FARAON ACHNATON

04.03.2012 10:32

 

„Dáváš vznikati zárodečné hmotě v ženách, vytváříš sémě v mužích, dáváš život dítěti v těle jeho matky a konejšíš ho, aby neplakalo.”
                                                              Achnaton: Velký chvalozpěv na Atona

„Je s podivem, že Achnaton jakoby tušil pozdější vědecké poznatky a pochopil, že zdrojem života na Zemi je energie slunečního záření, uctíval Slunce jako symbol Boží moci. Byl hrdý a pyšně jásal nad stvořením světa a životem v maat (pravdě a harmonii). Toto je první a snad nejdokonalejší případ monoteistického náboženství v dějinách lidstav,"                                                                 Sigmund Freud

Záhada Achnatonova zobrazení   
Početné sochy, reliéfy a malby zobrazují Achnatona spolu s jeho milovanou, plodnou manželkou a šesti dcerami, jak uctívají sluneční kotouč – boha Atona. Achnaton věděl, že sluneční záření reguluje plodnost. Nechával se zobrazovat s ženskou postavou – širokými boky, protáhlým krkem, ňadry a silnými stehny.
Patolog Elliot Smith v roce 1907 poznamenal, že toto ztvárnění Achnatonovy postavy nebylo ani mužské, ani ženské. Bylo prý příznačné pro endokrinní potíže známé pod názvem „Fröhlichův syndrom”. Jedná se o selhání činnosti hypofýzy, jež u mužů způsobuje rysy, které známe z Achnatonových vyobrazení. Tato choroba má mnoho příčin. Nejčastěji se jedná o nádorový růst v samotné hypofýze, který vyvíjí tlak na mozek a způsobuje tím střet s funkcí hypotalamu, což vede k neplodnosti. Achnaton však měl sedm dětí, a to je tím pádem v rozporu s projevy choroby. Jiným symptomem je protažení zadní části lebky. Je možné se domnívat, že se celé Achnatonově rodině samovolně vyvinul stejný nádor? Dříve se soudilo, že se jednalo o módní vrtoch, kdy mohly být tyto defekty způsobeny zvykem ovazovat měkké lebky kojencům.

Překvapivé zjištění
Avšak věda dochází ke zjištěním, že omezením určitých nervových hemisfér může dojít ke zlepšení výkonu mozku tím, že se umožní snazší přístup slunečnímu záření k endokrinnímu systému skrze žlázy hypofýzy a hypotalamu. Této problematice se mimo jiné obšírně věnuje 
i mezinárodně uznávaný spisovatel, technik a průkopnický vědec Maurice Cotterell. Roku 1989 se mu podařilo vypočítat délku trvání cyklu slunečních skvrn a povšiml si, že stejné číslo uctívali Mayové. S využitím svých znalostí o mayských kódech obrátil Maurice Cotterell svou pozornost i k starověkému Egyptu. Sluneční záření působí na hypofýzu a hypotalamus a reguluje hladinu folikulostimulačního a luteinizačního hormonu. Ty pak následně regulují pohlavní hormony estrogen a progesteron.
Tím, že se Achnaton nechával zobrazovat s protáhlou lebkou a se symptomy Fröhlichovy choroby, upozorňoval faraon na dysfunkční disonanci, dějící se mezi slunečním zářením a produkcí hormonů. To způsobovalo všeobecnou neplodnost v celé zemi.

Ovlivňuje slunce plodnost?


Amarnské umění, které bylo inspirováno samotným Achnatonem, mělo předávat tuto znalost sluneční vědy budoucím civilizacím, tedy i nám. Achnaton se nám prostřednictvím umění snažil sdělit: Slunce ovlivňuje plodnost. A sdělil nám to nejen prostřednictvím hymnů k Atonovi, které stvořil, nýbrž tato informace je patrná z každého vyobrazení Achnatona a Nefertiti: jsou nazí kromě nejjemnější látky, jež spadá a splývá s paprsky Slunce, což umožňuje intimní pohled na genitální = plodné oblasti těla.


Text a foto: Miloš Matula, "Achnaton a Nefertiti, faraoni Slunce" - ukázka z kapitoly "Sluneční věda"