ČLÁNKY

BUDHISMUS - dvanáct principů buddhismu...

30.04.2012 17:22
  BUDHISMUS - dvanáct principů buddhismu... Buddhismus je nejstarší univerzální náboženství. Vznikl před více než dvěma tisíci lety v severní Indii a trvale ovlivnil duchovní život země, v níž se zrodil. Dlouho předtím, než ve 13. století z Indie vymizel, se rozšířil v Číně a...

KDO JSOU TIBEŤANÉ A ODKUD SE VZALI?

30.04.2012 17:20
   KDO JSOU TIBEŤANÉ A ODKUD SE VZALI? O tom, odkud přesně se prapředkové Tibeťanů na Tibetské náhorní plošině vzali, nepanuje dosud mezi učenci jednoznačný názor. Archeologické nálezy a historické doklady jsou sporé, zkoumají se souvislosti lingvistické a etnografické,...

TRADICE SAKJA

31.03.2012 17:42
  Tradice Sakja Škola tibetského buddhismu Sakja je blízce spjatá s historickou linií rodu Khön, která má původ v božských bytostech. Od zakladatele tradice Sakja Khön Könčok Gjalpa (1034-l 102) je linie udržována až do dnešní doby.  Z pohledu doktrín vychází původ tradice od...

JAK SE VĚNOVAT BUDDHISMU

31.03.2012 17:27
  Jak se věnovat buddhismu K tomu, aby se jedinec věnoval buddhismu dokonale, nestačí pouze povrchní změny, jako je např. klášterní život nebo recitování svatých textů. Zda by se tyto činnosti měly samy o sobě nazývat náboženskými nebo ne, zůstává otevřenou otázkou; vždyť náboženství by...

TIBET

31.03.2012 17:15
  Tibet Tibeťané Tibet nazývají Bö nebo Böjul, tibeťané jsou Böpa. Výrazy Bö a Bön mohou pocházet ze stejného, dosud neobjasněného etymologického základu. Kořen Bod, Bhut atd. se vyskytuje v názvu Bhútánu a v různých kmenů Bhútiů z tibetské větve,...

DALAJLAMA

31.03.2012 17:12
  * 1935 Dalajlama Vlastním jménem Džampal Ngawang Lozang Ješe Tändzin Gjamccho byl v roce 1939 přiveden do Lhasy, kde o dva roky později začalo jeho vzdělávání. Jako pětadvacetiletý získal titul geše. V roce 1950,...

DHARMA

31.03.2012 17:11
  Dharma pojem Dharma vyjadřoval původně to, co drží pevně, tedy zákon, řád, právo. V jiné rovině postihuje Dharma pravidla, předpisy, zákazy a povinnosti především v etickém aspektu, tj. jako mravní zákon vypovídající o tom, co je dovolené, správné a prospěšné. V...

BUDDHA ŠÁKJAMUNI

31.03.2012 16:52
  563 ~ 483 př. nl Buddha Šákjamuni Narodil se v Kapilavastu, na území patřícím dnešnímu Nepálu. Dostal jméno Siddhártha Gautama a protože pocházel z klanu Šákjů, byl později nazýván Šákjamuni. Jeho otec byl králem, matka Májá Devi zemřela sedm...

TIBETSKÁ MEDICÍNA

31.03.2012 16:50
  Tibetská medicína Na tomto světe jsou všechna dýchající stvoření, všechny bytosti, ať už lidské nebo zvířata, vystaveny různým formám utrpení. Podle tibetské medicíny, ať jsme tělesně zdraví či nikoliv, jsme v podstatě všichni nemocní. I když nemoc není zjevná, je přítomna latentně....

PRAMENY DZOGČHENU

31.03.2012 16:27
  Tibetský výraz dzogčhen (rzogs-chen – počáteční r a koncové s jsou neznělé souhlásky) je protikladem dvou běžných tibetských slov — nepřechodného slovního základu rdzog-pa („úplné, kompletní, vyčerpané, ukončené“) a přídavného nebo podstatného jména...
1 | 2 >>