Orgán cang, slezina

 

Orgán cangslezina
Hlavním úkolem sleziny je, spolu se svým párovým orgánem žaludkem, řídit trávicí proces. Slezina napomáhá rozkládat potravu a část zní, přeměňuje na jemnou esenci, kterou v sobě uchovává a dále rozvádí po celém těle. Tato esence se stále doplňuje a obnovuje krev, proto slezina odpovídá i za tvorbu krve a dále představuje zdroj hybné životní síly. Anatomicky jeorgán sleziny podobný psímu jazyku a má fialočervenou barvu. Slezina řídí ovládání krve a zateplování pěti orgánů cang. Z duchovního hlediska v sobě uchovává přemýšlení. Výklad funkcí sleziny, jakož i ostatních orgánů v klasické čínské medicíně vychází z úplně z jiných principů, než je prováděno v západní medicíně. Slezina souvisí s prvkem zem a dále k ní přiřazujemežaludekmasosvalstvorty a ústa.

Slezina řídí přepravu a přeměňování potravy.

Přepravováním se myslí pohyb a distribuce jemných esenciálních látek získaných při trávení a přeměňováním se rozumí trávení a přeměna potravy na tuto esenci. Na těchto procesech se mimo sleziny podílí i další orgány, jako je žaludek a tenké střevo, ale tyto úkony spadají především ke slezině, protože mezi pěti orgány cang je slezina rozhodující a má na starost celou oblast transformace potravy. Právě úloha sleziny spočívá ve dvou činnostech, v přepravě a přeměňování potravy a tekutin. Potrava se začíná trávit v žaludku a dále v tenkém střevě, kde se začne oddělovat čisté od kalného. Je to v podstatě oddělování jemnějších a hutnějších složek potravy. Za hlavní sílu je však považována čchi sleziny, která tzv. vyrábí jemnou esenci, která je čchi sleziny vynášena vzhůru do plic a odtud vstupuje do srdce. Ze srdce je tato energie společně s krví rozváděna do celého těla. Funkce sleziny má zásadní význam pro chod celého organizmu. Při poruše dané funkce dochází k chorobným změnám, které se projevují například nadýmánímprůjmynechutenstvímúbytkem hmotnosti achudokrevností.

Přeprava a přeměňování tekutin.

Podobným způsobem, jako u potravy, se slezina podílí i na přepravě a přeměňování tekutin potřebných pro výživu a svlažování organizmu. Její činnost v tomto působení se ubírá dvěma směry. Podporuje a řídí proces vstřebávání a proměny tekutin na esenci, kterou podobně jako esenci z tuhé potravy rozesílá do ostatních částí těla. Dále nadbytečnou a opotřebovanou část tekutin dopravuje do ledvin, které ji shromažďují, přeměňují pomocí své čchi v moč a odvádějí do močového měchýře a odtud ven. Slezina tedy odpovídá za rovnováhu mezi příjmem a výdejem tekutin.

V souvislosti s funkcí přepravy a přeměňování tekutin má slezina ráda sucho a nesnáší vlhkoSlezinasamotná je jinové povahy a řídí procesy s tekutinami. Vykazuje se zvýšenou citlivostí na vlhko a nadměrný příjem tekutin ji škodí, protože v důsledku toho může dojít z důvodu prázdnoty k jejímu oslabení. Vzhledem k jinovému charakteru sleziny se bude oslabovat její jang a dojde k převažování jinových složek. Čchi sleziny oslabením jangu není dostatečně hybná a silná na to, aby udržela v dostatečném pohybu tekutiny ve vzdálenějších místech těla, kde potom následně vznikají vodnaté otokyVodnaté opuchliny jsou způsobeny prázdnotou ledvin a sleziny. Prázdné ledviny nemají sílu odvádět vodu a prázdná slezina pak tuto vodu nedokáže ovládat. Čchi vodymohutní a rozhojňuje se, prosakuje pokožkou, roztéká se do končetin a po celém těle vznikají vodnaté otoky.

Poznatky na reakci sleziny, kterou má na vodu se promítají i do léčby. Když se při vyšetření zjistí, že příčinou nemoci je vlhkost sleziny, budeme postupovat tak, že vysušíme vlhko a posílíme slezinu. Použijeme na to léčiva, které jsou hořké a teplé povahy, protože obě tyto položky přináležejí k prvku oheň. A jelikož oheň srdcerodí zem sleziny a posílením jangu ohně se posílí i jang sleziny a ten vysuší vlhkost jin ve slezině. Dojde k obnovení rovnováhy ve slezině.

Přeměna živin a tekutin v těle a jejich doprava po celém těle je mimořádně důležitá funkce sleziny. Když ji vykonává bez poruch, tak tělo dokáže produkovat přiměřené množství živin a krve v potřebné kvalitě a organizmus bude dostatečně silný a odolný vůči vnějším škodlivým vlivům.

Slezina řídí rození a ovládání krve.

Rozením krve je myšlena spoluúčast na procesu krvetvorby a ovládáním krve se rozumí schopnost čchi sleziny, která udržuje tok krve ve vymezených drahách, aby se krev nevylévala mimo ně. Zdroj, z kterého je ustavičně vytvářena a doplňována krev je potrava. Z ní vytvářená esence sleziny se podílí na tvorbě krve, i když jí sama slezina neprodukuje. Pokud je funkce sleziny přiměřená, je zdravá i krev. Pokud je slezina oslabená, produkuje méně esence a v horší kvalitě, proto bude ubývat i krevní tekutina a zhorší se její parametry. Chorobný stav, který vznikne z prázdnoty, se projevuje závratěmimžitky před očimabledou barvou tváře,pletinehtů. Funkce ovládání krve se váže na proudění a především na vymezení tras a směrů krve v těle. Hlavní podíl na této činnosti má čchi sleziny, která má těsnou spojitost s krví. Zdravá slezina produkuje zdravou krev a silnou čchi a to je smysl výroku, slezina ovládá krev. V opačném případě, kdy je slezina oslabena, tak slábne krev i čchi. Slezina pak nemá již sílu řídit krev i čchi a dostává se mimo své dráhy. Objevuje se krvácení z nosukrev ve stolici a močisilná menstruacevznikají podlitiny. Je-li slezina prázdná, krev nemá nikoho, kdo by jí řídil, a proto se odlučuje z drah a proudí chaoticky.

