PŘIVOLÁNÍ ANDĚLŮ

06.03.2012 16:29

 Přivolání archanděla Jofiela: Volám Tě k sobě, archanděli Jofieli! Prosím, přijď ke mě, naplň mne svou esencí a vyslyš mou vroucí prosbu: Já, ... (vaše jméno) Tě z upřímného srdce prosím, abys mi pomohl rozšířit můj duchovní obzor tak, abych mohla lépe porozumět Božím zákonům. Naplň mé srdce darem rozlišovat mezi dobrem a zlem a zbav mé myšlenky tvrdosti souzení a hodnocení. Osviť svým zlatožlutým paprskem mého Ducha, aby v mém srdci byly rozbořeny všechny bariéry a mé myšlenky se staly láskyplnými. Pomoz mi přijmout samu sebe i ostatní takové, jací jsou, bez soudů a hodnocení, abych tak mohla dosáhnout duchovní dokonalosti. Nechť Tě provází věčné Světlo. Děkuji.

Přivolání archanděla Chamuela: Volám Tě k sobě, archanděli Chamueli! Prosím, přijď ke mě, naplň mne svou esencí a vyslyš mou vroucí prosbu: Já, ... (vaše jméno) Tě z upřímného srdce prosím, abys otevřel mé vědomí čisté radosti, kráse, něze a harmonii. Prosím, nechť skrze Tebe mohu objevit, přijmout a plně rozvíjet svůj potenciál tvořivosti a tvůrčích sil.  Harmonizuj právě nyní, prosím, svým růžovým paprskem mou srdeční čakru, abych mohla spatřit a plně pocítit hlubokou lásku, důvěru a pocit bezpečí v sobě a ve všech mých vztazích. Díky Tobě nyní také pociťuji upřímnou radost ze života a lehkost bytí. Nechť Tě provází věčné Světlo. Děkuji.

Přivolání archanděla Zadkiela: Volám Tě k sobě, archanděli Zadkieli! Prosím, přijď ke mě, naplň mne svou esencí a vyslyš mou vroucí prosbu: Já, ... (vaše jméno) Tě z upřímného srdce prosím, abys mi pomohl spatřit svůj vlastní stín, svou temnou stránku, abych tak mohla projít pomyslnou smrtí a vzkříšením. Jen touto duchovní obrodou se mohu stát skutečně svobodnou.  Nechť Tvůj fialový paprsek osvítí mého Ducha a pomůže tak rozpustit všechna má lpění, trápení, starosti a smutky, bolesti a utrpení, staré způsoby chování a myšlení, a rozpustit tak tu část karmy, která právě dnes může být takto transformována ve Světlo, Lásku a Svobodu. Nechť Tě provází věčné Světlo. Děkuji.

Přivolání archanděla Haniela: Volám Tě k sobě, archanděli Hanieli! Prosím, přijď ke mě, naplň mne svou esencí a vyslyš mou vroucí prosbu: Já, ... (vaše jméno) Tě z upřímného srdce prosím, abys mi pomohl rozpomenout se na sílu svého Ducha a objevit tak v sobě  Boží potenciál a nekonečné možnosti. Pomoz mi, prosím, odhalit své vnitřní bohatství a přinést tak světu obohacení o svůj talent a schopnosti. Uč mne nechtít být individualistou a vynikat z vůle ega a sobeckých motivů, nýbrž rozvíjet svůj vnitřní potenciál pro blaho všech a dojít tak k poznání Jednoty. Nechť Tě provází věčné Světlo. Děkuji. 

Přivolání archanděla Metatrona: Volám Tě k sobě, archanděli Metatrone! Prosím, přijď ke mě, naplň mne svou esencí a vyslyš mou vroucí prosbu: Já, ... (vaše jméno) Tě z upřímného srdce prosím, abys mi pomohl naladit se na vyšší úroveň vědomí. Pomoz mi zpracovávat mé ego a rozpouštět jej, pomoz mi odhalit skrytou či projevenou duchovní pýchu a rozpustit ji svým fialovým paprskem. Ukaž mi, prosím, cesty k duchovním vědám a esoterickým pravdám, abych se mohla jednoho dne  spojit s Kristovým vědomím. Nechť Tě provází věčné Světlo. Děkuji. 

