědomí do päťdimenzionálnych konceptů planetárního, Galaktického a kosmického vědomí.

Stále více mých lidí objevuje že jsou všichni skutečně JEDNÍM spolu navzájem as planetou. Ve skutečnosti současné světové události vyzvali národy, aby se spojily v zájmu celé planety. Možná moji lidé vidí tyto světové události jako problém, ale JA, Gaia, jejich vidím jako urychlovač naplnění starodávného proroctví.

Mayské Cykly vědomí

(Zdroj: https://www.calleman.com/content/pyramid ... usness.htm)

Jak je možné vidět v tabulce mayských Cyklů vědomí, podobně jako Zlatý Řez a Polokruhovitý mušle, každý z těchto cyklů má kratší čas, až po poslední cyklus, který má jen 260 dní. Ano, čas se zrychluje a bude nadále zrychlovat dokud budeme rezonovat ve věčně přítomném NYNÍ páté dimenze. Ti z vás, kteří již mají zážitky vědomí páté dimenze již byly JEDNO s Přítomný okamžik a cítili se sjednocení se vším životem na vaší planetě, Sluneční soustavě , Galaxii a Vesmíru.

Jednota v každodenním životě

Dokážete si přestavit radost z toho sjednocení ve svém každodenním životě? Vlastně, prosím věnujte chvíli představě života v jednotě se vším životem. Ve vašich snech a meditacích, dokud čekáte na telefonu, uvízli jste v dopravě, nebo myjete nádobí, podívejte se kolem na svou realitu a představte si jaké to bude - jaké to je NYNÍ - neustále žít v radosti, jednotě a bezpodmínečné Lásce páté dimenze.

Překvapuje vás zjištění, že navzdory všemu co se v současnosti změnilo, je to co milujete relativně neměnné? Ano, moji pozemšťané, neztratíte nic a nikoho s kým jste svázáni láskou. Láska je sjednocující síla Vesmíru a VY jste tvůrci své reality.

Nadále budete pokračovat v tvoření a udržování toho co milujete.

Naštěstí päťdimenzionálna Země nemá příkré hranice oddělenosti a následný strach, které jsou hlavní složkou tří / čtyř rozměrné reality. Protože VY jste tvůrci svého života, i když si uchováváte svou třídimenzionální podobu, můžete opustit iluze oddělenosti a strachu a zvolit si zaměřit se výjimečně na jednotu a bezpodmínečnou lásku. Tímto způsobem bude vaše vědomí neustále nalaďovat a přelaďovat vaši pozornost do páté dimenze a dále. Pamatujte, realita kterou se rozhodnete vnímat je realitou kterou si volíte žít.

Většina z vás už zažívá päťdimenzionálne kvality Jednotu a bezpodmínečnou lásku v některých oblastech vašeho života. Udržování neustálého pocitu díkůvzdání pro tyto päťdimenzionálne složky vašeho života uchová a rozšíří Jednotu a bezpodmínečnou lásku ve vašem každodenním životě. Když jste probuzení, vaší probíhající výzvou je setrvat ve vědomí páté dimenze, zatímco stále zůstáváte ve svém třídimenzionálním pozemském vozidle.

Současně vás žádám, abyste opustili od všech soudů těch, kteří stále bojují s omezeními a přesvědčeními, že jsou obětí a že jiní mají nad nimi moc. To co soudíte budete zažívat, protože souzení vyžaduje vaši pozornost. Pamatujte, že když rezonuje s pátou dimenzí, vše čemuž dáváte pozornost se okamžitě projeví.

My, lidé a planeta, jsme prožili dlouhé období "3D hry" . Ve skutečnosti existovalo mnoho dalších tří a čtyř dimenzionálních realit, kterých si váš vědecký svět stále není vědom. Nicméně, minulostí se už nemusíte zabývat, ani budoucností. Místo toho, v přípravě na vaši novou zkušenost života v páté dimenzi, praktikujte bytí v přítomném okamžiku. Bude tam stále existovat trojdimenzionální Zemi? Jsou tam stále skály, když se díváte do nebe? Samozřejmě, že jsou.

Rozšíření vašeho vědomí do páté dimenze neznamená, že cokoli nebo kohokoliv ztratíte. Naopak, päťdimenzionálne vědomí vám umožní snadněji vnímat, zažívat a cestovat do ještě vyšších dimenzí, zatímco současně setrváte v neustálém spojení s fyzickou rovinou. Když rozšíříte své vědomí do páté dimenze a dále, budete schopni vnímat více a více realit v přítomném okamžiku JEDNOHO. Tedy budete schopni současně vnímat svou pět, čtyř a tří dimenzionální realitu. Každý z vás si zvolí způsob, kterým projeví svou päťdimenzionálnu Zemi, protože VY jste tvůrce své reality.

Vstup do porodního kanálu

Teď mi dovolte říci vám, jak vstupujeme do porodního kanálu a co se stane, když vpadnout do Kosmického porodní kanál. Pro ​​jednu věc budeme se koupat v nekonečně moudré, tvořivě mocné a bezpodmínečně milující energii točitých vln. Tyto vlny putují v exponenciálně narůstajících spirálách bezpodmínečné lásky, aby zvýšily frekvenci vašeho vědomí, a tedy vaše tvůrčí schopnosti. Takže tyto výdechy točitých vln projeví každou vaši myšlenku, pocit a záměr ve stále rostoucím rozsahu, dokud dosáhne okamžitý projev páté dimenze.

S touto velikou mocí projevovat přichází odpovědnost. V přípravě na tuto událost praktikujte převzetí plné odpovědnosti za každý kus reality, který jste vytvořili. Přitažení a plné začlenění vašeho Medzidimenzionálneho JA do vašeho uzemněného pozemského vozu vám umožní rozšířit vaše vědomí na Kosmické Vědomí. Když budete schopen rozšířit své vědomí tak, aby zahrnula Kosmické Vědomí, poskytne vám to velkou příležitost snášet, začlenit a sjednotit se s výjimečnou silou a vysokou frekvencí Světla kosmického vědomí.

Nevím vám říct, co projevíte, protože vy jste tvůrce své reality. Mohu vám však říci, že točité vlny ponesou vaše Světelné tělo přes interdimenzionální cestu, aby vám umožnily rozšíření vašeho vědomí za hranice vašich nejdivočejších představ. Jelikož stav vašeho vědomí usměrňuje vaše očekávání, vaše očekávání usměrňuje vaše vnímání a vaše vnímání vytváří vaši realitu, budete schopni zažívat a / nebo žít v realitě dle vaší volby.

Změny v Sluneční soustavě

Přestože vám nevím říct, co vytvoříte, mohu vám říci co vytvořili Planety naší Sluneční soustavy. Od harmonické konvergence v roce 1987 vstřebávalo naše Slunce více a více točitých vln z Galaktického Středu. Kvůli tomu nastal nebývalý nárůst sluneční aktivity. NASA kdysi měla vědecký model toho, jak dlouho by měla trvat Sluncem nabitým radioaktivním částicím, jako jsou energetické protony, cesta na Zemi. Nyní v některých případech tyto protony cestují až o 400 procent rychleji než očekával jejich model. Navíc nastaly rozsáhlé změny v energetických polích, světelnosti a atmosféře Měsíce, Venuše, Jupitera, Neptuna a Uranu.

Moje planeta Země také zažila výjimečné změny v počasí a její Schumannova rezonanci. Schumannova rezonance je základní frekvence Země, nebo její srdeční rytmus. Přestože se liší v zeměpisných oblastech, po desetiletí byly celkové měření 7,8 cyklů za sekundu (Hz). Současné zprávy stanoví rozsah nad 11 Hz a roste. Někteří věří, že měnící se Schumannova rezonance se podílí na mých prudkých bouřích. Na druhé straně, někteří věří že bouře jsou způsobeny Globálním oteplováním, ale málokdo si je vědom, že příčinou těchto bouří jsou také změny ve vyzařování z našeho Slunce.

Přeji si vám teď říci, že tyto bouřky jsou také důsledkem našeho pohybu blíž a blíž do Galaktického Středu. Jak se lidé a planeta pohybují blíže ke Galaktického Středu, vliv tvůrčí energie točitých vln zesiluje každou myšlenku a emoci lidstva. Bohužel kvůli mnoha změnám v naší realitě upadlo mnoho mých lidí do strachu. Tento strach vytváří bouřlivé vědomí, které následně vyvolává bouře na mé planetě.

Všechny živé věci jsou vázány na moje elektromagnetické pole a na životní sílu přijímanou ze Slunce. Moje magnetické pole prostupuje a podporuje život na Zemi tím, že vytváří atmosféru. Lidé a zvířata mají také magnetickou frekvenci a vzorce bio-pole, které reagují na každou změnu v magnetickém poli mé Země. A obráceně, moje Zemi reaguje na a ovlivňuje frekvenci a vzorce lidí a zvířat. Ve skutečnosti, veškerý život na Zemi mi pomáhá při vytváření mého magnetického pole. Zároveň elektromagnetické pole mé planety nabíjí a ovlivňuje veškerý život.

Víte, celou cestou dolů až do DNA jednotlivých buněk, každá osoba, místo a věc je složka mé Bytosti známé jako Země a mého vědomí známého jako Gaia. Posouvající se energie Slunce ovlivňují váš mozek a biologické rytmy, stejně jako ovlivňují moje počasí. Existuje několik způsobů, kterými můžete použít svůj záměr na vědomé sdílení svého magnetického pole s mou planetou.

Splynutí s Gaiou

Existuje bod na vašem chodidle, blízko středu vaší nohy, který je výjimečně citlivý na pole mé Země. Takže už chozením po mé zemi můžete vědomě spojovat své magnetické pole s mým. Pokud si lehnete na zem, můžete umožnit celému svému tělu, aby se vědomě spojeno s mým magnetickým polem. Díky tomuto vědomému spojování se s mou planetou můžete sdílet svou stále rostoucí frekvenci se mnou tak, jako já sdílím moji s vámi.

Také můžete splynout, osoba s planetou, prostřednictvím dvou žláz vašeho mozku. Hypofýza známá jako žláza Mistr, protože je Kontrolní Věží celého vašeho hormonálního systému , je umístěna mezi vašima očima uprostřed vašeho čela. Tato žláza obsahuje vaši vrozenou schopnost poznat, kde je skutečný sever a spojuje vaše vyšší vizi Nové Země s mou.

Druhá žláza je šišinka mozková ( epifýza ), která je umístěna více vzadu uprostřed vašeho mozku. Úkolem vaší epifýzy je přijímat vzorce střídání dne a noci a nárůst a pád síly geomagnetického pole Země. Tyto dvě žlázy pracují v souladu nejen proto, abyste otevřely své Třetí oko, ale také abyste sloučili své osobní vědomí s mým planetárním vědomím.

Moje Schumannova Rezonance roste na 13 Hz a stejně i vaše. Rezonance 13 Hz se nazývá Nulový Bod, frekvence bezpodmínečné lásky a točitých vln. Právě v této rezonanci nulového Bodu se polarity třetí dimenze spoje do středního bodu Jednoty s Přítomný okamžik JEDNOHO. Pokud my, lidé a planeta, dokážeme rezonovat na stejné frekvenci jako točité vlny z Galaktického Středu, můžeme maximalizovat svou moc vytvořit Novou Zemi založenou na Jednotě, Míří a bezpodmínečné Lásce. Vytvoříte návštěvu do páté dimenze nebo vzplanutí do Světelného těla a Země páté dimenze? Volba je na vás. VY jste tvůrci.

Společenské změny

Kromě velkých planetárních změn začali i obrovské společenské změny. Stále více lidí dokáže slyšet svůj vnitřní hlas přes řeči těch, kteří žijí ve staré paradigmatu oddělenosti a moci nad druhými. Tento vnitřní hlas je jejich Mutlidimenzionálne JA, které šeptá, "Zasloužíš si žít šťastný naplňující život. Zasloužíš si BÝT nejvyšším vyjádřením svého JA a tvořit život naplněný Mírem a Láskou. " Takže ti, kteří těžce dřeli a dlouho trpěli v staré paradigmatu se sjednocují s dalšími, aby vytvořily realitu založenou na paradigmatu ( přístupu, pozn. překl. ) jednoty a tvořivosti .

Vy, členové lidstva, se začínáte probouzet do Pravdy, která proráží přes závoje iluze. Vy víte, že jste bratři a sestry celého lidstva. Nepřejete si vést války, ani odpracovat své životy. Prostřednictvím vašeho internetu okamžitě komunikujete se svými spřízněnými lidmi po celém světě. Vše, co se stane kdekoliv na planetě, je okamžitě každému odhaleno. Lež, které se skrývalo v "oddělených lidech" a "vzdálených zemích" je nyní snadno odhaleno, aby ho všichni viděli.

Navíc, vaše problémy už nejsou jedinečné nebo oddělené, protože víte že každý trpí na základě stejných globálních problémů. Nepřítel má nyní tvář a ta vypadá přesně jako vaše. Proto se po celé zeměkouli lidé spojují a pracují jako kolektivní vědomí planety Země, aby našli řešení na to co bylo kdysi neřešitelné. Je velká moc v této jednotě. Ve skutečnosti jak stále více lidí ovládá své štvordimenzionálne vědomí, tato jednota se všech životem se rozšiřuje, aby obsáhla mých štvordimenzionálnych elementálů země / gnome, vzduchu / Sylfy, ohně / salamandrů a vody / Undiny.

Vložte to do Koridoru

Drazí pozemšťané, přeji vám říct, že jsem na vás VELMI hrdá. JA, Gaia, vám doporučuji, abyste každý nevyřešený problém, kolektivní i individuální, vložili do Koridoru. Tímto způsobem můžete lépe přijmout a uvolnit to, co nemůžete změnit. Je důležité, abyste pokračovali ve své přeměně osvobozeni od minulosti. Nemůžete více zatěžovat své vědomí žádnou osobou, místem, situací ani věcí, která snižuje vaši rezonanci pod bezpodmínečnou lásku.

JA, Gaia, potřebuji, aby mi členové Týmu planetárního vzestupu pomáhali udržovat naši planetární rezonanci soustředěnou na Proud bezpodmínečné lásky. Uvnitř tohoto Proudu můžeme snadněji začlenit točité vlny z Galaktického Středu, aby zesílily planetární tvořivou sílu. Můžeme pak přenášet tuto nesmírnou tvořivou sílu ven do kolektivu, abychom přispěli ke tvoření reality založené na Jednotě a Lásce.

Prosím opusťte všechny dramatu a zátěže vašeho trojrozměrného života bez hněvu nebo soudu . Uvědomte si že někdy jste i vy byli dítě a jednali jste jako dítě. Nyní, milovaní, přicházíte k zralosti svého pravého,multidimenzionální JA, které současně vnímá a zažívá třetí, čtvrtou a pátou dimenzi. S probuzením této vrozené schopnosti se stanete vůdci, kteří doprovázejí všechny stvoření na mé planetě do vědomí a reality Země páté dimenze.

Statečně pokračujte ve svém každodenním života vědomím, že jste na vrcholu velké proměny, zatímco se nadále těšíte pohodlí toho, co vám je známo. Zůstaňte ve středu svého JA, uprostřed Koridoru, uprostřed svého věčně se rozšiřujícího vědomí av středu bezpodmínečné lásky. Právě v tomto středu se my, lidé, planeta, Sluneční soustava a Galaxie povezeme na točitém proudu z Galaktického Středu Domů do naší nové reality.

My, lidé a planeta, Sluneční soustava a Galaxie

Jsme trpělivě čekali na tento kosmický okamžik

Dobře, možná ne trpělivě

Někdy jsme čekali šťastně

Někdy násilně,

A, někdy jsme čekali uctivě

Ale - čekali jsme, protože jsme neměli na výběr

Tento okamžik, o kterém jsme slyšeli po tisíciletí

Byl vždy v budoucnu

Bylo to vytesané v kameni

A starobylých textech

Že v jeden den přijde

NYNÍ je ten okamžik ZDE!

