Luisa Muratori: Chrám strážců světla (seminář 13. 10. 2012 Brno – Řečkovice)

 

Dnešním dnem inaugurujeme toto místo a to ve velmi důležitém období. Tento rok je rokem přechodu do 5D. Všechna místa vaší země, která znám, jsou velmi důležitá a ještě důležitější se stanou po prosinci r. 2012. Během měsíce, kdy zde budeme působit, budou uvedeny do chodu, iniciovány, dvě místa. Zde, kde jsme poprvé, a na konci našeho pobytu Centrum Alžběty Šorfové v Praze.

Místo v Brně bude po roce 2012 představovat centrum nového vesmírného vědění, které zde bude předáváno ostatním lidem. Budou se zde vyučovat všechny aspekty přechodu lidské pozemské bytosti do opětovného vědomí vesmírné bytosti. Vyučování se bude týkat využívání pravé mozkové hemisféry ke zhmotňování. V Centru Alžběty v Praze bude docházet k samotnému zhmotňování.

Dnes vám předám důležité informace o tom, jak se situace bude dál vyvíjet v příštích několika měsících. Informace, které mi nyní přicházejí, jsou dostatečně precizní, ale není jich mnoho. Tento rok je rokem Logos, rokem Stvořitele. Logos 2012 je představován trojúhelníkem Boží přítomnosti, uvnitř kterého je Boží oko a představuje Boha- Zdroj (foto). Stejný symbol máme každý z nás v srdci. 

Chrám strážců světla je chráněno a spravováno Robertem, jehož dávné andělské jméno je Ofrael. Je ochráncem celého území České a Slovenské republiky, které je definováno jako území nebo brána Radegasta. Česko a Slovensko nejsou odděleny, na vyšší úrovni se jedná o jedno území, které na úrovni těla planety Země představuje důležitý nástroj. Je to nástroj, který propojuje tělo planety Země s jejím mozkem.

Dokud spínač nebude plně funkční, je jen velmi obtížné dosáhnout paranormálních schopností, které jsou nám přirozené. Spínač máme i na individuální úrovni, a aby fungoval, musí fungovat i na úrovni Země. Spínač je nesmírně důležitý a proto potřebuje mít i svou ochranu.

Pro toto místo jsem namalovala obraz (foto) a teď vám vysvětlím jeho funkce.

Obraz oficiálně představuje energii tohoto místa a Roberta, jehož dávným posláním pro tento fyzický život je strážit spínač, který je vyobrazený pod jeho nohama. Vrchní branou je Praha, skrze kterou prochází energie do mozku Země (funkce na kvantové úrovni). Spínač je už více než 8 000 let uveden do hibernačního spánku. Pád Atlantidy a změna náklonu zemské osy zničily na povrchu Země dimenzionální brány, ale v nitru Země na kvantové úrovni tyto nástroje zůstaly. Kvantové tělo Země se nachází v hloubce asi 2 500m pod povrchem.

Během posledních šesti let jsme velmi intenzivně pracovali na silových místech spínače. Jeho vstupní branou je Bratislava, kde prochází vitální energie grálu, která vyživuje vyšší mysl Země a výchozí branou je Praha, kterou procházíme do 5D. Pod spínačem je změť energovodů, kabelů, které propojují jednotlivá místa. Je zde znázorněno 16 kolíků, ale ve skutečnosti jich je 144 a představují 144 tisíc programů pro novou Zem, které jsou v softwaru pod ostrovem Ibiza. Nastává doba, kdy bude spínač plně funkční a tím umožní plynout nové programy do celé planety Země.

V okamžiku, kdy si Rusko srovná svoji situaci, bude mít Země přístup k magnetickým nástrojům umístěným pod oblastí Sibiře. Energie, která prochází skrze pohoří Ural a plyne do Haluzic u Brna, bude pak oblast Radegasta využívat k tvoření skrze myšlenky přes pravou hemisféru mozku. To bude v budoucnosti váš důležitý úkol.