Přivolání archanděla Sandalfona: Volám Tě k sobě, archanděli Sandalfone! Prosím, přijď ke mě, naplň mne svou esencí a vyslyš mou vroucí prosbu: Já, ... (vaše jméno) Tě z upřímného srdce prosím, abys mne naplnil romantickými pocity a pomohl nalézt své nejhlubší touhy. Dej mi sílu a odvahu uskutečnit sny, tužby a přání a naplň mne svou energií přinášející obrovskou moc uskutečňovat, měnit a ovlivňovat věci. Dopomoz mi otevřít své srdce lásce; milovat, věřit svým snům, mít radost ze života a vnímat jeho krásu. Pomoz mi sjednotit Stín se Světlem, mužskou část se ženskou, své vnitřní Světlo s Vesmírným a pocítit tak jednotu s Božstvím. Nechť Tě provází věčné Světlo. Děkuji.

Přivolání archanděla Camaela: Volám Tě k sobě, archanděli Camaeli! Prosím, přijď ke mě, naplň mne svou esencí a vyslyš mou vroucí prosbu: Já, ... (vaše jméno) Tě z upřímného srdce prosím, abys mi pomohl zpracovat traumata z minulých životů a rozpustit staré strachy, křivdy a utrpení duše.  Pomoz mi svou energií dojít k poznání, že právě skrze tyto traumatické zkušenosti z minula dnes mohu jasně odlišit Temnotu od Světla a mohla jsem tak duševně i duchovně dozrát. Za Tvé pomoc nyní bezpečně spatřuji temné stránky své duše, neboť pouze tím, že jsem schopna uvidět vlastního démona v sobě a přijmout jej, jsem  také schopna zcela jej rozpustit ve Světlo. Právě teď ze mne mizí všechny bolesti, zloba a nenávist, smutek, hněv i pocit křivdy. Přestávají mít více nade mnou moc, neboť Ty, Camaeli, je měníš svým mocným paprskem na Světlo a do Světla je odvádíš. Nechť vše uvolněné je také tímto Světlem nahrazené. Nechť Tě provází věčné Světlo. Děkuji.

Přivolání archanděla Muriela: Volám Tě k sobě, archanděli Murieli! Prosím, přijď ke mě, naplň mne svou esencí a vyslyš mou vroucí prosbu: Já, ... (vaše jméno) Tě z upřímného srdce prosím, abys naplnil mé srdce svou sametově něžnou energií, aby se má srdeční čakra mohla plně rozvinout v nádherný růžový květ se zelenými okvětními lístky. Prosím Tě nyní o její léčení, rozpusť všechny bloky a překážky v ní, jež mi brání plně prožívat a projevovat  bezpodmínečnou lásku, radost a důvěru na všech úrovních. Nechť se právě nyní prolomí všechny bariéry a pomyslné hranice mezi mnou a okolím. Otevírám své srdce lásce bez podmínek a přijímám pokoru do všech svých životů... Díky Tobě, Murieli, také mohu od této chvíle lépe zažívat spojení s přírodnímy duchy skrze krystaly, rostliny či pouhým pobytem v přírodě. Ve spojení s nimi se naplňuji klidem, ale také novou silou na všech úrovních. Nechť Tě provází věčné Světlo. Děkuji.

Přivolání archanděla Matky Sofie: PRO MUŽE: Volám Tě k sobě, archanděli Matko Sofie! Prosím, přijď ke mě, naplň mne svou esencí a vyslyš mou vroucí prosbu: Já, ... (vaše jméno) Tě z upřímného srdce prosím, abys mi pomohla přijmout ženskou část mé bytosti, neboť teprve s připuštěním toho, že existuje, se mohu stát harmonickou bytosti a dojít k rovnováze.  Sofie, prosím, pomoz mi také vyrovnat se a přijmout  energii mé matky. Přijímám ji takovou, jaká je a děkuji ji za vše, co pro mne vykonala. Dávám ji svobodu a s úctou a láskou ji propouštím (myšleno karmicky) ze svého života.  Matko Sofie, pomoz mi rozpustit všechnu soutěživost, závist či žárlivost, kterou bych pociťoval vůči ženám. Pomoz mi uznat, přijmout a plně respektovat aspekt ženství ve světě a pocítit úctu a lásku ke všem ženám. Nechť Tě provází věčné Světlo. Děkuji.

