Modrý Paprsek: Uvolnění negativních myšlenkových forem s Archanděli

26.07.2012 16:19

 

Modrý Paprsek: Uvolnění negativních myšlenkových forem s Archanděli
 
 
 
Výstraha ke vzestupu pro ...
 
 
 
 
 
 
 
Pro všechny nositele Světla připravených přijmout Starodávné Posvátné Technologie a aktivovat svou Božskou Původní Předlohu 
Prostřednictvím Shekina Rose
 
Bytosti Modrého paprsku jsou krajně citlivá empatická skupina duší jako Indigo, které přišly z mnoha různých Vzestoupených planet a říší světla, aby osvítili genetický kód lidstva a zvýšily Božské vědomí na Gaii. Číselné posloupnosti, které se objevují vložené v této zprávě jsou dány Shekine Rose duchem, aby aktivovali tento přenos. Božský milovaní mistři energie, frekvence, lásky a světla, vy jste ti, na kterých jste čekali; jako k vám říkáme z kolektivu vašich vyšších já a bytí, Modrý Paprsek a Shekina v jednom hlase. Jelikož jsou závoje nyní tenčí, hodně se uvolňuje z lidstva, skupinového vědomí a jiných říší az vás. Něco z toho co je uvolněné není pozitivní a může to být k vám přitažené jak zvyšujete vaše světelné těla. Je to jako stlačení, jak se vynořuje větší značkový sportovní obchod zdroje Stvoření, negativita je rozrušená, takže láska Boha se může znovu vynořit. Vězte, že vaše Světlo svrchované božské síly lásky se rozpíná a NOVÁ ZEMĚ VÁS PODPORUJE. 33
 
 
 
 
 
 
 
Ztenčování závojů a sladění s Božím Plánem
 
 
 
Nejvyšší cesta ke vzestupu ke poznání vašeho účelu, probuzení vašich duchovních darů a přijetí hojnosti je přes Lásku, soucit, odpuštění a radost. Buďte v jasném stavu v božském souladu, abyste nebyli blokování pro božstvo, vaše vyšší já, vašich průvodců, Boha a Stvoření. Jak si zvyknete na ztenčování závojů a zvyšování zrychlit času, bytí v proudu Boha vám to usnadní, protože události, situace se posouvají a mění s velkým přílivem. S poznáním, že vše slouží nejvyššímu božímu plánu, ať se děje co se djee, a bytí ve vašem vyšším srdci ve díky, ne-připoutanosti ke výsledkem a ne-souzeni, vás udrží v božském naladěni. 13. Mimořádně civliví empatie, Modré Paprsky, a Nositelé Světla, nová zem vás volá a zmocňuje vaše božské podstaty, které jsou darem pro Boha a lidstvo, aby vám úplně sloužily. Pamatujte na své energetické hranice, že nemusíte přebírat energie druhých, abyste je proměnili a přece můžete být naladěni v lásce av jednotě. Vy máte být maják záře vaší pravé podstaty, která vytvoří energetickou cestu pro veškerý život a zvýší vibraci planety - toto je vaše poslání! 22
 
 
 
Zvyšte vaši frekvenci a přepněte na božskou vyšší frekvenci prostřednictvím lásky
 
 
 
Očištění se od negativity, negativních myšlenek a emoce je nyní rozhodující, protože tyto vibrace jsou zesilňované; jako světlo narůstá, přejí si uvolnění. Ačkoli to může být někdy prudký pocit, je snadné otočit vypínač na božskou vyšší frekvenci nové země prostřednictvím lásky. Negativní myšlenky a emoce snižují vaši energetickou frekvenci a zanechávají vás otevřených připoutání nižších vibračních entit a duchů. Použití vaší božské nařizující pravomoci vašeho hlasu a záměru prostřednictvím vašeho vyššího srdce božské lásky může udržet vaše energetické pole silné. S tenčími závoji a bližšími dimenzemi nemusíte zachytávat negativní myšlenky, pocity, emoce a energie druhých.
 
Modrý Paprsek: Propuštění negativních myšlenkových forem s Archandělé
 
 
 
Já vzývám nejvyšší božskou sílu Lásky, jednoty do mé bytosti. 
 
Jděte do vašeho vyššího srdce, obě ruce na vyšším srdci
Já jsem plně přítomen / á v mém těle a přikazuji, aby všechny mé části, průvodci, andělé, tělo, mysl a duch pracovali teď jako tým! Dýchejte V "archandělských komnatě Lásky, Světla, Léčení a Ochrany", Modrý Paprsek, Elohim Milosti a Růžový Paprsek, prosím držte mě v celistvosti v mém vyšším srdci v Stvoření Zdroje Boha. Já přikazuji, aby všichni ostatní lidé, myšlenky, skupinové vědomí, rodinné, buněčné, genetické, všechny, které nejsou přáním Božím, negativní energie jakéhokoli druhu, entity, štíty entit, připojení duchové, nižší skryté plány, implantáty, cokoliv co není z mé vlastní podstaty, vyššího Já a určené vyšším vedením, což zasahuje, ruší mé úplné blaho radosti, štěstí, božské lásky a největší úplné jednoty mého Já Jsem, je nyní transmutované, znovu začleněny do jiných říší. Existencí, vesmírů, dimenzí, neznámá, do zdroje Všeho Co Je, aby se už nikdy znovu nevrátilo do mého prostoru tímto způsobem! Jděte do vašeho vyššího srdce, obě ruce na vyšším srdci Odpouštím si a miluji se za to že jsem nevpustí Boha do těchto částí mého srdce a života. Bohm láska, moje vyšší já, prosím naplň mě teď na všetkýc místech a prostorách kde jsem dovolil oddělenost od tebe. Já se nyní naplňovat láskou. Já vdechuji lásku. Já jsem láska. 333. Dovolte si cítit, vnímat a poznat lásku, která naplňuje každou buňku vašeho těla a bytosti.
 
 
 
 
 
 
 
 
Zacelení a Oprava aurického pole
 
 
 
Svatý duch, moje podstata bytí, mé nejvyšší dobro a největší radost, prosím naplň mě teď, obnov a oprav mou auru a energetické pole značkový sportovní obchod, kterým Já Jsem, láskou, kterou Já Jsem, pravdou, kterou Já Jsem; zapečeť jakékoliv díry a trhlinyu v mém aurických poli, aby byly vyléčeny a vyvážené. Je mým přáním zažívat a udržovat moje podpisové vibrační rezonance a zažívat mistrovství, nekonečné zázraky, radost, božskou lásku, božskou harmonii a božský mír ~ toto je to kdo Já Jsem. Děkuji ti Bože a všichni z ducha a Tak To Je. Překlad: Sir @ https://ee.dunres.sk