Robert bude spínač chránit před bytostmi, které dobré úmysly jen předstírají. Zde je základna andělů bojovníků s psychickým mečem. Zjistila jsem to při aktivaci Robertova hvězdného kódu před několika lety. Vyplynulo přitom, že je následován šesti liniemi, legiemi andělů, které jsou na obraze znázorněné symboly kolem Roberta a které on nese geneticky v sobě.

Nyní se mnoho informací točí kolem 21.12. tohoto roku. Vypadá to, že různé teorie o katastrofických scénářích se pravděpodobně nenaplní. Nejspíš projdeme mnohem snadněji, než bylo předpovězeno, ale aby to tak dopadlo, je důležité zbavit se strachu.

Vysvětlím, jak to funguje.

V posledních 12 letech se rozvířily usazeniny strachu a vychází z lidí ven. Vzpomeňte si sami, co se komu stalo. Rokem 2000 jsme vstoupili do prvního dvanáctiletého cyklu, kterých je dohromady 12. Tedy 12 x 12 let = 144 let rekonstrukce planety Země a nás. Zhruba poté budeme plně v 5D. 

Nyní uzavíráme 1. cyklus očisty. Procházíme rychlokurzem, kdy se snažíme za pomoci našich sil, sil Země i sil veškerého pantheonu Vesmíru ze sebe dostat všechny nečistoty. Je to nutné pro přechod do 5D. Uvnitř nás disponujeme schopnostmi, které mnohonásobně převyšují formu, kterou nyní využíváme, ale pro obnovení funkčnosti musíme být čistí. Nejvíce nám škodí psychická špína, vibrace vytvářená egem. Ego je program svázaný s hmotou a gravitací. Tím, že jsme se svobodně rozhodli prožít zkušenost ve hmotě, jsme zároveň akceptovali tento systém svázaný s kontrolou nás samých. Takový systém svazuje různé volné energie, aby nedocházelo k destrukcím.

Skrze naše fyzická těla vnímáme různé smysly, jako vůně, chutě apod. Ale pocity, intuice, vjemy a citlivost vnímání vychází z úrovně našeho duchovního těla. To bylo stvořeno jako nástroj, který by ale sám o sobě neměl význam. Fyzické tělo je velmi primitivní, snadno napadnutelné nemocemi, ale je nutné k naplnění našeho poslání tady na Zemi. Bylo nutné vypnout na dlouhou dobu naše duchovní tělo, jet na autopilota a tím umožnit vstup ega. Před několika tisíci lety jsme využívali schopnosti tvořit skrze naši mysl, kde se náš megapočítač propojoval s nástroji našeho těla a dovoloval nám tvořit. Jenže naším úkolem bylo seznámit se s hmotou a rozpoznat její zákonitosti. Proto jsme postupně museli přerušit spojení mezi fyzickým a duchovním tělem. 

Ego se vyhouplo do křesla generálního ředitele v rámci našeho bytí a nastala éra uvěznění nebo otroctví. To však dovolilo vytvořit sociální systém, zkušenost reinkarnace, pochopit principy bolesti a utrpení, což nás učinilo velmi citlivými. Chápeme, že zlé věci se nám vrací, že můžeme zničit Zemi i sebe, soucítíme se Zemí, nyní jsme i více sjednoceni. I když to všechno nepociťuje celé lidstvo, tak i malá část dokáže změnit úroveň vědomí ostatních. Je to další stadium procesu evoluce. Až se osvobodíme od ega, strachu, budeme mít opět přístup ke svým nástrojům a vytvoříme si antivirový program proti strachu, který nad námi ztratí moc.

Vesmír vidí, že lidstvo se opětovně vrací zpět domů, že už rozeznává hodnotu a podstatu Světla. Na náš impuls reaguje Vesmír podporou a přicházejí za námi síly, které umožní a usnadní proces návratu. Posuny ale probíhají ve jménu maximálního úsilí s minimálními výsledky. Proč? Úskalí a nebezpečí, kterými procházíme, nás trénují. Až nás pustí dál, musíme být velmi odolní. Budeme hodně cestovat a můžeme ve Vesmíru zažít např. explozi supernovy nebo neplánovaný přechod do jiné dimenze.

