Čchi (qi) - je základní substance pro tvorbu organismu a udržení jeho životních aktivit.

 

Čchi (qi) - je základní substance pro tvorbu organismu a udržení jeho životních aktivit. 

Její pohyb v organismu je nepřerušovaný, je to motor, který dává šťávu celému organismu, dává mu vitalitu, schopnost bránit se nemocem, proudí ve 24 hod. intervalech postupně všemi orgány, začíná ve 3 hod plícemi, postupně projde celým tělem (LU-LI-ST-SP-HT-SI-BL-KI-TW-PC-GB-LR) až dojde znovu do plic a celý kruh se opakuje. Povahově je to nehmotná jangová vitální energie.

Čchi je dvojího původu:
1) prenatální, kdy před narozením plod dostává jemné esence od obou rodičů, je základem organismu, a 
2) postnatální, kdy po narození člověk tyto jemné esence získává z vody, obilovin, jídla, vzduchu a cvičením.  

Orgány podílející se na tvorbě čchi jsou ledviny, které uchovávají (skladují) jak prenatální tak postnatální čchi. Dále žaludek a slezina, kdy tyto orgány zajišťují příjem potravy a následnou přeměnu na čchi a plíce, vdechují vzduch a tím umožňují jednak vniknout do organismu nové čchi a jednak tuto čchi po organismu rozvádět. 
Je to tedy základ člověka.

Co ubírá čchi 
1) čchi plic - ubírá nadměrné a někdy až zbytečné mluvení
2) čchi ledvin - náruživý sex
3) čchi žaludku a sleziny - přejídání se a naopak nedostatek potravy
4) čchi srdce - hyperaktivita
5) čchi jater - hněv a rozčilení

Úkoly čchi 
1) aktivuje růst a rozvoj organismu, oživuje a vyživuje orgány 
2) protepluje a ohřívá, nepostradatelná funkce pro udržení stálé tělesné teploty 
3) chrání kůži proti bacilům a ostatnímu a zajišťuje jejich vyhnání z organismu
4) podržovací a řídící funkce, nejen držet orgány na svém místě (např: výhřezy konečníku nebo dělohy, hemoroidy), ale také brání vylití krve z cév a zajišťuje vznik potu, slin, žaludečních šťáv a střevních výměšků
5) přeměna jemných esencí organismu

Příklady nedostatečné čchi - lidi co mají spoustu modřin jen se někde otřou; krvácení z nosu, typické u mladých lid, kdy je spotřeba čchi největší, díky tomu že stále rostou a vyvíjí se, (další klidně dopište Vy)

Pohyb čchi 
- projevuje se jako stoupání (sheng), klesání (jiang), vstup (ru) a výstup (chu). 
- platí, že stoupání využívá 5 orgánů cang (skladují esenciální energii (jingqi)), a klesání 6 vnitřností fu (transportují látky z potravin)). Neznamená to však, že musí být tento pohyb vždy stejný. Orgány mohou být řízeny jednou nebo více formami pohybu. 
- důležité je, aby byla zajištěna plynulá harmonie pohybu čchi. Je-li nějak pohyb zabrzděn, jde o "stagnaci čchi", když stoupá čchi příliš nahoru, hovoříme o "odlivu čchi", dále např. čchi "neklesá", "zhroucená čchi" to buď nestoupá, nebo nadměrně klesá, "únik čchi" atd...

Rozdělení čchi :
1) původní (yuan qi) - je nejzákladnější a nejdůležitější ze všech, vznik této čchi  začíná už u rodičů, kde získáme prenatální čchi, uchovanou v ledvinách, poté se připojí postnatální čchi, z potravy. 
- znamená to, že i když získáme od svých rodičů jen velmi malé množství prenatální čchi, můžeme pomocí správné výživy a vyvažné tělesné aktivity naší postnatální čchi doplnit. A naopak, osoba, která má spoustu původní čchi, může díky nadměrné fyzické zátěži a ne zrovna moc dobré stravě oslabit. 
- pohyb původní čchi je od ledvin, přes trojité ohniště aby se napojila na meridiány, vléla se do akupunkturních bodů, jde do prostorů mezi kůží a svaly, dále do končetin, k orgánům, poté směrem k šíji a bodům šu (shu) na hrudníku, břiše a zádech, a navrací se do ledvin. Není místa, kam by se nedostala.  
- původní čchi aktivuje a otepluje organismus
- kořen původní čchi představuje Brána života (mingmen)

