Jak pád Atlantidy změnil naši Realitu

26.07.2012 09:41

 

Úvod
 
Jedním z mých cílů, které sleduji prezentací tohoto díla, je pomoci lidem uvědomit si určité události, které se udály na této planetě, nebo se dějí v současnosti, nebo se mají udát. Jsou to události, které zásadně ovlivňují naše vědomí a nynější způsob našeho života. Uvědoměním si současné situace se můžeme otevřít pro možnost nového vědomí, nového lidstva rodícího se na Zemi. Kromě toho je mým, snad nejdražším, cílem vnuknout vám vzpomínku na to kým skutečně jste a dát vám odvahu na to aby jste přinesli svůj dar tomuto světu. Protože Bůh dal každému z nás jedinečný talent, který pokud je upřímně žitý, změní fyzický svět na svět z čistého světla.
 
Také uvedu matematický a vědecký důkaz toho jak jsme se dostali sem, jako duchovní bytosti ve fyzickém světě, abychom přesvědčili naši analytickou část v levé mozkové hemisféře, že existuje jen jedno vědomí, jeden Bůh a že my všichni jsme částí Jednoty. Je to důležité, protože to uvede do rovnováhy obě strany našeho mozku. Tato rovnováha otevře epifýzu (anglicky: pineae gland) a umožňuje praní, energii životní síly, vstoupit do nejvnitřnější části naší fyzické bytosti. Tehdy a jen tehdy je možná existence světelného těla nazývaného Mer-Ka-Ba.
 
Nicméně pochopte prosím, že svědek od kterého jsem se původně naučil tyto informace není sám o sobě důležitý. Informace by se mohla ve většině případů úplně změnit na jinou informaci bez ovlivnění výsledku. Kromě toho jsem udělal mnoho chyb, protože teď jsem člověk. Nejzajímavější je, že vždy když jsem udělal chybu, vedlo to k hlubšímu pochopení Reality a vyšší pravdy. A tak vám říkám, pokud najdete chybu podívejte se hlouběji. Pokud začnete přeceňovat tyto informace a lpět na nich, tak úplně minete cíl této práce. To, co jsem právě řekl, je pro pochopení této práce rozhodující.
 
Uvedu i mé osobní zkušenosti, z nichž mnohé jsou podle běžných světských norem výstřední, co uznávám. Možná nejsou natolik výstřední podle norem pradávného světa, ale jste to vy, kdo se musí rozhodnout zda jsou pravdivé, nebo jsou to jen zajímavé příběhy - nebo zda to má vůbec nějaký význam. Poslouchejte hluboko uvnitř svého srdce, neboť vaše srdce vždy zná pravdu. Mám v úmyslu se s vámi v druhém svazku podělit o speciální dechové cvičení, které vám pomůže vrátit se do značně vyššího stavu vědomí, ze kterého jsme všichni vyšli. Je to vzpomínka na dýchání spojené se světelným tělem Mer-Ka-Ba. Je to jeden z hlavních cílů této práce.
 
Nyní je na řadě krátký příběh o tom jak došlo k napsání této knihy. Dočtete se o andělech a tak nezačnu tam, ale raději s dřívějšími událostmi. V roce 1985 mě andělé požádali o vyučování meditace Mer-Ka-Ba. Nejdříve jsem se ji naučil v roce 1971 a od té doby jsem ji vykonával, ale nechtěl jsem se stát učitelem. Můj život byl jednoduchý a naplněn. V podstatě jsem byl v pohodě a nechtěl jsem tvrdě pracovat. Andělé řekli, že pokud je někomu dáno duchovní poznání, musí se s ním podělit. Řekli, že je to zákon tvoření.
 
Vědouce, že mají pravdu, na jaře 1985 jsem otevřel první třídu pro veřejnost. Od roku 1991 se moje kurzy zaplňovali a prepĺňali stovkami lidí zapsaných v pořadníku. Nevěděl jsem jak se dostat ke každému kdo měl zájem o tyto informace. Vlastně jsem ani nemohl. A tak jsem se v roce 1992 rozhodl vydat video z jednoho mého kurzu a nechat ho šířit světem.
 
Za méně než jeden rok začalo jít na dračku, ale vyskytl se vážný problém. Většina lidí, kteří sledovali videa, nemohla pochopit to co v nich bylo zobrazovány, protože to přesahovalo souvislosti a obsah jejich duchovního pochopení. Ve státě Washingtnon jsem udělal přednášku pro 90 lidí, kteří viděli videokazety, ale nebyly na žádném z mých kurzů. Tehdy jsem pochopil, že pouze 15 procent z nich skutečně vědělo jak žít meditaci pouze podle pokynů z videokazet. Nefungovalo to. Osmdesát procent bylo z pokynů zmatených a nerozumělo jim.
 
Videokazety jsem okamžitě stáhl z prodeje. Avšak nezastavilo to obchodování s videem. Lidé chtěli informace a tak začali stávající kazety rozdávat, prodávat, nebo půjčovat lidem na celém světě. Podle odhadu bylo v roce 1993 na světě přibližně 100 000 kolekcí těchto pásek.
 
Došlo k rozhodnutí. Rozhodli jsme, že jediný způsob jak můžeme být zodpovědní za tyto informace je, že při divákovi videokazet musí být školená osoba. "Školení" znamená, že jsme určitou osobu důkladně naučili znát a žít Mer-Ka-Ba. Tato osoba mohla pak ústně učit jiných. Takto se zrodil program pomocníků Květu Života (anglicky: The Flower of Life facilitátora program). Nyní je vyškolených více než 200 pomocníků v minimálně 33 zemích. A tento systém fungoval velmi dobře.
 
Nyní se věci znovu mění. Lidé začínají chápat vyšší vědomí, jeho hodnotu a ideje. Cítíme, že nyní je doba na uvolnění této knihy pro široké publikum, které už je připraveno. Kniha má tu výhodu, že její čtenáři mohou věnovat více času podrobnému studiu kreseb a fotografií. A budou v ní i průběžně aktualizované informace, jako například:
 
Aktualizace: Časy se určitě mění! Podle časopisu American Demo 'graphics společnosti Dow Jones Company, Inc. z února 1997, desetileté vědecké bádání odhalilo, že v současnosti se v Americe av západním světě rodí zcela nová kultura. Někteří nazývají tuto novou kulturu New Age, ale v různých zemích má různá jména.
 
Na základě našich zkušeností si myslíme, že je to kultura rodící se na celém světě. Je to kultura hluboce věřící v Boha, rodinu, děti, ducha, Matku zem, zdravé životní prostředí, ženskost, čestnost, meditaci, život na jiných planetách a jednotu všeho života. Členové této nové kultury jsou podle této studie přesvědčeni, že jich je málo a jsou rozptýleni. Avšak na velké překvapení všech průzkum ukázal, že mezi "nich" patří každý čtvrtý dospělý člověk v Americe - neuvěřitelných 44 milionů dospělých. Děje se tu něco úžasného. Teď, když si finančníci uvědomují tento obrovský nový trh, tak se vsaďte, že věci se změní. Vše, od filmů a obsahu televizního vysílání, přes využívání energie, jídlo které jíme až po mnoho jiného, ​​bude ovlivněno. Dokonce se může případně změnit samotná naše interpretace Reality. Vy nejste sami. A už nepotrvá dlouho dokud nebude tato skutečnost zřejmá všem.
 
Od té doby co se andělé poprvé zjevili v roce 1971, držel jsem se jejich vedení. Platí to dodnes. Andělé mi věnovali meditaci Mer-Ka-Ba. Ale důležitá je právě tato meditace a ne prezentované informace. Informace nás jen mají přivést do určitého stupně jasnosti, abychom mohli vstoupit do specifického stavu vědomí.
 
Pochopte, že když jsem získával vědecké informace v počátečních letech 1971 až 1985, myslel jsem si, že to bylo pro můj osobní růst. Když jsem si přečetl vědecký článek nebo časopis, mohl jsem ho odmítnout neuvedomujúcc si, že v budoucnu budu muset dokázat to co jsem řekl. Většinu článků jsem si vštípil do paměti, ale ne všechny. Avšak tyto informace se musí dostat ven. Ty, čtenář, si o ně důrazně žádal. Proto vždy když budu moci, tak své tvrzení podložím, ale některé důkazy se ztratily, alespoň prozatím.
 
Kromě toho část informací není z vědeckých zdrojů, ale od andělů az interdimenzionálnej komunikace. Jsme si vědomi toho, že je nutné oddělit "poctivou vědu" od zdroje, který považujeme za mentální. Vědci se bojí o svou důvěryhodnost. Na okraj bych rád připomněl, že je to něco podobného jako kdyby muž řekl ženě, že jejich city nejsou skutečné a že jedině logika je pravá a skutečná, že se musí držet logiky. Přirozeně, ona zná jinou cestu. Je to samotná cesta života. Život plyne. Nemá žádnou "mužskou logiku", ale je stejně pravdivý. Věřím oběma, v rovnováze.
 
Pokud si umíte představit osobu používající na zkoumání Reality vědecké i mentální schopnosti, přišli jste na správné místo. Abyste měli jasno, tak vždy když to bude možné, budu rozlišovat mezi těmito dvěma typy zdrojů. To znamená, že na to aby jste zjistili zda jsou tyto informace pravdivé ve vašem světě, budete muset jít do svého nitra. Pokud se vám něco nezdá, odvrhněte to a pokračujte. Pokud se vám to zamlouvá, prožijte to a sledujte jestli je to opravdu pravda. Ale podle mě mysl nebude nikdy skutečně znát Realitu, dokud se nespojí se srdcem. Muž se ženou se vzájemně doplňují.
 
Při čtení této knihy, budete mít dvě možnosti: Můžete vycházet z levé hemisféry, vaší mužské stránky, dělat si poznámky a opatrně hledat logiku v každém kroku. Nebo můžete vycházet z pravé hemisféry, vaší ženské stránky, jen se uvolněte a nepřemýšlejte - prociťujte, sledujte to jako film - uvolněně a ne křečovitě. Obě tyto cesty budou fungovat. Záleží jen na vás.
 
Nakonec jsem musel při přípravě této knihy udělat další rozhodnutí. Měly by být zveřejněny závěrečné etapy samotné meditace Mer-Ka-Ba? Stále si myslím, že nejlepší je osobní kontakt s učitelem. Přeskočili byste do závěrečných fází tibetského buddhismu po přečtení jedné knihy? Rozhodl jsem, že bude poskytnuto vše až po video z roku 1993, s předpokladem, že opatrně vejdete do Mer-Ka-Ba a přece jen vyhledáte pomocníka Květu Života. Tyto informace budou poskytnuty na konci druhého dílu. Po napsání těchto poznámek jsme se naučili ještě mnohé, a to je možné odevzdat pouze ústně, nebo empiricky.
 
Důvodem proč poskytuji kompletní informace je skutečnost, že v současnosti je minimálně sedm dalších autorů, kteří v určité formě tuto práci už vydali. Někteří ji převzali doslova slovo za slovem, někteří mě parafrázovali a někteří použili moje předlohy a kresby z posvátné geometrie. Někteří si vyžádaly povolení, ale někteří ne. Ale v konečném důsledku jsou informace venku. Značná část byla zkreslena. Vězte prosím, že nechci chránit sebe, ale jsem zodpovědný za integritu této práce. Tyto informace patří vesmíru a ne mně. Mám zájem jen o čistotu informací a abyste je jasně chápali.
 
Přesné pokyny na meditaci jsou na Internetu [www.floweroflife.com], ale není tam ovšem skryté poznání. To je dáno zkušenostmi. Musíte ho zažít. Na Internetu jsou i informace o kterých se tvrdí, že pocházejí ode mne, i pokud tomu tak není. Šíří se také informace o Kvete Života, které jsou nesprávné nebo zastaralé. Doufejme, že toto dílo udělá jasno v tom co bylo maskované, nebo zkreslené. Chápu, že tito lidé se nechali vést svým srdcem při hledání pravdy, ale já mám stále odpovědnost vůči vám.
 
Proto aby bylo jasno a věci se dostali na správnou míru, píšu tuto knihu pro vás všechny, kteří si upřímně přejete pochopit a poznat pravdu.
 
S láskou a úctou, Drunvalo Melchizedek
 
 
 
Kapitola první:
Vzpomínky na naši dávnou minulost
 
Jak pád Atlantidy změnil naši Realitu
 
O něco méně než před 13 000 lety se v dějinách naší planety událo něco velmi dramatické, něco co se chystáme podrobně prozkoumat, protože to co se stalo v minulosti, ovlivňuje nyní každý aspekt našeho života. Vše co každodenně prožíváme, včetně speciální techniky kterou používáme, prepukajúcich válek, jídel které jíme a dokonce způsob jakým vnímáte život, je přímý důsledek určité posloupnosti událostí, které se udály na konce éry Atlantidy. Následky těchto dávných událostí zcela změnily způsob jak žijeme a interpretujeme Realitu.
Vše je spojeno! Je jen jedna realita a jeden Bůh, ale je mnoho, mnoho způsobů jak interpretovat jedné reality. Vlastně počet způsobů interpretace Reality je skoro nekonečný. Existují určité reality, na kterých se dohodly mnozí lidé a tyto reality se nazývají úrovně vědomí. Z důvodů, ke kterým se ještě dostaneme, existují speciální reality, na které se zaměřují obrovské množství lidí, mezi které patří i realita kterou právě teď prožíváte vy i já.
 
Kdysi jsme žili na Zemi na velmi vysoké úrovni vědomí, která daleko přesahovala vše co si teď umíme představit. Těžko si dokonce umíme představit kde jsme kdysi byli, protože to kým jsme tehdy byli příliš vzdálené od toho kým jsme nyní. Kvůli zvláštním událostem, které se udály mezi 16 000 a 13 000 lety, lidstva spadlo z tohoto velmi vysokého místa přes mnohé dimenze a harmonické, s neustále se zvyšující hustotou, dokud jsme nedosáhli právě toto místo, které nazýváme třetí dimenze na planetě Zemi, moderní svět.
 
Během pádu - a bylo to jako pád - jsme se nacházeli v neovladatelné spirále vědomí pohybujícího se dolů přes dimenze vědomí. Byli jsme neovladatelný a velmi se to podobalo na pád prostorem. Když jsme přišli sem do třetí dimenze, udály se jisté speciální změny.
 
  
Obr. 1-1. Pole ve tvaru tetraédrickej hvězdy, které obklopuje každého z nás a trojrozměrná Davidova hvězda
Byly to fyziologické změny a změny v našem působení v Realitě. Nejdůležitější změna se týkala způsobu dýchání prány, což je Hinduistické slovo pro životní energii tohoto vesmíru. Pro naše přežití je prána důležitější než vzduch, voda, jídlo, nebo jiné látky a způsob jakým dostáváme tuto energii do svých těl má zásadní vliv na naše vnímání Reality.
 
V dobách Atlantidy a předtím, způsob našeho dýchání prány přímo souvisel s elektromagnetickými energetickými poli, které obklopují naše těla. Všechny formy energie v našich tělech jsou geometrické a energetická forma, se kterou budeme pracovat má tvar tetraédrickej hvězdy, která sestává ze dvou propletených tetrahedrónov [Obr. 1-1]. Jiný způsob jak si ji představit je trojrozměrná Davidova hvězda.
 
Vrchol tetraedru který je orientovaný vzhůru, končí ve vzdálenosti jedné dlaně nad hlavou. Vrchol tetraedru který je orientovaný dolů, končí ve vzdálenosti jedné dlaně pod chodidly. Z horního vrcholu do dolního vede spojovací trubice, která prochází přes hlavní energetická centra, nebo čakry. Průměr této trubice je, pro vaše tělo, rovný průměru kružnice, kterou dostanete spojením prostředníka s palcem. Vypadá jako zářivka, až na to, že má krystalickou strukturu na obou koncích, které vcházejí do vrcholů tetraédrickej hvězdy.
 
Před pádem Atlantidy jsme přesouvali pránu současně nahoru i dolů touto trubicí a tyto dva proudy prány se setkali v jedné z čaker. Jak a kde konkrétně se prána křižuje, bylo vždy důležitým aspektem této starodávné vědy, která je stále zkoumána v celém vesmíru.
 
Dalším důležitým bodem lidského těla je epifýza, nacházející se téměř uprostřed hlavy a která je významným faktorem vědomí. Tato žláza degenerovala z její původní velikosti srovnatelné s pingpongové míčky, na současné rozměry sušeného hrášku, protože jsme ji už velmi dávno zapomněli používat - pokud ji nepoužíváte, přijdete o ni.
 
Energie prány kdysi proudila přes střed epifýzy. Podle Jacoba Liebermana, autora knihy "Light, the Medicine of the Future" ("Světlo - lék budoucnosti") , tato žláza vypadá jako oko a po jisté stránce i doslova je oční bulvu. Je kulatá a na jedné části má otvor. V tomto otvoru se nachází čočka na zaostření světla. Je dutá a uvnitř má receptory citlivé na barvy. Její hlavní zorné pole - přestože to nebylo vědecky dokázáno - směřuje vzhůru, směrem k nebi. Stejně jako vaše oči mohou vidět maximálně v 90 stupňovém úhlu vůči směru kde jsou otočené, i epifýza může "hledět" v rozsahu 90 stupňů od základní orientace. Tak jako se nemůžeme dívat na temeno své hlavy, epifýza nemůže hledět dole na Zemi.
 
Uvnitř epifýzy - dokonce iv její scvrklé formě - je skrytá posvátná geometrie a pochopení toho jak vlastně byla vytvořena Realita. Je to tam všechno, v každé jedné osobě. Ale toto pochopení nám teď není přístupné, protože při Pádu jsme ztratili paměť a bez našich vzpomínek jsme začali dýchat jinak. Místo přijímání prány přes epifýzu a její cirkulaci nahoru a dolů naší centrální trubicí, začali jsme vdechovat nosem a ústy. To způsobilo obcházení epifýzy pránou, následkem čehož jsme začali vidět věci úplně jiným způsobem, prostřednictvím jiné interpretace (která se nazývá uvědomování si dobra a zla, nebo polaritu vědomí) Jedné Reality. Výsledkem tohoto polaritného vědomí je naše představa, že se nacházíme uvnitř těla, díváme se ven a jakýmsi způsobem jsme odděleni od toho co je "venku". Je to pouhá iluze . Zná se to být skutečné, ale na této představě není ani kousek pravdy. Je to pouhý pohled na realitu, který máme v tomto upadnutím stavu.
 
Ať se například stane cokoli, není to špatné, protože Bůh řídí stvoření. Ale z jistého hlediska, v polaritnom vidění, při pohledu na planetu a na to jak se vyvíjí, jsme neměli spadnout sem dolů. Při normálním průběhu evoluce bychom tu neměli být. Stalo se nám něco, co se nemělo stát. Mohli byste říci, že jsme prošli proměnou, mutací - byly poškozeny naše chromozomy. A tak je Země již téměř 13 000 let ve stavu nejvyšší pohotovosti a množství bytostí a úrovní vědomí spolupracuje na tom aby vymysleli jak nás dostat zpět na cestu (DNA), na které jsme byli předtím.
 
Důsledkem tohoto "nesprávného" pádu vědomí a následných snah dostat nás zpět na dráhu je, že došlo k něčemu opravdu dobrému - něčemu neočekávanému, něčemu úžasnému. Bytosti z celého vesmíru, které se nám pokoušeli pomoci v našich problémech, ve snaze přispět, iniciovali různé experimenty na nás, někteří legálně a někteří bez povolení. Jeden z těchto experimentů vede ke scénáři o kterém si nikdo nikdy ani nepomyslel, že by se mohl stát skutečností, kromě jedné osoby z jisté dávno minulé kultury.
 
