MODLITBA ZA LEPŠÍ CHOVÁNÍ DÍTĚTE

Drahý Bože,

prosím pomoz mi porozumět mému dítěti.Žádám Tě,abys obklopil mé dítě láskou,moudrostí a inteligencí.

Prosím pomoz mu přijmout zodpovědnost za jeho chování.Žádám Tě,abys je vedl k rozumným

rozhodnutím založeným na lásce a nikoli na strachu.Žádám tebe a Archanděla Michaela,abyste

očistili mé dítě od vazeb a zábran,které by mu mohly bránit ve štěstí.

Děkuji