PROČ PRÁVĚ TEĎ?

12.04.2012 19:49

 

Nic v této knize není pravdivé,

ale je to přesně tak, jak věci jsou.

 

3.0 Proč právě teď?

3.1 Přesun pólů

 

3.0 Proč právě teď?

 

   Proč se všechno děje právě teď, proč ne 10 000 let zpět, nebo o 10 000 let v budoucnosti? Stalo se to právě teď proto, že jsme dosáhli vrcholu vývoje na různých úrovních. K vysvětlení všeho, musím přeskočit dopředu.Melchisedeka potvrzuje, že existují dva kritické momenty povznesení naší planety. První z nich, známý našemu tisíciletí jako precese ("precese rovnodennosti"). Druhý, zpozorován teprve nedávno, jsou výkyvy zemské osy. Předpokládá se, že celá sluneční soustava vykonává spirálovitý pohyb ve vesmíru, což svědčí o tom, že jsme "k něčemu přivázaný".Astronomové, vědět o tom, začali zkoumat, hledali nebeská tělesa, ovlivňující Sluneční soustavu. Ze začátku byly snahy vědců směrovány na výzkum určitého souhvězdí, pak na výzkum hvězdných seskupení. Čtyři, nebo pět let zpět vyvolala mimořádný zájem neobvyklá hvězda - Sírius A . Letíme přes vesmír spolu se Siriusem A po spirále, mající tvar molekuly DNA. Máme společný osud s touto hvězdou. Obdobný pohyb poukazuje na to, že molekuly DNA a chromozomy nesou v sobě informaci o určitých částech (přesných obvodech, úsecích .....) vesmíru. Existují klíčové periody, když probíhají stanovené, dané události. Jsou svázané, spojené s genetickou stavbou mezi Siriusem, Zemí a ostatními částmi vesmíru. V přítomnosti probíhá velmi osobité, mimořádně sladění, spojení. Pojďme nyní prozkoumat jev precessií (Obr. 3.1). Zemská osa je nakloněna pod úhlem dvacet tři a půl stupně. Tento náklon zajišťuje změnu ročních období. Projekce zemského rovníku v průřezu představuje nebeskou sféru. Tyto relativně linie voláme "nebeský rovník". Pokud bychom sprojektovali zemský rovník na nebeskou sféru, tak uvidíme, že ty dva body, ve kterých Slunce protíná nebeský rovník, symbolizují jarní a podzimní rovnodennosti. Když se Slunce nachází v těchto místech, den a noc mají stejnou dobu trvání. Zemská osa mění úhel sklonu takovým způsobem, že body rovnodennosti se posouvají na jeden stupeň přibližně každých sedmdesát dva let. A tak, každých dva tisíce sto šedesát let body rovnodennosti přecházejí na další zodiakální souhvězdí. Během tohoto období severní pól popisuje elipsu. Jedno z ohnisek elipsy se maximálně přiblíží k centru galaxie, druhý se od ní maximálně vychýlí. Starověký mudrci zjistili (největší zásluhu na tomto objevu mají hinduisté a Tibeťané), že, oddalující se od centra galaxie, upadá do spánku, avšak blížil se k němu, se začínáme probouzet. Starověký mudrci rozdělili elipsu, vytvořili precessiu rovnodennosti a části, segmenty nazvali juga . Základní informace o Jugach byla sklizena za posledních dva tisíce let, období, známé jako Kali juga . Shodou okolností to byla "spící" perioda dvoj tisíciletého kosmického cyklu. Tímto způsobem, lidé, bydlící v spánku, se pokoušeli posbírat starověkou moudrost po zrnku, ne zcela chápající, o čem je původní pramen.Natolik zkreslili informace, že se nám jejich dosud nepodařilo pochopit. Jinými slovy, tyto údaje nejsou pro nás důvěryhodné. Starověký mudrci objevili dvě mezidobí s dobou trvání po devět set let na každé ze stran elipsy, kde upadla do spánku a kde se budíme. Tyto úseky jsou spojeny s neskutečnými, obrovskými proměnami - proměnami vědomí živých bytostí a změnou planetárních pólů. Právě teď žijeme v tomto období historie - začínáme se pohybovat k centru galaxie, začínáme se probouzet. Otočení o 180 stupňů je nezbytné. Proto obyvatelé dosáhli kritickou kvantitativní úroveň a přírodní zdroje se blíží ke konci. Podle Tota, kterého vám představím později, stupeň posunutí pólů Země definuje úroveň vědomí a rychlost změny vědomí. Je to matematický vzorec vztahů úrovně vědomí a míry posunutí pólů. Na tento proces lze podívat i jinak, srovnávat kosmický cyklus probuzení a spánku se střídáním dne a noci na Zemi. Většina pozemských bytostí usíná v noci, av průběhu dne nespí. Stejná situace nastává i při precessii.Když planeta upadá do spánku, mužská strana bere otěže vlády, vedení, do svých rukou, aby nás ochránila. Ale ženská strana vždy řídí náš pochod, cestu ke světlu. Podle slov Drunvala se to už stalo. Přibližně v únoru 1989 se ženské straně podařilo zvítězit. Přibližující se změny vyvolaly u mnoha paniku. Někteří lidé začali stavět kryty a zásobovat se potravou, bojíce se toho, že kontinent (spolu s Kalifornií) zaplaví voda. Drunvalo však předpokládá, že tentokrát takové neštěstí Zemi nehrozí. V roce 1972 už k něčemu došlo. Ale o tom vám povím později. Precese ukazuje, že se vše děje právě teď. Od roku 1998 po 2000 jsme, podle všeho, přežili samy bouřlivé události. Podle všeho ... avšak vše z božské (svobodné) vůle. Nicméně musíme pochopit ještě jednu věc: jak předpokládá Drunvalo, celé dění definuje myšlení a cítění obyvatel planety. Změnou svého vědomí a uvědomování, změníme průběh celé (hry) cesty, navzdory proroctvím. Sami tvoříme vlastní realitu. Každý okamžik připravujeme novou kolektivní realitu. Naše mysl, city a jednání má mnohem větší sílu, než jsme schopni si představit. A přece jsme se nejčastěji chovali k nim nezodpovědně. Ale svět se mění, mění se tak rapidně, že dokonce ani není v našich silách představit si a pochopit nové možnosti, které se před námi otevírají.

3.1 Přesun pólů

   Přesun pólů je spojen s chodem evoluce. Oni vzájemně souvisí. Poslední přesun byl velmi důležitý a měl vztah k uvědomování. Přesun nebyl pozitivní, byl negativní. Pak jako k přesunu došlo, jsme "spadli" do neuvedomelosti.Donedávna (přibližně do roku 1950) se předpokládalo, že k posunutí pólů nedochází, a pokud k němu došlo, tak miliardy let zpět a už se nikdy víc nezopakuje. Ale ve skutečnosti se póly posouvají každých 12 500-13 000 let. Jinými slovy, tehdy se blížíme k těmto kritickým bodům (Obr.3.1). Tento jev probíhá neustále. Vědci zjistili, že historie naší planety obsahuje velký počet přesunů pólů. Ba co víc, tento jev má geometricky pravidelný charakter. Póly se měnily: Severní pól se stával Jižním, a Jižní pól - Severním. Póly "navštívili" i rovník. Není takového místa na Zemi, kde by se nedala najít mořská dutina. Podaří se vám je najít např.. v Skalistých horách, i na dně jezera Titikaka, které někdy leželo na dně oceánu, nyní se nachází 12 tisíc stop nad mořem. Všechny tyto skutečnosti objevili vědci, který mapovali dno oceánu a studovali prototypy půdy. Přesun pólů bývá vždy velmi důležitý. Díky výzkumem s použitím radioaktivní uhlíkové analýzy se povedla stanovit, že za 12 tisíc let se Severní pól přemístil z Gudzonského zálivu (60 stupňů severní šířky, 83 stupeň západní délky) na své nynější místo v Severním ledovém oceánu. Momentálně se nachází na linii mezi souhvězdími Panny a Lva. Když se podíváme na nebe, může se zdát, že se posouváme z Ryb k Vodnáři, ale fyzicky se nacházíme v souhvězdí Panny a přecházíme do souhvězdí Lva. A proto se Sfinga jeví Lvem i Pannou současně, symbolizuje Pannu i Lva. John White uvádí působivé fakta ve své knize "Pole Shift" ("Přesun pólů"). V severní Sibiři byly nalezeny ostatky lidí, bizonů a pozůstatky stromů, jak by rozervané nějakou ohromnou silou, a pak okamžitě zmrazeny. V žaludcích bizonů byla nalezena tropická vegetace. Je třeba zdůraznit, že zatímco teplota začíná velmi prudce klesat, vzniká více než 200 různých forem ledu. Pozůstatky těchto zvířat tak hluboko vmrzli do ledu, že jejich maso je jedlé dodnes, 12 500 let po jejich smrti. Přesun pólů - rychlý proces, který může skončit za dvacet hodin. Existují pokusy podat vědecké vysvětlení tohoto fenoménu. Například někteří vědci předpokládají, že kvůli zvětšení hmotnosti ledu na pólech Zemi ztrácí rovnovážný stav, podobně jako setrvačník. Moderní teorie, autorem jejíž je švédský fyzik Hans Alfenis, má pojmenování magneto - dynamika. V ní nominuje myšlenka o tom, že pod tvrdou kůrou Země se rozkládá polotekutá vrstva. Obvykle se tato vrstva chová jako tuhá hmota a udržuje Zemskou kůru na jednom místě, ale občas, nejčastěji při změnách magnetického pole Země, se tato vrstva začíná chovat jako tekutina, což způsobuje přesun Zemské kůry. Tento jev byl modelován v laboratořích. Ve skutečnosti nikdo neví o tom, co vyvolává podobný proces. Když probíhá, Zemský povrch se začíná pohybovat rychlostí dva tisíce mil za hodinu, a rychlost větru dosahuje tisíc mil za hodinu. Absolutně to stačí, aby smetlo s lidmi země doslova všechno. Doufejme, že budeme moci do jisté míry kontrolovat události. Nicméně při velkém přesunu pólů musí nastat změna vědomí. Pokud se naše vědomí změní do určité míry, pak budeme moci ovlivnit, působit na fyzický přesun pólů. Takže naším cílem je růst vědomí natolik, abychom dokázali kontrolovat nový přesun pólů, pokochat se tímto procesem, a nebát se ho.Jako člověk, praktikující rebersing, mohu přirovnat přesun pólů k plození, novému vzniku. Pokud těhotná žena panikaří, tak jí porod proběhne těžce a bolestně. Pokud však zvládne uvolnění a uklidní se, tak porod musí být a bude lehký. Jinými slovy, všechno je to funkce vědomí. Tato informace se vám může zdát odvážná. Není třeba plašit se. Už jste pochopili hloubkové úrovně vědomí, že tu nesmí vzniknout problém. Obvykle, když planeta prožívá přesun pólů, popravdě, je mnoho volaných, ale málo vyvolených. Každý vzpomíná tento slovní obrat. Jen pár lidí získalo Kristova Vědomí, ostatní se nacházejí v těch měřeních, kde cítí harmonii. Dávno je zřejmé, sto tisíce let zpět, že těchto pár zasvěcenců vedlo celou planetu ke Kristovu Vědomí. No v současné době probíhají další věci na planetě Zemi. Povím vám o nich v následujících kapitolách.

4.0 Problémy Země

   Když nastává čas velkých změn, ve vědom se aktivují procesy života a smrti, které zároveň napomáhají této změně.Planeta Země už nyní stojí před tváří velkých zkoušek, mnohem vážnějších, než ty, o kterých nás informuje vláda.Začátkem roku 1989 oficiální činitelé zveřejnili nějakou "dramatickou" informaci, ale ne celou, jen její zlomek. Pokud jeden z těchto problémů dosáhne kritický stupeň, veškerý život na Zemi se ocitne v nebezpečí. A tato hodina je velmi blízko. Například v osmdesátých letech Jack Custo prohlásil, že moře umírají. Zprvu se nikdo vážně nepostavil k jeho prohlášení. Ale v roce 1990 se zjistilo, že Středozemní moře je mrtvé na 85 procent. Atlantický oceán zaostává za ním jen o kousek. Tichý oceán je v trochu lepší pozici jen díky své obrovské vodní ploše. Pokud oceán zahyne, stejný osud čeká plankton a fytoplankton. Oni jsou nejen základním článkem "obvodů napájení", ale také největšími zdroji kyslíku na naší planetě. Další problém spočívá v tom, že rozložení ozonové vrstvy atmosféry napomáhá průniku škodlivých ultrafialových paprsků na Zemský povrch. Ředitel ekologického programu organizace Spojených národů nazval tento jev největším nebezpečím, před kterým nyní stojí lidstvo. Rozklad ozonové vrstvy probíhá velmi prudce. Postihuje mnohem větší plochu a nabírá stále větší tempo, než předpovídali vědci. V průběhu listopadu 1991 do února 1992 se ozonová vrstva nad Evropou rozložila na 10-20 procent-je to nevídané tempo. John farmení, britský učenec, který první zjistil výskyt atlantické ozónové díry, předpověděl, že do roku 2000 se ozonová vrstva nad Severní Amerikou ztenčí na dvacet-třicet procent. Problémy budou narůstat v průběhu následujících deseti-dvaceti let kvůli emisím chemických látek v atmosféře, které momentálně ještě nestačili dosáhnout její horních vrstev. O deset nebo dvacet let může ozónová vrstva zmizet. Ale my bez ní nemůžeme existovat. To jsou dva z mnoha ekologických problémů, dozrávajících v poslední době. Nyní probíhá tolik událostí, že nás lze srovnat s cestujícími tající lodě. Jeden z aspektů planety Země - trojrozměrný svět, který voláme každodenním životem, nemůže víc zůstat nedotčený. Podle Drunvala, pokud se sem vrátíme o několik let, tak zjistíme, že na trojrozměrné úrovni život planety zmizel. Ale v podstatě život na Zemi bude pokračovat. Všichni se přeneseme ve formě zvláštních vln na jiné, překrásné místo, už připravené pro nás. Jednoduše se přesuneme do jiné vlnové frekvence s mnohem vyšší vibrací energie. Bible hovoří o tomto stavu jako o Nebesích.Vlastně, my přejdeme z třetího do čtvrtého měření. Podle Drunvala, představitelé mimozemské civilizace navštívili planety, podobné naší. Ale vesmírný zákon jim zakazuje míchat se do naší situace. Jsou přítomni na naší planetě, jejich vibrace harmonického tónu je vyšší než zemská, proto jsou "neviditelný". Oni mohou dávat pozor na nás celkem úspěšně. Tento vyšší harmonický tón Země je v přítomnosti přeplněný kosmickými loděmi příchozí a velmi neobvyklých obyvatel. Zaplnily ho tak hustě, že nové lodě, které dorazily jsou nuceny přejít do druhého harmonického tónu, který je také téměř úplně naplněný. Bizarnejšiu situaci, jako ta, která vznikla na naší planetě, Vesmír ještě neznal.K nám na pozorování přišli i bytosti z dalekých galaxií. Obvykle se o nás nikdy nezajímali. U většiny těchto bytostí se jejich těla jeví jako paprsky světla-jejich charakter je takový, že se staly jedním celkem se svými kosmickými loděmi.

5. Rozměry (Dimenze)

5.1 Merkaba

5.2 Melchisedeka

 

5. Rozměry (Dimenze)

   Rozměry (dimenze) nejrůznějších úrovní tohoto světa jsou přítomny tady a teď. Jsou navzájem spojeny. Jediný rozdíl mezi světy nejrůznějších rozměrů spočívá ve vlnové délce. Vlnová délka - klíč Vesmíru. Naše skutečnost je vytvořena vlnovou délkou. Vlnová délka našeho trojrozměrného světa je rovná 7,23 cm . Střední hodnoty rozměrů všech fyzických objektů představují 7,23 cm. Rozměry (dimenze) jsou od sebe odděleny vlnovou délkou, jako hudební noty.Každá z not stupnice má své zvláštní znění kvůli rozdílné vlnové délce. Pianino má osm bílých a pět černých kláves, které umožňují klavíristou hrát chromatickou stupnici. Mezi sousedními notami je dvanáct harmonických kmitočtů, nebo, řečeno jiným jazykem, dvanáct harmonických tónů. Hra na pianino připomíná přepnutí televizních programů.Měníc kanále, se ladíte na vlny rozdílné délky. Každý rozměr (dimenze) je oddělen od sousedního také 90 stupňovým pootočením. Pokud budete moci změnit svou vlnovou délku a uskutečnit 90 stupňové pootočení, tak zmizíte z tohoto světa a ocitnete se v tom rozměru, na který jste se naladili. Obrazy, vnímající vašima očima, změní svůj vzhled (tvar) podle vlnové délky toho světa, ve kterém jste se ocitli. Na této planetě existují různé světy. Všechny jsou tu, ale naše vědomí je naladěno na definovanou vlnovou délku. A přece všichni současně existujeme v různých rozměrech a vnímáme je zcela různé.

5.1 Merkaba

Tato hvězda se skládá ze dvou vzájemně pronikajících tetraedrů a připomíná hvězdu Davida, jen s tím rozdílem, že je trojrozměrná (Obr. 5.1). Dva vzájemně pronikající čtyřstěn symbolizují ideální vyvážení mužské a ženské energie.Tetraéderická hvězda obklopuje každý objekt, předmět, ne jen naše těla. Disponujeme fyzickým, mentálním a emocionálním tělem a všechny mají tvar tetraéderickej hvězdy. Jsou to tři identické pole, uložené jeden vedle druhého a jediný rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že fyzické tělo se netočí, ale stojí. Merkaba je vytvořena z energetických polí, rotujících v opačných směrech.

Mentální hvězda - čtyřstěn definuje mužský zárodek, počátek, má elektrickou polaritu a rotuje vlevo. Emocionální hvězda - čtyřstěn definuje ženský zárodek, počátek, má magnetickou polaritu a rotuje vpravo. Spojení rozumu, srdce a fyzického těla v určitém geometrickém vztahu, poměru av kritické rychlosti vytváří Merkaba. Slovo Mer znamená světelné pole, otáčející se opačným směrem, slovo Ka znamená duch a Ba hmota nebo realita. Takže Mer-Ka-Baznamená světelné pole, otáčející se opačným směrem, obepínající tělo a ducha. Je to stroj prostoru - času. Je to ten obraz, který tvoří základ stvoření všech věcí, geometrický tvar rotující našimi těly.

   Tento tvar, geometrická forma začíná spolu s námi a má mikroskopické rozměry, tak, jak osm základních buněk, z nichž vzniklo naše fyzické tělo. Ze začátku má tvar tetraedr, pak převezme tvar kostky, pak sféry a nakonec vytvoří vzájemně proniknuto pyramidy. Takže světelné pole Merkaby, rotující v opačných směrech tvoří dopravní prostředek v prostoru-čase. Pokud se naučíš aktivovat tato pole, budeš moci využívat Merkaba na pohyb ve vesmíru rychlostí mysli.Na zemi existuje okolo 2000 lidí, kteří dokáží uvést do činnosti svou vlastní Merkaba a okolo 8000 mistrů už stačilo vystoupit na jinou úroveň pozemského vědomí.

 

5.2 Melchisedeka

   Pokud se dokonce i naučíte pohybovat v jiných rozměrech (dimenzích) pomocí Merkaby, nebudete se tam moci zdržovat, jestliže není vaše vědomí vyvinuté natolik, aby zvládlo vysoké úrovně vibrací. A přece jsou některé bytosti schopné přemisťovat se v rozměrech jakékoliv úrovně a zůstávat při vědomí. Jsou to Melchisedeka. Melchisedeka je na třinácté úrovni vědomí, procházejících přes všech dvanáct nižších úrovní. Vše je to velmi jednoduché - Melchisedeka může projít všemi 144 úrovněmi rozměrů (dimenzí) a jejich harmonickými tóny a přitom si zachová vědomí a rovnováhu, hle v čem je tajemství! Každá z těchto 144 úrovní má dvanáct rozměrů a dvanáct harmonických tónů.

 

6. Naše historie

6.1 Naši stvořitelé

6.2 Lemuria

6.3 Atlantida

6.4 Vzpoura Lucifera

6.5 Tot

6.6 Egypt: Stupňová evoluce

6.7 Echnaton

 

6. Naše historie

   Proto, abychom porozuměli, co se děje nyní, a co se odehraje v budoucnosti, musíme znát svou minulost. Například Fibonacci dokázal matematicky, že rostliny používají definovanou posloupnost pro definici charakteru svého růstu.Rostlina pozná, jaký stupeň růstu již dosáhla, a ověřením své nynější polohy definuje, jak má růst dál. Připočítává si k číslu spodních listů horní listy a na základě toho ví, kolik listů je třeba ještě vypustit. Např. 0 +1 = 1 , 1 +1 = 2 , 2 +1 = 3, 3 +2 = 5, 5 +3 = 8 atd.. Rostlina jakoby si řekla: vytvořila jsem jeden list, je osamocený, teď musím vytvořit další dva dopisy a tak dále. Taková je organická stavba rostliny. My, lidé, se musíme podívat na svou minulost, abychom porozuměli, jak jsme se ocitli v tak těžké situaci, a abychom z ní mohli najít řešení. Myslíme si, že naše dějiny se začaly 3800 let před Kristem u Sumerů, a předtím jsme byli pouze chlupatými divochy. Předpokládáme, že naše planeta nezná více vyvinuté bytosti, jako je dnešní moderní člověk. V minulosti na Zemi existovaly tak vyspělé civilizace, že si to ani neumíme představit. Dějiny pozemských civilizací se datují na pět milionů let. Planeta je to hvězdné semeno, na kterém se zjevili příchozí z celého kosmu a spolu vytvořili nové formy života. Pak opustili Zemi.Každá z vytvořených forem života se nachází někde mezi 

5. úrovněmi vědomí. Teď jsme na 2. úrovni. Prakticky všechny svědectví o vyspělých civilizacích minulosti byly námi překrouceno, ignorovány. Například na Zemi existovalo spojení se Siriusem, které je nám málo známé, my o něm však nutně potřebujeme vědět, abychom pochopili naše současné postavení a situaci, ve které se Země nachází. V knize Roberta Tempo: The Sirius Mystery, Tajemství Siria, se říká: při Timbuktu žije africká rasa, sebou nazývaná Dogon. Tato rasa má již více než 700 let informaci, kterou současní vědci získali celkem nedávno, díky vypouštění kosmických družic. Dogon znají mnohé podrobnosti o hvězdě Sírius. Sírius se nachází vlevo dole od pásma Orionu.Dogon tvrdí, že okolo Siria rotuje droboučká hvězda, vytvořená z hustého materiálu ve vesmíru. Úplné otočení se této hvězdy představuje 50 let. Je to velmi stará hvězda. Protože vědci nemohli vidět tuto hvězdu ani silným teleskopem, antropologové rozhodli, že tyto údaje patří pouze k mytologii Dogonů.

Ale v roce 1970 byla do vesmíru vypuštěna umělá družice, vybavená teleskopem, pomocí kterého bylo zjištěno, že okolo Siria obíhá hvězda - bílý trpaslík. Je to velmi stará hvězda, i ta, o níž říká mytologie Dogonů. Spočítali, že jeden čtvereční palec jí látky může vážit kolem 2000 liber, a její úplné otočení trvá 50,1 roku. Tato hvězda získala název "Sírius B", avšak sám Sírius byl přejmenován na Sírius A. Když kmen Dogonů navštívila vědecká výprava, vědci se stále ptali domorodců, odkud obdrželi znalosti o hvězdě. Správce hostiny kmene odpověděli, že jim o ní řekli bytosti, které přiletěli na talíři. Když létající talíř přistál, vystoupili z něj bytosti, připomínající delfínů, a udělali v půdě velkou vyhĺbeninu. Pak ji naplnili vodou a začali v ní plavat. Jakmile vyšli na břeh, začali povídat s Dogon a řekli jim o tom, že přiletěli ze Siria. Dogon disponují s ještě více ošemetnou informací. Mají zobrazení pohybu Siria A a Siria B z pozorování ze Země za období od roku 1912-1990. Stejně vlastní obsáhlou informaci o planetách ve slunečních soustavách a jejich četných družicích. Jak mohli získat tak precizní znalosti?

 

6.1 Naši stvořitelé

Nyní se obrátíme k 400 000-leté historii naší planety. Využiji informaci, zmíněnou jak Totom, tak Zacharijom Sitčinom v jeho knize "Dvanáctá planeta" a "Přezkum knihy bytí". Sitčin byl přesvědčen, že v našem slunečním systému existuje ještě jedna planeta - sumerský Nibiru, mající eliptický orbit, dráhu, běžně charakteristickou pro pády komet. Tato planeta se otočí kolem Slunce za 3600 let. Obyvatelé této planety, Nefilimci, přišli na zem před 400 000 lety. Tot nemluví o příčině jejich příchodu na Zem, ale Zacharija potvrzuje, že potřebovali zlato pro svou atmosféru. Píše o tom ve své knize "Přezkum knihy bytí". Na planetě Nibiru Anunnakiovia / Nefilimci zažili stejnou situaci, která brzy může vzniknout i na Zemi. Zničení jejich ekologie udělalo život na planetě nemožným, vznikla nutnost bránit vyčerpanou atmosféru suspenzí nejmenších částic zlata. A tak, přišli na Zemi, aby si opatřena zlato pro svou atmosféru. 200 000 let nucených prací zlatokopů rozhořčilo, a proto se rozhodli vytvořit rasu nižších otroků, nás. Existuje názor, že zlatý lom v jižní Africe je mnohem starší, než předpokládáme. Sitčin potvrzuje, že Nefilimci nás vytvořili před 300 000 lety, ale Tot je v této otázce kategorickejší. Podle jeho výpočtů jsme byli vytvoření přesně před 200 209 lety (počítáno v roce 1994). Sitčin prezentuje teorii, že jsme vznikly v důsledku genetických experimentů Nefilimcov, ale podle Tota, Nefilimci nebyli schopni uskutečňovat tyto experimenty samostatně. Potřebovali pomoc bytostí, bydlících mimo sluneční soustavy. Pomoc přišla ze známého zdroje. Vytvořili nás obyvatelé Siria, společně s Nemfilimcami.

   Na začátku se ponořili do oceánu a ukázaly se z něj v podobě, polryba-polčlovek. Ponořili pod vodu, aby navázali spojení s delfíny, nacházejícími se na stejné úrovni vědomí, jako oni. Podle Tota, se obyvatelé Siriuse rozhodli opustit Zemi v určitém stanoveném historickém momentě, ale také chtěli nechat na planetě Zemi potřebnou úroveň vědomí.Sedm bytostí, osvobozených od těl, zformovalo sféry vědomí, přelily se v semeno života a vytvořili vejčitý buňku. Když se těchto sedm bytostí sjednotilo takovým způsobem, aby vznikl geometrický tvar semene života, vybuchl plamen hajní-modré barvy vysoký čtyři stopy. Byl chladný, ale vypadal jako oheň. Dále byl přenesen do "Haly Amenti". Haly Amenti - je staré místo, vybudované asi před pěti a půl miliony let. Ve skutečnosti ale nikdo neví, kdy vznikly Haly Amenti, protože před pěti a půl miliony let došlo k nějaké události, která vymazala z Kroniky Akáša naši planetu.Mějte na paměti, že dějiny naší planety mají více než 500 milionů let, a my máme přístup jen k posledním pět a půl milionem let. Haly Amenti jsou vlastně zakřivené prostory, připomínající matku. Vede tam jen jeden vchod, ale proniknutím dovnitř, se ocitnete v nekonečném vesmíru. Podobné zakřivení vibrační úrovně Země se nachází vždy o jeden prostorový harmonický tón výše. Obvykle se nacházejí ve vzdálenosti 440 000 mil od Země, ale během existence Atlantidy se tyto zakřivené prostory nacházely na zemském povrchu.

Nyní se nacházejí 1000 mil v hloubce Země. Drunvalovi bylo dovoleno vejít do první sálu, kde uviděl velkou pyramidu uvnitř hlavního zlatého obdélníku. Simultánní příprava ke křížovému oplodnění se prováděla na Sírius B, přesněji na třetí planetě tohoto tělesa. Šestnáct mužů a šestnáct žen, vytvořilo šestnáct rodinných párů, které přišly ze Siria B přímo do ohně hal Amenti. Lehli si a splynuli s plameny. Tento akt početí na Zemi trval dva tisíce let. Takto vznikly dvě různé rasy: jedna z Nibiru, druhá ze Siria. Podle interpretace sumerských textů, které Sitčin nabízí ve své "dvanácté planetě" poté, co jsme byli vytvoření Nefilimcami pro práce v zlatých dolech v Africe, někteří z nás byli přepraveni do Mezopotámie, aby se starali o zahradu v Edenu. "Bohové" nás miloval, vždyť my jsme, koneckonců byli vytvořeni na jejich obraz. Avšak v sadě Eden nám Nefilimci zakázali jíst ovoce určitého stromu, nazvaného "strom poznání". My jsme neuposlechli. Pro nás bylo důležité sníst toto ovoce, abychom získali "poznání", jak se rozmnožovat pohlavním stykem. Do té doby jsme byli pouze kříženci - hybridy dvou různých druhů, a podobně všem hybridům, jsme nedisponovali schopností k prodloužení svého rodu. Interpretace Sitčinových sumerských textů říká, že jsme byli kříženci Nefilimcov a Homo erectus, předkem Homo sapiens. Díky Totovi jsme však přijali doplňující informaci o úkolech božstev ze Siria. Není nic překvapivého na tom, že nefilimci nechtěli, abychom tvořili potomstvo přirozenou cestou. Chtěli udržet svůj experiment pod kontrolou. Poznání, které jsme získali ochutnáním plodu poznání, nebylo vědeckou informací. Bylo to poznání o tom, jak se rozmnožit a změnit se ze sterilního křížence na plnohodnotnou bytost, schopnou dát potomstvo. Nefilimci se rozhněvali když zjistili, že jsme získali tuto schopnost a vyhnali nás z Ráje. Jak předpokládají znalci starých textů, sumerský záznamy jsou starší než biblické. Biblická historie našeho původu je podle všeho, více méně opakováním starých sumerských textů. Odešli jsme na hornaté území, východně od sadu v Mezopotámii. Podle Tota jsme tam zůstali dlouhou dobu. Následně došlo k velkému pozvednutí vědomí ak přemístění pólů, takže celý kontinent se ztratil pod vodou. Mnozí z těch, co přežili se přesídlili do Afriky, ale nejvyvinutější z nás se vypravili do Lemurie, na pevninu, která se zvedla nad vodu během záplavy ostatních částí kontinentu.

 

6.2 Lemuria

   Kontinent Lemuria existoval 60-70 000 let. Tato éra se vyznačovala tím, že planetární vědomí bylo především ženské a intuitivní. Lemúrijci vyvinuli technologii, kterou dokonce ani my nemůžeme pochopit. Například energie na chod lodi fungovala pouze tehdy, když spojili rozum a srdce. 

