Čísla a jejich význam.

17.04.2012 10:15

 

Čísla a jejich význam


Fibonacci číslo: V matematice, Fibonacci čísla tvoří posloupnost definovanou následujícím opakování vztahu. To znamená, že po dvou výchozích hodnot, každé číslo je součtem dvou předchozích čísel. První Fibonacci čísla jsou: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610,

 


 

Nula

Nula je silný číslo, které přináší velké transformační změny, občas se vyskytující v hluboké způsobem. To má mnoho intenzitu, takže opatrnost je nutná všude tam, kde to vypadá, že zajistí, že extrémy se nesetkala.

Nula představuje kosmické vejce, pravěká Androgyne - plénum. Nula jako prázdný kruh znázorňuje jak nicotu smrti a ještě souhrn života obsažené v kruhu. Jako elipsy se obě strany představují stoupání a klesání, evoluce a involuce.

Před One (což znamená, že zdroj - není číslo) existuje pouze neplatné, nebo nebytí, myšlenka, nejvyšší tajemství, nepochopitelné absolutní. Začíná s významy jako, non-existence, nicoty, unmanifest, neomezená; věčných.Absence všech kvality nebo množství.

 

Kulturní odkazy

Taoismus: Symbolizuje Void, nebytí.

Buddhismus: To je pustá a bez thingness.

Kabbalism: Neomezená, neomezené světlo, Ain.

Pathagoras viděl nulu jako perfektní. Nula je Monad, původce a kontejner vše.

Islámský: Nula je božské esence.

Počet nulu


Fibonacciho čísla

 

Historie nula

Blízký východ

V polovině 2. tisíciletí př. nl Babylóňané měli propracovanou sexagesimal poziční číselnou soustavu. Nedostatek poziční hodnoty (nebo nula) byl označen prostor mezi sexagesimal číslicemi. O 300 př.nl byla interpunkce symbolem (dvě šikmé klíny) kooptován jako zástupný znak ve stejném systému Babylonian. V tabletách objeven v Kish (datovat se od asi jako daleká záda jak 700 př.nl), písař Bel-ban-Aplu psal své nuly se třemi háčky, spíše než dvou šikmých klínů.

Zástupný Babylonian nebyla pravda, nula, protože to nebyla použita samostatně. Tak, jako čísla 2 a 120 (2x60), 3 a 180 (3x60), 4 a 240 odst. 4X60), et al., Vypadala stejně, protože větší množství chyběla finální sexagesimal zástupný symbol. Jen souvislostech by mohlo odlišit je.

Řecko

Staří Řekové se zdálo jisti stavem nuly jako číslo: ptali se sami sebe: "Jak může být něco, co nic?", Což vede k zajímavé filozofické a tím, že středověké době, náboženské diskuze o přírodě a existenci nuly a vakua. Tyto paradoxy Zena Elea závisí ve velké části na nejistém výkladu nuly. Staří Řekové také ptal, zda 1 byl číslo.

Časné použití něco jako nula v indické učence Pingala (cca 5. do 2. století př. nl), na první pohled naznačovala jeho použitím binárních čísel, je jen moderní binární reprezentace pomocí 0 a 1 aplikován na Pingala je binární systém, který používal krátké a dlouhé slabiky (tato délka se rovná délce dvou krátkých slabik), což je podobný Morseově abecedě. Nicméně, on a jiní indičtí učenci v době používá Sanskrit slovo śūnya (původ slova nuly po sérii transliterations a doslovný překlad) se odkazovat na nulu nebo prázdný.


Střední Amerika

Mesoamerican (Mayský) Long Count Kalendář vyvinut v jiho-centrální Mexiko vyžaduje použití nuly jako místo držitele v rámci svého vigesimal (base-20) poziční číselné soustavy. Glyph shell byl používán jako symbol pro tyto nulové dlouhého počtu dat, z nichž první (na Stela 2 v Chiapa de Corzo a Chiapas ) má datum 36 před naším letopočtem. Vzhledem k tomu, osm nejčasnější datum dlouhého počtu se objeví mimo Maya vlasti, se předpokládá, že použití nuly v Americe předcházela Maya a byl pravděpodobně vynález Olmecs.

Olmékové jsou nejdůležitější.

Mnoho z nejčasnějších dlouhého počtu dat se nachází v srdci Olmec, i když skutečnost, že Olmec civilizace přišla do konce v 4. století BC, několik století před nejdříve známých dlouhého počtu termínů, polemizuje s nula je Olmec objev .

Ačkoli nula stala nedílnou součástí Maya číslic, to samozřejmě neovlivnilo starých systémů světa bankovky.

Řecko

O 130, Ptolemy, ovlivnil Hipparchus a Babylonians, používal symbol pro nulu (malý kruh s dlouhým overbar) v rámci sexagesimal číselné soustavy jinak používat abecední řecké číslice. Vzhledem k tomu, že bylo použito samostatně, ne jen jako zástupný symbol, to Hellenistic nula byl možná první dokumentované použití s číslem nula ve Starém světě. Nicméně, pozice se obvykle omezuje na cractional části čísla, tzv. minuty, sekundy, třetiny, fourths, atd. Oni nebyli zvyklí na nedílnou součást řady. V pozdějších byzantských rukopisů jeho syntaxi Mathematica (Almagest), Hellenistic nula se proměnil řeckým písmenem OMICRON, jinak znamená 70).

Řím

Další nula byla použita v tabulkách spolu s římskými číslicemi od 525 odst. První známé použití Dionysius Exiguus), ale jako slovo, nulla význam nic, ne jako symbol. Když divize produkovala nulu jako zbývající Nihil, také znamenat nic, byl používán. Tyto středověké nuly byly používány všechny budoucí středověké computists (kalkulačky Velikonoc). Oddělené použití jejich původní, N, byl použit v tabulce římských číslic Bede nebo kolega asi 725, nulový symbol.

Indie

V roce 498 nl, indický matematik a astronom Aryabhata uvedl, že "Sthanam sthanam dasa gunam" nebo místa na místo za deset časů v hodnotě, která může být původ moderního desetinné místo hodnoty založené zápisu.

Nejstarší známý text použít nula je Jain text z Indie nazvaná Lokavibhaaga, starý 458 AD. nicméně, to bylo poprvé představen světu Al Khawarizmim, perský matematik, astronom a geograf. On byl zakladatel několika poboček a základní pojmy z matematiky. Podle slov Phillip Hitti, Al Khawarizmi příspěvek k matematice ovlivnil matematické myšlení ve větším rozsahu. Jeho práce na algebry zahájena předmět v systematické formě a také vyvinul to do té míry, přičemž analytické řešení lineárních a kvadratických rovnic, který založil jej jako zakladatele algebry. Již samotný název Algebra byl odvozen z jeho slavné knihy Al-Jabr wa-al-Muqabilah.

Jeho aritmetický syntetizován Řecko a hinduistické znalosti a také obsahoval jeho vlastní přínos zásadní význam pro matematiku a vědu. Tak, on vysvětlil použití nuly a číslice zásadní význam vyvinutého Araby. Podobně, on vyvinul desetinný systém tak, aby celkový systém číslicemi, "algoritmus" nebo "algorizm" pojmenovaný po něm.

První nepochybný vzhled symbol pro nulu se v 876 v Indii na kamenné tablety v Gwalior. Dokumenty na měděných deskách, se stejnými malé o. v nich, ze se jak daleko jako šesté století nl, je mnoho.

Nula (číslo) Wikipedia 
nula (číslo) Matematika Wikipedia 
nula (číslo) Fyzika Wikipedia 
nula (číslo) Chemie Wikipedia


 

Jeden (1)

1 (jeden) je číslo, číslice a jméno symbolu představuje toto číslo. To je přirozené číslo následující 0 a předchozí 2. Jedná se o jedinou entitu. Jedním z nich je někdy označován jako jednoty nebo celku jako přídavné jméno.Například úsečka o "jednotku délky" je úsečka délky 1.

Je považován za prvotní jednota. Začátek. Stvořitel. Je to první příčina, nebo jako některé kultury týkají, první hybatel. Jedním z nich je součet všech možností. To je podstata, centrum. Jedním z nich je odkazoval se na izolaci. Jeden pružiny atd, upsurges týden To je viděno jako číslo, které dává příčinu k dualitě jako mnohosti a zpět ke konečné jednotě.

Číňan: odkazovat se na jednoho jako Yang, mužský, nebeská. To je viděno jako číslo auspicios. Jedním z nich je Monad. Christian: Bůh Otec, božství.

Hebrejský: Adonai, Pán, Nejvyšší, jsem, skrytá inteligence.

