LUISA MURATORI – Aktivace energetických center Země

 

LUISA MURATORI – Aktivace energetických center Země
26.11.2009 
Rozhovor Alžběty Šorfové s Luisou Murotari 
 
Luiso, když jsi sem přijela, říkala jsi, že jsi cítila úplně nové energie?
 
Přicestovala jsem sem s vědomím proč sem jedu-v rámci služební cesty ve službách Planety Zemi. Pracovali jsme na dávné linii Kule – Kulské linii a opětovně jsme aktivovali místa, která Hitler deaktivoval.
 
Byla to cesta opětovné aktivace nástrojú a energií, které zdy byly dlouho zablokovány. Tato spirála, aktivační cesta procházela skrze Rakousko, kde se narodil, skrze Německo, kde se zrodilo hnutí nacismus, potom do Polska, kde byly velké koncentrační tábory, jako je Osvětim a celá aktivační cesta ve formě spirály, kdy jsme vracely do harmonie jednotlivé body, vrcholila v Praze.
 
 Dávná Kulstká lidie byla reprezentována dávným duchovním řádem Rytířů Valala , kteří používali energii Svastik v opačném směru – směřující do celého Vesmíru.
 
Již dlouho jsme měli informaci o významném portálu- o bráně, která v době Atlantidy byla velmi důležitá a v okamžiku, kdy tato brána padla jako poslední brána dávné Atlantidy,zrušilo se antigravitační pole na Zemi. Díky tomuto nebylo možné zachránit hvězdnými loďmi obyvatele Atlantidy. Byla to brána Radegastova.
 
Odpojení od Světelného zdroje pádem brány na území  Československa -  došlo k otevření černé díry.
 
1.5.2007 jsme vstoupili na vaše území a viděli znamení s nápisem Radegast :o)) billboard na pivo – uvědomila jsem si, že vstupujeme na území Boha Radegasta.
 
Než padla byla možná evakuace Atlantiďanů, po pádu to nebylo možné. Postupně jsme se rozpomínali a uvědomili se, že Praha je spínač, který přivádí energii do P a L mozkové hemisféry s jádrem planety Země.
 
Když jsme pracovali na osvětlování a uvolňování Osvětimi- zjistili jsme, že tam je databanka s informacemi planety Země…
 
Na úrovni kvantového těla planety Země jsme postupovali do úrovně spínače- rozvádí energii do P a L hemisféry planety Země. Od okamžiku vstupu který se odehrál 8.5.- Aktivace Prahy- od té doby pracujeme na úrovni mozku Planety Země.
 
Máme dokumenty a schémata tohoto postupu….
 
Je důležité zaznamenávat okamžiky. Materiál- skicy, nákresy, popisy jsou použitelné- systémy, které popisují a vysvětlují, co se odehrává na úrovni – prokazatelný materiál. Pokud je skupina, která je ochotná zpracovat tyto materiály-rádi je poskytneme.
 
Okamžik, kdy se celé lidstvo potřebuje rozpomenout na to, kdo jsme.
 
Rozpoutala se vlna cizinců, kteří přijíždí a informují o začátku transformace právě tady- v ČR. Na kvantové úrovni těla planety Země je část východu – území, které má velký potenciál v přijímání vesmírných energií. Vše, co se týká probuzení vědomí jde skrze východ. Symbolický východ začíná územím ČR. Toto celé je dávné území za doby Atlantidy odehrávaly experimenty s vědomím. Silné zdroje minerálů, železitých prvků a krystalů umožňovalo zvyšovat potenciál ve 3.oku u Atlantiďanů.
 
Tehdy byla planeta Země  rozčleněna na mnoho sektorů – v zóně východu byl velmi silný magnetismus- umožňoval používat P hemisféru na vysoké úrovni. Všechny tyto mechanismy byly funkční.
 
Pohoří Uralu na kvantové úrovni je nervovou páteří – toto území bylo pod vodou jako elektromagnet.kabel a po odchýlení zemské osy toto pohoří vystoupilo nad povrch vod. El.Magnetismus se oslabil a proto tyto schopnosti přicházejí z oblasti Uralu. Tyto mechanismy na úrovni kvantového těla zůstaly neporušené.
 