   Nyní se přeneseme přibližně do roku 80 000 před naším letopočtem, tisíc let před tím, než se kontinent Lemuria potopil. Lemuria se pomalu potápěla od samého počátku, a zanechala na památku potomkům dvě jména: Ay a Туrа.Ay a Туrа byly fyzicky nesmrtelní. Otevřeli školu, kde cvičili jiných nesmrtelnosti a vzkříšení - šlo o Tajnou Školu Naakal.Vzkříšení - je metoda přenesení vědomí (i těla) z jednoho světa do druhého. Vzkříšení se odlišuje od narození. Při vzkříšení se vědomě přemisťujeme z jednoho světa do druhého, umíráme a probouzíme své jemné tělo. Škola vyučila tisíc nesmrtelných učitelů v době, kdy se Lemuria náhle potopila. Lemúrijci, s jejich výjimečně vyvinutou intuicí věděli o blížící se potopě kontinentu a byli dobře připraveni, takže obětí téměř nebylo. Následně téměř všichni obyvatelé Lemurie migrovaly jižně, k jezeru Titicaca (Peru) a severně, na pohoří Šasta v Kalifornii.

 

6.3 Atlantida

   Když se Lemuria potopila v oceánu a póly se ztratily pod vodou, zvedl se nový komplex země - Atlantida. Tisíc nesmrtelných Mistrů, absolventů tajné školy Naakal, se vypravili do Atlantidy, na jeden z jejích ostrovů - Undal. Učitelé, příchozí na Undal vybudovali nejprve stěnu, procházející středem ostrova ze severu na jih. Tato stěna byla čtyřicet stop vysoká a dvacet stop široká, takže obě poloviny ostrova se ocitli úplné oddělené. Tato stavba připomínala mozek člověka, rozdělen na dvě polokoule. Levá polokoule představuje zárodek mužské energie a odpovídá za logiku.Pravá polokoule - to je ženský zárodek, ta odpovídá za intuici. Mužská polovina má však i ženský aspekt zkušenosti, založený na intuici, a ženská - mužský aspekt - logiku. Toto jsou čtyři části lidského rozumu. Když bylo rozdělení ostrova dokončeno, polovina nesmrtelných učitelů odešla na jednu stranu ostrova, a druhá na druhou stranu. Učitelé levé části ostrova se staly logickými mysliteli, a učitelé pravé části se staly intuitivními mysliteli. Díky jejich úsilí ostrov vzkvétal. Pak vytvořili na ostrově deset staveb stromu života. Tímto způsobem vytvořili energetické trychtýře, které se začaly otáčet nad těmito místy a přitahovaly lemúrijcov k Atlantidě. Každý člověk se cítil zvláštní přitahován k jednomu z těchto energetických nálevek, v závislosti na své pravé podstaty. Ti lemúrijci, kteří se usadili u jezera Titicaca nebo na hoře Šasta, najednou pocítili nekontrolované přání zanechat místo, kde se usadili a odstěhovat se do Atlantidy.Tahali je tam energetické trychtýře, vytvořené nesmrtelnými učiteli. Bohužel, struktura evolučního vývoje lemúrijcov byla taková, že se cítili být přitahováni jen k osmi z deseti energetických nálevek, spojených se stromem života. Lemúrijci se přesídlili do těchto osmi míst, vytvořili tam velká města, avšak dvě zbývající místa zůstali prázdné. Toto bylo důvodem vzniku prvních vážných problémů. Energetické trychtýře přitáhly k sobě nevolaných hostů - dvě mimozemské rasy, které, splynuly s lidským vědomím a staly se součástí naší vývojové struktury. Jedna z těchto ras byla povolána z Chebru. Její původ není znám, ale nepředstavovala hrozbu pro lidstvo. Právě naopak, zástupce rasy Chebru pomohl Zemi a podělil se s námi o své pokrokové informace. Problém vznikl s druhou rasou, která přišla z Marsu, avšak ne z Marsu, jak ho známe dnes, nebo z dob Atlantidy, ale z Marsu, který existoval před milionem let. V těch dobách byl Mars krásnou planetou, plně obydlenou. Ale pak Marťané zahájili "vzpouru Lucifera", která jim způsobila velké problémy, vyvolaly ve svém rodě choroby, se kterými se již brzy setkáme i my. Problémy Marťanů spočívaly ne v samotném Luciferovi, ale v jejich stejné povaze s Luciferem. Tento společný problém pokřtila "vzpoura Lucifera", přesto, že sám Lucifer byl součástí problému až v pozdější fázi.

 

6.4 Vzpoura Lucifera

   Lucifer byl jedním z nejkrásnějších andělů, vytvořených Bohem. Měl však chybu - pokládal se za sobě rovného samotnému Bohu. Luciferovi byla známá předloha tvoření - Merkaba, která byla původně vytvořena pouze pro vnitřní způsob tvoření. Vnitřní způsob tvoření znamená, že vaše emocionální tělo spolu s mentálním tělem zůstanou nedotčeny, aby zajistily vaši ochranu. Lucifer se rozhodl zajít dál a začal tvořit samostatně. Oddělen od Boha, se rozhodl tvořit vnějším způsobem, protože nebyl schopen vnitřního tvoření. "Jaký to může být rozdíl, myslel si, venkovní nebo vnitřní způsob. Merkaba vždy zůstane starou dobrou Merkabou. To, co se stalo pak se mu podobalo. Byl výbušný a horkokrevný. Nepřesné použití Merkaby je téměř v milionech případů hrozbou výbuchu. Podobné experimenty proti boží vůli probíhaly již dříve. Naší planetou otřásl čtvrtý z nich. Pokaždé vedl k absolutnímu chaosu. Poslední vzpoura Lucifera se stala přibližně před 200 000 lety, a při této vzpouře se mu podařilo přesvědčit 1/3 andělů, aby se k němu připojili. Asi před milionem let Marťanská rasa vymírá z následků třetí vzpoury Lucifera. Planeta trpěla pro lehkovážný přístup k Merkaba. Kdyby Merkaba tvořili vnitřním způsobem, v tomto procesu se účastní láska, a ta prostupuje živé pole vašeho těla. Pokud se však Merkaba tvoří externím způsobem, tak láska v tomto procesu nehraje žádnou roli,

nad vším panuje pouze vypočítavý rozum. Proto se na světě objevují bytosti jen s levou hemisférou, zbavené emocionálního těla a chápání lásky. Jasný příklad těchto bytostí byl ze Siria - potomci Marťanů a jedna z nalezených mimo planetárních ras na Zemi. Dalším důsledkem vnějšího způsobu tvoření Merkaby je dualismus. Popremýšľajme sami, jak by se projevoval dualismus, kdyby všechno mělo jen vnější stranu ovládanou mechanicky. Kdyby se emoce změnily v technologii, bylo by pro všechny mnohem těžší spatřit jediného Boha ve všem. Tímto způsobem začínáme rozdělovat celý svět na dobro a zlo, dokonce i přesto že v našem světě, vytvořeném externím způsobem, je přítomen jediný Bůh. Příjezd Marťanů do Atlantidy přinesl s sebou nemoci, vyvolané vzpourou Lucifera, a toto vedlo k závažné zemské katastrofě. Problém spočíval v tom, že Marťanů zcela chyběla pravá hemisféra. Vnímali všechny věci jen rozumem, a nebyli schopni projevovat smysl pro umění, a zejména cit lásky. Nepovažovaly za nutné myslet na někoho jiného, ​​kromě sebe. V důsledku toho neustále bojovali a zničili si svou atmosféru, přesně tak, jak my právě ničíme atmosféru Země. Na vymírajícím Marsu, skupina, okolo tisíce Marťanů vytvořila památník na místě, který my dnes voláme Sidonia. V roce 1976 americká kosmická loď "Viking" udělala snímek povrchu Marsu, na kterém bylo možno rozeznat obrovský památník s tváří humanoid. Tyto stavby nesou v sobě pečeť přesného matematického výpočtu hvězdy - čtyřstěnu, a také demonstrují to, jak Marťané vytvořili své vnější Merkaby. Marťané ztratili schopnost k vytvoření vnitřních Merkaba, tyto časy byly tak dávno, že se mnohé zapomnělo. Pro zřízení podobných věcí je nezbytná existence emocionálního těla. Ale dobře věděli, jak vytvořit venkovní Merkaby, zkonstruovali jednu z nich, vstoupili do ní a odletěli. Pokládali to, za jejich jedinou šanci zůstat naživu. Díky schopnosti vytvořit elegantní stroje prostoru času se naučili Marťané cestovat v prostoru a čase a zvolili si nejlepší místo a čas pro přistání na jiné planetě. Podívali se do své budoucnosti, (naší dávné minulosti) a uviděli ideální místo vylodění - planetu Zemi, zemi Atlantidu před 65 000 lety. Tam se nasměrovali. Vylodili se na Zemi proti naší vůli a hned se rozhodli zajmout nás, ale jejich pokus neskončil úspěchem. Marťanů bylo příliš málo. V důsledku toho se rozhodli napodobovat náš "ženský" způsob života, přesto ho však nemohli pochopit a přijmout. I tak se cítili být našimi aktéry. Tato fraška pokračovala během 50-60 000 let ovšem s přestávkami. Jejich vliv na lidi byl již natolik silný, že změnili svou ženskou orientaci na mužskou. Nezměnily jsme se však úplně, ale silně. Když Marťané vstoupili do naší evoluční strukturu v Atlantidě, bylo nás možné srovnat s 13 -14 letou dívkou, a jejich - s 65 ročním pánem. Vtrhli do naší evoluční kresby proti naší vůli av konečném důsledku nás zneužili. Jak jsem už poznamenal, podrobili by si nás, kdyby to mohli udělat, ale uviděli svou slabinu, proto se rozhodli dočasně připojit k naší upřímné, intuitivní podstatě. I když konflikty probíhaly neustále, dlouhou dobu vše šlo poměrně hladce, dokud před 16 000 lety na Zemi nespadl meteorit (v pásmu, kde se nyní nachází jižní Kalifornie).Pozůstatky roztaveného meteoritu se rozletěly na enormní vzdálenost, pokrývající plochu, rovnající se 4 státem. V té době v Atlantidě existovala vysoce vyspělá kultura, takže její obyvatelé věděli o přibližování se meteoritu. Ve skutečnosti Marťané disponovali dostatečně vyspělou technologií, aby zničili meteorit, když byl ještě v nebi, a požádali nás o dovolení zničit meteorit. I když nám ukázaly účinek dopadu, my jsme projevili odhodlání a řekli "ne", protože tento zákrok byl v rozporu s naší ženskou podstatou. Intuitivní aspekt naší mentality říkal následující: "Ne, Nezničte ho v nebi, je to boží vůle, ať se stane co se má stát". Tedy, obyvatelé Atlantidy jednoduše pozorovali meteorit a viděli, že největší škody napáchal v místě, kde se nacházeli Marťané. Větší část tohoto území se potopila.Pro pozůstalé Marťanů to byly poslední kapky přeplněné nádoby. Ctitelé vnější Merkaby se rozhodli, že od nynějška změní plány v zemi. Uskutečnili experiment Lucifera, podobný tomu, který zpustošil Mars před milionem let. Ještě vždy nedisponovaly emocionálním tělem a láskou, nutnými pro zřízení energetických polí, otáčejících se opačným směrem, stejných polí, které jsou základem všeho živého. Ale ovládali - nebo mysleli, že ovládají schopnost k vytvoření Merkaby externím způsobem. Ve snaze sestrojit ji, Marťané aktivovali syndrom vzpoury Lucifera na Zemi a utrpěli hanebnou porážku. Experiment se vymkl kontrole a odkryl další prostory úrovní, kvůli čemu duchové jiných dimenzí, duchové, který zde nemají místo, milionovými proudy vtrhli do našeho světa. Toto zničilo veškerou ochranu, a naše Země se proměnila v šílený svět. Představte si tisíce a tisíce panických, revajúcich bytostí, se schopností k telepatii pokud telekineze, které procházejí nejen atmosférou, ale i samotným mozkem, tělem a duchem obyvatel Země. Neveselá situace! Nesmrtelný učitelé udělali vše proto, aby zalátali prostorovou díru v co nejkratším čase, ale miliony besniacich bytostí přesto zůstaly v atmosféře Země, av těle každého z obyvatel Atlantidy bylo od dvaceti do stovek duchů. Situace v Atlantidě se stala kritičtější, než ta, v níž jsme se ocitli teď. Avšak velmi rychle se blížíme ke stejné krizi. Duchové se zde stále nacházejí av těle každého pozemšťana přebývá několik duchů. Nesmrtelní učitelé, zástupci vyšší úrovně vědomí, které bylo kdysi dosažené na naší planetě, se obrátili ke 10, 11, a 12. harmonickému tónu 6-té dimenze a modlili se o pomoc. Museli najít způsob jak zachránit všechny obyvatele planety. Nemohli prostě zničit všechny Marťanů nebo vyhnat všech duchů. Cesta, kterou si zvolili jim nedovolovala takto jednat. A proto se Nesmrtelní učitelé modlili a hledali takové řešení situace, která by byla výhodná pro všechny. Z vyššího aspektu života existuje jednotné vědomí. A toto jednotné vědomí nezná ani dualitu, ani iluzi. Je tedy zcela jasné, že jediný duch prochází všemi věcmi, a tedy, všechny věci světa - jsou částmi jediného Boha. Toto bylo hlavní příčinou toho, že Nesmrtelní učitelé nemohli smést Marťanů ze Země. Psychologie moderních lidí, v chirurgii tvrdí: je třeba odstranit vše nemocné, aby to zdravé mohlo žít. Vyhnat Marťanů nebo vyhubit by bylo ztrátou pro všechny. Konalo se množství mezi galaktických porad pro vyřešení tohoto problému. Odpověď se našla v minulosti. Pro východisko z krize je třeba rychle udělat syntetickou iniciaci Kristova vědomí planety. Tento proces, charakteristický pro Kristova vědomí je nesmazatelný přirozeným chodem evoluce. Vyžadovalo to vytvoření krystalické mřížky Kristova vědomí na planetě, která by zajistila univerzální uzdravení. Pokud naše vědomí dosahuje určité úrovně, všechny problémy se řeší samy.Kristovo vědomí je jednotné vědomí, po jeho dosažení nebude vítězů ani poražených.

   Na planetě Zemi existuje pět úrovní vědomí . Tyto úrovně jsou v přímé závislosti od čísla našich chromozomů.První úroveň vědomí je spojena s 42 +2 chromozomy a je v harmonii s jednotným vědomím. V tomto plánu kolektivního vědomí se pracuje takovým způsobem, že dokud někdo zažívá něco, ostatní mohou získat přístup k jeho paměti a ulehčit ji. Tak konají v průběhu spánku australští praobyvatelé. Jde o úroveň vědomí 3 1/2 - 5. Druhá úroveň vědomí - to je úroveň, na níž se právě nacházíme. My už nemáme přístup k jednotnému vědomí. Jsme od sebe odříznuti a izolováni. Druhá úroveň vědomí je spojena s 44 +2 chromozomy, a jeho výška vibruje 5-7 stop.Bytosti, které jsou na třetí úrovni vědomí , mají 46 + 2 chromozomů. Výška této úrovně vibruje 10 - 16 stop. Zde se znovu obracíme k jednotné paměti, ale na třetí úrovni. Je schopna okamžitě se manifestovat - a nejen v průběhu spánku, ale také v bdělosti. Když na něco myslíte, ihned se to stává skutečností. Toto není pouze vaše osobní vzpomínka, ale také paměť všech božstev Kristova vědomí, bydlících ve vesmíru. Na třetí úrovni existuje jediné vědomí, pronikající do všech, a klíčem k němu je paměť / kronika AKASA. Zde se obracíme k nesmrtelnosti, protože nesmrtelnost je nejen věčný život v jednom těle. Jsou i další výšiny, o které musíme usilovat. Podstata Nesmrtelnosti spočívá v tom, že neztrácíme paměť a vědomí při přechodu z jedné úrovně do druhé. Čtvrtá úroveň vědomí je spojena se 48 + 2 chromozomy a velikostí od 25 do 35 stop. Stejně tak pátá úroveň vědomí obsahuje50 + 2 chromozomů a jeho výška vibruje od 50 do 60 stop. Čtvrtá úroveň, podobně jako druhá, je disharmonická, ale je nutná jako přechod k páté, nejvyšší úrovni.

 

6.5 Tot

   Tot - mimořádná historická osobnost, člověk, který byl Nanebevzetí před 52 000 lety. 16 000 let byl Tot panovníkem Atlantidy. Tehdy byl znám jako Čikvitet Arlič Vomalita. Do května roku 1991 Tot zůstával na Zemi ve stejném fyzickém těle. Rozhodně mohl opustit Zemi dříve, než to udělali mnozí Vzkříšení Učitelé, ale rozhodl se zůstat. Věděl o tom, že všichni na světě jsou navzájem spojený a proniknutí Jediným Duchem, Tot dal přednost zůstat na Zemi jako učitel.Přesto opustil Zemi dočasně (přibližně 2 000 let) a uskutečnil cestu po různých planetách. Když přišel na nějakou planetu, zůstal tam asi sto let, pozoroval její obyvatele a učil se u nich. Pak se vrátil na Zem, složil přísahu, že zůstane na Zemi, dokud nedosáhneme určitou úroveň vědomí. Proto Tot opustil naši planetu 4. května 1991. To, co se stalo během a po válce v Perském zálivu, bylo přelomovým momentem. Poprvé za šestnáct tisíc let bylo na planetě více světla, než tmy. I když to ještě nemůžeme spatřit, vahadlo sil se otočilo a zákony se změnily. Právě teď, když zlo bojuje se světlem - a toto úsilí leží v samotném jádru zla, nevítězí světlo, jako předtím, ale je jen přiváděno, a tím se stáváme silnějšími. A tak, vyčkajme! Právě Tot seznámil naši planetu s písemnými památkami. V Egyptě ho volali "kronikář" pro to, že napsal celou starověkou historii. A proto byl k němu poslán Drunvalo. Základní informace o nás a naší historii k Drunvalovi přišla od Tota. Tot se vždy vyznačoval bystrostí, a ačkoli jeho záznamy nelze nazvat absolutně přesnými, všechny jsou velmi blízké skutečnosti. Drunvalo se seznámil s Totom v roce 1972. Vtom době studoval alchymii, vědu o přeměně rtuti nebo olova na zlato. Nezajímali ho peníze, ale samotný chemický proces. Všechny chemické reakce mají souvislost ze životem na různých úrovních. Zkoumal chemii a způsob spojení atomů v molekulách, a také přeměnu samotných molekul, tím mohl detailně pochopit, jak probíhá mnohem větší proces.Skutečná alchymie - cesta k pochopení toho, jak vědomí naší úrovně přechází do Kristova vědomí. Drunvalo studoval tento systém pod vedením mistra. Jednou praktikovali meditaci důrazem očima. Za hodinu učitel Drunvalo zmizel z místnosti. O 2-3 minuty se objevilo Drunvalovi před očima zcela jiné tělo. Člověk, kterému patřilo toto tělo, byl malý - asi 5 stop a 3 palce a vypadal na 70 let. Podobal se na starého Egypťana a byl oblečen velmi jednoduše. Drunvalo si zapamatoval zejména zrak člověka - připomínal zrak dítěte, nebylo v nich souzení. Řekl Drunvalovi o tom, že ve vesmíru chybí 3 atomy, a že Drunvalo je má najít. Drunvalo ovládá schopnosti (o kterých se nechce rozšiřovat) a rozumí obdobným vnitřním tajem. Člověk - byl to však Tot - se poklonil, poděkoval a zmizel. Za chvíli se učitel alchymie opět objevil v pokoji. Nic nevěděl o předchozí události a myslel si, že ani na minutu neopustil prostor. Tehdy Drunvalo ještě nevěděl, že člověk, co přišel před něj v průběhu meditace, byl někdo jiný, než Ten, a více se s ním nesetkal až do 1. listopadu 1984. Tehdy se začali setkávat pravidelně během několika měsíců. A tím se vrátíme k našemu vyprávění.Tot spolu s bývalými vládci Atlantidy, Ra-om a Araaragotom, si pořídili plán mřížky Kristova vědomí a vypravili se do Egypta. Zvolili si Egypt (známý v těch dobách jako Kchem), protože světlo, spočívající uvnitř vejce našeho kolektivního vědomí, bylo směrovány svou osou právě tam. Kdysi se mřížka, spojená s hrotem této osy, skryštalizovala v Kristova Vědomí. Prorazili vrt přes Zemi rovně po ose vejce našeho vědomí, procházející přes naši planetu. Tato osa začíná v Egyptě, prostupuje zem a vychází na druhé straně přes ostrov Moorea, nacházející se při Tahiti. Ten říká, že oba konce osy obklopoval trychtýř, nebo spirála. A ty odrážely na Zemi podobné logaritmické spirály (Obr. 6.1).

Na této spirále vybudovali tři pyramidy. Původně byly pyramidy vytvořeny proto, aby zvedli naše vědomí s 1. úrovně na 3. (Momentálně se nacházíme na meziprostorová úrovni). Byly nástrojem planetárního zasvěcení, potřebného, ​​aby se člověk, mající 44 + 2 chromozomů, mohl spojit s Kristovým vědomím. Podle Tota budovali pyramidy rozumem a srdcem, jsou manifestací paměti úrovně čtvrtého měření (4.dimenzie). Celé byly postaveny za tři dny a budovali se od vrcholu k základům. Tyto dny patřily 4.dimenzii. V té době jsme se však nacházeli v 3.dimenzii. Sjednotili samotné uvědomění naší evoluční struktury s logaritmickou spirálou. Hluboko pod pyramidami bylo založeno malé město z chrámů, kde žilo kolem 10 000 lidí. Toto město se tam nachází dodnes. Každá forma živých bytostí naší planety má krystalickou mřížku sjednocenou s tímto místem. Nejstaršími, najchytrejšími a nejvyspělejšími bytostmi na naší planetě jsou velryby, za nimi následují delfíni, a až potom lidé. My pokládáme sebe samých za nejvyspělejší bytosti, ale velryby a delfíni jsou mnohem před námi. Pokládáme za velmi rozumných, protože jsme schopni vytvářet materiální věci. Ale to je pouze syndrom Lucifera, přenesen na naši planetu z Marsu. Nejvíce vyvinuté druhy nepotřebují vytvářet vnější věci, oni všichni tvoří vnitřním způsobem. Velryby existují na této planetě 500 milionů let. Chrání paměť planety Země.O tom se mluví ve filmu Star Trek IV . Bez velryb bychom ztratili paměť a ztratili bychom sami sebe. Delfíni tu přebývají asi 35 milionů let. Zkoušeli vycházet na břeh, ale přišli k němu, a rozhodli se vrátit ke svému živlu. Delfínů zastavili lidské ruce. Tento čin má s lidmi mnoho společného. Delfíni jsou savci, ne ryby, jejich mozek je rozdělen na dvě části a funguje na 100%. Během spánku se polovina jejich mozku odpojuje. Nám však stále funguje jen polovina mozku a 2. část je zavřená. Aktivní část našeho mozku funguje pouze na 5-10%. Takže z pohledu delfínů, jsme nejenže odpojení po celou dobu, ale prostě, nacházíme se v nevědomém stavu. Když se začala nesmyslná jatka velryb a delfínů poháněna plťami, tak se provedla velká chyba, bez ujmová pro ně (ale ne pro nás). Automaticky se převtělili v podobné formě do hvězdného systému Siria. Jsou naši druhové a mají s námi velký soucit. Kolem planety vytvořily tři křišťálové mřížky pro lidské vědomí. První mřížka je vypočtena na 42 + 2 chromozomů. Druhá, ta, ve které se právě nacházíme, je vypočtena na 44 + 2 chromozomů a 4. února 1989 se objevila nová mřížka Kristova vědomí, vypočtená na 46 + 2 chromozomů. Bez této mřížky nesmí žádná planeta vstoupit do Kristova vědomí. 

   Podívejme se, co pro nás připravili Tot, Ra a Araaragot. Proto, aby vytvořili syntetickou mřížku Kristova vědomí, si vypůjčili geoplášť povrchu země. Toto nám dalo možnost postoupit na novou úroveň vědomí. Tato trojice razí vrty, splývající s neviditelnými osami vejce vědomí. Pak vytvořily tři pyramidy - největší projekt na povrchu země. Dále vytvořili 83 tisíc svatyň po celé planetě. Poslední byly vybudovaný na 4-té úrovni / dimenzi, takže nehledejte informace o nich v newyorských cestovních kancelářích. Během 13. tisíc let tyto bytosti inspirovali lidi na výstavbu jehlanů v církvi, aby kolem svatyně vznikly funkční struktury. Vědci teprve budou muset odhalit, že všechny svaté místa na naší planetě jsou mezi sebou propojeny logaritmickou spirálou (Fibonacciho spirálou), stoupající k jedinému místu v Egyptě. Toto pásmo bylo objeveno celkem nedávno, viržinského Asociace Výzkumu a Osvícení považuje toto místo za nejdůležitější v Egyptě. Ještě ke všemu co se stalo, v Egyptě nám Učitelé darovali 2. úroveň vědomí, tu, na níž se právě nacházíme, jako záruku k dosažení 3. harmonické úrovně Kristova vědomí. Urychlily tím náš proces, seznámili nás s písemnými památkami, a donutili lidstvo vzdát se svého stavu jednoty, své snové paměti. Předtím písemnosti nebyly nutné, protože vzpomínky byly celistvé a okamžité. Druhá úroveň vědomí byla disharmonická etapa, protože život nedefinovala jako možnost vstoupit do Kristova vědomí. Proto bylo nutné obejít tuto etapu. Víceméně, druhá úroveň je tlumič, a je ji třeba projít čím dříve, protože, pokud civilizace vázne na ní příliš dlouho, planetě hrozí zničení a smrt. My se s tím musíme pospíšit. Egyptský systém, o kterém jsem vám říkal, byl vybudován 200 let před potopou a posunul se k ose. Mimochodem, byla to potopa, kterou dokázal přežít Noe na své arše. Bezprostředně před potopou a posunutím osy se Tot vydal k sfinga. Na tomto místě, v hloubce jedné míle pod zemským povrchem, uložil starověký artefakt naší planety - velkou kosmickou loď. Tot nechává její popis spolu s jinou informací v starém dokumentu - v "Izumrudnych skrižaljach ". Podle Tota, se kosmická loď používá v zájmu našeho bezpečí. Tot říká, že před posunem pólů jsme prožívali období pádu napětí magnetického okraje Země během 3 a 1/2 dne, kdy se tato loď stala obzvlášť zranitelnou. V tomto období obratu sil temna se tma stále pokoušela dosáhnout prvenství. Tato situace se opakovala s přesností hodinového mechanismu během naší 5 a 1/2 milionové roční historie. Ale vždy tu byl čistý člověk, kterému se podařilo zvednout loď do vzduchu a kontrolovat průběh událostí, a tím zajišťoval všechny, na co Tot ani nepomyslel. Tento člověk musel disponovat Kristovým vědomím, jeho myšlenky a smysly se okamžitě manifestují.Toto postavení nedává možnost podřídit se silám temna. Nyní stojíme na prahu přesunu pólů a kosmická loď byla opět vrácena na místo. V roce 1989 žena z Peru, opírající se o Kristova Vědomí, zvedla loď do vzduchu a pomyslela si: " šerý trpí nevyléčitelnými chorobami, stávajícími pouze na Zemi ". A skutečně, hned potom se šerý začali ztrácet ze Země. Koncem roku 1992 zde nezůstal ani jeden Serogo. Pro ně byla jediná možnost, odchod - útěk ze Země.Vrátíme se ale zpět ke kosmické lodi. Chtěl bych, abyste to všichni správně pochopili. Tloušťka této lodi obsahuje 3 až 5 atomů, je tedy úplná plochá, ale její obsah se rovná asi ploše dvou městských čtvrtí. Klíčem k lodi je vaše vlastní, osobní Merkaba, kterou ji můžete řídit. Nachází se na samém nejvyšším harmonickém tónu zbývajících pozemských objektů, a tato její pozice je rozhodující. Po neúspěšném experimentu, který Marťané předvedli v Atlantidě, se život na Zemi během 4 000 let stával pro všechny více a více chaotickým. Zem přistoupila k přesunu pólů v období rovnodennosti a přípravy k přesunu pólů byly přibližně před 12 a 1/2 tisíci lety. Tot zvedl kosmickou loď do vzduchu a letěl k Atlantidě, na ostrov Undal, kde vzal na bok kolem 60 tisíc nesmrtelných Učitele. Tot řekl, že v tomto okamžiku byl Undal ponořený pod vodou a nad povrchem zůstalo ne více než jedna čtvereční míle sušiny. Zbývající část Atlantidy již byla ponořena v oceánu. V tomto čase došlo k poklesu napětí magnetického okraje Země a Tot spolu s nesmrtelnými Učiteli se vydali k Velké Pyramidě. Pokles napětí magnetického okraje trval 3 a 1/2 dne, během nichž lidstvo ztratilo paměť. Naše kolektivní paměť závisí od magnetického okraje Země, a při poklesu jeho napětí ztrácíme představu o tom, kdo jsme. Vrátili jsme se zpět k našemu prvotnímu bytí. Ale Tot, rozvinul svou Merkaba, která mohla vytvořit svůj vlastní magnetický okraj z aktuálních polí, otáčejících se opačným směrem, a znovu nabýt svou paměť.Přistáli na povrchu Velké Pyramidy, sestrojené takovým způsobem, že mohla sloužit jako vynikající úložná plošina pro kosmickou loď. Tam zformovaly Merkaba, jejíž energetické okraje se otáčejí v opačných směrech, a rozprostírá se do kosmu na 16 milionů mil. Během těchto kritických 3 a 1/2 dne učitelé dohlíželi na zemskou osu a orbit planety. V podstatě změnily orbit, a nyní Zemi popisuje otočení kolem Slunce za 365 a 1/4 dne, ale ne za 360 dnů, jak to bylo dříve. Učitelé přebývali na palubě lodi celé kritické období, na jehož konci se objevil před nimi úplně Nový svět.Atlantida zmizela, a část pevniny, na níž se nyní nacházejí Spojené Státy, se zvedla nad povrch vod, avšak samotná planeta se ocitla v jiné, mnohem nižší dimenzi. A proto archeologie nemůže najít žádné důkazy, související s touto dobou. Nehledá vibrace. Učitelé pronikli do Velké Pyramidy přes hlavní kruhový tunel, v podzemním městě. Tot tam nasměroval 1/3 učitelů, mezi kterými byl i Tat, syn Tota. Obyvatelé podzemního města se později sjednotily do bratrstva Tata. Dílo této velké organizace nesmrtelných, tam přebývá dodnes. Pak se loď vydala k jezeru Titicaca pokud Ostrovu Slunce. Tam Tot s 2/3tinou učitelů položil základ impéria Inků. Pak se loď přenesla na Himaláje, kde se vylodil Araaragat, avšak ostatní Učitelé se vrátili k Sfinze, naladili loď na její vlastní harmonický tón, aby Tot mohl přejít přes Zemi, a vylodili se v podzemní kruhové síni, kde loď i zůstala do r.. 1989. Tyto tři místa: - podzemní město, Ostrov Slunce a Himaláje - byly zvoleny Učiteli pro zřízení syntetické krystalické mřížky Kristova Vědomí Země po zvážení planetární geometrie. Egyptské středisko se stalo mužským střediskem krystalické mřížky, středisko impéria Inků a Mayů se stalo opačným, tedy ženským střediskem, a himálajské středisko se stalo neutrální polohou, nebo dětským střediskem krystalické mřížky.