Matka Země nám poskytla prostor pro naši jedinečnou výuku. Šla do projektu rozpoznání strachu s námi. Poskytla nám nádhernou přírodu a vyzařuje lásku ke svým dětem, lidským bytostem. Je obdivuhodné, jak se zatím drží, dva měsíce před 21.12. Je velmi nemocná, vyčerpaná a hodně riskuje. Díky tomu, že ji lidé neustále využívali, trpí nedostatkem vlastních zdrojů. Má ale podporu celého Vesmíru a po projití do 5D nastane její rehabilitace a rekonstrukce.

Jsme multidimenzionální bytosti rozpoznávající všechny síly Vesmíru. Jsme nejlepším projektem Stvořitele. Lidská bytost je přes všechna utrpení nezničitelná. Můžeme žít neomezeně dlouho, stále se inkarnujeme a díky tomu na nás nízké bytosti nemohou. Po smrti vyměníme jen auto a jedeme dál. Nikomu se nepodařilo zastavit nás a současná vlna nás vede ke Světlu, po kterém jsme vyšli. Jsme obdařeni 144 tisíci programy a až je začneme používat, staneme se opět božskými bytostmi.

Jediný náš úkol je čelit strachu, který je vlastně hlídacím psem hmoty.

Peníze nemají žádnou hodnotu a velmi brzy skončí. Vše si dokážeme vytvořit skrze naše myšlenky, získat přes materializaci. Jsme plni funkčních nástrojů. Zároveň s námi Země odpojuje staré programy, jejich čas vypršel. Země ví, že stoupáme a 21.12. bude mnoho bytostí vycházejících z masy lidstva transcendovat.

Otázky:

Jsou ještě jiné bytosti ve Vesmíru ve hmotě?

Hmota je druhým principem Vesmíru. Jsou v zásadě dva principy, tedy zákony – energie a hmoty. Země je planetou s největší hustotou hmoty v rámci Galaxie, je to poslední projekt, kde je ještě možný vývoj inteligentního života. Vesmír doposud prožil mnoho vytváření úrovní ráje, ale jen na Zemi bylo možné vstoupit do nejhlubší úrovně. Kdo touto školou projde, stává se revoluční bytostí, která disponuje kladívkem na rozbití stěn vytvořených ze strachu.

Sídlí tu reptiliáni?

Náš sluneční systém byl stvořen k tomu, aby se stal prostředím, kde může být jeden velmi starý program změněn. Je to program 6-6-6, sídlící v Černé díře. Reptiliáni jsou součástí genetického kořene programu 6-6-6, ale původ je mnohem dávnější. V době velmi mladého Vesmíru vznikali bytosti, které se rychle rodili a zanikali. Jednou z prvních fází byla hrubá forma ještěrů, kteří pro své přežití vyvinuli program strachu, kontroly, ovládání. Na Zemi je stále dost potomků ještěrů, kteří prošli svou evolucí.

S vývojem ve Vesmíru se více rozvíraly nůžky mezi hrubou a jemnou energií. Proto byl vytvořen sluneční systém a planeta Země jako škola pro naše učení. Lidská rasa je poslední vývojový stupeň tvoření ve hmotě a každý z nás v sobě nese střípky různých forem života, tedy i ještěrů. Nepředstavujte si je jako hady, krokodýly aj., protože ještěří forma prošla velmi silnou evolucí. V podstatě je to rasa, která nezná lásku, respektive až doposud tomu tak bylo. Při setkání s láskou začala tato forma prožívat propojení genofondu s lidskou bytostí, měnily se jí vibrace. Pro konzervativní ještěry je ale láska slabostí. Láska vzniká až na základě projití zkušenosti s utrpením, kultivuje bytost, rozvíjí smysly.

Dám příklad na tygrovi. Můžeme o něm říct, že je zlý? Vždyť chytne jiné zvíře a sežere ho. Je proto špatný? Ne, je navázaný na zákonitosti jeho přirozenosti. Je to nutnost pro jeho přežití.