Islámský: Jeden se týká jednoho jako Boha jako jednoty absolutní, soběstačné.

Pathagorean: Jeden v tom smyslu Ducha, Boha, z něhož všechny věci pocházejí. To je pravá podstata, Monad.

Taoismus "Tao plodí jeden, jedna plodí dvě, dvě plodí tři a tři plodí všechny věci."

 


 

Dvě (2)

. Dualita Změna, rozmanitost, konflikt; závislost. Dvě je statický stav. To je zakořeněné, viděný jako zůstatek (obě strany), stabilita, reflexe. Dva jsou protipóly. Představuje o dvojí povaze lidského bytí. To je touha, protože vše, co se projevuje v dualitě je dvojice protikladů. Jako jeden představuje bod, dva představuje délku. Binární je první číslo ustupovat z Jednoty, ale také symbolizuje hřích, který se odchyluje od první dobrý a označuje přechodné a corruptible.Two představuje dvojí sílu - to je symbolizován dvěma něčeho, obvykle v historii tím, že zvířata v párech.

 

Kulturní odkazy

V alchymii, dva jsou protiklady, slunce a měsíc. Král a královna. Sulpher a rtuť, na první pohled protichůdné, ale nakonec vyřešen a sjednoceny v androgyne.

Buddhista: viz dva jako duality samsáry, muže a ženu. Dvě je teorie a praxe, moudrost a způsob. Je slepý a chromý Spojené vidět cestu a jít to.

Číňané, dva je Yin, ženský, pozemní, neblahý.

Christian: Kristus se dvěma povahy jako Boha a člověka.

Zjevení: Two je počet svědků. Učedníci byli rozeslány dva je (Marek 6:07). Dva svědci musí vytvořit pravdu (Deu 17:6, John 8:17, 2 Korintským 13:1). Příklady v knize Zjevení je šelma ze země, který má dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak (13:11). On je falešný prorok. Nicméně dva svědci jsou skuteční proroci Boha (11:03).

Hebrejský: Two je životní síla. V Qabalism moudrosti a sebe-vědomí.

Hind: Two je dualita, Shakta-Šakti.

Islámský: Dva duch.

Platonická: Platón říká, že dva je číslice bez významu, jak to znamená vztah, který zavádí třetí faktor.

Pythagorova: Two je Duad, rozdělené pozemní bytost.

Taoistická říká, že dvě je zástupcem K'ua, dva. Determinanty, jin-jang. Dva je slabé jin číslo to jako žádnou centra.

 


 

Tři (3)

Třetí dimenze - děláme věci po třech tak, aby se projeví v našem fyzickém oblasti.

To kořeny vycházejí z významu rozmanitosti. Tvořivá síla, růst. Tři je kupředu energie, překonání duality, vyjádření, provedení a syntézy. Tři je první číslo, na které znamená "vše" dostal. To je trojice, je číslo celku, protože obsahuje začátek, střed a konec.

Moc tří je univerzální a je tripartide povaha světa, nebe, země a vody. Je to člověk jako tělo, duše a ducha. Všimněte si rozdílu, že duše a duch nejsou totéž. Nejsou. Tři je narození, život, smrt. Je to začátek, střed a konec.Tři je kompletní cyklus sám pro sebe. Je to minulost, přítomnost, budoucnost.

Symbol tří je trojúhelník. Tři protkané kruhy nebo trojúhelníky může představovat nerozlučné jednoty tří osob Trojice. Ostatní symboly používají tři jsou: trojzubec, fleur-de-lis, jetel, trisula, blesk a trigramů.

Astrální a emocionální tělo zůstane připojen k fyzicky tělo po tři dny po smrti. Existuje vědecký důkaz, že mozek, i když všechny ostatní systémy selhávají trvá tři dny se zaregistrovat úplné vypnutí.

K dispozici jsou 3 fáze na Měsíc. Lunární zvířata jsou často depcited jako 3 nohama.

Tři je nebeský číslo, představující duši, jak čtyři představuje tělo. Společně dvou stejných sedm (3 +4 = 7) a tvoří posvátné sedm dní. 3x4 = 12 reprezentuje znaky zvěrokruhu a měsíce v roce.

Pythagorova třemi prostředky dokončení.

Existují tři přání, džini má tři přání, tři leprecons, tři prince nebo princezny, tři čarodějnice, tři podivné sestry mezi ostatními.

 

Kulturní odkazy

Afrika Ashanti: bohyně měsíc je tři lidé, dva černé a jeden bílý.

Arabská, Pre-islámský: Manant je trojí bohyně reprezentovat 3 svaté panny, Al-Itab, Al-Uza, a Al-manat. Oni jsou líčeni jako aniconic kameny stelae nebo sloupy nebo pilíře převyšoval holubice.

Buddhista: tradice Téma 3 je zastoupen, Tri-Ratna, tři Drahé kameny, a Buddha, Dharma a Sangha.

Číňan: Svatost, příznivé číslo, první divné, jang číslo .... Měsíc ropucha, nebo pták, je tři-legged.

Keltský: Bridgit je trojí, tam jsou tři Blessed Dámy a nesčetné trojicích, často trojí aspekt stejného božství.

Křesťanství: Tři představuje trojici, duše, odborů o tělo a duši v člověku v kostele. Byly tam tři dary Tří králů na Krista jako Boha-King-oběti, tři postavy transformace, pokušení, popírá Petra (jeden z 12 apoštolů --- 12 = 3 (1 +2 = 3) byly 3 kříže. na Kalvárii, zemřel na kopcích, tam byl 3 dny na smrti procesu pro Krista, a tam byly 3 vystoupení po jeho smrti. Tam byly 3 Marys, a tam jsou 3 vlastnosti, nebo teologickými virtutes mají Víra, naděje, láska nebo více obyčejně známý jako Charity číslo 3 dává smyslu pro všeobjímající božství -. Otec, matka, syn / dcera.

Egyptský: Hermetická tradice, Thoth je Třikrát velký, "Trismegistos". nejvyšší moc.

Otevření linky z Smaragdové desky Thotha Atlanťana

Deska 11

Tři je záhada, pocházejí z velkého jeden, 
slyšet a světlo na tebe budou za úsvitu. 
V pravěké přebývají tři unities a 
kromě nich nikdo nemůže existovat. 
Jedná se rovnováha, zdrojem tvorby, 
jeden Bůh, jedna pravda, jeden Point of Freedom. 
Tři vyšel z tří zůstatku, 
veškerý život, všechno dobré, všichni Power. 
Tři jsou vlastnosti Boha v jeho světle domácí 
Infinite Power, nekonečné moudrosti nekonečné lásky. 
Tři jsou kruhů (nebo státy ) existence: 
Circle of Light, kde přebývá nic jiného, ​​než Bůh, 
a jen Bůh může procházet ji a 
Circle of Chaos, kde všechny věci ze své podstaty vznikají od smrti 
. kruh povědomí, kde všechny věci z jarní života 
všech věcí živý jsou tři stavy existence, 
Chaos nebo smrt, svobodu v lidskosti, a Felicity nebes.

K dispozici je starobylá moudrost, která říká, že je "; zprávy nebo události, které se dodávají ve třech letech stojí za povšimnutí. "Pokaždé, když se něco zmínil třikrát, že je svědkem nám, že tyto věci jsou nesmírně důležité.

Tři symbolizuje projev do fyzické. Je to trojúhelník - tvar pyramidy v Vesica Rybách - viz obrázek níže.

TV seriál "Čarodějky" zabývá "Power of Three Sister čarodějnic, známý jako Čarodějky. Jejich úkolem je porazit zlé síly ve svých mnoha formách a někdy non-formy.

 

Výše uvedený symbol, který se nazývá Triquetra (Tri-KET Latinské slovo znamená "tři rohy") se objeví na The Book Of Shadows. starověká kniha kouzel, která pomáhá tyto 'Charmed Ones při řešení zlé síly, které se neustále potýkají. V některých epizodách tzv. zlo a dobro, musí spolupracovat, aby zůstatek na situaci. Oni se navzájem vyruší na konci - poof - pryč - zmizela!

Silné potvrzení došlo, když jsme šli zpátky po stezce, nečekaně narazí na obrovskou želvu babička zřejmě čeká vedle stezky pozdravit nás. To když jsem věděla, že jsem se podělit o 'Power ze tří "pro ty, kteří se mohou cítit inspiroval vědomě pracovat s tímto mocným prvkem posvátné geometrie.