 

6.6 Egypt: Stupňová evoluce

   Egypt se stal útočištěm nejen pro bratrství Tata, ale i pro mnoha dalších zbývajících obyvatel Atlantidy. Protože paměť bývalých obyvatel Atlantidy byla vymazána přesunem pólů, vrátili se v barbarským stavu a byli nuceni obrátit se ke svému základnímu instinktu o přežití. Proto, aby se zahřáli, byli nuceni založit oheň a učili se i jiným podobným věcem. Uplynulo mnoho času, dokud lidé nabyli schopnost rozvoje. Toto se stalo kolem 4. tisíciletí před Kristem, když Nefilimci, zaseli svou základní podstatu na území současného Iráku, na jihu a opět začali obnovovat své pozemské styky. Nefilimci přímo vrátili informaci, ztracenou lidmi. Existují skutečné rozpory mezi slovy Tota a svědectví Sitčina vzhledem k rozvoji egyptské civilizace. Sitčin tvrdí, že civilizace v Egyptě přišla od Sumerů, ale Tot s ním nesouhlasí, a oznamuje, že civilizace v Egyptě byla založena nesmrtelnými Učiteli bratrstva Tata. 

Jak Sumerové, tak i Egypt se rozvíjely podle stejného prototypu. Každá z těchto kultur dosáhla svůj úplný rozmach a stejně ne za jeden den. Potom obě kultury začaly prudce chátrat. Takový úspěch lze srovnat se vznikem moderního automobilu v roce 1903, který neměl prototyp. Archeologové nemohou najít žádné vysvětlení této záhady. V své "dvanácté planetě "Sitčin nazývá Sumerů" nečekanou civilizací "Bratrstvo Tata pozorně pozorováno chod věcí v Egyptě. Když Učitelé pochopili, že nastal čas jednat, oblékli se do egyptských šatů a začali šířit znalosti, dochované z dob Atlantidy. Toto se jmenuje "stupňová, nebo více-úrovňová evoluce". Neexistuje evoluční prototyp, lidé náhle poznají vše o určitém předmětu, vytvoří se malá vyvýšenina az ní opět zpracovávají informace o novém předmětu, a tak dále. Informace získané tímto způsobem se ihned začínají ztrácet. Vysvětlení toho je třeba hledat v precesi.Vychází ze středu galaxie (uskutečňuje se každý celoroční cyklus - 26 000 let) a my upadám do spánku. Při posledním přesunu se zem ocitla v bodě, kde planetární vědomí mělo usnout. A proto všechny nové informace byly lidmi téměř okamžitě zapomenuté. Toto pokračovalo do roku 500 před Kristem, kdy se egyptská civilizace téměř úplně vytratila.

  

6.7 Echnaton

I Egypťané začali ztrácet představu o Bohu jako o jediném duchu, transferové všechny věci světa. Začaly se klanět mnohým Bohem. Nanebovzatí učitelé našli vyřešení tohoto problému v přímém vměšováním. Museli uznat, že pro přechod na planetové mřížku Kristova vědomí je nutné znovu nabýt skutečnou informaci z Kroniky Akáša. Jedním z nositelů Kristova vědomí byl Echnaton (Obr.6.2). Mimochodem, nebyl pozemšťan, ale pocházel z hvězdného systému Siria. Echnaton vytvořil zcela nové náboženství - náboženství Slunce. Slunce si uctívali jako zosobnění jednoty. Za 17 a 1/2 roku své vlády v Egyptě (asi 1355 let před n. L ) Echnaton zanechal hlubokou stopu v historii. V těch dobách ho všichni nenáviděli. Porušil jejich religiózní tradice a prohlásil, že kněží nejsou potřební, že bůh přebývá v každém z nás a že, když se naučíme správně dýchat, bude všechno v pořádku. I když Egypt disponoval nejmohutnější armádou na světě, pacifista Echnaton zakázal vojenské pochody. Rozkázal Egypťanům nevycházet za hranice státních hranic a bojovat jen v tom případě, pokud je napadnou. Lidé ho nenáviděli, protože si vysoce ctili své tradice, představoval pro ně směs rozporů. Echnaton jim řekl, že nyní v celém Egyptě bude existovat pouze jediné náboženství. Nikdo ho nechtěl poslouchat. Echnaton založil cyklus 12-letého vzdělávání "ztracených znalosti" (podrobně vám povím o této škole později). Tato výuka vytvořila kolem 300 nositelů Kristova vědomí. Téměř všechny tyto nesmrtelné bytosti byly ženy. Asi 500 let před Kristem přebývali v podzemním městě a byli členy bratrstva Tata. Pak opustili podzemní město, sídlící pod Velkou pyramidou, a migrující skupina se stala známá jako bratrství esénů. Matka Ježíše, Maria, byla jednou z těchto nesmrtelných bytostí. Egypťané svrhly Echnatona po jeho 17-leté vládě. Pak udělali vše proto, aby smazali jeho památku. Život v Egyptě se vrátil do starých časů. Ale přesto Echnaton zvítězil. Nepřál si panovat na této planetě, upadající v spánek, jediným jeho cílem bylo nabídnout příklad, který přinesl z Kroniky Akáša - svěží paměť Země. Byl nucen založit bratrstvo esénů, díky kterému lidstvo bude moci vystoupit na novou úroveň vývoje. Provedl vše, co bylo třeba udělat v tomto čase.

 

7.0 Drunvalo

   Takže kdo je Drunvalo Melchisedeka? Dovolte mi začít mluvit o Mačiavindovi Melchisedeka, pra-pradědečkovi Drunvala. Mačiavinda byl k nám poslán z Galaktického centra. Byl tu od okamžiku našeho stvoření. Velké Bílé bratrstvo, ale i to, co vy, možná nazýváte velkým Temným bratrstvím - to jsou dvě ve všem protichůdné, vzájemné těla uvědomování. Mačiavinda je člen Velkého Bílého bratrstva. Velké bílé bratrstvo podniká všechno možné, aby urychlilo evoluci. Velké Temné bratrstvo se namáhá ze všech sil zasít mezi nás strach a zpomalit evoluci. Tyto dvě síly se navzájem vyvažují, aby evoluce probíhala ve správném čase, ani dříve ani později. Pokud se podíváme na tyto dvě bratrstva z vyšší úrovně (4. nebo další dimenze), pak je jasné, že oni jsou jediným vědomím. Představují dva různé aspekty aktivní harmonie. Avšak zde se nacházejí, v polaritnom (+ / -) vědomi, kde posuzujeme všechno pojmy dobra a zla. Zlo podniká záporné kroky, ale pokud se zvedneme na nepolaritnú úroveň, tak uvidíme, že to je prostě poučení.Díky překvapivým událostem, které se staly v roce 1972 (chystám se jim věnovat celou kapitolu), Velké Temné bratrstvo, které v pravý čas vědělo o tom, co mělo nastat, poslalo k nám čtyř dodatečných emisarům z hvězdné soustavy Orionu. Bílé bratrstvo poslalo na odvetu čtyř svých členů. Drunvalo byl jedním z nich. Byl zvolen díky tomu, že byl zkušeným členem řádu Melchisedeka, založeného v 13-té dimenzí. Stál u zárodku zakládání řádu, byl jeho členem miliardu pozemských let. Drunvalo neměl téměř žádnou představu o polaritnom vědomi, a tato nevinnost byla hlavním důvodem jeho služební cesty na naši planetu.

    Drunvalo udělal to, co se nazývá "vešel". Druhý člověk zajímal jeho tělo, dokud se ho Drunvalo nerozhodl použít.Tento člověk prošel určitý kurz zaškolení, který později přijde Drunvalovi vhod. Všechno se to uskutečňovalo po oboustranném souhlasu. Obecný zákon vyšší úrovně zakazuje používat cizí tělo jiným způsobem. Člověk prenechávajúci své tělo Drunvalovi, získal na výměnu něco zvláštního, o čem Drunvalo nemluví. Drunvalo si pamatuje celou svou cestu z 13-3 dimenzi v nejmenších podrobnostech. Avšak záměrně přikrývá paměť o 13. úrovni závojem.Říká, že nyní mu podobné vzpomínky přinášejí bolest. Nelze existovat v 3-té úrovni a zachovat si celou vzpomínku o 13. úrovni. Ale Drunvalo si pamatuje, jak ho Otec poprosil přijít na Zemi a také si vzpomíná, že mu dal vzorec pohybu přes velkou prázdnotu, kterou bylo nutné projít, aby se sem dostal.

   Nacházel se ve velké prázdnotě dlouhou dobu, neví kolik to bylo pozemských let, ale očividně to byly miliony. Jeho pobyt se prodloužil do doby, dokud nevznikl svět. Tehdy se tam setkal s Mačiavindou. Pak prošel přes střed mlhoviny ve střední hvězdě pásma Orionu. Je to jedna z hlavních hvězdných bran do jiných dimenzi. V naší galaxií existuje třináct hvězdných bran, ale střední hvězda pásma Orionu má zvláštní poslání. V těchto hvězdných bran se velké světlo a velká tma setkává současně. Mnozí z neprůhledných (šedých) vnikli k nám z této částí galaxie. Po průchodu přes pás Orionu Drunvalo zamířil k souhvězdí Plejád. Musel najít planetu 4-té dimenze ze zelenou atmosférou. Na této planetě Drunvalo neměl formu, ale plně si zachoval vědomí. Přesněji řečeno, existoval ve formě sférických světla. Pak se ztělesnil v těle plodu a během 15. pozemských let se v něm nacházel. Během pobytu zjistil, že Plejády disponují galaktickou úplnosti, jejich obyvatelé se nacházejí na vyšších stupních 4-té dimenze, a různé vědy chápou v hrách a zábavách. Učení je pro ně veselost a radost. Zjistil o Plejádách vše, co potřeboval a odletěl na třetí planetu Sírius B.Tuto planetu téměř úplně zabírá oceán. Obyvatelé hvězdného systému Sírius se také nacházejí ve čtvrté dimenzi, ale na nižším stupni ve srovnání s obyvateli Plejád. Oni ještě nevědí pociťovat radost a veselost na takové úrovni, jako obyvatelé Plejád, ale učí se to. Na této planetě Drunvalo neměl tělo, existoval jako čisté vědomí. Zde se spojil vědomím s velmi velkou bytostí - samicí velryby. Strávil s ní asi rok a během tohoto času poznal historii Země. Samice velryby odkryla Drunvalovi celou paměť o Zemi, která se nacházela v ní. Ale tato radostná mezihra skončila, když humanoidi z Plejád (vzrůstem deset až šestnáct stop) přišli k Drunvalovi a řekli mu, že pro něj nastal čas jít dál. Vzali Drunvala na tu část planety, na níž byla pevnina, a vybavili ho už dokončeným tělem dospělého obyvatele Siria. "Na rozdíl od nás, lidé ostatních části galaxií obvykle neradi" rozhazují s těly "- poznamenal Drunvalo. Buňky tohoto těla v sobě uchovali strukturu paměti o tom, jak řídit kosmickou loď, vytvořenou v systému Siria. Drunvalo spolu s 350 obyvateli Siria vešel na kosmickou loď, kde dostal schéma letu k naší planetě. Aby se sem dostal, bylo nezbytné přeletět přes střed Siria. Toto je možné s úspěchem realizovat, naladěním na vibraci světla. Tehdy "záře" přestává být žárem. Za devatenáct vteřin už odlétáte z našeho "pozemského" Slunce. Náš systém je přímo spojen ze Siriusem. Provedením tohoto posunu, Drunvalo a jeho mužstvo dosáhli orbit Venuše. Tato planeta je obydlena rasou "Chator", nejvyspělejších bytostí v mezích sluneční soustavy. Po příhodách, prožitých na Venuši (přistihl jejich déšť z kyseliny sírové), se naši cestovatelé vylodili na naší Zemi. Byly pro nás neviditelný, protože se nacházely o jeden harmonický tón vyšší, než naše úroveň. Zde Drunvalo znovu opustil tělo obyvatele Siria a změnil se na světelnou kouli. Pro něj to bylo novým posunutím vědomí. Jinými slovy, bylo to nutné udělat dříve, než se seznámí s hrubým polarizovaným vědomím. Posunul se na úroveň 4-té dimenze a začal vystupovat na nejvyšší úrovně v hledání příznaků života. Nic na čtvrté, celková prázdnota na 5-té . Nakonec objevil "Vzkříšení" učitelů na desátém, jedenáctém a dvanáctém harmonickém tónu 6-té dimenze. Od nich poznal naši historii od roku 1819 do 1850. V roce 1850 se Drunvalo narodil jako žena kmene Taos ve státě Nové Mexiko. Byl v ženském těle čtyřicet let a nakonec ho vědomě opustil, prostě zadržel dech a pak opět odešel na úroveň 6-té dimenze. Tam byl do roku1972. 10. dubna 1972 vešel do svého nynějšího těla. Operace byla provedena "v jednom dechu". Duch, obývající tělo vydechl, a Drunvalo vdechl. Všechno bylo čisté a podle zákona. Oba duchové se setkávali před tím 7 nebo 9 let ao všem se dohodli. Tato operace byla odsouhlasena na všech vesmírných úrovních. Drunvalo vypráví celé tyto dějiny ne proto, aby dokázal svou vyvolenosť. Naopak, jeho vyprávění slouží jako napomenutí pro nás o naší vyvolenosti. Představte si například, že jste také mistr vysokých dimenzí, poslán na zem s určitou misí, úkolem. Pro úspěšné naplnění role vám bylo nutné stát se dokonale "člověku podobným". A tak by bylo nutné usnout a všechno zapomenout, ale v rozhodující chvíli si vzpomenout na svou skutečnou podstatu. Upozornili by vás na to, že první část plánu byla provedena, nyní doba postupuje k druhému stádiu. Drunvalo si to však pamatuje, av tom je celý rozdíl. Je katalyzátor, on podá signál k probuzení.

 

8.0 Úvod k sakrální geometrii

Jak jsem už řekl, Tot opět přišel k Drunvalovi 1. listopadu 1984, a pak se začali pravidelně setkávat během několika měsíců. Tot se chtěl podělit s Drunvalom o vlastní zkušenosti ze sakrální geometrie. Drunvalo řekl Totovi všechno, co věděl o tomto předmětu. Tot ho vyslechl a odpověděl, že existují mnohem hlouběji informace. Během 2 nebo 3 měsíců Tot každodenně přicházel k Drunvalovi a definoval mu poučky ze sakrální geometrie. Sakrální geometrie - je morfogenetických struktura, uložená v základech našeho bytí, na níž je založena i matematika. Většina fyziků a matematiků pokládá čísla za základní jazyk reality, ale v podstatě, jen vytvářejí metodu pro všechny fyzické zákony. Tot mluví o sakrální geometrii jako o kosmickém emblému reality. Občas ji nazývají "jazykem světla" a jindy - "jazykem bez řeči". Sakrální geometrie je skutečně jazykem, tím jazykem, pomocí kterého byly stvořeny všechny věci.Posledním z geometrických tvarů, demonstrovaných Totom Drunvalovi, byl květ života (Obr. 8.1). Řekl, že všechno, co existuje na světě nebo bylo někdy stvořeno, bylo tvořeno podle tohoto vzoru. Úplně všechno je obsaženo v tomto květu. Není a nikdy nebylo ve vesmíru nic, co by se nemanifestovalo v tomto obraze, mluví ať už o nás, o zákonech fyziky, o jazycích, o biologických způsobech života, a také o osobnostech. Tot řekl Drunvalovi, že musí najít podobný obraz v Egyptě. Drunvalo byl velmi překvapen, protože se ani nesetkal s něčím podobným během studií Egypta.Nicméně, zanedlouho po tomto rozhovoru, člověk, nesmrtelný z Egypta, ukázal Drunvalovi obraz květu života, pečetí na stěně starověkého (6000 ročního) egyptského chrámu. Tento pojem byl pojmenován "květ života", protože jeho popis vytváří strom. Představte si ovocný strom, který přináší nejdříve květy, a pak plody. Plody padají, a každý z nich má tisíce semen. Každé semeno nese v sobě podobu stromu. V geometrii květu života se nachází obraz tvoření.

Aspekt semene vytváří středový kruh a šest periferních kruhů (Obr. 8.2).

Následující tvar - je strom života (Obr. 8.3). Jeho podoba je obsažena v semenech. 

A když si nanesete tyto dvě zobrazení (Obr. 8.4), tak uvidíte, že všechny linie se spojí, a strom života se přesně vepíše do semene života.

 

Další důležitý tvar v sakrální geometrii se jmenuje vesica Piscis (rybí duše) (Obr. 8.5). Vesica Piscis představuje prostě dva kruhy stejné velikosti posunuté tak, že půlkruh každého z nich prochází středem druhého. Prostor, vymezený oblouky kruhů, je vesica Piscis.

Dva rovnoramenné trojúhelníky lze vepsat do dvou čtverců, které vytvoří obdélník, lemující tento tvar sakrální geometrie(Obr. 8.6).

Květ života a semeno života jsou něco jiného, ​​než vesica Piscis. Podívejte se na Obr. 8.4 a uvidíte, že všechny linie stromu života odpovídají délce nebo šířce vesica Piscis. Sakrální geometrie má jednu zvláštnost - je nekonečná.Nedochází v ní k přerušení. Bude se rozvíjet, dokud neskončí tvoření vesmíru. Vše ve světě je s ní spojené. Můžete začít dělat odečítání z každého bodu a pochopit řeč tvoření. Drunvalo považuje ze všech ponaučení odevzdaných Totom, sakrální geometrii za nejdůležitější. Možná není jednoduché pochopit geometrii jako osnovu tvoření, ale je to nepopiratelná skutečnost. Ani na jedné z prostorových úrovní neexistuje nic, co by nemělo sakrální geometrii ve svém základě. Porozumění zákonů geometrie je důležitým krokem k pochopení toho, jak jediný duch prostupuje všechny věci světa.

 

9. Pravé oko Hóra

9.1 Zákon Jediného

9.2 Lidé

9.3 Koeficient fí

9.4 Spirála

9.5 Fibonacciho spirála

9.6 Systém čaker

9.7 Vnější čakry

9.8 Oko

 

9. Pravé oko Hóra

Já sám plně chápu, že jen integrace může vést k obsaženým vědomí. V celku jsem toto cvičil roky své žáky. Toto je cílem praxe rebersinga. Znal jsem filozofii nesmrtelnosti a vzkříšení. Postupoval jsem záměrně v tomto směru dlouhé roky. Věděl jsem o organizování sil světla a temných sil. Avšak v mých znalostech byla mezera. Dokonce i po mých konexe s Drunvalom, které se konaly pro přehlédnutí viděného, ​​i poté, co mi dal odpovědi na bez číselné otázky jsem cítil, že mi něco chybí!

   Dlouhou dobu jsem nevěnoval dostatečnou pozornost sakrální geometrii, o níž mi říkal Drunvalo. K vlastní hanbě, jsem dokonce i předstíral svůj zájem. Proto, abych pochopil sakrální geometrii, jsem byl nucen vynaložit mnoho času a sil. Někdy pochopení jediné kresby vyžadovalo několik hodin: disponoval jsem pouze video materiály. Avšak nelituji ani jedinou ztracenou minutu, na pochopení této vědy. 

Nyní se domnívám, že sakrální geometrie je nejdůležitější informace, kterou jsem získal. Studium sakrální geometrie, spolu s předchozími cvičeními a znalostmi, mi pomohly v procesu integrace pravé a levé poloviny mého mozku. I když jsem byl hluboce ponořen do práce pro duchovní integraci během dlouhých let, nepodařilo se mi uchránit se od vnitřního konfliktu. Moje ženská strana pravé polokoule intuitivně věděla o přítomnosti jediného ducha a všude přítomného vědomí, avšak nebyla schopna nic dokázat. Moje mužská strana pravé polokoule mi neposkytovala žádnou podporu, protože v to nevěřila a viděla ve všem dualitu. Tímto způsobem, jsem byl očištěn od svého rodu.Přestože lety moje vědomí zrálo, můj stav se nezlepšil, a vypadalo to dokonce, že konflikt se stupňuje. Pokud by vás něco zdržovalo na silnici, můžete se probojovat přes jakoukoliv překážku, pokud je vaše směřování čisté. Je to nezvratný zákon léčení.

Věděl jsem o tom, ale jednoduché poznání mi nepřinášelo zjednodušení. Pravé oko Hóra a sakrální geometrie - to byla ta nedostačující informace, kterou jsem podvědomě hledal. Drunvalo potvrzuje, že tato informace je nutná pro integraci levé a pravé polokoule mozku. Pomáhá "přesvědčit" levou polokouli o tom, že existuje pouze jediný duch, a ten jediný prostupuje všechno ve světě. Když se podaří přesvědčit o tom levou polokouli mozku začíná proces integrace a my přecházíme od polární mentality k vše obsáhlému vědomí.

Proč je to nutné? Za prvé, nepodaří se nám udělat krok do 4. dimenze dříve, než se dokonči proces integrace. Ve 4.dimenzi probíhá manifestace okamžitě. Realitou se stává vše, na co si pomyslíme. Nezdá se vám, že jednota a čistota mysli tam hrají mimořádný význam? Avšak tyto kvality jsou zapotřebí i zde! Zde je naše realita také ovlivňována naší myslí, avšak na její uskutečnění v 3. dimenzi je potřebný určitý čas. Nebudeme dost dobře chápat 4. dimenzi, dokud se nestane naší každodenností. Současnou realitu prožíváme tady a teď. Proto, abychom ji plodně vyvíjeli, je pro nás třeba vědět, co možná nejvíce o integraci a všudypřítomném vědomi. Jen tak můžeme vnést světlo vyšších dimenzí do našeho dnešního života. Ve světě výše uvedeném vám nabízím poutavé zaměstnání: Vyzbrojte se kružítkem a pravítkem a začněte kreslit. Myslím, že vám to způsobí radost!

 

9.1 Zákon Jediného

   Během své vlády v Egyptě Echnaton shromáždil několik tisíc lidí, kteří nedosáhli ani 45 let. Nejdříve absolvovali dvanáctiletý cyklus výuky, nazývaný Levým okem Hóra, sloužící na trénink emocionálního těla - levé polokoule předního mozku. Echnaton předepsal probrat další dvanáctiletý cyklus výuky v tajné Egyptské škole, kde museli přijmout chybějící informace, poznáváním Pravého oka Hóra a Zákona Jediného. Později tyto znalosti Tot odevzdal Drunvalovi.Mapa se znázorněním chromozomů se nachází jen na jediném místě - na dně Velké Pyramidy v dlouhé galerii, hlavní síni kanálů. Informaci o sakrální geometrii chromozomů lze poznat pouze tady, nebo ji přijmout v ústní podobě.Symbolem školy Echnatona se stalo Pravé oko Hóra, kontrolované levou polokoulí. Toto mužské poznání, logická část tvoření světa, předpokládá, že duch stvořil všechno, protože duch nepotřebuje nic na stvoření Vesmíru. 

Hle první tři verše z " Knihy bytí ":

Na začátku Bůh stvořil nebe a zemi.

Země však byla tmavá a pustá, a tma byla nad vším,

a duch Boží se vznášel nad vodami.

A řekl Bůh: Buď světlo. A bylo světlo.

Avšak existuje jedna věc, o níž se neříká v Bibli, ale kterým věnovali zvláštní pozornost ve škole Echnatona proto, aby se duch mohl pohybovat v Prázdnotě, byl nucen pohnout se ve vztahu k něčemu.

Ve Velké Prázdnotě neexistuje nic. Jak můžeme zjistit pohyb ducha v Prázdnotě, když v ní neexistují žádné body?Tímto způsobem řešila tuto záhadu škola Echnatona: duch procitl v šesti směrech - nahoru a dolů, dopředu a dozadu, vpravo a vlevo (Obr. 9.1). Toto lze věrně zachytit pomocí osy souřadnic, označených z bodu x do z. Vzdálenosti projekce nemají význam, postačí i určitá měřítko.

Takovýmto způsobem, duch procitl v šesti směrech. Další krok - bylo spojit linie takovým způsobem, aby nejdříve vznikl čtverec (Obr. 9.2),

a pak jehlan (Obr. 9.3). 

Pak je třeba prodloužit linie a získat spodní pyramidu. Obě pyramidy nám dají octaerd (Obr. 9.4). Nyní duch přebírá reálnost, obsaženou oktaédri. I když toto je jen spekulativní představa, poskytuje nám představu o pohybu, protože hranice jsou již dány.

Dále duch začal konat rotační pohyb ve vztahu k osám, popisované oblasti (Obr. 9.5). V sakrální geometrii se přímka považuje za mužskou a křivka za ženskou. Takto, otáčením oktaédra, duch přechází z mužské sféry na ženskou. V Bibli se říká, že nejdříve byl stvořen muž, až potom žena. To je přeměna přímočarého pohybu na kruhový. Duch změnil povahu pohybu, potřebnou pro tvoření geometrického řady odpovídající křivky, nebo ženských linií.

A tak se nyní Boží duch nachází ve sféře. V " Knize Bytí " se říká:

"... a Boží duch se vznášel nad vodami "

, Avšak kde se to vznesl?

   V celém Vesmíru bylo právě pouze jediné možné místo - hladina, povrch. Proto žáci školy Echnatona říkali, že duch šel k povrchu. Není vlastně jasné, k jakému místu povrchu, hlavní je, že k povrchu. Toto byl první pohyb z Velké Prázdnoty (Obr. 9.6). Po 1. pohybu vzniká každý následující pohyb automaticky. Každý předchozí předpovídá následující, a takto to pokračuje, dokud nebude vytvořen Vesmír. V třetím verši " Knihy Bytí " se říká: " A řekl Bůh: A bude světlo. A bylo světlo ".

Když se duch ocitl na povrchu, jediné, co mohl udělat, bylo vytvořit druhou sféru (Obr. 9.7). To, co vzniklo vám už je známo, jak vesica Piscis , nebo navzájem pronikající sféry. Tato metafyzická struktura, stojí za světem. Toto byl první den tvoření.

Proniknutím, dvě sféry vytvářejí okruh nebo ovál. Přechodem do tohoto nového kruhu se vytváří následující oblast, kterou obdržíme obraz 2. dne Tvoření (Obr. 9.8).

Pak rotační pohyb pokračuje na povrchu sféry, dokud rotace nebude ukončena. Všechno toto se děje automaticky (viz Obr. 9.9, 9.10 a 9.11).

Když přijdete po 6. den tvoření, tak získáte šest kruhů, ideální propojených. Nezbylo nic zbytečné (Obr. 9.12). Sedmý den Bůh odpočívá, protože dílo je dokončeno a všechny zákony Vesmíru jsou vytvořeny. Když tento obraz nabývá vrcholný pohyb trojrozměrných předmětů, přestává odpovídat schématu.

A proto je důležité chápat, že cílový bod sakrální geometrie - to nejsou jen linie na papíře. Nejdříve, je to pohyb Ducha ve Velké Prázdnotě. Je nezbytné vytvořit nákresy trojrozměrného pohybu Velkou Prázdnotou naší planety. Existuje 144 různých forem Prázdnoty, podle toho, na kterém harmonickém tónu se nacházíte. První obraz, který získáte jeprostorový toroid

(Obr. 9.12). Vzniká během 1. otočení nebo prvních šesti dnů tvoření. Kružítkem, uděláte tento obraz (trubkovým toroid s mikroskopickým otvorem uprostřed). Mějte na paměti, že jde o trojrozměrný obraz, a ne o dvourozměrné zobrazení.

Trubicovitý toroid je základní podoba Vesmíru (Obr. 9.13). Jeho unikátnost spočívá v tom, že se pohybuje sám v sobě, žádná jiná podoba toho není schopna.

Stan Tenen věnoval dvacet let výzkumem, odstranil nepatrné detaily a dokázal pozorováním tvaru kanálkové toroid, že jeho rozevřením vzniká obraz spirály. Pak umístil získanou spirálu do trojrozměrného čtyřstěnu (Obr. 9.14). Vědec definoval, že přechod světla přes tuto strukturu pod různým úhlem vrhá stín, který opakuje všechna písmena hebrejské abecedy. Také zjistil, že jiným rozmístěním struktury, mohou touto cestou reprodukovat všechny řecké, a také arabské písmena. Ujistil se o tom tím, že posunul strukturu uprostřed čtyřstěn. Existuje 27 takových symetrických pozic. A toto, se poprvé dozvídáme z " Knihy Bytí "- souvislost mezi jazykem a metafyzickým tvarem.

Všechno toto vzniklo v první den tvoření. A tak, právě my přicházíme k projednání schématu vířivého otáčení energií.Pokaždé před dokončením rotačního pohybu vzniká nová forma, a tato podoba se stává základem tvoření. Rotace se vždy začíná z vnitřních prostor (Obr. 9.15).

Následující rotace je zobrazena na kresbě (Obr. 9.16). 

Pokud si odmyslíme některé linie na kresbě Obr. 9.16, tak získáme kresbu (Obr. 9.17) - " vejce života " . Je to dvojrozměrná podoba trojrozměrného obrazce. Vejce života představuje osm sfér, 8. sféra se nachází bezprostředně za středem. Vejce života - to je definice harmonie hudby a elektromagnetického spektra, je to také vzorec, ležící v základech všech biologických forem života. Je to definice všech struktur bez výjimek.

Následující rotace nám vytváří obrys, nebo potřebné množství kruhů pro vytvoření " květu života " (Obr. 9.18). Tento květ se skládá ze sedmi kruhů, jak je zobrazeno na (Obr. 9.19.)

Na obrázku je uvedena nejčastější podoba květu života. Tradičně se zobrazuje takto, neboť tajné společenství, si předávali tuto kresbu jen z ruky do ruky a chtěli utajit následující obraz " plod života " . Pokud se podíváte na (Obr. 8.1,) všimnete si, že linie na něm jsou jen zdánlivě dokončeny.

Pokud však dokončíte všechny kruhy a uděláte další rotaci, tak obdržíte " plod života " (Obr. 9.21).

Existuje ještě jeden způsob jak získat květ života. Prohlédněte si ještě jednou květ života, uvidíte sedm kruhů, ideální vepsaných do většího kruhu. Tento alternativní způsob zobrazení květu života (Obr. 9.22).

9.2 Lidé

  Jakkoliv to zní paradoxně, naše těla představují pouze geometrické obrazce, jako z venku, tak iz vnitřku. Než dojde k oplodnění, vajíčko je sférou. Je největší buňkou lidského těla, asi 200 krát větší než průměrná buňka. Vajíčko je natolik velké, že ho lze vidět pouhým okem. Tedy vajíčko je sféra, uvnitř které se nachází další sféra - ženské jádro. To obsahuje polovinu lidských chromozomů - dvaadvacet plusů. Membrána kolem jádra má vnější a vnitřní vrstvu. Toto jsou dvě sférické těla.