Mer-Ka-Ba
 
V tomto příběhu je ještě jeden důležitý faktor, na který se chceme soustředit. Před trinásťtisíc lety jsme si uvědomovali něco co se nás týkalo, na co jsme od té doby celkem zapomněli: Energetické pole kolem našich těl je možné určitým způsobem aktivovat a tento způsob aktivace souvisí i s dýcháním. Tato pole se kdysi otáčely okolo našich těl téměř rychlostí světla, ale po Pádu se začaly zpomalovat, až jejich rotace celkem ustala. Pokud se toto pole znovu aktivuje a začne se otáčet, nazývá se Mer-Ka-Ba. Využití Mer-Ka-By v této Realitě nemá obdoby. Dává nám rozšířené uvědomění si toho kým jsme, spojuje nás s vyššími úrovněmi vědomí a obnovuje vzpomínky na nekonečné možnosti naší bytosti.
 
Správně se otáčející Mer-Ka-Ba má, v závislosti na výši člověka, průměr 15 až 18 m. Rotaci otáčejícího se Mer-Ka-Ba je možné zobrazit na monitoru počítače pomocí patřičných přístrojů a vzhledově je identické s tepelným obalem galaxie snímaným v infračerveném spektru [Obr. 1-2] - jde o stejný základní tvar jako tradiční létající talíř.
 
 
 
Slovo Mer-Ka-Ba je složeno ze tří kratších slov: Mer, Ka a Ba, které tak jak je používáme, pocházejí ze starobylého Egypta. V jiných kulturách mělo tvar Merkabah, Merkaba a merkavah . Vyslovuje se více způsoby, ale obecně jej můžete vyslovovat tak jakoby byly tyto tři slabiky samostatné, se stejným důrazem na každou z nich. Mer se vztahuje na určitý druh světla, které bylo v Egyptě známé jen v devatenáctém dynastii. Bylo ho možné vidět jako světelné pole rotující proti sobě ve stejném prostoru a které se vytvářejí pomocí jistých dýchacích technik. Ka se týká samostatného ducha a Ba se týká způsobu jakým duch vyhodnocuje jeho vlastní realitu. V naší realitě je Ba obvykle definováno jako tělo, nebo fyzická realita. V jiných realitách, kde duchové nemají těla, se Ba vztahuje na jejich pojetí a interpretaci reality.
Takže Mer-Ka-Ba je protiběžně se otáčející světelné pole, které ovlivňuje ducha i tělo. Je to dopravní prostředek, který může přesunout ducha a tělo (nebo interpretaci reality dotyčného člověka) z jednoho světa, nebo dimenze, do jiného světa, nebo dimenze. Ve skutečnosti představuje Mer-Ka-Ba mnohem více než toto, protože může tvořit realitu a také procházet reality. Pro naše účely se však zaměříme především na aspekt interdimenzionálního dopravního prostředku (Mer-Ka-Vah znamená v hebrejštině kočár ), který nám pomůže vrátit se do našeho původního vyššího stavu vědomí.
 
Návrat do našeho původního stavu
 
Aby bylo jasno, návrat do našeho původní stavu je přirozený proces, který může být jednoduchý nebo náročný, podle našich představ. Nicméně, nestačí věnovat se jen technickým záležitostem Mer-Ka-Ba, jako je náprava způsobu dýchání, nebo mentálně si uvědomit nekonečné spojení se všemi vzorci života. Minimálně jeden další činitel je ještě důležitější než samotné Mer-Ka-Ba. A je jím pochopení boží lásky, její uvědomění si a žití. Protože právě boží láska, někdy označovaná jako bezvýhradná láska, je základním činitelem, který umožňuje aby Mer-Ka-Ba bylo živým světelným polem. Bez boží lásky je Mer-Ka-Ba jen stroj a tento stroj bude mít omezení, která duchu co ho vytvořil, za žádných okolností nedovolí vrátit se domů a dosáhnout nejvyšší úrovně vědomí - oblast kde nejsou žádné úrovně.
 
Na to abychom se dostali za hranice určité dimenze, musíme žít a vyjadřovat bezvýhradnou lásku. A svět rychle směřuje do této vyšší oblasti. Odcházíme z oblasti odloučení, v níž jsme se viděli uvnitř těla a dívali se z něj ven. Tento pohled brzy nebude skutečností a bude nahrazen jiným pohledem na realitu, ve kterém budeme cítit a znát absolutní jednotu se vším živým a na naší cestě domů bude tento pocit neustále růst na každé úrovni s naším postupem nahoru.
 
Později prozkoumáme speciální způsoby otevírání srdce - abychom rozdúchali milosrdnou, bezvýhradnou lásku a abyste měli přímou zkušenost. Pokud dovolíte aby se to stalo, odhalíte o sobě věci o kterých jste předtím nevěděli.
Milý čtenář: Na kurzech se provádějí postupy, které nelze reprodukovat na kazetách, ani v této knize, protože jsou empirické (vycházejí ze zážitků). Jsou stejně důležité jako znalosti, protože bez nich jsou vědomosti bezcenné. V této době můžeme tyto zkušenosti předávat pouze ústně na kurzech. Ale v budoucnu se to může změnit.
Vyšší, vše zahrnující Realita
 
Další prvek na který se soustředíme má mnoho jmen, ale v současnosti se obvykle označuje jako vyšší já. V realitě vyššího já existujeme kromě tohoto světa iv jiných světech. Je tolik dimenzí a světů, že to téměř překonává lidskou představivost. Tyto úrovně jsou velmi zvláštní a matematické vztahy, odstup a vlnové délky v nich a mezi nimi jsou stejné jako vztahy v hudebních oktávách av jiných aspektech života. Ale teď je vaše vědomí, patřící do třetí dimenze, pravděpodobně odtržené od vaší vyšší stránky a tak si uvědomujete jen to co se odehrává zde na Zemi. Není to norma pro bytosti spočívající v přirozeném, neupadnutom stavu. Takovou normou je, že tyto bytosti si nejdříve uvědomují několik úrovní současně, jak akordy v hudbě, dokud si, tak jak rostou, nezačnou uvědomovat všechno a všude současně. Následující příklad je neobvyklý, ale ukazuje o čem se tu mluví.
 
Právě teď komunikuji s někým, kdo si uvědomuje několik úrovní současně. Vědci, kteří ji zkoumají, nevědí co říct; nemohou pochopit jak to dělá. Může sedět v pokoji, ale tvrdí, že se dívá z kosmu. Pracovníci NASA ji zkoušeli a ptali se jí či "vidí" určitou družici a ať jim řekne určité informace, které by mohl zjistit jen člověk nacházející se v blízkosti družice. Jmenovala jim jejich přístroje, co si myslím, že bylo podle vědců nemožné. Řekla, že letěla vedle družici a jednoduše si je prohlédla. Jmenuje se Mary Ann Schinfield. Oficiálně je slepá, ale dokáže se procházet po místnosti a nikdo by si nevšiml, že nevidí. Jak to dělá?
 
Nedávno mi zatelefonovala a během našeho rozhovoru se mě zeptala, jestli bych nechtěl vidět její očima. Samozřejmě jsem souhlasil. Po několika nádechem se rozevřely moje zorné pole a hleděl jsem na, nebo přes něco, co se jevilo jako obrovská obrazovka, která vyplnila moje zorné pole. To co jsem uviděl bylo ohromující. Zdálo se, že se velmi rychle a bez těla pohybuji prostorem. Viděl jsem hvězdy av té chvíli jsme, Mary Ann a já vidoucí její očima, letěli podél roje komet. Byla velmi blízko jedné z nich.
 
Byl to jeden z mých nejrealističtějších zážitků mimo těla. Po obvodu této obrovské obrazovky se nacházelo zhruba dvanáct nebo čtrnáct menších obrazovek, na kterých se promítaly velmi rychle se měnící obrazce. Na jedné z nich, v pravém horním rohu, se míhaly rychle se pohybující obrazce jako například trojúhelníky, světelné koule, kruhy, vlnovky, kříže, čtverce a jiné. Tato obrazovka jí ukazovala co se nachází v bezprostřední blízkosti jejího těla. Prostřednictvím těchto zdánlivě nesouvisejících obrazců byla schopna "vidět". V levém dolním rohu byla jiná obrazovka, prostřednictvím které komunikovala s mimozemským životem z naší sluneční soustavy.
 
Toto je příklad osoby, která tělesně žije na Zemi ve třetí dimenzi, ale má vzpomínky a zkušenosti ze života v jiných dimenzích. Tento způsob přerušení Reality je neobvyklý. Lidé běžně nevidí vnitřní obrazovky, ale přestože si to většina z nás neuvědomuje, existujeme v mnoha dalších světech.
 
Nyní existujete pravděpodobně v pěti, nebo více úrovních. I když je mezi touto dimenzí a jinými dimenzemi porucha, když se spojíte s vaším vyšším já, tak tuto poruchu opravíte a vy si začnete uvědomovat vyšší úrovně a vyšší úrovně začnou věnovat větší pozornost vám - začíná se komunikace! Toto spojení s vyšším já, je pravděpodobně nejdůležitější věc jaká se může ve vašem životě stát - důležitější než pochopení informací, které vám poskytnu. Spojení s vyšším já je důležitější než se naučit aktivovat Mer-Ka-Ba, protože pokud se spojíte s vaším Já, získáte absolutně přesné informace jako krok za krokem procházet libovolnou realitu a jak se dostat zpět domů k plnému uvědomění si Boha. Když se spojíte se svým vyšším já, ostatní se děje automaticky. Stále budete muset žít svůj život, ale vše co budete dělat bude mít velkou moc a moudrost, které se projeví ve vašich činech, myšlenkách a pocitech.
 
Jak přesně se spojit se svým vyšším já, je něco co se snaží pochopit mnozí lidé, včetně mě. Mnozí z těch, kteří si nějakým způsobem zřídili toto spojení, často nevědí jak k tomu došlo. V tomto kurzu se pokusím přesně vysvětlit jak se spojit s vaším vyšším já. Udělám co budu moci.
 
Realita levé a pravé hemisféry
 
Do tohoto obrazu náleží ještě jeden prvek. Věnuji téměř polovinu našeho času informacím určeným pro levou hemisféru, kde patří geometrie, fakta a ostatní druhy informací, které by se mnohým duchovním lidem mohly zdát absolutně nepodstatné. Dělám to proto, že když jsme upadli, rozdělili jsme se na dvě - ve skutečnosti tři, ale především na dvě - hlavní složky, které nazýváme mužská a ženská složka. Pravá hemisféra, která ovládá levou stranu našeho těla, je naší ženskou složkou, i když ve skutečnosti není mužská ani ženská. Zde se nachází naše psychická a emocionální stránka. Tato složka ví, že je jen jeden Bůh a vše spočívá v jednotě. Jednoduše zná pravdu, přestože to neumí vysvětlit. A tak s ženskou stránkou není mnoho problémů.
 
Problémy jsou s levou hemisférou - mužskou stránkou. Kvůli tomu jak je mužský mozek orientovaný - zrcadlový obraz ženského - do popředí v něm vystupuje logika (více dominuje), zatímco ženský mozek má logiku zatlačeny do pozadí (je méně dominantní). Levá hemisféra při pohledu na Realitu neprožívá jednotu. Vidí jen rozdělení a odloučení. Z toho důvodu naše mužská stránka prožívá zde na Zemi těžké časy. Dokonce naše nejvýznamnější svaté knihy jako jsou Korán, židovská a křesťanská Bible, rozdělili vše do protikladů. Levá hemisféra cítí, že existuje Bůh, ale pak existuje i ďábel - který možná není tak silný jako Bůh, ale má velký vliv. Dokonce i na Boha se hledí na základě duality, jako na jeden pól protikladných sil temna a světla. (Neplatí to pro všechny sekty těchto náboženství. Některé z nich vědí, že je jen Bůh.)
 
Dokud není levá hemisféra schopná vidět jednotu prostupující všem a znát, že opravdu existuje jeden duch, jedna síla, jedno vědomí prostupující absolutně vším co existuje - dokud nepozná tuto jednotu bez jakýchkoliv pochybností - tak mysl bude oddělená od sebe samé, od svého celku a od úplnosti svého potenciálu. Pokud se vyskytne nejmenší pochybnost ohledně jednoty, náš aspekt náležející do levé hemisféry nás stáhne zpět a už více nebudeme moci kráčet po vodě. Zapamatujte si, že Tomáš po Ježíšově výzvě chviličku šel po vodě, ale jedna buňka na jeho palci na noze řekla "Počkej chvíli, já to nedokážu" a Tomáš se potopil do chladné vody reality polarit.
 
Kam směřujeme těmito informacemi
 
Hodně času věnuji tomu abych vám ukázal, že ve všem se nachází jen jeden obraz . Je jen a jen jeden obraz, který vytvořil vše co je a tento obraz je stejný jako obraz který vytváří elektromagnetické pole kolem vašeho těla. Geometrii vašeho pole lze nalézt kolem všeho - planet, galaxií, atomů a všude jinde. Podrobně si ohlédneme tento obraz.
 
Chystáme se zajít i do dějin země, protože to je pro naši současnost velmi důležité. Pokud nebudeme znát proces, který nás dovedl do tohoto bodu, tak nebudeme moci pochopit jak jsme se sem dostali. A tak strávíme nemálo času vyprávěním o tom co se událo velmi dávno. Potom půjdeme pomalu dopředu, dokud se nedostaneme k tomu co se děje dnes. Všechno spolu souvisí. Po celou dobu se odehrává jedna a tatáž dávná záležitost. Nikdy to nepřestalo.
Ti z vás, kteří používají především pravou hemisféru, mohou mít tendenci přeskočit tento materiál určen pro levou hemisféru, přesto je důležité abyste vydrželi. Duchovní zdraví se navrátí skrze harmonii.
 
Když levá hemisféra vidí absolutní jednotu, začíná odpočívat a corpus callosum (svazek vláken, které spojují obě hemisféry) se otevře novým způsobem, který dovolí splynutí obou stran mozku. Spojení mezi levou a pravou hemisférou se rozšiřuje, spouští se tok, předávají se informace tam a zpět a protikladné strany mozku se začínají sjednocovat a synchronizovat. Pokud byste byli připojeni na zařízení s bio-feedbackem, tak byste mohli vidět, že se to opravdu děje. Tento děj aktivizuje epifýzu jinak a dovoluje, aby vaše meditace aktivovala světelné tělo Mer-Ka-Ba. Tehdy se může realizovat celý proces regenerace a obnovy našich předešlých vyšších úrovní vědomí. Je to proces růstu.
 
Pokud studujete nějaké jiné duchovní cvičení, tak na to abyste začali pracovat s Mer-Ka-Ba nemusíte s tím přestat - pokud ovšem váš učitel nechce míchat tradice. Když se Mer-Ka-Ba roztočí, tak meditace založené na pravdě mohou být mimořádně užitečné, protože pozorovatelné výsledky se mohou dostavit velmi rychle. Dokud nevstoupí naprostou jistotu, tak budu opakovat: Světelné tělo Mer-Ka-Ba není v rozporu s žádnou meditací, nebo náboženstvím, které zastává víru v jediného Boha.
 
Až dosud jsme říkali jen o abecedě duchovnosti. Toto jsou jen počáteční kroky. Ale tyto první kroky jsou ty nejdůležitější, které znám.
 
Vaší levé hemisféře se možná budou všechny tyto informace velmi líbit a uchová si je v elegantně označených složkách. To je skvělé. Nebo se můžete uvolnit a číst to jako dobrodružný, napínavý, nebo fantastický příběh. Avšak budete to číst protože podstatné je, že tuto knihu čtete a dozvíte se to co se máte dozvědět.
 
A tak tedy v duchu jednoty vykročme spolu na tuto výzkumnou cestu.
 
Odmítnutí představ našich rodičů
 
Mnohé ideje, kterým dnes věříme a "fakta", které nás učili ve škole, nejsou zcela pravdivé a začínají si to uvědomovat lidé na celém světě. Samozřejmě že tyto představy byly většinou považovány za správné v době kdy jejich učili, ale potom se koncepce a ideje změnily a další generace se učila jiné pravdy.
 
Například představa o atomu se za posledních devadesát let dramaticky změnila tolikrát, že teď už ve skutečnosti netrvají na žádném modelu. Používají jeden, ale s vědomím, že může být nesprávný.
 
Kdysi se předpokládalo, že atom se podobá melounu a elektrony jsou jako jeho semínka. Opravdu víme velmi málo o Realitě, která je kolem nás. Kvantová fyzika nám ukazuje, že osoba vykonávající určitý experiment ovlivňuje jeho výsledek. Jinými slovy, vědomí dokáže svými představami ovlivnit výsledek experimentu.
 
Existují i ​​jiné naše stanoviska, která považujeme za správné, ale které vůbec nemusí být pravdivé. Jednou z představ, které se uchovávají již velmi dlouho je, že naše planeta je jediná na které existuje život. V našem srdci srdcí víme, že to není pravda, ale v moderní době tato planeta nepřipustí tuto skutečnost i přesto, že existují zřejmé důkazy pozorování UFO, které již více než padesát let neustále přicházejí z celého světa. V cokoli jiného kromě UFO by se už věřilo a svět by to uznal. Proto se podíváme na důkaz který předpokládá, že ve vesmíru existuje vyšší vědomí a to nejen ve hvězdách, ale snad právě zde na Zemi.
 
Ještě poznámka na okraj. Doporučuji vám podívat se dva videoprogramy vysílané televizní stanicí NBC a které moderoval Charlton Heston: "The Mysterious Origins of Man" ("Tajemné počátky člověka") a "The Mystery of Sphinx" ("Tajemství sfingy"). Obě distribuuje BC Video na čísle -800-508-0558.
 
Shromažďování anomálií
 
Kmen Dogonů, Sírius B a delfíni bytosti
 
Tato kresba [Obr. 1-3] je vskutku zvláštní. Informace v ní pocházejí z knihy o šířit, The Sirius Mystery (Mystérium Síria) od Roberta Temple. Dozvěděl jsem se, že měl deset až dvanáct různých objektů, ze kterých si mohl vybrat, přičemž všechny by vedly ke stejnému závěru, ale z úplně jiného úhlu pohledu. Jsem rád, že si vybral právě tento, protože se týká další stránky toho o čem budeme povídat.
 
 
Obr.1-3. Dogonská kresba, nebo Nommo - hrdina této významné kultury, který přinesl na Zemi civilizaci. Protože na kresbách jsou znázorněny obě oči, předpokládá se, že jsou to půdorysy, což znamená, že ocas je spíše protiběžný (jako u delfínů) jako laterální, což je případ ryb. Jasně je znázorněna vodní hladina, která naznačuje, že Nommo dýchá vzduch. Tato kresba je převzata z  australského časopisu Simply Living.
 
Robert Temple byl jedním z prvních lidí, kteří odhalili některé skutečnosti - ačkoli vědci to vědí už dávno - o africkém kmeni z blízkosti Timbuktu, který se jmenuje Dogon. Tento kmen má k dispozici informace, které by podle našich současných standardů prostě nemohli mít. Jejich informace hroutí naši představu, že jsme sami.
 
Víte, v zemi Dogonů je jeskyně, která zasahuje hluboko do hory av této jeskyni jsou nástěnné malby staré více než 700 let. Jeden zvláštní člověk, svatý muž jejich kmene, sedí před touto jeskyní a chrání ji. Je to jeho celoživotní práce. Ostatní mu poskytují stravu a starají se o něj, ale nikdo se ho nemůže dotknout ani se k němu přiblížit. Když zemře, tak ho nahradí další svatý muž. V této jeskyni jsou úžasné kresby a částečky informací.
 
Chystám se vám říci o dvou takových částečkách - a jsou to jen dvě z mnoha.
 