"Moc tří" má co do činění s alchymií. Egyptský bůh Thoth, nebo řecký Hermes Trismegistos (Třikrát Požehnaný nebo třikrát velký) jsou předci Smaragdové desky popisující tajemství alchymie. Alchymie tří dokazuje jeho moc mnohosti. Například, v chápání čísla - jedna vedla na dva (1 +1 = 2) a dvě dal podnět ke třem odst. 2 +1 = 3) a tři byl vydán na všechna telefonní čísla (3 +1 = 4, 3 +2 = 5, 3 +3 = 6, 3 +4 = 7, 3 +5 = 8 3 +6 = 9).Tak kromě toho, že počet štěstí, tři je také počet mnohosti a alchymie mimo jiné.

Mnozí věří, že Triquetrais starověký symbol ženské trojice, protože se skládá ze tří provázaných yonic Vesica Ryb (aka PiscisSLatin pro "plavidlo ryby") a je nejvíce základní a důležité stavby v posvátné geometrie, což je architektura vesmír.

Vesica je tvořen když obvodu ze dvou stejných kruzích každém průchodu středem druhé v podstatě vytvoření portálu. "Triquetra" představuje "Power ze tří", nebo trojí povahu tělesné existence, tj., mysli a ducha, života, smrti a znovuzrození, minulost, přítomnost a budoucnost, začátek, střed a konec, Slunce, Měsíc a Země a trojí spolupráce tvůrčí proces popsat jako myšlenkách, slovech a skutkem.

 

Koule = vajíčko 
Vesica Ryby - oválný otvor o penisu

Proces tvorby, jak je popsáno v Vedas je rozvíjení, udržování a uzavírání jako ve zrození, života a smrti. Existuje nespočet Trojice a trojic skrz mýtus a náboženské tradice, jako trojité bohyně, panna, matka, čarodějnice.Jedním z příkladů je v řecké mytologii Kore, Demeter, Hekaté. Christian Trojice je Otec, Syn a Duch svatý. Vedic Trojice patří Brahma, Vishnu a Shiva s jejich choti Saraswati, Lakshmi a Kali abychom jmenovali jen několik.

Jsem se často odkazoval se na trojitých planet a nebeská zarovnání jako Trojjediného rady. Tento měsíc máme několik trojjediného rady včetně důležitých retrográdní Venuše ve Štíru, že se připojí až s Merkurem a Měsíce. Štír je typický znak mocné čarodějnice čarodějnice (stařena aspekt také spojena s Kálí, Hekaté, Pele, Had krétská bohyně, Cerridwen a všechny bohyně spojené se smrtí a znovuzrození).

Jejím úkolem je sladit s Boží vůlí pro velitele energie životní síly tak mocně, že je plně paní magie a manifestace generování extatické životní zkušenosti prostřednictvím Shamanic procesu smrti a znovuzrození. Stojí za zmínku, všechny trojjediného rady, které se vyskytují pravidelně "Nad a pod", protože napájení "Power of Three".

Když hledáme přímou zkušenost s těmito energiemi pak můžeme s nimi pracovat více vědomě. Pokud máte pocit, inspirovat a připojit k 'Power of Three ", že může být užitečné experimentovat s shromažďování ve skupinách po třech se společným záměrem a pak vyvolejte sílu tří a všimněte si, co se stane. To může být jen jeden jednoduchý klíč k planetární transformaci využívající sílu tří katalyzovat alchymii našeho světa do zcela zahrnuty, obývací zkušenosti Nebe na Zemi.

Greco-Roman: Osud, Moirai, kteří jsou tři v jednom jako Moira, Hecate je třikrát, na Erinyes jsou tři v jednom jako Erinys, jak jsou gorgons jako Medusa. K dispozici jsou tři charity, milosti. K dispozici jsou 3 sirény, Horae a Hesperides, Graiai. Cerberus je trojnásobný-hlavu a Scylla má 3 feny ocas. Chiméra má tři části těla. Tři, čtyři a jejich součet, sedm je posvátný pro Afrodity / Venuše jako královna ze tří světů a čtyř živlů. Orphic symboly má triádu bytí, života, inteligence.

Hebrejština třetí je symbolizován Neomezené světlo, posvěcující inteligenci. V Kaballah tři představuje porozumění a Trojici mužů, žen a spojovat inteligence.

Hinduistické: Trimurti, trojnásobný výkon stvoření, zničení, konzervaci, o rozvíjení, udržování a uzavírání. Existují různé Trojice bohů. Měsíc vůz má tři kola.

Japonec: Tři poklady jsou zrcadlo, meč a Jewel - to je pravda, odvaha a soucit.

Maori: Velký Duch, Božská Stvořitel, je trojice slunce, měsíc Země, bůh přírody, o minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Je to mysl, znak, postava symbolizuje tři vznesené prsty.

Mexické: Trinity je zastoupena třemi křížky, jeden velký, dva menší.

Skandinávie: Osud jako tři Norns, Mani, NYI a Nithi, kteří označují plné, nové, a ubývající měsíc.

Germánská mytologie: Měsíc je osud, a Holda, bohyně lunární, je Trine se svými dvěma dcerami. Thor je někdy zobrazen s třemi hlavami a triskele je symbolem Odina / Woden. Tři je číslo štěstí. V Kartágu, je velká bohyně, jak lunární, zastoupená třemi aniconic pilířů.

Slovanská: Měsíc je bůh triple-hlava.

Taoistická: Velká trojice je nebe-Man (Human)-Země. Tři je silné číslo v taoistické symboliky, protože je středový bod rovnováhy.

 


 

Čtyři (4)

Čtyři je 4. rozměr = doba, která je iluze. 
čtyři je viděn jako první pevné číslo. Prostorové v režimu nebo pořádek v projevu 
na rozdíl od statické a dynamické kruhové 
Jednoty, totalita, dokončení, pevné 
země, aby 
racionální - relativita a práva 
Symbol měření 
nadace 

Jsou čtyři světové strany, čtyři roční období, čtyři větry, čtyři směry (jak v severní, jižní, východní, západní), čtyři elementy (oheň, voda, vzduch, země) v západní kultuře.

K dispozici jsou čtyři strany na čtvercový, čtyřmi pažemi na kříž. K dispozici jsou čtyři řeky do ráje, který tvořil kříž (Rajská zahrada byla řekl, aby byl v rámci čtyř řek). V ráji čtyři pekelné oblasti, moře, hory a posvátná.K dispozici jsou čtyři hodinky na noc a den, čtvrtě na Měsíci. K dispozici jsou čtyři čtvrtiny na zemi. K dispozici jsou čtyři tetramorphs. Božská Quaternity je v přímém kontrastu k Trojici. Čtyři je symbolické číslo používané v celém Starém zákoně. Kvartérní může být zobrazován jako Čtyřlístek, stejně jako náměstí a křížem.

 

Kulturní odkazy

Domorodý Američan: Stejně jako v jiných kulturách, obřady a rituální úkony opakovat čtyřech. Domorodí Amercican kultury použili číslo 4 nejčastěji jako ve všech čtyřech hlavních směrů. Čtyři větry jsou znázorněny symbolem kříže a symbol svastiky. Svastika jako někteří misbelieve nebyla vytvořena Hitler. To bylo místo toho půjčil si od domorodých amerických a okultní víry, které Hitler měl velké zájmy. Hitler odvodil jeho "šílenství" síly z jeho nesprávně zaměřeného výkladu a používání metafyzických principů. On používal jeho znalosti, které lidské vědomí nemohli pochopit, a použití těchto znalostí k osobnímu prospěchu je součástí nerovnováhy, který vytváří chaos a karmu.

Buddhismus: Tree of Life Damba má čtyři končetiny a od svých kořenů čtyři posvátné proudy ráje, které představují čtyři nekonečné přání soucitu, lásky, láska nestrannost. To také představuje čtyři směry srdce také.

Čínský Buddism: existují čtyři nebeská strážci světové strany jsou po-li ch'inga, východ, s kroužkem nefrit a kopím, Virupaksha, západ, Far-Gazer, se čtyř-strunné kytary, Virudhaka, Jižní s deštníkem choas a temnoty a zemětřesení, Vaisravenna, Severní, s bičíky, leopardí kůže taška, Had a perla.

Číňan: Čtyři je počet Země, symbolizuje náměstí. K dispozici jsou čtyři proudy nesmrtelnosti. Čtyři je ještě číslo. Je Yin v polaritě.

Christian: Four je číslo představující tělo, se třemi představující duši. Opět vidíme na téma čtyř řek v ráji. K dispozici jsou čtyři evangelia, evangelisté, kuchař-arch andělé, kuchař-ďáblové, čtyři církevní otcové, velcí proroci. K dispozici jsou čtyři základní ctnosti - opatrnost, statečnost, spravedlnost, střídmost. Jsou čtyři větry, z nichž je jeden Duch řekl, aby přišel. Tam jsou čtyři jezdci z Apokalypsy.