Kdybychom měli paranormální vlastnosti, mohli bychom ovládat všechny síly. Nemuseli bychom jíst, spát a dělat všechno to, co v současnosti vnímáme jako nutnost. V takových podmínkách by nebyl život džunglí, každý by měl co potřebuje. To je produkt evoluce. Poznáváme, že uspokojení našich potřeb není vně, ale uvnitř nás. Lidská multidimenzionální bytost dává přednost lásce. Kdežto dávné formy života jsou ještě vázány na úroveň přežití.

V současnosti Zemi ovládají ještěři, kteří přijali formu lidské bytosti. U těchto bytostí, které chtějí získat moc a vliv, ještě převládá ještěří forma. Kdo o toto neusiluje, má ještěří část své bytosti redukovanou a převažuje u něj lidská část. Ještěři projdou stejným procesem vývoje, který mnozí z nás máme za sebou.

Jak se dostaneme ze starého programu?

Ti, kteří už jsou připraveni a dokončili školu překonání strachu, kteří prožívají transcedenci na osobní úrovni, odpojí svou zásuvku programu 6-6-6. Pokud se to podaří tzv. kritickému množství lidských bytostí, které představují nutné množství energie k počátečnímu impulzu přeměny pro planetu Zemi, znamená to, že ostatní budou onen předvoj následovat. Na Zemi si musí alespoň 50% bytostí uvědomit, že je víc než chodící hora z masa a kostí. Řekněme, že je to první stupeň osvícení masy. Určitá část lidských bytostí bude mít v okamžiku přeměny již završený cyklus první fáze, ale nebude jich mnoho. Větší počet bytostí bude v procesu přeměny a zbytku bude teprve docházet, co se děje.

Čekají se katastrofy?

Předpovědi byly velmi dramatické, ale jak se přechod odehraje bude záležet jenom na nás. Vesmír se nese na vlně vesmírné lásky a skutečná síla je v rukou těch, kteří jednají ve stejném duchu. To není síla osobní, ale síla sdílení a vzájemné pomoci a přátelství. V okamžiku uvědomění, že jsme všichni bratři a sestry, začneš tento koncept žít a při setkání s bytostí podobných vibrací se tento pocit projeví naplno. Cítíš vzájemnou důvěru, porozumnění, lásku.

Existuje druhé Slunce?

Vše je možné. Existují různé teorie a zprávy. Poznala jsem osobně žáka italského fyzika Marconiho. Říkal mi, že Slunce je velký krystal, atom. Já jsem po mnoha letech při pohledu do Slunce skutečně neviděla žhavou kouli, ale zářící krystal. Naše oči filtrují a dovolují vidět jen to, co potřebujeme. Zamysleli jste se někdy nad tím, že čím jsme od Země vzdálenější, tím je větší zima?

Před 15 lety jsem dostala zajímavou informaci – teorii ezotronů. Ezotrony jsou malé krytaly, nejsou okem viditelné, jsou šestihrané a když se zhustí, vypadají jako plástve medu. Jsou nositeli informací a prochází k nám přes Slunce, který je produkuje jako prach. Náš sluneční systém je jimi zcela zaplněný. Způsobují magnetismus, ale také teplo. Slunce tedy není pravděpodobně horké. Je ohromným atomem, kde se kolem ohromného jádra pohybují protony a neutrony. A uvnitř tohoto atomu je krystal. Krystal jako zdroj energie používali Atlanťané. U nás na Zemi je krystal v hrubé formě, ve Vesmíru jsou třeba měkké a rostou.

Ještě bych se chtěla zmínit o antigravitační síle. Dokázali byste ji definovat? Ano, třeba letadlo se vznese apod. Ale proč spadnete z kola, když nejedete a necháte nohy na pedálech a při jízdě ne? Proč nespadnou planety? Antigravitační síla se manifestuje přes pohyb!

Co se bude dít ve druhém 12letém cyklu transformace po 21.12.?