Oplodnění vzniká, když spermie dosáhnou vajíčko. Proto jsou potřeba stovky spermií. Z těchto stovek spermatozoidů jedenáct, dvanáct, nebo třináct pracuje společně. Díky těmto koordinovaným postupem jeden ze spermatu proniká dovnitř vajíčka. Bičík spermatu se odlamuje, a samotná mužská buňka nabývá tvar a velikost ženského jádra. Pak se dále spojují a vytvářejí vesica Piscis. V těchto slitých buňkách je obsažena ucelená informace.

V následující etapě sperma a vajíčko přes sebe navzájem prostupují a mění se na rozšířenou jednu buňku - zygoty.Nyní se v ní nachází 44 +2 chromozomy. Dále dochází k nepřímému dělení buňky-mitóze, a sférické těla migrují v protilehlých koncích buňky, vytváří se severní a jižní pól (Obr.. 9.31).

Dále, zdánlivě odnikud, se objevuje trubička. Chromozomy se dělí, polovina z nich přechází na jednu stranu trubičky, polovina na druhou. Proporcionalita těla dospělého člověka vzniká právě zde. Tato buňka již obsahuje "malého člověka". Zygota se dělí na čtyři buňky a formuje tetraedr, uzavřený do sféry (Obr.. 9.32). Při následujícím dělení se objevuje osm buněk, tvořící hvězdu-čtyřstěn, současně se slučují do kostky (Obr.. 9.33). V tomto okamžiku vzniká vejce života. Osm buněk dokonale identicky a podstatně přesněji odráží naši podstatu, jako naše fyzické tělo. Těchto osm buněk se lokalizuje v geometrickém centru našeho těla - v základě hřbetních obratlů, nebo mezi nimi, av porovnání s naším tělem jsou nesmrtelné. Celý energetický okraj a mřížka, obklopující naše těla, se soustřeďují s ohledem na těchto osm buněk. My, jako bychom se rozrůstaly kolem nich všemi směry.

Prvních osm buněk při novém dělení dává dalších osm buněk, a takto se formuje kostka, obsažená v kostce. Toto je poslední geometricky souměrné dělení buněk. Když se buňky dělí ze šestnáct na dvaatřicet, zůstávají dva přebytečné prostory, avšak následující dělení na šedesát čtyři buněk vypadá ještě více asymetricky. V zárodku se vytváří dutina, a opět přijímá sférický tvar. Jeho severní pól prochází prázdnou dutinu, ohýbá se dolů a setkává se s jižním pólem.Takto, se formuje trubka, stáčajúca se do kanálikovitého anuloid. Jeden její konec prostupuje rty, a druhy análním otvorem. V tomto okamžiku začíná dalekosáhlá diferenciace. Jinými slovy, nyní se kladou charakteristiky různých aktuálních podob - člověk, ryby, savec nebo obojživelník.

Ve všem tomto lze pozorovat charakteristickou důslednost, živé organismy v podobě vaječný buňky nebo sféry se mění v čtyřstěn, pak v hvězdu-čtyřstěn, dále v kostku, pak v jinou sféru, a pak v toroid.

 

9.3 Koeficient fí

   A teď si uděláme průzkum geometrie prostoru kolem našich těl. První, o čem vám chci říct, je koeficient fí . Je to transcendentální číslo, tedy číslo, nikdy se neopakující. Představuje ho přibližně 1,6180339 avšak zde nekončí. Tento faktor má nekonečný zlomek. Koeficient fí je proporcionalita. Pokud rozdělíme čáru C na výřez A a B takovým způsobem, že budou věrně odrážet danou proporcionalita, tak A, případně B, budou vyjadřovat koeficient fí. A když si načrtnete čtverec a rozdělíte jej na dvě poloviny, zobrazí se vám diagram, a potom přeneseme diagonálu, úhlopříčku (čáru D), za pomoci kružítka ji otočíme, a tím obdržíme výřez A, B a C, kde A, případě B, se rovná C, případně A, je číslo fí (1,6180339). Stavba kostry našeho organismu je založena na koeficientu fí. Například kosti článků prstů se nacházejí v poměru fí jedna ke druhé. První Phalanxy (článek prstu) je v poměru phi k druhému Phalanxy, druhý Phalanxy je ve stejném vztahu s třetím. Totéž platí pro kosti nohou a chodidla. Všechny zákony jsou obsažené v proporcionalitě, v poměru našeho těla. Pole, obklopující naše těla, je podobné všem ostatním polím a jejich vzoru, který leží v podstatě tvoření. Vzhlédněte na slavnou kresbu Leonarda da Vinci "Proporcionalita lidského těla"(Obr. 9.36). Ruce vzpřímené rovně, nohy jsou spolu. To vytváří čtverec nebo kostku, do kterého je vepsáno lidské tělo.Jeho střed je v základně hřbetních obratlů, tam, kde je umístěno osm základních buněk. Tyto buňky také vytvářejí malou kostku. Máme tedy ve svém těle malou kostku a velkou kostku, obklopující tělo. Když člověk, zobrazený na kresbě, rozkročí nohy a zvedne ruce, střed kruhu nebo sféry, zformovaný jeho tělem, se posune do oblasti pupku. Kruh a čtverec se dotýkají při chodidlech, a odstupují od sebe uprostřed pupku a základny hřbetních obratlů rovnou v polovině vzdálenosti z temene hlavy na horních bodech kruhu. Když posunete střed kruhu dolů, od pupku k základu hřbetních obratlů, obdržíte znázornění koeficientu fí (Obr. 9.37). Koeficient fí získáme v tom případě, když obvod čtverce a obvod kruhu se stanou rovnými (obr.. 9.38). Můžete tedy vepsat do čtverce lidské tělo tak, aby jeho severní pól procházel středem, a odvodit z toho koeficient fí. (Obr. 9.35.)

9.4 Spirála

   Vraťme se však k čtverci, do kterého lze vepsat lidské tělo, se svislou svislicí, dělící ho napůl a diagonálou. Použijte kružítko, abyste nanesli diagonálu a dokončete obdélník, prodlužte dvě zbývající linie po jejich průsečíku. Obdržíte obdélník zlatého řezu (obr.. 9.39). Tento obdélník má tu zvláštnost, že když ho nanesete přes jeho čáru, paralelně po krátké straně tak, aby v něm vznikl čtverec, tak zbývající část obdélníku bude k celému obdélníku v poměru 1,618 ...Toto číslo vyvolává spirálu, vycházející z nekonečna av nekonečně mizející (obr. 9.40). Takto vychází spirála ze zlatého obdélníku. Zlatý obdélník má dva poli: mužskou energii ve formě diagonále a ženskou energii, zobrazenou kulatou čarou spirály.

9.5 Fibonacciho spirála

   Matematik středověku Leonardo Fibonacci objevil určitý rád, nebo posloupnost, kterou probíhá růst rostlin. Tato postupnosťje: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 a tak dále. Jak jsem už řekl, šlo o posuzování růstu rostlin.Tato posloupnost se však neustále v životě opakuje, protože ji plodí spirála zlatého řezu, nemající ani začátek, ani konec a ztrácející se v nekonečnu. Život neví, jak se chovat k nekonečnu a tato posloupnost, která se stala známou jako posloupnost Fibonacciho, nám dává odpověď na věčnou otázku. Pokud začnete dělit jedno číslo touto posloupností na následující, tak se rychle přiblížíte k transcendentnímu číslu 1,6180339 .

Například: 
1 se rozdělí na 1 = 1 
2 se rozdělí na 1 = 2

3 se rozdělí na 2 = 1,5

5 se rozdělí na 3 = 1,66 
8 se rozdělí na 5 = 1,60 
13 se rozdělí na 8 = 1,625 
21 se rozdělí na 13 = 1,615 
34 se rozdělí na 21 = 1,619

55 se rozdělí na 34 = 1,617

89 se rozdělí na 55 = 1,6181

Z toho lze usoudit, že předchozí čísla se stále dělí na následující. Budete se přibližovat ke koeficientu fí (1,6180339), avšak i tak ho nedosáhnete. Brzy bude rozdíl tak malý, že si ho dokonce ani nevšimnete. A toto je způsob, který si zvolil sám život na vyřešení otázky nekonečnosti. Na (Obr. 9.41) je tato posloupnost zobrazena geometricky. Použijte diagonálu 1. čtverce jako měřítko délky; rozveďte ji na 90 stupňů; přeneste tuto délku a opět naneste 90 stupňů. Na (Obr. 9.42) je zobrazena podobnost mezi logaritmické obdélníkem zlatého řezu a obdélníkem Fibonacciho. Obdélník Fibonacciho se skládá ze šesti stejných čtverců. Také má určený začátek, který mizí ve věčnosti. Vraťme se ale zpět k náčrtu Leonarda da Vinci. Vidíte na něm linie, protínající postavu na mnoha místech, na rukou, kolenou, uprostřed těla, na krku a na prsou? Když prodloužíme tyto linie, tak získáme mřížku osm na osm, nebo šedesát čtyři čtverců (Obr. 9.43). Osm spirál energií, obklopujících lidské tělo, má ve svém základě Fibonacciho rád. Tyto spirály energií vycházejí z osmi kostek a obklopují čtyři hlavní čtverce (Obr. 9.44). Na (Obr. 9.45) je zobrazených šedesát čtyři čtverců se spirálami energií. Spirály vstupují na čtverec různými způsoby.

(Obr. 9.46) zobrazuje jeden z těchto způsobů. Základními body je osm čtverců, obklopujících čtyři hlavní čtverce.Využitím Fibonačiho řádu můžete vypozorovat pohyb každé z těchto spirál (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 a tak dále). Tyto spirály se volají "spirály bílého světla". Jsou mužské, jejich základem je elektrické pole. Spirály mohou procházet i jinak (jak je zobrazeno na Obr. 9.47). Když se formují takovýmto způsobem, tak musí vstoupit do centrálního levého bodu, do matky nebo nicoty. Nazývají je "spirály černého světla". Jsou ženské a mají magnetickou podstatu. Na tuto mřížku můžete nanést počátečních osm buněk, nebo vejce života. I tento postup bude geometricky správný.

9.6 Systém čaker

Harmonie hudby a systém čaker našeho těla v sobě sjednocuje geometrický tvar " vejce života ". Jak je zobrazeno na Obr. 9.48, 3 -tí a  4 -ta, 7 -ma a  8 -ma nota hudební stupnice jsou rozděleny polovičním intervalem. Zdá se, že nikdo neví, proč se tak děje. Někteří lidé také říkají o přerušení mezi 4 -tou a  5 -tou notou. Je to zrcadlový obraz:

                                      jeden, dva, tři, poloviční interval , čtyři

                                      jeden, dva, tři, poloviční interval , čtyři

- Zde jsou skutečně dva intervaly po čtyřech. Jeden ženský, jeden mužský.

Důvod existence polovičních intervalů mezi 3 -tí a  4 -tou, 7 -mou a  8 -mou notou, a také přerušeními mezi 4 -tou a  5 -tou notou lze objasnit, pokud prozkoumáme zvuk z pozice " vejce života "(Obr. 9.49 ). Když zvuk přichází zdola, zachycuje (dotýká se) sféru číslo 1 . Odtud může proniknout do dvou jiných míst čtyřstěnu: ze sféry číslo 1 do sféry číslo 2 i do sféry číslo 3 . Zvuk se pohybuje po trojúhelníku, v jedné ploše (rovině). Pak kvůli tomu, aby zvuková vlna změnila směr (orientaci), musí postoupit k 4 sféře, která je umístěna vzadu za sférou číslo 5 . Když zvuková vlna mění směr (orientaci), zdá se nám, že prochází menší vzdálenost, a vnímáme to jako půl-interval. Zvuková vlna nyní dokončila svou cestu v prvním čtyřstěnu (tetraedr) a směřuje do druhého čtyřstěnu (tetraedr). Proto je třeba, aby zvuková vlna prošla Prázdnotou uprostřed vejce života. Ve sféře číslo 5 se zvuková vlna ocitá, když projde přes Velkou Prázdnotu. Když se zvuk ocitne ve druhém čtyřstěnu (tetraedr), změní svou polaritu: mění se z mužského na ženský nebo ze ženského na mužský. Pak zvuk prochází v jedné ploše (rovině) do sfér číslo 6 a číslo 7 , avšak při jeho přechodu do sféry číslo 8 vzniká následující poloviční interval.

Drunvalom popsaný systém osmi čaker připomíná osm not hudební stupnice. Avšak v čakrách lidského těla je " vejce života "znázorněno v rozvinutém stavu. Čakry se začínají v kostrči a zvedají se k temeni hlavy. Podle slov Drunvala, toto je hinduistický nebo tibetský systém, který je velmi zjednodušený (Obr. 9.50). Drunvalo potvrzuje, že čakry existují i mimo našeho těla. Ta čakra, která se nachází pod našima nohama, odráží úroveň vědomí, ze kterého jsme vyšli, ale ta, která se nachází nad naší hlavou, patří k následující úrovni. Na tuto úroveň se pouze chystáme vystoupit. Čakry se mezi sebou nacházejí v poměru  . Dolní čakra je velmi krátká, ale horní je velmi dlouhá. Tento poloviční interval, který jsme viděli v hudební stupnici, se opakuje v systému čaker. Čakry jsou podobné čočkám, přes které se láme skutečnost. Například při narození se nový duch v první řadě stará o přežití v trojrozměrném světě. Co chce následně - je stanovení fyzického kontaktu s jinými živými bytostmi. Utvrdiac sebe ve světě a vstoupivší do pohlavních vztahů s jinými bytostmi, chceme získat možnost kontrolovat situaci. Toto vše je zobrazeno třemi dolními čakrami. Pak vzniká překážka a poloviční interval při změně směru. Nebudete moci překonat tuto překážku, pokud se nenaučíte ovládat tři dolní čakry. Když to dosáhnete, tak vejdete do srdce, tj. do čtvrté čakry.                  

Pátá čakra je v oblasti hrdla a odpovídá za hudbu, šestá - nad očima a vztahuje se ke geometrii, sedmá je umístěna v oblasti šišinkovitej žlázy a je "třetím okem". Zde vzniká následující překážka s jeho polovičním intervalem změny směru. Za ním, nad naší hlavou, se nachází osmá čakra, ukazující na následující stupeň evoluce vědomí. Tento systém osmi čaker zobrazuje jen bílé noty hudební stupnice a jak jsem už říkal, Drunvalo ho považuje za velmi zjednodušený.V hudební stupnici existuje ještě pět černých not, nebo stupňů.

Skutečně, existuje ještě i systém dvanácti čaker , kde třináctá čakra je umístěna nad hlavou (Obr. 9.51). Každá z dvanácti čaker představuje v sobě pět pomocných čaker. Takto celkově obsahuje šedesát bodů. Každá z těchto dvanácti skupin je oddělena od následující skupiny čaker 90 stupňovým pootočením. Rovná trubka, podobná fluorescenční zářivce, prochází tělo, počínaje kostrče a procházejíc vzhůru, přes měkký bod hlavy. Dvanáct čaker je rozmístěno podél této trasy, v průměrné vzdálenosti 7,23 cm vzájemně od sebe. Tento rozestup je rovný šířce dlaně průměrně velkého člověka, nebo rozestupu od brady po koneček nosu. Energie spirálovitě stoupá systémem čaker a provede pootočení o 90 stupňů při přechodu od bodu k bodu. V dolní čakře (Obr. 9.52) všech pět kanálů směřuje rovně dopředu. Otvor pochvy je vesica Piscis , ale i malý otvor penisu je také vesica Piscis . Z těchto pěti bodů veškerá energie směřuje zpět (zpět). Když energie stoupá k následující čakře (ik vaječníkům) provede pootočení o 90 stupňů. Ještě jedno vzestup o 7,23 cm, ještě jedno pootočení o 90 stupňů, a energie dosáhne pupek, to místo, ke kterému byla kdysi upnutá pupeční šňůra. Odtud energie směřuje do protisměru - vpřed. Když dosáhne solar plexus, který je následující vesica Piscis , tak znovu změní svůj směr, opakujíc pohyb odehrávající se ve vaječnících.

Následující bod je hrudní kost, symbolizující / kruh / (Obr. 9.53). Pátá čakra je první pohyblivý prvek; jejíž zvláštnost spočívá v tom, že se v ní současně opakují všechny předchozí pohyby. Energie dělá úplné otáčení o 360 stupňů a dostává informaci o všech směrech. Proto hruď vystupuje dopředu a je rozdělena na dvě poloviny. Toto je bod Kristova vědomí. Nachází se na 19,5 stupních šířky těla a vytváří kříž. V šestém bodě je umístěno srdce, v sedmém - ohryzek (Adamovo jablko), osmý bod odpovídá bradě. Pak energie dosahuje následující oktávu a prochází přes hlavu.Fyzické rysy obličeje, odpovídající čakře, začínají se od brady. Zvedající se od brady po rty se energie rozvíjí (rozbaluje) na 90 stupňů (energie se pohybuje ze strany na stranu). Na úrovni nosu vykoná pohyb zezadu dopředu, na úrovni očí znovu vzniká pohyb ze strany na stranu. Pak energie dosahuje třetí oko a provádí úplné otočení o 360 stupňů.

9.7 Vnější čakry

   Také máme i venkovní čakry - body v prostoru kolem našich těl. Jsme obklíčen tvarem ve formě tetraéderickej hvězdy s osmi vnějšími čakrami (Obr. 9.54). Kdybychom mohli vyfotografovat vnitřní čakry, tak bychom uviděli, že jsou zcela identické s vnějšími body. Všechny vnější čakry pulzují shodně, tak i vnitřní. Takto disponujeme dvěma aspekty systému čaker - vnějšími a vnitřními. Když mluvíme o komponentech tetraéderickej hvězdy okolo našich těl, tak je nutné podotknout, že čtyřstěn (tetraedr), směřující vrcholem (špičkou) nahoru, nebo k nebi, je mužským, ale ten, který ukazuje vrcholem (špičkou) dolů, nebo na Zemi, je ženský (Obr. 9.54). Uvedené se vztahuje jak k mužům, tak ik ženám. Existují pouze dva způsoby jak symetricky zapadnout do tetraéderickej hvězdy. Když vrchol (špička) základu mužského čtyřstěnu směřuje dopředu, tak to vyhovuje pro muže. Pokud však vrchol (špička) základu ženského čtyřstěnu je směřován dopředu, tak do tetraéderickej hvězdy zapadá žena. Tetraéderická hvězda se stýká s lidským tělem v oblasti kostrče. Když poskakujete, vaše vnější tetraéderická hvězda vzlétá spolu s vámi, a když si sednete, tak klesá spolu s vámi. Obr. 9.54 je dvojrozměrným znázorněním toho, jak muž zapadá do tetraéderickej hvězdy.Kdyby na této kresbě byla zobrazena žena, pak by musela být otočena zády k pozorovateli. Obr. 9.55 nám poskytuje pohled na tetraéderickú hvězdu shora a představu o tom, jak do ní musí zapadnout muž a žena.

9.8 Oko

   Drunvalo nakreslil morfogénnu (způsobující tvarové změny, tvarový vývoj) strukturu oka, odpovídající jak lidskému oku, tak i oku jakékoli jiné bytosti. Toto znázornění považuje za velmi důležité (Obr. 9.56). Stavba oka je analogická jako struktura samotného světla; v něm je prezentována celá elektromagnetická struktura. Ona také obsahuje v sobě geometrii vesica Piscis . Uvnitř vesica Piscis jsou dva stejné trojúhelníky. Základna trojúhelníků se rovná šířcevesica Piscis , ale čára, procházející jejich středem, odpovídá délce vesica Piscis . Když otočíte délku vesica Piscis o 90 stupňů, stane se šířkou následujícího, většího obrazce. Tento proces probíhá věčně. Elektromagnetické pole nebo světlo představují v sobě elektrické a magnetické pole, umístěné vzájemně jeden vůči druhému pod úhlem 90 stupňů (Obr. 9.57). Elektrické pole se šíří jako vlna a magnetické pole se pohybuje spolu s touto vlnou, rozkládaje se pod pravým úhlem ve vztahu k ní. Celé toto uskupení, procházejíc prostorem, vykonává otáčivý pohyb (Obr. 9.58).

Drunvalo předpovídá, že brzy vědci objeví, že elektrický aspekt elektromagnetického pole odpovídá délce prvnívesica Piscis a magnetický aspekt odpovídá šířce první vesica Piscis a jsou proporcionálně (poměrné).Provedením spirálovitého pohybu se pole pootáčet pod úhlem 90 stupňů, to samé probíhá iu vesica Piscis .Logaritmické spirály se také šíří podél spirály elektromagnetické energie. Světlo a oko přijímající toto světlo mají jednu a tutéž geometrickou kresbu (vzor), protože přijímající objekt se musí naladit na parametry přijímaného pole.Celé naše tělo je naladěno na vnímání zvuků, vibrací a světla.

 

10. Levé oko Hóra

10.1. Velká pyramida

 

10. Levé oko Hóra

   "Levé oko Hora" představoval dvanáctiletý cyklus tréninku "emocionálního těla". Byl nutný na přípravu k zasvěcení a jeho základní tématem byly nejrůznější emoce, pocity, strach, a také pozitivní a negativní aspekt čaker. Všechny egyptské chrámy byly postaveny na provedení kurzu "levého oka Hóra". Zasvěcenci pracovali s různými aspekty lidské podstaty. Za každý konkrétní strach nese odpovědnost konkrétní čakra a každý z 12-ti hlavních egyptských chrámů odpovídal konkrétní čakře. Podle Drunvala, v chrámu, na spoutání strachu druhé čakry, vykopali velké vyhloubeniny (obr. 10.1).

Dokonce i současný egyptský průvodce říká turistům, že tato vyhloubeniny sloužila na proces zaškolení. Žák byl nucen vstoupit do prohlubně, zaplněné vodou a obrovskými kameny, klesnout na dno a poza kameny se vynořit přes malý otvor na druhé straně bazénu. A toto nebylo, podle všeho, obzvlášť těžké, žáci museli dělat ještě mnohé jiné věci.Egyptologové vědí ze starých rukopisů, že vyhloubeniny se naplňovala vodou na provedení speciálních tréninků, avšak nevědí o všech zvláštnostech zkoušek. Drunvalo se zeptal Tota, jaký byl skutečný průběh zasvěcení a Tot mu dal přesnou odpověď:

Chrámový komplex byl rozmístěni takovým způsobem, že proces zasvěcení se začínal na mnohem vyšším stupni, než byla stopami v zemi. Proces zasvěcení se začínal tím, že jeho účastníci viděli pouze první tři schody, vedoucí do vody a velmi vysokou stěnu na druhé straně bazénu (Obr. 10.2). Žáci museli vejít do vody po těchto schodech, hluboce se nadechnout, ponořit se a najít druhý východ. Museli se pomalu prodírat dnem vody, protože tam vládla tma a cesta byla bohatá na překážky. Spouštěli se tedy na dno vody a hledali tam úzký otvor, vedoucí k obrovské kostce. Tato kostka byla osvětlena a mohli ji rozeznat. Hemžila se krokodýly. V tomto okamžiku mohli účastníci obřadu rozeznat otvor v horní části kostky.

Podle Tota, závod v plavání vedle krokodýlů vedl téměř vždy k otvoru. Jediný problém na tom všem byl, že otvor nevedl na povrch. Žák byl nucen vrátit se a opakovat celý průběh. Avšak teď už věděl dvě věci: zaprvé, že otvor v kostce nevede ven a po druhé, viděl krokodýlů. Znalost o krokodýlů dělala opakování zkoušky ještě více hrozivou. A když žák obřadu zasvěcení zažívá nejhlubší hrůzu, nezbývá mu nic jiného, ​​než ponořit se do kostky s krokodýly ještě hlouběji a hledat druhý východ.

10.1. Velká pyramida

   Po absolvování 12-letého kurzu "Levé oko Hóra" (tréninku emocionálního těla) a 12 - ročního kurzu "Pravého oka Hóra" (tréninku mentálního vědomí) byli žáci spuštění na tři a půl dne do Velké Pyramidy na přechod posledním obřadem zasvěcení. Tot tvrdí, že pyramida byla vybudována právě proto, aby pomohla proměnit úroveň vědomí z 2-hej (na níž se právě nacházíme) na 3-tiu, nebo na úroveň Kristova vědomí. Velká Pyramida - síň zasvěcení. Muslimové nazvali haly pyramid kvůli jejich dispozičnímu řešení Komorami Vládce a přesv. Komora Vládce má plochou střechu, proto Muslimové pohřbívali své muže v hrobce pod plochou střechou. Střecha Komory přesv má skloněný tvar, proto Muslimové pohřbívali své ženy právě pod takovými střechami. Podle Drunvala, tyto Komory neměly nic společného s pohřbením, byly určeny na obřad zasvěcení. Počáteční perioda zasvěcení probíhala pod Velkou pyramidou. Dále žáci procházeli do Komory Vládce, a pak se ocitli v Komoře přesv (Obr. 10.3). Proces se začínal v prostoru, nacházejícím se pod Velkou pyramidou, protože nejdříve se účastníci museli setkat se spirálou "černého světla", prostupující středem Země a zároveň přes Haly Amenti. Pod Velkou pyramidou v současnosti existuje tunel, který jakoby se ztrácel v prázdnotě. Zdá se, že nikdo ze současných lidí neví přijít na jeho určení. 

Podle Drunvala, je tento tunel spojen s přesným bodem přechodu spirály "černého světla" hned poté, jak opouští levý bod velké prázdnoty. Tunel představuje zasvěcení v "spirále černého světla". Vše, na co si pomyslíte v tomto tunely, se hned přeměňuje na skutečnost, protože je prostorem 4. dimenze. Mnozí lidé zde zahynuli, protože dali prostor vlastnímu strachu. Na tomto místě v poslední době došlo k mnoha neobyčejným událostem a egyptská vláda měla zatarasit vchod do tunelu. Bylo by to správné řešení, protože turisté, kteří se ocitnou ve 4. dimenzi, často nevědí, co se s nimi děje.

V tomto tunely probíhá první etapa zasvěcení na Kristova Vědomí, která je v podstatě novou cestou interpretace skutečnosti. Odtud účastníci obřadu přecházejí do komnaty Královny. Komnata královny je určena na zachytávání samotného pramene - "spirály bílého světla" a "spirály černého světla". Vytváří se dojem, že komnata královny nemá přesné středisko, avšak je naplánována takovým způsobem, že když si lehnete tam, kde se nachází sarkofág "spirála bílého světla" přejde rovnou přes vaši hypofýzu.

Účastníci obřadu musí proležet v sarkofágu tři a půl dne, opustit trojrozměrný svět a prožít neuvěřitelné zvětšení vědomí. Pak se jim musí podařit najít zpáteční cestu do vlastního těla, použitím principu Fibonacciho spirály a ne logaritmické spirály zlatého řezu. Jak jsem již dříve řekl, logaritmická spirála nemá ani začátek, ani konec a Fibonacciho spirála má určený počátek. Proto zasvěcení nacházejí správnou cestu, když mají vztažný bod Fibonacciho spirály.

Přežitím této procedury se účastníci obřadu vypravují do komnaty královny, která plní význam stabilizačního činitele.Když člověk úspěšně přetrpěl dramatický průběh transformace v komnatě královny, přejde ve stavu rovnováhy.Komnata královny je svatyně na upevnění Kristova vědomí.

Když archeologové poprvé objevily sarkofág v komnatě královny, tak tam objevili krystalický bílý prášek a vzali ho na výzkumy. Nyní je tento prášek v britském muzeu. Donedávna ani jeden člověk neznal něco takového a vysvětlení záhady přišlo pro všechny zcela neočekávaně. Nedávno vědci objevili, že u člověka, nacházejícího se ve stavu hluboké meditace se vylučuje velké množství zvláštního hormonu hypofýzy, který se pak přeměňuje na krystalický prášek. Právě takový prášek byl nalezen ve velkém množství v sarkofágu. Toto bylo svědectvím toho, že množství lidí tam zažilo obřad zasvěcení.

Existuje množství dohadů o tom, že Velká Pyramida hrála roli hrobky. Avšak existuje ještě více faktů, svědčících o tom, že Velká Pyramida vůbec nebyla místem pohřbívání, ale byla místem zasvěcení. Když ve starém Egyptě umíral významný člověk, šamani vyřezali jeho srdce a další vnitřní orgány a ukryli je do čtyř nádob. Potom mumifikovali tělo mrtvého, uložili ho do sarkofágu a těsně zavřeli krytem. Pak sarkofág zanesli na místo pohřbení. Sarkofág, nacházející se v komnatě královny, byl větší, než otvor dveří. To svědčí o tom, že ho sem dovezli před dokončením stavby pyramidy, což je v rozporu s tradicí pohřbívání.

 

11. Haly Amenti

Podle znamenitého duševního života Edgara Cayce, tok, proudící v halách Amenti (archiv paměti o historii Země) lze nalézt na pravém rameni Sfingy. Toto lze vypočítat geometricky. Podívejte se na kresbu na Obr.11.1.

Když provedete os souměrnosti obdélníkem zlatého řezu, do kterého spadá spirála plošiny v Gíze, tak tato přímka projde rovně přes pokrývku hlavy Sfingy. A přímka, provedená pomezi jižní strany pyramidy, se protíná s osou souměrnosti obdélníku zlatého řezu přesně v místě pravého ramene Sfingy. Právě teď probíhají velké práce na obnově Sfingy a jeden z hlavních problémů, se kterým se setkali restaurátoři je v tom, že na pravém rameni Sfingy (v tom místě, kde se protínají linie), vznikla prasklina. Egypťané se pokoušeli stmelit prasklinu, aby se nezvětšovala.Hlavě Sfingy také hrozí odpadnutí. Asi před šesti nebo sedmi lety Tot řekl Drunvalovi, že hlava Sfingy má odpadnout av jejím krku bude nalezena zlatá sféra - obal času.

Avšak Egypťané se ze všech sil snaží nedopustit, aby hlava a pravé rameno Sfingy odpadli.

Tot řekl, že na vyšší úrovni bude vše zařízeno tak, aby lidé objevili Haly Amenti do r.. 1990. Drunvalo však není přesvědčen o tom, že proroctví Tota se naplní. Tot předpovídá, že 148 skupin (po třech lidech v každé skupině) bude pokoušet proniknout do hal Amenti, dokud jedna z těchto skupin, jdoucí ze Západu, neotevře vchod tónem hlasu. Tam objeví šroubů žebřík, hlavní podzemní místnost. Japonci disponují velmi vyvinutou technologií proto, aby přezkoumaly tuto místnost dostatečně jasně a dokonce našli hliněnou nádobu, nacházející se v jejím rohu.

Z této místností vycházejí tři kanály. Pokud si budete moci přečíst informaci, kterou obsahuje hliněná nádoba, tak se dozvíte, kam je třeba jít dál. Tot řekl, že tři lidé ze Západu proniknou do místnosti a pustí se po správném kanály.Pokud nevstoupíte do tohoto kanálu, nebo nebudete vy, tím člověkem, tak zahynete. Danou situaci známe z filmu Indián Jöns!

