JAK SE SLADIT SE STÁLE SE ZVYŠUJÍCÍMI FREKVENCEMI

26.01.2012 10:10

 

Jak se sladit se stále se zvyšujícími frekvencemi a stát se přitom zářičem harmonizujícího, regenerujícího, ozdravujícího a omlazujícího světla.


 Pro snadné zvládání zvyšujících se frekvencí je třeba se propojit s vyššími úrovněmi vědomí a existencí i se svou duchovní podstatou (kterou máte ve vašem duchovním srdci) a začít do sebe tyto mnohem vyšší, harmonizující, regenerující, ozdravující a omlazující frekvence vstřebávat. Lze toho docílit např. pomocí krystalu či krystalů (třeba v podobě přívěšku na krku, nebo jen mentálně stvořených) a pomocí něj/nich a svých mentálních představ si propojovat svou sedmou čakru s jádrem Centrálního slunce a svou první čakru s jádrem Země. 

Současně si přitom představujte, jak  energie z centrálního slunce proudí skrze vaší páteř (čili skrze všechny vaše čakry) do jádra planety Země a naopak, jak energie z jádra planety Země proudí přes vás, přes vaši páteř a všechny vaše čakry opět nazpět do centrálního slunce. 

Čím více harmonizující energie do sebe vstřebáte, tím více ji ze sebe budete vyzařovat do všeho a všech na co jen pomyslíte, co děláte a všude tam kde jste. Tím pomůžete nejen harmonizovat všechny a všechno ostatní, ale zároveň pomůžete i ostatním bytostem, aby se těmto zvyšujícím se frekvencím mohly mnohem snadněji přizpůsobit. 

Postup, jak si lze mentálně stvořit ochrannou & komunikační pyramidu a propojit se se svým multidimenzionálním já, je uveden ZDE. Jak se propojit se svými vyššími já a obnovit si tím spojení se svým multidimenzionálním já" je uvedeno ZDE. Velice úzce související článek s názvem: "Vizuální meditace - Cesta do Šambaly, hudba Oliver Shanti a přátelé", je uveden ZDE. Jak si propojit své hmotné srdce se svým duchovním srdcem je uvedeno v článku s názvem: "Archanděl Gabriel - meditace k probuzení Kosmického Kristova Srdce", který je uveden ZDE.


Rotující Merkaba bytosti (v projevu např. galaxie), tvořící galaxii diskovitého tvaru.
 
Jak se energeticky propojit se svým pravým párovým dvojčetem, a to ať je kdekoliv, je uvedeno v článku s názvem: " Mistr Kuthumi - Energie brány - naše Božské dvojče ", uvedeném ZDE.

  
Ve svém duchovním srdci máme Metatronovu kostku sestrojenou z frekvencí světla zlaté barvy, která ve své "tajné" geometrii obsahuje všech pět platonových těles. Zobrazení Metatronovy kostky je uvedeno ZDE(po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, než se stránka přemístí na požadovaný text)


Podrobnosti o funkci Metatronovy kostky jsou uvedeny v článku s názvem: "Kuthumi - 4:4 Slavnost Smaragdového paprsku", uvedeném ZDE. V Meratronově kostce je obsažen tedy mimo jiné i osmistěn (viz. obrázek vlevo) s jedním společným Jin/Jang ohniskem tvořivého dvoj-plamene (viz obrázek uvedený vpravo), pomocí kterého jsou naše mentální představy transformovány z vnitřních světů navenek, kde pomocí tohoto osmistěnu krystalizují vně, do tzv. hmotného projevu existence.

Zde je krásně znázorněno jak je z 8mi stěnu (mystické Jin&Jang svatby) tvořena tzv. hmota.
Transmuteo: https://www.youtube.com/watch?v=BRGZp5Rq3tc&feature=youtube_gdata 

Celý článek s mnoha dalšími podrobnostmi je uvedený ZDE(po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, než se stránka přemístí na požadovaný text)