Např.Robot – aby se mohl hýbat potřebuje mech.tělo a současně je toto tělo propojené s elektrickým tělem…Katedrála je vnějším aspektem Země. Je přijímačem energie. Pod ní je mechanismus, systém, který dává do chodu tento vnější nástroj. Co jí dovoluje být přijímačem – je to mech. Systém pod povrchem Země a ten je propojený s celým el.mag.Země, ale i s centr.počítačem Země
 
Vyzývám vědu, aby dále šla do hloubky, aby vědecky potvrdila na jaké úrovni pracujeme.
 
Praha představuje program a nástroj, který rozvádí z těla planety Země do P a L hemisféry mozku planety Země a v tomto okamžiku je v těla každého z nás- v oblasti krční páteře a rozvání energii do naší P a L Hemisféry.
 
Praha odpovídá s pojmem PRÁH. Byla bránou Boha Radegasta (V Atlantidě) dokud fungovala jsme měli schopnost kontaktu k vyšší úrovni mozku jak na úrovni P Země tak individuální. S pádem brány jsme ztratili mimo smyslové schopnosti…
 
Italština je jedním z kořenových jazyků – odtud mnoho jazyků se vyvinulo – a kosmické pojmy a termíny, které souvisí s celým procesem transformace jsou zakódované v Italštině. ČR znamená – nevidí, je slepá.
 
Pokud čteme jazykem na kvantové úrovni, uvědomila jsem si, že jsme ztratili vesmírný zrak vidění věcí v souvislostech a přestali jsme vidět přímý zdroj Světla – v okamžiku pádu brány Radegasta.
 
 Z bohů jsme se stali “ Lidské bytosti“ – období temna – černé díry.
 
Od okamžiku Aktivace do kvantového mech. planety Země jsme začali pracovat na přípravě mechanismu, který je pod úrovní ostrova IBIZA. Je místem, které je propojené s mechanismem softwaru planety Země.
 
Pracovali jsme na aktivaci Brazílie- restrukturalizace hmoty na úrovni levé spodní hemisféry mozku planety Země … Brazílie představuje dávné království Eldorada .
 
Záměrem práce na IBIZA- zaktivovat původní software – interface původního softwaru známý 8000 let.
 
Letos jsme pracovali se softwarem samotným až jsem ho opětovně uvedli do chodu. Obsahuje původních 144000 programů určených pro nadcházející tisíciletí.
 
Tyto programy byly přineseny představitelům 144 souhvězdí a každé přineslo 1000 programů. Součástí velkého plánu bylo vytvořil Lidskou bytost, formu s božským aspektem. Zástupci ze svých oblastí vyslali zástupce a přinesli svou paměť, schopnosti a dispozice na úrovni sociální, technické, politické...
 
 Duchovní a všechny programy byly vloženy do soft.pod ostrovem IBIZA a 21.9. 2009 jsme spustili opětovně tento software a tento tok byl předurčen cestou do Japonska – to je propojené a na Zemi představuje spojení se souhvězdím LYRY a hlavně VEGA – zde bylo vyprojektováno elmag pole planety Země - kvantové pole.
 
Mezi aktivací Japonska a softwaru na IBIZA  bytosti- operační skupina byly aktivovat pohoří Ural – pracovali tam, kde je elmg.zásuvka, která propojuje celou síť planety Země - oblast, která aktivovala oblast 3.oka..
 
Systémy na úrovni jádra- atomových systémů. Tato operace na Uralu v ČR a na IBIZE – podmínky velmi silné vlny, která tady je cítit. Na jaře 2009 došlo k aktivaci Japonska- úroveň pásu 3.oka. IBIZA akt.mechanismu 3.oka 6-7.2009 a příprava aktivace softwaru, 8-9.2009 synchron. Nerv páteře na Urale – obrovská energie, která byla skrze neuron v Haluzicích a skrze práci na IBIZE se propojila s P Zemí a začala se rozšiřovat po celém světě a nejsilnějším místem je právě tato zóna ČR.
 