PRO ŽENY: Volám Tě archanděli Matko Sofie! abys mi pomohla poznat, přijmout a plně rozvíjet Bohyni v sobě. Pomoz mi přijmout své ženství, hýčkat jej a plně se jako žena rozvíjet a projevovat na všech úrovních. Pomoz mi, Sofie, rozpustit všechnu bolest, pocity křivdy, utrpení, ponížení a hanlivé výroky mužů a vše, co ve mě zůstává vlivem jejich činů či karmických vazeb s nimi. Já ... odpouštím všem můžům ve všech svých životech. Děkuji jim za vše, co pro mne vykonali, a s láskou a úctou je propouštím (myšleno karmicky) ze svého života. Dávám sobě i jim svobodu. Matko Sofie, prosím Tě z celého srdce, naplň mou bytost svým světelným paprskem a probuď ve mě vědomí, že jako žena jsem tady na světě v bezpečí. Jsem ráda ženou. Je krásné být ženou a jako žena se cítím být plně respektována a uctívána. Sofie, žádám Tě také, abys mi pomohla svou energií  rozpustit všechnu soutěživost, závist či žárlivost, kterou bych pociťovala vůči mužům a naplň mne pocitem uznání, lásky a respektu vůči mužskému aspektu ve světě i v mém životě. Nechť Tě provází věčné Světlo. Děkuji.

Přivolání archanděla Anaela: Volám Tě k sobě, archanděli Anaeli! Prosím, přijď ke mě, naplň mne svou esencí a vyslyš mou vroucí prosbu: Já, ... (vaše jméno) Tě z upřímného srdce prosím, pomoz mi spatřit své staré představy o hodnotách, své nízké pudy a vášně, a také netoleranci, agresi a pýchu. Pomoz mi, prosím, uchopit negativní dědictví minulosti zasahující mou rodinu i kolektivní Vědomí. Prosím, Anaeli, abych byla ode všeho zmiňovaného i všeho s tím spojeného  očištěna tvou mocnou energií a přijala na místo toho jemnost, pokoru, duševní rovnováhu, sebepřijetí, odvahu  a rozhodné jednání do všech mých životů.  Anaeli, prosím, pomoz mi také správně chápat Vesmírné zákony a bez podmínek a výhrad je přijímat a řídit se jimi. Nechť Tě provází věčně Světlo. Děkuji.

Přivolání archanděla Natanaela: Volám Tě k sobě, archanděli Natanaeli! Prosím, přijď ke mě, naplň mne svou esencí a vyslyš mou vroucí prosbu: Já, ... (vaše jméno) Tě z upřímného srdce prosím, pomoz mi rozpustit blokády, které v mém vědomí oddělují Nebe od Země a také mi pomoz odložit duchovní obavy a strach. Pomoz mi integrovat duchovno do mého každodenního života a svým zářením mi zprostředkuj, prosím, spojení s Anděly a Mistry, abych se mohla odevzdat jejich duchovnímu vedení. Pomoz mi neustále se projevovat na všech úrovních svého bytí jako duchovní bytost, abych tak v sobě mohla probudit Mistra Světla, jímž ve skutečnosti jsem. Pomoz mi, Natanaeli, setkat se ve svém hlubokém nitru s vlastním Božstvím, plně se mu odevzdat  a nechat se jím vést, aby mohly do mého života vstoupit zázraky a uskutečnit se tak Boží vůle.  Nechť Te provází věčné Světlo. Děkuji.