V době Velkého Kosmického dechu,

Budeme znovu stát před vírem

Stejně jako jsme stáli před Arkturiánsky Koridor

Avšak vír Galaktického Středu

je tak velký, že nás zmenšuje na velikost myšlenky

Před eónmi, jsme měli představu,

že bychom mohli vytvořit planetu kde

bychom se mohli učit a milovat a růst

Ale, teď v tomto kosmickém okamžiku

Jsme sem přišli, abychom si vzpomněli

Strach a zmatek, který předcházel tomuto okamžiku

nám umožnil opustit své připoutání

k nesčetným přeludem našeho trojrozměrného života

Po životy jsme věřili, že jen fyzické je skutečné

A že všechno ostatní byla naše představa

Možná existovalo příliš vzdálené Nebe,

Pokud jsme byli dobří

A příliš blízké Peklo,

když jsme byli zlí

Tyto dobré a špatné polarity obklopili naši skutečnou fyzickou rovinu

A dali nám důvod za něco pracovat

a něčemu se vyhnout

Ale teď si vzpomínáme, že

Všechno co jsme znali

ve svém srdci a duši byla Pravda

A přichází to v tomto okamžiku

 To co nám bylo řečeno, že je skutečné

je vlastně iluze

A to co nám řekli, že jsou naše představy

je skutečné

Odkdy bylo toto tajemství odhaleno

Království padli

A paradigmatu se změnily

A dokonce i to bledne při vizi této Kosmické Události

kvůli čemu jsme prováděli zkoušku

Život po životě

NYNÍ je zkoušení konec

Ten okamžik začal

 Jsme připraveni?

Co se stane teď?

 Když stojíme na prahu do Galaktického Středu.

Co vytvoříme se vší touto Silou?

Milovaní pozemšťané,

Prosím setrvejte v PŘÍTOMNOSTI tohoto okamžiku, protože ten je opravdu branou do věčnosti.

Gaia

PS: Prosím věnujte jeden nebo více pozemských dní pro začlenění svého procesu do osobního i planetárního těla. Tímto způsobem sdílíte své zkušenosti s Gaiou, abyste pomohli při planetárním vzestupu a umožníte Gaii zesílit váš proces Její velkou láskou a soucitem. )

Byly použity stránky Carl Callemen, Sol Luckman, Barry a Jana Weinhold, PhDs. David Wilcock, NASA a Space.com )

Cesta přes Arkturiánsky Koridor pokračuje.

Prosím setrvejte na naší interdimenzionální pouti.

Uvidíme se v koridoru,

Suzan

19.November 2008 )

***

KROK OSM

UVÍTANOU TVÁ NÁVRATU

Přenášení tvých snů

Odkdy si vstoupil do Koridoru, zkušenosti, které si tu měl a nebyly dostupné tvé pozemské mysli si pravděpodobně našli svou cestu do tvých snů. Takže bychom tě rádi naučili jak přenést informace ze svých snů do denního života. Když spíš, uzavřeš své fyzické vědomí a otevřeš své vědomí opravdové realitě vyšších dimenzí. Jinými slovy,když "jdeš spát" odpojí se z 3D hologramu a vrátíš se do reality svého JA, aby si zažívali dobrodružství a komunikovali s vyššími bytostmi, včetně vyššího vyjádření svého JÁ.

Finta je v tom, jak si zapamatovat zprávy, které si dostal, dokud si byl ve svém nočním-těle tak, aby si je dokázal přeložit svému uzemněnému já. Tvoje noční tělo je velmi podobné jako, av některých případech to skutečně je, tvé Světelné tělo. Tvoje noční tělo, také známé jako tvoje astrální tělo je tvé vědomí zabalené do proměnlivé formy. Nicméně, protože tvé astrální tělo je štvordimenzionálne, nese tě jen do čtvrté dimenze. Na druhé straně, když tě tvoje snové zážitky nesou do páté dimenze a dále, tvé vědomí je zabalené do tvého Světelného těla.

Možná si nepamatuješ pocit bytí Světelným tělem, když si v páté dimenzi a dále, protože obvykle ve svých snech "nosíš" ( nabývá, pozn. překl. ) podobu osoby. Tato osoba může být stejná jako tvoje pozemské já, nebo z jiného času, dítě, nebo dokonce pohlaví opačné k tvému ​​uzemněnému já. Dokud je tvé vědomí osvobozené od přeludů a dramata vašeho fyzického světa, může zažívat realitu bez těchto omezení. Některé sny jsou krátké videa částí tvého denního života, které potřebuješ vidět odlišně, aby si je mohl lépe pochopit. Tyto sny se vyskytují často kým si v střední-čtvrté dimenzi.

Někdy děláš to, co se nazývá "záchranná práce" v nižší čtvrté dimenzi. Když vykonáváš záchrannou práci, ve skutečnosti pomáháš osobě nebo osobám, jejichž vědomí uvízlo na nižší astrální pláni. Tyto sny jsou často velmi vyčačkané a probíhají jako špionážní novely nebo někdy strašidelné filmy. Můžeš tyto sny vypustit z hlavy s poklepáním si na rameno za to, že posloužily svému společníkovi na Zemi.

Na druhé straně, hlavně když si v koridoru, budeš mít mnoho snů ve střední až vyšší čtvrté dimenzi a také v páté dimenzi a dále. Toto jsou ty sny, které chceš přenést do svého pozemského vědomí. Nejprve jejich tvůj pravý mozek ( pravá mozková hemisféra / polokoule je intuitivní, holistická a syntetizující / celostní a spojující, pozn. překl. ) přenese jako obrazy. Pak budeš muset převést tyto snové obrazy do jazykových oblastí svého levého mozku ( levá mozková hemisféra je logická, lineární a analytická / postupná a rozoberajúca - zaměřená na podrobnosti, pozn. překl. ), aby si si je dokázal zapamatovat. Váš pozemský výukový systém tě cvičil pamatovat si v první řadě jazykovým systémem tvého levého mozku a obrazy v tvém pravém mozku mohou snadno proklouznout do tvého podvědomí.

Pro přenos snu do tvého denního vědomí se budeš muset Probudil ke skutečnosti, že sníš, zatímco stále setrvá ve snu. Pak můžeš uchopit jakoukoliv část snu a udržet si pevný záměr na jeho zapamatování, když se vzbudíš. Potom si ho musíš rychle zapsat protože ho pravděpodobně zapomeneš. Čím vyšší je dimenze, ze které přijímáš svou zprávu tím snazší je ji zapomenout kým spíš. Zapomínání nastává proto, že je více úrovní vědomí, přes které musíš přenést svůj sen zpět do svého denního života.

Odkdy si v koridoru může být tvůj snový život živější a stále ve vyšších dimenzích. Jelikož sis vědom vyšších dimenzí během dne, můžeš během snu snadněji otevřít brány do vyšších dimenzí. Když neseš zprávu z vyšších dimenzí do pozemského života, můžeš ji snadněji začlenit do své fyzické reality. Také můžeš své zprávy sdílet s ostatními. Ve skutečnosti náš kanál ( Suzan, pozn. překl. ) přijal tuto zprávu ve svém snu.

Přesně jako máš zip-soubory, což jsou velké soubory stlačené do malého balíčku, jeden malý úlomek snu funguje jako zip-soubor, který lze otevřít, aby si odhalil správu celého snu. Část snu, na kterou umístíš svůj záměr, co bylo v tomto případě někoho jméno, je jméno zip-souboru. Když se vzbudíš se jménem zip-souboru ve své mysli, okamžitě si ho zapiš. Pak můžeš otevřít soubor způsobem zápisu do "proudu vědomí" , aby si získal informace souborů vložených v tom malém úlomku snu.

Sen, který se snažíš přenést se nemusí zdát tak důležitý. Důležité je, že si začínáš uvědomovat jádro svého JA, když ve svém snu interdimenzionální cestuješ. Toto nepřetržité uvědomování si JA je stejný mechanismus, jaký použiješ na uvědomování si svého vícerozměrného JA, když si zapleten do přeludů třetí dimenze. Pokud dokážeš najít své JA ve svých snech, můžeš zůstat svým JA i během mnoha iluzí a dramata tvého holografického trojrozměrného života.

Jakmile poznáš že nejsi svým pravým JA v denním životě, můžeš si důsledně pamatovat BÝT větším JA, které se kdysi připojilo do 3D Hry. Tvé větší JA je to tvoje JA, které je tvůrcem tvé 3D Hry. Navíc, protože si pamatuješ že TY jsi tvůrcem svého života, VÍŠ, že nemusíš hrát žádné role ani vstupovat do žádných nechtěných výzev. Na druhé straně, pokud si zapleten do nepříjemného sporu, můžeš se v něm uvolnit, aby si našel důvod proč si ho vytvořil.

My chápeme, že toto uskutečnit není jednoduché. Byl si chycen v zemi polarit a iluzí po nespočet životů. Ano, vrátil ses DOMŮ do vyšších dimenzí mezi svými inkarnacemi, ale zapomněl si na své JA s každým novým životem. Čas tohoto zapomínání skončil. Když se dokážeš Vzbudil ve svých snech, zatímco zůstáváš ve snu, praktikuje Probuzení z iluze omezování svého vědomí na trojdimenzionální hliněné vozidlo.

Jeden z nejdůležitějších záměrů proč jsme tě přivedli do našeho Koridoru je pomoci ti vzpomenout si, že tvé JA se skládá z mnoha menších já. Jsi stejný, jako dřevěné loutky, které se otevírají a obsahují menší a menší loutky, které jsou vloženy do sebe ( panenky, pozn. překl. ). Každá z těchto dřevěných loutek je samostatná a přece částí větší loutky. Stejným způsobem jsou všechny dimenzionální reality, ve kterých tvé vědomí současně nabývá podobu, částí většího celku tvého vícerozměrného JA.

Věnuj nyní chvíli roztažení své představivosti tak, aby obsáhla nespočet verzí tvé velké podstaty zažívající nespočet různých realit - všechny ve stejném přítomném okamžiku. Pro tvé troj a štvordimenzionálne JA je každý život jediným životem, který máš. Na druhé straně, tvoje multidimenzionální JA může snadno zažívat všechny tyto reality bez ztráty spojení s jádrem svého JA.

Takže, když se učíš přenášet své sny do své fyzické reality, cvičíš si jaké to je BÝT svým komplexní JA. Když rozšíříte své vědomí tak, aby si BYL svým JA, začínáš žít v kolektivním vědomí a vidíš SEBE v celém lidstvu. Je snadné udělat krok ke planetárního Vědomí, v kterém můžeš najít svou podstatu v každé části Země, od skály-po-horu nebo od brouka-po-orla.

Jakmile tvůj pocit SEBE obsáhne bytí planetou, můžeš podniknout další krok - nalezení své podstaty v každé části Galaxie a přijetí svého Galaktického vědomí. Potom, když dokážeš ztotožnit své JA s galaxií, můžeš najít svou JA-totožnost v kosmickém Vědomi, které si užíváme my Arkturiáni a mnozí vaši další průvodci.

My Arkturiáni máme hluboké kořeny v Gaii a byli jsme vašimi strážci od samotného počátku. Ve skutečnosti mnozí z nás přijali podobu na vaší nádherné planetě. Někteří z nás se vrátili a někteří z nás tam stále čekají na spojení ve velkém planetárním vzestupu. Z tohoto důvodu naše vědomí radostně vstoupilo do vašich snů, aby vám pomohlo probudit se ke svému JA!

Kapka nekonečna

Vědomí, jako proud čisté vody, k tobě přichází, naplňuje tě a proudí z tebe ven. Protože to, co přichází je čisté, tvé myšlenky, emoce a záměry jsou čisté a to co proudí z tebe ven zůstává čisté.

Avšak pokud do tvého proudu vstoupí, nebo se v tobě skrývá, zamořena voda, zamoří vodu, která proudí z tebe ven a přestoupí každou tvou zkušenost.

Tvůj proud vědomí je tvůj jediný věčný poklad. Proto je nutné ho vlastnit, chránit a čistit. Tvé vědomí je jediné vlastnictví, které zaručeně s tebou půjde jak se plaví přes nespočet změn a výrazů tvé reality.

Ve skutečnosti je tvé vědomí vlastně to, co tvoří změny a zážitky v tvém životě.

Jen ty můžeš chránit své vědomí. Jen ty ho můžeš hlídat před vpádem nežádaného než cestuješ přes realitu a vzájemně na sebe působíte s miliony dalších proudů. Ty, stejně jako mnoho dalších proudů, jste si zvolili sledovat zpětný Proud do velkého Oceánu Jednoty, ze kterého pocházíte.

Čím si přeješ přispět při svém návratu do tohoto Oceánu? Jak se Oceán Jednoty změní, když do něj vteče tvůj proud?

Je tvůj proud čistý nebo je ušpiněný vnějším a vnitřním prostředím? Pokud tvůj proud tvoří tvou realitu, jak může něco mimo tebe zašpinit tvůj vnitřní život?

TY si ten, který rozhoduje co vstoupí do tvého vědomí. TY jsi ten, kdo musí kráčet po napnutém laně mezi odmítnutím a rozhodnutím vnímat jen bezpodmínečnou lásku.

Jakmile víš, že budeš nést to, co vpustí do svého vnímání, staneš se více ostražitým ohledně toho, kde povolí spočívat své pozornosti.

Také, když si uvědomíš, že proud který teče od tebe jde vpřed, aby vytvářel realitu, kterou si vpustil do svého vědomí, stane se ostražitost tvého vnímání stále více určena.

Realita, kterou se rozhodneš vnímat je realita, kterou se rozhodneš žít.

Volba je tvá.

Jakmile je tvůj vnitřní proud takový čistý jako jemně opracovaný diamant, můžeš vnímat další diamanty v dalších proudech směřujících vstříc svým cílem.

Jakmile si dostatečně čistý na to, abys viděl Proud, který tě sjednocuje s "jinými" diamanty, stanou se tyto vnější diamanty vnitřními diamanty.

Uvnitř Proudu se venkovní a vnitřní realita stanou JEDNOU.

Všechny mnohé proudy vědomí se stanou JEDNÍM.

A minulost a budoucnost je TEĎ.

Všechny krajnosti, míry a polarity se rozmažou do PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU JEDNOHO, který je věčností ZDE. ZDE a NYNÍ ty jsi proud vědomí, který tě sjednocuje s Oceánem Duchovní Jednoty.

Dorazil si do Oceánu, do kterého si tekl.

Dávno, kdy existoval čas, si byl malý samostatný pramen.

Nyní si TY oceán.

Avšak protože si se rozhodl podniknout dlouhou cestu

z nekonečnosti do jedinečnosti a znovu zpět, vracíš se jako

jedinečná Kapka Nekonečna v kosmickém Oceánu Jednoty.

Čištění tvého vědomí

Jak tě PROUD provází do Galaktického Středu, budou každá myšlenka, pocit a záměr okamžitě projevené.Proto je životně důležité, aby si byl Mistrem (pánem, pozn. Překl.) Svých myšlenek a emocí. Bytí Mistrem neznamená, že nikdy nejsi vystaven negativitě. Naopak, Mistrovství znamená, že když negativita hrozí, že vstoupí do tvého vědomí, si okamžitě schopný cítit nejmenší snížení ve své rezonanci.

Poté, stejně jako čistotný člověk využije Přítomný okamžik, aby umyl nádobí nebo zvedl papír, jak Mistr vymažeš negativitu jakmile zasáhne tvé vědomí. Jaký je nástroj, který čistí tvoje vědomí? Není to metla ani houba. Ne, je to Bezpodmínečná Láska. Jak Mistr se rozhodneš hluboko vdechovat bezpodmínečnou lásku, přežene ji přes své vědomí okamžitě, když se tvá rezonance sníží.

My Arkturiáni chápeme, že dokud se zabýváš pozemskými povinnostmi, nemusíš být schopen okamžitě dávat pozor na své vědomí. V tomto případě nezapomeň vdechovat bezpodmínečnou lásku a vydechovat Mír a Klid dokud dokážeš vstoupit dovnitř a vykonat velké očištění.

Pro své velké očištění:

Zvyš rezonanci místnosti svíčkami, hudbou a kadidlem.

Možná si přeješ přečíst něco duchovně utěšující, dělat přestávky, ve kterých zavřeš oči, aby si začlenil poselství Lásky.

Když jsi připraven, odlož čtení.

Nejlepší způsob jak zvýšit svou rezonanci je jít do meditativní transu se svým dechem.

Zavři si oči, abys vešel hluboko do svého nitra.

Vdýchni bezpodmínečnou lásku

Vydechni Klid a klid.