Zjevení: Existují čtyři anděly, stojící na čtyřech koutů Země, brzdí čtyři větry zemské (Zj 7:1). Veliké množství z každého národa, kmen, lidmi a jazykem (čtyři krát popis) - Rev 05:09 11:09 13:7 14:6 čtyřnásobný popisu je patrné, že tito lidé přicházejí z celého světa.

Egyptský: Four je posvátné číslo času, měření slunce. Čtyři pilíře nesou klenbu nebes. K dispozici jsou čtyři canopic nádoby umístěné kolem mrtvý v rozích střežených čtyř synů Hora, kteří jsou v souvislosti s světovým stranám. V hermetickém je božské quaternity. Představuje Boha.

Gnostic: víra v Barbéla, čtyři-ness Boha.

Řek: Four je posvátné číslo Hermes.

Hebrejský: Čtyři představuje měření, dobročinnost, inteligence. V kabale je paměť čtyři, čtyři představuje čtyři světy Kabbalah.It také představuje čtyři směry prostoru a čtyři úrovně hierarchické organismu Tóry.

Hind: Four je totalita, plnost, dokonalost. Brahma je Stvořitel čtyři čelit. Chrám je založen na čtyřech stranách náměstí, symbolizující pořádek a konečnost. K dispozici jsou čtyři Tattvas čtyři subjekty, instituce člověka a království přírody, které jsou živočišného původu, zelenina, minerální, mysl. K dispozici jsou čtyři Yugas. Čtyři je vítězný hod z kostek. K dispozici jsou čtyři kasty a dvojice protikladů.

Islámská: tradice čtyři podmínky kvartéru jsou princip, který je Stvořitel, univerzální Duch, univerzální duše a pravěká záležitost. Tito odpovídají na čtyři světy Kabbalism. K dispozici jsou čtyři andělské bytosti a čtyři domy smrti. K dispozici jsou čtyři úrovně na Bardo.

Mayská kultura čtyři obři podporu nebeskou střechu. Čtyři je viděn jako číslo podpory.

Pythagorova: Čtyři je dokonalý, harmonický poměr, práva; země. Čtyři je počet Pythagorovy přísahou. Čtyři a deset jsou božstva. Tetraktys 1 2 3 4 = 10.

Skandinávský: existují čtyři řeky mléka teče v Asgardu.

Sumero-semitský: Čtyři astrální bohové jsou identifikovány s čtyř světových stran.

Germánský: čtyři trpaslíci podporu svět.

Taoistická: K dispozici jsou čtyři strážci nebeská, Li, se pagody, Ma, s mečem, se dvěma meči Cho, Wen pomocí jehlového klubu.

 


 

Pět (5)

Pětka je symbolem lidského mikrokosmu. Počet lidské bytosti. Lidské Formuláře --- Pentagonu, když jsou ruce a nohy se protáhla. Pentagon je nekonečný --- sdílení symboliku dokonalosti a síly kruhu. Pět je kruhový číslo vyrábí se v jeho poslední číslice, když zvedne do své vlastní moci. Pentagram, jako kruh symbolizuje celek, Quincunx je počet jeho středu a místem setkání nebe, země a čtyř světových stran plus středu.

Pět je také zástupce Božství - Centrální tvůrce čtyři čtyři a sám vyrovnal pět. Pět je manželství z gamos Hieros jako kombinace ženských a mužských. Ženská je dokonce, jako 2, ve frekvenci a mužský je divné, jak ve frekvenci 3 = 5.

Číslo pět symbolizuje meditace, náboženství, univerzálnost. Představuje pět smyslů (chuť, hmat, čich, zrak, sluch), všude kromě na východě. Na východě je šest --- navíc je mysl. Najdeme významy pět z pěti petaled květiny, pět špičaté listy - především růže. Rose má hodně symboliky, ale i lilie, révy vinné, z nichž představují mikrokosmos.

Pět špičatá hvězda líčí individualitu a duchovní aspirace a vzdělání, když to ukazuje vzhůru. Pět špičaté hvězdy směřují dolů představuje čarodějnictví, a to je použito v černé magie. Poznamenal: K dispozici je velmi široká rozdíl mezi čarodějnictvím a černou magií.

Číslo pět tvořil první počítání proces, ze kterého vše ostatní přišli.

 

Kulturní odkazy

Alchymie: Pět petaled květiny a pět špičatá hvězda symbolizující kvintesenci.

Buddhista: víra srdce má čtyři směry - srdeční centrum je pět, symbolizující a univerzálnost. Tento nápad je také symbolizují posvátných hor obklopené ze čtyř ostrovů. Existuje pět Dhyani Buddhové: Vairocana, Brillant, který je zde zastoupen kola, svědek, Akshobhya, klidný, s vajra a Východem a modrá Ratnasambhava, Jewel-narozený, šperk, na jih, žlutá, Amitabha, Neomezená Světlo, lotus, západ, červená, Amoghasiddhi, neomylný Úspěch, meč, severní, zelená.

Číňan: Existuje pět prvků. Pět atmosféry; podmínky, planety, posvátné hory, obilí, barvy, chutě, jedy, silné kouzla, kardinálních ctností; požehnání; věčné ideje, vztahy lidskému druhu.

Christian: Pět líčí lidské bytosti po pádu v zahradě Eden. Existuje pět smyslů, pět bodů na kříži; ran Kristových, ryby krmit pět tisíc, a knih Mojžíšových.

Egyptský: Existuje pět krokodýli z Nilu.

Řecko-římský: Pět je svatební počet lásky a spojení .. Je to číslo Venuše. Venus let jsou dokončeny ve skupinách po pěti. Apollo jako bůh světla má pět vlastnosti: vševědoucnosti, všudypřítomnost, všemohoucnost, věčnost, a jednota.

Hebrejský: Pět reprezentuje sílu a závažnost, radikální inteligence. V kabaly pěti represence strachu.

Hind: Pět je quinary skupiny na světě, pět prvky jemné a hrubé států, jejich primární barvy, z pěti smyslů; tváří Šivy a dvakrát pět ztělesnění Vishnu.

Islámský: existuje pět pilířů náboženství; pět Devine přítomnosti; pět základních dogmata, pět akcí, a pět denních modliteb časy.

Parsee: Pět je významné číslo v Parsee a Mandaean obřady - možná souvisí s pěti posvátných dnech intercalary světla.

Pythagorova: Hieros, gamos, manželství nebe, země. Představuje Apollo jako bůh světla a jeho pět kvalit.

Encyklopedie: The Pentagram pentagramy se často objeví na dlaních - ruce.

 


 

Šest (6)

Šest představuje rovnováhu, harmonii - rovnováhu. Je to ideální číslo v rámci decad: 1 2 3 = 6. To je nejproduktivnější ze všech čísel.

Symbolizuje spojení polarity, je hermafrodit zastoupen dvěma provázanými trojúhelníky, vzhůru ukázal jako muž, oheň a nebe a dolů, ukazuje, jak ženy, vody a země.

Šest je symbolem štěstí, láska, zdraví, krása, šanci. Je výherní číslo v hodu na kostkách na Západě.

Je jich tam šest paprsky slunečního kotouče a je jich tam šest provázaných trojúhelníků. K dispozici je šest špičaté hvězdy nebo pečeť Šalamouna - a Davidova hvězda - MerKaBah

 

Kulturní odkazy

Číňan: Šest představuje vesmír, s jeho čtyř světových stran a Nad a pod - takže je celkem šest směrů. Čínská kultura je jich tam šest smysly: tastse, hmat, čich, zrak, sluch, šestý je mysl. Den a noc mají každý šest období.

Christian: Šest je dokonalost, dokončení, protože člověk byl stvořen šestého dne. Šest je číslo člověka Nejviditelnější Použití tohoto čísla je v notoricky známé pasáže obsahující 666.

 

    (Zj 13:18 NIV) si žádá moudrost. Pokud má někdo představu, ať vypočítat počet té šelmy, neboť je to číslo člověka. Jeho číslo je 666.

Hebrejský: Je jich tam šest dní stvoření. Symbolizuje meditaci a inteligenci.

Kabbalism: Šest je vytvoření a krásu.

Pythagorova: Štěstí

Sumerian: Šest dnů stvoření

 


 

Sedm (7)

Pokud 6 představuje lidstvo a pak 7 - střed spirály lidstva připojení k jeho zdroji, bůh, Kristus vědomí - nebo jakýkoli název dáváte přednost.