Přivolání archanděla Raguela: Volám Tě k sobě, archanděli Ragueli! Prosím, přijď ke mě, naplň mne svou esencí a vyslyš mou vroucí prosbu: Já, ... (vaše jméno) Tě z upřímného srdce prosím, abys mou celou bytost prozářil svou přátelskou energií a já Tě od této chvíle mohla vždy spatřovat v každičkém stromu přírody, v nichž se zrcadlíš. A tak jako strom má korunu a své kořeny, pomoz mi vnímat se nohama na Zemi s hlavou v Nebesích. Nechť mi Tvá energie, milovaný arch.Ragueli, pomůže s láskou pečovat o mé fyzické tělo, které bych při duchovních pracech mohla zanedbávat. Nauč mě vnímat jeho potřeby a plně je uspokojovat. Pomoz mi spatřit a přiznat si veškeré své negativní návyky, vnímat disharmonie v těle a vše, co mi mé tělo signalizuje skrze mé pocity. Prosím tě o harmonizaci zemských čaker (1.-3. +4.), mých jemněhmotných těl a jejich propojení s fyzickým tělem. Ragueli, buď při mě vždy, když budu očišťovat prostory, ve kterých se povětšinou nacházím a pomáhej mi s jejich očistou a harmonizací. Svým zářením mi zprostředkuj, prosím, spojení s mých Andělem Strážným. Nechť Te provází věčné Světlo. Děkuji.

Přivolání archanděla Raziela: Volám Tě k sobě, archanděli Razieli! Prosím, přijď ke mě, naplň mne svou esencí a vyslyš mou vroucí prosbu: Já, ... (vaše jméno) Tě z upřímného srdce prosím, nauč mne plně chápat, cítit a projevovat tvé učení "Já jsem", které pomáhá probouzet v člověku Božské vědomí - svou skutečnou přirozenost a podstatu, a pochopit tak neoddělenost od Boha. Nechť se ve mě s pomocí Tvé síly zrodí Mistrovské Já, v jehož zakotvení mohu stát daleko nad zákony, které tvoří utrpení, nemoc a nedostatek. Vědomím Mistrovského Já je mé ego zbavováno vlády nade mnou a já právě teď zažívám neomezený tok energie lásky, jednoty s Bohem a léčení, neboť JÁ JSEM Boží proud lásky, svobody, hojnosti a zdraví. Razieli, nechť Tvá sluneční energie podpoří mou sexuální energii, která je také aspektem tvoření. Prosím, abys mne zbavil mé zlosti a mnohých dalším potlačených emocion.projevů, které stravují mé vnitřní orgány, a tak mohlo dojít k jejich očistě a následnému uzdravení. Díky Tvému slunečnímu zasvěcení se ze mne právě nyní stává charismatická, tvořivá, radostná a úspěšná bytost projevující své vědomí Já jsem Boží přítomnosti na všech úrovních - na těle, duši i duchu. Nechť Tě provází věčné Světlo. Děkuji.

Přivolání archanděla Bariela: Volám Tě k sobě, archanděli Barieli! Prosím, přijď ke mě, naplň mne svou esencí a vyslyš mou vroucí prosbu: Já, ... (vaše jméno) Tě z upřímného srdce prosím, abys mi pomohl pocítít opravdovou a upřímnou lásku a vděčnost vůči všem a všemu, stvořenému i nestvořenému. Prosím skrze Tebe o posílení citu a vnímání ke všem bytostem na Zemi, aby má láska a soucítění k nim podpořilo léčení naší krásné planety Země, místo naše růstu a radosti. Pomoz mi ji vnímat všemi smysly a vždy pociťovat hlubkou úctu a pokoru k její kráse a síle a vnímat její živlové energie, abych tak mohla být zahalena větrem pravdy, vodou lásky, ohněm obnovy a stát pevně na Zemi odpovědnosti. Prosím, vnes do mého života smích a čistou radost ze života. Pomoz mi pochopit hlubokou pravdu o tom, že vše, co přijímám, musí mít možnost proudit dál, neboť v opačném případě dochází ke stagnaci energie a následně projevu nedostatku. Pomoz mi tedy dát všemu živému respekt a lásku, abych od všeho živoucího, rostlin i zvířat, mohla přijmout jejich tajemství léčení a skrytá poselství. Nechť Tě  provází věčné Světlo. Děkuji.