Především se odvoláváme na nejjasnější hvězdu na obloze (s magnitudě 1.4) - Sírius, který se nyní nazývá Sírius A. Pokud se podíváte na pás Orion, ty tři hvězdy v řadě a jejich spojnici prodloužíte doleva, uvidíte velmi jasnou hvězdu, kterou je Sírius A. Pokud ji prodloužíte doprava do dvojnásobné vzdálenosti než k šířit, uvidíte Plejády. Informace v jeskyni Dogonů výslovně ukázaly další hvězdu otáčející se kolem Síria. Dogon jsou velmi svérázní, pokud jde o tuto hvězdu. Říkají, že je velmi, velmi stará, velmi malá a je vytvořena z něčeho co nazývají "nejtěžší hmota ve vesmíru" (což je téměř, ale ne úplně správně). A říkají, že tato malá hvězda oběhne kolem Síria za "téměř padesát let". V roce 1862 astronomové potvrdili existenci bílého trpaslíka - Síria B a jen před patnácti až dvaceti lety potvrdily ostatní informace.
 
Hvězdy se velmi podobají lidem. Jsou živé, mají svou povahu a tak jako my, i mnoho vlastností. Podle vědy mají své stadia růstu. Začínají jako vodíkové slunce, jako je naše, v nichž se při termonukleární reakci spojují dva atomy vodíku a produkují helium. Tento proces vytváří veškerý život a světlo na této planetě.
 
S dalším dospíváním hvězdy nastupuje jiný termonukleární proces - heliové proces - který spojuje tři atomy hélia a vytvářejí uhlík. Tento proces růstu prochází různými etapami, dokud se nedostane na určitou úroveň tabulky prvků, kdy končí život hvězdy. Podle toho co víme, tak na konci svého života má dvě základní možnosti. Nové poznatky o pulsarů a magnetarů 1 nabízejí další možnosti. Za prvé může vybuchnout jako supernova a zůstane z ní obrovský vodíkový mrak, který slouží jako líheň pro stovky nových hvězdiček. Za druhé se může prudce zvětšit na červeného obra v obrovském výbuchu, který pohltí všechny její planety - spálí jejich a zničí celý planetární systém a takto zvětšená zůstane velmi dlouho. Pak se pomalu zhroutí do malé staré hvězdy zvané bílý trpaslík.
 
Vědci zjistili, že kolem Síria obíhá bílý trpaslík, což přesně odpovídá tvrzením Dogonů. Potom vědci zkoumali kolik váží, aby zjistili zda je to skutečně "nejtěžší hmota ve vesmíru". Z původních výpočtů, které byly provedeny před asi dvaceti lety vyplynulo, že váží přibližně 5 540 tun na metr krychlový ( 2 000 liber na palec krychlový ). To ji určitě kvalifikovalo mezi těžkou hmotu, ale vědci nyní vědí, že to byl velmi opatrný odhad. Nejnovější odhad je přibližně 91,5 miliard tun na metr krychlový ( 1,5 mil. tun na palec krychlový)! Rozhodně se zdá se, že by to mohla být nejtěžší hmota ve vesmíru, pokud odhlédneme od černých děr. Znamená to, že pokud byste měli metr krychlový hmoty z tohoto bílého trpaslíka, který se nyní jmenuje Sírius B, vážil by zhruba 91,5 miliard tun a pronikl by přes všechno na co byste ho postavili. Vydal by se směrem do středu země a dlouho by kmital kolem zemského jádra, tam a zpět, dokud by ho ve středu Země nezastavilo tření.
 
Navíc když kontrolovali způsob otáčení Síria B kolem většího Síria A zjistili, že je to 50,1 roku. V žádném případě to nemůže být shoda okolností! Je to příliš těsné, příliš přesné. Avšak jako starobylý primitivní kmen poznal takové podrobné informace o hvězdě, které bylo možné zjistit jen ve dvacátém století?
 
Ale to je jen část jejich informací. Věděli io všech planetách naší sluneční soustavy, včetně Neptuna, Pluta a Uranu, které jsme objevili v nedávné době. Věděli io červených a bílých krvinkách a měli všechny možné informace o fyziologii lidského těla, které jsme zjistili teprve nedávno. Toto všechno od "primitivního" kmene!
 
Přirozeně, že byl vyslán vědecký tým, který se měl Dogonů zeptat odkud to všechno vědí. Inu, od těchto výzkumníků to byla pravděpodobně velká chyba, protože pokud by se smířili s tím, že Dogon opravdu mají tyto informace, pak by samozřejmě museli přijmout i to jak je získali. Když se zeptali "Jak jste se to naučili?", Dogon odvětili, že jim to ukázali kresby na stěnách jejich jeskyně. Tyto kresby znázorňují létající talíř - vypadá přesně jako tento velmi známý útvar - sestupující z oblohy a přistávající na třech nohách. Pak ukazuje jako bytosti nacházející se v lodi dělají do země velkou jámu, naplňují ji vodou, vyskakují z lodi do vody a vynořují se nad hladinu. Tyto bytosti se velmi podobají na delfíny. Vlastně možná i byli delfíny, ale nejsme si tím jisti. Pak se začali dorozumívat s Dogon. Popsali odkud přišli a dali Dogon všechny tyto informace.
 
Toto řekli Dogon. Vědci tam jen seděli. Nakonec řekli, "Ále, neslyšeli jsme o tom". Protože to nezapadaly do ničeho z toho o čem si mysleli, že znají, tak tyto informace zamítli někde pod koberec ve svých myslích. Většina lidí, včetně vědců, se neví vypořádat s tímto druhem faktů. Objevilo se množství takových informací, se kterými prostě nevíme co dělat. Protože nevíme najít způsob jak tyto neobvyklé informace začlenit do toho o čem si myslíme, že už známe, tak to prostě zastrčíte někde pryč - protože víte, že pokud si to ponecháte, tak teorie nebudou fungovat.
 
 
Obr. 1-4. Dvě lineární extenze, které reprezentují otáčení Síria B kolem Síria A. Levý graf vychází z dogonských kreseb. Projekci vpravo vypočítal Roberta Temple
Zde je jiná záležitost o které Dogon věděli. Tato malá kresba byla na stěnách [Obr. 1-4], ale vědci nevěděli co s tím ... dokud počítače nevypočetly dráhy Síria A a Síria B. Tento vzorek z dogonskej jeskyně je totožná s dráhou kterou popisuje Sírius B kolem Síria A při pohledu ze Země - ve specifickém časovém úseku o kterém se zdá, že platí pro období let 1912 až 1990. Delfíni, nebo čímkoliv tyto bytosti jsou, poskytli Dogon tento průběh týkající se současnosti minimálně před 700 lety!
 
Když se to teď přede mnou odhalilo zjistil jsem, že roky 1912 a 1990 byly velmi důležité. Ve skutečnosti období mezi těmito lety bylo asi jedním z nejdůležitějších období v dějinách Země vůbec. Podrobněji se k tomuto tématu vyjádřím později, ale ve zkratce, v roce 1912 se začaly pokusy s cestováním v čase a byly prováděny pokusy mezi mimozemskými šedivákmi (Greys) a lidmi. (Vysvětlíme to později.) A rok 1990 byl prvním rokem s dokončenou mřížkou vzestupu na naší planetě. A v tomto období se událo spousta jiných věcí. Fakt, že dogonské nástěnné malby zdůraznili toto období, lze považovat za evidentně prorocký.
 
1  magnetarů je neutronová hvězda s extrémně silným magnetickým polem. Zdroj https://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetar
 
 
Výlet do Peru a další svědectví Dogonů
 
Na tyto informace Dogonů jsem narazil poprvé v roce 1982 nebo 1983. Dostal jsem se mezi skupinu lidí, kteří spolupracovali s kmenem Dogonů, kteří mezi ně skutečně zašli a komunikovali s nimi. Pak jsem v roce 1985 odešel s jinou skupinkou do Peru a byl mezi námi i jeden z těchto Dogonských výzkumníků. Ubytovali jsme se v přepychovém hotelu v Cuzcu, který se jmenoval Hotel San Augustin. Na druhý den jsme chtěli jít na 64 kilometrový ( 40 mil ) pochod Inků (angl.: Inca Trail ) po hřebenech vrchů. Vystoupíte do výšky téměř 4300 metrů ( 14 000 stop ), pak sjedete o 1500 metrů ( 5 000 stop ) níže do Machu Picchu. Je to nádherné.
 
Naším hotelem byl španělský palác z nepálených cihel ukrytý za vysokými zdmi v centru města. Kvůli nižší ceně jsme byli ubytováni po dvou. Já jsem bydlel s dogonským výzkumníkům. Neustále mi vyprávěl o tom co se naučili a bylo toho mnohem více než se tomu věnujeme zde. Měli jsme pokoj číslo 23. Byl z toho vzrušený "Pokoj číslo 23! - Mimořádně příznivé číslo! "V Africe, kde žijí Dogon, hvězda Sírius zapadá za horizont a několik měsíců je mimo dohled. Znovu se objeví ráno 23. Července, kdy vychází o jednu minutu dříve než Slunce. Objeví se v jasně rubínově červené barvě těsně nad horizontem skoro přesně na východě. O šedesát vteřin později se vynoří Slunce. Takže Sírius můžete vidět jen chvíli a pak zmizí. Říká se tomu heliaktický vzestup (angl.: heliaca raising) Síria a byl to velmi důležitý okamžik pro většinu starobylého světa, nejen pro Dogonů a Egypťanů.
 
V této chvíli se Sírius, Slunce a Zemi nacházejí na jedné přímce. V Egyptě byly téměř všechny chrámy orientované podle této přímky a platí to i pro pohled Sfingy. Mnoho chrámů mělo někde ve stěně malou dírku. A v další stěně byla také malá dírka. V další a další stěně také. Takto to pokračovalo až po nějakou tmavou vnitřní komoru. V této komoře mohlo být něco jako žulová kostka, nebo kvádr s proporcemi Zlatého řezu a malou značkou, která se nacházela uprostřed místnosti. V okamžiku heliaktického vzestupu Síria byl oltář na několik sekund ozářen jasným, rubínově červeným světlem a začal se jejich nový rok a první den starobylého egyptského sóthického 2 kalendáře.
 
Každopádně, teď jsme byli v Peru, dostávali jsme pokoj a debatovali jsme o čísle 23. Vešli jsme do pokoje a věci položili na podlahu. Pak jsme se podívali na postel a na ložního přikrývce jsme spatřili tento obrázek [Obr. 1-5].
 
 
Obr. 1-5. Logo na ložního přikrývce hotelu v Cuzcu
V úžasu jsme tam jen stáli a hleděli na něj aspoň pět minut, dokud jsme byli schopni něco říct, protože kolečka v našich hlavách se točily velmi rychle, ve snaze přijít na to jak je to možné. Pokud se ještě jednou podíváte na obrázek bytostí vystupujících z létajícího talíře - tak vypadaly velmi podobně. Byly napůl ve vodě a napůl ve vzduchu - savci dýchající vzduch - a ocasní ploutev měli horizontálně, ne vertikálně jako ryby. Jediné mořské tvory s takovými ploutvemi jsou veľrybovité (angl.: cetaceans), jako delfíni a velryby.
 
Ale dogonský obrázek je z Afriky ... a nyní jsme byli v Peru, civiac na velmi podobného savce. S tímto by nikdo nepočítal. A tak jsme se zeptali zaměstnanců hotelu "Co víte o tomto znaku?" Nevěděli hodně. Většinou byly potomky Španělů a nebyly velmi zasvěceni do indiánských legend. Neznali starodávné příběhy o stvoření a tak ani netušili co to znamená. Na obrázku 1-6 je celá Insignia.
 
Abychom zjistili více, tak jsme si pronajali malé auto, obešli jsme celou oblast a ptali se jiných lidí. Nakonec jsme skončili u jezera Titicaca v rozhovoru s indiány z kmene Uro. V jisté chvíli jsem se zeptal "Co víte o tomto?" Oni odpověděli "Ó ano," a oznámili mi příběh, který zněl velmi podobně jako to co povídali Dogon! Zde je jejich příběh o stvoření: Z nebe přišel létající talíř a přistál v jezeře Titicaca na ostrově Slunce. Tyto stvoření tvorové podobné delfínům skočili do vody, přišli k lidem, řekli jim odkud přišli a od začátku začali mít důvěrný vztah s předchůdci Inků. Podle tohoto příběhu právě toto spojení s nebeskými lidmi započalo impérium Inků.
 
Já jsem jen seděl s otevřenými ústy. Později byl v australském časopise Simply Living zveřejněn celý seriál článků na toto téma. Když to lidé začali zkoumat, zjistili že na celém světě jsou kultury s podobnými příběhy. Jen ve Středomoří je dvanáct různých kultur , které vyprávějí podobný příběh.
 
K delfínům se ještě v této práci vrátíme neboť se zdá, že sehrály významnou roli v rozvoji vědomí na této planetě.
 
2  Sóthický = týkající se Síria, odvozený od Síria.
 
 
Báseň v Sanskrit a Pí
 
Na připomenutí skutečnosti, že pradávné bytosti tohoto světa byly možná více vyvinuty než si o nich myslíme, podívejme se nyní na něco zcela jiného. Na obrázku 1-7 je fonetický překlad básně v Sanskrit. Myslím, že tento překlad byl zveřejněn v jednom článku časopisu Clarion Call počátkem osmdesátých let. Pod textem v Sanskrit je slovenský překlad.
 
Gopi bhagya madhuvrata 
sŗngiśo dadhi şandhiga 
Khali jīvita khatāva 
gala hala raşandhara
" Ó Pane (Krišna), pomazaný jogurtem 
z mlékařova úcty,  
Ó zachránce odpadlíků, 
Ó Šivovi pane, ochraňuj mě prosím. "
Obr. 1-7. David Osborn: "Matematika a Duchovní dimenze", časopis Clarion Call
Po mnoha letech výzkumníci zjistili, že každá z těchto hlásek sanskrtu odpovídá určité číselné hodnotě. Trvalo jim dlouho dokud na to přišli. Obrázek 1-8 zobrazuje všechny existující hlásky sanskrtu. Každá hláska má číselnou hodnotu v rozsahu 1 až 9 a některé slabiky mají dvě číselné hodnoty. Například základní hláska ka se překládá jako duch a předpokládám, že odpovídá nule nebo jednotce, podle jejího použití.
 
 
ka
 
 
= 0
ka pa ya = 1
Kha tha pha ra = 2
ga da ba la = 3
GHA DHA BHA va = 4
GHA na se = 5
ca ta se
= 6
cha tha se
= 7
da ha
= 8
jha DHA
 
= 9
pí/10 = 0,3141592653589793238462643383279
Obr. 1-8. Všechny hlásky sanskrtu a jejich číselné hodnoty
Když výzkumníci aplikovali tyto hodnoty hlásek na tuto báseň, vynořila se mimořádně významná posloupnost číslic: 0,3141592653589 ... až po třicet druhou číslici. Je to přesná hodnota čísla pí vydělenému deseti až po třicátá druhé místo! Nikdo nikdy nevymyslel jako počítat s desetinnou čárkou, což je důvod proč tu je pí dělené deseti. Pokud posunete desetinnou čárku o jednu číslici doprava, dostanete 3,1415 atd.., Což je obvod kruhu vydělený jeho průměru. Nuž možná věděli o obvodu kruhu, který se vydělí jeho průměrem, ale podle našeho chápání těchto pradávných lidí, není možné aby ho vypočítali s takovou přesností. Avšak zde je nepopiratelný důkaz.
 
V Sanskrit je napsáno mnoho jiných básní a textů. Nevím jak daleko zašli při jejich dešifrování ale myslím si, že po všem co bylo řečeno a vykonáno, bude to mimořádně zajímavé.
 
Jak to udělali? Kdo ve skutečnosti byli tito lidé? Je možné aby naše chápání těchto lidí nebylo úplné správné? Byly snad o něco pokročilejší než jsme si mysleli? Tato báseň to rozhodně naznačuje.
 
 
Jaká stará je Sfinga?
 
Následuje pravděpodobně jeden z nejdůležitějších objevů na této planetě vůbec. Děje se to právě teď. Avšak začalo to před asi čtyřicátými lety RA Schwaler de Lubicz. Je to slavný egyptský archeolog samouk, který napsal mnoho knih. On spolu s jeho nevlastní dcerou Lucie Lamy, předvedli dokonalé pochopení posvátné geometrie a egyptské kultury. Když Schwaler de Lubicz zkoumal Sfingu, mimořádně ho zaujalo značné poškození jejího povrchu. Na zádech Sfingy jsou projevy poškození hluboké 3,6 metru a tato forma poškození je úplně jiná než poškození na ostatních budovách v Egyptě [Obr. 1-9]. Projevy poškození na jiných budovách, o nichž se předpokládá, že byly postaveny ve stejné době, jsou vytvořeny pískem a větrem a odpovídají předpokladu, že mají asi 4 000 let. Ale poškození povrchu Sfingy působí dojmem jakoby bylo způsobeno vodou. Podle obecně uznávané představy byla Sfinga, spolu s Velkou pyramidou ak nim náležiacimi budovami, postavená před 4 500 lety, v období čtvrté dynastie a za vlády Cheopse.
 
 
Obr. 1-9. Sfinga
Po předložení této nesrovnalosti efyptským archeologům, tito to odmítli poslouchat. Trvalo to čtyřicet let. Všimli si to i jiní, jen Egypťané nemohli uznat to, co bylo zřejmé. Tehdy se o to začal zajímat člověk, který se jmenoval John Anthony West. Napsal mnoho knih o Egyptě. Mezi jinými i Serpent in the Sky (Had na nebi) a vynikajícího průvodce Egyptem. Když se dozvěděl o debatě na téma Sfinga, šel se na ni podívat. Viděl obrovské poškození, které vypadá jakoby ho způsobila voda. Stejně jako v případě Schwaler de Lubicz, ani jeho názory na Sfingu nechtěl vyslechnout žádný akreditovaný archeolog.
 
Věřím, že toto odmítání má svůj důvod. Pochopte prosím, že se nesnažím zpochybnit žádné významné náboženství. Prostě jen dávám na známost. Víte, že na světě je přibližně 5 000 egyptských archeologů a tito mají většinou shodné názory. Z této jejich dohody se stala tradice. Dělají malé úpravy, ale není jich příliš mnoho (a také ne příliš rychle) a většina z nich má stejný názor na věk pyramid. Všichni tito archeologové, až na několik výjimek, jsou Muslimové a jejich svatou knihou je Korán. Podle tradičního výkladu Koránu tvoření začalo před 6 000 lety. A tak pokud by některý Muslim měl říct, že jakási budova má 8 000 let, tak by protiřečil své bibli. Prostě to nemohou udělat a proto nebudou o tom ani říkat a dokonce ani diskutovat.
 
Pokud řeknete, že něco má více než 6 000 let, nebudou s vámi souhlasit. Udělají cokoliv pro to aby ochránili svou víru a zaručily, že nikdo nebude vědět o žádném objektu, který vytvořil člověk a který by mohl být starší 6 000 let. Uzavřeli například pyramidy z první dynastie, které jsou starší než Sakkára a postavili kolem nich vojenské opevnění, aby se k nim nikdo nemohl dostat. Proč? Protože mají téměř 6 000 let, nebo jsou ještě starší. A tak John Anthony West vyšel ven ze světa egyptské archeologie a přivedl amerického archeologa Roberta Schoch. Ten udělal počítačovou analýzu a ta poskytla úplně jiný, vědecký pohled. A hle, bez jakékoliv pochybnosti, Sfinga nese na sobě znaky působení vody - a to v poušti staré minimálně 7 000 let. Což znamená, že má více než 6 000 let.
 
Vrcholem všeho je, že počítače vypočítali, že na Sfingu by musel padat trvalý a prudký déšť alespoň 1 000 let - nonstop, čtyřiadvacet hodin denně - aby vzniklo takové poškození. To znamená, že Sfinga má alespoň 8 000 let. Protože není pravděpodobné aby pršelo bez přestávky 1 000 let, tak vypočítali, že by měla mít alespoň 10 až 15 tisíc let nebo i více. Když se tento důkaz dostane do světa, bude to jedno z nejpůsobivějších odhalení na této planetě za velmi, velmi dlouhou dobu. Pravděpodobně ovlivní světonázor více než kterýkoli jiný objev. Tento důkaz se ještě nedostal do škol ani do všeobecných znalostí, ačkoli obešel celou planetu. Byl studován, kontrolovaný, analyzovaný, popírán a nakonec většina vědců prohlásila, že ho není možné zpochybnit.
 