Jakmile si do svého vědomí vpustil vyšší rezonanci svého JA:

Přejdi přes svou mysl, emoce a tělo.

Najdi každou negativitu, strach nebo hněv.

Vdýchni bezpodmínečnou lásku.

Vydechni tuto Lásku směrem ke zdroji negativity.

Budeš vědět, že tvé vědomí je čisté, když se budeš cítit plný bezpodmínečné lásky a úplně přítomen ve věčně přítomném TEĎ. V této chvíli bude tvá pozornost odpojena od tvého pozemského vozidla a zaměřená na tvé Světelné tělo. Proto se pravděpodobně budeš cítit lehčí a potěšen.

Pociťují své Světelné tělo nad, pod, kolem a přes tebe.

Představ si sebe jako fyzické jádro tvého nesmírného duchovního Světelného těla

Stejně jako tvé pozemské vozidlo obklopuje tvé kosti, ciť jak Světelné tělo obklopuje tvé hustší pozemské vozidlo.

Vpusti své Světelné tělo do DNA, každé buňky tvého pozemského vozidla

Pociťují, jak se tvé Světelné tělo rozrůstá, aby se stávalo stále větším dokud

Si JEDNÍM s každým Světelným tělem na Zemi

V Sluneční soustavě

V Galaxii

Ve Vesmíru

POSLOUCHEJ myšlenky svého Světelného těla.

Pociťují emoce svého Světelného těla.

REZONUJ se záměry svého Světelného těla.

ODPOJIT své vědomí od svého pozemského vozidla.

Přenes své vědomí do svého Světelného těla.

Přenos vědomí

Jak se učíš stále více udržovat své vědomí čisté, můžeš začít nastavovat tuto činnost na autopilota. Tím je myšleno to, že stejně jako jsou tvé dýchání a oběh automatické, tak jím bude i neustále čištění tvého vědomí. Stav vícerozměrného vědomí ti umožní automaticky odstranit jedy z tvého vědomí, zatímco připravuješ a pořádáš svůj osobní a planetární Vzestup. Když pocítíš omezení svého pocitu bezpodmínečné lásky, klidu a klidu, budeš vědět, že tvé vědomí zúžilo svůj rozsah jen na třetí dimenzi.

V této chvíli automaticky věnuješ chvíli vyladění svého vědomí tak, že vejdeš do meditativní stav, aby si získal spojení se svým JÁ. Zatímco zůstaneš spojený se svým komplexní JA, bude zapnutý tvůj automatický filtr nižších frekvencí.Pod nízkofrekvenčním filtrem máme na mysli to, že nízké frekvence jsou vnímány, pokud si to přeješ, ale ty na ně nebudeš reagovat ani odpovědět.

Drama a přeludy třetí dimenze ti pak budou připadat jako film. Nakonec, když budeš připravený, nebudeš už více potřebovat vnímat nižší frekvence kromě nabídnutí pomoci a léčení, protože tvé prvotní vědomí bude přesunuty z tvého pozemského vozidla do tvého Světelného těla.

Pamatuj, že tvé Světelné tělo ti je, a vždy bylo, na blízku, ale můžeš ho vnímat pouze s vědomím páté dimenze. Jakmile zcela rozšíříte své vědomí do páté dimenze, budeš moci snadno vnímat své Světelné tělo, ale možná budeš potřebovat zavřít své oči , aby tě neodvádělo tvé trojrozměrné vnímání. Vědomím páté dimenze budeš cítit jako se zvyšuje frekvence tvé formy když se tvé Světelné tělo rozšíří, aby zahrnulo stále více tvé fyzické reality.

Jak se tvoje Světelné tělo rozšíří na větší části vaší reality, stane se tvou Merkabou, tvou časoprostorovou lodí na interdimenzionální cestování. Nejprve přeneseš své individuální vědomí do tvé individuální Merkaby. Pak můžeš sjednotit svou osobní Merkaba s planetární Merkabou Gaie, aby si rozšířil své Individuální Vědomí tak, aby zahrnula Planetární Vědomí.

Pak se můžeš rozhodnout sjednotit svou planetární Merkaba s galaktickou Merkabou Mléčné Dráhy, aby si své vědomí rozšířil na Galaktické Vědomí. Jakmile cítíš velkou JEDNOTA Galaktického vědomí, můžeš se rozhodnout sjednotit svou galaktickou Merkaba s kosmickou Merkabou Vesmíru, aby si zažil Kosmické Vědomí.

Tímto způsobem budou Gaia a její obyvatelé, z nichž mnoho lidí není schopno využít přednosti tvořivé síly točitých vln přicházejících z Galaktického Lona.

REALITA, které se rozhodnou VNÍMAT

JE REALITA, které se rozhodnou ŽÍT

Z tvé perspektivy zde v krystalovém Chrámu na prahu páté dimenze můžeš sledovat paralelní, na Zemi vázanou realitu prostřednictvím multidimenzionálních smyslů svého aktivovaného Světelného těla.

Takže, jak se díváš dolů do fyzické inkarnace, v níž si byl veden do našeho Koridoru, můžeš vidět oblasti svého života, které rezonují do třetí, čtvrté nebo páté dimenze.

Zatímco si v našem vícerozměrné koridoru, věnuj dlouhou chvíli pozorování svého uzemněného života, aby si našel prvky své reality, které rezonují s každou z těchto dimenzí.

Některé oblasti tvého života mohou být stále naplněny spory, dramatem nebo alespoň nudnými povinnostmi. Tyto oblasti jsou stále velmi trojdimenzionální. Věnuj chvíli pozorování těchto oblastí ve svém životě.

Jak se cítíš když věnuješ pozornost těmto oblastem svého života?

Jiné oblasti tvého života jsou naplněny zábavou, tvořivostí a smíchem. Tyto oblasti jsou většinou štvordimenzionálne. Věnuj chvíli pozorování těchto oblastí svého života.

Jak se cítíš když věnuješ pozornost těmto oblastem svého života?

Nakonec jsou určité činnosti, osoby, místa nebo dokonce věci, které vyvolávají v tobě pocit jaký máš když si v koridoru av Křišťálově Chrámu. Toto jsou oblasti tvého života, které si naplnil Bezpodmínečnou Láskou. Takže uchovávají rezonanci páté dimenze. Věnuj chvíli pozorování těchto oblastí svého života.

Jak se cítíš když věnuješ pozornost těmto oblastem svého života?

Ano, je to pocit sjednocení, klidu a bezpodmínečné lásky. Když se rozhodneš umístit více své vnímání na tyto části svého života, uděláš hladce přesun do páté dimenze. Toto se děje, protože realita, kterou se rozhodneš vnímat je realita, kterou se rozhodneš žít.

Když se rozhodneš všímat si hlavně päťdimenzionálne oblasti svého života, přirozeně a bez námahy, naladí své vědomí na pátou dimenzi. Pak se přirozeně a bez námahy automaticky rozhodneš žít v této realitě páté dimenze.

Toto naladění tvého vnímání na pátou dimenzi bude stále snazší, když se úplně odevzdáš svému vícerozměrné JA a tvému ​​vrozenému světelnému tělu. Činitele, nápady, příběhy a myšlenky, které spouštějí tvoje zpátky zastaralé reakce strachu budou stále rychleji uvolňované z tvé pozornosti. Tímto způsobem bude tvé očekávání, pozorování a tvořivost zaměřené na pátou dimenzi.

Víš, všechny frekvence tvé reality jsou v přítomném okamžiku. Můžeš se rozhodnout navštívit jakoukoliv tří, čtyř nebo päťdimenzionálnu verzi svého života jednoduchým zaměřením své pozornosti do toho směru. Ve skutečnosti toto je způsob kterým TY, který si svým komplexní JA, Andělem, Elohimom, Vzestoupených Mistrů a mimozemšťanům vyšší dimenze, volíš vnímat tvoje trojdimenzionální uzemněno já. Ano, TY máš mnoho realit, ve kterých si bytostí vyšší dimenze. Jak bude tvůj Vzestup pokračovat začneš se znovu spojovat s těmito realitami.

Z třídimenzionální reality, v níž si probuzen, můžeš zavolat tyto bytosti aspektů svého JA vyšší dimenze prostě naladěním svého vědomí na tu dimenzi a zaměřením své pozornosti v tom směru. Můžeš se také setkat a spolupracovat s bytostmi, které budou pro tebe nové známosti, když pošleš výzvu ke komunikaci a naladí své vědomí do páté dimenze a dále.

Proměna naplněná Bezpodmínečnou Láskou

Jak pokračuješ do páté dimenze, uchová si všechny päťdimenzionálne stránky své současné reality. Takže nebude žádná ztráta, protože si můžeš ze sebou vzít to, co bezpodmínečně miluješ. Ne, nevezme si s sebou svůj trojdimenzionální dům, protože to je věc. Na druhé straně, pokud je tato "věc" naplněna bezpodmínečnou láskou JEDNOHO stane se päťdimenzionálnou věcí.

Ve skutečnosti päťdimenzionálny hologram tvého domu s tebou nepůjde. Nicméně, jakýkoliv holografický obraz s rezonancí páté a vyšší dimenze s tebou lehce podnikne přechod. Tímto způsobem vzestupně obklopen vším co bezpodmínečně miluješ. Netruchlí nad tím, co s tebou nemůže podniknout proměnu. Pravděpodobně je ta oblast tvého života naplněná iluzemi a skrytými strachy, které slouží jen jako zátěž, spíš jako zdroj pohodlí. Jen to, co si oživil Mírem, Radostí a Bezpodmínečnou Láskou se bude dát zkopírovat do tvého päťdimenzionálneho hologramu.

Vše, co nese rezonanci nižší než je pátá dimenze se stane na zem vázaným připojením, které může snížit tvou schopnost přesunout se do vyšších světů. Takže odteď začni praktikovat opuštění toho co nemiluješ bezpodmínečně. Například, pokud v tobě vyvolává soused hněv nebo myšlenky, které snižují tvou rezonanci, vypustí toho souseda ze svého pole vnímání. Minimálně vypustit všechno emocionální napojení, které by si mohl mít k té osobě.

Ne, nemusíš milovat bezpodmínečně veškerý život, protože většina třídimenzionální reality byla polarizovaná na dobro / zlo, lásku / strach. Láska, která je polaritou strachu nebo zla je trojdimenzionální podmíněna láska, protože pátá dimenze nemá žádnou polaritu. Podmíněná láska je jedna z mnoha fyzických nástrah, které mohou sloužit k tomu, aby tě přivázali ke třetí a čtvrté dimenzi. Tyto nástrahy jsou oblasti vaší reality, které snižují tvou rezonanci, když jim věnuješ pozornost.

Například zaznamenání mnoha trpících lidí, zvířat a rostlin, kterým nemůžeš pomoci značně sníží tvou rezonanci. Neznepokojuj se nad rostlinami a zvířaty, protože ony snadno udělají přechod. Ve skutečnosti ho ty"vymřelé" už udělali. Ale co s "trpícími masami"? Musíš si uvědomit, že každý si volí svou realitu, dokonce i ti co trpí.A také to, že jejich ty vnímáš jako trpících neznamená že opravdu trpí.

Možná jsou ve stavu mučivý úzkosti, která jim umožní konečně uvolnit jejich sevření negativity. Možná jsou na dně proto, aby se vzpružili k velkému činu odvahy, který jim umožní najít a zaměřit se na to, co jim dává smysl, Radost a bezpodmínečnou lásku.

Na druhé straně je možné, že jsou velkými bytostmi, které se dobrovolně rozhodly odehrát nejnižší krajnost polarizované reality, aby povzbudili ostatní, aby překonali svá omezení. Někteří lidé se mohou učit pozorováním ostatních, že jejich život je ve skutečnosti lepší než si mysleli. Jedna věc je jistá, pokud je součástí tvé životní cesty být nápomocen některé z těchto osob, budeš to vědět, protože tvá rezonance se zvýší a plně se sjednotíš a včlení do svého vícerozměrného JA.

Když se staneš svým komplexní JA, budeš Mistrem Energie. Pak si uvědomíš, že ti nepřísluší soudit druhého jako trpícího, protože on, stejně jako ty, hraje závěrečné dějství své trojdimenzionální reality. Jen odloučen soucit ti může dát bezpodmínečnou lásku a přijetí, které je třeba k nalezení Proudu JEDNOHO zpět do tvého päťdimenzionálneho Domova.

Balení tvé Merkaby

Tento odloučen soucit je přirozenou částí tvého Světelného těla. Takže, když se vidíš ve svém světelném těle, dovol svému 3D obrazu, aby se stal bezvýznamným, aby si mohl zcela oddat svému světelnému tělu. Tvoje Světelné tělo se pak může proměnit na tvou Merkaba, tvou časoprostorovou loď, do které můžeš umístit vše, co bezpodmínečně miluješ.

Věnuj nyní chvíli následujícímu:

Podívej se kolem své interdimenzionálnej lodi / Merkaby.

Sleduj sebe u kormidla a úplném ovládání svého osudu.

Spoj se se všemi lidmi, které bezpodmínečně miluješ, kteří budou sdílet tvou cestu.

Vybav svou Merkaba všemi nádhernými místy, které bezpodmínečně miluješ, aby mohli vzestupně s tebou.

Přidej všechny věci, které tvoje milující vědomí vytvořilo.

Nyní je toto všechno sbaleno a připraveno na návrat s tebou do páté dimenze. Čekáš na letišti, zatímco dostaneš pokyny pro svůj let. Stejně jako přineseš zpět Domov rodinu, přátele a dárky, aby ses podělil o svou radost z velkolepé dovolené, když se vrátíš můžeš blízko sdílet své pozemské dobrodružství s mnoha vysokodimenzionálnymi verzemi svého JÁ.

Tak naplň své tašky Bezpodmínečnou Láskou a připrav svou Merkaba na odlet. Cesta Domů právě začíná!

Cesta přes Arkturiánsky Koridor pokračuje.

Prosím setrvejte na naší interdimenzionální pouti.

Uvidíme se v koridoru,

Suzan

12.December 2008 )

***

KROK DEVĚT

PRÁH DO PÁTÉ DIMENZE

Drahý,

My, Arkturiáni, jsme si užívali náš společný čas s tebou v krystalovém Chrámu, který se nachází na prahu do páté dimenze. Sdíleli jsme tvůj klid a radost a veselili jsme se na tvém přijímání naší bezpodmínečné lásky. Jsi připraven tento práh překročit a vstoupit do ZDE a NYNÍ páté dimenze? Připomínáme ti, že když se přesuneš do páté dimenze, omezení času a prostoru začnou mizet.

Opuštění minulosti

Když si v rezonanci s pátou dimenzí, můžeš také zjistit, že je stále těžší udržet si dramatu a dokonce sny o své fyzické realitě. Když se tvé vědomí posouvá za fyzickou realitu, promo z iluzí omezení a oddělenosti, které tě ovládali po tisíciletí. Utrpení, které bylo vznešené ve věku Ryb, bude nyní vnímáno jako "vykročení mimo Proudu".

Pokud si v "proudu" päťdimenzionálnej reality, budou obavy tvého ega hladce zaměněny naplněním tvé Duše a cíle tvého ega se změní na příspěvek tvé Duše k planetárního vzestupu. Když se tvé vědomí rozšiřuje, aby zahrnula tvou multidimenzionální povahu, tvůj smysl sebe se změní z jednotlivce na skupinu. Toto Kolektivní Vědomí se pak snadno rozšíří na Planetární Vědomí, Galaktické Vědomí a dokonce na Kosmické Vědomí.

Tvé vědomí, které bylo v našem koridoru od Září 2008 ( pro mnohé to bylo déle ) ( a pro mnohé kratší, pozn. překl. ) slouží jako Průzkumník, který ti prosekává Cestičku do nové, vzrušující reality. Nekoná již více než dítě, které musí slepě sledovat svých vůdců, i když jejich nerespektuje a nedůvěřuje jim. Ve skutečnosti si našel své vnitřní vůdcovství prostřednictvím získání a začlenění svého vícerozměrného JA.

"Přetrpěl" si mnoho příznaků proměny, jako stará a nová realita soupeřily o tvé vědomí. Prostřednictvím tohoto boje vytvořila Duše závěrečné dějství v tvé fázi života abys mohl jasně vnímat oblasti života, ve kterých ses houževnatě držel trojdimenzionální paradigmatu ( přístupu, pozn. překl. ). V současnosti se nacházíš v procesu uvolňování toho, co tě omezuje nebo odděluje od toho, aby si BYL svým pravým JA.