Sedm je číslo Vesmíru. Je tři z nebes (duše) v kombinaci se čtyřmi (tělo), na zemi, je první číslo obsahuje jak duchovní a světské. Při pohledu na seznam významů, že nebude trvat dlouho přijít na to, proč sedm stala významná v metafyzické, náboženské a jiné duchovní nauky - jak sedm představuje panenství Velké Matky - ženský archetyp - ona, kdo vytváří.

K dispozici je 7 
věky muže 
divů starověké na světě, 
kruhy vesmíru 
kosmické etapy 
dní v týdnu 
nebi 
Hells 
pilířů moudrosti 
paprsky slunce 
notami - zvukové frekvence, jak hraje klíčovou roli v oblasti vesmíru. Existuje více než 80 oktávy frekvence - každý se řídí specifickým projevem ve vesmíru.

 

Kulturní odkazy

Ve všech kulturách, mýty a legendy představuje sedm ...

úplnost a totalita 
makrokosmos 
dokonalosti 
hodně 
reintegrace 
zbytek 
zabezpečení 
bezpečnosti 
syntéza

Spisy o sedm-vedl draka objeví v Indii, Persie, Dálného východu, zejména Kambodža, ale i keltské a dalších středomořských mýty.

Sedmý paprsek slunce je cesta, kterou se člověk přechází z tohoto světa na druhý. Sedm dní je doba půstu a pokání. Sedmý výkon libovolného počtu, oba náměstí a krychle a tím byl dán velký význam.

Alchymie - K dispozici je sedm kovů podílející se na práci.

Astrologie: K dispozici je sedm hvězd Velkého vozu, které jsou nezničitelné. K dispozici je sedm Plejád - někdy odkazoval se na jak, sedm sester.

Buddhista: Sedm je číslo výstupu a výstup na higest; dosažení centra. Sedm kroků Buddhy symbolizují vzestup sedmi kosmických fázích přesahují čas i prostor. Sedmi patrová prasádam na Borobadur je posvátná hora a osy mundi, která vyvrcholila v transcendentní severu, dosažení oblast Buddhy.

Čínská kultura význam a symboligies jsou vzájemně propojeny v celé ve svých mýtech a legendách z víly a vitalitu.

Christian: Sedm je idealogogy. Bůh je zastoupena sedmého paprsku ve středu šesti paprsků stvoření. K dispozici je sedm svátostí, dary ducha, sedm 3 +4 teologických a kardinálních ctností; smrtelných hříchů, úrovněmi očistce (v metafyzickém přesvědčení by to být jeden z nižších astrálních rovinách - nebo v buddhismu, jeden z letadel Bardo) . K dispozici je 7 rad rané církve - křišťálové koule obsahující planety - Devils vyhazovali Krista - radosti a strasti z Marie Panny Marie, matka Ježíše - svobodných umění - hlavní proroků - období půstu a pokání - sedmý den po šest z tvorby

Ve Starém zákoně je sedm oltáře Baalam, voly a skopce na oběť; trubky; obvody Jerišských, sedmkrát Náman koupající se v Jordánu. Sedm je číslo dluhopisů Samon je, že dítě zvýšen Elizea kýchl sedmkrát. Archa odpočinul sedmého měsíce a holubice byla rozeslána po sedmi dnech.

Číslo sedm se používá 55 krát ve Zjevení. To obvykle znamená, plnost a úplnost jako v sedm dní v týdnu. Odpočinul Bůh sedmého dne. Příklady přetékají: sedm kostelů, sedm trub, sedm tuleni, sedm nádob, sedm oči atd. atd.

Egyptská mytologie: K dispozici je sedm Hathors jako osudů a kněžky Hathor mají sedm nádob ve svých sedmi tunik. Ra má sedm jestřábi reprezentovat sedm Wise Ones. Šest krávy a býka představuje plodnost. K dispozici je sedm domů podsvětí, jak líčený v egyptských mýtů, se třemi časy Sedm bran. Sedm je posvátné číslo Osiris.

Řecko-římský: posvátný pro Apolla, jehož lyra má sedm strun a aby Athene / Minerva a Ares / Mars, pánev měla sedm trubek (opět odkaz na sedmi hudebních not a frekvenci), tam sedm mudrců Řecka.

Hebrejský tradice: Sedm je číslo inteligence okultní. K dispozici je sedm Velké svaté dny v židovském roce, menora má sedm poboček, chrám trvalo sedm let, vybudování, a je jich tam sedm pilířů moudrosti.

Hinduismus je jich tam sedm Klenoty Brahmanas a sedm bohové před povodněmi a sedmi mudrci zachránil z něj.

Islámský: dokonalé číslo je sedm. V islámské tradici tam jsou odkazy na sedm: 
nebesa 
podnebí 
zeminy a moře 
barvy 
proroci (aktivní síly) státy nebo stanice na srdce Ka'aba je circumambulated sedmkrát představující sedm atributy Boha.

Magic: Je jich tam sedm uzlů v šňůru za "strhující" a zaklínání se sedmkrát. Některé řády bratrstva použít téma vázání uzlů sedm v jejich lana křídla nosí kolem jejich pasu.

Mithrovskou: Jeskyně Mithras má sedm dveře, sedm oltářů a žebříku se sedmi příčkami zobrazujících sedm stupňů zasvěcení do tajemství škol.

Pythagorova: Sedm je číslo s kosmickou tři nebe a čtyři na světě.

Sumero-semitský: K dispozici je sedm divizí a lunární dny v týdnu. "Budeš lesk s rohy určit šest dní a sedmý s půl koruny.", Sedmý se tak stává opozici ke Slunci a symbolizuje temnoty a uhrančivost, a proto je nebezpečné, aby provedla něco sedmého dne, protože to je den, odpočinku. Vidíme zde vliv této víry v jiných náboženských kontextech. K dispozici je sedm zóny země, nebe, symbolizované rovin zikkurat.

Je jich tam sedm poboček na stromu života každého má sedm listů. Listy jsou symboly plodnosti, obnovu a růst. K dispozici je sedm pekelné brány, sedm démoni Tiamat a sedm větry ji zničit --- zajímavé poznamenat, že v mnoha systémech víry se říká, že astrální rovina má sedm úrovní na to - jeden zvuk na jedné z těchto úrovní je "vítr".

Sedm je číslo mystik tradičně spojován s Venuší a více nedávno s Neptunem. To je počet pocity a instinkty - ze skupiny mysli, lásky, ať už to zvláštní, nepopsatelný, ale všudypřítomný pocit lásky je na jiné osoby, domácí zvířata a sebe nebo něčí Bůh. "Láska" je ztělesněním obrovské sexuální energie, emoce, které mohou být směrovány různými způsoby.

 

Sedmiúhelník

Sedmiúhelník je vnitřní režie tohoto citu, uzavřený prostor, "láska uvnitř", který je symbolizován sedmiúhelník. Je to láska, kterou jsme "držet" a může rovněž znamenat hluboké náboženské přesvědčení, formující našeho Boha v našem vlastním obraze nebo pobláznění jiného. To je pocit omezené.

 

Heptagram

7-špičatá hvězda nebo heptagram je mystické okultní symbol. Stejně jako pentagram, to bylo jen na čarodějnice je hvězda, také astrolog hvězda. Za šest bodů, polygrams mají více konfigurací a heptagram mohou být vypracovány ve dvou různých způsobech - tupý formuláře a akutní úhlová formu, obě formy jsou unicursal, zde uveden spolu s třetí 7 bodů postavy, sedmiúhelník.

V kabalistické hlediska je číslo 7 "připsaný k Venuši. To se týká mužských světských pocitů a jeho instinktů - k jeho sexualitě. Vztahuje se na místě muže v vzoru přírody a jeho propojení se skupinou Mind - nerozlišené duše lidstva.

Pánský model světského života je hodně ovládán sedmi denního cyklu v týdnu. Sedm klasickém planet: Sun, Moon, Mars, Merkur, Jupiter, Venuše a Saturlend jejich jména dnů v týdnu a mohou být uspořádány kolem postavy heptagram týden

 

Umístěny kolem akutní heptagram v pořadí podle jejich zdánlivé rychlosti pohybu v nebesích, se už planet objednat po unicursal linie v pořadí dnů v týdnu.

Heptagram se také týká sedmi čaker těla. Jedná se o energetické uzly, které povstanou průběh páteře od bazální uzlu, kde je stočený hada Kundalini, k bodu v horní části hlavy. Světské blaho těla a jeho aura jsou spojeny s čakrami. Heptagram je symbolem tohoto vyrovnaný, proudění energie a tělesné zdraví. Je to symbol týkající se léčení a dynamické rovnováhy těla fyziky.