A tak byl věk Sfingy posunut dozadu na hranici minimálně 10 000 let, možná 15 000 let, nebo mnohem více a zcela mění světonázor lidí na nezkreslenou archeologii. Vidíte, podle toho co si myslíme, že víme, nejstarším civilizovaným národem byli Sumerové, a ti žili zhruba v době 3 800 let před Kristem. Běžné znalosti říkají, že dříve neexistovalo nic, jen zarostlý barbaři - nikde na celé planetě nebyla žádná civilizace. Ale teď máme něco vytvořené člověkem a civilizací, co má více než 10 000 až 15 000 let. Tím se všechno mění!
 
Kdysi, když bylo objeveno něco nového, což mělo významný vliv na světonázor, trvalo okolo sto let, než se to dostalo k lidem a dokud běžný člověk řekl "Ó ano, je to pravda!" Ale teď k tomu dojde mnohem rychleji a to díky televizi, počítačem, Internetu a současným poměrem. Vědecké kruhy, vůbec poprvé, se začínají dívat v novém světle na slova Platóna ve kterých mluvil o jiné kultuře, jiném kontinentu z dávné minulosti, který se nazýval Atlantida.
 
Sfinga je největší sochou na planetě. Nedělali ji zarostlý barbaři, ale dokonalá kultura. A nezhotovil ji nikdo z těch kterých v současnosti na planetě známe. Z vědeckého úhlu pohledu je to první hmatatelný důkaz, který je nutné uznat, o skutečném věku civilizace. Vyskytly se i jiné důkazy, ale lidé je prostě smetly ze stolu. Tato informace o Sfinze rozbíjí náš světonázor. Došlo k tomu asi v roce 1990 a trhlina v světonázoru se nyní rozšiřuje. Nyní máme k dispozici uznán důkaz toho, že na Zemi musel být někdo vysoko civilizovaný v době před minimálně 10 000 lety. Budete vidět jak to úplně změní náš pohled na to kým jsme.
 
Edgar Cayce, Sfinga a Síň záznamů
 
Podle mě je mimořádně zajímavé, že Sfinga způsobuje tuto změnu, zvláště s ohledem na to co říká ARE (Association for Research and Enlightenment - Společnost pro výzkum a osvícení). ARE je nadace, která vychází z učení "spícího proroka" Edgara Cayce a která tvrdí, že ve Sfinze je vchod do Síně záznamů. Síň záznamů je údajně podzemní komora obsahující fyzický důkaz o vyspělých pradávných civilizacích na Zemi.
 
Cayce je mimořádně zajímavý prorok. Během svého života udělal přibližně 14 000 předpovědí, přičemž do roku 1970 se z nich splnilo 12 000 a 2 000 zůstalo do budoucna. A ve všech těchto předpovědích byla jen jedna malá chyba. Z 12 000 předpovědí, to je fantastické. Za tuto jednu chybu byste mu téměř měli poděkovat: Dostal dopis od jednoho muže z Francie, kde ho žádal o výklad (reading) jeho zdravotního stavu. Avšak Cayce omylem poskytl výklad pro dvojče (bratra) žadatele. To byla jeho jediná chyba. Všechny ostatní věci proběhly přesně tak jako jejich Cayce předpověděl - až do roku 1972. Avšak po roce 1972 začalo docházet k omylům a já i vysvětlím proč právě tehdy. (Pro ty, kteří si myslí, že se nesplnila Cayce předpověď o vynoření se Atlantidy nad hladinu před rokem 1970, ať si přečtou lednové číslo časopisu Life z roku 1970. V oblasti kde byla podle Cayce Atlantida, se nad hladinu vynořily ostrovy. Některé se znovu ponořili, ale jiné stále ční nad vodou.)
 
Podle Cayce je pravá tlapa Sfingy vchodem do Síně záznamů. Thovt i Cayce řekli, že v podzemní komoře nedaleko Sfingy jsou fyzické objekty, které jednoznačně dokazují, že už dávno před námi byly na této planetě vyspělé kultury. Thovt říká, že tyto objekty dokáží existenci těchto vyspělých kultur v dobách již před pěti a půl mil. let. Úroveň naší kultury je v porovnání s těmito dávnými kulturami jen dětská.
 
Podle Thovta se civilizace na této planetě táhne do dob před 500 miliony let a naše úplně první kultura původně přišla z hvězd. Ale před pěti a půl miliony let se stalo něco kolosální, něco co změnilo akašické záznamy. Nedokážu pochopit jak se něco takového vůbec mohlo stát, vzhledem k tomu co chápu pod akašickými záznamy. Podle toho co vím, tak vše co se děje se stává věčným ve formě vibrací. A tak nerozumím jak mohou být akašické záznamy zničeny. Avšak bylo mi řečeno, že je to pravda.
 
 
Thovt
 
Kdo je to Thovt? Na obrázku [Obr. 1-10] jsou egyptské hieroglyfy. Vše na obrázku jsou hieroglyfy - nejen kresby v horní části. "Hieroglyfy" znamená svatá písma . Tyto hieroglyfy jsou nakreslené na papyru, který byl zřejmě prvním papírem na světě. Osobou, která je na něm nakreslena je muž s jménem Thovt - vyslovuje se s dlouhým ó. (Lidé občas říkají Thawth, ale on říká Thovt.) Na obrázku je zobrazena jeho hlava v podobě ptáka ibise. A tak pokaždé když uvidíte tohoto muže s širokými rameny a zvláštní vypadající ptačí hlavou, bude to hieroglyf znázorňující tuto konkrétní bytost - Thovta. V ruce drží šáchor papyrusové 3 , protože on byl tou osobou která přinesla světu písmo. Zavedení písma byla mimořádně důležitá událost. Byl to pravděpodobně nejvýznamnější čin jaký se kdy na této planetě av tomto cyklu vyskytl. V našem vývoji av našem vědomí způsobil více změn než kterýkoliv jiný akt naší známé historie.
V levé ruce Thovt drží věc, která se nazývá ankh a je symbolem věčného života. Ankh je v tomto díle mimořádně významný symbol, ale zároveň byl jedním ze základních symbolů v dobách Egypta. Naše těla obklopuje elektromagnetické pole ve tvaru ankh. Z egyptského pohledu je vzpomínka na něj začátkem našeho návratu domů, k věčnému životu a skutečné svobodě. A tak je ankh základní klíč.
 
 
Obr. 1-10 - Hieroglyfy s Thovta
 
 
 
 
 
 
 
Během mé druhé cesty do Egypta jsem všude kde jsem se pohnul, hledal tohoto malého ptáčka, který se jmenuje ibis. Pravděpodobně žili v šachorinách a proto jsem zkoumal šachoriny is fotoaparátem. Hledal jsem ho po celou dobu co jsem tam byl. Hledal jsem od jednoho konce Egypta pod druhý, ale nikde jsem nespatřil ani jednoho ibise. Musel jsem si počkat dokud jsem se nevrátil a nenavštívil Zoo v Albuquerque, kde jsem udělal tento snímek [Obr. 1-11]. Vypadá jako čáp s krátkými nohami a jasnými růžovými peříčky.
 
Zde je Thovt při psaní [Obr. 1-12]. Toto je duplikát a následující fotografie [Obr. 1-13] je skutečná nástěnná rytina. Zde klečí, drží pero a píše. Byl to revoluční čin, který se v tomto cyklu nikdy předtím neudial. Podle tradiční verze dějin, odehrálo se to v Egyptě v období Sakkáry, ale já o tom pochybuji. Myslím si, že se to událo o 500 let dříve. Sakkára byla postavena za první dynastie, přibližně 3 300 let před Kristem. Když říkáme, že pyramidy jsou starší než Sakkára, tak pochopíte proč si to myslím.
 
 
 
3  Z dřeně papyrusové rostliny šáchor papyrusové se vyráběl Papyrus. Šáchor papyrusové (Cyperus papyrus) roste až do výšky 5 metrů a kdysi byl velmi rozšířen v Egyptě v deltě Nilu. https://wapedia.mobi/sk/Papyrus_ (v% C3% BDrobok)
 
 
Můj příběh
 
Začátky v Berkeley
 
Někteří z vás možná nepřijmou možnost komunikace s bytostmi z jiných dimenzionálních úrovní, ale právě to se přihodilo mně v mém životě. Neprosil jsem o to, ale prostě se to stalo. Po tom jak se to objevilo, měl jsem po mnoho let téměř denní interdimenzionální komunikaci s tímto mužem - Thovta. Teď, když tomu víc rozumím, můj osobní vztah s Thovta se ve skutečnosti začal ještě v době kdy jsem studoval na Kolleg v Berkeley.
 
Specializoval jsem se na fyziku, s vedlejším zaměřením na matematiku. Postoupil jsem až tak daleko, že jsem měl téměř dostat diplom. Od ukončení studia mě dělil jen jeden trimestr. Rozhodl jsem se, že nepotřebuji titul, protože jsem o fyziků zjistil něco, co mě odchýlilo od myšlenky zapojit se do vědy, protože jsem si myslel, že to vůbec není věda. Teď se to všechno mění. Bylo by možné o tom napsat celou knihu a důvody jsou podobné jako u archeologů. Fyzikové, stejně jako archeologové, se odvrátí od pravdy která by příliš rychle měla změnit mnoho věcí. Možná je to pro člověka přirozené. A tak jsem se přepnul na druhou stranu mozku a začal jsem se zaměřovat na umění. Moji studijní poradci si mysleli, že jsem cvok. Ptali se mě "chceš se vykašlat na titul z fyziky?" Ale já jsem ho nechtěl a ani jsem ho nepotřeboval. Na to abych získal diplom, jsem se pak musel další dva roky věnovat umění a historii umění.
 
Nyní má změna předmětu mého studia smysl. Protože pokud studujete staré texty tak zjistíte, že naši předkové vnímali umění, vědu a náboženství jako navzájem propletené a propojeny. A tak programování, které jsem si navrhl odpovídá tomu co dělám teď.
 
 
Odjezd do Kanady
 
V roce 1970 jsem dostal diplom. Po přežití Vietnamu a když jsem viděl co se děje v naší zemi, jsem si nakonec řekl. "Mám to! To je ono! Nevím jak dlouho ještě budu žít a ani co se stane, ale chci být šťastný a dělat to co jsem vždycky chtěl. "Rozhodl jsem se vše opustit a jít žít do hor, tak jak se mi vždy žádalo. A tak jsem odešel ze Spojených států do Kanady, přičemž jsem netušil, že o rok později mě budou následovat tisíce lidí protestujících proti válce ve Vietnamu. Vzal jsem si za manželku ženu jménem Renee a spolu jsme odešli doprostřed ničeho, kde jsme našli domek u jezera Kootenay Lake. Byli jsme daleko od všeho. Abyste se dostali k mému domu, museli jste jít od nejbližší silnice čtyři míle pěšky. Takže jsme byli opravdu izolováni.
 
Začal jsem žít svůj život přesně tak jak jsem vždycky chtěl. Vždy jsem chtěl vědět jestli bych dokázal žít bez ničeho, a proto jsem to zkusil. Ze začátku to bylo trochu těžké, ale časem se to zlepšovalo a brzy jsem byl zběhlý v přirozeném způsobu života. V podstatě bez peněz jsem žil úžasný a naplněný život. Po čase jsem si uvědomil, "Hej, tohle je mnohem snazší než být zaměstnání ve městě!" Jen tři hodiny denně jsem musel pilně pracovat a zbytek dne jsem měl volno. Bylo to úžasné. Mohl jsem hrát hudbu, santal a mít se dobře. A přesně to jsem také dělal. Bavil jsem se. Spolu s přáteli, kteří přišli ze vzdálenosti několika mil, jsem deset hodin denně vyhrával. Naše sídlo si tehdy získalo renomé. Jen jsme se bavili. Přitom jsem zjistil o sobě něco velmi důležité pro mé nynější chápání. Při tomto - "návratu ke svému dítěti uvnitř", jak tomu říkám dnes - se osvobodilo moje dítě uvnitř a při tomto osvobození se mi přihodilo něco, co posloužilo jako katalyzátor, který mě dovedl k mému současnému životu.
 
 
Dva andělé a kam mě přivedly
 
Když jsme byli ve Vancouveru (Kanada), rozhodli jsme se seznámit s meditací a tak jsme se začali učit u hinduistického učitele, který tam žil. Moje manželka i já, jsme velmi chtěli pochopit co znamená meditace. Na znak úcty, jsme si ušili bílé hedvábně roucha. A po čtyřech až pěti měsících praktikování meditace se jednoho dne v naší pokoji zjevili dva andělé vysocí asi tři metry! Byly právě tam - jeden byl zelený a druhý byl purpurový. Viděli jsme skrz jejich průsvitné těla, ale oni tam jednoznačně byly. Vůbec jsme neočekávali, že by se něco takové mohlo stát a ani jsme o to nežádali. Pouze jsme dodržovali pokyny, které nám dával náš hinduistický učitel. Od tohoto okamžiku se vše v mém životě změnilo. Vše bylo zcela jiné.
 
První slova andělů byly: "My jsme vy sami". Netušil jsem co tím myslí. Řekl jsem: "Vy jste já?" Pak mě pomalu začali učit různé věci o mně, o světě ao podstatě vědomí. Mé srdce se jim nakonec úplně otevřelo. Cítil jsem z nich úžasnou lásku, která zcela změnila můj život. V průběhu mnoha let mě přivedly téměř k sedmdesáti učitelem. V meditaci mi řekli adresu a telefonní číslo učitele a já jsem ho měl navštívit. Řekli mi zda mu nebo jí, mám nejdříve zavolat, nebo prostě přijít k němu, nebo k ní domů. A tak jsem to dělal - a vždy to byla ta správná osoba! Pak mi bylo řečeno, abych se zdržoval při té osobě určitý čas. Občas, právě uprostřed vyučování, andělé řekli, "Dobře, si hotový. Odejdi. "
 
Pamatuji si jak mě poslali k Ram dass. Trčel jsem v jeho domě skoro tři dny a dumal jsem nad tím co tu ksakru dělám. Pak jednoho dne jsem zašel za ním, poklepal jsem ho po rameni abych mu něco řekl a dostalo se mi takové nadávky, že jsem skoro spadl na zadek. Andělé řekli, "To je ono. Nyní můžeš odejít. "A já jsem řekl," V pořádku. "S Ram Dassia jsem se spřátelil, ale měl jsem se od něj naučit to co trvalo tu jednu sekundu.
 
Velký význam má pro mě učení Neem Karol Babu, Ram Dassovho učitele. Jeho přesvědčením bylo, že "každá forma je nejlepší na to, aby si v ní uviděl Boha." Přišel jsem do styku is Yoganandovým dílem a vážím si ho. Později budeme mluvit o Sri Yukateswarovi a části jeho díla. Přišel jsem do styku s téměř všemi významnějšími náboženstvími. Odolal jsem sikhských náboženství, neboť nevěřím, že je nutná vojenská příprava, ale studoval a praktikoval jsem skoro všechny ostatní - muslimské, židovské a křesťanské náboženství, Taoismus, Súfismus, Hinduismus a tibetský Buddhismus. Důkladně jsem studoval Taoismus a Súfismus - Sufizmu jsem se věnoval jedenáct let. Avšak navzdory celému tomuto studiu, mými nejvýznamnějšími učiteli byli původní obyvatelé Ameriky. Právě Indiáni mi otevřeli cestu k mému duchovnímu růstu. Měli velmi mocný vliv na můj život. Ale to je jiný příběh, o kterém se zmíním později.
 
Všechny světové náboženství hovoří o téže realitě. Používají odlišné slova, různé koncepce a představy, ale opravdu je jen jedna Realita, všechno živé je prostoupeno jen jedním Duchem. Existují různé techniky na pořízení různých stavů vědomí, ale jde jen o to co je reálné a když se tam dostanete, tak to budete vědět. Můžete to nazývat jak jen chcete - můžete tomu dát různé názvy - je to všechno totéž.
 
Alchymie a jak se poprvé objevil Thovt
 
V jisté fázi mě andělé přivedly k jednomu Kanaďanů, který byl alchymista a který mimo jiné skutečně proměňoval rtuť na zlato (i když je ho možné vyrobit i z olova, ale je to náročnější). Dva roky jsem při něm studoval alchymii a viděl jsem tento proces na vlastní oči. Měl skleněnou kouli o průměru asi 45 cm (18 palců) naplněnou jakousi tekutinou, v níž plavaly malé kuličky z rtuti. Nabývaly různé světélkující barvy, měnily se, stoupaly na hladinu, měnily se na kulky ze zlata a ty klesaly na dno. Pak posbíral zlaté kulky a použil je při své duchovní práci. Vlastnil na pohled docela obyčejný domek na obyčejné ulici v Burnaby, Britská Kolumbie. Pokud jste šli po této ulici, jeho dům vypadal jako kterýkoliv jiný. Ale pod jeho domem bylo tajné laboratoř. Nabyl miliony dolarů ve zlatě a rovnou pod domem byl zakopaný obrovský komplex, aby mohl pokračovat v práci. Nestaral se o peníze. Ale samozřejmě, že účelem alchymie není vytvořit zlato ani nabýt peníze, ale pochopit proces jak se rtuť nebo olovo mění na zlato.
 
Důležitý je proces. Protože proces přeměny rtuti na zlato je stejný jako proces přeměny člověka z této úrovně vědomí na Kristovo vědomí. Mezi těmito procesy je vzájemný vztah. Vlastně, pokud byste měli studovat celou alchymii, museli byste studovat každou stávající chemickou reakci, protože ke každé reakci náleží odpovídající aspekt v životních zkušenostech . Platí zde staré přísloví "jak nahoře, tak dole". (Mimochodem, tato slova původně vyslovil Thovt a to v době kdy byl známý jako Hermes v Řecku.)
 
Jednou jsem seděl před tímto učitelem alchymie a prováděli jsme určitý druh meditace s otevřenýma očima, při které jsme zadržovali dech a dýchali určitým specifickým způsobem. Seděl asi 90 cm ode mě av této meditaci jsme se nacházeli snad jednu až dvě hodiny - dost dlouho. Tehdy se něco stalo - něco co jsem nikdy předtím neviděl. Můj učitel zůstal rozmazaný a pak se před mýma očima rozplynul! Prostě zmizel. Nikdy na to nezapomenu. Chvíli jsem tam seděl a nevěděl jsem co dělat. Pak jsem váhavě sáhl po něm a ucítil jsem ho. Někdo tam byl. Super, pomyslel jsem si. Byl jsem dokonale ohromen. Úplně mi to odfúklo myšlenky (jak jsme říkali v šedesátých a sedmdesátých letech)! Nevěděl jsem co mám udělat a tak jsem tam jen dále seděl. O chvíli se přede mnou objevila jiná osoba, někdo úplně jiný! Můj učitel alchymie měl kolem pětatřicet let a tento muž mohl mít šedesát až sedmdesát a byl mnohem nižší - měřil možná metr šedesát až metr šedesát pět.
 