21.9.2009 jsme spustili opětovnou aktivaci systému a můžeme říct, že tato energie byla provázena a chráněna esencí Budhy – jako vesmírný Avatar dohlížel a bděl nad touto situací.
 
22.9.2009 – nebe zahalené do mraků se objevila zlatá brána ve tvaru portálu- oblouku. V 6 hodin ráno- jediná věc viditelná zlatá brána ozářená paprsky Slunce – vstoupili jsme do Budhovy brány- což je předbranou Kristovy brány, která se má otevřít v r 2012.
 
Toto je odpověď proč je zde tak silná energie – vše se odehrává ZDE. Přichází vesmírná energie a skrze nás prochází do Země.
 
V Itálii tato energie přichází ze Země a skrze tělo jde do vyšších úrovní… takže můžete cítit psychickou očistu.
 
Na kvantové úrovni – mechanismy jsou ve střevech planety Země. Ale kódy, symboly…na úrovni mozku.
 
Oproti Itálii jdou energii skrze nástroje do mozku, tady skrze mozek do oblasti nástrojů…
 
Každý národ má své schopnosti, v této zóně jsou bytosti velmi silně obdařeni mimo smyslovými schopnostmi.
 
Co plánuješ v Praze a ČR?
 
Jako pracovník jsem zde s mým druhem Fredym, abychom uvedli do chodu jednotlivé mechanismy, pomohli opětovné uvést mimo smyslové schopnosti. Za miliony let co jsme na Zemi jsme se hodně ztratily, i kontakt s malými věcmi a každodenními událostmi… Je potřeba, aby se nestalo…: Ryba, která plavala ve vodě a ptala se svého učitele, co je to voda…:o)
 
V jižních zemích se žije běžný život, vyšší úroveň smyslová tam není, ale sever a východ jsou těmito dary velmi obdařeni.
 
Tady je potřeba dohánět vyjádření citů, lásky a spokojenosti s běžným životem – ta zase umí jižní země mnohem líp. Je potřeba propojit…Bytosti severští se inkarnují do rovníkových oblastí a opačně…a společně ses vše propojuje- cestováním po celé planetě…
 
Jaký bude vývoj v roce 2010?
 
V příštích měsících se odehraje mnoho věcí. Jsem přesvědčena, že přijde vnitřní revoluce. Každá kapka nové energie, která přichází na Zemi je jako informace, která nás probouzí a říká jak se máme změnit. Je to vnitřní výživa, která přichází jako tep srdce…a začíná nás zevnitř měnit. Tyto energie přímo reagují a dotýkají se našich dávných nastavení. Magnetické impulsy, které přímo působí na aktivaci nových programů.
 
V částech Země, kde dochází k otevřenosti- lidé vnímaní tam se odehraje změna transformace bez otřesů. V Oblastech, kde lidé nejsou otevřeni přijmout tuto změny bude docházet ke katastrofám na úrovni osobní i oblastní. Nyní je potřeba otevřít mysl na 360 přijmout tyto energie. Je potřeba dostatečně otevřenou schopnost inteligence a chápat, co se odehrává. Pracovat na rozšíření potenciálu vašeho srdce… to nám umožní vnímat bolest a potřeby druhého a dovolí nám to jít vstříc ostatním ve věcech, které potřebují pomoc….Způsob nejefektivnější je rozhodnut pomoci. Je potřeba být schopný překonat strachy- nejniternější jaké existují. Tyto strachy jsou vymyšlené. Strach zastrašuje bez přestání sám sebe a snaží se, aby v našem vnímání byl mnohem silnější než jaký je. Proto, aby nám zabránil, abychom ho překonali,,,ale ve chvíli kdy sebereme odvahu- on se nafoukne a odletí a nezbude z něj nic- obrovský strašák. Zablokovává všechny energie. V okamžiku, kdy cítíme tento mráz, který vyhazuje pojistky v naší mysli a z bytostí srdce se snaží nás přetvořit na bytosti, které se hnusí nám samým nás nechává na kolenou. Je potřeba si uvědomit, že náš strach nejsme my.
 
Je to systém, který se snaží nás ovládnout a chce nám zabránit vrátit se ke zdroji.
 