2) prvotní (zong qi) - vznik této čchi pochází z potravy (vody a obilovin), kterou vstřebala slezina a žaludek a později obohacené o vzduch z plic, které se na vzniku podílejí nejvíce, protože zde se prvotní čchi tvoří a hromadí, tzv. "horní moře čchi"
- pohyb je tedy od hrudníku, poté se rozptyluje do hrdla, odkud jedna část odchází a druhá část se připojuje k cévám srdce, dále jde do rumělkového pole (oblast v dolní části břicha) a proniká do meridiánu žaludku, bodem ST30 (qijie - cesta čchi) 
- prvotní čchi aktivuje dýchání, závisí na ní vyjadřování a síla hlasu, a protože se připojuje k cévám srdce, řídí stahy srdce a jejich frekvenci a rytmus
- nedostatek prvotní čchi se projeví na hlase, který ztratí svou sílu, údery srdce jsou neklidné, oběh krve se zpomalí, končetiny se ochladí, objeví se únava a pohyby ztěžknou, nadbytek je méně častý

3) výživná (ying qi) - vznik také pochází z potravy. 
- když slezina, žaludek a plíce posunou jemné esence k hrudi a hrdlu, napojí se ty nejjemnější esence do krve přes cévy, spojí se s meridiány a vytvoří výživnou čchi 
- je těsně spjata s krví, někdy je označována jako výživná krev (yingxue) nebo výživný jin (yingyin), je tedy spíše jinová
- vychází ze středního ohniště a prochází plícemi, aby se napojila na cévy a meridiány, oběh je pravidelný 50x za den ve 14ti meridiánech, možná si říkáte, z kolika že meridiánů? Je to trošku složitější, poté co vyjde ze středního ohniště (žaludek+slezina) začne výživná čchi obíhat od plic až do jater odkud část čchi vystoupí a jde k temenu hlavy, aby se zde napojila na dráhy Ren a Du, vrací se k nadklíčkové jamce a vrací se zpět do plic, a tak se dostává do celého organismu ve 14ti meridiánech 
- výživná čchi tvoří krevní tekutiny a vyživuje organismus

4) obranná (wei qi) - pochází z potravy
- když slezina a žaludek vytvoří jemné esence z potravy a přivede je až k plicím, jejich tekutá pohyblivá část se začne šířit zvenku (zevně) meridiánů a cév a vytvoří tak obranou energii, někdy je proto nazývána "obranný jang" (wei jang), je tedy spíše jangová
- celý proces tvoření obranné čchi je závislý na prenatální poté původní čchi, obranná čchi má kořen v dolním ohništi, vyživuje ho střední ohniště a rozvádí horní ohniště
- ve dne proběhne 25x 6ti vnitřnostmi (fu) a navenek maridiánů a cév na povrchu těla
- v noci prochází 25x 5ti orgány (cang)
- obranná čchi hlavně ochraňuje, otepluje a reguluje organismus

Oběh obranné čchi má těsný vztah ke spánku. Když čchi dosáhne bodu jingming (BL1), člověk se probouzí, je-li ale nějak oslabená a zůstává-li čchi příliš dlouho v jangových částech organismu, spánek se zkracuje, jestliže zůstává v jinové části, spánek se prodlužuje. Výživná a obranná čchi by spolu měla spolupracovat, výživná obíhá uvnitř cév zatím co obranná zevně cév. 

Krev a čchi mezi sebou neustále balancuje, tak jako jin a jang


Zdroje: přednášky paní MUDr. Danielové, na hodinách tradiční činské medicíny, a kniha tradiční čínská medicína pro začátečníky, základní pojmy a principy TČM