Byl to nízký člověk a vypadal jako Egypťan. Měl tmavou pokožku a dlouhé vlasy stažené dozadu. Měl oholenou tvář, až na hrubou vousy (tj. vousy) vyrůstající z jeho brady, která měla snad 15 centimetrů a byla stažena na pěti místech. Měl oblečený jednoduchý žlutohnědý bavlněný oděv s dlouhými rukávy a nohavicemi a seděl se zkříženýma nohama naproti mně. Když jsem se vzpamatoval, tak jsem se podíval této osobě do očí. Uviděl jsem tam něco, co jsem neviděl nikdy předtím, pouze v očích malých dětí. Když hledíte do očí miminka, víte jak je to snadné, protože se v nich nic neděje, žádné posuzování, nic. Můžete pouze spadnout do jejich očí a ony spadnou do vašich. Nuže, totéž znamenalo hledět na tohoto člověka. V tom starém těle byly jen tyto velké dětské oči. V jeho očích se nic neodohrávalo. Mezi mnou a touto osobou se okamžitě vytvořilo spojení, přičemž se neobjevily žádné bariéry. Dotkl se mého srdce tak jako nikdo předtím.
 
Položil mi otázku. Řekl, že ve vesmíru chybí tři atomy a zda nevím kde jsou. Netušil jsem co tím myslí a tak jsem řekl "Amen nevím." Potom mi věnoval jednu zkušenost, kterou zde nechci popisovat a následně mě posunul v čase do minulosti, k počátku stvoření a zase mě přivedl zpátky. Byl to velmi zajímavý mimotělní zážitek. Když jsem se vrátil zpět, pochopil jsem jak to myslel s třemi chybějícími atomy - aspoň jsem se domníval, že jsem to pochopil. A řekl jsem, "Inu domnívám se, že máte na mysli toto" a vyprávěl jsem mu svůj názor. Když jsem skončil tak se jen usmál, uklonil se a zmizel. O chvíli později se znovu objevil můj učitel alchymie. Nevěděl o změně, která nastala. Zdálo se, že vše co se stalo, měl být jen můj zážitek (zkušenost).
 
Odešel jsem pryč a myslel jsem jen na tuto zkušenost. Andělé mě tehdy nechávali pracovat se čtyřmi dalšími učiteli a tak jsem chodil od jednoho k druhému a můj život byl skutečně naplněn. Ale nedokázal jsem myslet na nic jiného, ​​kromě tohoto nízkého člověka, který se mi zjevil. Nezeptal jsem se ho kdo vlastně je a on se nevrátil. Čas plynul a nakonec tento zážitek začal mizet. Ale stále jsem měl na rtech otázku, "kdo byl ten člověk?" Proč mě nechal hledat ty tři atomy a co to všechno mělo znamenat? Toužil jsem se s ním znovu setkat, protože byl tou nejčistší osobou jakou jsem vůbec potkal - vůbec. O dvanáct let později jsem zjistil kdo to byl. Byl to Thovt. Prvního Listopadu 1984 se znovu objevil v mém životě ... a velmi mnoho mě naučil. Ale to je už jiný příběh.
 
 
Thovt Atlantský
 
Život tohoto muže, Thovta egyptského, se táhne až téměř k počátku Atlantidy. Před 52 000 lety vymyslel jak si trvale zachovat vědomí v jednom těle bez umírání a od té doby sám setrval ve svém původním těle až do roku 1991, kdy přešel do jiné formy bytí, která je mimo našeho chápání. Prožil větší část existence Atlantidy a dokonce byl 16 000 let i králem Atlantidy. Tehdy ho volali Chiquetet Arlich Vomalita. Ve skutečnosti se jmenoval Arlich Vomalita a Chiquetet byl titul znamenající "hledač moudrosti", protože on skutečně chtěl být jako moudrost. Po potopení Atlantidy (podrobně budeme o tomto tématu hovořit později), Arlich Vomalita a jiné vyspělé bytosti museli čekat na obnovení civilizace přibližně 6 000 let.
Když se začal probouzet do života Egypt, vystoupil do popředí a nazval se Thovt. Toto jméno si zachoval během existence Egypta. Po zániku Egypta právě Thovt přivedl k životu další významnou kulturu, kterou bylo Řecko. Naše dějepisné knihy píší, že otcem Egypta byl Pythagoras a že z Pythagorovy školy (a díky ní) se vyvinulo Řecko az Řecka vyšla naše současná civilizace. Pythagoras ve svých spisech vzpomíná, že ho Thovt chytil za ruku, zavedl ho pod Velkou pyramidu a naučil ho celou geometrii a podstatu Reality. Po zrodu Řecka, Pythagorovu zásluhou, vstoupil Thovt do této kultury ve stejném těle, které měl od dob Atlantidy a dal si jméno Hermes. A tak jak je napsáno, Arlich Vomalita, Thovt a Hermes jsou tatáž osoba. Je tento příběh pravdivý? Přečtěte si Smaragdové desky 4 (angl.: The Emerald Tablets) , které napsal Hermes před 2 000 lety.
Od té doby měl spoustu jiných jmen, ale já ho přece jen volám Thovt. Do mého života se vrátil v roce 1984 a pracoval se mnou téměř každý den až do roku 1991. Přicházel a trávil se mnou každý den čtyři až osm hodin výukou různých věcí. Od něho pochází převážná část informací, s nimiž se s vámi podělím i když korelují s jinými informacemi a potvrzuje jejich mnoho jiných učitelů.
Od něho pochází zejména historii světa. Víte o tom, že když byl v Egyptě, kde ho volali Písař, zapisoval vše co se stalo. Byl na to dokonalým člověkem. Není to tak? Byl stále živý a tak jako písař jen seděl a pozoroval jak plyne život. Byl dobrý nestranný pozorovatel, protože to byla hlavní část jeho pochopení moudrosti. Málokdy vyprávěl nebo jednal, kromě toho když věděl, že je to boží příkaz. Thovt nakonec objevil způsob jak opustit Zemi. Odešel na jinou planetu, na které byl život a jen tam seděl a pozoroval. Nikdy nezasahoval. Neřekl ani jedno slovo. Byl absolutní ticho a možná sto let na každé planetě jen pozoroval - aby pochopil jak žijí své životy, aby nabyl moudrost a aby pochopil. Pak se přesunul někde jinde a pozoroval.
Dohromady byl Thovt pryč ze Země asi 2000 let, přičemž studoval jiné formy života. Ale považoval se za pozemšťana. Ale ovšem, během hry života jsme my všichni přišli odjinud - dříve, nebo později. Země není až tak stará. Má jen asi pět miliard let, avšak duch je věčný. Vždy byl a vždy bude. Vždy jste existovaly a navždy budete existovat. Duch nemůže zemřít a jiné pochopení je pouhou iluzí. Ale Thovt se považuje za pozemšťana, protože zde udělal první krok, který ho přivedl k nesmrtelnosti.
 
 
 Thovta manželka Sešet . Je to obzvlášť výjimečná osoba - v některých ohledech alespoň tak výjimečná jako Thovt, pokud ne ještě více. Byla první osobou, která mě vědomě přivedla na Zemi, což bylo zhruba 1500 let před Kristem. Nebyl jsem tu fyzicky, ale vytvořili jsme vědomé spojení napříč dimenzemi. Spojila se se mnou kvůli problémům, které měly Egypťané ve své zemi a které podle ní v konečném důsledku mohly ovlivnit celý svět. Velmi těsně jsme spolupracovali. I když zde už není, stále k ní cítím hlubokou lásku a opravdu těsné spojení. Není tu ani Thovt. V roce 1991 spolu opustili tuto oktávu vesmírů a vykročili do zcela jiného způsobu prožívání života. Jak uvidíte, tak jejich činy jsou pro nás důležité.
V roce 1984 se Thovt vrátil do mého života. Bylo to dvanáct let po mém prvním setkání s ním při meditaci s mým učitelem alchymie. První co udělal bylo, že mě převedl jednu zasvěcením v Egyptě. Nechal mě procestovat celý Egypt, udělat určité obřady a přijmout zasvěcení v jistých chrámech. Byl jsem vyzván abych vešel do určitého prostoru pod Velkou pyramidou, opakoval dlouhé fráze v původním atlantském jazyce a dosáhl stav vědomí ve kterém bylo mé tělo pouze světlem. Poví vám tento příběh když bude na to čas. Slibuji.
4  Smaragdové desky Thovta atlantského jsou k dispozici na https://tajomstva.org/smaragdove-dosky/.
 
 
Thovt, geometrické obrazce a Květ Života
 
Tři až čtyři měsíce po mém návratu z Egypta, přišel Thovt a řekl, "Chci vidět geometrické obrazce, které ti dali andělé." Andělé mi dali základní informace / geometrické obrazce o vztahu reality a ducha. Také mě naučili meditaci, kterou poskytnu i vám. Tato meditace byla jednou z prvních věcí, které chtěl Thovt ode mě. Byla to výměna: Já jsem získal všechny jeho vzpomínky a on dostal meditaci. Chtěl znát tuto meditaci, protože byla mnohem jednodušší než metoda, kterou používal on. Způsob, kterým se udržoval při životě celých 52 000 let byl velmi křehký - bylo to jako viset na niti. Vyžadovalo si to od něj strávit denně dvě hodiny v meditaci, protože jinak by zemřel. Musel jednu hodinu provádět speciální meditaci s hlavou na sever a nohama na jih a pak další hodinu dělat jinou meditaci v opačné poloze. A pak, kvůli regeneraci těla, musel každých padesát let vejít do Síní Amenti 5 a deset let sedět před Květem Života. (Je to ryzí plamen vědomí, který spočívá hluboko v klíně Země a na kterém je závislá úroveň vědomí lidstva. O tomto tématu budu mluvit později.)
Thovt se velmi zajímal o tuto novou meditaci, protože to co mu předtím zabralo dvě hodiny, si při meditaci Merkaba žádá jen šest dechů. Je rychlá, účinná a mnohem přesnější. Potenciál této meditace je však mnohem větší, protože vede k trvalé formě zvedomenia. A tak mi Thovt začal dávat obrovské dávky svých znalostí. Když se objevil v mém pokoji, nepoužívali jsme slova. Povídali jsme se pomocí telepatie a holografických obrazů. Myslím, že řeknete, že jeho myšlenky určené mně, byly holografické. Ale bylo za tím víc než jen to. Pokud mi chtěl něco vysvětlit, mohl jsem jeho myšlenky ochutnat, hmatat, vonět, slyšet a vidět.
Říkal, že v podobě geometrických obrazců chce vidět to co mi věnovali andělé. A tak jsem mu to telepaticky poslal v malé světelné kouli, z třetího oka do třetího oka. Pak se podíval na celou věc a asi po pěti sekundách řekl, že mi chybí hodně úrovní souvisejících informací. Tak jsem každý den trávil množství hodin při kreslení obrazců a zjišťoval jsem co znamená celá tato záležitost, kterou nyní nazýváme posvátná geometrie.
V té době jsem neměl slova pro tento způsob chápání. Nevěděl jsem co je to a zpočátku jsem neměl ponětí co to ve skutečnosti znamená. A až na dávné doby, jsem nevěděl o nikom kdo by si to uvědomoval. Myslel jsem si, že jsem jediný na celém světě. Ale čím více jsem se do toho dostával, tím víc jsem si uvědomoval, že je to tu stále a objevuje se to během celých pozemských dějin av celém vesmíru. V takovém duchu mě učil po dlouhou dobu. Nakonec jsme přišli s jednoduchou kresbou [Obr. 1.15], která podle jeho slov obsahuje vše - celé poznání, mužské i ženské a bez výjimek. Zde je to:
 
Obr. 1-15. Květ Života
Vím, že je to troufalé prohlášení, ale tato kresba podle Thovta ve svých proporcích obsahuje každý jeden aspekt životě. Obsahuje všechny matematické vzorce, všechny fyzikální zákony, všechny hudební harmonie, všechny biologické formy života - až po vaše vlastní tělo. Obsahuje každý atom, každou dimenzionální úroveň, absolutně všechno co se nachází ve vlnových vesmírech. (Vlnové vesmíry vysvětlím za chvíli.) Po ukončení jeho vyučování jsem výše uvedené prohlášení pochopil. Ale když se toto prohlášení jen tak nyní vychrlí, pak zní neuvěřitelně. Pokud dá Bůh, dokážu co říkám. Je zřejmé, že nemohu dokázat, že tato kresba obsahuje každý jeden aspekt stvoření, protože na jednu knihu toho existuje příliš mnoho. Ale mohu vám ukázat dost důkazů na to, abyste pochopili, že ho můžete aplikovat na vše.
 
Thovt mi tehdy řekl, že v Egyptě najdu tento obrázek Květu Života. Za všechny ty roky co jsem s ním spolupracoval jsem mu dvakrát nevěřil. A toto byl jeden z těch dvou případů. Pomyslel jsem si, "To není možné!", Protože jsem přečetl téměř všechny knihy o Egyptě a nikde jsem ho neviděl. V mysli jsem si promítal vše na co jsem si dokázal vzpomenout. Ne, pomyslel jsem si, tento symbol není nikde v Egyptě. Ale on řekl, že ho najdu a pak odešel. Nevěděl jsem ani kde bych ho měl začít hledat.
Asi po dvou týdnech jsem potkal moji přítelkyni Katrinu Raphaell, která napsala (domnívám se, že je to tak), tři knihy o krystalech. Právě se vrátila z Egypta a byla v obchodě s potravinami ve městě Taos, v Novém Mexiku. Do tohoto obchodu jsem vešel i já. Stála u pultu s filmy a právě si přebírala fotografie z ostatního výletu do Egypta. Na pultu je měla za stoh vysoký asi třicet centimetrů. Vybírala jejich najednou po šestatřicet a ukládala je. Začali jsme si povídat av jedné chvíli mi řekla, "Ach mimochodem, můj strážný anděl mi řekl, že když tě potkám, mám ti dát nějakou fotografii." "Dobře, ale která je to fotografie", zeptal jsem se. "Nevím", řekla Katrina. Odvrátila se od kopy a od zad se v ní začala přehrabovat. Náhodně vytáhla jednu fotografii a podala mi ji se slovy, "Měla jsem ti dát tuto fotografii."
 
 
Obr. 1-16. Květ Života na stěně v Abydos. Fotografie - Katrina Raphaell.
Přestože jsme byli už pár let přátelé, Katrina nevěděla nic o mé práci, protože jsem tehdy mnoha lidem o své práci neříkal - a určitě jsem o tom nemluvil ani jí. Vytáhla tento obrázek - Květ Života na stěně v Egyptě [Obr. 1.16]!
 
Ta stěna je pravděpodobně jednou z nejstarších stěn v Egyptě. Nachází se v chrámu, který má téměř 6000 let a je jedním z nejstarších chrámů na této planetě. Když jsem na fotografii spatřil Květ Života, nebyl jsem schopen říct nic jen "wooooowww." "Co je to?" Zeptala se Katrina. "Nepochopíš to, ale wooooowww!" Odvětil jsem jí.
 
5  Viz "Smaragdová deska II: Síně Amenti" ze Smaragdových desek Thovta atlantského.
 
 
 
Kapitola třináctá:
Geometrie a meditace Mer-Ka-Ba
Shrnutí dvanácté kapitoly: Nejdříve energie proudí přes čakry az čaker vedou meridiány do každé buňky těla. Dále je zde v těsné blízkosti těla pranická pole, které generuje proud energie z čaker a meridiánů. Kromě toho existuje Aurické pole, které sahá do vzdálenosti několika stop od těla a které tvoří myšlenky a pocity / city. Toto Aurické pole je obklopeno energetickým polem ve tvaru vejce. Mer-Ka-Ba představuje potenciál (energii) geometrických světelných polí a je vytvořeno vědomím. Neobjeví se automaticky av tomto okamžiku dějin má živé Mer-Ka-Ba méně než jedna desetina procenta lidí. Myslím si, že se to v nejbližších letech dramaticky změní.
Lidská bytost je obklopena množstvím geometrických polí energie, které jsou v této dimenzi v podstatě elektromagnetické [Obr. 1-1]. Mer-Ka-Ba se táhne do všech možných dimenzí av každé dimenzi využívá zákony této dimenze. Na obrázku výše vidíte jen jednu ze stovek různých možností, které existují kolem těla. Hledíte na pole ve tvaru tetraédrickej hvězdy, které je prvním geometrickým polem nad povrchem těla a které se někdy označuje jako "vstup" do Mer-Ka-Ba. Toto pole budeme používat (alespoň většina z nás) tu na Zemi av tomto bodě dějin, ale chceme vám důkladněji ukázat geometrické světelné tělo, protože tato informace bude pro některé z vás velmi důležitá. Pro převážnou většinu z vás je nutné znát jen toto první pole ve tvaru tetraédrickej hvězdy. Když dosáhnete další svět, čtvrtou dimenzi této planety, obdržíte veškeré další informace, které v té době budete potřebovat.
 
Proč poskytuji informace, které jsou určeny jen několika? Přednáším publiku, které se nachází na různých úrovních vývoje. Všichni z vás jsou pro život důležití. Vlastně pokud by přestal existovat i jen jeden duch, přestal by existovat celý vesmír. Abych se přiblížil k celému publiku, musím pojmout více než potřebuje většina lidí.
Tetraédrická hvězda, zdroj všech geometrických polí obklopujících tělo
 
Pokud byste měli sledovat siločáry tohoto pole ve tvaru tetraédrickej hvězdy až k jejich zdroji v těle, spatřili byste pole maličké tetraédrickej hvězdy původních osmi buněk - Vajca Života, nacházejících se přesně v geometrickém středu těla. Jak jste viděli v kapitole 7, stvoření života je geometrické. Odehrává se mitóza od koule k tetraedru tetraédrickej hvězdě, kostce, znovu ke kouli a nakonec do torus. Tento geometrický počátek života se tam nezastaví. Pokračuje až do vzdálenosti přibližně 17 metrů (55 stop) od těla, vytvářejíc úžasně komplikované pole propojených a vzájemně souvisejících geometrických energetických těl, které bude život postupně při svém vývoji používat.
Teď, když znáte zdroj těchto geometrických polí, které se rozprostírají kolem těla, pojďme se na ně podívat. Začneme tetraédrickou hvězdou. Nejdříve si zopakujeme některé z informací na stranách 48 a 49, abyste je nemuseli vyhledávat. To je začátek.
Práce, která má následovat je posvátná a následek trvalé změny vaší bytosti. Pokud máte pocit, že tato cesta není pro vás to pravé co byste měli nyní následovat, tak to nedělejte. Počkejte dokud nenabude jistotu. Když jednou vykročíte na tuto cestu, nebudete se už moci obrátit. Poznáte a zakusíte velmi mnoho ve vyšších čakrách. Můžete si přečíst tuto kapitolu, ale to není to, co mám na mysli. Jen skutečná zkušenost s Mer-Ka-Ba změní vás a váš život. Upozorní to vaše vyšší já, že si ho začínáte uvědomovat a vaše vyšší já, kterým jste vy na vyšší úrovni vědomí, začne ovlivňovat váš život zde na Zemi a vy začnete prudce duchovně růst.
 
Po několika dnech nebo týdnech provádění tohoto cvičení, možná zaregistrujete významné změny ve vašem životě. Budou se vytrácet staří přátelé a přátelství, avšak objeví se noví přátelé a přátelství. Rozplyne se vše co bránilo vašemu duchovnímu růstu a zjeví se vše co budete potřebovat. Je to duchovní zákon. Pochopíte to krátce po tom jak se rozhodnete vykročit na tuto cestu ve vyšších čakrách a Mer-Ka-Ba. Říkám vám to proto, abyste o tom věděli a nebyli překvapeni. Jakmile se život dozví o vašem probuzení, tak vám bude pomáhat. A když se vy začnete probouzet, život vás použije na to aby jste ho ještě více odhalovaly. Vzpomínáte si? Samozřejmě, že to není poprvé co jste se vydali na tuto cestu. Vskutku o tom víte. A tak začněme.
Tato tetraédrická hvězda s člověkem v jejím nitru [Obr. 13-2] se stává jednou z nejdůležitějších kreseb pro pochopení a práci s Mer-Ka-Ba podle toho jak je to vyučované v této knize. Hledíte na dvourozměrný obrázek, ale představte si to trojrozměrně. V prostoru jsou to dva prolínající se tetraedru které se nacházejí v kostce. Velmi by vám pomohlo kdyby jste si vyrobili nebo koupili jeden z těchto útvarů, abyste si ho dokázali dokonale představit. (Na konci této knihy je šablona, ​​kterou si můžete zkopírovat, vystřihnout a slepit z ní tetraédrickú hvězdu.)
 