Existují dvě formy heptagram:

Tupý forma naznačuje, pasivitě, spokojenost a naladění s přírodou a jejími silami; zdravých rytmů a normální sexuality, vyvážených pocitů a přání spokojených, normální vnímavost a povědomí o pocity druhých.

Akutní, aktivní forma naznačuje, odchozí interakci se silami přírody, dělat postupné využití z nich a řízení sexuální energie. To naznačuje, silné pocity a silně vyjádřené přání, stejně tak možná zvýšená citlivost na emoce druhých. Je to symbol empath a léčitel.

Spojením těchto tří sedm - špičaté postavy dohromady, vytvoří krásnou mandalu meditace.

 


 

Osm (8)

Duchovně osm je cílem zahájit poté, co prošel sedmi etapách. Osm je nekonečno - Paradise získal.

Osm je solidarita jako první kostky, a to naznačuje dokonalosti na základě právy šest ploch. Je jich tam osm větry a dílčí směry prostoru. Osm představuje dvojice protikladů. Osmiúhelníku je začátek transformace náměstí do kruhu a naopak.

 

Kulturní odkazy

Osm v mnoha kultur a ideologií vypadá, že má podobné významy: Felicity 
perfektní rytmus 
Regenerace 
Vzkříšení

V některých mýtech osmý den vytvořil nový "muž" z milosti. Po sedmi dnech půstu a pokání osmý den stane spousta a obnova. 7 +1 je číslo oktávy, která je neustálá tématem ve všech esoterických systémech víry. Znalost frekvence a zvuk jsou zásadní klíč v dávných tajemství "škol".

Buddhistická tradice: osm je dokončení, všechny možnosti. Je jich tam osm symbolů dobré předzvěst.

Čínský systém víry osm představuje celek. Je všechny možnosti v projevu. Osm je viděn jako dobrý štěstí číslo. PAKUA je návrh zobrazující osm trigramů a dvojice protikladů, obvykle v kruhu, obvod, který symbolizuje čas a prostor. Je jich tam osm lahůdky lidské existence.

Christian: Osm je regenerace a znovuzrození. Písma je obvykle osmiboká jak symbolizovat místo regenerace. Je jich tam osm blahoslavenství.

Egyptský: Osm je počet Thotha.

Hebrejský: Osm je ideální inteligence, nádhera. Číslice hodnota "IHVH" je "Počet Páně". Chrám byl posvěcen v osmi dnech.

Hermetická: V jejich systému je jeden hlavní bůh, (osm menší gods) Thoth / Hermes byl vynálezce čísel a geometrie.

Hinduistické: 8x8 symbolika je pořadí nebeského světa zřízené na zemi. Chrámy jsou postaveny na vzoru mandaly, který je symbolem 8x8. V jejich systému víry je jich tam osm regionů světa, slunce, rozdělení na den a osm čakry.

Islámský: trůn, který zahrnuje svět je podporován osm andělů, což odpovídá jak na osmi divizí prostoru a skupiny písmen v arabské abecedy.

Japonec: Osm je "mnoho". Je jich tam osm Bohové na nebesích.

Platonická: Plato má osm oblastí různých barev okolní světelné sloupy nebes.

Pythagorova: Osm je solidarita a stabilita.

Sumero-semitský: Osm je magické číslo Nébo.

Taoistická: Osm být všechny možnosti v projevu s Pa Kua zastupující síly v neobyčejného světa. Je jich tam osm, nebo taoistické džina nesmrtelných.

 


 

Devět (9)

Devět se skládá z všemocný 3x3.

Je Triple Triad - Dokončení, plnění, dosažení, počátek i konec, celé číslo, nebeský a andělská číslo - Zemský ráj.

To je číslo obvodu, jeho rozdělení do 90 stupňů a do 360 na celém obvodu.

Devět je symbolizován dvěma trojúhelníky, které jsou symbolem muž, oheň, horských a žena, voda, jeskyně zásad.

 

Kulturní odkazy

Buddhistická tradice má být devět až nejvyšší duchovní moc a nebeská číslo.

Keltská legenda symbolizuje devět jako velmi významné číslo. To je centrální číslo s osmi směrech s centrem dělat devět. V Triple Bohyně jsou třikrát tři. Je jich tam devět keltské dívky a devět bílé kameny, které symbolizuje devět panny na obsluhu Bridgit. Devět je spojen s Beltane Fire obřadů, které se zúčastnilo 81 (8 + 1 = 9), muži, devět najednou.

Číňan: Nine je QA nebeská síla. Je to 3x3 je nejslibnější ze všech čísel. Devět také znamená osm směrů s centra jako devátém místě nazývaném Hall of Light. Je jich tam devět velké sociální zákony a třídy úředníků. V pozemních divizí pro Feng Shui je jich tam osm vnější čtverce pro obrábění půdy od vlastníků a centrální, a deváté, náměstí "akr boha", věnovaná Shang-ti, pravítko nejvyšší. To je také známé jako císařovy pole, což hold a úctu označující polohu nebeské moci.

Christian: Devět je jedním z čísel, která se objeví scantly v křesťanské symbolice. K dispozici jsou třílůžkové trojice sborů andělů a devíti koulí a devíti kruhy pekla kolem.

Egyptské bájesloví představuje devět devatera.

Řecko-římský: Je jich tam devět Bohové a později devět múz.

Hebrejský: Nine je čistá inteligence (osm bylo perfektní intellingence). Představuje také pravdu, protože opakuje se po vynásobení.

Kabbalism devět symbolizuje základ.

Hind: Devět je počet Agni, oheň. Náměstí z devíti tvoří mandalu osmdesát jedna náměstí a vede k, a zároveň obsahuje vesmír.

Mayský: Je jich tam devět podsvětí každý vládne Bůh. Zjistili jsme to odkaz na "devíti podsvětí" vyskytující se v mnoha kulturách a přesvědčení.

Pythagorova: devět je hranice všech čísel, všechny ostatní stávající a pochází ze stejné. tj.: 0 až 9 je vše je potřeba k vytvoření nekonečné množství čísel.

Skandinávský: Odin / Woden visel devět dní a nocí na Yggdrasil vyhrát tajemství moudrosti lidstva. Skeldi, severní Persephone, bohyně sněhu, žije ve své hoře dobu tří měsíců a po moři Niord se na devět měsíců. Devět je posvátné číslo v Skandinávský-germánské symboliky.

 


 

Deset (10)

10 = 1 = znovuzrození - to, co hýbe a probudí svou duši v tomto okamžiku.

Deset je počet vesmíru --- paradigma tvorby. Decad obsahuje všechna čísla, a proto všechny věci a možnosti. To je základ, nebo zlom celého počítání.

Ten je all-inclusive představující právo, pořádek a panství. Tetraktys 1 2 3 4 = 10 symbolizuje božství a jeden reprezentuje bod, dva, délka, tři, letadlo nebo na povrchu (jako trojúhelník), čtyři, pevnost nebo prostor.

To je viděno jako dokonalý - návrat k jednotě. Když na základě číslic obou rukou, je to úplnost a základem veškeré počítání. Jeho nejvyšší rozsahy úplnost, 100 a 1000, jsou základem všech hindské kosmologii, v Číně deset tisíc věcí, tj.: nespočetná, symbolizují celý projev.

Ten je také počet dokončení cest a vrací se do původu: Odysseus putoval na devět let a vrátil se na desetinu. Troy byl obléhán devět let a padl na desetinu. Ten je součtem počtu devíti obvodu s jedním z centra --- je dokonalost. Vidíme deset rovněž symbolizuje v rituálech jako rituál Maypole - jeden z osy s kruhu tančili kolem.

 

Kulturní odkazy

Číňan: Zastoupená kříž tvořil centrálně charakteru chi, symbolizující já s výhledem na obě strany jsou i jin a jang, které je považováno za ideální postavou. Deset Nebeská stonky (KAN) jsou možná spojeny se jmény deseti dnech týden na převládající cyklické výpočty, jak je patrné v počtu šedesáti.

Christian: Tam je deset přikázání z Desatera, jak tam jsou deset podobenství o deseti lamp, panny, a talentů. Desátky byly přiděleny k Bohu.

Gnostic: Deset věky se Sephiroth, vycházející z Pleroma.

Hebrejský: V deseti Qabalism je číselná hodnota yod a věčné Slovo, první písmeno jména Božího. Ještě v souladu s Qabalist téma, deset, je reprezentativní ...