Uvolněním starého se připravuješ na přechod přes východ z krystalového Chrámu a přes práh do päťdimenzionálneho PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU JEDNOHO. V ZDE a TEĎ vytvářejí realitu sjednocené záměry lidí a planety. Aby si vkročil do tohoto světa, žádáme tě, abys použil svůj úžasný dar představivosti, své päťdimenzionálne myšlení, aby si vnímal Práh do páté dimenze, na kterém pevně stojíš.

Práh

Sleduj Práh svým probuzeným jasnozrakom jako plápolá přes tvůj každodenní život.

Slyš jeho půvabné poselství a tóny Jednoty a příslibu svým rozšiřujícím se jasnoslyšení.

Cit se svým věčně-přítomným jasnocitom, jaký je svět za tímto prahem odlišný, lehčí a klidnější.

Zažívej bezpodmínečnou lásku, Radost a klid, které k tobě proudí.

TY jdeš Domov, do tvých pravých vibrací!

Jsi připraven překročit nyní Práh?

Mnozí z vás už dávno překročili tento Práh ( a také mnoho dalších prahů ). Žádáme vás, zkušených, abyste se vrátili k tomuto päťdimenzionálnemu přechodu, abyste přispěli svým vědomím ke kolektivu. Vězte, drazí, vaše vědomí vás, jako vždy, předchází. Avšak my vás žádáme, abyste pevně uzemněte tento přechod to vašeho fyzického pozemského vozidla, vašeho denního života a také planetárního těla Gaie.

S posledními lety Věku Ryb jste zaznamenali nárůst zákeřných a nesmyslných válek jak je mohou předvést jen zesílené emoce čtvrté dimenze. Navíc jste museli čelit svým vnitřním a vnějším démonem, když jste směle procházeli osobní a planetární temnou nocí Duše. Díky vaší odvaze čelit svým strachem jste zjistili, že vaše Duše nikdy nebyla temná. Ve skutečnosti je naplněna Bezpodmínečnou Láskou a nekonečným Světlem.

Právě vstup Lásky a Světla do vašeho denního vědomí vyplavovat stále více vrstev skrytého strachu a Temnoty. Odvážné jste se oddali vedení svého vnitřního JA, aby vám ukázalo cestu přes Temnotu a do Světla. Jako stále více z vás nacházelo své vnitřní Světlo a ukázalo ho vnějšímu světu, pozvedli jste kolektivní a planetární vědomí nad iluzi Temnoty, ve které bylo tak zapletené.

Tímto způsobem se lidé a planeta přesunuli za Nižší Astrální Rovinu a do vyšších frekvencí čtvrté dimenze. V našem koridoru a také ve vašem denním životě, jste odvážné prošli mnoho podrovín čtvrté dimenze, přes Velkou Prázdnotu a do tohoto krystalového Chrámu. Nyní stojíte sjednocení na Prahu páté dimenze, připraveni pokračovat ve své Cestě.

Ačkoliv možná někdy odvrátíš svou pozornost z Koridoru, tvá Duše byla tak šťastná, že tě vidí ve tvé pravé podobě, že pokračovala v Cestě bez tvého bdělého vědomí. Věnuj chvíli tomu, aby si je probudil ( probudil co?, zdá se že tu něco chybí, pozn. překl. ). Můžeš se rozhodnout, že si pošleš sny, aby podpořily tuto vzpomínku, protože teď si připraven opustit tento Chrám. Krystalový Chrám proniká hluboko do základů naší Arkturiánsky reality. Ve skutečnosti je Křišťálový Chrám na Prahu každé frekvence reality. Tyto Chrámy slouží jako energetické rozbočovače, aby usnadnily interdimenzionální a intradimenzionálnu komunikaci a cestování.

Každý Křišťálový Chrám je přenášením točitých vln napojen na dimenzi, na níž je založen a také ke všem ostatním krystalovým Chrámem v každé dimenzi, slunečném systému a planetě této Galaxie. Tyto točité vlny proudí z Černé Díry v jádru naší Galaxie Mléčné Dráhy a přenášejí nekonečnou tvořivost, božský záměr a bezpodmínečnou lásku, která spojuje všechny bytosti, místa, věci, dimenze a interdimenzionálních cestovatele. Na lepšie pochopenie toho čo hovoríme opusti svoje trojdimenzionálne myslenie. Čas a priestor sú ilúzie tretej/štvrtej dimenzie. Preto bytosti, miesta, veci, dimenzie a cestovatelia môžu byť všade „súčasne“.

Chvíľa úvah

Skôr ako prekročíš cez Prah do JEDNÉHO piatej dimenzie a ďalej, venuj dlhú chvíľu svojej doterajšej Ceste. Z mnohých tvojich trojdimenzionálnych inkarnácií je táto výnimočná, pretože máš príležitosť vstúpiť do Nového Veku, vytvoriť novú realitu a podieľať sa na planetárnom Vzostupe. Mnohí z vás prekročili tento Prah milujúcim a vedomím spôsobom. Možno si praješ využiť túto príležitosť na obnovenie všetkých spomienok na Vzostup, ktoré si mohol mať vo všetkých svojich inkarnáciách na ktorejkoľvek planéte, Galaxii alebo dimenzii. Týmto spôsobom môžeš začleniť tieto lekcie do svojej súčasnej skúsenosti planetárneho Vzostupu.

Viete, drahí, každý jeden z vás je veľkolepá bytosť Svetla a multidimenzionálny obyvateľ mnohých súbežných zážitkov reality. Keď vaše vedomie úplne obsiahne piatu dimenziu, spoja sa tieto alternatívne/paralelné reality s vašim vedomím, aby sa stali JEDNÝM s vašim vedomím. Mimozemšťania už nebudú cudzinci, ale priateľskí členovia vašej galaktickej rodiny.

Ale najprv urobme inventúru vašich skúseností Osvietenia v tomto živote vášho Osobného a Planetárneho Vzostupu. Pretože vaša súčasná inkarnácia prebieha v posledných fázach Kali Yuga (posledných a najtmavších 2000 rokov precesie rovnodennosti Gaie okolo Mliečnej Dráhy), zažili ste veľa osobných a planetárnych výziev. Preto dovoľte, aby sme urobili prehľad prebúdzania vášho trojdimenzionálneho vedomia.

Trojdimenzionálne prebúdzanie

Pamätáš si ako si, dokonca aj keď si dokázal cítiť vyššie svety vo svojom srdci a v kútiku svojej mysle, stále lipol na svojej starej, trojdimenzionálnej viere v obmedzenia a oddelenosť? Žil si v realite, kde bolo na „odlišné“ pohliadané ako na „horšie“ alebo „zlé“. Preto si veril, že musíš potlačiť svoje vnútorné skúsenosti, keďže ťa robili odlišným a odcudzovali ťa od tvojho okolia. Avšak nakoniec sa tvoje duchovné/interdimenzionálne skúsenosti stali takými silnými, že už si ich viac nemohol prehliadať.

Potom ste jeden po druhom alebo v malých skupinách hľadali viac informácií a pochopenie tejto vnútornej komunikácie. Vďaka tvojej húževnatej snahe sa tvoje vnútorné inštinkty, pocity, nápady a komunikácia stali tvojim duchovným vedením, ktoré ťa priviedlo sem do nášho Koridoru. Ďalší z vás na mnoho rokov uviazli v ilúziách tretej dimenzie, ale pomaly – alebo tak rýchlo ako sa telo presvetľuje – sa prebúdzali. Či už si sa vždy pamätal (bol prebudený, pozn. prekl.) a trpel roky alebo desaťročia odcudzenia alebo si sa nedávno prebudil, máš jedinečné spomienky na svoju doterajšiu Duchovnú Cestu.

Venuj chvíľu premýšľaniu o týchto spomienkach. Bolo by vhodné keby si si ich zapísal alebo sa o ne podelil s iným hľadajúcim. Keď budeš skúmať tieto spomienky, pristupuj k nim ako k svojim jedinečným víťazstvám vo Svetle...

Štvordimenzionálne prebúdzanie

Teraz venuj chvíľu premýšľaniu o tvojich štvordimenzionálnych skúsenostiach. Štvordimenzionálne skúsenosti tvojho života boli vyjadrené prostredníctvom tvojich najintímnejších emócií a vášní, tvojej ranej predstavivosti, tvojou tvorivou silou a tvojou duchovnou cestou k prebudeniu tvojho Multidimenzionálneho JA. Mnoho tvojich štvordimenzionálnych skúseností bolo vysoko tvorivých, hlboko milujúcich a duchovne prebúdzajúcich. Na druhej strane, väčšina z nich bola stále viazaná na ego alebo sa aspoň týkali cieľov a túžob tvojho ega.

Poďakuj každej z týchto osviecujúcich skúseností, pretože keď prekročíš Prah do piatej dimenzie, zanecháš svoje ego navždy za sebou. Tvoje ego ti bude stále slúžiť, ale len ako Kapitán pozemského vozidla na dobu, keď vstúpiš do tretej a štvrtej dimenzie, aby si tam poskytol službu. Rovnako ako vstupuješ a vystupuješ zo svojho auta alebo domu, akonáhle keď budeš päťdimenzionálny, budeš schopný vstupovať a vystupovať z pozemského vozidla ega, keď budeš cestovať späť do nižších svetov v službe ostatným.

Drahý, uvedom si, že to, že sa staneš svojim Multidimenzionálnym JA neobmedzí tvoju realitu v žiadnom smere. Keď sa tvoje zjednotené JA prebudí do piatej dimenzie, nezdvihneš svoje vedomie do inej reality. Skôr rozšíriš svoje vedomie na súbežné vnímanie mnohých rôznych realít v PRÍTOMNOM OKAMIHU JEDNÉHO. Nebuď obmedzený trojrozmerným jazykom. Na to, aby si sa pohol do neznámeho budeš musieť opustiť svoju pripojenosť k zastaralým operačným systémom, jazykom a komunikačným štýlom.

V piatej dimenzii a ďalej žiješ podľa svojich rozšírených zmyslov telepatie, empatie, jasnozraku, jasnosluchu, psychokinézy a ďalších. Rozširuješ svoje zmysly, aby si obsiahol svoju skutočnú, multidimenzionálnu povahu. Preto budeš zažívať tretiu a štvrtú dimenziu rovnako ako prvú a druhú dimenziu a kvantové svety, kedykoľvek budeš chcieť. Rovnako ako si podnikal výlety do hôr alebo na pobrežie mora, budeš podnikať výlety do rôznych realít. Avšak bez obmedzení času a priestoru, ti to „nezaberie čas“. Namiesto toho jednoducho rozšíriš svoje vedomie, aby obsiahlo iné reality v PRÍTOMNOM OKAMIHU JEDNÉHO.

Venuj teraz chvíľu premýšľaniu o svojich štvordimenzionálnych zážitkoch. Štvordimenzionálne zážitky tvojho denného života sú tvoj rastúci pocit majstrovstva nad tvojim energetickým poľom. Na druhej strane, tvoja Cesta cez Nižšiu Astrálnu Pláň do každej vyššej roviny, aby si uvoľnil uviaznuté emócie a zastaralé chovanie je duchovná zložka tvojho štvordimenzionálneho života.

Venuj dlhú chvíľu tomu, aby si si ich pripomenul. Zapíš si ich alebo sa o ne podeľ s priateľom.

Stávanie sa Majstrom Energie

Tvoje energetické pole, aura, je tvorené myšlienkami, ktoré sú ukotvené v tvojom vedomí a emóciami, ktoré udržuješ vo svojej forme. Majstrovstvo nad vysielaním tvojej energie je životne dôležité, pretože tvoje energetické pole pokračuje do piatej dimenzie, kde okamžite prejavuje každú myšlienku a pocit.

Byť Majstrom Energie znamená, že automaticky opravuješ všetko negatívne myslenie alebo úzkostlivé pocity tak, že ich prekryješ Bezpodmienečnou Láskou. Si pripravený vstúpiť do reality v ktorej sa každá tvoja myšlienka a pocit okamžite prejavia? Postojme teraz chvíľu na Prahu aby sme si prezreli túto realitu.

Kým je tvoje vedomie naplnené Radosťou a Láskou budeš okamžite (v PRÍTOMNOM OKAMIHU, za časom/priestorom) vytvárať Radosť a Lásku. Ako sme povedali, keď vstúpiš do piatej dimenzie, nie je tam žiadny čas ani priestor. Takže prejavy tvojej energie sú okamžite prejavené ako realita. V nižších dimenziách, kde stále je čas a priestor, je na vytvorenie tvojej reality potrebný čas a práca. Avšak čím je vyššie tvoje vedomie, tým rýchlejšie sú tvoje myšlienky a tým rýchlejšie sú tvoje prejavy.

Mnohí z vás ste zažili prejavy myšlienok a emócií, o ktorých ste nevedeli že sídlia vo vašom energetickom poli. Toto sú dôležité lekcie, pretože vás nabádajú zamerať svoj zámer preč od ega a strachu smerom k tomu, aby ste sa stali Majstrom v príprave na päťdimenzionálnu Zem. Nielenže sa vaše myšlienky a pocity budú okamžite prejavovať, ale ešte aj každý bude vedieť všetko na čo myslíte a čo cítite. Keď žijete v Jednote so všetkým životom, niet kam skryť vaše tajomstvá – pred ostatnými ani pred sebou.

Emócie ukryté v tvojom tele ti povedia o každom tajomstve, ktoré si držal vo svojom podvedomí. Tvoje emócie sa nevyjadrujú slovami. Prehovárajú prostredníctvom „tela“. Našťastie akonáhle spoznáš správy tela v každej čakre, budeš schopný preložiť ľútosti, bolesti, choroby a nehody do jazyka, ktorý dokážeš pochopiť.

Existuje v podstate jedna správa, ktorú ti dá tvoje telo. „Za účelom udržania svojej rezonancie dostatočne vysokej na zotrvanie v piatej dimenzii, budeš musieť uvoľniť emócie ______, jesť ______, a konať ______ pre svoje telo.“Učenie sa naladiť na tvoje pozemské vozidlo ti pomôže v uzemňovaní tvojej veľkolepej, multidimenzionálnej energie. Budeš pravdepodobne musieť zmeniť svoje stravovacie návyky, viac odpočívať, meditovať, cvičiť a zmeniť niektoré činy a správanie, aby si pomohol svojmu pozemskému vozidlu začleniť vyššie frekvencie.

Podrobne sme hovorili o pozorovaní tvojho vedomia, ale radi by sme ti pripomenuli, že najväčšou liečivou silou vo Vesmíre je Bezpodmienečná Láska. Preto, ak zistíš že tvoje myslenie je negatívne, tvoje emócie úzkostlivé alebo, že nenačúvaš svojmu telu, nezabúdaj sa bezpodmienečne milovať. Ak si vyčítaš svoje „chyby“ nakoniec sa prestaneš pozorovať. Potom sa tvoja premena na SEBA preruší. Na to, aby si bol obyvateľom piatej dimenzie budeš musieť prevziať plnú zodpovednosť za svoju realitu – bez toho, aby si zvaľoval vinu na druhých ALEBO na seba.

Ak sa obviňuješ za chybu, budeš sa len cítiť vinný, čo je emócia veľmi nízkej frekvencie, ktorá ťa vyhodí z piatej dimenzie. Na druhej strane, ak láskyplne prevezmeš zodpovednosť za svoju realitu a vďačne prijmeš lekcie každého „problému“, získaš veľké posilnenie, ktoré udrží tvoju rezonanciu vysokú. Praktizuj vo svojom dennom živote konanie ako tvoje pravé, Multidimenzionálne JA, tým že nezabudneš byť Majstrom svojich myšlienok a emócií. Keď negatívne myšlienky a úzkostlivé emócie hrozia, že zamoria tvoje vedomie, venuj chvíľu tomu že sa zameriaš na vďačnosť za Bezpodmienečnú Lásku, ktorá ti je večne k službám. Týmto spôsobom získaš pokoj mysle a neustály pocit vďaky a Bezpodmienečnej Lásky.