Modlitba ke Strážnému Anděli: Vesmírná moci a sílo Země, Anděla Strážného teď přiveďte ke mě. Nechť křídla stříbrná nade mnou zvedá a zlobě nepřátel proniknout nedá. V lásce a v míru bez těžkých pout, chci Vesmírem tančit, vedle něj plout. Ve své práci chci síly s ním spojit, úlevu přinášet a rány hojit. Anděli Strážný teď při mě stůj, od všech disharmonií mne opatruj. Přispěj mi, prosím, k mému dnešnímu dílu, přines mi moudrost, moc i sílu. Nechť dílo naše plody své vidí, k radosti Bohyně, pro dobro lidí. Děkuji (za jeho službu můžeme zapálit jako poděkování stříbrnou svíci, ale stejně tak dobře jakoukoliv jinou, kterou máme potřebu zapálit).

Přivolání Archanděla Rafaela: Buď pozdraven, andělský strážce Východu, tvé jméno je Rafael. Léčiteli, ochránče, vyživující Gájiny děti, anděli lásky, radosti a smíchu. Volám Tě, prosím, slyš mou upřímnou prosbu: prosím, naplň mne svou léčivou silou a pomoz mi harmonizovat celou mou bytost v souladu s vůlí Vesmíru.  Prosím, vyhledej všechny příčiny i následky disharmonií na mém těle, duši i duchu a nahraď je prosím vědomím zdraví na všech úrovních, které bez výhrad a bez podmínek přijímám. Pokud je to potřebné, nechť vystoupí poznatky o těchto disharmoniích do mého vědomí, pak Tě tedy prosím, pomoz mi je pochopit, přijmout  a transformovat je na Světlo a Lásku. Prosím, pomoz mi zbavit se duševních jedů - nahromaděných emocí a uzdravit tak svou duši i tělo. Prosím, naplň mne svou esencí a spoj tak mužskou a ženskou část mé bytosti, abych mohla dojít k harmonii. Děkuji. (za jeho službu doporučuji zapálit jako poděkování zelenou svíci = element Vzduchu a taktéž barva jeho světelné energie).

Přivolání Archanděla Michaela: Buď pozdraven, andělský strážce Jihu, Tvé jméno je Michael. Ty, který vnášíš do světa rovnováhu, anděli spravedlnosti, síly a ochrany. Volám Tě, prosím, slyš mou upřímnou prosbu: prosím, naplň mne svou mocnou silou, ochraňuj mne a nedej proniknout síle, jež by mi mohla škodit či vysávat mou vlastní sílu. Pomoz mi, prosím, vyléčit mé vnitřní konflikty a vše to, co mne odděluje od poznání, že pocházím ze stejného Světla, jež ve mě září, a k němuž kráčím a zpět se navracím. Naplň mne svou esencí, abych pocítila klid a bezpečí na všech úrovních. Děkuji. (za jeho službu doporučuji zapálit jako poděkování červenou svíci = element Ohně či modrou = jeho světelná energie).

Prosba k Archandělu Michaelovi při strachu či potřebě odpojit různá energ. vlákna nesloužící k harmonii:  Archanděli Michaeli, prosím, přijď ke mě napříč časem a prostorem a vyslyš mou upřímnou prosbu. Prosím Tě, Michaeli, přesekni svým mocným mečem všechna mentální a emocionální spojení, která se mnou byla navázána nebo která jsem já sama vytvořila, a též všechna vlákna strachu, manipulace a vysávání síly. Děkuji Ti.

Přivolání Archanděla Gabriela: Buď pozdraven, andělský strážce Západu, Tvé jméno je Gabriel. Ty, který přinášíš transformaci dětem mystérií, anděli vzkříšení, milosti a míru. Volám Tě, prosím, slyš mou upřímnou prosbu: prosím, naplň mne svou laskavou energií naděje a zrození. Pomoz mi, prosím, obracet své vědomí do vyšších úrovní a pociťovat každým okamžikem čistou, dávající lásku. Prosím, naplň mé srdce a srdeční čakru hojivou energií lásky a vyčisti všechny bloky a překážky v nich. Taktéž mi pomoz uvědomit si mou ženskou část bytosti, plně ji vnímat, rozvíjet  a respektovat. Naplň mne svou esencí, abych transformovala můj strach ze změny a pocítila tak nekonečný klid, ale také  odhodlání vykročit vstříc svým touhám duše. Děkuji. (za jeho službu doporučuji zapálit jako poděkování modrou svíci = element Vody či bílou = jeho světelná energie). 