Slezina řídí svalstvo a končetiny.

Činnost svalstva je závislá na stálém přísunu živin a krve, což zabezpečuje slezina, proto je spjata s masem. Když slezina tuto úlohu vykonává bez problémů, svaly jsou pevné a mocné a při zátěži mají dostatečnou výdrž. Při oslabení sleziny se zhoršuje kvalita čchi i krve a následně i kvalita svalstva. To začíná ochabovat, měknout a člověk se rychleji unaví a dostaví se ubývání svalové hmoty. Jsou-li slezina a žaludek v plné síle, dobře tráví, tak člověk přibývá na váze, když slezina a žaludek jsou oslabeny, tak trávení se zhoršuje a člověk hubne. Při léčbě volíme prostředky na posílení sleziny. Oslabenost sleziny se bude projevovat ochablostí končetin a v horších případech bezvládností rukou a nohou.

Kondice sleziny se projevuje na rtech.

Na rtech se odráží celkový stav sleziny. Když je čchi sleziny dostatečně silná a přepravuje v potřebné míře výživu na krev, rty mají svěží vzhled a zdravou červenou barvu. V opačném případě jsou bledé a ochablé. Další příznaky chorobné sleziny jsou vyrážky na rtech, které jsou příznakem akumulace horkosti ve slezině a žaludku.Modré rty poukazují na stagnaci a srážení se čchi a krve, je to oslabená přepravní funkce sleziny. Černé aodchlíplé rty, které nejsou schopny zakrýt zuby, jsou znamením krajníhovyčerpání slezinové čchi.

Vývodem sleziny jsou ústa.

Funkce sleziny je především spjata s trávením. Čchi sleziny prochází ústy, když je slezina v harmonii, potom dokážou rozpoznat potravu patero druhů zrnin. Chorobný stav sleziny se také odráží v chuti k jídlu. Při oslabení se sníží přepravovací funkce a dochází ke snížení chuti k jídlu. Při srážení vlhkosti a horkosti ve středním zářiči je v ústech cítit sladká chuť a sliny jsou husté a lepkavé. Oslabení čchi sleziny se projevuje zvýšenou chutí nasladká jídla.

Citem sleziny je přemítání.

Myšlenízádumčivostpřemítání je podněcováno činností sleziny. V tomto okamžiku se činnost sleziny spojuje se srdcem, protože srdce je sídlemvědomí ducha. Jejich spolupráce spočívá v tom, že myšlení vyvěrá ve slezině jako první impulz a dotváří a dokončuje se v srdci. Když dojde k přílišným stresům a nakupí se velké starosti, budou následky samozřejmě negativní a přenášejí se na kvalitu čchi, která se zahušťuje a začne stagnovat, nebo se sráží a zahrazuje. To vše se děje v tomto případě v oblasti středního zářiče, který je také spjat s činností sleziny. Čchi sleziny nebude moci volně odtékat, oslabí se její přepravovací a přeměňovací funkce, která se projeví na poruchách trávenínechutenstvínadýmání. Mohou vznikat i závratězatměnípřed očima, bušení srdce.

Tekutinou sleziny jsou sliny.

Sliny pomáhají udržovat čistotu ústní dutiny a účastní se na procesu trávení potravy. Jejich množství, kvalita a schopnost se udržet v ústech je odrazem stavu sleziny. Když je čchi oslabená, zvyšuje se tvorba slin a dochází k jejich samovolnému vytékání z úst.

Čchi sleziny je spjatá s čchi pozdního léta.

Slezina je nejtěsněji spjatá s pozdním létem, kdy je v přírodě nejsilnější energie prvku zem. K podnebním projevům k této době patří vlhko, protože slezina nesnáší vlhko, tak také vzniká největší pravděpodobnost chorobných poruch u sleziny. To se projevuje zejména poruchami činností trávicího ústrojí. Slezina jako zástupce prvku zem v těle dále souvisí se středemžlutou barvouvůněmisladkou chutí.

Důsledky tvaru a umístění orgánu sleziny.

Když je slezina malá, potom je její čchi vyrovnaná a jenom stěží ji může ublížit škodlivost. Je-li však slezina velká, potom v boku pod žebry je cítit koncentrovaná bolest při rychlé chůzi. Když je slezina umístěna vysoko, potom cítíme bolest od boku až nahoru k žebrům. Naopak, je-li nízko, tlačí na tlusté střevo. Když je sleziny mimo svou polohu, je snadněji napadena škodlivými činiteli. Když je orgán sleziny pevný, potom je jeho čchi vyrovnaná a jen stěží mu může ublížit nějaká škodlivost. Je-li orgán sleziny křehký, člověk je náchylný na onemocnění cukrovkou a snadno podlehne vlivům škodlivých činitelů. Je-li našikmo, můžeme snadno onemocnět na nemoci provázené pocity plnosti a nadýmání. Když je slezina umístěna ve správné poloze a má vyrovnanou čchi, škodlivost se ji jenom stěží může ublížit