Pokud patříte k třem vyvoleným, tak budete moci postupovat po kanály bez jakýchkoliv problémů. Tato trojice rychle dosáhne kamenného průchodu, osvětleného vlastním světlem - v něm není světel, sám vzduch vyzařuje světlo. Vysoko na levé stěně průchodu je vygravírovaný 49 sakrálních geometrických kreseb. Tato zobrazení jsou chromozomy Kristova Poznání. Na první kresbě je Květ života. Konec průchodu se zlehka otáčí vpravo a odhaluje velkou místnost.Na policích místnosti lze nalézt svědectví existence civilizace na naší planetě před 5 a 1/2 miliony let. U vchodu do místnosti leží kámen. Na tomto kameni tři vyvolení najdou předmět, připomínající fotografii. Na této "fotografii" uvidí sami sebe. Dolů na fotografii budou napsány jejich jména, ale ne ty jména, které jim dali rodiče, avšak jejich skutečná jména. Pod jmény bude uveden datum - právě ten den, kdy uskutečnili svůj objev.

Ze začátku se Tot chystal setkat s těmito lidmi, ale teď není na této planetě. Pokud by se toto odehrálo dříve, než 4.května 1991, tak tito tři by se museli setkat s někým jiným. Tot říká, že každý ze tří si může vzít s sebou jeden předmět, nacházející se v této místnosti.

Haly Amenti obsahují nejen fyzické objekty. Haly Amenti nacházející se pod sfingou chrání informace na mnoha mezi prostorových úrovních.

 

12. Prána

12.1 Sférické dýchání

 

12. Prána

   Po posledním posunu pólů, které se událo 10 500 let před Kristem, jsme upadli do nevědomosti. Drunvalo potvrzuje, že jsme přestali dýchat starým způsobem, který jsme praktikovali dlouhou dobu. Začali jsme dýchat moderním způsobem a toto je velmi neobvyklé. Těžko ještě někdo ve vesmíru dýchá tak, jako my.

Vlastně, my vdechujeme dvě substance: zaprvé vzduch a po druhé, pránu. Prána - to je životní míza, sama energie, sehrávající důležitější roli pro naši existenci, jako vzduch. Prána není obsažena jen ve vzduchu, ale existuje všude.Není místa na světě, kde by nebylo prány. Existuje iv prázdnotě - v absolutním vakuu.

Prána existuje ve formě energetického pole, tak těsně spojeného s duchem, že dýchání nemůže probíhat bez něj.Člověk je schopen přežít několik minut bez vzduchu, bez vody může vydržet ještě déle, bez jídla člověk může existovat dost dlouhou dobu, ale pokud oddělíte člověka od prány, smrt nastane ve stejný okamžik. Proto je pro naši existenci prána nezbytně důležitá.

Předpokládá se, že musíme dýchat následovně: vdechovat vzduch nosem nebo ústy a naplnit v sobě pránu přes temeno hlavy (přes její měkký bod). Současně nechat pránu proniknout našim tělem zespodu, přes hráz. Kanál, po kterém se prána šíří, má průměr dva palce a táhne se osm palců nad hlavou a osm palců pod úrovní chodidel. Spojen je s krystalickou mřížkou, kolem našeho těla. Prána, vjíždějící zdola a shora se sbíhá v jedné z čaker. Čakra, v níž se sbíhá prána, se projevuje na naší mentální, emocionální prostorové "úrovni". Je to velmi specifická nauka.

Po posunu pólů jsme přestali dýchat výše popsaným způsobem a začali jsme vdechovat pránu spolu se vzduchem přes nos a ústa. Dostat se tedy v našem těle, prána prochází šuškovite tělísko, umístěné v centru hlavy. Toto šuškovité tělísko, nejde o hypofýzu, je třetím okem. Má stejný tvar, jako oční bulva, čočka a receptory na vnímání barev. Je předurčena k přijímání světla shora a okamžitě ho posílá do každé buňky našeho organismu. Tvarem připomíná oko, šuškovité tělísko je také vesica Piscis z 1. dne tvoření. Geometrická metoda je počátek tvoření, obsahuje v sobě posvátnou informaci o vesmíru.

Když se šuškovité tělísko nepoužívá, odpojuje se. Normální žláza musí dosáhnout velikosti 25-pencovej mince, ale my ji nemáme větší, než hrachové zrnko. Vždyť jsme ji nepoužívali 13 000 let. Polární vědomí, rozdělené na dobro a zlo, pravdu a lež, je přímým důsledkem zánik šuškovitého tělíska.

Vnímáme svět z polárních pozic proto, že dýcháme nesprávně. Ve skutečnosti neexistuje ani dobro, ani zlo. V celé osnově se nacházejí tři součásti věcí - Svatá Trojice. Jakákoliv polarita nese v sobě třetí element. Například horko i chlad obsahují v sobě teplo. Z hlediska vyšších dimenzi, polarita není více než iluze. Ve všem lze nalézt jednotu. Ve všech věcech je jediný Bůh a jediný Duch.

Nicméně, nalézají se na nízké úrovni si vysvětlujeme všechno jinak. Podle všeho, jsme schopni rozlišovat dobro a zlo.Tyto pojmy jsou však přechodné. Polární síly jsou potřeba, aby vesmír správně fungoval. Mějte na paměti, že tyto síly jsou nezbytné pro dodržování vývoje jisté oblasti vědomí, jak všeobecného, ​​tak i lidského. Síly světla dělají vše, aby podpořily rozšiřování vědomí. Opozice pomáhá vědomí dosáhnout potřebný pohled do potřebného momentu.Například devět měsíců a nikoliv tři nebo patnáct - je právě ta potřebná doba na vynosenie dítěte. Polární síly jsou důvodem, že dítě přichází na svět v tomto čase.

Právě teď tedy, musíme rozeznávat dobro a zlo, ale přitom nesmíme zapomínat na přítomnost Boha v každé situaci a jakékoliv události. Musíme si uvědomovat, že všechno na světě je celistvé, dokončené a dokonalé, a vše, co se děje je správné, jakoby nám špatné nebo dobré ani nepřipadalo skutečné. Musíme podotknout, že život plodí hluboké uvědomování, prostupující všechny věci světa.

V nynějším stavu jsme náchylní myslet si, že bydlíme ve vlastním těle, že vše "prostředí" je oddělené od nás a naše mysl a smysly se neprovádějí ve vnějším světě. Myslíme si, že skryjeme své myšlenky a pocity a nedovolíme jim působit na naše "prostředí". Toto ale není pravda. Všechny naše pocity, myšlenky a činy vytvářejí náš svět a rozprostírají se až do samých dalekých hvězd. Každý okamžik si připravujeme všechno, dokonce i to, co si nejsme schopni představit.

 

12.1 Sférické dýchání

   Drunvalo tvrdí, že meditace je nezbytná, abychom získali příležitost vrátit se k tomu způsobu dýchání, který jsme používali do posledního posunu pólů. Přitom se musíme naplnit pránou přes temeno a hráz, aby energie směřovala v našem těle jako shora, tak i zdola. Pak prána vchází do krystalické mřížky, obklopující naše tělo (v hvězdě-tetraedr vepsaném do sféry) a vychází v jedné z čaker. O této dechové meditaci Drunvala informovali andělé, kteří nejsou ničím jiným, než vyšším aspektem samého Drunvala. Tyto informace nedostával od Tota. Aby přežil 52 000 let v jednom těle, Tot každodenně po jedné hodině dělal následující cvičení: - byl otočený hlavou na sever, nohama na jih, soustředil se na jednu z čaker a dýchal určeným způsobem. Pak se postavil opačným směrem, aby změnil svou polaritu a dělal analogické cvičení během příští hodiny. Kromě těchto dechových cvičení, Tot každých pět let předstupoval před "Oheň Života". Netřeba říkat, jak se potěšil, když mu Drunvalo nabídl vlastní dechovou meditaci, kterou úspěšně zaměnil své dlouhodobé cvičení.

Podle slov Drunvala, prvních šest vdechování jeho sférické meditace přináší více užitku, než dvouhodinové dechová cvičení Tota. Toto sférické dýchání Kristova Poznání používají velryby a delfíni. Meditace představuje několik sérii po čtrnáct vdechů. Prvních šest vdechů slouží na vyvážení polarity v čakrách a na čištění elektrických obvodů.Následujících sedm vdechů pomáhá obnovit symetrický tok prány v těle a obnovuje sférické dýchání organismu.Čtrnáctý vdech mění energetickou rovnováhu prány nahromaděné v těle a mění trojrozměrné tvoření na štvorrozmerné.Tato meditace není jen dýchání. Slouží na harmonické sjednocení těla, dechu a srdce. Popsané cvičení obsahuje pouze prvních čtrnáct vdechů ze sedmnácti, potřebných ke zřízení Merkaby s pólem, otáčejícím se v opačném směru.Neboť vnitřní Merkaba tvoří pouze za podmínky, že vaše emocionální tělo je absolutně nedotčené, je nezbytné zcela otevřít své srdce a naplnit ho pocitem lásky a jednoty během meditace. Úplně, to znamená udělat vše, co je ve vašich silách. Nejdříve zaujměte pohodlnou polohu a uvolněte se. Zavřete oči, okolní svět od vás ustoupí. Pocítíte klid, dovolte své lásce rozletět se na celé okolí. Přitom si představujte hvězdu - čtyřstěn, kolem vašeho těla. Udělejte první nádech a představte si mužský čtyřstěn. Jeho vrchol směřuje k nebi. Hrot základny čtyřstěnu (základna je na úrovni vašich kolen, když stojíte) u mužů směřuje dopředu, ale u žen je otočený dozadu. Nyní se pokuste představit si (zapněte svou obrazotvornost), jak se mužský čtyřstěn plní zářivým bílým světlem. Celé vaše tělo je obklopeno tímto světlem.

Během tohoto nádechu zvedněte ruce dlaněmi vzhůru, palce a ukazováčky se zlehka dotýkají. Toto je mudra. Ostatní prsty se nemusí dotýkat.

Vdechujte vzduch nosem sedm sekund. Nádech má být uvolněný, klidný a rytmický. Ať vzduch ze začátku naplní vaše břicho, pak vystoupí k bránici a naplní hruď. Proveďte to v jednom pohybu. Na vrcholu vdechu neudělejte přestávku, začněte vydechovat. Pozvolna vydechujte nosem sedm sekund. Během výdechu si začněte představovat ženský čtyřstěn. Ženský čtyřstěn je otočen vrcholem k zemi, jeho hrot, se nachází na úrovni solar plexu, u mužů je otočen dozadu, u žen dopředu. Opět vidíte, jak se tento čtyřstěn naplňuje zářivým světlem.

Završením výdechu, trval asi sedm vteřin, pozastavte dýchání na pět sekund. Upriamte pohled na sebe (jinými slovy, zlehka skoste zrak), pak se podívejte nahoru a ihned přeneste pohled na zem. Udělejte to, co možná nejrychleji. Ve stejném číše si představte, jak bílé světlo ženského čtyřstěnu proniká z jeho vrcholů do země.

Musíte pocítit, jak elektřina probíhá dolů po vaší páteři. Drunvalo to nazývá Zvlnění . Toto je očišťování od negativní energie té části vašeho elektrického systému, která je spojena s moudrou (dotykem ukazováčků a palců). Nato hned přichází druhý nádech. Druhý nádech se ničím neliší od prvního, kromě jednoho detailu: při tom použijete další moudrou. Během druhého nádechu se dotýkají vaše palce a prostředníčky. Ostatní nádechy (od 3. po 6.) probíhají stejně, jako první. Všechno je stejné, kromě mudry. Během 3. nádechu držíte spolu své palce a prsteníček. Během 4.nádechu se musí dotýkat palce a malíčky. Při 5. nádechu spojte palce a ukazováčky (přesně tak, tak při prvním nádechu). 6. nádech se koná stejně jako druhý: držíte spolu palce a prostředníčky.

Následujících sedm vdechování a vydechování probíhá jinak. Není nutné představovat si mužský čtyřstěn při vdechu a ženský čtyřstěn při výdechu. Místo toho, si musíte vizualizovat trubku, procházející vašim tělem. Tato trubka se vypíná nad vaší hlavou na délku ruky a klesá pod vaše chodidla na stejnou délku. Jinými slovy, trubka plyne vrcholem mužského čtyřstěnu, který se vypíná nad vaší hlavou ve výši délky ruky. Také plyne vrcholem ženského čtyřstěnu, spuštěna na délku ruky pod vašimi chodidly. Průměr trubky se rovná průměru otvoru, který se vytváří při dotyku vrcholu palce a prostředníku.

Sedmý nádech začínáme dělat bezprostředně po zvlnění, kterým končí náš šestý výdech. Vdechujte vzduch rytmicky, asi po sedmi sekundách, jak jste to dělali při předchozích cvičeních. Během vdechování si představujte trubku, procházející vašim tělem a také oslňující světlo, stoupající po trubce nahoru a dolů. Jinými slovy, vizualizujte si pránu, sestupující shora a zároveň pránu, stoupající vzhůru zpod vašich nohou.

V té době světlo skutečně začíná proudit po vaší trubce. Teď si představte, jak se prameny světla setkávají v trubce na úrovni pupku nebo třetí čakry. Tam, kde se dvě proudění prány setkávají, v trubce, se začíná vytvářet sféra ve výši čelisti. Sféra pozvolna narůstá.

Všetko sa to deje na začiatku vášho 7. nádychu. V priebehu siedmych sekúnd, v ktorých sa koná váš nádych sa svetelná sféra postupne zväčšuje. Keď urobíte nádych, ihneď začnite vydychovať. Viac sa nesmie zadržiavať dych a pulzácia, zvlnenie.

Pri všetkých siedmych cvičeniach použite jednu a tú istú mudru - palec a ukazovák sa zľahka dotýkajú, dlane smerujú nahor.

Keď vydychujete, prána vystupuje z oboch koncov rúry a sféra, nachádzajúca sa v oblasti vášho pupka sa ďalej zväčšuje. Na konci výdychu (dlhého asi sedem sekúnd) dosahuje 8-9 palcov v priemere. Po skončení 7. výdychu okamžite pristúpte k 8. nádychu. V priebehu 8. nádychu sféra ďalej rastie a koncom 8. výdychu dosahuje svoju maximálnu veľkosť - volejbalovej lopty.

V 9. nádychu sa sféra už nesmie zväčšovať, pretože sa musí rozjasniť. Predstavte si, ako sa sféra mení na veľkú žiaru, vdychom a výdychom.

Počas 10. nádychu pokračujte vo vizualizácii, ako sa sféra stáva viac a viac jasnou. Na rozmedzí vdychu sféra načerpá kritickú veľkosť a vzplanie, ako slnko. Počas výdychu spojte pery, ako keď chcete písknuť a vydýchnite vzduch cez tento malý otvor. Nechajte vzduch úplne vyjsť z vášho tela hvizdom. Keď všetko toto urobíte, rozsvietené slnko vyjde von a uzavrie vaše telo do vlastnej sféry. Toto je sféra, ktorú Leonardo da Vinci zobrazil vo svojej kresbe. Celé vaše telo sa teraz nachádza vo vnútri sféry jasného bieleho svetla, alebo prány.

Nič menej sféra ešte nevstúpila do rovnováhy. Celá vaša energia je použitá na jej vytvorenie. Aby sa stabilizovala sféra, musíte urobiť ešte tri vdychy a tri výdychy.

11., 12. a 13. nádych a výdych je nutný na upevnenie sféry. Dýchajte rovnako, ako 7., 8.  a 9. nádych jedenkrát. Cítite, ako pramene prány prúdia po rúrke, stretávajú sa na úrovni pupka a prechádzajú do sféry okolo vášho tela.

Teraz je sféra stabilizovaná a vy ste pripravený k dôležitému 14. nádychu. Od 7. po 13. nádych sa potoky prány stretávajú v oblasti pupka. Toto nás naladilo na trojrozmernú realitu. Pokiaľ v nej chceme zotrvať, tak sa musíme zastaviť na trinástom výdychu. Ale keďže máme namierené k štvorrozmernej dimenzii, musíme urobiť štrnásty nádych.

Na začiatku 14. nádychu sa prenáša bod stretnutia dvoch potokov prány od pupka k hrudnej kosti. Veľká sféra, okolo vášho tela, rastie pritom rovnako, ako aj malá sféra, nachádzajúca sa ešte vždy vo vašom vnútri. Teraz sa posúva od pupka k hrudnej kosti.

Keď dosiahne prána tento bod, posúvate svoje vedomie do štvrtej dimenzie - na úroveň Kristovho Vedomia. Vaša mudra sa tiež mení. Muži dávajú ľavú dlaň zhora na pravú a ženy dávajú pravú dlaň na ľavú. V oboch prípadoch sa palce musia zľahka dotýkať. Takáto poloha rúk sa zachováva do konca meditácie. Ak pokračujete v dýchaní zo stredu svojho Kristovho Poznania, prejdite na povrchové, uvoľnené dýchanie a dovoľte si precítiť tok prány a lásky tak dlho, ako len chcete. Drunvalo radí vykonávať túto meditáciu najmenej desať minút.

Teraz je nevyhnutné pociťovať čistotu zmyslov a mať myšlienky o láske, pravde, harmónii a mieri. Ide o to, že v štvrtom meraní, alebo v Kristovom Poznaní sa myšlienky okamžite menia na skutočnosť. Pokračujte v štúdiu tejto meditácie, všetci skôr čí neskôr naladíte svoje vedomie na úroveň 4. dimenzie. Pritom sa budete stále viac presviedčať o moci vlastných myšlienok a o tom, že naozaj tvoria vašu realitu. Vo vašej mysli sa uskutočňuje všetko skôr, a preto musia byť vaše myšlienky dokonale čisté.

Ak ste sa rozhodli praktizovať túto meditáciu, tak meditujte denne, pokým sa nenaučíte dýchať vedome. To znamená, že pri každom nádychu si musíte uvedomiť svoje úzke spojenie s jediným duchom, prestupujúcim cely vesmír. Preto je nevyhnutné robiť denne štrnásť týchto nádychov. Vďaka ním si spomeniete na riadne dýchanie cez vlastný kanál a obnovíte si kedykoľvek svoju vlastnú sféru. Táto sférická prána tiež buduje okolo vás veľmi mocné ochranné pole, druhé po sile Merkaby. Budete sa cítiť v bezpečí a začnete dôverovať okolitému svetu.

Je veľmi dôležité pri tejto meditácii zreteľne si vizualizovať mužský tetraéder pri vdychu a ženský tetraéder pri výdychu. Platí to ako u mužov, tak i u žien. Každá z týchto postav je naplnená žiarivým svetlom prány. Ja som objavil, sám pre seba, že je užitočné skonštruovať si ich model: - teraz môžem kedykoľvek vstúpiť do tetraédera a "skúšať" ho.

Vždy pre mňa bolo ťažšie vstúpiť do mužského štvorstenu. Zvyčajne ma mietla myšlienka, kde smeruje vrchol jeho základne. Našiel som však východisko, vytvorené z konštrukcií tyčí na stan a lana. Dal som tyče do tvaru trojuholníka na zem, symbolizovali základňu štvorstena. Potom som priviazal povraz k rohom tohto trojuholníka a spojil voľné konce nad sebou pri hlave. Takto som dostal vrchol štvorstena. Dĺžka hrán štvorstena sa rovná vašej výške, alebo dĺžke vašich rozprestretých rúk. Toto mi pomohlo jasne si predstaviť tvar mužského štvorstena a neuveriteľne to uľahčilo moju meditáciu.

Taktiež som našiel účinné označenie obrysov tetraéderov rukami pred začiatkom meditácie. Inými slovami, na začiatku cvičenia som si predstavil vo vzduchu hrany mužského štvorstenu a jeho vrchol nad svojou hlavou. Zdalo sa mi, že takto si upevním jeho zobrazenie v priestore. Taktiež som si predstavil základňu ženského štvorstena na úrovni svojho solar plexu. Potom som si predstavil vrchol základne za svojim chrbtom a vrchol samotného štvorstena, nachádzajúci sa na zemi pod mojimi nohami.

Je nevyhnutné jasne si predstaviť svoje postavenie vo vzťahu k hviezde, keď sedíte alebo stojíte. V každom prípade vrchol mužského štvorstenu musí byť nad vašou hlavou vo výške natiahnutých rúk. Majte na pamäti, keď stojíte, základ mužského štvorstenu je na úrovni kolien, keď sa ale posadíte, jeho základ sa tiež posúva nadol. To znamená, že keď sa posadíte na stoličku, základňa je na úrovni bokov. Ak si však sadnete na zem, tak asi polovica mužského štvorstena bude pod zemou.

Základňa ženského štvorstena je vždy na úrovni solar plexu, čí sedíte alebo stojíte. Keď stojíte, vrchol ženského štvorstenu bude pod zemou na dĺžku ruky. Ak sedíte na stoličke, jeho vrchol sa rovnako posúva nadol. Keď si sadnete na zem, viac než polovica ženského štvorstena je pod úrovňou zeme. Praktikovaním tejto meditácie sa presvedčite o tom, do akej miery môžete najlepšie "uvidieť" tetraédere, rúrku a svetlo, ktoré ich napĺňa.

Zo začiatku sa mi ťažko darilo vizualizovať si tetraédere. Bol som schopný vidieť iba rúru a rastúcu sféru prány predo mnou. Trochu lepšie sa mi darilo vidieť svetlo. Teraz sa ale všetko zmenilo: - pociťujem toto pole ako súčasť samého seba, ako pokračovanie vlastného tela.

Prax sakrálnej geometrie mi v tom neuveriteľne pomohla. Ustavične som si robil kresby a domnievam sa, že toto je najlepší spôsob pochopenia vedy.

Geometria mi pomohla nielen v meditácii, ale tiež mi neuveriteľne uľahčila proces integrácie pravej a ľavej pologule, vďaka čomu som sa naučil uvidieť vo svete prítomnosť Večného Ducha.

Vysvetľujem si všetko toto na základe svojej schopností vidieť v akomkoľvek prežívaní možnosť pochopiť niečo nové a nikdy sa nevyhýbam experimentom. Toto mi dáva vzrastajúce pochopenie, že všetko v tomto svete sa rozvíja tak, ako je potrebné a v každom okamihu prijímam práve to, čo potrebujem. Jedna vec je pochopiť všetko konceptuálne a úplne druhá je - vedieť to z vlastnej skúseností. Konečne som našiel stratenú časť.

Proces zdokonaľujúci dýchanie natoľko, aby ste si uvedomovali pri každom nádychu svoje tesné spojenie so zdrojom života, môže byť dlhý, alebo aj krátky - všetko závisí od individuálnej osobnosti. Drunvalo hovorí, že on toto neustále pripomínal anjelom a len po dvanástich rokoch ovládol dýchanie dokonale. Predtým, ako som sa pustil do písania tejto knihy, som každodenne študoval dychové meditácie počas devätnástich mesiacov a iba nedávno som mohol pridať tri nasledujúce vdychy, potrebné na zriadenie Merkaby.

Aby ste mohli urobiť tieto tri dodatočné nádychy, je potrebné dostať povolenie od svojho Vyššieho Ja. 15., 16.  a 17. nádych uvádza polia Merkaby do pohybu. Nepovedal som vám podrobne o týchto troch nádychoch, pretože sám som ich zatiaľ neovládol dokonale. Zo začiatku som naivne predpokladal, že moje vedomosti o vedomom dýchaní (rebersing), absolútne prevyšujú predstavy väčšiny ľudí a pomôžu mi okamžite vytvoriť vlastnú Merkabu. Ale kdeže!

Na osvojenie prvých 16. nádychov som potreboval šestnásť - sedemnásť mesiacov a ešte vždy som bol vzdialený od dokonalosti. Ale predsa som docielil veľký úspech. Hlbšie som pochopil energetické pole, prostredie môjho tela a toto zasialo vo mne pocit bezpečia a ochrany.

Tiež som sa naučil spájať tieto dychové cvičenia s mojou praxou rebersinga. Teraz v procese rebersinga napĺňam sám seba pránou cez temeno tak, aby prebiehala cez čisté šuškovité teliesko a tiež ju vťahujem cez hrádzu. Je to absolútne postupný proces. Na začiatku mojich cvičení nebolo nič, okrem viery a tvrdej odhodlanosti. Okamžite mi bolo jasné, že moja spôsobilosť rebersinga mi neuveriteľne pomohla.

Pociťoval som prebúdzanie svojho šuškovitého telieska a "videl" svetlo v sebe oveľa zreteľnejšie. Jednota sa celkom úplne stala mojou živou realitou. Dýcham oveľa vedomejšie, pretože si pamätám na to, že každý nádych ma spája so životom.

Aby ste sa presvedčili o tom, do akej miery sa vám podarilo osvojiť si meditáciu štrnástich nádychov, odporúčam každému navštíviť seminár "Kvet života".

Tam skúsení inštruktori vykonajú meditáciu s vami, zodpovedajú na všetky vaše otázky a vy sa budete môcť dostatočne venovať zručnosti dýchania.

Na týchto cvičeniach vám tiež podrobne povedia o 15., 16.  a 17. nádychu, vďaka ktorým budete môcť aktivovať svoju vlastnú Merkabu.

 

 

13. Filadelfský experiment

13.1 Monumenty marsu

13.2 Mechanizmy, používajúce nevyčerpateľné zdroje energie

13.3 Venuša

13.4 Zmrzačene zvieratá

 

13. Filadelfský experiment

   Filadelfský experiment (oficiálne známy ako "Projekt dúha") bol tajný projekt na vytvorenie neviditeľných vojenských lodí alebo, aspoň, sa za taký pokladal. Áno, neviditeľných! Experiment sa uskutočňoval v roku 1943, uprostred Druhej svetovej vojny. Ani zďaleka nie je také ťažké urobiť loď neviditeľnou, ako sa to môže zdať. Všetko, čo musíte urobiť - je preniesť loď na harmonický tón nasledujúcej dimenzie, a tým sa stane neviditeľnou pre každého, kto sa nachádza na tejto úrovni dimenzie. Drunvalo tvrdí, že toto je v moci každého. Potrebnú technológiu na vykonanie experimentu nám predali Šedí. Zem už má skryté potrebné zariadenie, aby vyhrala vojnu, veď Šedí riadiaci sa úplne inými hodnotami, nám pomohli. O tom vám poviem neskôr. Preto, aby sa stalo niečo neviditeľným, alebo, aby to prešlo do harmonického tónu nasledujúcej priestorovej úrovne, je potrebné vytvoriť energetické pole, otáčajúce sa v opačnom smere s určitou rýchlosťou. Vedci, zodpovedajúci za uskutočnenie experimentu, vytvorili takéto pole na základeMerkaby. Keď sa prenesiete z jednej dimenzie do druhej, polia, otáčajúce sa v opačných smeroch musia zvýšiť rýchlosť otáčania: prejsť z rýchlosti, rovnajúcej sa deväť desatín rýchlosti svetla, na úplnú rýchlosť svetla. Preto je nevyhnutný neuveriteľne zložitý harmonický výstup.

Pritom skúsenosti vizuálnych zážitkov vedú k tomu, že priestor sa mení na červenú hmlu a prijíma tvar lietajúceho taniera. Potom sa farby začínajú meniť, prechádzajú všetkými lúčmi od červeného cez oranžový, žltý, zelený, modrý až šarlátovo-ultrafialový. Nakoniec vzplanie oslňujúcim svetlom, ktoré postupne bledne. Každý fyzický objekt zo začiatku, podľa všetkého zlatne. Zlato začína žiariť a stáva sa úplne priezračným. V túto dobu môžete vidieť cez všetky veci.Potom preukazujete úplnú tmu a uskutočňujete deväťdesiat- stupňový posuv, skladajúci sa zo štyridsaťdva päťhranných posunov. Noty rôznych priestorových úrovní sa nachádzajú vo vzájomnom 90 stupňovom uhle. Po tomto deväťdesiat stupňovom posune sa dostávate na úroveň inej dimenzie.

Nech by boli výsledky Filadelfského Experimentu akékoľvek, mal skutočne miesto v reálnom živote a bol uskutočňovaný vojnovo námornými silami USA v roku 1943. Preto bola použitá vojnová loď USS Eldridge. Vedci chceli urobiť túto loď neviditeľnou kvôli rádiolokátoru, avšak nie úplne neviditeľnou. Počas experimentu sa farby menia z červenej na oranžovú, žltú a zelenú. To netrvá príliš dlho, no dosiahnuť daný stupeň sa experimentátorom nepodarilo. Bolo to asi to isté, ako keď sa zdvihne tryskové lietadlo niekoľko metrov nad zem, a potom vypne motor.Inými slovami, experiment okamžite stroskotal. Vojnová loď s celou posádkou zmizla zo zorného poľa asi o štyri hodiny. Keď sa objavila, niektorí z členov posádky boli doslova vtlačený do paluby, dvoch našli v sekciách, niektorých nenašli vôbec, a ostatní sa striedavo materializovali znova nematerializovali. Pravdaže všetci, čo zostali nažive boli úplne dezorientovaní.

Dvaja z členov posádky sa hodili do vody v nádeji dopátrať sa súše. A skutočne sa ocitli na pevnine, ale nie vo Filadelfii, ale v Long- Ajlende (v jednej zo štvrti New Yorku) v roku 1983. Oni "vyplávali" práve v tomto čase, pretože vtedy sa uskutočnil obdobný experiment, ktorý získal názov "Montouxký projekt" . Bol spojený s Filadelfským Experimentom roku 1943. Títo dvaja boli bratia, ich mená sú - Dunkan a Eduard Kamerony.

Obidva experimenty sa uskutočňovali 12. augusta. Usudzujúc podľa slov Al Bileka (tvrdí, že on sa v skutočnosti volá Eduard Kameron, a že on je jeden z tých dvoch, ktorí sa hodili do vody z lode USS Eldridge), na našej planéte existujú štyri bio- polia, a všetky dosahujú vrchol intenzity každých dvadsať rokov (1943,1963,1983, a teda práve 12. augusta ). Toto nás vedie k tomu, že magnetická energia tiež dosahuje svoj vrchol v túto dobu. Táto energia stačila na zriadenie hyperpriestoru, do ktorého v roku 1943 vošla vojnová loď .

Al Bilek tiež hovorí, že vďaka týmto dvom experimentom sa Šedým podarilo preraziť obrovskú dieru v časopriestore.Toto bolo urobené zámerne, pretože podobná diera dávala možnosť bezpočetnému množstvu mimo planetárnych lodí stať sa členom atmosféry Zeme. Istotne, všetko toto bola príprava na hromadné "ticho" posádky prišelcov na územie Spojených Štátov Ameriky. Vďaka tomuto vpádu bola podpísaná zmluva medzi Šedými a USA. Pri lineárnom časovom výpočte Filadelfský Experiment roku (1943) predpokladal Mountouxký Projekt roku (1983), ale posledný vyvolal takú časovú slučku, že obvyklá lineárna chronológia jednoducho nie je použiteľná.