Země i my projdeme změnou. Nastane sjednocování ducha a těla. Budeme mládnout a díky eliminaci strachu krásnět. Sladí se nám věk podle věku psychického, tedy na věk, na který se cítíme. Uvnitř sebe máme detailní model našeho těla, program, jak budeme vypadat. Budeme žít 1000 až 1500 let. Ukončením starých programů končí i smrt.

Energie našeho fyzického tělaje ve směru hodinových ručiček, pravotočivá. Duchovní tělo má energii levotočivou. Od 21.12. se energie otočí a duchovní tělo se stane hutným a fyzické se vytratí a stane se pouze ideálním nástrojem ducha. Nastane aktivace duchovního Já, duch se se organizuje sám.

Kam jdou duše mrtvých v současné době?

Jsou v různých úrovních. Některé odchází, aby pak pomohly zde a zůstávají v 5D, ale bez těla. My projdeme i s fyzickým tělem přes 4D, což je fotonický prstenec, koridor mezi hmotou a duchovní úrovní. 5D je první duchovní úrovní Vesmíru, zde začíná ráj. 12D je galaktický střed.

Neuvědomělé duše mohou přejít zpět do 3D (naše současnost), třeba na jinou planetu. Duše, které vědomě bojují proti Světlu, mohou být i ve 2D na jiné planetě a nebo se přenesou do doby kamenné jako skála. Je to nutná zkušenost každé duše pro její vývoj.

Země i my procházíme vývojem na stejných principech. První úroveň je minerální, na druhém místě je vegetace, pak zvířata a čtvrtá je vědomá úroveň lidské bytosti.

Co se bude dít 21. 12.?

Existuje velké množství scénářů. Pomoc nám připravuje a poskytne Galaktická federace. Nemějte obavy, že se budou „ztrácet lidi“. Vesmír jedná na základě přitažlivosti podobné energie mezi planetami, ale i mezi lidmi, rodinami atd. Dá se tedy předpokládat, že rodina je na podobných vibracích.

Země se 21. 12. odhmotní a zhmotní zároveň. Proběhne buněčná dekompozice, projdeme se Zemí jako přes zrcadlo a bude to na ostří nože. Na některých místech Země problémy očekáváme, katastrofy nastanou v místech ignorance. Nemusí se stát nic hrozného, ale něco ano, aby se probudili i ostatní. Veškerá pozitivní energie minulých 12 let rozhodovala o míře katastrof na Zemi. Ta je inteligentní bytost, nechce ublížet sobě ani nám.

Je připraven i scénář pro evakuaci lidstva a evakuační lodě se k nám už přibližují. Evakuace bude přichystaná pro případ nouze, když Země nevydrží přechod a bude nutné ji pomoci. Pak budeme přemístěni na lodě a po 10-15 dnech vráceni na Zem. Celou akci bude vést Aštarašeran. To je jeden ze scénářů a tato možnost je diskutovaná asi z 80%.

Před námi jsou 2 měsíce, kdy Země startuje své motory. Ty byly už aktivované 21.9.12. Zatím Země čeká. Můžeme si ji představit jako nastartované letadlo na ranveji, které čeká na povel k rolování. Asi týden před 21.12. budeme Zemi cítit pod nohama velmi intenzivně.

Dimenzionální přechod bude proveden přes Slunce, branou či tunelem trojúhelníkového tvaru. Údajně existují fotografie NASA, kde je na Slunci vidět trojúhelníkový útvar nebo stín. To je efekt otevírající se brány – portálu. Tudy projdeme a uprostřed Slunce se na 3 dny zastavíme. To jsou 3 dny tmy, o kterých se často mluví. Zde Země uloží program 6-6-6 (Matrix) a nastartuje program 9-9-9 (Patrix). Pak dokončíme průchod a Země se začne točit proti chodu hodinek, levotočivě. Po průchodu se koridor za námi zavře, brány budou zapečetěny a nikdo nižšího druhu již neprojde. Samotný průchod bude trvat maximálně týden. Slunce je teď na hraně mezi 4D a 5D.