Přivolání Archanděla Uriela: Buď pozdraven, andělský strážce Severu, Tvé jméno je Uriel. Ty, který přinášíš sny a věštby, anděli přírody, psychických sil a učení. Volám Tě, prosím, slyš mou upřímnou prosbu: prosím, naplň mne svou moudrostí a vhledem a pomáhej mi prosím poznávat, jakou sílu a svobodu přináší schopnost odpouštět. Pomoz mi probudit a pocítit mé vlastní Světlo a osvoboď mne od závislostí, projekcí ega a duchovní pýchy. Dej mi schopnost propojit v sobě Nebe se Zemí a veď mne na mé duchovní cestě. Děkuji. (za jeho službu doporučuji zapálit jako poděkování žlutou/hnědou svíci = element Země či červenou/zlatou = jeho světelná energie).

ELOHIMOVÉ

Anděl Archy úmluvy

(Archa úmluvy je symbol Božského řádu na Zemi, Božských pravd a všech posvátných spisů; jsou v ní dle Bible uchovány také kamenné tabulky s 10 přikázáními, které Mojžíš obdržel na hoře Sinaj. Elohim archy přináší spásu v podobě nastolení Božského řádu).

Volám Tě, mocný Elohime - Anděli Archy úmluvy a prosím tě o spojení s Tvou mocnou světelnou energií v zájmu mého léčení, které dnes mohu od Tebe obdržet: prosím Tě z celého srdce, abys naplnil mé tělo, duši i ducha svým léčivým paprskem, abych tak mohla dojít k poznání Božského řádu a Nejvyšších pravd. Prosím Tě, abys nyní uspořádal v mém životě vše, co stojí mimo tento Řád a není tak v souladu s Nejvyšší pravdou. Prosím, transformuj na Světlo mé potřeby kontrolovat a řídit, a také příčiny perfekcionismu ve mě, neboť všechny tyto nezdravé potřeby vedou ke strachu ze selhání a bytí ve stresu. Dej mému životu správný, Božský směr a strukturu, abych skrze ně nalezla rovnováhu a harmonii. Prosím Tě na úrovni mého těla o léčení mé páteře, páteřního kanálu, všech páteřních obratlů až ke kostrči, nechť Tvá energie zde léčí všechny fyzické i energetické bloky a překážky a rozpouští je na Světlo - vše do míry, kolik je dnes dovoleno. Děkuji za Tvé léčení, nechť Tě provází věčné Světlo. Na věky buď pozdraven. 

Anděl Grálu
Svatý Grál je symbol oddanosti Božství. Dle Bible byla do grálu = nádoby ( "kalich božské lásky") , zachycena krev Ježíše na kříži. Elohim grálu je strážcem Svatého Grálu  a je tedy symbolem oddanosti.

Volám Tě, mocný Elohime - Anděli Grálu a prosím tě o spojení s Tvou mocnou světelnou energií v zájmu mého léčení, které dnes mohu od Tebe obdržet: prosím Tě z celého srdce, abys naplnil mé tělo, duši i ducha svým léčivým paprskem, abych tak mohla zažít blažený pocit oddání se Bohu, pocítit naprostou důvěru a přijímat tak jeho nekonečné dary. Prosím, přines mi uvědomění, že o vše v mém životě je postaráno, pomoz mi cítit a rozeznat všechny Božské dary, které ke mě proudí všemi směry a já je bez výhrad přijímám a plně využívám. Prosím, transformuj  všechny pochybnosti ve mě, tu část ega, která mne vzdaluje od oddanosti a dávání se lásce klamným pocitem ztráty či potřeby se něčeho vzdát, abych tuto lásku mohla plně prožívat. Dopomoz mi, prosím, nabýt poznání, že svěřím-li se lásce Nebes, přijde do všech mých oblastí života nadbytek a hojnost na všech úrovních. Děkuji za Tvé léčení, nechť Tě provází věčné Světlo. Na věky buď pozdraven.

 

 

 

.