Drunvalo hovoril, že sa stretol s Dunkanom Kameronom, vďaka Pitovi Kerrolovi, newyorskému inštruktorovi, ktorý cvičil pilotov prieskumných lietadiel. Tiež sa zoznámil s bývalým štátnym zamestnancom, menom Preston Nikole, ktorý prijal spoluprácu na Montouxkom Projekte. Dunkan disponoval schopnosťou vidieť otáčajúce sa polia energií okolo tela Drunvala, a to mohli len nemnohí. Drunvalo tiež videl, že okolo tela Dunkana rotujú energetické polia, napriek tomu, že tieto polia neboli vyvážené. Chrbtica Dunkana bola použitá na riadenie polí pri oboch veľkých experimentoch. Takto postupujú aj ďalšie druhy cicavcov, napríklad veľryby a delfíny. Vodca skupiny využíva vlastnú chrbticu na spracovanie elektromagnetického poľa, a ostatní sa napájajú na toto pole. Pripomína to jednotný viacbunkový organizmus. Celá skupina bezvýhradne pláva za vodcom. To objasňuje fenomén vychádzajúcich veľrýb na breh. Vodca vychádza na breh pre neho z jasných dôvodov, zostávajúca skupina veľrýb sa však púšťa ihneď za ním ako jedno telo.

A teda, Dunkan Kameron bol využitý v oboch experimentoch. Diera v časopriestore viedla k vzniku veľkých lievikov energií v štvrtej dimenzii, ktorými sa, podľa slov Drunvala, veľmi znepokojovala americká vláda. Ak táto energetická smršť prenikne do našej dimenzie veľkým priestorom, Zemi hrozí úplné zničenie. Je možný zánik celej planéty.Predsa však, ako hovorí Drunvalo, vyššie bytosti sa preto príliš neznepokojujú. Nepredstavuje to podľa nich mimoriadny problém.

 

13.1 Monumenty marsu

   Práve Šedí, a nie naša vláda prevádzali časom tieto experimenty. Dôvody Šedým neposkytla naša vláda, ale takzvaná "tajná vláda". Cieľom experimentov vôbec nebolo urobiť neviditeľnú vojenskú loď - to slúžilo iba ako zámienka. Šedí mali čoraz ďalekosiahlejšie plány, spojené s Marsom. Spomeňte si, pred miliónom rokov ich predkovia prevádzali podobný pokus; zanechali dokonca aj pamätník na Marse, matematici demonštrujú svoje kladné výsledky. Tento pamätník bol po prvý raz sfotografovaný v roku 1976 kozmickou loďou NASA "Viking". Na týchto snímkach zaznamenali niečo, pripomínajúce ľudskú tvár. Snímka bola urobená na Marse a získala názovSidonej. "Viking" tiež urobila snímky jednej päťstrannej a niekoľkých štvorstranných pyramíd, a tiež radu iných zaujímavých objektov. Niektorí ľudia, Vincent di Petro a Gregori Molejaar (pracovníci NASA) a neskôr aj Richard Chouglend , získali prístup k snímkam, zhotovenými kozmickou loďou "Viking" a zverejnili ich. Po interpretácii snímky pamätníka z Marsu (NASA priznala fakt ich existencie veľmi neochotne), Chouglend a geológ Erol Torun prijali na štúdie geometriu objektov. Chouglend preštudoval sakrálnu geometriu a pozorne preskúmal fotografie objektov a prišiel k záveru, že uhly medzi pyramídami zobrazujú malý tetraéder vpísaný do sféry. Ak bod sféry, ktorého sa dotýka vrchol vpísaného tetraédera, prijmeme za pól, tak sa základňa tetraédera bude dotýkať so sférou v mieste 19,47 (zaokrúhlene 19,5) stupňa šírky opačného pólu pologule. Ak však vložíte do sféry hviezdu - tetraéder, tak základy tvoriace tetraéder sa budú dotýkať sféry na 19,5 stupni severnej a južnej šírky (Obr. 13.1).

Richard Chouglend zistil, že táto hodnota sa vyskytuje na všetkých snímkach pyramíd z Marsu. Netreba pochybovať o tom, že má zvláštny význam. Richard Chouglend tiež preštudoval fotografie z Jupitera, Saturnu a Neptúna, zhotovené rôznymi kozmickými loďami a zistil, že červená škvrna Jupitera je na 19,5 stupňa šírky, rozmerné tmavé pásmo Neptúna sa taktiež nachádza na 19,5 stupňovej šírke a výskumníci sa domnievajú, že analogická tmavá škvrna Uránu je taktiež umiestnená na 19,5 stupňa južnej šírky. Saturn vyjasňujú dve hmloviny, ktoré sú na 19,5 stupni ako južnej, tak i severnej šírky. Avšak, ak si k tomu prezriete slnečnú aktivitu, tak uvidíte, že škvrny na Slnku sú umiestnené na 19,5 stupni južnej a severnej šírky. Na Zemi sopka Monakej (Havajský ostrov) tiež pripadá na 19,5 stupeň severnej šírky.

Podľa Drunvala, okolo každej planetárnej mriežky existujú tri otáčajúce sa elektromagnetické polia vo forme hviezdy - tetraéderov. Chouglend a NASA len teraz začínajú tušiť o ich prítomnosti.

Ľudia z NASA nechcú, aby sa nám stali známe objavy pyramíd z Marsu a robia všetko možné, aby zosmiešnili výskumníkov týchto objektov, dokonca aj keď patria k ich organizácii. Prečo, ale chce vedenie utajiť pred nami tieto údaje? Odpoveď na túto otázku získate neskôr, keď sa budeme rozprávať o Tajnej vláde, o Šedých a zmenách na planéte Zem.

 

13.2 Mechanizmy, používajúce nevyčerpateľné zdroje energie

   Už existujú stroje, pracujúce na nevyčerpateľných zdrojoch energie. Ich technológia je založená na otáčajúcich sa energetických poliach. Jeden z týchto prístrojov sa volá "stroj N" a podľa slov Drunvala sa teraz nachádza v Indii. Čoskoro bude predstavený verejnosti. Toto zariadenie môže spracovávať de facto neobmedzené množstvo elektrickej energie. Náklady na jeho údržbu neprekračujú niekoľko sto dolárov a je nezničiteľný. Nikola Tesla sa pokúšal darovať svetu bezplatný energetický zdroj už pred mnohými rokmi. Pozrime sa, čo o tom napísal Georg Endrius vo svojej knihe "Mimozemskí nepriatelia a priatelia":

   Tesla chcel darovať svetu bezplatnú a nevyčerpateľnú energiu, čerpaním elektriny zo Zeme a atmosféry a jej šírením sa na vzdialenosť vo forme vĺn, ako sa to deje pri rozhlasovom prenose. Táto myšlienka zrejme nebola po vôli magnátom, majiteľom elektrární a výrobcom zariadení, tým menej ropným kráľom. Prišiel rok 1910  a úbohý Tesla ostal sám. Ľudia zaistili jeho finančnú podporu, ale boli nútený vzdať sa svojich zámerov pod tlakom veľkých hráčov. Opustený všetkými, ktorí rešpektovali nerozum a úplne zničený Nikola Tesla zomrel v Spojených Štátoch v roku 1943.

Keďže Mocní tohto sveta nám nechceli poskytnúť možnosť spoznania bezplatnej energie, tak toto poznanie nevyhnutne pripadá nám. Podľa Drunvala, projekt už bol predstavený na prerokovanie Organizácii Spojených národov a informácia sa k nám skôr čí neskôr dostane.

 

13.3 Venuša

   Podľa slov Drunvala, na Venuši rovnako existuje monumentálny komplex. Vie o tom aj NASA. V januári roku 1985 vedenie objavilo na Venuši komplex stavieb, analogicky podobný komplexu v Gíze. Je presne rovnaký ako pyramídy a sfinga v Egypte. Existuje viac dvestoročných fotiek Siteriánskeho komplexu. Drunvalo potvrdzuje, že hovoril s ľuďmi, priamo sa zaoberajúcimi touto otázkou.

Americký Výbor pre otázky duševného zdravia, zložený z dvadsiatich ľudí (konzultuje s NASA, keď príde reč o možnostiach existencie života na iných planétach), dal v máji roku 1985 povolenie na zverejnenie informácií o Venuši. To znamená, že vedenie bolo nútené urobiť to, pod tlakom zákona.

Informácia bola odovzdaná jednou televíznou stanicou v štáte Florida iba raz. Samozrejme, nikto tomu neveril. Zverejnením informácie NASA formálne splnila požiadavky zákona a získala príležitosť utajiť ostatné údaje. Ihneď nato NASA vyslala k Venuši druhú kozmickú loď, ktorá zosnímala 90 percent povrchu planéty. Absolútne môžeme preskúmať iba trojrozmerný aspekt Venuše, ale nevieme, ako možno zdokumentovať štvorrozmerný aspekt planéty. Ak odídete na inú planétu, tak sa najskôr musíte naladiť na potrebnú priestorovú hladinu a určiť, čo sa na nej deje. Život existuje len v určitých dimenziách. Trojrozmerná úroveň Venuše je neobývaná. Na Venuši život prekvitá na úrovni 4. dimenzie. Túto krásnu planétu obýva rasa Chatorov, najvyvinutejšia a najmúdrejšia rasa v našej slnečnej sústave. Vývojom vysoko prevyšujú ľudí, Šedých aj Nefilimcov. Chatorovia - sú bytosti Kristovho Vedomia. Výškou dosahujú desať- šestnásť stop a celá ich náuka je založená na akustickom prúdení, vystupujúcom rovno z ich hrdla. Predstavujú svetlo a čistú lásku. Dlhú dobu pracovali spolu s Egypťanmi. Sústava pyramíd na Venuši vznikla vďaka trvalému spojeniu našich dvoch rás.

Podobné komplexy existujú aj na Mesiaci. Na obrátenej strane Mesiaca máme malé základne. Útvar strategickej obrannej iniciatívy NASA vypracoval tajný plán "Klementína" po vypustení kozmickej lode v tomto pásme v roku 1994. Dovoľte mi, vrátiť sa k Filadelfskému Experimentu a povedať vám o skutočnej príčine, ktorá k nemu Šedých viedla. Keď bola atmosféra Marsu už úplne vyčerpaná, Marťania (prarodičia súčasných Šedých) sa rozhodli postaviť komplex na Sidónii, aby potom vytvorili vonkajšiu Merkabu, stroj priestoru - času, pomocou ktorej by mohli prejsť do budúcnosti. Komplex na Sidónii nebol vytvorený preto, aby názorne demonštroval konštrukciu Merkaby. Tento komplex sám bol mechanizmom na jej zriadenie. Podľa tvrdení Tota, sa toto stalo minimálne pred miliónom pozemských rokov. Marťanom sa pošťastilo a previbrovali do Atlantídy 67-ho tisícročia p.n.l. Budúce pokolenie Marťanov sa pokúsilo zopakovať tento experiment asi pred šestnásť tisíc rokmi, ale tentoraz nad ním stratili kontrolu, prerazili dieru do priestorových úrovní, čo viedlo k tomu, že duchovia všetkých priestorových úrovni sa usídlili do tiel obyvateľov Atlantídy. Drunvalo nevie, koľko ešte podobných experimentov sa pokúšali Šedí uskutočniť, ale vie, že jeden z nich sa stal v roku 1913. Uskutočnili ešte jeden pokus v roku 1943 (Filadelfský experiment) a ďalší - v roku 1983 (Montouxký Projekt). V budúcnosti nám hrozí ešte aspoň jeden experiment. Al Bilek tvrdí, že prijímal spoluúčasť v Montouxkom Projekte a hovorí, že vykonávatelia návrhu objavili v sebe schopnosť slobodne cestovať v čase. Mohli vniknúť akokoľvek ďaleko do minulosti aj budúcnosti. Drunvalo o tom hovorí inak. Podľa jeho slov vedci, zúčastňujúci sa na spracovaní projektu, boli schopní preniknúť do minulosti na milión rokov, kde narazili na stenu. Taktiež mohli vniknúť po rok 2012, kde znova narazili na ďalšiu stenu. Príčina je v tom, že prvý experiment sa uskutočnil pred miliónom rokov a Šedí nesmú prenikať ďalej za tento dátum. Taktiež nemôžu prejsť do budúcnosti po roku 2012, keďže v tom čase sa má konať ich posledný experiment. Všetky experimenty sú spojené medzi sebou, nielen Filadelfský Experiment a Montouxký Projekt, ale všetky!

Šedí sa pokúšajú vyriešiť niektoré svoje problémy, a preto získali slobodu na vyšších úrovniach existencie. Život vytvára situácie, v ktorých sa obohacujeme všetci. Takže nie je potrebné odstraňovať Šedých, aby bolo všetko v poriadku.

 

13.4 Zmrzačene zvieratá

   Iný aspekt experimentálnej aktivity Šedých na našej planéte - je zmrzačenie zvierat. Príčina, pre ktorú Šedí ničili zver (zámerne používam minulý čas), spočívala v prianí pochopiť sexuálnu energiu. Šedí stratili vlastnú sexualitu veľmi dávno a pokračovali v udržiavaní vlastného rodu skúmavkovým spôsobom.

Za posledných dvadsať rokov je známych tisíc prípadov úhynu zveri (a tiež aj iných zvierat). Linda Moulton Chouv, jedna z prvých výskumníčok tohto úkazu na Zemi, pripravila televízne vysielanie, venované úhynu zveri, s názvom "Podivné jatka" a napísala knihu "Jatka prišelcov". Zo začiatku ju napadlo, že v tomto prípade je zapletená americká vláda, ale, vniknutím do problému hlbšie, vedecká pracovníčka pochopila, že to je práca technologicky vyspelejších bytosti. Objavila, že zárez je urobený neuveriteľne tenkým laserovým zariadením, ktorý ľudstvo nemá k dispozícii. Ba čo viac, zo zmrzačených kráv boli odsaté úplne všetky erytrocyty, a toto ľudia jednoducho nemohli uskutočniť.

Šedí tiež unášali ľudí a vykonávali na nich experimenty. Množstvo podobne unesených ďaleko prevyšuje čísla, uvedené vo vládnej dohode. Toto robili s cieľom štúdií našej sexuálnej a emocionálnej energie. Podľa Drunvala, Šedí teraz opustili Zem a objavila sa nádej, že podobné prípady sa nezopakujú.

Šedí si uvedomili, že preto, aby sa dostali z pasce, do ktorej sami seba dohnali, oddelením sa od zdroja života, je nevyhnutne vrátiť sa do vlastných emocionálnych tiel. Bohužiaľ, našli len jeden spôsob uskutočniť tento cieľ - preskúmať náš intelekt. Tento postup v žiadnom prípade nemohol viesť k úspechu. Pôvodne Šedí boli vytvorení podobne ako my: ich emocionálne telá boli nepoškvrnené. Len spoluúčasť na vzbure Lucifera ich oddelila od jedinej reality. Zašli príliš ďaleko vo svojom mechanickom priemyselnom vývoji a to prestalo prinášať kladné výsledky. Podobná technológia sa neraz používala vo vesmíre a zakaždým boli dôsledky katastrofické. Konštrukcie kozmických lodí na medziplanetárne cesty a roboty na plnenie celej práce vždy priviedli svojich tvorcov k strate emocionálneho tela - základného zdroja sily. Môžete vytvoriť Merkabu vonkajšou cestou. Preto sú potrebné len vedomosti. Nie je potrebná ani láska, city, ani emócie. V dôsledku toho získate UFO. Akékoľvek UFO, alebo lietajúci tanier, je založený na princípe vonkajšej Merkaby. Problém spočíva v tom, že podobné objekty vás izolujú od zdroja života a stávajú sa dôvodom straty emocionálneho tela. Do konštrukcie vonkajšej Merkaby nevkladáte pôsobenie vlastných citov, ani lásku, nič z toho, čo potrebujeme z emocionálneho tela. Takýto postup vyvoláva stav, vo všetkom sa opierajúci o logiku, zbavený emocionálneho tela.

Existuje ešte jeden problém (alebo osudová chyba) vonkajšej Merkaby: nastavuje hranice vášho uvedomenia na iné priestorové úrovne. Hviezdna brána vyšších dimenzií sa budovala s tým výpočtom, že na prechod cez ňu boli potrebné emócie. Túto súčasť nerešpektoval Lucifer - 4. anjel, vzbúril sa proti Bohu, želaním položiť do osnovy tvorenia vonkajší spôsob. Pred milión rokmi sa Mars zachvel v pred smrteľnej agónii. Bol to dôsledok predchádzajúcej vzbury Lucifera. V dôsledku toho sa zničilo mnoho planét a celé úseky kozmu. Marťania tiež neuveriteľne "vynikali" vo svojej neschopnosti milovať, úplne stratili emocionálne telá. Opierali sa iba o logiku, čo viedlo k zničeniu ich planéty a k previbrovaniu sa v čase do Atlantídy, priniesli so sebou však aj svoju chorobu.

Terajšia vzbura Lucifera sa začala v našej galaxií asi pred 200 tisíc rokmi. Šedí boli základnou silou tejto vzbury. Teraz osídlili stovky planét našej galaxie, ale prevažne sa zamerali na Alnilama - stredné hviezdy pásma Orióna. Marťania sú jednými z ich prapredkov. Šedí sú zbavení emocionálnych tiel. Zanikajú im pre osudné chyby: ich tvorenie bolo postavené na vonkajšej Merkabe. Dostali sa do pasce v tejto úrovni existencie. Šedí nesmú preniknúť na nasledujúce oktávy existencie, pretože sa oddelili od reality natoľko, že dokonca zabudli, čo je to láska. To znamená, že nemôžu "cítiť" tvorenie vlastnej cesty. Teraz si uvedomili svoj problém, pochopili ho logicky, ale nemôžu nájsť riešenie.

Vo svojich experimentoch na ľuďoch sa Šedí pokúšali spojiť s nami, vložiť do vlastnej podstaty nádej, že takto nejaká čiastočka ich "Ja" bude môcť vydržať. Klonovali ďalšie rasy na tejto planéte, aby uchovali vlastný dedičný základ populácie. Experti klonovania Šedých, dlhú dobu vykonávali široko - rozsiahle experimenty na ľuďoch. Vytvorili množstvo experimentálnych modelov človeka, pri hľadaní ideálnej bytosti. Zaoberali sa tým, keďže vedeli, že ich druh je odsúdený na vyhynutie. Ich experimenty s ľuďmi boli pokusom o vyšľachtenie kríženca človeka a Šedého. Pochopili celú zbytočnosť svojho úsilia, že sú odsúdení na vyhynutie ako druh. Avšak vesmír im dal svoje povolenie na túto činnosť, keďže od dôb previbrovania sa Marťanov do Atlantídy sú dejiny Zeme s nimi tesne spojené.

Do tejto drámy bolo zatiahnutých minimálne päť mimozemských rás. Bytosti z iných dimenzií nás chceli poistiť od krajných opatrení, ktoré mohli Šedí urobiť. Podľa Drunvala, sa Šedí prednedávnom pokúšali zmiesť ľudstvo s povrchu Zeme, veľmi prudkým otváraním štvrtej dimenzie. Keby sa ich pokus úspešne uskutočnil, už by sme neexistovali. Stúpanie na vyššie dimenzie je nutné robiť pozvoľna a prirodzene. Keď sa Šedí pokúšali urýchľovať tento proces, tak vytvorili mriežku okolo Zeme a už stačilo len otvoriť okno do nasledujúcej dimenzie. Takéto okno funguje obojsmerne, a preto, aby ich pozemskí Nanebovzatí Učitelia nemohli zastaviť, Šedí urobili nesmierne malé okná a chaoticky rozsiali drobné diery na celú kryštalickú mriežku okolo Zeme. Avšak Vzkriesení Učitelia, používajúc lásku, stačili pochopiť túto chaotickú kresbu a keď sa okno otvorilo, posielali cez neho lásku a takto zapečatili svetlom priestorovú dieru. Počas troch mesiacov po tom, čo sa stalo, Šedí udržiavali hrobové mlčanie.

Toto všetko sa stalo pred 3- 4 rokmi a Šedí vedia, že toto bola ich posledná šanca na našej planéte. Videli, že vedomie ľudstva sa už priblížilo k tomu, aby si vzalo pod kontrolu planétu, ponorenú do spánku. Toto sa, vlastne stalo, keď Peruánčan, vystúpil na Kristove Vedomie, dokázal zodvihnúť zo Zeme kozmickú loď v Egypte a "namieriť ju na skazu" Šedých.

A na záver, rozhovorom o vzbure Lucifera, by som chcel ešte raz podotknúť, že vnímanie týchto udalosti z pozície dobra a zla vedie k obmedzeniu ich interpretácie. My sme uviazli v polárnom vedomí 3. dimenzie. Z pohľadu vyšších dimenzií, je to prirodzený proces s jeho nerozlučnými aspektmi dobra a zla. Všetko má svoj cieľ a aj my sa k nemu blížime.

 

14. 1972

   Najskôr vám poviem o tom, ako Tot spolu s ďalšími Vzkriesenými Učiteľmi pristúpili k vytvoreniu syntetickej kryštalickej mriežky Kristovho Poznania na tejto planéte preto, aby odstránili dôsledky konfliktu udalosti v Atlantíde medzi Marťanmi a Zemou. Keď Vzkriesení Učitelia pristúpili k vybudovaniu mriežky, najskôr prerazili vrty na území Egypta, aby našli ohne života Hál Amenti a aktivovali geomantiu pomocou posvätných bodov na celej Zemi. Ďalej Vzkriesení Učitelia vypočítali, že do zimy roku 1998 musíme vstúpiť do 4. dimenzie, avšak najskôr sa to podarilo urobiť len málokomu. Na tomto experimente (zriadenie syntetickej kryštalickej mriežky Kristovho Poznania) nebolo nič zvláštne. Pravidelne vznikala na iných planétach. Pri prechode z jednej úrovne vedomia do druhej a nikto vo vesmíre nevidel v tomto procese nič zvláštne. Popritom všetkom asi pred 200 rokmi obyvatelia Síriusa, ktorí sú našim vyšším aspektom, pochopili, že existuje hrozba, že my to nikdy nedosiahneme. Predvídali udalosť, ktorá sa mala stať v roku 1972, a pochopili, že preto, aby sme vydržali, musíme byť v tom čaše na úrovni 4. dimenzie. A keď dosiahneme túto úroveň, problém nesmie vzniknúť, v opačnom prípade bude hroziť celej planéte záhuba, domnievali sa. Čas prešiel a začalo byť jasné, že ťažko dosiahneme 4. dimenziu.

Síriusania si ani zďaleka neželali byť apatickými svedkami našej smrti. My sme v istom zmysle ich deťmi. Prechovávajú k nám rodičovské city. Začali hľadať spôsob riešenia tohto problému, avšak neúspešne. V histórii vesmíru neexistuje známy spôsob záchrany planéty, ktorá sa ocitla na tej úrovni vedomia, na ktorej je Zem dnes. Keď sa podobné veci diali v minulosti, niesli so sebou nezadržateľnú skazu planéty. Avšak obyvatelia Síriusa sa nevzdávali a objavili, že v odľahlej galaxií existuje predstava riešenia podobnej situácie, avšak ešte nebola vyskúšaná v praxi. V tomto čase ešte neexistovala úplná istota o tom, či budeme môcť sami postúpiť na potrebnú úroveň (veď vedomie niekedy koná obrovské kroky), ale obyvatelia súhvezdia Sírius predpokladali najhoršie. Preto robili všetko možné, aby pretvorili do života svoju ideu.

Vytvorili živú loď bez švov dlhú 15 míľ. Mala tvar cigary čiernej farby a spájala v sebe uhlík a silikónové formy života. Táto živá konštrukcia disponovala vedomím. Jeden jej koniec bol priezračný a tam sa nachádzala posádka, skladajúca sa z 300-350 obyvateľov tretej planéty Síriusa. Boli bieli, skrášlení zlatými znakmi. Plán bol vypracovaný do všetkých detailov a ako prídavok k veľkej lodi boli vytvorené malé kozmické systémy, vo forme lietajúcich tanierov - od 12 do 20 stôp v priemere. Obyvatelia Síriusa urobili všetko potrebné na zhotovenie a vypočítanie rôznych možností a rozhodli sa počkať určitý čas.

Vrátili sa na Zem. V roku 1972 bol Drunvalo vyslaný do Kanady. Tam sa mal tajne spojiť s človekom menom Dávid Sudzuki. Sudzuki bol  všestranne vzdelaný človek, súčasne pracujúci na niekoľkých úrovniach. Študoval genetiku, avšak nie cez mikroskop, ale cez ďalekohľad. Veril princípu: "čo je hore, to je aj dolu". Ak sa pozeráte na rozmerné veci, tak môžete rozlišovať všetky pohyby oveľa zreteľnejšie. Pozoroval let asteroidov a takto chápal zákony genetiky.

Sudzuki sa tiež zaujímal o slnečnú aktivitu a mal k dispozícii skupinu ľudí, neustále pozorujúcu Slnko. Vedel, že v roku 1950 boli výskumníci svedkami doposiaľ neznámeho javu. Žiarenie v podobe špirál sa vychrlilo zo Slnka a prebehlo celkom popri Zemi.

Zem sa otáča okolo svojej osi a os sa odchyľuje sama o sebe, robiac niekoľko cyklov. Doba trvania pozvoľného cyklu (precesia) predstavuje 25 920 rokov. Existuje aj iné rozkývanie osi - dozadu a dopredu, trvajúce 46 000 rokov. Existujú ešte iné odklony, jeden z nich prebieha po 14-tich rokoch. Podľa Sudzukiho, v roku 1950 sme sa nachádzali v krajnom bode tohto výkyvu. Keď špirála preletela vedľa Zeme, rozsah výkyvov sa zväčšil, avšak návrat osi do predchádzajúcej polohy sa zabrzdil. Vedci venovali štrnásť rokov tomu, aby vypočítali, že zmeny v odklonených osiach môžu viesť k posunu pólov a Zem tým získa nový severný a južný pól. V roku 1964 si tým boli už istý.

Sudzukiho skupina študovala získané podklady ešte štyri roky. V roku 1968 vedci prišli k definitívnemu záveru o tom, že presun pólov je neodvratný. Sudzuki upovedomil najskôr kanadskú vládu, potom vládu Spojených Štátov a aj iných krajín o tom, že čoskoro má vzniknúť nový severný a južný pól. Povedal im o tom, že každé tri roky Slnko prepúšťa špirálové žiarenie s presnosťou hodinových ručičiek, len intenzita tohto žiarenia, čím ďalej viac narastá. Z ich výpočtov vychádza záver, že v roku 1972, v období medzi augustom a novembrom, sa energetická hladina zvýši natoľko, že na Slnku dôjde k výbuchu, pričom výbuch bude nevídanej sily. Vedci tiež predpovedali, že ďalšia explózia sa stane v roku 1984 a čoskoro nastane presun pólov.

Táto udalosť sa stala 7. augusta roku 1972. Z nášho pohľadu to bol veľký kozmický jav (my sme, pravdaže nevedeli, že by sme sa neobišli bez zásahu obyvateľov Síriusa). Vo svojej knihe "Kozmický almanach" Anton P. Kertis to pomenoval "najzúrivejšou slnečnou búrkou zo všetkých videných". Podľa "Vedeckého vestníka":

   "V prvých augustových dňoch sme boli svedkami mocnejšej slnečnej aktivity. Medzi 2.- 7. augustom bol pozorovaný silný výbuch na Slnku... To, čo sa stalo v prvých dňoch augusta je najdôležitejšou zo všetkých zaregistrovaných udalostí... Pri výbuchu, ktorý sa stal 7. augusta, dozimetre neboli schopné ukázať presné hodnoty radiácie, keďže nepostačovali dieliky ich stupnice ... "

Slnečný vietor, priemerná rýchlosť ktorého bola 500 kilometrov za sekundu, v týchto dňoch dosahovala 2 a 1/2 milióna míľ za hodinu a len o tri dni jeho rýchlosť klesla na 1 a 1/2 milióna míľ za hodinu a táto rýchlosť zotrvala 30 dní. Podobné sa kedysi javilo byt nemožným, avšak stalo sa to. Správy o týchto udalostiach boli zverejnené vo všetkých veľkých vedeckých časopisoch a v mnohých novinách sveta. Ale vedci tápali v dohadoch, jediné, čo boli schopní ponúknuť, bolo vyloženie vedeckých údajov. O šesť mesiacov Dávid Sudzuki zvolal medzinárodne vedecké sympózium, aby na ňom zhodnotili možné dôsledky výbuchu. Drunvalo sa rozlúčil s vedcom tri mesiace predtým a nevedel, čo sa odohrávalo na sympóziu. Avšak dozvedel sa, čo sa po sympóziu (od augusta do novembra roku 1972) objavilo v tlači, množstvo publikácií, týkajúcich sa tohto problému. Avšak po sympóziu, prebiehajúceho od júna do júla roku 1973, nastalo úplné mlčanie, akoby sa vôbec nič nestalo.

Keby sa obyvatelia Síriusa nezapojili, explózia by nás v každom prípade zničila. Zničila by aj celý život na planéte až po mikroorganizmy. Teda, čo sa stalo naozaj: naše Slnko sa rozšírilo do veľkosti gigantickej červenej pulzácie a zabralo priestor na orbite Jupitera. V takomto stave muselo zotrvať počas tisíc rokov a potom sa navrátiť do svojho obvyklého stavu. Ak by sme boli na to pripravení a nachádzali by sme sa v túto dobu na úrovni Kristovho Vedomia alebo vyššie, tak by nám stačilo jednoducho sa naladiť na potrebné vibrácie a vnímať podobné zmeny ako krásny úkaz. Ale keďže sme boli vrátení späť vo svojom vývoji udalosťou, ktorá sa stala pred šestnásť tisíc rokmi v Atlantíde, nepodarilo sa nám dovtedy vstúpiť do Kristovho Poznania a pripraviť sa náležitým spôsobom. Vtedy k nám prišlo 144 tisíc rás z rôznych dimenzií na pomoc. 80 tisíc rás prišlo na Zem už v polovici januára 1972. Pustili sa do horúcej rozpravy ohľadom tejto situácie a takto mohli pozastaviť červenú pulzáciu Slnka a 79 200 rás rozhodlo: "nie je tu žiadna nádej, nestojí za to sa dokonca ani modliť o záchranu ľudstva. Je treba vrátiť sa domov". A vypravili sa domov, verní svojej politike nezasahovania. Niekoľko stoviek obyvateľov s iným pohľadom (z Plejád, Aldebarana a iných súhvezdí) sa rozhodli ostať, počúvnutím mienky obyvateľov Síriusa. Delegácia Síriusa mala poruke nielen všetko potrebné technické vybavenie, ale s nimi prišla na Zem aj skupina vyslancov. A vo chvíli, keď situácia prijala hrozivú podobu, skupina vyslancov vyslala ku Galaktickej Rade prosbu o dovolenie vykonania experimentu. Ak by existovala nádej, že po výbuchu by prežil aspoň jeden pozemšťan, boli by zlyhali. Ale keďže na to nebola už ani najmenšia nádej, vyslanci obdržali rozhodnutie. Členovia Galaktickej Rady najskôr vypočuli názory vyslancov na to, koľko ľudí budú môcť zachrániť výsledkom experimentu. Nevedeli, čo odpovedať: "Možno dvoch alebo troch ľudí, ale isto nie viac ako desať". Hlavným predpokladom získania povolenia na uskutočnenie experimentu bola viera v to, že pomôžu zachrániť aspoň jedného človeka. Po pravde povedané, bol to radikálny krok, na ktorý sa predtým nikto neodvážil a oni nevedeli, koľko ľudí sa im podarí zachrániť.