Tvoje zjednotené Multidimenzionálne JA je tvoj neustály ochranca, ktorý ťa bude sprevádzať do centrálneho bodu tvojho vedomia, kde si oslobodený od polarít a hrozby ilúzií, ktoré vytvára dualita. To čo vlastne potrebuješ cvičiť je nepretržité odovzdávanie svojich myšlienok a emócií tvojej Multidimenzionálnej Duši/JA.

Kým žiješ v tomto odovzdávaní sa Duši, polarizovaná realita tvojho ega/ja sa ľahko uvoľní, tvoje vedomie sa rozšíri a ty prirodzene Plynieš do frekvencie piatej dimenzie. Na druhej strane, keď dovolíš svojmu egu/ja aby bolo pri kormidle, negativita a strach tretej dimenzie sú znova „nahlas“ v tvojej psyché, neustále hroziace že znížia tvoju rezonanciu. Bombardovanie strachu a negativity zníži tvoju frekvenciu pod Prah piatej dimenzie do polarizovaných svetov.

Ako je možné vidieť, prekročenie Prahu nie je jednotlivý čin, je to stav vedomia. Tento Prah nie je miesto, je to frekvencia. Prah frekvencie je presný okamih, v ktorom si ho schopný vnímať. V tomto prípade je to frekvencia celej reality. Našťastie cvičenie robí majstra. Udržanie základu tvojho vnímania v jadre tvojho JA, ti umožní vnímanie vyšších svetov. Vyžaduje to trpezlivosť a neustále seba-pozorovanie, aby si si udržal stav vedomia, ktorý ti umožní vnímať veľkoleposť piatej dimenzie. Našťastie, keď tvoje vedomie padne, piata dimenzia neodchádza, len sa nachádza mimo tvojho poľa vnímania.

Nový héliový balón dokáže ľahko vystúpať k plafónu. Avšak, po čase balón postupne klesá stále bližšie k podlahe. Rovnakým spôsobom sa môžeš ty naladiť na päťdimenzionálnu realitu, ale tvoje vedomie sa pomaly znižuje, ako sa zaplietaš do svojich denných povinností a výziev. Našťastie akonáhle je tvoje vedomie pevne zakorenené v piatej dimenzii, sú tieto povinnosti a výzvy nahradené Bezpodmienečnou Láskou a Radosťou z tvorenia.

Takže prekročenie Prahu nie je jednotlivý čin, je to vedomé preladenie tvojho vedomia, aby nepretržite žilo v Prúde tvojho Multidimenzionálneho JA, ktoré sa ľahko odovzdá piatej dimenzii. Tvoje Multidimenzionálne JA môže tiež navštevovať nižšie svety, aby pomáhalo a slúžilo. Takže, tak ako teraz navštevuješ piatu dimenziu a žiješ v tretej/štvrtej dimenzii, stále viac žiješ v piatej dimenzii a navštevuješ tretiu a štvrtú dimenziu.

Volenie si svojej reality

V PRÍTOMNOM OKAMIHU je všetko JEDNÝM, takže sa môžeš ľahko a prirodzene stať JEDNÝM s tou realitou, pre ktorú sa rozhodneš. V PRÍTOMNOM OKAMIHU JEDNÉHO existuje viac možností vnímania, ako si tvoj trojdimenzionálny mozog dokáže predstaviť. Našťastie si získal a včlenil svoje Multidimenzionálne JA do svojho pozemského vozidla, čo rozšírilo tvoje vedomie ďaleko za obmedzené možnosti tretej dimenzie.

Zo svojho JA si uvedomuješ, že všetky dimenzie existujú v nekonečnej mozaike frekvencií reality. Na to, aby si zažíval určitú dimenziu, nastav frekvenciu svojho vedomia tak, aby zodpovedala frekvencii požadovanej reality. Tento proces je veľmi podobný preladeniu kanála (frekvencie programu) na tvojej televízii. Akonáhle si prepol na požadovaný kanál, budeš vnímať všetko na tom kanále/frekvencii reality. Avšak ak tvoja televízia alebo vedomie nedokáže udržať rezonanciu, prepneš sa naspäť na kanál/realitu, ktorá zodpovedá danej frekvencii.

Táto výmena realít môže byť taká hladká, že si spočiatku ani nevšimneš, že si vymenil reality. Avšak môžeš ako značku použiť skutočnosť, že reality s vyššou frekvenciou sú naplnené Láskou a Radosťou, zatiaľ čo reality z nižšou frekvenciou stále fungujú na polaritách ľudskej lásky verzus strachu a šťastia verzus nešťastia. Na to, aby si vedome usmerňoval dimenzie, trénuj svoje majstrovstvo zotrvávania v naladení na svoje myšlienky a emócie a výsledného stavu svojho vedomia.

Táto nepretržitá bdelosť môže byť pomerne náročná počas denného zmätku tvojho fyzického života. To je dôvod, prečo duchovní hľadajúci v minulosti odišli ďaleko od civilizácie a žili v ašramoch a chrámoch. Avšak v tomto bode histórie Zeme si sa rozhodol pomáhať pri planetárnom Vzostupe. Takže mnohí z vás zostávajú v husto osídlených oblastiach, aby pomohli Gaii pri Jej premene. Preto sa môžeš rozhodnúť jednoducho sa odovzdať svojej Duši/JA, aby ťa viedla v tvojom dennom živote.

Stávanie sa päťdimenzionálnym

Kryštálový Chrám

Venuj dlhú chvíľu pociťovaniu ostatných, ktorí sú s tebou v Artkuriánskom Koridore.

Spoj svoju Dušu s ich Dušou a cíť Bezpodmienečnú Lásku, nekonečné Svetlo a tichý pokoj prúdiaci cez každého z vás.

Denný život

Venuj dlhú chvíľu naplneniu svojho srdca všetkými bytosťami (ľudskými a neľudskými, trojdimenzionálnymi a vyššími), ktorí sa podieľali na tvojej Ceste.

Prenášaj pocity Bezpodmienečnej Lásky, nekonečného Svetla a tichého pokoja prúdiace z Kryštálového Chrámu do tvojho uzemneného ja a potom k všetkým tým, ktorí sa podieľali na tvojej Ceste.

Zdieľaj s Gaiou

Venuj dlhú chvíľu pripomenutiu si všetkých svojich zážitkov v krásnej prírode Gaie.

Prenášaj svoju vďaku za tieto chvíle ku Gaii a jej obyvateľom.

Pre pokračovanie našej Cesty si predstav sám seba pred dvomi obrovskými Zlatými Dverami pri východe z tohto Kryštálového Chrámu. Bol si tu už predtým, na čo si ľahšie spomenieš keď úplnejšie prebudíš svoju multidimenzionálnu pamäť. Sleduj veľké Zlaté Dvere ako sa pred tebou otvárajú. Dvere vyzerajú zlato lebo zlatá je farba čistej Radosti. Vo vašom svete mnohí hľadali zlato v nádeji, že nájdu bohatstvo v hmotnom zmysle. Ale poskytlo im to bohatstvo radosť? Radosť nie je odmenou za hromadenie. Radosť je stav vedomia. 

Keď je tvoje vedomie naplnené Radosťou zmení sa tvoja aura na zlatú, pretože si uznal že tvoje vedomie je tvojim jediným večným pokladom. Na to, aby si mohol prejsť cez tieto Zlaté Dvere, budeš musieť prijať a oddať sa čistej Radosti, ktorá z nich vyžaruje. Zavri svoje vnútorné oči a sústreď svoj zámer na otvorenie svojej neobmedzenej mysle a bezpodmienečne milujúceho srdca. Áno, len s otvorenou mysľou a milujúcim srdcom dokážeš prijať čistú RADOSŤ.

Dovoľ RADOSTI aby ťa obklopila

Oddaj sa RADOSTI

TERAZ si pripravený prekročiť Prah

Postúp na Prah

Ocitni sa na Prahu

Keď prekročíš Prah, zistíš že máš podobu Vtáka Fénixa, hlásateľa novej doby, vznášajúceho sa na oblohe nekonečnosti. Tak ako sa morská čajka vznáša na nebi, krídla doširoka roztiahnuté, trpezlivo čakajúc na najjemnejší a najsvižnejší prúd vzduchu, ty sa tiež vznášaš, krídla doširoka roztiahnuté, trpezlivo čakajúc na najvyššiu frekvenciu, aby ťa vtiahla do svojho prúdu. Cítiš jemný vánok Lásky a Radosti ako hladí tvoje perá zo Svetla.

Výhľad odtiaľto je veľkolepý. Pod sebou vidíš všetko čo si kedy bol a ako ďaleko si cestoval vo svojich mnohých trojdimenzionálnych zážitkoch. Vidíš aj mnohé štvordimenzionálne zážitky, v ktorých si sledoval svoju Duchovnú Cestu Domov. Áno bol si statočný a vytrvalý Duchovný Bojovník po nespočetné množstvo inkarnácií.

Mnohokrát si padol, ale nejako si sa znova pozviechal, oprášil si si kolená a pokračoval na svojej Ceste Domov k SEBE. Vieš že tvoje zážitky v týchto svetoch ešte neskončili, pretože z tejto perspektívy dokážeš ľahko vidieť voľné konce, na ktoré si praješ nadviazať a zodpovednosti, ktoré chceš zavŕšiť.

Avšak s týmto poznaním ti tichý vánok šepká do ucha, „Drahý, povznes tieto posledné dotyky do rezonancie JEDNÉHO, aby ich bolo ľahšie naplniť.“ Tento hlas má v sebe takú Lásku, Radosť a Mier, že sa ho snažíš nájsť, ale je všade. Ako môže byť Láska, Radosť a Mier všade, keď si ich horko-ťažko hľadal po celý život a zažíval si ich len zbežne? V tom okamihu pochybností začneš padať.

Našťastie si spomenieš, že si vták a inštinktívne mávneš svojimi krídlami. Zhlboka sa nadýchneš a uvoľníš sa do pocitu Lásky, Mieru a Radosti a čakáš ďalej na prúd, ktorý ťa vtiahne do svojho pohybu. Starosti a spory nižších svetov pomaly znova zmiznú z tvojho vedomia. Rozhodneš sa radšej sústrediť na čakanie na Prúd.

Nebo okolo teba je pôvabné a jasné. Pod tebou je tvoja obľúbená krajina. Áno, Gaia je najkrásnejšia Matka akú ktokoľvek môže mať. Potvrdíš svoj prísľub zobrať Ju so sebou. Vtiahnutím spomienok na tvoje mnohé zážitky v Jej obdivuhodnej Prírode do svojho srdca, sa tvoja myseľ ukľudní. Cítiš svornosť stromu sekvoje v rodine jej stáročného lesa a silu vrcholu hory v rozsiahlom horskom hrebeni. Si jediný oblak na celom nebi, ticho tíšiny, malý rybník a hukot vzdúvajúceho sa oceánu.

Medzi oceánom a morom, si priťahovaný smerom k bodu ich zjednotenia. Nežne dovolíš nebu a moru, aby ťa pohltili ako nasleduješ ich upokojujúci pohyb. Keď to spravíš, máš pocit, že sa stávaš oceánom a že si nebom. Odovzdáš sa pocitu vznášania s prúdmi vzduchu a vlnami mora.

Ako sa uvoľníš do RADOSTI z plynutia s prúdom, vidíš Slnko nakúkajúce nad obzor. Vychádza alebo zapadá? Možno je súčasne východ aj západ, pretože ty opúšťaš staré a tiež objímaš nové. Približuješ sa k Slnku a cítiš, ako žiara Bezpodmienečnej Lásky zohrieva tvoje srdce a prísľub zmeny prebúdza tvoju myseľ. Ako vták, ktorý zachytil stúpajúci prúd, tvoje vedomie vzlietne nad čas a priestor do nekonečného JEDNÉHO piatej dimenzie.

S radosťou dlho očakávaného návratu Domov, objímeš tých, ktorí ti chýbali, ktorých si pamätáš alebo si na nich dokonca zabudol. Oni všetci sú tu TERAZ v JEDNOM. Mnohé vyjadrenia tvojho JA v tvojich nespočetných výletoch do fyzického sveta ťa obklopia ako hviezdy na nočnom nebi. Zdravíš ich ako milovaných členov rodiny, s ktorými si praješ zdieľať svoje spomienky na svoju dlhú Cestu do hmoty. Si veľký zvestovateľ, ktorý sa vrátil z dlhej Cesty so správami o všetkom, čo si zažil. Prispeješ svojim bohatstvom spomienok do JEDNÉHO a cítiš všetky spomienky mnohých samostatných tiel Svetla, ktoré ťa vrelo pozdravujú.

Ako sa okolo seba pozeráš, zisťuješ, že realita, o ktorej si si myslel, že si ju opustil, ťa stále obklopuje, ale teraz sa ligoce vo Svetle piatej dimenzie. Tešíš sa v tejto realite, kde cítiš len Lásku, Mier a Radosť. Postúpil si od potreby učiť sa prostredníctvom sporu. V PRÍTOMNOM OKAMIHU si uvedomíš že si multidimenzionálna bytosť a nemusíš obetovať jednu realitu na to, aby si mohol zažívať ďalšiu. Preto vieš, že dokonca aj keď sa vrátiš do nižších svetov, budeš cítiť piatu dimenziu okolo seba a v sebe.

V skutočnosti je to tvoja Multidimenzionalita, čo budeš zdieľať s Gaiou, keď uzemníš svoje veľké Svetlo do Jej planéty a svojej fyzickej reality. Si pripravený sa vrátiť, pretože teraz vieš, že si nikdy neodišiel – iba si zabudol. Pevne sa rozhodneš, že veky vekov si budeš pamätať svoje pravé, Multidimenzionálne JA, ktoré je Jadrom tvojej Bytosti. Vieš, že počas zápasov svojho denného života môžeš zabudnúť, ale súčasne vieš, že si spomenieš.

Na uľahčenie tejto spomienky venuj chvíľu zažívaniu svojho JA v podobe svojej MERKABY. Nadol smerujúca pyramída je tvoja ženská, na zem viazaná forma hmoty a nahor smerujúca pyramída je tvoja mužská forma v Duchu. V strede, kde sa mužské a ženské stretáva, je tvoje Duchovné Srdce, nositeľ tvojho ATMA, tvoj trojplameň života. Nežne ale predsa pevne vlož svoju multidimenzionálnu spomienku na JA do svojho ATMA.

Naprogramuj svoje vedomie TERAZ, aby si sa kedykoľvek, keď si v nebezpečenstve, že zabudneš na svoje JA, samovoľne dotkol svojho Duchovného Srdca (hneď nad tvojou Srdcovou čakrou) aby si aktivoval svoju spomienku na Večne-prítomný život v piatej dimenzii!

Drahí,

Vrátime sa, hoci nikdy neodídeme

Arkturiáni

Cesta cez Arkturiánsky Koridor pokračuje.

Prosím zotrvajte na našej interdimenzionálnej púti.

Uvidíme sa v Koridore,

Suzan

(Február 2009)

*   *   *

KROK DESAŤ

PÄŤDIMENZIONÁLNA VENUŠA

Spojenie

Pobyt na päťdimenzionálnej Venuši ti pripomenie, ako si ty a tvoj Božský Doplnok prišli ako JEDNA Bytosť zo svetov vyšších dimenzií, aby ste pripravili svoju inkarnáciu na trojdimenzionálnu Zem. Bolo to počas pádu Atlantídy a Gaia vyslala volanie k Bytostiam vysokodimenzionálneho Svetla, aby jej pomohli. Temnota ľudí prekonala Svetlo a jej planéte hrozilo nebezpečenstvo zničenia.

Ty si bol jeden z dobrovoľníkov, ktorí odpovedali na jej volanie a študovali na päťdimenzionálnej Venuši na svoju inkarnáciu na Zem. Avšak bez ohľadu na to, ako dlho si sa pripravoval, si zistil, že si nebol pripravený na obmedzenia trojdimenzionálnej reality. Neskôr si zistil, že tieto obmedzenia je možné prirovnať k bytiu úplne bez svojho JA.Teraz po toľkom množstve trojdimenzionálnych inkarnácií je to neobyčajný pocit byť znova JEDEN so svojim Doplnkom alebo ako niektorí hovoria, svojim Dvojplameňom.