Jednou z prvních věcí, které učinily andělé při mém vyučování bylo, že mě požádali abych vyrobil tetraédrickú hvězdu z kartonu. Když budete tento útvar držet v rukách, tak vám skutečně dopomůže k pochopení. Vlastně je to téměř zásadní věc, protože nesprávné pochopení v této fázi by mohlo zcela zastavit váš další růst.
Jednou z možností jak sestrojit tetraédrickú hvězdu, je sestrojit nejprve octaerd s osmi stejnými rovnostrannými trojúhelníky. (Ve středu tetraédrickej hvězdy se nachází octaerd.) Pak udělejte osm stejných tetraedrů, které se hodí přesně na stěny oktaédra. Těchto osm tetraedrů přilepte na stěny oktaédra a tak získáte tetraédrickú hvězdu. Jsou i jiné možnosti, ale tento způsob je jednoduchý. Vřele vám doporučuji abyste hvězdu nějakým způsobem získali.
 
 
Octaerd a šablona na jeho sestrojení
Dále je třeba pochopit jako vaše tělo zapadá této tetraédrickej hvězdy, nebo jak je hvězda uspořádána kolem vašeho těla. Tím, že důkladně prozkoumáte tento trojrozměrný model, který jste si pořídili, nebo sestrojili a nastudovat obrázek 1-1, vaše mysl začne rozpomínať. Toto udělejte prosím nejdříve.
 
Čtyřstěn na Leonardovy kresbě orientovaný vrcholem nahoru, směrem ke Slunci, je mužský. Čtyřstěn orientovaný vrcholem dolů, směrem k Zemi, je ženský. Mužský čtyřstěn budeme nazývat slunečný čtyřstěn a ženský čtyřstěn budeme nazývat zemský tetraedr. Existují jen dva symetrické způsoby jak může lidská bytost dívat z tohoto útvaru v podobě tetraédrickej hvězdy s jedním cípem hvězdy nad hlavou a druhým cípem pod chodidly, přičemž lidské tělo je orientováno směrem k horizontu.
 
 
Obr. 13-2. Otočení muže a ženy v tetraédrickej hvězdě
Sluneční čtyřstěn muže hledícího ven z tohoto útvaru má jeden z vrcholů spodní stěny orientovaný dopředu a protilehlou stěnu má za zády. Jeden z vrcholů horní stěny Zemského tetraedru je orientovaný dozadu, přičemž protilehlá stěna je orientována dopředu [viz Obr. 13-2 vlevo].
Sluneční čtyřstěn ženy má jednu stěnu orientovanou dopředu a jeden z vrcholů orientovaný dozadu. Zemský čtyřstěn je orientovaný vrcholem dopředu, s protilehlou zadní stěnou orientovanou dozadu [viz Obr. 13-2 vpravo]. Ve skutečnosti se kolem těla rozprostírají tři stejně velké tetraédrické hvězdy, navrstvené jedna na druhé podél jedné osy. Pokud byste je byli schopni vidět, tak by se vám zdálo, že je tam jen jedna, ale jsou tam opravdu tři. Vysvětlíme to při patnáctém dechu.
 
Chystáme se vám věnovat skutečnou starodávnou meditaci Mer-Ka-Ba a mimořádně aktualizované informace, abychom vám pomohli vyřešit většinu problémů, s nimiž se lidé setkávali při pokusech o aktivaci svého Mer-Ka-Ba při použití těchto, nebo podobných instrukcí. Tyto instrukce, které jsem tu mírně upravil, byly původně používány pomocníky Květu Života (anglicky: the Flower of Life facilitators) a byly rozeslány na webové stránky na celém světě, avšak většina lidí jejich nedokázala správně použít, což bylo způsobeno určitými problémy, které byly odhalené nedávno. Čtěte tyto aktualizace, abyste se vyhnuli těmto problémům.
Problémy, které měli lidé s pochopením těchto instrukcí byly identifikovány v průběhu posledních pěti let díky přímým zkušenostem z kurzů. Na tyto problémy bude zřetelně upozorněno ve speciální části ve formě aktualizací na okraji. Věřím, že tento nový způsob bude fungovat, ale nejlepší je přece jen vyhledat pomocníka Květu Života, který vás povede. Pomocníci Květu Života se nacházejí v 33 zemích a jejich seznam můžete najít na Internetu, na stránce www.floweroflife.org . Nebo můžete zavolat do kanceláře Květu Života ve městě Phoenix, stát Arizona (USA) na číslo             (602) 996-0900      . Tito všichni jsou důkladně vyškoleni nejen na to aby učili instrukce Mer-Ka-Ba, ale aby poskytovaly i instrukce srdce, které se není možné naučit z knihy. A lekce srdce jsou důležitější než poznání jako takové. Je samozřejmě na vás jak budete pokračovat, ale jen co začnete chápat Mer-Ka-Ba, tak se pomocníci Květu Života mohou stát nezbytností. Po tomto úvodu začneme instrukcemi. Tyto instrukce jsou rozděleny do čtyř částí.
 
Sférické dýchání a vzpomínka na Mer-Ka-Ba
 
Tak jako Slunce, musíme dýchat, zářící na vše živé. A od všeho živého budeme přijímat naši manu.
 
Začněte tím, že si doma vytvoříte místo, které budete používat jen na tuto meditaci. Seřiďte si místo přes které nebude nikdo procházet, ani vás vyrušovat, jakým je například kout ve vaší ložnici. Užitečný bude malý oltář se svíčkou a polštářem na sezení. Udělejte to místo svatým. Právě zde se budete učit vytvářet živé Mer-Ka-Ba kolem vašeho těla a zřizovat vědom kontakt se svým vyšším já.
Do této meditace vstupujte každý den dokud nepřijde doba, že z vás bude vědom dýchající, který si při každém dechu připomíná své důvěrné spojení s Bohem. [Čtěte Aktualizaci 1.]
 
Aktualizace 1: Pokud pocházíte ze Země a nepřišli jste sem odjinud nedávno, vaše Mer-Ka-Ba spalo celých 13 000 let. Takže uplynula velmi dlouhá doba od té doby co vaše tělo cítilo tuto zkušenost. Toto dechové cvičení znovu vytvoří kolem vašeho těla živé Mer-Ka-Ba. Cvičení funguje podobně jako kolovrátek, který je třeba neustále roztáčet, aby se trvale točil. Avšak v případě Mer-Ka-Ba opakované roztáčení nakonec způsobí, že Mer-Ka-Ba začne žít av určité fázi cvičení bude otáčení trvalé. Ale žádá si to čas. Tento stav Mer-Ka-Ba se nazývá "trvalé" Mer-Ka-Ba, což znamená i, že dotyčný člověk se nazývá vědomě dýchající (anglicky: conscious breather). Vědomě dýchající je člověk s trvalým Mer-Ka-Ba, který si uvědomuje dech Mer-Ka-Ba. Abychom byli přesní, následující každodenní cvičení představuje způsob vybudování živého pole Mer-Ka-Ba kolem vašeho těla. Ale toto cvičení jednoho dne skončí a nahradí ho vědomé dýchání.
 
Avšak když přestanete s cvičením dříve než je Mer-Ka-Ba skutečně trvalé, mohou se vyskytnout určité problémy. Vaše ego vám může říkat "Ó ano, jsem si jistý, že moje Mer-Ka-Ba je trvalé ", ačkoli tomu tak není. Pokud předčasně přestanete cvičit, vaše Mer-Ka-Ba po 47 až 48 hodinách přestane žít (nebo se otáčet). A tak jak můžete rozeznat zda je trvalé?
 
Pro některé lidi je to velmi náročné, protože když začínáte, energie Mer-Ka-Ba je velmi jemná. Pokud provádíte Mer-Ka-Ba déle než jeden rok a zpozorujete, že si mnohdy za den uvědomujete své Mer-Ka-Ba, pak je téměř jisté, že je trvalé. Pokud jste v kontaktu s vaším vyšším já a jste si jím jisti, tak se ho prostě zeptejte.
 
Ale jedna věc je také jistá: pokud přestanete cvičit a zjistíte, že jste několik dní nemysleli na své Mer-Ka-Ba ani jste si na něj nevzpomněli, musíte začít znovu. Když budete vědomým dýchající tak si vzpomenete na své Mer-Ka-Ba každý den.
Na začátku meditace si sedněte a uvolněte se. K provádění meditace je přípustná libovolná poloha, ale lotosový sed, nebo sed na židli jsou zřejmě nejlepší. Rozhodněte se sami. Začněte tím, že se zbavíte starostí uplynulého dne. Dýchejte uvolněně, rytmicky a mělce. Uvědomujte si svůj dech a vnímejte jak se uvolňuje vaše tělo. Když budete cítit jako napětí slábne, soustřeďte pozornost na Kristovu čakru, která se nachází přibližně jeden centimetr nad hrudní kostí a začněte otevírat své srdce. Prociťujte lásku. Ciťte lásku k Bohu a ke všemu živému. Pokračujte v rytmickém dýchání (se stejně dlouhým nádechem a výdechem), uvědomujte si svůj dech a ciťte jako vaším duchem prochází láska. Když je pocit lásky ve vaší bytosti, jste připraveni vydat se zažít Mer-Ka-Ba. Míra jste schopni milovat, bude mírou do jaké budete moci zažít živé Mer-Ka-Ba.
Přehled meditace
 
Je třeba provést sedmnáct dechů. Prvních šest slouží k vyrovnání polarit v osmi elektrických okruzích těla a na vyčištění těchto okruhů. Dalších sedm dechů má obnovit správný tok prány čakrové systémem a vytvořit ve vašem těle takzvané sférické dýchání . Čtrnáctý dech je jedinečný. Mění rovnováhu pranické energie ve vašem těle při přechodu vědomí z třetí do čtvrté dimenze. Poslední tři dechy znovu vytvářejí proti sobě se otáčející pole živého Mer-Ka-Ba ve vašem těle a mimo něj.
 
Část 1: Prvních šest dechů
 
Následující pokyny jsou rozděleny na čtyři oblasti: mysl, tělo, dech a srdce.
 
První dech: Nádech
 
Srdce: Otevřete své srdce a ciťte lásku k celému životu. Pokud to nedokážete dokonale, musíte se pro tuto lásku otevřít nakolik jen dokážete. Tato instrukce je nejdůležitější ze všech.
 
Mysl: Uvědomte si sluneční (mužský) čtyřstěn (vrchol směřuje vzhůru ke Slunci, jeden vrchol spodní stěny směřuje dopředu pro muže a dozadu pro ženy). Vizte tento slunečný čtyřstěn naplněný zářivým bílým světlem obklopujícím vaše tělo. (Barva tohoto zářivého bílého světla je jako barva blesků vycházejících z bouřkových mračen. Není to jen barva blesku, je to energie blesku.) Vizualizujte ho nejlépe jako dokážete. Pokud ho nevíte vizualizovat, tak vnímejte nebo ciťte jako vás obklopuje. Ciťte sluneční čtyřstěn naplněn touto energií. [Čtěte Aktualizaci 2.]
 
Aktualizace 2: Budete muset mít malou trojrozměrnou tetraédrickú hvězdu, na kterou se budete dívat. Uvědomte si, že délka každé hrany této tetraédrickej hvězdy se rovná vzdálenosti mezi konečky prostředníků na vašich rozpaženýma rukou (nebo vaší výšce, pokud se vám to tak víc líbí). Takže kolem vás je velmi velká hvězda. Abyste si dokázali představit skutečné rozměry vašich tetraedrů, můžete nakreslit na podlahu trojúhelník, nebo tam položit provaz. Velmi to pomůže. Na kurzech Květu Života používají často trojrozměrnou tetraédrickú hvězdu ve skutečné velikosti a vcházejí do ní. Skutečně to funguje.
 
Když budete vizualizovat vaše tetraedru nehleďte na ně z venku sebe samých. Neviďte venku před sebou malou hvězdu, ve které jste vy. Odpojí vás to od skutečného pole a nevytvoříte Mer-Ka-Ba. Vaše mysl se musí spojit s reálným polem a proto vizte tetraedru kolem svého těla , přičemž vy jste uvnitř nich.
 
Za druhé, máte různé možnosti na propojení vaší mysli s čtyřstěnem. Někteří lidé je dokáží vizualizovat. Mají úžasnou schopnost vizualizace. Jiní lidé jejich nevědí vizualizovat, ale jsou schopni je cítit. Oba způsoby jsou rovnocenné. Schopnost vidět náleží levé mozkové hemisféře a mužstvu. Cítění náleží pravé hemisféře a ženství.
 
Tělo: Při nádechu proveďte rukama moudrou tak, že na obou rukách spojíte palec s ukazovákem. Zlehka se dotkněte konečky prstů tak, aby se prsty z boku navzájem nedotýkaly a aby se nedotýkaly ani jiných předmětů. Dlaně mějte obrácené vzhůru. [Čtěte Aktualizaci 3.]
 
Aktualizace 3: Mudra je určitá poloha rukou. V mnoha duchovních technikách se používají mudry. Používají je ve svých cvičeních Tibeťané i Hindové. Mudry znamenají vědomé spojení vašeho těla se specifickým elektrickým okruhem ve vašem těle. Když změníte mudry, tak se spojíte s jiným elektrickým okruhem.
 
V těle se nachází osm elektrických okruhů, které vycházejí z osmi počátečních buněk. Těžko je to teď vysvětlit, ale na harmonizaci všech osmi okruhů stačí harmonizovat jen šest z nich. Je to podobné jako systém GPS, který lokalizuje určité místo na povrchu Země. Tento systém je založen na tetraedru. Pokud jsou známy tři vrcholy tetraedru je možné zaměřit i čtvrtý. Proto pokud je harmonizovaných šest cípů tetraédrickej hvězdy, tak se harmonizují i ​​zbylé dva, které se nacházejí nad hlavou a pod chodidly. Proto je jen šest harmonizujících (a očistných) dechů pro osm elektrických okruhů.
Dech: Zároveň se začněte nadechovat úplným jógová dechem. Vždy dýchejte nosem, až na jisté fáze, které budou popsány později. Začněte dýchat od žaludku, pak do bránice a nakonec do hrudníku. Udělejte to jako souvislý nádech, ne na třikrát. Výdech se provádí zadržením vzduchu v hrudníku a uvolňováním břicha s pomalým prouděním vzduchu, nebo zadržením vzduchu v břiše a uvolňováním hrudníku. Nejdůležitější je, aby toto dýchání bylo rytmické, což znamená stejně dlouhý nádech a výdech. Začněte se sedm sekundovým nádechem i výdechem, který používají Tibeťané. Když se budete seznamovat s touto meditací, tak najdete svůj vlastní rytmus. Dechy mohou tak dlouhé jako je vám to pohodlné, ale neměly by být kratší než pět sekund, ledaže byste měli fyzické problémy. Samozřejmě, že pak to dělejte tak jak nejlépe umíte.
 
Následující instrukce pro provádění úplného jógového dechu jsou z knihy Yogi Ramacharaba: Science of Breath - A Complete Manual of the Oriental Breathing Philosophy of Physical, Mental, Psychic and Spiritual Development (Věda dechu - Podrobná příručka orientální filozofie dýchání pro fyzický, mentální, psychický a duchovní vývoj) vydané vydavatelstvím Yoga Publishers Society v roce 1904. Snad vám bude úryvek z této knihy nápomocný:
 
Dýchejte nosem. Vdechujte rovnoměrně a nejdříve do dolní části plic. Dosáhnete to pomocí bránice, která při svém sestupu vyvíjí mírný tlak na orgány v břišní dutině a břišní stěnu vytlačuje ven. Nato naplňte vzduchem střední část plic, roztahující dolní žebra, hrudní kost a hrudník. Pak naplňte vzduchem horní část plic tak, že vysunete horní část hrudníku, tedy ho nadzvednete a spolu s ním horních šest, nebo sedm párů žeber.
 
Při prvním čtení se může zdát, že tento dech skládá ze tří samostatných pohybů. Tak to ale není. Nádech je plynulý a celá hrudní dutina se rozpíná rovnoměrně od snížené bránice až po nejvyšší bod hrudníku v oblasti klíční kosti. Vyvarujte se rozvlákněného nádechu a snažte se o stálý a plynulý nádech. Cvičením brzy překonáte tendenci dělit nádech na tři pohyby a dosáhnete rovnoměrný a plynulý dech. S trochou cviku se budete schopni nadechnout za pár sekund.
 
Vydechujte velmi pomalu. Hruď držte ve stálé poloze, břicho mírně stahujte a přitom, jak vzduch opouští plíce, ho pomalu zvedejte nahoru. [Poznámka autora: Někteří učitelé učí tuto část v opačném pořadí. To znamená, že se drží pevné břicho a uvolňuje se hrudník. Většina učitelů vyučuje první metodu. Obě metody jsou správné.] Po úplném vydechnutí vzduchu uvolněte hruď i břicho. Trocha praxe učiní toto cvičení jednoduchým a celý pohyb bude pak prováděn téměř automaticky.
 
První dech: Výdech
 
Srdce: Láska.
 
Mysl: Uvědomte si zemský (ženský) čtyřstěn (jeden z vrcholů je orientovaný k Zemi a další dozadu pro muže, nebo dopředu pro ženy). Vizualizujte, že i tento čtyřstěn je naplněn zářivým bílým světlem.
 
Tělo: Provádějte stejnou moudrou jako při nádechu.
 
Dech: Na konci nádechu neotálejte a začněte vydechovat. Vydechujte pomalu, jógová výdechem a přibližně sedm sekund. Když jsou plíce zbaveny vzduchu, tak bez vyvíjení úsilí, uvolněte hrudník a břicho a zadržte dech. Když pocítíte nutkání znovu se nadechnout, tak zhruba po pěti sekundách proveďte následující:
 
Mysl: Uvědomte si plochý rovnostranný trojúhelník na horní, horizontální straně zemského tetraedru který prochází váš hrudník ve vzdálenosti asi sedm a půl centimetru (3 palce) pod Kristovou čakrou, nebo přibližně na úrovni solárního plexu [viz Vitruviově pravidlo na titulní straně před kapitolou 1, Obr. 1-1]. Impulsem energie bleskurychle vyšlete tuto trojúhelníkovou rovinu dolů přes zemský tetraedr. Při jejím postupu dolů se zmenšuje, protože se přizpůsobuje tvaru tetraedru a vytlačuje veškerou negativní energii mudry, nebo elektrického okruhu přes špičku, nebo vrchol tetraedru. Ze špičky vyrazí světlo směrem do středu Země. Pokud jste schopni toto světlo vidět, tak bude mít obvykle matnou, nebo tmavou barvu. Toto cvičení mysli se provádí současně s následujícím pohybem těla. [Čtěte Aktualizaci 4.]
 
Aktualizace 4: Nemějte obavy z toho, že tato negativní energie vejde do Matky Země. Ona tuto energii bez problémů asimiluje. Ale pokud bydlíte ve dvou, nebo více patrové budově, tak abyste nebyli nezodpovědní, může být nutné provést ještě další věc. Pokud tato energie, při jejím přechodu budovou na níže patro, přijde do kontaktu s jinými lidmi, tak jejich zamoří. A tak proto, abyste nikomu nezpůsobili újmu, je nutné následující:
 
Zatím jsme neobjasnily psychickou energii a tak musíte věřit, pokud této problematice ještě nerozumíte. Musíte vidět a vědět, že tato negativní energie, kterou jste vyžiarili, se nenapojí na jinou osobu a kompletně vejde do Matky Země, aniž by někomu ublížila. Prosté pomyšlení si této myšlenky způsobí, že to tak bude.
 