Dosiahnutím povolenia, vyslanci Síriusa ihneď pristúpili k prácam a o tridsať dní mali k dispozícii všetko potrebné. Dali ku kryštalickej mriežke Zeme ten najväčší objekt vo forme cigary a umiestnili ho na membránu vedomia planéty, nachádzajúcej sa vo vzdialenosti 440 000 míľ od povrchu Zeme. Naladili ho na ten najvyšší pozemský harmonický tón a tým sa objekt stal pre nás neviditeľným. Taktiež rozmiestnili osem maličkých lietajúcich tanierov na vrcholy hviezdy - štvorstenu, okolo našej planéty. Existuje jedna taká hviezda, vpísaná do zemegule, ale existuje aj iná, oveľa väčšia, vzdialené body ktorej sa nachádzajú vo výške 10 000 míľ od zemského povrchu. Jej vrcholy sú aj čakrami Zeme. Z veľkej lode našich spasiteľov spustili laserový lúč (nevieme ho analyzovať). Tento lúč mal v priemere osem palcov, bol rozdelený na drobné farebné numerické lúče a disponoval rýchlosťou svetla. Toto svetlo prebiehalo z jedného sveta do druhého.

Lúč vstúpil na severný pól a dostal sa na jeden z malých lietajúcich tanierov, umiestnených na vrchole tetraédera. Tam enormné množstvo informácií, nahromadených v laserovom lúči bolo rozdelených na tri lúče (červený, modrý a zelený). Tieto lúče boli odovzdané trom iným kozmickým lodiam, ktoré ich zároveň poslali zostávajúcim trom lodiam a výsledkom bolo, že lúče sa stretli na Južnom póle. Na Južnom póle boli opäť prevedené na informáciu a táto informácia bola spracovaná v strede Zeme. Odrazením sa zo stredu Zeme, informácia prenikla na povrch vo forme malého lúča svetla. Lúče, prichádzajúce zo stredu Zeme, spojili všetkých ľudí a zvieratá planéty.

Pamätajte, že vyslanci Síriusa nás chceli ochrániť pred stenou ohňa a dosiahli svoj cieľ. Ochránili nás tak, že my sme dokonca ani nič netušili - veď podobné vedomosti by mohli vyviesť ľudstvo z rovnováhy. Taktiež urýchlili evolúciu nášho vedomia, takže sme mohli vystúpiť na dostatočnú úroveň, aby sme zniesli blížiaci sa plameň. Obopínal Zem holografickým poľom a podobné holografické pole už bolo vytvorené okolo každej pozemskej bytosti. Prvých niekoľko mesiacov sa nič nezmenilo, jednoducho dohliadali na situáciu. Potom naprogramovali naše nebo ako hologram a urobili všetko možné, aby veci išli vlastným poradím. Potom naprogramovali udalosti nášho života takým výpočtom, aby sme sa vyvíjali čo možno najrýchlejšie. Zároveň nás bránili od stien plameňov. V rokoch 1972 do roku 1982 sme postupovali úplne novým smerom. Zrýchlilo sa tempo našej evolúcie. Proces napredoval a my sme skutočne začali byť evolučne rýchlejší. Tento pokus sa ukázal byť veľmi úspešný tak, ako predpokladali naši spasitelia. Namiesto 10 ľudí, 1 a 1/2 miliardy ľudí bolo pripravených dosiahnuť ďalšiu úroveň. Úplne všetci boli uchránení od ohnivých stien - všetci sme tu. Tento objav dal tiež príležitosť dovŕšiť syntézu kryštalickej mriežky Kristovho Vedomia. Bez tejto mriežky ani jeden človek nebude môcť vystúpiť na ďalšiu úroveň vedomia. Zriadenie mriežky už bolo dokončené 4. februára 1989.

Zvyčajne, keď planéta vstupuje do Kristovho Poznania, len nie veľa ľudí je schopných pochopiť v plnej miere novú skutočnosť. Zostávajúca masa však padá ešte nižšie na dlhé obdobie a čaká, keď títo niekoľkí budú môcť vytiahnuť všetkých zostávajúcich na novú úroveň.

Avšak existujú rôzne úrovne Kristovho Vedomia. Úroveň Kristovho Vedomia 4. dimenzie sa nachádza na 10., 11. a 12. harmonickom tóne. Zvyčajne sa planéta vyvíja v tomto štádiu dlhú dobu. Spodný harmonický tón 4. dimenzie zahŕňa v seba astrálnu sféru, na ktorej sa nachádzame v spánku a kde sa ocitá väčšina ľudí po smrti. Na tomto mieste sme schopní stretnúť sa s tvormi, podobnými vílam alebo lesným duchom. Nebudete môcť získať Kristovo Vedomie skôr, ako dosiahnete 10. harmonický tón 4. dimenzie. Toto je práve ten vysoký harmonický tón, ku ktorému práve teraz smeruje naša planéta. A mimochodom, tam nemôžu za nami Šedí. Majú prístup k najnižšiemu harmonickému tónu 4. dimenzie a neustále sa krútia v našom astrálnom svete. Áno, motajú sa nám pod nohy hlavne v astrálnej úrovni.

Geometria kryštalickej mriežky vedomia obklopujúca akúkoľvek planétu sa mení podľa toho, aké je evolučné vedomie planéty. Obvykle sa podobné zmeny dejú veľmi zriedka. Počas tisícročia sa stávajú jednotkové bezvýznamné zmeny. Teraz sa však zmeny štruktúry kryštalickej mriežky Zeme dejú každú hodinu. Toto pritiahlo pozornosť bytostí zo všetkých kútov galaxie.

Nachádzajúc sa vo vnútri systému si ťažko predstavujeme rýchlosť vlastného pokroku. Avšak pre druhých pozorovateľov je tento rýchly pohyb očividný. Vzniká niečo bezprecedentné. Prehrávky o našej planéte sa prekladajú na všetkých kanáloch mnohorozmernej galaktickej televízie. A preto dva naše najvyššie harmonické tóny pripomínajú parkovisko. Nachádzame sa v stredobode všeobecnej pozornosti, pretože každý vie: že to, čo prebieha tu, sa odrazí na všetkých. Život celého vesmíru v mnohom závisí od výsledku udalostí na Zemi.

Tot hovorí, že teraz nás možno prirovnať k novorodencovi, ktorý sa premenil na dospelého za pätnásť minút. Tento dokonale unikátny úkaz, neobsahuje analógiu v štruktúre pamäti dokonca ani na úrovni Melchisedeka. Zdá sa, že toto je najúspešnejší zo všetkých v minulosti vykonaných experimentov. Teraz Drunvalo začína tušiť, že všetko toto bolo zamýšľané Bohom už na začiatku Tvorenia. Predsa však, Vzkriesení Učitelia ešte nevedia, aký bude výsledok. Tot chce, aby Drunvalo všetko toto jasne pochopil. Zatiaľ sa vytvára dojem, že experiment plynie veľmi úspešne. Nanebovzatí Učitelia začali plánovať dlho pred realizáciou. Tot a jeho spolubojovníci počítali, že naša planéta načerpá kritickú masu do posledného týždňa augusta alebo prvého týždňa septembra roku 1990 a na jar roku 1991 budeme môcť postúpiť na druhú priestorovú úroveň. Nanebovzatí Učitelia hovorili, že potom všetci spolu opustia Zem vo sfére svetla a rozprávali sa o druhej úrovni vedomia. Toto by zjednotilo nás všetkých a stalo by sa katalyzátorom všeobecného vzkriesenia.

Avšak, všetko sa stalo inak: v auguste roku 1990 Irak napadol Kuvajt a všetky najväčšie národy sveta sa naozaj zjednotili, ale preto, aby sa pripravili k vojne s Irakom. A preto sa Vzkriesení Učitelia rozhodili upustiť od naplánovaného kroku. Spoločným úsilím sme sa zjednotili proti jednému človeku v jednej zemi. Toto nemá precedens v histórii. Nikdy sa ešte celá planéta nespojila proti jednému - jedinému človeku. Dokonca aj svetové vojny mali iný charakter. Pre vojnu s Irakom Vzkriesení Učitelia vypracovali nový plán: 32 majstrov muselo odletieť do skupinovej Merkaby. Tak aj Tot zanechal Zem 4. mája 1991. Tieto kroky smerovali k tomu, aby postupne zvyšovali úroveň nášho vedomia. Každopádne sa naše vedomie bude veľmi prudko rozširovať. Teraz plánujú tento priebeh. Skôr ako opustili našu planétu, Tot povedal Drunvalovi, že nemyslí, že bude musieť nastať nečakaný a mocný presun pólov, ktorým je zvyčajne sprevádzaná zmena planetárneho vedomia. Musíme pravde pozrieť do oči a urobiť rad krokov a tentopriebeh bude harmonický. Vzkriesení Učitelia chcú urobiť toto pozdvihnutie vedomia úplne kontrolovaným.

Drunvalo je presvedčený o tom, že všetky predchádzajúce predpovede o budúcnosti Zeme už stratili svoj význam. Experiment vyslancov Síriusa zmenil všetko. Predpovede Nostradama boli veľmi presné do roku 1972, ale v súčasnej dobe sa už nemusia napĺňať. Sudzuki predpovedal, že presun pólov nastane v roku 1984 a bol o tom presvedčený. Avšak nastal rok 1984 a my sme sa ocitli na úplne inom mieste. Tot predpokladá, že sme získali najunikátnejšie skúsenosti v histórii galaxie. Do konca storočia každý žijúci na tejto planéte prejde na novú úroveň vedomia.

Ľudia stále umierajú. Keď zomrú, vstanú z mŕtvych a vystúpia na Kristove Vedomie. Práve prežívame také posunutie planetárneho vedomia, akoby sme preskočili milión rokov do budúcnosti. Množstvo bytosti z vyšších aspektov života sa sem obracia, aby zažili túto neobyčajnú udalosť. Prišli na Zem alebo sa narodili ako ľudia, alebo vstúpili do ich tela. Zdá sa, že sme uskutočnili neuveriteľný úspech a čoskoro sa to preukáže nielen na vyšších harmonických tónoch 4. dimenzie, ale pôjde to ešte ďalej. V jednej krásnej chvíli - zdá sa, že sa odohrá v roku 2012, dôjde k výnimočnej udalosti v histórii kozmu: prestúpime o oktávu vesmíru.

 

15. Tajná vláda

   Ako by ste ich nazvali - Tajnou vládou, Iluminátmi, Bilderbergermi, Trojstrannou komisiou alebo Radou pre medzinárodne vzťahy, mená nemajú význam. "Tajná vláda" v podstate spočíva z najbohatších ľudí na svete. Je ich asi dvetisíc a už dlhú dobu kontrolujú našu takzvanú vládu. Oni určujú, koho a kedy musia zvoliť na určitú funkciu. Oni rozhodujú, či sa bude viesť vojna a kedy sa skonči. Kontrolujú svetové zásoby potravín, zvyšovanie a klesanie inflácie svetových devíz. Všetko toto vymedzuje uvedená skupina osôb. Dokonale, nemôžu vziať pod kontrolu len živelné katastrofy, avšak riadia mnohých.

Niekde medzi rokom 1900 a 1930 Šedí uzatvorili zmluvu s týmito ľuďmi. Rozhodne sa to stalo pred Filadelfským Experimentom (r.1943), keď vedci využili získanú informáciu od Šedých. Nikola Tesla, fyzik, riadil Filadelfský Experiment, prehlásil vo výkaze, že dostávali informácie od mimozemšťanov, ale samozrejme, vtedy mu nikto neveril.

Zo začiatku tajná vláda uznala Šedých ako neškodné bytosti a uzatvorila s nimi dohodu. Dokonca aj rozhodla, že v Šedých sa na nich usmialo nevídané šťastie a našli silnejší zdroj neobmedzenej moci. Zmluvné podmienky dovoľovali Šedým robiť pokusy na našej planéte na výmenu za poskytnutie informácii o nových technologických spracúvaniach. Práve vďaka tejto technológii sme dosiahli v poslednej dobe neskutočné výsledky. Keď v roku 1968 Dávid Sudzuki predpovedal vznik nových pólov a smrť celého života na planéte, tajná vláda sa rozhodla zachrániť sa útekom. Po roku 1970 títo ľudia podnecujú "studenú" vojnu medzi ZSSR a USA. Teraz sa však "studená" vojna skončila. To sa skôr čí neskôr muselo stať, tak ako sme aj my dlhú dobu fungovali ako jednotný štát.

Tajná vláda sa nikdy nepodelila o technológiu Šedých s ľudstvom, nechala si ju pre seba. Mali natoľko vyvinutú technológiu, že je tomu takmer ťažké uveriť. Už dávno mali k dispozícii UFO. Doteraz je zrátané, že viac ako 50 % zaregistrovaných UFO patrí Zemi a teda - Tajnej vláde. Tajná vláda, využila posledné vedecké úspechy sovietskej a americkej vedy a tiež technológiu Šedých, pripravila kozmické lode, aby opustila Zem predtým, ako sa odohrá presun pólov. Všetko sa to pripravovalo veľmi rýchlo, pretože, podľa prognóz Sudzukiho, na presun pólov zostávalo menej ako štrnásť rokov.

Najskôr Tajná vláda pripravila základňu na Mesiaci, rozhodli sa ju použiť ako odrazový mostík pre ďalšie skoky do kozmu. Na odvrátenej strane Mesiaca sú už vybudované tri malé, akoby hračkárske mestečká. V jednom mestečku sa stala katastrofa a mnohí ľudia tu zahynuli. Záznamy svedčia, že na Mesiac je už uskutočnených viac ako 2000 tajných letov.

Potom ako Tajná vláda ovládla Mesiac sa rozhodla vojsť hlbšie do kozmu. A čo myslíte, kam smerovali? No samozrejme, na Mars, na historickú vlasť Šedých. Na Marse bolo postavené výnimočne zložité podzemné mesto, kde by sa mohli premiestniť členovia Tajnej vlády a ešte nepatrné množstvo ľudí. Rozhodne veľmi málo ľudí, pretože Tajná vláda myslela v prvom rade sama na seba. Taký bol štýl ich života. Podobali sa Šedým a skoro všetci stratili svoje emocionálne telá. Doviezli si na svoju kolóniu na Marse všetko potrebné pre život. Podľa Alu Bileka, zúčastneného v spolupráci na Montouxkom Projekte (oficiálne známom ako "Projekt Fénix"):

   Jeden z cieľov "Projektu Fénix " bolo práve využitie tunelov času na podporu marťanskej kolónie. Marťanské kolónie existovali už na začiatku 70-tych rokov. V roku 1962 sme uskutočnili verejné pristátie na Mesiaci. Vlastne, Nemci ho už navštívili v roku 1947. Aj my sme tam boli už pred rokom 1962, ako spoločná rusko-americká expedícia. Vypravili sme sa na Mars 22. mája 1962. Bolo to plne zaznamenané vo filme Alternative 3, ktorý bol odstránený 1.apríla 1977. Vo svedectve tohto priameho prenosu (farebné snímky, prenos, vysielaný  televíziou z Marsu na Zem) pristáva kozmická loď Explorer. U nás existovali kolónie na Marse už koncom 60-tych, najneskôr, začiatkom 70-tych rokov.

V tom čase si členovia Tajnej vlády nielenže neželali zverejniť svoju činnosť, ale hlavne sa báli konkurencie v oblasti technológie. Každý človek, zaujímajúci sa o spracovávanie pokrokových technológií, bol zastavený tým alebo iným spôsobom. Ak nemohli zastaviť vedcov, tak sa ich priamo zbavili.

Asi v roku 1984 bola výstavba marťanského mesta takmer hotová. V každom prípade, členovia Tajnej vlády rozhodli, že dosiahli svoje. Avšak celkom nedávno, približne v roku 1989 - Drunvalo nevie presný dátum - urobili nepríjemne odhalenie: Zem - nie je ani zďaleka jediná planéta, kde prebieha presun severného a južného pólu. Dochádza k tomu aj na iných planétach slnečnej sústavy a tiež aj na Marse. Za sedem až deväť mesiacov sa na nich valí nový úder.Kolonisti pochopili, že s nimi prebiehajú nielen fyzické zmeny, ich medzi priestorové vedomie tiež podstupuje premenu. Oni, podobne ako Šedí, pocítili svoju celkovú bezradnosť a bezmocnosť. Potom pochopili, že jediná cesta ku spaseniu vedie cez lásku a jednotné vedomie. S podobnou situáciou sa Zem stretla v Atlantíde pred 16 000 rokmi, keď sa Marťania chceli oddeliť od Zeme a ísť svojou cestou, avšak neboli schopní zobrať si z nej poučenie. Členovia Tajnej vlády teraz vedia, že nebudú môcť vydržať, keď sa budú spoliehať len na seba. Sú živí ľudia, ktorí dúfajú , že On im odpovie a podá ruku na pomoc. Vráťme sa však ešte k Richardovi Chouglendovi a k jeho výskumu objektov na Marse. NASA prejavuje všetečnú ľahostajnosť k tejto otázke, pretože podľa ich názoru Mars nie je to miesto, ktoré je potrebné preskúmať. Na Marse prebieha niečo, čo chce vedenie pred nami skryť.

Vedenie podniká všetko možné, aby sa vysmialo možnosti existencie monumentu na Marse a aby zosmiešnilo možnosť existencie pamätníka na Marse a odvrátilo našu pozornosť od tejto tematiky.

Pretože ľudia z vedenia v mnohom pripomínajú Šedých, úplne sa zbavili emócií, ale sú veľmi rozumný. Keby našli iný spôsob záchrany, tak by ho rozhodne využili. Ale v súčasnej dobe pochopili, že existujú formy života, nachádzajúce sa na oveľa vyšších úrovniach, ako Šedí. Ide už len o prežitie ľudí, tak sa musia zachrániť všetci, alebo nikto.

O to sa snažili vyššie bytosti počas katastrofy v Atlantíde. Nechceli dopustiť zničenie Zeme, aby obete boli prenesené Marťanmi, ale naopak. Chceli, aby zostali nažive všetci.

 

16. To, čo sa obyčajne deje

   Drunvalo nevie, čo sa môže stať pri nasledujúcom presune pólov. Je zrejmé, že to nevie nikto, pretože vznikla vrcholne neobvyklá situácia. Predsa však Tot a ďalší Vzkriesení Učitelia predpokladajú, že tentoraz by sme mali prežiť oveľa miernejšiu a prirodzenejšiu premenu z jednej dimenzie na druhú, ako zvyčajne.

Drunvalo samozrejme vie, čo sa zvyčajne deje pri presune pólov. Keď dosiahneme kritický bod precesie, v ktorej dochádza k premene, všetko sa začína rúcať.

Príčinou je magnetické pole Zeme, ktoré používame na pochopenie samých seba. Je archívom našej pamäte. V tomto zmysle sme podobní počítačom. Musíme mať magnetické pole pre spracovanie údajov. V deň splnu, deň predtým a deň po ňom narastá úroveň zločinnosti: vraždy, znásilnenia a krádeže sú častejšie. Toto je spôsobene tým, že Mesiac núti "bublať" magnetické pole Zeme. Tieto malé bubliny nútia nervovo narušených ľudí prestúpiť hranicu.

Keď sa presun priblíži, dôjde k prejaveniu fluktuácie (kolísaniu) magnetického poľa (tá trvá 3 - 6 mesiacov), ako by sa Mesiac stával jasnejším a plnším každým dňom. V túto dobu sú ľudia krajne emocionálne labilní. Ekonomické a sociálne štruktúry spoločnosti sa rúcajú, keďže tieto štruktúry sú udržiavané len ľuďmi. Keď ľudia strácajú nad sebou kontrolu, všetko okolo sa začína rozpadávať na časti. Je možné, že tentoraz to bude všetko odlišné, že sa nám podarí naladiť sa na meniace sa magnetické pole. Spravidla, presun pólov a presun vedomia prebiehajú súčasne. Za 5-6 hodín po momente presunu sa často pozoruje vizuálny fenomén.

Tretia a štvrtá dimenzia vstupujú do vzájomnej interakcie. Trojrozmerné vnímanie začína pozvoľna ustupovať a my vystupujeme na novú úroveň vedomia.

Keď sa kryštalická mriežka trojrozmerného priestoru začína rozpadávať, strácajú sa všetky objekty, vytvorené z umelých materiálov. Toto je jeden z dôvodov, pre ktorý nemôžeme nájsť stopy civilizácií, existujúcich na našej planéte pred päťdesiat miliónmi rokov. Iba veci, vyrobené z prírodných materiálov, ktoré sú v rezonancii s vibráciou Zeme, napríklad pyramídy a sfingy, môžu zostať nedotknuté pri presune pólov. Uchovávajú sa dokonca aj vtedy, keď všetky ostatné objekty sú doslova zmetené z povrchu Zeme.

Keď sa syntetické objekty začnú strácať, odrazu vznikajú objekty 4. dimenzie. Príroda nadobúda nevídané farby a tvary. Preto, aby sme vedome prešli z trojrozmerného do štvorrozmerného vedomia, je zvyčajne potrebné vytvoriť Merkabu. Avšak tentoraz sa má stať všetko inak. Podľa Drunvala sme už dosiahli ten bod, kde musí prejsť posunom vedomia jeden a pol miliardy ľudí. Učitelia robia všetko, čo je v ich silách, aby každý, alebo takmer každý mohol vstúpiť do ďalšej dimenzie. Ľudia musia náhle spoznať alebo spomenúť si na Merkabu, dokonca aj keď nebudú chápať, kde sa objavila táto znalosť. Dokonca aj keď sa nám podarí udržať magnetické pole Zeme do momentu posunu pólov, takmer určite nastane perióda trvajúca tri a pol dňa, keď magnetické pole úplne zmizne. Ak budete môcť realizovať vlastnú Merkabu, tak zostrojíte osobný živý stroj priestoru - času, ktorý, po prvé, vám nahradí stratené magnetické pole Zeme a po druhé, pomôže vám preniesť sa z jednej dimenzie do druhej. Len čo sa zníži napätie magnetického poľa, Zem sa vám stratí spred očí a vy sa ocitnete vo veľkej Prázdnote. Dĺžka trvania tohto "uviaznutia" predstavuje tri a pol dňa. Potom sa život vráti, avšak na úroveň 4. dimenzie.

Ocitne sa v úplne novom svete, existenciu ktorého ste predtým ani nepredpokladali. Aj predtým ste tam boli neraz, ale vaša spomienka bola vymazaná. Budete sa podobať dieťaťu, ktoré nemá predstavu o samotných veciach, ani o ich farbách.

Jediná súvislosť medzi týmito dvoma svetmi - je svätá trojica, teda matka, otec a dieťa. Keď vstúpite do Nového sveta, spočiatku nebudete nič chápať, ale privítajú vás tam dve bytosti - matka a otec. Pocítite veľkú vzájomnú lásku. Potom ako vstúpite do štvrtej dimenzie, potrebujete asi dva roky, aby ste vyrástli a dospeli. Vaši noví rodičia vás budú ochraňovať.

Budete tam takmer taký istý, ako ste teraz, avšak úplne obnažený. Odev sa s vami neocitne v Novom svete Predsa však anatomická stavba vášho tela (vaše telo prejde s vami) podstúpi dramatické zmeny. Vaša atómová podstata sa premení na energiu. Jednotlivé atómy budú oddelené fenomenálnou vzdialenosťou. V podstate vaše telo bude pozostávať z energie - premení sa na svetlo. Majte na pamäti, že v tomto novom svete vytvárate svoju realitu vlastnou myšlienkou. Manifestácia bude okamžitá: keď si pomyslíte "pomaranč", tak sa ihneď objaví pred vami pomaranč, ktorý môžete očistiť a zjesť. A preto treba rozmýšľať v pokoji, láske a nádhere. Ak strach prejde za vami do štvrtej dimenzie a vy budete tvoriť vlastnú realitu, okamžite sa ocitnete tvárou v tvár vlastnej manifestovanej hrôze v podobe vrahov, ktorí vás prenasledujú. Vtedy sa vám okamžite zjaví v rukách zbraň, z ktorej vystrelíte na svojho nepriateľa. Len čo sa ozve výstrel, okamžite budete odvrhnutý jeho spätným nárazom do tretej dimenzie, kde vzťah medzi príčinou a dôsledkom nie je natoľko bezprostredný. Vo štvrtej dimenzii má kvalita myšlienky najdôležitejší význam. Práve toto mal na mysli Kristus, hovoriac o čistote myšlienok. Láska a Jednota, starostlivosť o blížnych - to sú veľmi potrebné city, pretože vždy pracujú recipročne.

Všetko toto je dôležité aj na úrovni 3. dimenzie, ale keďže tu sa všetko prejavuje pomalšie, stačíme ujsť od dôsledkov alebo zatvoríme pred nimi oči. Trojrozmerný priestor je ideálne miesto na vytvorenie obmedzenia alebo na vypracovanie obetavého vedomia. Obetavé vedomie sa rozvíja neodvratne pri obeti, totiž u človeka, odmietajúceho pochopiť, že on sám činí vlastnú skutočnosť a predpokladá, že všetko sa mu deje mimo jeho vôle.

 

17. Rebersing (Rebirthing)

17.1 Dvadsať spojených nádychov a výdychov

 

17. Rebersing (Rebirthing)

   Rebersing je prostriedok, ktorý umožňuje bezprostredne zažiť prúdenie jediného ducha cez všetky veci sveta. A nielen to: rebersing vám ukáže spôsob spojenia sa s večným procesom spojenia, Jednoty. Jediná cesta Jednoty s duchom sa dá nájsť v sebe. Nasledovaním tejto jedinečnej cesty sa spájate s nekonečnou prasilou vesmíru.

Rebersing učí, ako vdychovať energiu vzduchom. Je to tá najdôležitejšia energia, ktorá tvorí naše telo a udržiava jeho silu. Táto životná energia sa volá prána. Práve ona zodpovedá za očisťovanie, rovnováhu a vyliečenie nášho organizmu.

Rebersing je oveľa viac, ako jednoduché dýchanie, je to kombinácia vedomého nádychu energie a správneho použitia rozumu, vďaka ktorému dýchanie a rozum pracujú harmonicky a simultánne.

Praktika, o ktorej práve hovorím, predstavuje rytmické dýchanie, v ktorom "nádych" a "výdych" sú navzájom spojené a nie je medzi nimi prestávka. Celé úsilie pritom vynakladáte na nádych, výdych prebieha pri plnom uvoľnení. Tento spôsob dýchania uľahčí prenikanie energie do vášho tela, energie, ktorá je veľmi čistá, veľmi silná energia svetla: energia samotného života. Samotná povaha energie vás prinúti venovať pozornosť všetkému, čo máte v sebe a nie je to natoľko čisté, ako táto energia. Opäť opakujem, že rebersing je ďaleko viac, ako prosté dýchanie. Tento proces vám umožní rozšíriť vlastnú schopnosť uvoľniť sa, naladiť, precítiť a zmieriť sa so všetkým, čo sa odohráva vo vašom tele. Prinesie vám emocionálne uvoľnenie. Hlavné je dokázať rozšíriť svoje vedomie tak, aby ste spoznali všetky fyzické pocity vlastného tela, počínajúc emóciami a končiac „seba zničením“ a tomu podobnými vibráciami . Postupne sa pocity integrujú na výrazné pocity šťastia. Táto praktika vám pomôže uchrániť sa od negatívnych procesov, vznikajúcich v dôsledku potlačených emócií.

Rebersing ukončuje minulosť. Neúplnosť z minulosti existuje v našom tele a prijíma tvar takzvaných stagnačných energií, udržiavajúcich sa v tomto stave na povrchu dýchania. Každému človeku, ktorý si zvykol na fyzické cvičenia, musí byť samozrejmé, o čom práve hovorím.

V protiklade je rebersing spôsob, ktorý ste používali na uvoľnenie negatívnych emócií z minulosti. Vezmime si napríklad hnev. Po prvé, hnev nikdy nie je okamžitý, je to nedokonalosť z minulosti, vyvolaná momentálnou situáciou. Takto pracuje neúplnosť z minulosti, prejavuje sa v súčasnosti, no my to zvyčajne popierame. Takáto situácia sa neustále opakuje. Niektorí ľudia uzatvoria zlosť do hĺbky, potlačia ju v sebe, popierajú ju alebo sa vo všetkom vinia. Iní zase obviňujú vo všetkom okolie, kričia a bijú sa alebo prejavujú svoje pocity iným spôsobom. Avšak ani jeden zo spôsobov neprináša emocionálne uvoľnenie. Keďže postup rebersinga, skladajúci sa zo súvislého dýchania, uvoľnené pocity a vlastnosti umožňuje preciťovať do tých najmenších detailov, dáva vám možnosť dosiahnuť potrebné výsledky a zmieriť sa s vlastnými pocitmi a so sebou samým.

Práca na úrovni pocitov prebieha oveľa rýchlejšie a poskytuje rýchlejšie a bezprostrednejšie výsledky, ako práca so samotným rozumom. Musíte nadobudnúť pochopenie práve sa odohrávajúcich pocitov. Na úrovni pocitov sa vám to môže podariť plne dosiahnuť. Tento postup zmení váš rozumový postoj k tomu, čo sa deje s vami a okolo vás.

Súvislosť vášho prežívania zohráva hlavnú úlohu v schopnosti uvoľnenia a precítenia telesných pocitov. Prinajmenšom musíte pripustiť, aby vaše pocity zostali takými, aké sú, dokonca aj keď sa vám nepáčia. Toto musí priniesť výsledok. Avšak za to najcennejšie sa považuje vaše želanie, aby sa vaše pocity začali liečiť, uzdravovať. Nasledovaním vlastných pocitov padáme do ich moci do hlbokých úrovní, budeme môcť vyliečiť samých seba. Toto istotne splodí vo vás pocit vďačnosti k životu, ktorý ste predtým nepoznali.

Vždy pamätajte na to, že energia, prestupujúca telom, prirodzeným spôsobom vedie vašu pozornosť k tomu, čo držíte v sebe potlačené dlhú dobu. Taká je jej podstata, takto pracuje. Našťastie, zakaždým sa dotýka iba jednej vrstvy, nikdy nie ste postavený pred neúnosný problém. Vrstva za vrstvou, nádych za nádychom, emócie a pocity, ktoré ste zbierali, sa dostávajú do vašej pozornosti vďaka prúdiacej energii. Slovo "zbierali" momentálne znamená, že ste posudzovali svoje pocity ako niečo "zlé" a "chybné".

Chcel by som spojiť niekoľko názvov: "považovať za zlé", "posudzovať" a "brániť sa". Použijem jeden z nich, ale mám na mysli aj všetky ostatné. Teda ak odsúdite niečo, alebo niečo pokladáte za zlé a nesprávne, v takom prípade je zásadne dôležité zmeniť váš názor na to, čo ste pokladali za zlé, alebo nesprávne. Na cvičenie rebersinga je nutná atmosféra istoty a dôvery - práve tá vám dovolí zvýšiť schopnosť venovať sa vlastným fyzickým a emocionálnym pocitom v procese ich uvoľnenia. Prijímaním vlastných emócií v pozitívnom kontexte, získate možnosť prijímať život taký, aký je a nebrániť sa mu. Všetko, čomu sa bránime, nás nielenže oslabuje, ale narážaním na náš odpor, sa stáva silnejším. Ak sa nám zdá určitá nálada, alebo vnem nepríjemný a my sa snažíme pred ním uniknúť, tak sa čoskoro znovu vráti s novou silou a tentoraz bude ťažšie oslobodiť sa od neho.