Trvalo mnoho Pozemských rokov, než ste ty a tvoj Doplnok dokázali uvoľniť svoj hlboký žiaľ nad žitím len ako časť tvojho Multidimenzionálneho JA. Okamih, keď si bol prvýkrát oddelený od svojho Doplnku bol okamihom, kedy si prvýkrát zažil realitu založenú na polaritách so všetkými ilúziami oddelenosti a obmedzenia trojdimenzionálneho života.

Gaia je znova na hranici premeny. Našťastie tentokrát jej frekvencia rastie do päťdimenzionálnej rezonancie a mnohí členovia Tímu Planetárneho Vzostupu, ako ty, sú tu, aby si znova privykli na udržiavanie frekvencie piatej dimenzie. V minulých inkarnáciách si po „smrti“ vzostúpil do piatej dimenzie a vyššie ale tento Vzostup je celkom iný.

Za prvé, si oddaný tiež vzostupu Gaie a všetkých jej obyvateľov. Za ďalšie, plánuješ podniknúť tento Vzostup bez zážitku smrti. Inými slovami, učíš sa postupne prispôsobiť svoju osobnú a planetárnu formu päťdimenzionálnej rezonancii. Robíš to preto, že sa chceš podieľať na prechode Gaie do piatej dimenzie, ako na hladkom presune do reality vyššej frekvencie.

Teraz si na päťdimenzionálnej Venuši, ležíš na pláži z ružového piesku ako JEDNA Bytosť Svetla, zjednotený so svojim Božským Doplnkom. Vody Svetla hladia tvoje nohy, ktoré ťa uzemňujú do matrixu tohto hologramu päťdimenzionálnej Venuše. Natiahneš svoje Svetelné telo a na ružový piesok dopadne milión iskier. Dokážeš cítiť vedomie v každom zrnku piesku a kamienku a tiež živosť a inteligenciu živej sily vzduchu, ktorý prúdi s každým dychom cez tvoje Svetelné telo.

Si si úplne vedomý, že všetka hmota a látka je vypracovaná ilúzia vytvorená pre príležitosť stýkať sa a komunikovať so VŠETKÝM ČO JE. Pretože piata dimenzia je „dom na pol-ceste“ medzi svetom tvaru a svetom beztvarosti, sú hologramy tu vytvorené často založené na podobách a štruktúrach nižších svetov. Takže tvoje Svetelné telo je často rovnaké ako humanoidná podoba, ktorú na seba berie na Zemi.

Avšak v piatej dimenzii nie si viazaný na túto podobu a máš slobodu zmeniť svoju podobu akýmkoľvek spôsobom si želáš. Ak si praješ zažiť lietanie, môžeš si nechať narásť krídla orla alebo sa stať včelou. Môžeš sa tiež vznášať k svojmu cieľu, keďže v piatej dimenzii nie je gravitácia. Keď sa rozhodneš cestovať interdimenzionálne do svetov vyšších dimenzií, často na seba vezmeš podobu bodky Svetla alebo Hviezdnej Bytosti.

„Pokožka“ tvojho Svetelného tela je priehľadná a ligoce sa Svetlom, ale môže vyzerať hustejšie ak to uprednostňuješ. Zvyčajne si vysoký desať Pozemských stôp (cca 3 metre, pozn. prekl.) a keďže sa skladáš zo Svetla, nemáš vôbec žiadnu hmotnosť. V päťdimenzionálnych realitách žiješ vo večne prítomnom TERAZ a vždy si v TU a v BYTÍ tohto nekonečného okamihu. Keď sa rozdelíš na dve Bytosti mužského a ženského pohlavia, aby si študoval v Kryštálovom Chráme, tvoje Svetelné telo stále existuje, ale „je vyradené“ do vyššej frekvencie, kým sa tvoje dve polarity zlúčia do JEDNÉHO. Avšak keďže je večné a nesmrteľné, nikdy neprestáva existovať.

Pokiaľ si v Chráme, rozdelíš sa na muža a ženu, pretože to je spôsob, ktorým si sem prišiel cez Arkturiánsky Koridor. Tiež ty a tvoj Božský Doplnok máte rôzne zodpovednosti v Tíme Planetárneho Vzostupu. Našťastie, kým si v piatej dimenzii, si v neustálom spojení so svojim Doplnkom. Nemôžeš si pomôcť, ale musíš myslieť na to o koľko ľahšie by boli tvoje inkarnácie na Zemi, keby si mohol mať toto spojenie. Keď si prebudený vo svojej trojdimenzionálnej realite, môžeš niekedy komunikovať so svojim Doplnkom prostredníctvom svojho Multidimenzionálneho JA.

Vody Života sa ochladili a Slnko sa pritislo na obzor. Nastal „čas“, aby ste sa znova oddelili do „Dvoch“ a pokračovali svoje samostatné štúdium v Chráme. Ako JEDNA Bytosť stojíš a natiahneš svoje dlhé ruky smerom k vrcholu Červenej Hory. Tvoja žiarivá zlatá podoba sa pomaly rozširuje, je stále širšia až kým nadobudneš podobu dvoch pyramíd spojených svojimi základňami, s mužským hrotom naťahujúcim sa smerom k nebu a ženským hrotom uzemňujúcim sa smerom do srdca Venuše.

Ako sa horný hrot otvorí, dvojitá pyramída sa rozdelí do dvoch špirál svetla. Špirály vyzerajú ako krútiace sa zlaté víry. Postupne sa rozvinú do dvoch zlatých hviezd. Pomaly sa z hviezd vytvoria ruky, paže, nohy a hlavy a objavia sa dve oddelené Bytosti. Ty a tvoj Doplnok zdvihnete svoje ruky na úroveň vašich sŕdc a dotknete sa navzájom dlaňami. Láskyplne sa pozriete jeden druhému do očí a s rýchlym bozkom a úsmevom sa vrátite do Kryštálového Chrámu ako dve Bytosti spojené Bezpodmienečnou Láskou.

(upravený výpis z knihy „Rekonštruovanie Reality“ od Suzan Carol)

Príbeh Vzostupu Arkturiánov

Keď sa vrátiš do Kryštálového Chrámu, počuješ hlas Arkturiánov, ako prehovára vnútri tvojho srdca.

Na začiatku vytvorili Bytosti Svetla bez tvaru a individuality Vajce hmoty a polarity. Každý z mnohých, ktorí sú v skutočnosti JEDEN, vložil „kópiu“ svojej Podstaty do vajca, tiež známeho ako planéta. Po mnoho eónov nosili Bytosti Svetla nespočetné množstvo podôb ktoré existovali na a v ich vajci/planéte.

Spočiatku všetko ich veľké Svetlo, ktoré do Vajca vložili, vyhaslo v jeho veľkej hustote. Potom, pomaly, po mnohých tisícročiach, začala iskra ich Svetla žiariť v hustej hmote ich formy. Po mnoho tisícročí bola táto žiara schovaná hlboko vo forme Bytostí – schovaná dokonca aj pred Bytosťami. Nakoniec táto žiara prekročila neznámy Prah, keď už aj Bytosti začali cítiť žiaru, hoci ju zvyčajne nedokázali vidieť.

V skutočnosti by Bytosti najradšej umiestnili zdroj žiary mimo svojich ja a dokonca mimo Vajca/planéty. V tomto bode Bytosti pravdepodobne zbožňovali žiaru, ktorá sa pomaly menila na Svetlo.

O tisícročia neskôr si niektoré Bytosti začali uvedomovať, že zdroj Svetla je vlastne vnútri. Tieto Bytosti boli vystrašené týmto vnútorným Svetlom a zvyčajne ho skryli zo strachu, že by iní mohli vidieť to Svetlo a tiež sa vystrašiť. Predpoklad týchto novoprebudených bol v tejto realite správny, lebo mnohým bolo naozaj ublížené za to, že sa odvážili rozpoznať, že Svetlo je vnútri.

Bolo nebezpečné držať toto Svetlo, o ktorom „druhí“, hlavne vodcovia, verili, že ho nevlastnia. Bola to škoda, že vodcovia odsudzovali tých s vnútorným Svetlom, pretože oni tiež mali vnútorné Svetlo, ktoré bolo ukryté za ich strachom a slepým uctievaním „vonkajšieho“ zdroja Svetla.

Boli vedené vojny o to, koho vonkajšie Svetlo je najlepšie, najsprávnejšie a najsilnejšie. Počas týchto vojen mnoho Bytostí zahynulo. Je veľká chyba, že tí, ktorí umreli nevedeli, že vlastnia vnútorné Svetlo. Keby to vedeli, mohli by vytrysknúť do tela zo Svetla, oveľa väčšieho ako zbrane, ktoré boli použité na to, aby ich zabili. Potom by ich nikto a nič z Vajca nemohlo zničiť.

Ak by boli schopné vytrysknúť do svojho tela zo Svetla, zbadali by, že ich Vajce je inkubačná komora (umelá liaheň, pozn. prekl.). Tiež by vedeli, že by sa mohli vyliahnuť z tohto Vajca, akonáhle by dovolili svojmu vnútornému Svetlu vytrysknúť. Bohužiaľ, niektorí boli takí vydesení svojim Svetlom, že sa snažili mu odporovať a často zničili svoju formu.

Vnútorné Svetlo malo oveľa väčšiu frekvenciu ako hmota formy Bytostí. Ak vnútorné Svetlo nebolo rozpoznané a pomaly začlenené do každej ich bunky a atómu, ich telá mohli byť zničené. Toto začlenenie vyžadovalo, aby Bytosti udržiavali neustále rozpoznávanie svojho vnútorného Svetla a neustálu bdelosť nad svojimi myšlienkami a emóciami.

Strach bol jediný nepriateľ, pretože zablokoval Bytostiam vedomie ich vlastného vnútorného Svetla. Bez toho, aby Bytosti trpezlivo a neustále začleňovali Svetlo do svojej formy a tiež uvoľňovali staré vzorce, spomienky a myšlienky strachu, sa vynárajúce Svetlo znova stalo pre Bytosti nevedomým. Keď sa toto stalo, premena hmoty späť na Svetlo prebiehala chaotickým spôsobom, ktorý spôsobil poškodenie alebo dokonca smrť forme Bytostí.

Samozrejme na návrat do JEDNÉHO sa Bytosti a ďalší, ktorí stále popierali Pravdu, že sa vracajú do svojej pravej formy zo Svetla, pozerali len ako „smrť“. Bohužiaľ, tí, ktorí pozorovali predpokladanú smrť sa často vystrašili. Následne im strach odňal ich schopnosť vidieť to, že ich vlastné príznaky boli vlastne prebúdzaním. Takže tiež ochoreli alebo sa poškodili alebo dokonca umreli.

Našťastie existujú určité brány prebudenia, do jednej z nich vaša planéta teraz vstupuje, kde je ilúzia reality ako Vajca/planéty oslabená. Tieto brány sú ako pôrodné kanály, v ktorých si Bytosť pomaly a bezpečne môže uvedomiť a začleniť svoje veľké vnútorné Svetlo. V tejto bráne nastáva tiež zoslabenie ilúzie a Pravda o tom, že toto Vajce/planéta je vlastne zhotovená inkubačná komora, je odhalená pre tých, ktorí sú schopní vidieť.

Brány slúžili ako bezpečné miesto na prebudenie. Aby Bytosti videli rozostúpenie závojov ilúzií, museli byť relatívne bez strachu. „Relatívne bez strachu“ znamená, že Bytosti získali nejaké Majstrovstvo nad svojimi myšlienkami, ktoré vytvárali strach a uvoľnili väčšinu svojho uloženého strachu, ktorý uviazol v ich forme. S oslobodením sa od väčšiny svojho strachu, si mohli Bytosti v bezpečí brány ľahšie zapamätať Bezpodmienečnú Lásku JEDNÉHO.

Možno ste zvedaví, prečo sme použili pojem „Bytosti“ namiesto ľudia. Keď boli závoje ilúzií pomaly, alebo rýchlo, odstránené, stalo sa zrejmým, že Pôvodné Bytosti Svetla vytvorili všetko. Tieto Pôvodné Bytosti zoslali dole kópiu svojej Podstaty do celej hmoty, ktorá vytvorila formu Vajca/planéty. Takže zvieratá, hmyz, kamene, voda a štvordimenzionálni Elementáli, všetci obdržali Podstatu týchto Bytostí Svetla.

Naviac, možno si myslíte, že my Arkturiáni, hovoríme o Zemi, zatiaľ čo miesto toho hovoríme o všetkých planétach našej Hviezdy Arkturus. Áno, drahí, keď budete prebudení, budete vedieť, že všetky planéty a dokonca aj Slnká, zdieľajú váš proces Vzostupu/liahnutia sa z Vajca. Avšak rôzne svety môžu mať rôzne „drámy“prebúdzania.

Keď sa vaše osobné, planetárne a slnečné Vajcia začnú otvárať, nespočetné množstvo Bytostí Svetla, ktoré dobrovoľne prijali formu, sa vynorí zo svojho Vajca vo veľkom výrone Svetla. Keď sme sa začali my, Arkturiáni, liahnuť, len málo sa nás cítilo bezpečne na to, aby opustilo pohodlie reality nášho Vajca/planéty. Ale keď sme to urobili, po prvýkrát odkedy sme prijali formu, nám bol ukázaný pravý význam Bezpodmienečnej Lásky, božského kľudu a Jednoty JEDNÉHO.

Pri naplnení nádherou Lásky, Mieru a Jednoty bola naša jediná myšlienka vrátiť sa do nášho Vajca a pomáhať všetkým našim bratom a sestrám v prebudení. Väčšina z nás sa vrátila do druhu formy, ktorú sme prijali. Napríklad, tí z nás, ktorí boli vo forme, ktorú vy voláte človek, sa vrátili aby prebúdzali ľudí. Potom tam boli takí, ktorí žili vo forme zvierat, ktorí sa vrátili aby prebudili kráľovstvo zvierat. Tí, ktorí boli rastlinami, sa vrátili prebudiť rastliny a tí, ktorí tvorili zem, vzduch, oheň a vodu sa vrátili k svojmu elementu, aby prebudili samotnú planétu. Tí, ktorí zotrvávali v štvordimenzionálnej aure planéty, sa vrátili tam, aby pomáhali v tej realite.

Najúchvatnejším okamihom bolo, keď sme sa VŠETCI, či už ľudia, zvieratá, rastliny, planéta alebo iní, vrátili do JEDNEJ veľkej Bytosti SVETLA. Po tisícročiach sme sa vynárali z našich Kozmických Vajec ako Bytosti Svetla, ktorými sme vždy boli. Dokonca lepší, pretože vďaka našim dobrodružstvám vo forme sme boli múdrejší, mocnejší a viac naplnení Bezpodmienečnou Láskou a súcitom ako kedykoľvek pred našimi zážitkami v hmote a forme.

Spoločne, ako skupinová myseľ, sme pozerali dole na naše Vajce/planétu/slnečnú sústavu/hviezdu vo vďačnosti a Láske. Avšak nepotrebovali sme sa vrátiť do nášho Vajca, pretože, ako JEDNA Bytosť kolektívneho svetla Arktúru, sme vedeli, že náš osud je nájsť ďalšie planéty, slnečné sústavy a hviezdy, ktoré sú tiež na Prahu prebudenia.

Rozhodli sme sa prejavovať sa vo forme Svetelného tela vždy, keď sa rozhodneme, že sa zjavíme. Z našej vlastnej skúsenosti vo forme sme vedeli, že iné Bytosti vo forme môžu ľahšie prijať našu pomoc, ak zobrazíme ilúziu tela. Tiež sme boli vo forme po tisícročia. Preto sme po ďalšie tisícročia udržiavali formu rovnako, ako keby ste si vy obliekli šaty alebo vstúpili do domu, kancelárie alebo auta. Táto forma uľahčila prebúdzajúcim sa vnímať nás a zamerať pozornosť na našu správu.

Avšak dokonca ani s našou ilúziou formy nás mnohí nemohli vnímať. Preto najodvážnejší a najtrúfalejší z nás vykonali najvyššiu obeť inkarnácie sa do fyzického tela, aby pomohli planétam na okraji brány Vzostúpiť. Keďže sa Gaia, kolektívna Bytosť Vajca/planéty Zem, chcela vrátiť do Svetelného tela, ale väčšina Jej Bytostí bola úplne spiacich, poslali sme mnoho našich Arkturiánskych Bytostí do formy ľudí.