Vesmírné energie jsou nesmírně silné a my je můžeme použít pouze v okamžiku, kdy jsme na určité úrovni. Opět budeme schopni je používat, kdy budeme napojeni na zdroj, abychom mu pomohli v jeho velkém díle stvoření… V okamžiku, kdy nebudeme slepé. Jsou to psychičtí strážci, kteří nám zabraňují realizovat a uvědomit si, kdo jsme, jsou to extrémní limity vytvořené stvořitelem a tyté ochranné systémy vytvořeny proto aby zabránili duším, které nejsou připravené pracovat s nástroji vyšší úrovně.
 
Teď probíhá: temná část stvoření už sama nechce být tou temnou části a přechází do světlé části a staré sklepení planety Země a lidstva – žádají být vyčištěna od starých karmických zátěží…duše touží být očištěny…Temná část je už unavená, bytosti jsou unavené. Ti, kteří něco chrání, konzervují, jejich úlohou bylo zachovat původní formu dokud je to možné. Energie, která nyní přichází bere obrovských způsobem sílu této temné části a ona ví, že společnost, která byla nastavená na úroveň hmotných principů se musí rozpadnout a ví, že to opětovně nezvládnou vystavět nový hmotný systém…
 
 Temná část to samozřejmě zkouší – my máme představitele v Itálii- Berlusconi-on je gumový panák znovu vystavěn, nic nemá původní, vše je předěláno, neustálý úsměv a on říká: Já se nikdy nezastavím- to je náš Golem. Je dobře, že tu je, je to gumák, který je před očima všech a všechny nás nutí, abychom se podívali do svého nitra a udělali tam revizi. A stále více v každém z nás (V Itálii)ú se tato postava postupně rozdrobuje a mizí. Každý si je vědom toho, že každý trpí tím, že je takový jaký je. Někdo k němu mají důvěru, protože nemáme důvěru sama v sebe – ale tuto postavu už nikdo nechce – typický představitel temné části…loutka, gumák…představitel starého programu.
 
Barac Obama – osoba nového programu
 
Vatikán – církev není tak nebezpečná, jak si můžeme myslet. Pokud ses vláda z Říma přesune vláda do Turína- v rámci velkého plánu a instituce Kristova paprsku nebude již znečišťována vládou. Řím- úroveň materiální a duchovní a vzájemně se ovlivňují. Až budou rozděleni, Řím se stane místem- sídlem Kristova paprsku. Dojde k velké očistě této energie. Jsou to dvě velmi rozdílné energie.
 
Zlom – temnota si uvědomila, že ztrácí svou sílu. Hmotný systém se hroutí, protože se zvyšují vyšší energie- energie Lásky je silnější než energie hmoty. A způsob, jakým byla hmota řízena- tento způsob je neudržitelný….Hmotný systém dostává na prdel :o)))
 
Banky, abys do nich vložila peníze se musí velmi snažit…Je to téměř kabaret..
 
Co se stane příští rok?
 
Lidstvo se posune dál do další úrovně transformace, téměř všechny národy ny Zemi budou pracovat v rámci velkého plánu- budou spolupracovat na globální úrovni, globální vědomí stoupne a lidstvo si uvědomí schopnost tvořit- jsme to my, kdo jsme tvůrce budoucnosti a zvýši se pole vědomí lidstva a my jako dělníci se dozvídáme na poslední chvíli, co máme kde udělat…čekáme na potvrzení. Můžeme hovořit o tom, co jsme udělali, ale co nás čeká se dozvídáme postupně. Zároveň vnímám, že tato zima bude velmi náročná na psych. úrovni, protože v těchto 12 letech, představuje rok 2009 – štíra. Tento rok začal 21.10.2009 a skončí 20.10.2010.
 
Štír představuje naše nižší části- peklo, na + úrovni znamená transformaci, plodnost, úrodu, nový život.
 
Budou přicházet velmi silné změny, štír sídlí v oblasti vnitřností a využívá energii z Kundaliny – využití n, nový vztah ve hmotě,,znovuzrození..i smrt. Proto bude mnoho okamžiků kdy vnitřně zemřeme a kdy se opět narodíme.
 