- Desatero

- Divine podpora

- Inteligence

- Království

- Deset jména boha

- Zářivý

Sephiroth Koule nebo vyzařování z Ein Soph, symbolizované stromu života. Prvním bude Monad, první příčina na straně devět, které jsou složeny ze tří Trojice, přičemž každý obrázek původní trojici muž-žena a sjednocení inteligence. Desátý Adoni představuje mystický návrat k jednotě. V chrámu Solomonąs tam bylo deset souprav k omývání, tabulky a svícny. Cherubové bylo deset loket vysoký a deset Levítové ministr před archy

Islámský: Desátek zaujímá důležité místo.

Hind: Ten je založen na vyšších řad deset, tj.: 100 a 1000.

Pythagorova: Deset je Monad, započetí série a nekonečné expanze. Ten je dokonalost.

Roman: Ten je reprezentován X, dokonalou postavu a je považována za dokončení.

Sumero-semitský: Desátý den jara byl slaven průvodem zahrnující celou bohů.

 


 

Jedenáct (11)

Číslo 11 je dvouciferný, že se opakuje - a proto je považován za Mistra nebo Power číslo. V numerologii - 11 představuje nepraktický idealismus a vizionář, refinement ideálů, intuice, odhalení, umělecké a tvůrčí genialita, avantgardy, hermafroditní, film, slávu, kultivovaností splněna při práci s praktickým partnerem.

Jedenáct je vyšší oktáva na číslo dvě. To nese duševní vibrace a má stejnou bilanci mužských a ženských vlastností. Vzhledem k tomu, jedenáct obsahuje mnoho dárků, jako jsou psychické vědomí a smysl pro citlivost, ale má i negativní účinky, jako zrada a zrada od tajných nepřátel.

V systémech, jako je astrologie a numerologie základní, je považován za jedenáct Mistr číslo.

Ten je dokonalé číslo, jedenáct představuje překročení obou. Je zajímavé, že jedenáct, když členění (1 +1 = 2) zahrnuje dvě duality.

 


11:11 je číselný kód pro probuzení, že mnoho vidět.

 


 

Dvanáct (12)

12:12 reference digitální kód pro iluzi času.

2012 Mayský kalendář

12 Kolem 1 k vytvoření matrice nebo vědomí programy reality.

12 = 3 = třetí rozměr, fyzikální realita.

12:12 = 3 +3 = 6 = Davidova hvězda - MerKaBah - Kabala - Strom života - plán pro architekturu naší reality.

Realita je vytvořena 12. source. (Odvíjí od tónu - týden zdroj se rozdělí na 12 pyramid, které spirála kolem zdroje vytváří multi-dimenzionální mřížky nebo matice Toto je zdroj energie, který vytváří vše, co naše duše zážitky v mnoha úrovních sítě reality To vše se vyskytuje současně - když 12 je míra času - v kalendářních měsíců - hodiny - astrologie - atd.

 

Duocad je kompletní cyklus; kosmického řádu. 3x4 je jak duchovní a světský řád - esoterický a obecně srozumitelný. Je jich tam dvanáct znamení zvěrokruhu ve standardním a dvanáct měsíců v našem roku. Dvanáct hodin v den a noc.

12 je vyšší oktáva počtu tři a je indikátorem velkého pochopení a moudrosti. Hodně z jeho znalostí je sbírán od životních zkušeností, které umožňuje klid převládat iv těch turbulentní situací. Dvanáct je významná ve starověkém manas života, protože tam bylo dvanáct kmenů v Izraeli, dvanáct učedníků za Ježíšem, je jich tam dvanáct astrologických znamení ve zvěrokruhu, je jich tam dvanáct měsíců v roce a naše moderní hodiny je rozdělena do dvou skupin dvanáct hodin. To je považováno za starověký počet dokončení, neboť signalizuje konec dětství a začátek fáze dospělosti. Kromě toho jsou staří číslování a měřící systémy založené na toto číslo, o čemž svědčí pojmy jako tucet (12), hrubého (12 krát 12), což je 12 centů šilink) a pěšky (12 palců). Negativně může dvanáct trpí formou deprese s sebou přinesla pocit, že rezignace lifeąs události najevo takovým způsobem. (Tam je také 12 zemí používajících euro v prosinci 2004.)

 

Kulturní odkazy

Je jich tam dvanáct plody kosmického stromu. Říká se, že je jich tam dvanáct dní na vrácení k chaosu v on zimního slunovratu, kdy tam vracejí mrtví slaví v Saturnalia v Římě. Je jich tam dvanáct dní Vánoce a Vánoce, tyto oslavy jsou také nalezené v Vedic, Číňan, Pagan a evropská symbolika. Dny se říká, že předpovídat meteorologický model dvanácti měsících příštího roku.

Buddhista: Je jich tam dvanáct členů rady Dalai Lama.

Keltský: Tam bylo dvanáct paladinové či vrstevníci Karla Velikého a dvanácti rytíři kulatého stolu na dvoře krále Artuše.

Číňan: Je jich tam dvanáct Pozemní Pobočky: 
(Chih) Kančí 
Kohout 
Pes 
Drak 
Kozí 
Hare 
Jízda 
Monkey 
Ox 
Rat 
Snake 
Tiger

Jedná se o zvěř konstelací a jsou v souladu s šesti poboček roku stromu, tam je šest divoký, --- Yin a šest domácích --- Yang zvířata zastoupena.

Christian: Je jich tam dvanáct Ovoce Ducha, Kmeny Izraele a je jich tam dvanáct apoštolů. Je jich tam dvanáct bran a základními kameny Svatého města. Je jich tam dvanáct dní Vánoc.

Zjevení: Dvanáct ukazuje Boha práci na světě skrze člověka jako ve dvanácti kmenů Izraele a dvanácti apoštolů. Žena 12:1 s korunou dvanácti hvězd na hlavě představuje starozákonní Boží lid, který vyvedl Mesiáše (srov. Gn 37:9). Máme nový Jeruzalém s dvanácti branami a na brány byly napsány jména dvanácti kmenů Izraele (21:12). Hradby města byly postaveny na dvanácti základních kamenech a na nich jsou jména dvanácti apoštolů Beránka v 21:14). Oba tyto ukazují, že nový Jeruzalém je svaté z obou Starého a Nového zákona. Také spojován s Nového Jeruzaléma jsou čísla 144 a 12000, které jsou násobky dvanácti. 1260 dní, 42 měsíců, čas, časy a půl času, tři a půl dne. Tato čísla jsou buď tři a půl roku nebo tři a půl dne, nebo jinými slovy poloviny týdně (let). Pokud jsou tyto doby používány ve Zjevení, které ukazují buď pronásledování nebo ochranu.

To může také odkazovat na třetí rozměr.

Řecko-římský: Herodotus říká, je jich tam dvanáct bohové a bohyně Olympus. Hesiod se zmíní bylo dvanáct Titans. Dvanáct je také množství tabulek zákona a dny a noci je Saturnalie.

Hebrejský: Je jich tam dvanáct plody stromu života a dvanáct bran nebeského města. Je jich tam dvanáct bochníků tabulce chrámu, což představovalo měsíce v roce. Aaron měl dvanáct drahých kamenů v jeho pancíř. Tam bylo dvanáct synů Jákoba.

Hermetická: Je jich tam dvanáct měsíců v roce a tam bylo dvanáct trápení.

Islámský: Dvanáct potomci Alího, imámové a ředitelé rozhodovat dvanáct náš dne.

Zodiac má šest severní (za mokra) a šest Southern (suché) značky: Beran, Lev, Střelec jsou oheň, horké a suché, na východ. Býk, Panna, Kozorohové jsou země, chladné, suché, jižní. Blíženci, Váhy, Vodnáři jsou vzduch, horké, vlhké, západní. Rak, Štír, Ryby jsou voda, studená, vlhká, severní.

Mithrovskou: Mitra měl dvanáct učedníků.

Sumero-semitský: Je jich tam dvanáct dní duelu mezi chaosu a kosmu.

 


 

Třináctka (13)

 


Má někdo věří, že pátek 13. je nutně špatný den už štěstí? Získat nad ním. Pověry udělat skvělou kopii a pálit strach je klíčovým prvkem v naší realitě, na nichž jsou založena většina děje. Kontrolují ty, kteří by se nechávají ovládat, nebo více k věci, jsou naprogramovány tak, aby za tímto účelem a je třeba probudit a dostat za klimatizaci. V 21. odst. 3) století, pro většinu dospělých ... je to jen další den v životě.

Číslo 13 je zřejmě nejčastější ze všech pověr, které se považují smůla den, pokud jste se narodili v pátek třináctého v takovém případě je údajně váš šťastný den.