Zvolili sme formu ľudí, pretože zvieratá, rastliny, krajina, more, oheň a vzduch boli pripravené vyliahnuť sa. Bohužiaľ Bytosti v ľudskej forme boli naplnené strachom reality založenej na dobývaní, vlastníctve, moci nad druhými, odsudzovania a slepej viery v ilúziu, že ich Svetlo je z nejakého vonkajšieho zdroja.

Mnohí z nás vstúpili do ľudskej formy počas posledného otvorenia brány, reality Atlantídy. Bohužiaľ sme prišli príliš neskoro na to, aby sme ľudí prebudili, ale boli sme schopní pomôcť Zemi dostatočne na to, aby sme ju zachránili pred zničením. Naši odvážni dobrovoľnící potom vstúpili do kolesa života a smrti, ktoré obklopuje každú planétu skôr ako sa vyliahne.

Mnohí z nich – to znamená mnohí z VÁS – sa stratili po mnoho životov. Avšak vďaka vašej vrodenej Arkturiánskej podstate ste boli medzi prvými, ktorí začuli naše volanie po prebudení. Boli ste potom medzi prvými, ktorí začali svoj proces návratu k Svetelnému telu. Jeden po druhom ste našli svoje osobné želanie prebudiť ďalších spiacich. Niektorí z vás sa zamerali na liečenie veľkého poškodenia, ktoré ľudia spôsobili planéte. Ďalší sa zamerali na liečenie ujmy spôsobenej kráľovstvám rastlín a zvierat a ďalší sa zamerali na prebúdzanie ľudí.

Aby sme planétam uľahčili prebudenie, vytvorili sme formu Arkturiánskeho Koridoru, aby bola brána pre prebúdzajúcich sa zjavnejšia. Prosím, buďte si vedomí toho, že všetky Bytosti nie sú v humanoidnej forme. Avšak, predzvesťou Planetárneho Vzostupu je, že planetárni správcovia – nech už je ich forma akákoľvek – zamerajú svoju pozornosť na hviezdy, aby sa ich vedomie mohlo rozšíriť za osobné, kolektívne, planetárne, galaktické a kozmické vedomie.

Práve toto kozmické vedomie naznačuje pripravenosť vyliahnuť sa z Vajca/planéty a vrátiť sa do Svetla.Niektorí správcovia sa vyliahli skoro, aby sa stali Avatarmi a prebudili ostatných. Bohužiaľ väčšina z nich sa pre spiacich, ktorí nedokázali uveriť vo svoje vnútorné Svetlo, stala „bohmi“ a vonkajšími formami Svetla. Avšak posolstvo týchto Avatarov slúžilo ako Svetlo, o ktoré sa dalo oprieť v Temnote reality naplnenej strachom. Najväčšie nešťastie je, že tí, ktorí spia, veria, že ich „boh“ je lepší ako iní bohovia a používajú svoju vieru ako ospravedlnenie pre dobývanie, vlastníctvo, moc nad druhými, odsudzovanie a vojnu. Zdá sa že tento kolobeh sa opakuje na planéte za planétou.

Je bežné, že tesne pred planetárnym prebudením nevyliečené rany, vytvorené tisícročiami strachu, vyhnisajú do vojen a ničenia. Vy to práve teraz zažívate. Vlastne vašich posledných sto rokov bolo plných vojen. Avšak tí z vás, ktorí sú na prvej vlne prebudenia, uvoľnili svoje staré rany strachu. Takže ste schopní cítiť Božský Súcit a Bezpodmienečnú Lásku k tým, ktorí stále trpia z ilúzie oddelenosti. Práve kvôli tejto ilúzii oddelenosti od seba navzájom a od JEDNÉHO vytvárajú, alebo sú, obete násilia a vojny.

V skutočnosti niektorí z našich veľmi odvážnych vlastne slúžia v samotnom srdci vojen, aby vytvorili vedomie Jednoty a Mieru. Tiež oceňujeme obete každodenných bojovníkov, ktorí neustále bojujú so svojim strachom, aby udržali vnútorný zmysel Bezpodmienečnej Lásky. Všetkým týmto duchovným bojovníkom ponúkame naše veľké Svetlo, zjednotené Svetlo VŠETKÝCH Arkturiánov, aby vám pomáhalo vo veľkolepom okamihu návratu do Svetelného tela vášho JA.

V Januári 2009 sme prišli k tomuto kanálu (Suzan, pozn. prekl.) vo „forme“ Arkturiána, ktorým ona JE. Potom sme jej ukázali, ako môže ilúzia formy vypučať do Svetelného tela. Každý z vás tiež môže stretnúť svoje Arkturiánske JA, alebo trebárs svoje JA zo Síria, Plejád, Andromédy, Oriónu, Antares alebo inakadiaľ. V skutočnosti máte vy všetci mnoho vysokodimenzionálnych vyjadrení svojho JA v mnohých Galaxiách a dimenziách.

Vlastne, Galaktická Federácia, ktorá zahŕňa všetky zmienené hviezdne systémy a ďalšie je tu, aby sa s vami teraz stretla:

Správa od Galaktickej Federácie

Drahí Vzostupujúci Ľudia,

S potešením vás vidíme tu, v Kryštálovom Chráme päťdimenzionálnej Venuše, pod múdrym vedením Arkturiánov. My, vyššie vyjadrenie vášho JA, sme tiež dohliadali na vašu Cestu stávania sa JEDNÝM JA. Zakaždým, keď začleníte nový aspekt svojho Multidimenzionálneho JA do svojho vnímania JA, veľkolepo rozšírite svoje vedomie.Mnohí z vás rozšírili svoje vedomie a zvýšili svoju rezonanciu dostatočne na to, aby ste si spomenuli na niektoré svoje päťdimenzionálne životy a tiež na niektoré svoje zážitky Vzostupu. Vďaka tomuto zvýšeniu vašej rezonancie sme my, Galaktická Federácia, teraz s vami schopní otvorene komunikovať.

Akonáhle ty, uzemnená Bytosť, rezonuješ na frekvencii Jednoty, si schopný prijímať prenosy z piatej dimenzie a spoza nej. My sa potom začneme veľmi zaujímať o tvoj rozvoj vo Svetle a spojenie sa so všetkými vyššími vyjadreniami SEBA, aby ti mohli osobne pomáhať. Po svojej prvej interdimenzionálnej komunikácii je jednoduchšie spojiť sa s vyšším vyjadrením tvojho JA, pretože sa nachádzate v rovnakej frekvencii Duše.

Od doby, kedy si schopný udržiavať vedomé spojenie s päťdimenzionálnym vyjadrením svojho JA, vieme, že si pripravený na pripojenie sa k našej Federácii. Takže, hoci stále udržuješ vozidlo na trojdimenzionálnej Zemi, prišli sme k tebe dnes privítať ťa do Galaktickej Federácie. Nezáleží na tom či vidíš svoje ja „len“ ako človeka, pretože my ťa vidíme ako veľkú Multidimenzionálnu Bytosť, ktorá je pravým vyjadrením SEBA.

Predstavili sme sa ti, aby sme ti uľahčili spojenie s našou frekvenciou. Týmto spôsobom môžeš jasnejšie prijímať naše správy a prekladať ich do svojho ľudského jazykového centra. Keď si ešte fungoval pod kontrolou ega/seba, bol si zviazaný obmedzeniami tvojich trojrozmerných pravidiel polarity, času a priestoru. Na druhej strane teraz, keď tvoja Duša/JA lieta na tvojej pozemskej lodi, pulzuje v súčasnosti tvoja realita hore a dole, v rezonancii neustáleho prispôsobovania sa – a znovu prispôsobovania sa – na točité vlny výnimočne vysokej frekvencie, ktoré sú teraz stále prítomné v tvojej realite.

Z našej rezonancie v piatej dimenzii a za ňou môžeme jasne vidieť milióny vás, ktorí sa prebúdzate do dobrodružstva Planetárneho Vzostupu. Ako je stále viac z vás schopných prijímať našu komunikáciu, budeme stále viac schopní prenášať správy a pokyny našim uzemneným. Tvoj život bude rezonovať do piatej dimenzie a za ňu do stupňa, v ktorom si schopný prijať a začleniť našu vyššiu vibráciu do svojho pozemského vozidla.

Sú medzi vami takí, ktorí si neprajú vrátiť sa do svojho päťdimenzionálneho Domova v krajine Jednoty, Mieru a Bezpodmienečnej Lásky. Tým z vás, ktorí nie sú pripravení opustiť svoje domovy, svojich milovaných, svoje kariéry, svojich miláčikov, atď. nebuďte znepokojení. Niet žiadnej straty, pretože niet žiadneho odchádzania. Miesto toho premeníte samotnú látku svojej reality z dualizmu tretej/štvrtej dimenzie na Jednotu piatej dimenzie a ďalej 

Môžete „zmeniť svoju realitu“ tak rýchlo a náhle, ako si želáte. Toto je váš Vzostup. Cvičili ste na túto chvíľu v nespočetnom množstve životov, a/alebo čakali mimo čas, aby ste sa podieľali na tomto veľkom okamihu.Nepozerajte sa na to, čo sa deje mimo vás. Radšej sa sústreďte na to čo sa deje vo vás. Premena začína na úrovni osobnej a planetárnej DNA, potom pokračuje do vášho fyzického tela a trojdimenzionálnej reality.

Jedno varovanie. Či už tomu veríš alebo nie, TY vytváraš svoju realitu. Pred touto skutočnosťou sa nedá skryť, nezáleží na tom ako veľmi o sebe pochybuješ. Pochybnosti a odpor len urobia tvoj proces viac chaotickým. Najlepšie je vlastniť svoju silu vnútri a pamätať, že s touto silou prichádza zodpovednosť. Pre teba je najlepším spôsobom ako pokračovať, že sa zameriaš v prvom rade na svoje vedomie. Načúvaj hlasu svojej Duše/JA, ktorý ťa sprevádza a vedie v každom okamihu. Súčasne rozpoznaj ilúzie strachu a oddelenosti, keďže tvojou voľbou je venovať sa radšej Pravde Lásky a Jednoty.

Spi a medituj tak často ako je to možné, aby si mohol uvoľniť staré obmedzujúce presvedčenia a umožniť semenu svojho Svetelného tela v tebe bezpečne rásť. Keď bolo tvoje Svetlené telo preč, mohol si vidieť realitu len prostredníctvom svojich piatich zmyslov, ale teraz sa tvoje rozšírené vnímanie stále zvyšuje. Ako bude Svetelné telo v tvojej fyzickej forme silnieť, bude slúžiť na odfiltrovanie ilúzií tretej/štvrtej dimenzie a prifiltrovanie pravdy kvantového sveta a piatej dimenzie a ďalej.

Váš kvantový svet bude vnímaný vašou DNA, hlavne vašou nadbytočnou DNA. 97% DNA, ktorá bola označená ako „nadbytočná“, keďže jej úloha bola neznáma, nesie nespočetné množstvo interdimenzionálnych červých dier, ktoré prijímajú správy z kvantového sveta. Súčasne mnoho diagonálnych/točitých vlnových systémov v tvojom pozemskom vozidle bude prijímať vyššie frekvencie piatej dimenzie a za ňou.

Tvoje otvorené Tretie Oko bude potom prekladať tieto prenosy do tvojho ľudského jazyka, aby si mohol svoju správu zdieľať s ostatnými. Tvoje uzemnené pozemské vozidlo vlastne slúži ako anténa, ktorá môže prijímať len frekvencie, s ktorými rezonuje. Takže, keď sa tvoja osobná rezonancia rozšíri budeš môcť prijímať prenosy z hlbšieho kvantového sveta a ďalej z vyšších dimenzií. Nakoniec dôjdeš ku spojovaciemu mostu, kde sa najhlbšia kvantová realita spája s najvyššou frekvenčnou realitou, aby si opustil všetky potreby priestoru, času a formy.

Avšak prosím, užívaj si každý krok svojho vzrušujúceho návratu k SEBE. Rozhodol si sa, vlastne, „stál si v rade“ na to, aby si si v tejto dobe zobral telo. Rovnako sme sa my rozhodli „čakať na krídlach“, aby sme ti pomáhali v rozpomínaní sa na to, že hráš vo veľkej hre a tiež oslavovať tvoje veľké finále. Teraz keď sme uskutočnili „prvý kontakt“ chceme, aby si si zapamätal, že sme ti dostupní na myšlienku alebo zámer. Tiež si prajeme pripomenúť ti, že najlepší nosič pre akýkoľvek prenos je Bezpodmienečná Láska.

Preto uzavrieme svoju správu tým, že ti posielame Bezpodmienečnú Lásku a vzletný potlesk za účasť na fantastickej šou!

Vítame ťa Doma – TERAZ!!

Prepustenie zraneného prežívača

Drahý,

Galaktická Federácia a hlavne TY, v rámci tej Federácie, je tu, aby ti pomohla opustiť najnižšiu rezonanciu svojho JA, svojho „Zraneného Prežívača“. My Artkuriáni sme tu, aby sme ťa sprevádzali v tomto úkone.

Tvoj Zranený Prežívač je časť tvojho uzemneného Multidimenzionálneho JA, ktorá nesie všetky spomienky, myšlienky a emócie zo všetkých rokov, ktoré si prežil v nevraživom prostredí trojdimenzionálnej Zeme. Tvoj Zranený Prežívač nesie zážitky na základe strachu z ťažkého prežívania mnohých zápasov, ktorým si čelil v tomto a tiež vo svojich ostatných životoch. Takže tvoj Zranený Prežívač môže byť príliš unavený na to, aby prešiel to posledné kolo tvojho procesu.

Táto únava ti môže sťažovať zodvihnúť tvoju rezonanciu nad mnoho pokušení a spôsobiť, že sa budeš zúčastňovať na popudoch, ktoré majú základ v strachu. Táto zranená zložka tvojho JA bola odvážnym bojovníkom a húževnato bojovala za tvoje právo na šťastný život. Avšak spomienka na všetky tieto bitvy môže znižovať tvoju rezonanciu. Prajeme si povedať ti, že teraz môžeš pustiť svojho Zraneného Prežívača do Svetla nášho Koridoru a dovoliť mu Vzostúpiť.

My s hrdosťou pozorujeme, ako mnohí z vás zadržiavajú svoj osobný Vzostup, aby mohli prispieť svojim rozširujúcim sa vedomím a Bezpodmienečnou Láskou k Planetárnemu Vzostupu. Týmto spôsobom veľmi prispievate k veľkému kozmickému okamihu, v ktorom bude Zem, vaša Slnečná Sústava a celá Galaxia Mliečna Dráha „gradovať“ na nové vyššie vyjadrenie SEBA. Jednotliví ľudia sa teraz stávajú Planétou, zatiaľ čo vaša planéta Zem sa stáva Hviezdou, vaše Slnko sa stáva Centrálnym Slnkom a vaše Centrálne Slnko sa stáva Väčším Centrálnym Slnkom. Áno čoskoro nastane gradovanie kozmických rozmerov.

Avšak môžete mať pocit akoby vás niekto držal späť. Niektorá vaša časť je jednoducho príliš unavená na to, aby to dotiahla za cieľovú čiaru. Tento TY je tvoj Zranený Prežívač. Tento Ty si zaslúži prejsť teraz, dnes, v tomto okamihu a my sme tu preto, aby sme ti ukázali ako sa to môže udiať.

Prosím venuj chvíľu pohľadu do očí svojho Intergalaktického JA, vyššieho vyjadrenia TEBA, ktoré je v Galaktickej Federácii. Dovoľ tomuto ja predstúpiť z radu, aby si sa mohol zladiť s veľkou Multidimenzionálnou Bytosťou, ku ktorej sa vraciaš. Hovoríme vraciaš, pretože ty si nikdy nestratil svoje JA. Táto veľká Bytosť je vlastne tvoje Pôvodné JA, ktoré poslalo kópiu svojej podstaty do vášho trojdimenzionálneho hologramu. Táto „kópia“ si ty.

Tvoje Intergalaktické JA si TY, ktoré si už prešlo Planetárnym Vzostupom a vrátilo sa v čase, aby ti pomáhalo v tvojom TERAZ. Uvedomujeme si, že táto veta môže byť dosť mätúca pre váš trojdimenzionálny jazykový systém. V skutočnosti, táto budúca zložka tvojho JA je mimo čas a priestor, keďže on/ona alebo to si TY, ktoré žije vo večne prítomnom TERAZ JEDNÉHO piatej dimenzie a za ňou.