Tělo: Toto cvičení můžete provádět se zavřenýma i otevřenýma očima. Otočte své oči mírně proti sobě. Jinými slovy oči trochu překřižte. Pak je obraťte vzhůru do oční dutiny (podívejte se nahoru). Při tomto pohybu hlazení nahoru byste neměli jít do krajnosti. Možná ucítíte píchání mezi očima, v oblasti třetího oka. Nyní se tak rychle jako dokážete podívejte dolů a to tak nízko jak jste jen schopni. Možná ucítíte jak se dole vaší páteří šíří elektrizování. Mysl a tělo musí koordinovat výše uvedené mentální cvičení s pohybem očí. Zároveň s pohledem očí dolů z jejich nejvyšší polohy, mysl vidí horizontální trojúhelníkovou rovinu zemského tetraedru pohybovat se dolů, směrem k jeho vrcholu. Tato rovina se přirozeně vrátí do své normální polohy.
 
Toto kombinované cvičení vyvrhne negativní myšlenky a pocity, které napadly váš elektrický systém v tomto konkrétním okruhu. Pročistí konkrétně tu část vašeho elektrického systému, která souvisí s právě prováděnou moudře. Bezprostředně po pulsování energie dolů páteří, vyměňte moudrou za následující a znovu začněte celý cyklus pro druhý dech.
 
Pro následujících pět dechů se opakuje to samé jako v prvním dechu, ale s následujícími výměnami mudier:
 
DRUHÝ DECH
Mudra:
Spojte palec a prostředníček
TŘETÍ DECH
Mudra: Spojte palec a prsteníček
ČTVRTÝ DECH
Mudra: Spojte palec a malíček
PIATYDYCH
Mudra: Spojte palec a ukazováček (stejně jako při prvním dechu)
ŠESTÝ DECH
Mudra: Spojte palec a prostředníček (stejně jako při prvním dechu)
První část - prvních šest dechů (vyrovnávání polarit a vyčištění vašeho elektrického systému) je nyní celá. Jste tedy připraveni na druhou část.
 
Časť2: Následujících sedm dechů, 
obnova sférických dýchání
 
Zde začíná zcela jiný způsob dýchání. Tentokrát nemusíte vizualizovat tetraédrickú hvězdu. Musíte jen vidět a pracovat s dýchací trubicí, která vede přes hvězdu od vrcholu slunečního (mužského) tetraedru nad vaší hlavou až k vrcholu zemského (ženského) tetraedru pod chodidly. Trubice se táhne ze vzdálenosti jedné dlaně nad hlavou až do vzdálenosti jedné dlaně pod chodidly. Průměr vaší trubice odpovídá průměru kruhu, který vznikne pokud spojíte palec s prostředníčkem. (Protože každý člověk je jiný, každá osoba musí být měřítkem pro samu sebe.) Trubice se podobá zářivce s krystalickým špičkou na obou koncích, který zapadá do horního i spodního vrcholu tetraedrů. Prána vchází do trubice přes nekonečně malý otvor na špici.
 
Sedmý dech: Nádech
 
Srdce: Láska. Když zvládnete tuto meditaci, tak budete moci použít jedno zdokonalení. [Čtěte Aktualizaci 5]
 
Aktualizace 5: Následující zdokonalení není povinné. Pokud necítíte něj potřebu, tak ho nedělejte a nadále používejte jen lásku. Toto zdokonalení používejte jen když toto cvičení dokonale ovládáte a už nevěnujete pozornost jeho provádění. Jde o následující: Nahraďte pocit lásky, který se použije u všech sedmi dechem, následujícími sedmi pocity, nebo kvalitami mysli a zachovávejte je během celého dechu.
 
Dech 7:
Láska
Dech 8: Pravda
Dech 9: Krása
Dech 10: Důvěra
Dech 11: Harmonie
Dech 12:
Mír
Dech 13:
Úcta k Bohu
Tato struktura (model) je nezbytná pro vstup do hvězdné brány, jako je například hvězdná brána, která se nachází v Orione uprostřed Krabí mlhoviny. Pouze osoba (nebo duch), která žije tyto kvality může vejít do takové hvězdné brány. Tato struktura má jemné pole, které vám v budoucnu pomůže. Ak tomu nyní nerozumíte, tak to pochopíte později.
Mysl: Vizualizujte, nebo ciťte trubici procházející vaším tělem. V okamžiku kdy začnete se sedmým dechem, vizte jak se zářivé bílé světlo prány pohybuje najednou nahoru i dolů trubicí. Tento pohyb je téměř okamžitý. Mysl řídí v kterém místě vašeho těla se setkají tyto dva paprsky prány. Je to úžasná věda, která je známá v celém vesmíru. Avšak v tomto učení vám bude ukázáno jen to co je nezbytné pro to, abyste se dostali ze zvedomenia třetí dimenze do zvedomenia čtvrté dimenze a abyste vzostúpili spolu se Zemí.
 
V tomto případě budete ovládat směr dvou paprsků prány v trubici tak, aby se setkali při vašem pupíku - nebo přesněji ve vašem těle a na úrovni pupku. V okamžiku kdy se tyto dva paprsky prány setkají a ke kterému dochází na začátku nádechu, v místě jejich střetu se vytvoří koule bílého světla / prány o velikosti grapefruitu. Toto místo střetu paprsků prány se nachází přesně při této čakře. Všechno se to děje okamžitě. Během sedmého nádechu se tato koule z prány začíná koncentrovat a pomalu zvětšovat.
 
Tělo: Při následujících sedmi dechem používejte při nádechu i výdechu stejnou moudrou: dotýkají se palec, ukazováček a prostředníček, přičemž dlaně jsou obrácené vzhůru.
 
Dech: Hluboké a rytmické jógové dýchání. Sedm sekund trvající nádech a také trvající výdech, nebo tak jak to vyhovuje vám. Odteď už nebudete zadržovat dech. Tok prány od obou pólů se při změně z nádechu na výdech nezastaví a ani nezmění. Bude to spojitý tok, který se nezastaví dokud budete dýchat tímto způsobem - dokonce i po smrti, vzkříšení, nebo vzestupu.
 
Sedmý dech: Výdech
 
Mysl: Koule prány se středem při pupku se stále zvětšuje. V okamžiku úplného výdechu má průměr zhruba dvacet až třiadvacet centimetrů (tj. osm až devět palců).
 
Dech: Nevytláčajte vzduch z plic. Až když se vaše plíce vyprázdní přirozeně, tak ihned začněte s následujícím dechem.
 
Osmý dech: Nádech
 
Srdce: Láska.
 
Mysl: Koule prány nadále koncentruje životní energii a zvětšuje se.
 
Osmý dech: Výdech
 
Mysl: Koule z prány se stále zvětšuje a na konci tohoto dechu dosáhne maximální rozměry, které jsou pro každého člověka jiné. Pokud si ke hraně pupku přiložíte svůj nejdelší prst, tak čára na vašem zápěstí ukáže váš maximální poloměr této koule. Tato koule z prány se nemůže více zvětšit. Zachová si tyto rozměry, i když později budeme zvětšovat jinou kouli, která ji bude přesahovat.
 
Devátý dech: Nádech
 
Mysl: koule se již více nemůže zvětšovat a tak se v ní prána začíná koncentrovat, v důsledku čehož se zjasňuje.
 
Dech: V průběhu nádechu je koule postupně jasnější a jasnější.
 
Devátý dech: Výdech
 
Mysl: Koule se s výdechem neustále zjasňuje.
 
Desátý dech: Nádech
 
Mysl: Při nádechu desátého dechu nabude světelná koule ve vašem břiše maximální koncentraci. Přibližně uprostřed desátého nádechu, v okamžiku maximální možné koncentrace, se koule vznítí, změní barvu a vlastnosti. Elektrická, modrobílá barva prány se změní na zlatou barvu Slunce. Z koule se stane zlaté slunce jasného světla. Po skončení desátého dechu, tato nová zlatá světelná koule prudce nabude novou a vyšší koncentraci. V okamžiku plného nádechu bude tato zlatá světelná koule ve vašem těle, připravená na transformaci.
 
Desátý dech: Výdech
 
Mysl: V okamžiku výdechu se malá zlatá světelná koule, která má průměr dvou dlaní, začne rozpínat. Za sekundu, v kombinaci s dýcháním popsaným níže, se koule rychle zvětší na rozměr Leonardovy koule (konečky prstů vašich roztažených rukou). Vaše tělo bude uzavřeno v obrovské kouli jasného zlatého světla. Navrátíte se k pradávné formě sférických dýchání. Ale tato koule je nestabilní. Na to, abyste ji stabilizovali, musíte provést ještě tři dechy (dechy 11, 12 a 13).
 
Dech: V okamžiku výdechu, vytvořte rty malý otvor a pod tlakem ním vyfoukněte vzduch. Všímejte si jak se stahují vaše břišní svaly a hrdlo jakoby bylo otevřeno. Na začátku tohoto dechu budete cítit jako se koule začíná vydúvať současně s vyfukováním vzduchu přes rty. Pak se ve vhodné chvíli (obvykle o jednu, nebo dvě sekundy) uvolněte a nechte zbývající vzduch volně vyjít rty ven. Tehdy koule prudce expanduje na průměr Leonardovy koule. Všimněte si, že je tam stále i původní menší koule. Jsou tam dvě koule, jedna uvnitř druhé.
 
Jedenáctý, dvanáctý a třináctý dech: Nádech a výdech
 
Mysl: Uvolněte se a přerušte vizualizaci. Prosto ciťte tok prány proudící z obou pólů, který se spojuje při pupíku a expanduje do velké koule.
 
Dech: Hluboký a rytmický jógová dech. Na konci třináctého dechu je stabilizovaná velká koule a vy jste připraveni na důležitý čtrnáctý dech.
 
Je důležité poznamenat, že uvnitř větší koule je stále původní malá koule. Ve skutečnosti je malá koule jasnější a koncentrovanější než větší koule. Právě z této vnitřní koule proudí prána k účelům, jako je léčení.
 
Část 3: Čtrnáctý dech
 
Čtrnáctý dech: Nádech
 
Srdce: Láska.
 
Mysl: Na začátku čtrnáctého dechu, pomocí mysli a myšlenek přesuňte bod, ve kterém se setkávají dva paprsky prány od pupku ke hrudní kosti - na šířku dvou až tří prstů od spodního okraje hrudní kosti, do čakry čtvrté dimenze - čakry Kristova vědomí. Celá velká koule i s počáteční malou koulí, která se stále nachází ve velké kouli, se zvedají do nového bodu setkání paprsků v trubici. Přestože je velmi jednoduché provést to, i tak je to mimořádně silný pohyb. Dýchání z tohoto nového bodu v trubici nevyhnutelně změní vaše zvedomenie z vědomí třetí dimenze na vědomí čtvrté dimenze, zda od vědomí Země ke Kristovu vědomí. Chvíli potrvá dokud to na vás zapůsobí, ale jak jsem řekl, pokud budete pokračovat v tomto cvičení, tak změna bude neodvratná.
 
Tělo: Následující moudrou použijte až do konce meditace. Muži položí levou ruku na pravou dlaň tak, že obě dlaně budou obrácené vzhůru. Ženy položí pravou ruku na levou dlaň. Palce se lehce dotýkají. Je to relaxační mudra. [Čtěte Aktualizaci 6.]
 
Aktualizace 6: Protože se na Zemi děje změna sexuality, kterou spouští nové světlo z našeho Slunce, mnozí lidé zjistili, že se změnila jejich sexuální polarita. Protože hlavní význam této mudry spočívá v uvolnění meditující, tak doporučujeme abyste použili takovou moudrou o které cítíte, že je pro vás vhodná. A pokud se vám někdy zdá, že ji máte vyměnit, tak to udělejte.
 
Dech: Hluboký a rytmický jógová dech. Avšak pokud budete nadále dýchat skrze vaše Kristova centrum aniž byste postoupili k Mer-Ka-Ba (to se doporučuje až dokud se nespojíte se svým vyšším já), pak přejděte na mělké a pohodlné rytmické dýchání. Jinými slovy dýchejte rytmicky, ale pohodlně tak, abyste soustředili svou pozornost více na proudění energie nahoru a dolů trubicí, její setkávání při hrudní kosti a expanzi do velké koule. Prosto ciťte proudění. Použijte svou ženskou stránku jen na to aby jste byli. V této fázi nepřemýšlejte ale jen dýchejte, ciťte a buďte. Ciťte propojení se vším živým skrze Kristův dech. Vzpomeňte si na své důvěrné spojení s Bohem. [Čtěte Aktualizaci 7.]
 
Aktualizace 7: Po dlouhé roky bylo doporučeno aby lidé dýchali jen ze sférických dechu, dokud si nevytvoří vědomé spojení se svým vyšším já. Protože Země za ostatní roky přešla do stavu vyššího vědomí, tak se teď doporučuje abyste ihned pokračovali čtvrtou částí s živým Mer-Ka-Ba.
 
Část 4: Poslední tři dechy, vytvoření dopravního prostředku pro vzestup
 
Zvyklo se učit, že o tuto čtvrtou část se máte pokoušet až když si vytvoříte kontakt se svým vyšším já a to vám dá povolení pokračovat. My vám nyní dáváme povolení pokračovat, ale nadále buďte otevření pro komunikaci s vaším vyšším já. Tuto část je nutné brát velmi vážně. Energie, které vstoupí do vašeho těla, kolem něj a do vašeho ducha, mají obrovskou sílu.
 
Patnáctý dech: Nádech
 
Srdce: Bezpodmínečná láska ke všemu živému.
 
Mysl: Buďte si vědomi celé tetraédrickej hvězdy. Každá taková hvězda se skládá ze slunečního (mužského) tetraedru který se protíná se zemským (ženským) čtyřstěnem. Slunný a zemský čtyřstěn spolu vytvářejí tetraédrickú hvězdu (trojrozměrnou Davidovu hvězdu). Teď si uvědomte, že jsou tam na sobě navrstvené tři oddělené tetraédrické hvězdy - tři soustavy dvojic tetraedrů (hvězd), které mají stejnou velikost a působí dojmem, že je tam jen jedna (dvojice, tj. hvězda), ale ve skutečnosti jsou odděleny. Všechny tetraédrické hvězdy mají stejné rozměry a každá z nich má určitou polaritu: mužskou, ženskou, nebo neutrální. Každá tetraédrická hvězda se bude kroutit, nebo otáčet, kolem téže osy.
 
První tetraédrická hvězda je v podstatě neutrální. Je to doslova tělo samotné a je držena na svém místě při spodní části páteře. Až na několik mimořádných okolností, o kterých se zatím nemluvilo, nikdy nemění svoji orientaci. Její pozice vůči tělu závisí na pohlaví.
 
Druhá tetraédrická hvězda je v podstatě mužská a zároveň elektrická. Je to doslova lidská mysl. Při pohledu směrem ven může rotovat proti směru hodinových ručiček. Jinými slovy, vrchol, který se nachází před vámi, bude otáčet směrem doleva.
 
Třetí tetraédrická hvězda je v podstatě ženská a magnetická. Je to doslova emocionální tělo člověka. Při pohledu směrem ven může rotovat ve směru hodinových ručiček. Čili vrchol, který se nachází před vámi, bude otáčet směrem doprava. [Čtěte Aktualizaci 8.]
 
Aktualizace 8: Zde dochází k největšímu nepochopení lidí. Pokud jim není zřejmé, že se kolem těla skutečně nacházejí tři skupiny (dvojice) tetraedrů, tak prostě otáčejí slunečný čtyřstěn proti směru hodinových ručiček a zemský čtyřstěn ve směru hodinových ručiček. To je chyba, která však nezpůsobí žádnou újmu, ale zastaví další duchovní růst. Tento typ Mer-Ka-Ba vás dostane na vyšší harmonickou třetí dimenze této planety, kterou po tisíce let používají indiánští kouzelníci, čarodějnice a šamani na získání moci a na léčení. Používá se dokonce i ve válkách. Ale nevede nikam a určitě vám neumožní vzestupně do vyšších světů, do kterých nás nese Zemi. Pokud to tak děláte, začněte znovu a cvičte tak, jak je to tady popsáno.
 
Při nádechu si v duchu řekněte kódová slova, "stejná rychlost". Způsobí to, že dvě otočné tetraédrické hvězdy rotující opačným směrem, se začnou otáčet stejnou rychlostí. Vaše mysl dokonale zná vaše úmysly a provede co řeknete. To znamená, že na jednu úplnou otáčku tetraedrů emocí případně jedna úplná otáčka tetraedrů mysli. Pokud se jedna dvojice otočí desetkrát, tak druhá dvojice se otočí také desetkrát, ledaže v opačném směru.
 
Tělo: Pokračujte i nadále moudrou s rukama složenýma "do misky". [Čtěte Aktualizaci 9.]
 
Aktualizace 9: Můžete použít i MUDr s přeloženými (propletenými) prsty: prsty navzájem přeložte a palce ať se zlehka dotýkají.
 
Dech: Vytvořte malý otvor mezi rty, stejně jako při desátém dechu. Stejným způsobem vydechněte a ciťte přitom jak se roztáčejí dvě dvojice tetraedrů. [Čtěte Aktualizaci 10.]
 
Aktualizace 10: Když už budete mít vytvořené Mer-Ka-Ba a budete provádět toto cvičení přibližně dva týdny, budete moci dělat toto vyfouknutí více symbolicky, protože vaše mysl přesně zná vaše úmysly a může dosáhnout tento krok i bez tohoto vyfouknutí. (Ale pokud to děláte rádi, tak je to v pořádku.)
 
Šestnáctý dech: Nádech
 
Mysl: Tento dech je nejúžasnější. Při nádechu si řekněte v duchu "34/21". Je to kód pro vaši mysl aby otáčela dvojice tetraedrů v poměru 34 ke 21. To znamená, že dokud se tetraedru mysli otočí 34 krát vlevo, tak tetraedru emocí se otočí 21 krát vpravo. Tento poměr zůstane konstantní i při zvyšování rychlostí dvojic tetraedrů.
 
Dech: Hluboký a rytmický jógová dech. [Čtěte Aktualizaci 11.]
 
Aktualizace 11: Čísla 34/21 jsou použity z tohoto důvodu: Jak víte z kapitoly 8, tak jsou to Fibonacciho čísla. Všechny protichůdně se otáčející oblasti v přírodě, jako například na borových koblihách, slunečnice a podobně, které mají různou rychlost, jsou Fibonacciho čísly. (Možná existují výjimky, ale já o nich nevím.) Toto by bylo vysvětlení na jedné úrovni, ale proč 34/21?
 
Abychom se nepouštěli do dlouhé rozpravy, tak s každou čakrou je v této dimenzi svázaný jiný rychlostní poměr. Pomocí čtrnáctého dechu jsme se dostali do Kristovy čakry, jejíž rychlostní poměr je 34/21. Čakra nad ní má rychlostní poměr 55/34 a čakra pod ní - solární plexus - má poměr 21/13. V této chvíli není tato znalost pro nás podstatná, protože když se dostaneme do čtvrté dimenze, získáme v této problematice úplné poznání.
 
Šestnáctý dech: Výdech
 
Mysl: Při výdechu se okamžitě zvýší rychlost dvou skupin tetraedrů z jedné třetiny rychlosti světla na dvě třetiny rychlosti světla. Když se jejich rychlost přibližuje dvěma třetinám rychlosti světla, dojde k jistému jevu: Z osmi počátečních buněk těla (na úrovni kostrče) se rychle rozvine plochý disk o průměru přibližně 17 m (55 stop). A energetická koule obepínající dvě dvojice tetraedrů spolu s diskem vytvoří kolem těla útvar podobný létajícímu talíři. Tato energetická matrice (forma) se nazývá Mer-Ka-Ba. Toto pole však není stabilní. Pokud ho budete v této fázi schopni vidět nebo cítit tak zjistíte, že je nestabilní. Bude pomalu kolísat. Proto je nutné zrychlit ho sedmnáctým dechem.
 
