Pravidla osudu: drž se jich a budeš šťasten

26.04.2016 12:27

Pravidla osudu: drž se jich a budeš šťasten

 

 

pravidla-osudu

 

Vlastně to ani nejsou pravidla, jako spíš psychoterapeutická přesvědčovací technika. Je to dlouhodobý proces vyžadující cílevědomost a vytrvalost. Je třeba přistupovat k němu seriózně a přemýšlivě. Pročítejte pravidla každý den. Když se je přečtete jednou a zahodíte je, nebudou vám k ničemu. Nejlíp je pověsit si je na zeď, a mít je tak stále na očích. Zkuste to a brzy zjistíte, že se vám žije snáz.

1. Počátkem všeho je prázdnota; ta však musí být zaplněna.

2. Abys dosáhl toho, co si přeješ, pouhé přání nestačí. Je potřeba rozhodnutí. Teprve pak se ti ukážou možnosti.

3. Abys změnil svou cestu, musíš se nejprve zastavit. Teprve potom se začni pohybovat jiným směrem.

4. Za všechno v životě je třeba platit. Ze všeho nejdráž vyjde nečinnost. Někdy se to ukáže až na konci života.

5. Jestliže se člověk ustavičně bojí, že něco neudělá jak se patří, že se dopustí chyby, pak aniž by o tom měl ponětí dopouští se té největší chyby svého života.

6. Podoby se vždycky přitahují. V životě se nic neděje náhodně. A tak k sobě vůbec nepřitahujeme lidi, které bychom rádi vedle sebe viděli, ale takové, kteří se nám dokonale podobají.

 

7. Když vidíte, že cíle se nedá dosáhnout, soustřeďte se na jiné cíle. Až jich dosáhnete, zkuste se vrátit k tomu původnímu.

 

8. Pokud od života nic nežádáte, nic vám nedá. Pokud žádáte cosi neurčitého, bude i dar neurčitý. Svá přání musíte vždycky přesně formulovat.

9. V životě nebývá absolutní spokojenost. Vždycky je vymezena naším vnímáním světa.

10. Snažíte se o změny? Zapomeňte na pasivitu! Právě díky jí je většinou promrhána šance, kterou osud přináší. Stanovte si trasu a konečný cíl. Ovšem abyste ho dosáhli, musíte se vydat na cestu.

11. Život nás vždycky nutí řešit právě ty úkoly, jimž se snažíme vyhnout. Není před nimi úniku, protože pokud nějaký z úkolů nevyřešíme hned, setkáme se s ním v další životní etapě. Cena za řešení však už bude mnohem vyšší.

12. V životě máme vždycky možnost volby. Někdy spočívá v nemožnosti volit. Na světě je moře možností. Vždycky však platí, že když něco získáš, něco jiného zároveň ztrácíš . Ztráty jsou tedy nevyhnutelné. Vždycky je však můžeme nahlížet jako nový zisk.

13. Nové vždycky znamená zničení starého. Je však třeba staré nejen odstranit, ale vyčistit i místo, které zabíralo. K tomu je třeba sil, času i znalostí. Je třeba vědět co stavět a jak. Pokud takové vědomosti člověk nemá, je lepší nic neničit. Jinak by mohl zbudovat něco strašlivého.

14. Člověk se pokouší život měnit, brání mu však staré zvyky a stereotypy. Vždycky ho táhnout zpět, k obvyklému způsobu života. Proto změny vždycky probíhají pomalu a vyžadují značné duševní úsilí.

15. Každý k sobě přitahuje právě to, co má nejraději, na co nejvíc čeká, nebo čeho se nejvíce bojí, protože právě na to se nejvíc soustředí jeho vědomí. Osud nikdy nepřichází s něčím zbytečným. Je štědrý, avšak pouze v rámci toho, co si přejeme. Rozšiřte rámec a dostanete více.

 

16. Život je samý protiklad. Někoho milujeme, jiného nenávidíme. S někým se přátelíme a s jiným soupeříme. Získáváme a ztrácíme. Setkáváme a rozcházíme se. Člověk usiluje o stabilitu, zároveň ho ale plynulý běh života neuspokojuje. Nemůžeme porozumět žádné věci, pokud neznáme její protiklad.

 

17. Lidé se snaží o harmonii. Aby jí však dosáhli, musejí mít nejprve harmonii sami v sobě. Musejí přijmout vlastní přednosti i nedostatky, musejí si uvědomit vlastní nedokonalost, musejí dosáhnout vnitřního míru. Je nezbytné, aby rozum, jednání i city jednaly ve vzájemném souladu.

18. Musíme pochopit, že svět rozhodně nebyl stvořen pro samé radovánky. A velmi často naprosto neodpovídá našim očekáváním a představám o něm. Přesto se však vždycky musíme snažit konat dobro. Kdo toho není schopen, nedokáže nikdy ocenit dobro, kterého se mu dostalo od jiných.

19. Člověku na lidech vždycky vadí to, co je v něm samém. Jiní lidé se pro nás mohou stát zrcadlem. Je jenom třeba pozorně na ně pohlížet. Tak lépe poznáme sami sebe.

20. Jestliže se vás zmocní silná touha něčím vládnout, znamená to, že nedoceňujete vlastní schopnosti a vlohy. Nahlédněte sami do sebe, možná že vládnete něčím mnohem větším, než je to, po čem toužíte.

21. Je velmi těžké čelit negativním myšlenkám. Kvůli nim strádáme, rozrušujeme se a trápíme. Z toho negativního roje oddělte jednu myšlenku a potlačte ji. Tím přetrhnete škodící řetěz a jeho vliv značně zeslábne.

22. Přijměte sami sebe takové, jací jste. Zmatky, neklid i komplexy zmizí a budete moci plnohodnotně žít.

23. Svět, který nás obklopuje, je zcela neutrální. My sami ho děláme zlým nebo dobrým. Snažte se přijímat realitu pozitivně a ona skutečně bude šťastná a radostná.

24. Nikdy nepokládejte názory jiných za bernou minci. Zalíbit se všem není možné. Vždycky se najde někdo škodolibý. Nepřipusťte, aby takoví lidé měli nad vámi převahu.

25. Všichni přicházíme na svět odnikud a vracíme se nikam. Možná je tedy smyslem, naší existence sám život se všemi jeho projevy …?

Tato pravidla příznivě ovlivňují naše vnímání světa. Držet se jich není nijak složité a jejich účinek je nesporný!

  •