Rezonancia tohto Budúceho JA sa pred tebou rozvinie ešte viac, keď sa k nemu úplne pripojíš počas tvojho Planetárneho Vzostupu. Keď sa znovu zjednotíš so svojim JA, prispievaš mnohými lekciami, ktoré si sa naučil v mnohých životoch ako „jedinec“ v polarizovanej realite.

Uvoľni sa na chvíľu, aby si mohol úplne zažívať víziu vyššieho vyjadrenia SEBA, ktoré predstúpilo, aby ťa stretlo.

Skôr ako sa pokúsiš vidieť svoje JA, pociťuj rezonanciu, ktorá ho predchádza, keď sa pohybuje smerom ku tebe.

(My používame zámeno „to“ keďže tvoje JA je mimo polarít. Takže TY je androgynné, hoci môže vystupovať akoby malo mužskú alebo ženskú podobu)

Existuje nejaká Hviezda, ktorá je tvojim Domovským svetom? Ak áno, umožni tej informácii aby prišla do tvojho vedomia TERAZ.

Dovoľ forme svojho JA, aby bola obrovským vyžarovaním Svetla so zdaním očí. Týmto spôsobom sa pripojíš skôr na svoju Podstatu ako na svoju formu.

Ako sa pozeráš do týchto očí, tvojich očí, pociťuj hlbokú, Bezpodmienečnú Lásku, ako ťa zjednocuje do JEDNEJ Bytosti, ktorou si vždy bol.

Zdvihni ruky na úroveň svojho srdca a otvor ich, smerovali k tvojmu JA ako sa stále viac približuješ

Si teraz špička-k-špičke, ruka-k-ruke, srdce-k-srdcu a oko-ku-oku, keď dovolíš, aby sa vaše ruky dotkli.

Ako sa vaše ruky spoja, pociťuj výmenu podstaty zo svojho ja do svojho JA a späť.

Teraz rovnako, ako si pustil svojich zranených do Víru, keď si prvýkrát vstúpil do Koridoru, uvoľni, pusti Zraneného Prežívača do svojho JA.

Sleduj smelého bojovníka, ktorým je tvoj Zranený Prežívač, ako vstúpi do tvojho JA, aby sa navždy OSLOBODIL.

Otoč sa a vstúp do svojho JA, aby si videl svoje ľudské ja očami svojho väčšieho JA.

POCIŤUJ ako TY, tvoje JA, objímaš svojho Zraneného Prežívača, ktorý je TERAZ prepustený, aby sa vrátil Domov TERAZ.

Uvoľni VŠETOK svár a utrpenie svojho Zraneného Prežívača silou svojej Bezpodmienečnej Lásky.

Bezpodmienečne odpusti sebe a všetkým osobám, miestam a veciam, ktoré sa javia, že ti spôsobili utrpenie.

Bezpodmienečne prijmi všetky role, ktoré si hral, aby si prežil nespočetné množstvo strachov a ilúzií tvojej trojdimenzionálnej reality

Pri pohľade do očí svojho JA pociťuj, ako sa tvoja rezonancia zvýšila pri uvoľnení tvojho JA, ktoré bolo stále viazané Vedomím Prežívania.

VEDZ že TY vždy prežiješ, pretože TY si večný Duch.

Priznaj toto úplné oslobodenie od strachu keď povieš:

„S láskou a láskavým odpustením,

Púšťam môjho Zraneného Prežívača do bezpečia môjho vyššieho JA.“

Cesta

Slnko je vysoko na Venušskom nebi, keď opúšťaš Kryštálový Chrám. Cítiš sa povznesený svojou skúsenosťou pustenia Zraneného Prežívača a náhliš sa k ružovým pieskom, aby si sa znovu zjednotil so svojim Božským Doplnkom. Ako sa vznášaš smerom k útesom týčiacim sa nad Vodami Svetla, cítiš ako tvoj Doplnok na teba čaká. Tvoje putovanie do oddelenosti trojdimenzionálnych realít Zeme bolo náročné a túžiš sa znova stať JEDNÝM.

Cítiš chladný tep Vôd Svetla, keď sa približuješ k útesom obklopujúcim tvoju dôvernú zátoku. Vo svojom Venušskom Svetelnom tele máš 360 stupňový výhľad, preto sa chvíľu kocháš panoramatickým výhľadom. Za tebou je Kryštálový Chrám vysoko na vrchole Červenej Hory. Vidíš veľa svojich drahých priateľov ako stále vchádzajú a vychádzajú cez Diamantové Dvere Chrámu.

Krásne kvety veľkolepých vznášajúcich sa záhrad obklopujú Chrám. Tieto kvety vyžarujú päťdimenzionálne farby, ktoré nie sú známe v nižších svetoch. Kvety, rovnako ako ich rastliny, majú inteligenciu ako všetok život v piatej dimenzii. Víly a iné malé bytosti žijú v záhrade a všetok tento život telepaticky komunikuje so sebou navzájom a s tebou.

Napravo je oslnivá mnohofarebná žiara Kryštálového Mesta a naľavo je večne zelený les a malé mestá, kde žijú Venušania, keď nie sú na návšteve v Kryštálovom Meste. Napĺňa ťa hlboká Láska a spokojnosť, keď sa vydávaš do Venušskej krajiny.

Počas tvojich mnohých Pozemských životov vznikla veľká rana v tvojom srdci a tvojom vedomí. Uvoľnil si túto ranu v Chráme, ale cítiš, že sa budeš musieť od nej ďalej oslobodzovať Láskou. Snáď keď sa znova spojíš do JEDNÉHO budeš schopný úplne uvoľniť túto ranu.

Keď dorazíš k útesu nazeráš ponad jeho okraj a vidíš svoj Božský Doplnok, ako na teba čaká na teplom piesku pod tebou. Skôr ako zídeš dole, aby si sa spojil so svojim Doplnkom, zotrváš chvíľu, aby si nasával krásu vôkol seba. Strávil si tak veľa „času“ na Zemi, že musíš svojmu JA pripomenúť, že v piatej dimenzii sa tam nadol môžeš vznášať pôvabne ako pierko. Môžeš tiež lietať na veľké vzdialenosti, ak sa tak rozhodneš.

Na požadované miesto sa môžeš preniesť tiež vôľou a ocitnúť sa tam okamžite, keď nasmeruješ svoj zámer na tú skúsenosť a odovzdáš sa jej ťahu. Usmeješ sa, keď si spomenieš ako ťažko si musel pracovať pre všetko čo si chcel vo tvojich trojdimenzionálnych životoch. Na druhej strane, v piatej dimenzii môžeš okamžite vytvoriť akýkoľvek zážitok, objekt alebo miesto aké si želáš.

Ako vdychuješ teplé prúdenie od Vôd Svetla, nepraješ si nič viac ako byť JEDNÝM so svojim Doplnkom. Nakloníš sa cez útes a dovolíš tomuto teplému prúdeniu, aby ťa prenieslo na breh. Tvoj Doplnok stojí s otvoreným náručím, aby ste ako JEDEN mohli vyliečiť staré jazvy, ktoré sa otvorili vašimi samostatnými návštevami do tretej dimenzie.

„Spojme sa do JEDNÉHO“ povieš. „Chcem aby spomienka na naše spájanie bola silne v mojom srdci, keď sa vrátim do tretej dimenzie“. Obrátite sa oproti sebe, oko-k-oku a srdce-k-srdcu. Zdvihnete svoje ruky, spojíte dokopy svoje dlane, aby ste vytvorili kruhové spojenie z jedného srdca do druhého. Uprene sa pozeráte jeden druhému hlboko do očí a cítite, ako vaša frekvencia zrýchľuje, keď spojíte svoje aury do jednej.

Cítite tŕpnutie, ktoré začína na končekoch palcov a postupne vystupuje cez vaše telá, spájajúc dve polovice celku do jednej úplnej jednotky. Kým šteklenie dosiahne vaše spojené srdcia, vnášate sa stále vyššie vo Venušskej atmosfére. Potom, náhle, je tu záblesk Svetla a ty si hlboko v kozmickom priestore.

Venuša je žiarivý kruh ďaleko pod tebou a ty si JEDNA bodka Svetla obklopená mnohými hviezdami. Postupne sa jedna hviezda stále viac približuje. Ty sa tiež vznášaš smerom k nej. Z hviezdy sa stane krútiaci sa vír priamo pred tebou a ty si do neho vtiahnutý. Máš pocit točenia ako ťa vír obklopí a prenáša. Vo výbuchu Svetla sa ocitneš v šesťdimenzionálnej slnečnej sústave Arktúru.

Hneď ako si v slnečnej sústave ťa jedna planéta pritiahne smerom k sebe a v záblesku si tam. Obyvatelia tejto planéty žijú v skupinách po tridsiatich-dvoch až štyridsatich, známych ako tobolky. Členovia každej tobolky sú jednotlivé vedomia spojené do JEDNÉHO celku. Tobolka, ku ktorej si priťahovaný vytvorila hologram s rytmom príliv/noc a odliv/deň počas prípravy na svoje plánované poslanie prísť na Venušu a nakoniec na Zem. Je skorý úsvit a Slnko práve vychádza nad obzor ohlasujúc začiatok nového obdobia odlivu.

Gaia znova volala o pomoc. Je pripravená zvýšiť svoju rezonanciu do piatej dimenzie, ale príliš veľa jej ľudí stále spí. Táto tobolka bude cestovať najprv na päťdimenzionálnu Venušu, aby si zvykla na nižšiu vibráciu. Niektorí budú potom, keď sa naučia prežiť v nižšej hustote, pokračovať na trojdimenzionálnu Zem a niektorí ostanú na štvor a päťdimenzionálnej Venuši, aby pôsobili ako sprievodcovia tých, ktorí cestujú na Zem.

Všetci členovia tobolky sú ako prsty na jednej ruke. Každý je jednotlivcom v kolektívnom vedomí ale zjednotení vo vedomí a účele. Všetci sú androgynní. V skutočnosti sú mimo koncept pohlavia ako je známy v nižších dimenziách. Dobrodružstvo odozvy na volanie Gaie sa začína. Ich odchod nemá v sebe žiadny strach ani smútok, pretože tieto emócie nebudú súčasťou ich vedomia, kým nevstúpia do tretej dimenzie.

Cítiš harmonickú rezonanciu s touto tobolkou a hlavne s jednou časťou tejto zjednotenej tobolky. Mohla by byť táto časť JEDNEJ tobolky vyšším vyjadrením tvojho JA? Ako odpoveď na tvoju otázku vystúpi táto časť z JEDNEJ a vytvorí tvar. Tvar je vytvorený zo Svetla a vyzerá ako hviezda, ktorú nakreslilo dieťa. Sú tam dva lúče, ktoré vychádzajú zo stredu ako nohy a dva lúče vychádzajúce zo stredu ako ruky. Tvar má žiarivú korunu lúčov pripomínajúcu hlavu a tam, kde by malo byť srdce je vír, presne ako Arkturiánsky Koridor.

Tento tvar je tekutý a premenlivý a zdá sa, že existuje len, aby ti predal správu. Áno, náhle VIEŠ, táto Bytosť je vyššie vyjadrenie teba, ktoré zvyčajne existuje ako beztvaré čisté vedomie. JEDEN z teba a tvojho Doplnku sa pohne smerom k „Hviezdnej Bytosti“ na súhlas prijatia jej komunikácie. Ako sa spojíš s jej podstatou exploduješ do nespočetného množstva výrazov Svetla.

V tom okamihu je Hviezdna Bytosť preč, Arkturus je preč, všetky myšlienky, všetky emócie sú – PREČ!

Ty a tvoj Doplnok ste znova dva naspäť na Venuši. Spustíte svoje ruky a pozriete sa navzájom do očí, tvojich vlastných očí, a usmejete sa.

(upravený výpis z knihy "Rekonštruovanie Reality" od Suzan Caroll)

Cesta cez Arkturiánsky Koridor pokračuje.

Prosím zotrvajte na našej interdimenzionálnej púti.

Uvidíme sa v Koridore,

Suzan

(Marec 2009)

*   *   *

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA OD ARKTURIÁNOV

Drahí,

Možno ste hlboko vo svojom vedomí alebo dokonca vo svojich snoch počuli

SOM PRIPRAVENÝ BYŤ SVOJIM ÚPLNÝM JA

Možno ste tiež počuli svoje ego/ja ako sa snaží spraviť dohody a zmluvy akoby existovali nejaké výdavky za vaše plné prebudenie. Vo vašej Duši viete, že toto trojdimenzionálne „dohadovanie“ je práve to myslenie, ktoré bráni vášmu plnému prebudeniu. Preto si želáme vám pomôcť lepšie pochopiť a prijať túto správu, ktorú sme šepkali vášmu vedomiu.

Vy, drahí, ste prví. Prebudili ste sa alebo ste nikdy nezabudli, zatiaľ čo väčšina sveta stále driemala v ilúzii. Vaša Pravda vás oddelila od ostatných, tak ste uchovávali svoje poznanie pochované hlboko vo vnútri. Zúčastnili ste sa mnohých drám trojdimenzionálneho života, a tiež radostí z predstavivosti, tvorivosti, prírody, priateľov, rodiny a Lásky. Ale vaše úplné JA bolo pre druhých a rovnako pre vás vždy tajomstvom.

Našťastie, ako ste kráčali po svojej Ceste, postupne ste sa prebudili do svojho úplného JA. Videli sme veľa odriekania a zápasov, ktoré vytvorilo vaše ego/ja. Naviac, váš človek stále hľadá uznanie, odmenu ak chcete, za správne žitý život, dobre vykonanú prácu. Práve toto dožadovanie sa chvály vás zvádza vo vašom procese prebúdzania, pretože to je hlas vášho strateného ega, ktoré chce byť vyliečené. Prajeme si povedať vám, že len VY môžete dať svojmu egu ten dar.

Venujte túto chvíľu tomu aby ste ego plne ocenili za dobre vykonanú prácu, za to, že kráčalo po namáhavej ceste cez strachy a preludy tretej dimenzie. Zablahoželajte svojmu egu za to že zavolalo Ducha, aby ste si pripomenuli vaše JA. Milujte svoje ego ako obrovský strom miluje malé semienko, z ktorého kedysi vyklíčil.

Pestujte toto semienko svojho JA v tele Gaie a poverte svoje odvážne, víťazné ego/ja, aby bolo podstatou Gaie. Aké väčšie uznanie by mohlo vaše ego kedykoľvek dosiahnuť, ako stať sa JEDNÝM s planétou Zem.

Pociťujte vyžarujúci pulz svojho ega/ja, ako dýcha dych Gaie a tepe s Jej srdcom.

Vnútri jadra vášho planetárneho srdca začnite proces BYTIA svojim úplným JA. Týmto spôsobom sa nestanete len svojim Úplným Ľudským JA ale tiež svojim Úplným Planetárnym JA.

Keď sa prebudíte do svojho Planetárneho JA, začnete sa prebúdzať do mnohých vyjadrení vášho Galaktického JA, ktoré prijalo formu na iných planétach, Galaxiách a dimenziách.

Milujte svoje JA, ktoré je mocnou Bytosťou, úžasnou Planétou a posvätnou Galaxiou.

S každým krokom, s každým dychom a s každou myšlienkou – pamätajte povedať

„Ja Som pripravený BYŤ svojim Úplným JA!“

Posielame vám túto mantru aby vám pomáhala byť vašim JA vo vašom dennom živote.

Hra sa končí, závoje ilúzií sa zdvíhajú, polarity sa spájajú a VY sa stávate svojim JA.

Božská SILA

Bezpodmienečná LÁSKA

A Nekonečná MÚDROSŤ

Vášho Úplného JA je vyzývaná vpred, aby vytvorila vašu novú realitu.

Spomeň si na svoje Úplne Ľudské JA.

Spomeň si na svoje Úplne Planetárne JA.

Spomeň si na svoje Úplne Galaktické JA.

To je volanie Poľnice po prebudení TERAZ!

Sme tu, aby sme sprevádzali a radili

Arkturiáni

(Apríl 2009)

*   *   *