Prvními viditelnými úkazy na Zemi bude polární záře i v místech, kde se nikdy neobjevila. Znamená to blížící se cestu Světlem.

Od 11.11. začíná 40 dní odpočítávání!

Soustřeďte se na svůj vnitřní proces.

Hodně pijte, držte půst nebo jezte lehkou stravu.

Buďte klidní, bez paniky.

Nepodléhejte myšlenkám, že to nezvládnete.

Nebojte se o přátele.

Dělejte, co můžete, NE VÍC!

Jsme zvyklí čelit díky našim zkušenostem mnohým nesnázím.

Veškeré instrukce máte v sobě.

Když nás bude dost, dokážeme to.

Druhá strana dává na internet mystifikující zprávy, dávejte na to pozor. Probíhá rozsáhlá činnost, aby se eliminovaly. Galaktická federace zná členy temné strany a hlídá je. Vzkazují nám – nebojte se, jsme s vámi! Ale i některé temné síly už chtějí prohrát, i oni jsou unaveni.

Jak celý proces budou prožívat neprobuzení lidé?

Pokud neprohlédnou, je v plánu provést pár událostí, které je probudí. Na internetu je mnoho informací a brzy o nich budou mluvit všichni. Nepůjde se jim vyhnout, každý se o transformaci dozví.

Co negativní síly ve Vesmíru?

Buďte klidní a důvěřujte si. Přátele cítíme na niterné úrovni.

K UFO nikdy nechoďte, přátelé chodí k nám!

Jaká máte doporučení na 21.12.?

TO CO SE MÁ STÁT VÍME PŘESNĚ, ALE JAK SE TO STANE, NEVÍME.

Nic specielního neexistuje. Jen být v klidu a nevyčerpávat se. Galaktická federace říká – my měníme plány podle toho, jak vypadá situace na Zemi. Pomoc se chystá všude kolem nás.

V říši Agharty, tj. území 5D, kde jsou kvantové nástroje Země, už jsou bytosti, které se sem přemisťují a čekají na nás.

Co je důležité:

Věřit sami v sebe a ve Vesmír.

Věřit v lásku.

Poslouchat své srdce. Být v souladu se sebou i s ostatními.

Nevydávat zbytečně energii.

Osvobodit se od zátěží a pracovat na sobě.

Dát si do pořádku své vědomí.

Narovnejte vztahy v rodině, s přáteli. Vyjděte vstříc jako první.

Každá duše má svůj směr.

Vesmír je dům s pokoji pro všechny, dveře si však volí duše sama. To je neměnný zákon Vesmíru. Po přechodu do 5D budeme v opojení, že jsme na Zemi i lítáme. V období do 21.3.12 se Země bude přepínat. Je zde předpoklad, že od jara 2013 se budeme často setkávat s vyslanci Galaktické federace. Budeme se setkávat s dávnými příbuznými, Země se otevře okolnímu Vesmíru.

Sama Země mnoho ví, cítí se velmi jistá, jsem s ní v telepatickém kontaktu. I ona byla od ostatních planet odloučená, osamocená a těší se na přerod.

V každé lidské bytosti je uloženo 5 tisíc jazyků, nebojte se, domluvíme se na Zemi i ve Vesmíru. Budeme hodně cestovat a předávat zkušenosti s hmotou. Je to jedinečná zkušenost pro všechny. Pro ostatní obyvatele Vesmíru je zázrak, že to vše tady prožíváme a ještě se dokážeme radovat.

BUĎTE KLIDNÍ, ALE POZORNÍ.

Planeta Země je unikátní, odlišná ode všech ostatních. Vize jsou proto velmi nejasné, protože se stále něco buduje. Prvním ochráncem je sám Stvořitel, protože Země je jeho osobní projekt. Přítomnost Stvořitele u celého procesu je zásadní.

Stvořitel mi říká:

Země je moje snoubenka a jestli bude mít problémy s chůzí, vezmu ji do náruče. A Vy jste moje děti.

Brno 13. 10. 2012 – celodenní seminář 

Tlumočil Michal Kubasa

Z diktafonu a zápisků přepsala ZK