Přibližte se k učiteli stromu a dělejte všechno možné, abyste si udrželi kůži na těle, kostech a oslavte Vánoce. Snažte se oslavit tento čas nejlíp, jak umíte… Protože křišťálový paprsek Krista skrze naše energie může očistit a prosvětlit ty temné části v nás…
 
Je to historický okamžik na Galaktické úrovni a přesto, že je to dobrodružství na hraně všech hran, nemyslím si, že bychom ho ještě někdy mohli zažít. Užijte si tento běh, toto úsilí…
 
Správné výrazy pro to, co se teď odehrává jsou  - strašné, fascinující a úžasné… jsme larvy, které se transformují v motýla…
 
Motýl potom, co se narodí – jeho život je velmi krátký, ale lidské bytosti se připravují na nové tělo, které bude žít tisíce let. Kdy si budeme užívat a bavit se tím, že vytváříme nový svět.
 
Tato silná vize je ta, která nám dovolila jít do tak silného dobrodružství, podstoupit toto riziko a uskutečnit tento veliký plán. O tom jsme snili, to jsme si přáli.  
 
Ještě máme 3 roky… když sestupuji do svého nitra, strach z těchto hloubem ubývá, čím obtížnější je vytáhnout staré kořeny, přesto je to pro nás stále méně obtížné, protože přestáváme lpět na nich. Mysl sestoupí, uřízne a jde nahoru…nesetrvává v nich. 3 vteřiny po tomto už o tom ani nevím…a jsem za to velmi ráda. Bude i mnohem rychlejší..
 
To, co nás dělí a zastrašuje nejvíce není ten okamžik utrpení, ale obava z toho, že tam zůstaneme, že se nám nepodaří vyjít nazpátek. Ale v okamžiku, kdy jsme více vědomí a můžeme sestupovat do větších hloubek, jsme ochotni se zmasakrovat na těch 10 minut…až se vrátíme jsme více připravení, silní…tohle už nás nebude brzdit… Tento rok byl velmi zásadní a velmi důležitý…
 
Vždy, kdy pomyslím Na to, jak projdeme branou v roce 2012 a setkáme se se svými bratry, budeme se smět opětovně po obrovsky dlouhé době  znovu nadechnout- bude to znamenat, že jsme sebe i celou planetu dostali do bezpečné zóny – pak budeme moci zarelaxovat na planetární úrovni a budeme oslavovat…
 
Oni nám pořád pomáhají, samotná matka Země, vesmírné lodi, které jsou neustále při nás, jsme sledováni a podporováni 24 hodin denně. Užíváme si obrovské ochrany. Jediná věc, která je na nás je odpovědnost za nás. Nikdo jiný za nás naše problémy a nedostatky nevyřeší. Ale je tu obrovská síla, láska, ochrana okolo nás všech.
 
Můžeme říct krátký příběh- aktivovala jsem hvězdný kód jedné dívce a v té místnosti bylo světlo sporadické. Na okamžik, kdy jsem aktivovala, Slunce mi ozářilo papír a opět se zatáhlo. Dílo vesmírných lodí Federace, které nad námi bdí a operují s námi.
 
Vědí, že mám problém s očima, takže mi pomáhají, aby to bylo snažší. Pokud si lidé nevšímají každodenních věcí, nemusí si všimnout ničeho. Je to každý den, kdy se presentuje pomoc našich přátel. Již 3 roky je zaktivovaný program hojnosti- dostatku, planeta Země má všechny dary, které lidé potřebují. Např. moje dcera a můj zeď s námi v Itálii- dostali v tomto roce všechno, co potřebovali. Téměř neměli potřebu dělat nákup. Peněz nikdy nemáme na rozhazování, ale 70% našich potřeb přicházeli naprosto přirozeným způsobem. Je potřeba říci, že sama planeta Země uvedla do chodu tento program dostatku, aby vše, co potřebuji, toto dostali – vzájemná pomoc mezi lidmi. Někdy příště bychom mohli probrat úlohu peněz a hovořit o tom, co planeta Země připravuje do budoucna.