Popretým emóciám dávame svoju energiu. Keď sa vyhýbame určitým veciam, tie dajakým magickým spôsobom stretávame na ceste znovu a znovu. Na druhej strane, môžete bez zvláštneho vynaloženia síl pokojne postupovať a hneď riešiť ďalšie situácie.

Keď vdýchnete energiu a neuvoľní sa, ale sa naladí na vlnu pocitov a telesných zážitkov, umožní im zostať takými, aké sú a začne ich liečiť. Treba to robiť ľahko a príjemne. Je možné, že sa vám podarí pritom prežiť blažené pocity.

Predsa však najdôležitejšie zo všetkého hore uvedeného, je možno to, že tieto slová netreba chápať doslovne.Kľúčovým faktorom je vaše prianie zapojiť sa do procesu. Musíte pochopiť, že je potrebné uchrániť sa od všetkého, čoho ste sa držali, že šťastie je dôležitejšie, ako pocit vlastnej pravdy. Toto prianie umožní vzniknúť všetkému, o čom snívate. Nemusíte sa blížiť k realizácii, aby sa cvičenie stalo efektívnym.

Či sa učíte chodiť na bicykli alebo správne dýchať, základom úspechu je vždy vaša vôľa a oddanosť k dielu. Ak je vaša vôľa a oddanosť tvrdá, ako kameň, naučíte sa všetko, čo chcete, a všetko, čo sa bude diať s vami v túto dobu, len pomôže k dokončeniu procesu. Vaše prianie vám dá slobodu jednoducho byť samým sebou. A táto sloboda vám povolí uvoľniť sa a zaistí voľný tok energie cez vaše telo. Preto, aby ste bezprostredne zažili jednotu bytia, musíte rozšíriť vlastné vedomie natoľko, aby prijalo všetko, čo je vo vás samých. Inými slovami, zvyk stavať v sebe prekážky je priamym tvorením dualizmu, prianím čerpať svoje sily z vonkajšieho, a nie z vnútorného zdroja. Oddeľujemenejednotné časti vlastného ja, pretože sa obávame zostať osamote so svojou nedokonalou minulosťou. Zrejme sa nám zdá, že budeme môcť odložiť stranou nepovolené problémy, zahrabať ich hlbšie tak, aby sme sa už nikdy s nimi nestretli. Avšak takéto zaobchádzanie časťou vlastného ja je hanebné a chybné, rovnako tieto časti vyjdú na povrch, pretože nie sú natoľko čisté, ako samotné dýchanie. Avšak nebudete môcť prežiť jednotu bytia, za svoj bývalý spôsob života. Prijatie dôvery a spoľahlivosti, leží v základoch vesmíru, pri praxi rebersinga sa zvýši vaša schopnosť spojiť sa s tými vecami, ktorým ste sa predtým bránili. Takýmto spôsobom ich doslova rozpustíte a s nimi sa rozpustí aj váš dualizmus. A takto sa to deje: udalosti sa dejú a rozpúšťajú sa v dýchaní. Nie je dôležité, ku čomu patria tieto udalosti, k detstvu, k narodeniu, k minulým životom, lebo ich jednoducho spracujete. Dôležité je len to, že pritom rozpustíte stagnačnú energiu. Zostávate len s vnímaním jednoty bytia a pociťujete jej prítomnosť v sebe. Disponujete bezprostrednými, a nie teoretickými znalosťami o prítomnosti živého ducha vo vašom tele.

Je to to isté, ako integrácia oboch polovíc vášho mozgu. Konceptuálna mužská strana sa zlučuje s intuitívnou ženskou stranou.

Chcel by som podotknúť ten fakt, že nejde o proces regresie, ktorý by vás rozhodne musel vrátiť späť do raného detstva, aj keď spomienky na toto trápenie k vám môžu prísť. Tu je dôležité len to, že vy nesiete svoju minulosť do prítomnosti. K týmto pocitom nájdete najúspešnejší prístup v prítomnosti.

Proces spočíva v tom, aby sme dýchaním a naladením sa na pocity, zabudli brániť sa im, odsudzovať a vyhýbať sa im. Je to proces rozšírenia vlastnej osobnosti, nádych za nádychom, tieto pocity sú príjemné, a ich integrácia nastane cez vaše pocity šťastia. Keď to uskutočníte, vaša minulosť sa dokončí sama osebe.

Keď vás učia rebersing profesionáli, poskytnú vám nástroj, ktorý môžete využiť kedykoľvek na celkové emocionálne uvoľnenie. Pritom opäť prežívate jednotu bytia.

Postupne sa naučíte počúvať vlastný názor, avšak nie z dôvodov všeobecne uznávaných autorít. Budete všetko chápať hlbšie, že prameň života je vo vnútri, a nie vonku.

Samotné dýchanie bude vaším učiteľom. Budete mať vytvorený svoj vlastný rytmus. Pohybujete sa práve tým rytmom, ktorý potrebujete, a ktorý nikdy nie je vhodný pre niekoho iného. Dýchanie - to je spôsob ako prísť k vlastnému živému zdroju, ku svojmu vyššiemu Ja, ktoré v nás vždy prebýva.

 

17.1 Dvadsať spojených nádychov a výdychov

   Základom rebersinga je jednoduché cvičenie, ktorému ma naučil Leonard Orr. Volá sa "Dvadsať spojených nádychov a výdychov".

Môžete vykonávať toto cvičenie kedykoľvek, keď to bude potrebné. Avšak počas prvého týždňa by sa malo vykonávať len jedenkrát denne.

1.   Vykonajte štyri krátke vdychy a výdychy.

2.   Potom vykonajte jeden dlhý vdych.

3.   Vdychujte a vydychujte vzduch nosom.

4.   Opakujte každú radu vdychov štyrikrát za sebou. Opakovanie sa skladá zo štyroch krátkych vdychov a výdychov, za ktorými je potrebný jeden dlhý vdych. A takto vykonajte dvadsať vdychov a výdychov bez prestávok.

Vdýchnutie a vydýchnutie musia byť jednotné, prestávky medzi nimi nevznikajú, a dýchanie zostáva spojené. Takto z vás vychádza jedna časť z dvadsiatich spojených (kontinuálnych) vdychov a výdychov.

Zámerným neuvoľnením sa pred vdychom úplne vydýchnete vzduch. Dbajte na to, aby vdych a výdych boli asi rovnakej dĺžky.

Krátke vdychy a výdychy sa musia striedať v kontinuálnych chodoch.

Počas dlhého nádychu sa vaše pľúca naplnia vzduchom až po okraj a po ňom nasleduje úplne vydýchnutie vzduchu.

Dýchajte tou rýchlosťou, ktorá je pre vás prirodzená. Dôležité je, aby dýchanie bolo voľné, prirodzené a rytmické, a nie kontrolované a napäté. Toto vám dá možnosť vdychovať nielen vzduch, ale aj pránu.

Pretože u väčšiny z nás sa vytvorí návyk dýchať nesprávne, môžete vyskúšať niektoré telesné pocity - ľahký závrat alebo pohyby v rukách a iných častiach tela. Ak budete pokračovať v robení týchto cvičení denne, tak čoskoro postrehnete, že pocity prestanú byť nepríjemné a začnú sa liečiť. Toto svedčí o tom, že sa učíte dýchať vedome a toto dýchanie už začína prospievať vášmu telu.

Vďaka každodenným cvičeniach zistíte o dýchaní viac, ako ste sa naučili o ňom za všetky predchádzajúce životy.

Ak si prajete urýchliť tento proces, spojte sa s odbornými majstrami rebersinga a dohovorte sa na jeden kurz- dvojhodinové cvičenie.

 

18. Vaše telo - svetlo a nesmrteľnosť

   Prvýkrát som počul o myšlienke fyzickej nesmrteľnosti v marci roku 1979, keď sa moje poznávanie s praxou rebersinga len začínalo. Vtedy sa mi zdalo, že som bláznivejšiu vec vo svojom živote nepočul; jednoducho mi to nešlo do hlavy. Samotná myšlienka rozhorčovala moje tvrdé, i keď neoverené predstavy o smrti ako o neodvratne a dokonale nekontrolovanom jave. Moja reakcia bola agresívna: "čo je to za modernú bájku, ktorú mi chcú nahovoriť?"

Onedlho som sa však zoznámil s Leonardom Orrom, ktorý neustále hovoril o fyzickej nesmrteľnosti a dokonca napísal aj knihu na túto tému . V tom čase sa mi táto myšlienka už nezdala byť tak nezmyselná, v základe sa mi aj páčila, najmä potom, ako som pochopil, že ide o kvalitu práve prebiehajúceho života. Koniec koncov, ak ste nešťastný, tak prečo si predlžovať vlastné nešťastie? Ale na druhej strane, ak je váš život dobrý a stále sa zlepšuje, tak prečo by ste nezostali v tomto svete o niečo dlhšie?

Skúste sa vrátiť do okamihu vášho narodenia, aby ste spoznali, ako sa možno zladiť so všetkým, čo sa s vami obyčajne deje. Ak sa vám pupočná šnúra počas pôrodu odstrihne predčasne, tak sa nenaučíte dýchať plynule a uvoľnene. Dýchanie vám je vnútené pod hrozbou smrti. Začíname dýchať v atmosfére strachu a napätia. Pre toto 1. vnútené vdýchnutie začíname dýchať povrchne, pretože úplné, hlboké vdýchnutie v nás asociuje hrôzu a bolesť. Pre povrchné dýchanie náš organizmus pripomína tlakový hrniec s tesne uzavretým krytom. Všetok ten nepokoj, ktorý je doslova nabalený na našom dýchacom systéme, býva v našom tele v potlačenom stave formou blokovanej alebo stagnačnej energie. A táto stagnačná energia zostáva na svojom mieste pre povrchné dýchanie. Pretože "dvojica"nevychádzajúcich, stagnačných energií pokračuje v hromadení, naše telo sa stáva nanajvýš nepríjemným miestom pre život. Skúšame odvrátiť svoju pozornosť od tela. Telesná smrť nastáva v dôsledku toho, že si prestávame uvedomovať svoje telo.

Predstavte si, že musíte žiť v dome, v ktorom sa neupratovalo počas tridsiatich alebo štyridsiatich rokov. Určite sa vám nebude chcieť zdržiavať sa v ňom. Toto ale platí aj pre vaše telo. Teda, myšlienka fyzickej nesmrteľnosti súvisí s kvalitou vášho terajšieho života. Táto myšlienka robí tiež proces rebersinga účinnejším a buduje podmienky, vylučujúce všetko obmedzujúce alebo zastrašujúce vašu myseľ.

Leonard často hovoril o ľuďoch, píšucich o fyzickej nesmrteľnosti a o tom, ako väčšina z nich potom zomrela. Nie je v tom nič prekvapujúce? Tiež hovoril o jednom človeku, ktorý zomrel po ceste na prednášku, ktorú chcel venovať téme nesmrteľnosti. Leonard zvykol vzhliadať k týmto ľuďom s nedôverou.

Vypracoval nové kritériá: rozhodne neverte ani jednému človeku, rozprávajúcemu o nesmrteľnosti, ak nedosiahol aspoň tristo rokov! Nakoniec sedem rokov cestoval po Indii, kde sa zoznámil s Babadži, nesmrteľným majstrom jogy.Potom sa stretol ešte s niekoľkými ľuďmi, ktorí mali už aspoň tristo rokov. Vďaka tomuto živému príkladu zistil tajomstvo toho, ako je potrebné starať sa o svoje fyzické telo, aby sa predĺžila jeho existencia. Prameň nesmrteľnosti - to je kvalita života.

Ako ste si už mohli domyslieť, všetko sa začína vedomím o energetickom tele. Zem, voda, oheň a vzduch môžu očistiť rozum lepšie, ako sa môžete očistiť sami. Vedomie sa používa na čistenie preto, aby priviedlo do rovnováhy energetické telo. Predstava spočíva v tom, aby ste použili najskôr tieto prvky na vyčistenie tela od toxínov, strachu a napätia, a potom jednoducho zamedzili znečisteniu. Očisťovanie zemou znamená rast uvedomelých vzťahov ku svojmu telu a k okolitému prostrediu planéty. Zahŕňa v sebe správne stravovanie, cvičenie a bezprostredné vnímanie prírody, ktoré vás dovedú do takej dokonalosti, že môžete okamžite pocítiť následky prechádzky v lese alebo pri rieke. Očisťovanie vzduchom je vedomé dýchanie, pri ktorom vdychujete vzduch aj pránu.

Očisťovanie vodou znamená zámerné kúpanie. Pri tom si plne uvedomujete aké blaho, vám prináša voda. Zámerné kúpanie je nevyhnutné pre očistenie a vyváženie vášho energetického tela.

Pri očiste ohňom si musíte sadnúť ku ohňu takým spôsobom, aby vaše energetické telo prechádzalo cez plameň. Len vlastná skúsenosť vám dá predstavu o tom, ako sa energetické telo, alebo aura, bezprostredne čistí ohňom.Nesmrteľní, žijúci práve na našej planéte, sa podelili s nami o nejaké tajomstvá svojich praktík. Taktiež neustále myslia na Boha ako na Jediného a Večného Ducha, prestupujúceho celý vesmír.

Začatím vykonávania praxe tejto metodiky, sa čoskoro presvedčíte o tom, že máte nielen fyzické telo. Odhalíte, že ovládate aj energetické telo. Uvidíte, aký obrovský praktický význam môže mať priama práca s energetickým telom.

Znamená toto všetko, že vykonávaním praxe tejto techniky, budete môcť večne žiť vo svojom terajšom fyzickom tele?Pravdaže, nie. Ale znamená to, že budete môcť znovu nadobudnúť svoju mladosť a silu, vyliečením seba. Dokonca nepochybne spoznáte, ako premeniť proces starnutia na proces mladnutia! Majte na pamäti, že podľa slov Drunvala, nesmrteľnosť neznamená večný život v jednom fyzickom tele, veď telo je bunka, v ktorej sme obsiahnutí. Existuje najvyššia skutočnosť, ku ktorej je potrebné sa vyvíjať. Nesmrteľnosť spočíva v schopnosti uchovať si vlastnú pamäť pri nanebovzatí. Byť nesmrteľným - znamená vždy si pamätať kto si.

19. Rebersing: Ľavé oko Hóra

   Rebersing je cvičenie emocionálneho tela. Táto moderná podoba praxe Ľavého oka Hóra, sa bezprostredne zaoberá vašim strachom, pocitmi, emóciami, vďaka čomu získate možnosť integrovať ich v hlbokom pocite šťastia.Mne sa javí zaujímavým ten fakt (ale domnievam sa, že, to nie je ani zďaleka jednoduchá totožnosť), že skôr ako som sa zoznámil s nepostačujúcimi podkladmi o praxi Ľavého oka Hóra, mi poskytoval Drunvalo praktický tréning emocionálneho tela, alebo rebersing, počas 12. rokov.

Prax rebersinga mi veľmi skoro dovolila pochopiť, že som žil v podstate vo vlastnej hlave. Žil som konceptuálnymživotom, takmer nevšímajúc si tohto. Nežil som vo svojom tele a neuvedomoval som si svoju polohu. Nemal som jednoducho koordinačný systém. Nič som nepoznal a nevedel som, že nič neviem. Spal som a bol som slepý.

Vďaka rebersingu som pochopil, že integrácia, uzdravenie a dokonalosť (medzi týmito termínmi dávam znak rovnosti) prichádzajú vtedy, keď človek berie na seba zodpovednosť za svoj život. Musíte prejaviť prianie stretnúť sa so všetkým a prijať všetko to, čo ste predtým popierali a skrývali. Majte na pamäti, to, čo popierate, vás nielenže prenasleduje, ale aj oberá o silu z vašej odolnosti. Skutočné vyliečenie nastáva vtedy, keď narastá vaša schopnosť prijať a zmieriť sa s tým, čomu odporujete. Proces integrácie ani zďaleka nespočíva v popieraní, ale nie je nutné iba chcenie "pozitívnej mentality". Pre integráciu je nevyhnutné byť úprimným a plne chápať polaritu emócií, ktoré riadia náš život. Pri integrácii získate možnosť vnímať veci také, aké sú, a nie pozerať sa na ne cez ostrie strachu, pochýb a hnevu. Teraz si jasne spomínam, ako ľahko som sa poddával zlosti, rozčúleniu a zúfalstvu, keď som bol pod vplyvom emócií. Ľahko ma mohli "urobiť" šťastným, smutným, alebo zlým, úplne akýmkoľvek. Aj to bola moja realita. Pôvod mojej vtedajšej reality nebol vo mne, bol som ovládaný.

   Prvý krát som počul o tom, že si sami tvoríme vlastnú realitu a nesieme si za ňu zodpovednosť v roku 1977, na začiatku svojej duchovnej praxe. Bolo to ťažké a hlboké trápenie. Avšak, predsa len túto myšlienku som vnímal hlavne ako koncepciu. Vďaka praxi rebersinga som začal plne chápať pojem zodpovednosti. Rýchlo som si uvedomil prítomnosť emócií, pocitov a predstáv, riadiacich moje činy, a postupne som začal chápať, že nikdy nedosiahnem ich uvoľnenie, kým sa nestanem pánom toho, čo sa so mnou deje.

   Vtedy bolo najväčšou prekážkou mojej práce poranenie chrbtice, ktoré mi bralo sily. Neniesol som za to zodpovednosť, proste som si myslel, že sa to stalo "samo". Takže som sa cítil ako obeť. Bol som presvedčený, že moja situácia sa bude už len nenávratne zhoršovať, a že sa čoskoro zmením na úplného invalida.

   Avšak poranenie chrbtice mi prinášalo určité "dividenda". Bola to pre mňa výborná možnosť stať sa bezmocným.Ešte v detstve som pochopil, aké výhody poskytuje bezmocnosť. Pamätám si, ako sa o mňa starali, keď ma niečo bolelo. Svoju dobrú náladu som bral ako samozrejmosť a dokonca som si ju nevšímal, keďže "bezmocnosť" mi bola milšia.

   S mojim poranením bol spojený veľký emocionálny uzol, a tieto emócie boli doslova rozsiate v poranenej oblasti.Cítil som, že moje telo je akoby roztrhnuté napoly a v okolí traumy ma opustila energia. Avšak postupne mi začalo byť jasné, že chcem poznať to jediné východisko z danej situácie - možnosť stať sa pánom vlastného života a nie len odohrávajúcich sa udalostí v ňom.

   A tak som aj urobil. Rozhodol som sa prijať myšlienku, že som si sám vytvoril vlastnú traumu a všetko ostatné, čo sa mi v živote stalo. Uvedomením si toho, som bol zbavený od lacných "dividend", ktoré vytvárali môj stav. Obnovil som svoju osobnú silu a začal sa liečiť. Uplynulo veľa času, kým som napravil všetko tak, že som zabudol na svoje ublíženie. Teraz už nemôžu iní ľudia mnou natoľko manipulovať, ako sa im to darilo predtým. Rebersing mi tiež pomohol nadviazať spojenie s tým strachom, ktorý mi kedysi prekážal. Napríklad, vždy som mal strach zo šoférovania auta, vštepený otcom ešte v detstve. Môjmu otcovi tento strach vštepil jeho otec.

   Videl som jeho strach zakaždým, keď sme nastupovali do auta a niekam sme išli. Najviac som si zapamätal naše cesty k deduškovi a starej mame, ktorí žili 180 míľ od nášho domu.

Aj keď cesta dopadla dobre, javila sa mi ako dosť dojímavá príhoda. Predstavte si celú zasneženú cestu vedúcu do severnej Dakoty po dni Božieho Narodenia. Bolo to horšie, ako hrozné: strach a napätie, ktoré vládlo v aute, boli hustejšie, ako hrachová polievka alebo londýnska hmla, aj keď to posledné by vám bolo viac po chuti. Preto, aby sa vyrovnal s hrôzou, môj otec stále fajčil v aute. Ja "som sa kochal" atmosférou natoľko, že som názorne demonštroval, do akej miery môžem zaspať. Tým som vytváral svoju záverečnú črtu obrazu.

   Samozrejme, keď som bol dospelým, získal som vodičský preukaz. Pamätám si svoju prvú samostatnú cestu kratšiu než jedna míľa po prázdnych uliciach mesta. Doteraz sa divím, ako sa mi to podarilo urobiť. Akýmsi zázrakom som zabuchol kľúče v aute, ale nakoniec sa mi aj podarilo šťastne sa vrátiť domov.

Postupne som sa naučil premôcť svoj strach a stať sa celkom obstojným vodičom. Ale napriek tomu strach zostával vo mne, aj keď som sa snažil nevpustiť ho na úroveň vedomia, vynáral sa zakaždým, keď som sa ocitol na diaľnici , kde bola premávka. Napríklad, stalo sa to vtedy, keď som cestoval po diaľnici medzi Sakramentom a San Franciscom na ceste v Kalifornii. Bol som vyžmýkaný ako citrón! Prax rebersinga mi pomohla integrovať tento strach, a ja som sa stal výborným vodičom. Výborne sledujem premávku na cestách a cítim sa úplne bezpečne. Som schopný kedykoľvek zobrať všetky svoje sily a spomenúť si na vodičské skúsenosti, moje oči sú otvorené, a nikdy nezabúdam na potenciálne nebezpečie. Pravdaže, nedá sa povedať, že nikdy nezakúšam strach alebo iné tak zvané negatívne emócie. Pociťujem ich. Ale podarilo sa mi vytvoriť úplné iné vzťahy s týmito pocitmi. Spolupracujem s nimi, a prijímam ich ako svojich pomocníkov, a nie ako nepriateľov, ktorých sa je potrebné vystríhať. Keď cítim ich prítomnosť, vdychujem ich a pohlcujem v sebe ich energiu. Táto schopnosť mi pomáha nadobudnúť ďalšie pocity a prijať z nich informácie, čakajúce na mňa. Všetko toto zároveň upevňuje vo mne presvedčenie, že môj život plynie práve tak, ako má. Jednotné, spojené vedomie sa stalo mojou neustálou súčasťou.

  Čo to všetko znamená? To znamená, že som prestal byť otrokom emócií. Vec nie je v tom, že nikdy neprežívam stres. Prežívam ho, veď je neodmysliteľnou súčasťou dnešnej civilizácie. Avšak disponujem schopnosťou, využívajúc nástroj s názvom rebersing, ktorý ma každodenne očisťuje, vyvažuje a lieči. Je to mocná a nevyčerpateľná schopnosť. A je tu tak rovnako pre mňa, ako pre každého. Veď ja som celkom obyčajný človek. Keď váš energetický okruh nadobúda dokonaný vzhľad, zakúšate pocity, ktoré nemožno porovnať s ničím iným. Pocítite život v každej bunke svojho tela, to je zdravie! Pre mňa to bolo dôkazom, že tento náš život možno prepracovať. Všetko, čo musíme urobiť, - je držať s ním krok. A tak, som zvládol svoj strach pri riadení auta a objavil príčinu emócií. A čo ďalej? Nemám problém! Všetko toto boli drobnosti v porovnaní s tým , čo som prežil v roku 1980. Prvý krát som počul proroctvo o zmenách (katastrofách), čakajúcich Zem, počas kurzu tréningu rebersinga. Bolo to v roku 1980. Avšak v tom čase som bol priveľmi zaneprázdnený ideou vlastného prežitia, aby som prikladal veľký význam tejto správe.

   Mojim prvým skutočným ponaučením bol seminár rebersinga, ktorý uskutočňoval Leonard Orr v San Franciscu na Vianoce v roku 1981. Začal nám po riadkoch čítať krátku esej s názvom: "Ďalšie zrodenie, veľká planéta Zem". Ďalej Leonard Orr hovoril o zemských katastrofách (povodniach, zemetraseniach, posune pólov atď.), ktoré majú nastať v najbližšej budúcnosti a vziať so sebou život 90 % obyvateľov Zeme. Pravdaže, mohol som všetko zavrhnúť ako čistú fantáziu, ale neurobil som to. Po prvé, preto, že som dôveroval Leonardovi, a po druhé, preto, že som vedel, že naša planéta je na pokraji katastrofy. A vlastne preto som sa postavil k tejto informácii vážne a bol som presvedčený (do istej miery), že všetko je absolútna pravda. Informácia o "zemských katastrofách" bola dôvodom mojej aktivácie, ktorú sa mi podarilo integrovať len o niekoľko mesiacov. Pod aktiváciou mám na mysli "strach". Po integrácii informácie som začal postupne chápať, že môžem žiť s týmto proroctvom a cítiť sa v bezpečí. Tiež som sa presvedčil o tom, že proces integrácie mi pomohol uistiť sa svojím telom a pocítiť schopnosť žiť skutočne. Zistil som, že pociťovanie vlastného bezpečia prišlo ku mne z vnútorného zdroja. Moja základná podstata akoby stála nad tým všetkým, ako nebeské dielo, chápajúce, že terajší telesný život je iba jeden z mnohých aspektov. Bol som úplne pripravený cítiť absolútne bezpečie. Vtedy som ešte dokázal nastúpiť na najúspešnejší stupeň svojej kariéry. Bolo mi jasné, že práve môj strach, spojený s prežitím a túžbou byť úspešný, bol aktivovaný v dôsledku dopadu informácií o "zemských katastrofách". Keď bol môj strach integrovaný, mohol som hlbšie preniknúť do svojho skutočného ja. Vtedy som ešte veľa nevedel o tomto proroctve, a dokonca som si úplne neuvedomoval to, čo som vedel. Ale bol som slobodný. A potreboval som ešte nejaké "úlohy". Nasledujúca príhoda sa stala v roku 1986, keď som si pozeral osemhodinový videofilm vytvorení Rampom s názvom "Zmeny". Zo začiatku som si myslel: "Naozaj znova?" A s bijúcim srdcom som sa pripravil prehltnúť ešte jednu dávku informácií.

   Preto som potreboval nejaký čas, avšak po integrácií sa mi podarilo uzemniť ešte dôkladnejšie, a ja som vykonával prax rebersinga s ešte väčším úspechom. Najvážnejšia úloha začala získavať tvar.

Domnievam sa, že je potrebné povedať o tom, že v oboch týchto svedectvách o katastrofách v Kalifornii bol predpovedaný obzvlášť smutný osud. Podľa všetkého musí klesnúť na dno oceánu. V každom prípade sa nepovažuje za ideálne miesto pre pobyt počas veľkých zmien.

Ďalej som pokračoval na tretí stupeň. V marci 1992 prišiel ku mne nový klient, praktikujúci rebersing. Videl knihu, pojednávajúcu o kruhoch v obilí a spýtal sa ma na ňu. Venovali sme tejto téme nejaký čas, a potom sa ma spýtal, či som niečo počul o Gordonovi Michaelovi Scallyonovi. Nič som o ňom nevedel, a môj hosť mi o tomto človeku povedal. Samozrejme, rozprávaním sme sa opäť dostali k blížiacim sa katastrofám. Skallyon vydával mesačník s názvom "Niečo o pozemských katastrofách", kde podával informácie na 87 % potvrdzujúce prípady špecifických predpovedí katastrof. Okrem iného presne predpovedal zemetrasenie v San Franciscu, ktoré sa stalo v októbri  1989. Keď sme konečne pristúpili k cvičeniu, stal som sa práve ja tým človekom, ktorého bolo treba uzdraviť (BR to rebirth). Bol som veľmi ohromený prichádzajúcimi informáciami, a všetok môj strach bol znova aktivovaný. Teraz, keď sa v duchu vraciam do minulosti, je mi to smiešne, ale vtedy mi nebolo do smiechu.

   A tak som bol znova hodený do vody, hemžiacej sa krokodílmi. Doposiaľ som nemohol nájsť východisko z tejto situácie, v ktorej som sa ocitol. Rozhodne, som ešte nepočul o Ľavom oku Hóra, avšak napriek tomu som si pamätal, že základná vlastnosť proroka - je mýliť sa. Prorok musí vedieť včas podať poplachový signál. Ak to nestihne, budeme počuť signál, ale proroctvo sa nesplní.

Toto pripomína staré čínske príslovie: "Ak nezmeníme našu cestu, tak riskujeme ,že sa dostaneme práve tam, kam mierime". Avšak my mierime ku katastrofe: nestarali sme sa o kozmickú loď s názvom Zem. Znova som pocítil svoju nemohúcnosť, ako keby u mňa nebolo žiadnych volieb vo vzniknutej situácii. Keď je váš strach alebo zlosť aktivovaný, zdá sa vám, že nemáte voľby, pretože vy v tomto čase jednáte automaticky. A tak som naspäť vo vode. Naučil som sa v momentoch samotného silného strachu zahrabávať sa do svojho strachu a bezradnosti ešte hlbšie. Samozrejme, napísal som do mesačníka Skallyona, aby som dostával mesačné seansy  terapií.

   V júni 1992 som videl videofilmy Drunvalo, a všetko sa začalo ukladať na svoje miesto. Drunvalo názorne ukázal omnoho širší obraz odohrávajúcich sa udalostí: precessie rovnodennosti, posunutie pólov atď. Veľké zemské katastrofy pravidelne prebiehajú každých trinásť tisíc rokov s presnosťou hodinových mechanizmov. K poslednému presunu pólov došlo približne v rovnakom čase späť, a tak budeme musieť prežiť ďalšie. Počul som od Drunvala, že vďaka zásahu obyvateľov Síriusa a neuveriteľným udalosťami, ktoré nastali potom, nás čakajú omnoho menšie zmeny, ako zvyčajne. Počul som tieto slová, nesporne, ale môj proces integrácie sa definitívne ukončil len v apríli1993 .

Plne chápem to, že napriek tomu prax rebersinga je mocným prostriedkom, ale napriek tomu mi nemôže dať, ukázať celkový obraz vesmíru. Ak sme schopný utvoriť Merkabu vlastným dychom, tak prečo nemôžeme postaviť cestu medzi svetmi, vesmírmi rovnakým spôsobom? Veď dýchanie môže stvoriť všetko! Do tejto doby som si uvedomoval iba mrzutú, negatívnu stranu informácie o "katastrofách". Ale koho strašiť nevrátením sa do Raja? Nedokonalá situácia môže byť nebezpečná, hlavne keď je nedostatočne osvedčená.

   Nakoniec v marci 1993 sa pre mňa všetky zásady stavali na svoje miesta. Naša skutočnosť a všetko dianie so Zemou, je len funkcia, činnosť nášho vedomia, a tak, zmeniť budúcnosť je v našej moci. Uvedomením tohto, som smeroval svoje vlastné konanie tak, aby som ako môžem, zaistil mierny prechod do vyššej dimenzie. Konečne som sa prebudil a pochopil svoju dnešnú úlohu, určenie - byť medzipriestorovým majstrom a prispieť k vytvoreniu raja na Zemi. Vy ste rovnakí majstri. Mojou úlohou je vám to pripomenúť.