Realita je virtuální zážitek vytvořený vědomí Matrix

Moving dveřmi do světla a rošty tvorby 
v roce 2000, "Třinácté patro" byl nominován na cenu Saturn za nejlepší sci-fi filmu. Nicméně, cena šla do The Matrix.

Realita je mýtus, matematika a metafora vytvořené struktuře posvátné geometrie , které se opakují v cyklech zvaných času (hodiny) a vesmír (prostor). 12 Zhruba 1 nebo 13

13 = (1 +3) = 4 = uzavření naší reality programu nebo evoluce vědomí zpět do světla.

4 i reference číslo 40 , vzhledem k tomu význam v celé historii. Rok 40 byl přestupný rok, který začíná v pátek juliánského kalendáře.

13 je Fibonacci číslo (F7).

13 je 6. prvočíslo. 6 je někdy považována za nešťastné číslo kvůli jeho vztahu s 666 (18 = 9 = uzavření ).

13 je druhá hvězda číslo.

K dispozici je 13 kruhy v kostce Metatron je .

13 je atomové číslo z hliníku. V chemii a fyzice, atomové číslo (také známý jako protonové číslo) je počet protonů nalezené v jádru atomu. To je tradičně zastoupena symbolem Z. Atomové číslo jednoznačně identifikuje chemický prvek. V atomu neutrálního poplatku, atomové číslo se rovná počtu elektronů. Atomové číslo je úzce souvisí s hmotnostním číslem, což je celkový počet protonů a neutronů v jádře atomu.

V proroctví najdeme:

Lunisolar obecně má 12 měsíců, ale každý druhý nebo třetí rok má 13.

S 12 kolem 1 matrice, najdeme původ pověra spojují 13 lidí na poslední večeři - 12 učedníků Ježíše v okolí, jeho smrt vytváření smůlu, až se vrátí.

Lidská menstruace dochází v typickém žena každých 28 dní, a to v mnoha starověkých kulturách navrhl spojení mezi třinácti a ženy. Sdružení třinácti se smůla může být hanobení o "ženské" číslo.

Podle jiného výkladu, číslo 13 je nešťastné, protože to je počet měsíčních úplňků v současném roce, ale o dva úplňky v jednom kalendářním měsíci (mylně označována jako uherský rok v časopise článek o roku 1940) dochází pouze zhruba každých 5 let.

Brzy dětské říkanky uvedl, bylo jich tam třináct měsíců v roce a to z důvodu přirozeného cyklu Měsíce, který byl použit počítat lunární rok. V Anglii, kalendář třinácti měsíců 28 dnů každý, plus jeden den navíc, známý jako "rok a den" byl ještě v použití až do časů Tudora.

To bylo navrhl Charles A. písemně Platt v roce 1925, že důvod, proč je považován za nešťastný 13 je, že člověk může počítat od 1-12 se svými 8 prsty, dva palce a 2 nohy, ale ne za to, že to číslo 13 je neznámý , proto děsivé, tedy smůlu. Tato myšlenka slevy použití prstů či jiných částí těla v počítání.

Ve Skotsku, není brána 13 v každém letišti, místo toho je brána 12B. 
Uvnitř letadla společnosti Lufthansa se ​​čísla řádků jít rovnou z 12 až 14. 
Některé letouny vynechat řádek 13, rovně od 12 do 14 let.

Některé vysoké budovy se uchýlili k přeskočení "Třinácté patro", a to buď číslování je "14" nebo jako "12a".

Některé ulice neobsahují číslo domu 13.

V některých forem motorového sportu, například Formula jeden, není tam žádné číslo 13 auto.

V mnohých kulturách, se vdává v kterýkoliv den v týdnu, který spadá pod číslem 13. důrazně nedoporučuje. Existuje pověra, která by měla třináct sedět u stolu na večeři, jeden zemře v příštím roce. To podnítilo vznik třinácti klubu na pravou míru to.

Legie, s níž Julius Caesar překročil Rubikon byl Legio XIII Gemina a 13. legie.

Kód Hammurabi , sbírka zákonů vytvořených ca. 1760 př. nl, neobsahuje třináctý zákon.

Vysoká škola Williama a Marie tvrdí 13 priorit, nebo úspěchy v akademickém světě, které provedeny před nějaká jiná univerzita nebo vysoké škole ve Spojených státech. Například, William a Marie byla první vysoká škola v USA vytvořit čest kód. Mramorová deska připomínající těchto 13 priorit visí na stěně vnější budovy Wren, národ je nejstarší akademická stavba ještě v nepřetržitém provozu. Dnes, Wren budově sídlí akademie náboženským studiím.

Apollo 13 kosmická loď displeje po zahájena 11. dubna v 13:13 CST, nutit to se vrátit na Zemi bez přistání na Měsíci, a by ohrozit posádku.

Po 13 letech, kdy se nejbohatší muž na světě, Microsoft předseda Bill Gates ztratil tento titul, podle seznamu Forbes 2008 časopisu světových miliardářů.

Microsoft plánuje přeskočit Office 13 za to, že "nešťastné číslo," jít přímo z Office 12 na Office 14.

Tvůrci online hře Kingdom ošklivit vyhnout číslo 13 ve všech jejich programování.

 

Pátek 13.

Strach z pátku 13. nazývá paraskavedekatriaphobia nebo paraskevidekatriaphobia, specializovaná forma triskaidekaphobia, fobie (strach) z počtu třinácti.

Třináct může být považována za "špatné" nebo "nešťastné" číslo jednoduše proto, že když je skupina 13 lidí, objektů nebo rozdělit do skupin, dva, tři, čtyři nebo šest stejných, tam je vždy jeden zbytky, nebo "smůlu", předmět nebo osoba .

 

Mytologie

Pátek 13. pověry vzniklo v mýtu norštiny o dvanáct bohů, kteří mají svátek v Valhally. zlomyslný Loki havaroval stranu jako nezvaný host a 13. zařídil hod., slepý bůh tmy, střílet Baldur, bůh radostí a veselím s jmelí hrotem šípu. Baldur byl zabit a Země se ponořila do tmy a smutku jako výsledek.

 


Frigg

"Páteční byl pojmenován po Frigg písm nebo Frigga),
bohyně skandinávský manželství.


Freya

Později byl zmatený s bohyní lásky, Freya, kdo podle pořadí se stal označeny pátek. Když Normané a germánské kmeny se staly křesťany, byl Freya předpokládán k byli vyhnáni do hor jako čarodějnice. Pátek přišel být nazýván "čarodějnice" Sabbath. Věřilo se, že v tento den, každý týden, dvanáct čarodějnice a čert se setkal - třináct zlé duchy ve všech.

 

Historie

 

Templáři

Někteří věří, že zatčení Jacquese de Molay , velmistr z templářských rytířů a 60 z jeho starších rytířů v pátek 13. října 1307 od krále Filipa IV Francie je původ této pověry. Ten den tisíce templářů bylo zatčeno a následně mučeni. Oni pak "přiznal", a byl vykonán. Od tohoto dne byl pátek 13. považuje stoupenci templáři jako zlý a nešťastný den.

Templáři byli vytvořené skupiny zvané převorství Sion ? Poklady a tajemství těchto mystických organizací nás na americký kontinent a svobodné zednáře , kteří nesou podpis energie na tvorbu naší reality s nimi.

 

Svobodní zednáři nám zanechal stopy, z nichž některé patří číslo 13.

Původní americká vlajka měla 13 hvězd. Pokud si myslíte, mimo pole pohled na hvězdy jako vzor hologram, zvyšování střed - vytváří pyramidu duší v modré barvě kódu. Můžete také sledovat symboly nahoře a dole - "X "a Diamond (Posvátná geometrie) 


 Jeden US Dollar Bill líčí Unfinished pyramidu v Gíze 
Golden Capstone, alchymie vědomí 
Illuminated vševidoucí oko Nad oční odkazy centrem Mléčné dráhy 13 iluminovaných hvězd tvoří Davidovu hvězdu kolem centrálního zdroje MerKaBah - pohyb ve vědomí a mimo realitu nad Orla. 

Pátek 13. Fobie Zakořeněný Ve staré historii 
National Geographic - únor 2004

 


 

Dvouciferném pásmu, TRIPLE číslice, Mistrovská čísla

 

 

ShareThis

 

 

Numerologie INDEX


Psychická a Duchovní rozvoj INDEX


Abecední rejstřík všech souborů


Nedokonalý HLAVNÍ


Psychická čtení s Ellie


2012 ALCHEMY ČASU