Dech: Totéž jako při patnáctém dechu. Vytvořte malý otvor mezi rty a vyfukujte vzduch. Právě v této fázi se zvyšuje rychlost. Když budete cítit, že se zvyšuje rychlost, tak silně vyfoukněte všechen vzduch. To způsobí, že Mer-Ka-Ba získá vyšší rychlost a ustálí se ve stabilní poloze.
 
Sedmnáctý dech: Nádech
 
Srdce: Pamatujte si, že během celé této meditace musíte cítit bezpodmínečnou lásku, protože jinak nedosáhnete žádné výsledky.
 
Mysl: Při nádechu si řekněte sami pro sebe kód "devět desetin rychlosti světla". Řekne to vaší mysli aby zvýšila rychlost Mer-Ka-Ba na devět desetin rychlosti světla, která stabilizuje rotující energetické pole. Způsobí to však i něco jiného. Vesmír třetí dimenze, ve kterém žijeme, je naladěn na devět desetin rychlosti světla. Všechny elektrony vašeho těla obíhají kolem atomů rychlostí rovnou devíti desetin rychlosti světla. Proto je zvolena právě tato rychlost. Umožní vám to pochopit Mer-Ka-Ba a pracovat s ním v této třetí dimenzi aniž byste museli mít zkušenosti ze čtvrté, nebo vyšších dimenzí. Je to velmi důležité v začátcích. [Čtěte Aktualizaci 12.]
 
Aktualizácia 12: Mnoho učiteľov z celého sveta sa rozhodlo učiť ľudí roztáčať Mer-Ka-Ba na rýchlosť vyššiu ako je rýchlosť svetla. Je to ich rozhodnutie, ale podľa mňa je to mimoriadne nebezpečné. Vyššie ja to vo väčšine prípadov nedovolí, ani ak si to títo ľudia prikážu. Ak by sa Mer-Ka-Ba určitej osoby naozaj otáčalo rýchlejšie ako rýchlosťou svetla, tak táto osoba by bola v tomto svete neviditeľná a existovala by niekde inde vo vesmíre. Už by nemohla viac žiť na trojdimenzionálnej Zemi.
 
Príde čas keď to bude vhodné a nazýva sa to osemnásty dych. Budeme o ňom vravieť o chvíľu.
 
Dych: Hlboký a rytmický jogový dych.
 
Sedemnásty dych: Výdych
 
Myseľ: Rýchlosť sa zvyšuje na deväť desatín rýchlosti svetla a stabilizuje Mer-Ka-Ba.
 
Dych: Rovnako ako v pätnástom a šestnástom dychu. Perami vytvorte malý otvor a vyfukujte vzduch. Zároveň s tým ako budete cítiť zvyšovanie rýchlosti, silno vyfúknite vzduch. Teraz sa budete nachádzať v stabilnom Mer-Ka-Ba naladenom na tretiu dimenziu. S pomocou vášho vyššieho ja pochopíte čo to skutočne znamená.
 
Technicky vzaté, po ukončení dychového cvičenia môžete ihneď vstať a vrátiť sa do každodenného života. Ak tak učiníte, potom sa snažte zapamätať si dýchanie a tok energií vo vašom tele tak dlho ako je to len možné a zároveň si budete môcť uvedomiť, že život je meditácia s otvorenými očami.
 
Avšak bolo by užitočné ak by ste v meditácii zotrvali trocha dlhšie, povedzme pätnásť minút až jednu hodinu. Pokým sa nachádzate v tomto meditatívnom stave, tak sú vaše myšlienky a city významne zosilené. Je to príhodná doba na pozitívne afirmácie. Povedzte svojmu vyššiemu ja aby odhalilo možnosti tohto zvláštneho meditatívneho stavu. Podrobne sa tomu budeme venovať v kapitole o psychickej (mentálnej) energii.
 
Osemnásty dych
 
Tento mimoriadny dych tu nebude vyučovaný. Musíte ho obdržať od svojho vyššieho ja. Je to dych, ktorý vás dostane skrze rýchlosť svetla do štvrtej dimenzie (alebo vyššie, ak to vyššie ja nariadi). Zakladá sa na celočíselných zlomkoch, tak isto ako v hudbe. Zmiznete z tohto sveta a objavíte sa v inom svete, ktorý bude načas vaším novým domovom. Toto nie je koniec, ale začiatok stále sa rozširujúceho vedomia vracajúceho vás ku Zdroju. Žiadam vás aby ste s týmto dychom neexperimentovali. Môže to byť veľmi nebezpečné.
 
Vaše vyššie ja vám v príhodnej dobe umožní spomenúť si ako vykonávať tento dych. Neznepokojujte sa tým. Príde k tomu v správnom čase.
 
V súčasnosti je veľa takých ľudí, ktorí učia ako vykonávať tento osemnásty dych, zvlášť na Internete. Nemôžem vám prikázať čo máte robiť, ale buďte prosím opatrní. Mnohí z týchto učiteľov vravia, že vedia ako vás preniesť ta a späť na zem a že to aj dokážu urobiť. Ale zapamätajte si, že ak naozaj naberiete tento dych, už viac nebudete jestvovať v tejto dimenzii. Je veľmi nepravdepodobné že by ste dokázali ísť do vyššej dimenzie a vrátiť sa späť na Zem. Nie že by to nebolo možné, len je to prosto veľmi nepravdepodobné. Ak by ste skutočne zakúsili vyššie svety, nechceli by ste sa vrátiť späť. A tak buďte prosím opatrní. Ako som už povedal, v správnom čase si spomeniete čo robiť a to bez akejkoľvek vonkajšej pomoci.
 
Ďalšie informácie a problémy, s ktorými sa ľudia občas stretávajú
 
Pre uľahčenie sú v tejto kapitole uvedené všetky problémy a nesprávne výklady. Niektoré sa budú možno opakovať z predchádzajúcich častí a niektoré budú nové. Spomenuli sem už problém číslo jeden spojený s tvorbou ľudského Mer-Ka-Ba otáčaním mužského a ženského (slnečného a zemského) tetraédra opačnými smermi, namiesto otáčania slnečnej a zemskej tetraédrickej hviezdy (dvojice tetraédrov) opačnými smermi. Na tomto mieste si ešte raz preberieme túto aktualizáciu, pretože je veľmi dôležitá. Ďalej sú uvedené iné príbuzné problémy a informácie, ibaže používajú odlišné pojmy, na podporu vášho pochopenia.
 
1. Otáčanie tetraédrov, len horný a spodný
 
Toto je jedna z najväčších chýb akých sa ľudia dopúšťajú. Nemajú jasno v tom, že okolo tela skutočne existujú tri skupiny tetraédrov, ktoré sú usporiadané do tetraédrických hviezd. Títo ľudia otáčajú slnečný tetraéder proti smeru hodinových ručičiek a zemský tetraéder v smere hodinových ručičiek. Tento omyl nespôsobí žiadnu ujmu, ale zastaví ďalší duchovný rozvoj.
 
Tento typ Mer-Ka-Ba vás dostane na vyššiu harmonickú tretej dimenzie tejto planéty, ktorú po tisíce rokov používajú indiánski čarodejníci, čarodejnice a šamani na získanie moci a na liečenie. Používa sa dokonca aj vo vojnách. Ale nevedie nikam a určite vám neumožní vzostúpiť do vyšších svetov, do ktorých nás nesie Zem. Ak to tak robíte, začnite odznova a cvičte tak, ako je uvedené.
 
2. Tetraédre sú príliš malé, či príliš veľké, alebo jeden je väčší ako druhý
 
Keď občas ľudia skúmajú svoje tetraédre tak zistia, že sú príliš veľké, alebo príliš malé, alebo nie sú rovnako veľké. Tieto pokyny použite aj v prípade deformovaného, alebo nevyrovnaného poľa. Čo to znamená?
 
Vaše tetraédre sú presným meradlom rovnováhy polarít vo vašom tele. Prvá a zároveň hlavná polarita vo vašom tele pochádza od vašich rodičov. Slnečný tetraéder reprezentuje energie vášho otca, ktoré sú vám odovzdané pri počatí. V zemskom tetraédri sú energie vašej matky, ktoré sú vám tiež dané pri počatí. Ak prežívate nejakú traumu, ktorá má pôvod vo vašom detstve a súvisí s vašimi rodičmi, predovšetkým v období od počatia do troch rokov veku, vaše tetraédre budú odzrkadľovať túto traumu.
 
Napríklad ak vás otec zbil, alebo napadol tak, že vám to spôsobilo skutočný žiaľ, potom takmer určite sa váš slnečný tetraéder zmrští a bude menší ako je normálne. Ak sa to stane len raz, potom sa možno vráti na normálnu veľkosť, ak vás otec naozaj miluje. Ale v prípade, že toto napádanie pokračuje, slnečný tetraéder zostane deformovaný a menší ako je normálne, čo bude mať vplyv na dieťa po celý život, ibaže by sa nejakým spôsobom liečilo.
 
Tetraédre by mali mať rovnakú veľkosť a dĺžka každej hrany by sa mala rovnať dĺžke vašich rozpažených rúk. To je však zriedkavé. Takmer každá ľudská bytosť na Zemi prežila traumu v detstve, alebo neskôr. Čo môžeme robiť? Tu je nevyhnutná terapia, alebo liečenie emócií.
 
V dávnych školách, ako napríklad v Egypte, sa v škole mystérií vždy začínalo ženským aspektom, alebo aspektom pravej hemisféry (Ľavé Hórove oko - anglicky: the Left Eye of Horus). Tam študent začínal a po jeho emocionálnom vyliečení bol vyučovaný v aspekte ľavej hemisféry (Pravé Hórove oko - anglicky: the Right Eye of Horus). Tu, v spojených štátoch a v ostatných krajinách orientovaných na ľavú hemisféru, sme zaviedli najskôr štúdium orientované na ľavú hemisféru, pretože v týchto krajinách je náročné pochopiť ženskú cestu. V mnohých prípadoch túto cestu jednoducho odmietli. Preto sme zaviedli najskôr túto mužskú cestu, aby sme upútali ich pozornosť. Ale teraz sme si získali vašu pozornosť a vy začínate študovať túto cestu. Musím vám povedať, že teraz, alebo v určitom bode tejto cesty, musíte začať študovať ženskú cestu.
 
V prípade, že si skutočne želáte nájsť osvietenie na tomto svete, tak je vyliečenie emócií nevyhnutné. Niet inej cesty. Len čo začnete pátrať po vyšších svetoch a ak nemáte vyliečené emócie, tak sa váš postup v istom bode zastaví. Je mi ľúto, ale je to tak.
 
Dobrou správou je, že za ostatných sedemdesiat rokov boli značne zdokonalené postupy, ktoré majú ľuďom pomôcť vyliečiť emocionálne telo. Od dôb Freuda až doteraz, ľudstvo získalo obrovské znalosti v oblasti ľudských emócií. Wilhelm Reich bol hlavnou osobou, ktorá otvorila dvere k týmto úžasným poznatkom. Práve Reich si uvedomil, že ako deti sme uložili tieto bolestné emócie do svalov, nervového systému a do priestoru okolo svojich tiel a svetelného tela. A to všetko preto, lebo sme si neželali cítiť bolesť z určitého citového zážitku. My teraz už vieme, že to nie je len tak hocikde v našom svetelnom tele, ale konkrétne v našich tetraédroch.
 
Doktorka Ida P. Rolf zistila, že ak je táto emocionálna bolesť uložená v našich svaloch, potom sa môžeme k nej dostať a odňať ju. Tak sa zrodil Rolfing. Odvtedy sa vrátilo k tejto Reichovej myšlienke množstvo veľkých duší, ako napríklad Fritz Perl a Sandy Goodman, s príbuznými myšlienkami v gestalt terapii a psychodráme. Neskôr sa zrodila hypnoterapia, ktorá otvorila poznaniu ešte novšie dvere, vrátane našich minulých (a budúcich) životov a ich vplyvu na naše súčasné životy. Došlo k lepšiemu pochopeniu existencie entít alebo dysfunkčných duchov a energií, aké sa nájdu napríklad v čarodejníctve, voodoo a inde a bola vyvinutá jednoduchá metóda ich uvoľnenia.
 
Odporúčam vám, aby ste si dôverovali a uverili myšlienke, že do vášho života príde niekto, kto vám pomôže s vašou citovou nevyváženosťou (aj v prípade, že si ju ani neuvedomujete). Takmer vždy je nutná pomoc zvonku. My sami zvyčajne nie sme schopní vidieť vlastné problémy a práve preto je to oblasť ľudského života, kde pomoc je možná jedine zvonku.
 
Daná osoba môže úspešne pôsobiť cez Mer-Ka-Ba len ak je emocionálne harmonizovaná.
 
3. Ak nie je na správnom mieste disk rozpínajúci sa z Mer-Ka-Ba
 
Sedemnásť metrový (55 stopový) disk, ktorý sa rozpína z tela, pochádza z počiatočných ôsmich buniek a tento disk sa nachádza presne v tejto polohe. Prechádza cez oblasť hrádze (hrádza je úsek medzi análnym otvorom a odstupom mieška u muža alebo spojením pyskov ohanbia ženy) pri spodnej časti chrbtice. Je fixovaný na tomto mieste, alebo by aspoň mal byť.
 
Niekedy je ho možné pozorovať ako sa vynára z iných čakier, alebo iných miest na tele. Je veľmi dôležité pomocou mysle presunúť tento disk na správne miesto, pretože to zmení stav celého čakrového systému. Toto je jeden z omylov, ktoré dokážu skomoliť celý dojem z Mer-Ka-Ba, avšak ľahko sa napraví. Prosto "viďte" ako sa vracia na správne miesto a potom ho tam chvíľu držte, aby sa stabilizoval. Každý deň sa pri vykonávaní krokov meditácie Mer-Ka-Ba presvedčite či je tento disk na správnom mieste a zhruba za týždeň tam zostane.
 
4. Obrátené otáčanie poľa
 
Viaceré nesprávne pochopenia môžu spôsobiť opačný smer otáčania poľa Mer-Ka-Ba. Inými slovami, namiesto toho aby sa otáčali tetraédre mysle vľavo (z vnútra tela) pomernou rýchlosťou 34 a tetraédre emócií vpravo (z vnútra tela) pomernou rýchlosťou 21, pomer rýchlostí je obrátený. Máme na mysli to, že myseľ sa pohybuje rýchlosťou 21 a emócie rýchlosťou 34. Tento stav je veľmi nebezpečný a to bez ohľadu na to ako sa doň dostanete. Obrátené pole je antiživot. Ak by ste takéto otáčanie realizovali dostatočne dlho, takmer iste by to spôsobilo chorobu, alebo dokonca smrť.
 
Riešenie je prosté - len to napravte. Ale v prípade, že napravíte pole, potom na to aby ste vytvorili trvalé pole, tak je to akoby ste začali všetko od začiatku.
 
Aby bolo všetko úplne jasné - pretože to je mimoriadne dôležité - dáme vám ešte raz tieto pokyny: Pri pohľade z tela von a z určitého miesta pred telom, ktoré bude referenčným bodom, tetraéder mysle sa presunie vľavo 34 krát, pričom tetraéder emócií sa za tú istú dobu presunie vpravo 21 krát.
 
5. Vidieť sa v zoskupení malých tetraédrických hviezd pri pohľade z vonka pred telom a mimo tela
 
Ak sa vidíte v malej tetraédrickej hviezde v priestore pred vaším telom, tak to nevytvorí Mer-Ka-Ba. Vaša myseľ sa musí spojiť s reálnym energetickým poľom hviezdnych tetraédrov. Musíte sa vidieť v strede skutočného poľa, ktoré je okolo vášho tela. Toto pole môžete vidieť, alebo cítiť. Nie je dôležité či ho budete vidieť, alebo ho budete cítiť, pretože oba spôsoby spoja myseľ so svetelným telom.
 
Menej dôležité problémy a nesprávne výklady
 
6. Správne použite mudier
 
V priebehu prvých dvoch týždňov je veľmi dôležité bezchybné používanie mudier. Avšak len čo budú myseľ aj telo vedieť čo zamýšľate urobiť, potom môžete v mudrách poľaviť, alebo ich nemusíte používať vôbec. Telo musí vedieť, že sa pokúšate spojiť s určitým elektrickým systémom v ňom. Akonáhle telo vie, ktorý systém to je, tak na to aby sa doňho dostalo, stačí len váš zámer. Je to niečo podobné ako ísť na bicykli. Najskôr sa musíte sústrediť na udržanie rovnováhy. Len čo telo vie ako udržať túto rovnováhu, už nie je potrebná vaša pozornosť. Deje sa to automaticky.
 
7. Vyfukovanie - desiaty, pätnásty, šestnásty a sedemnásty dych
 
Ide o niečo podobné ako v bode číslo 6. Vyfukovanie je veľmi dôležité počas prvých dvoch týždňov, ale potom je možné robiť ho veľmi zľahka, alebo vôbec. Len čo myseľ a telo pochopia o čo ide, budú vykonávať túto činnosť len na základe zámeru.
 
8. Farby
 
Žiadame vás aby ste počas prvých dvoch týždňov až mesiaca používali farbu blesku v tetraédroch a v dýchacej trubici. Mnohí z vás môžu zistiť, alebo ste už zistili, že vo vašich zážitkoch s Mer-Ka-Ba sa objavujú farby, ale nie ste si istí či je to správne.
 
Žiadame vás o používanie farby blesku, pretože taká je najrýdzejšia podstata a farba čistej prány. Ale mnohí ľudia zistia, že nemôžu zabrániť farbe aby vstúpila do ich Mer-Ka-Ba. Farbou sa zaplnia najskôr tetraédre a nakoniec celé Mer-Ka-Ba. Nie je to nesprávne, ale normálne.
 
Žiadame vás aby ste zhruba po mesiaci dovolili farbe vojsť do vášho Mer-Ka-Ba bez vašej vôle. Inými slovami, dovoľte nech sa stane čokoľvek. Keď sa začnú objavovať tieto farby, tak preciťujte čo sa deje vo vašom tele. Pozorujte v mysli či sa začínajú objavovať obrazy. Tieto farby a obrazy predstavujú komunikáciu zo strany vášho vyššieho ja. Je to začiatok priamej komunikácie a spája so zvyškom života.
 
9. Ostatné zmysly
 
Aby bolo jasno, vaša Mer-Ka-Ba nezačne pôsobiť len na farbu či zrak, ale na všetkých päť ľudských zmyslov (prípadne aj na také zmysly ktoré si zatiaľ ani nemusíte uvedomovať). Nebojte sa, len sa uvoľnite a nechajte tomu voľný priebeh. Je to celkom zdravé.
 
Okrem farieb a obrazov možno začnete počuť zvuky, hlasy, alebo dokonca hudbu či tóny. Môžete cítiť vône, dotyky alebo city nejakého človeka a dokonca môžete cítiť chute v ústach. Možno začnete vidieť novým a neočakávaným spôsobom, ktorý bude pôsobiť dojmom akoby to neprichádzalo z vašich očí. Prebúdzate sa do života! Zabávajte sa, pretože sa začína vynárať nový svet a vy ste dieťa.
 
10. Pocity a city
 
Pocity a city hrajú v zážitkoch s Mer-Ka-Ba významnú úlohu. Mer-Ka-Ba privádza do života ženské emocionálne telo a nielen mužské poznanie ako ho vytvoriť. Aby ste začali rozumieť o čo ide, preštudujte si model dýchania pre vstup do hviezdnej brány uvedený v Aktualizácii 5 a žite ho vo vašom Mer-Ka-Ba. Viete o tom, že existuje veľa iných modelov pre vstup do hviezdnej brány, ale všetky ktoré poznám zahŕňajú lásku a pravdu. Poznáte tieto informácie. Keď budete žiť a cítiť ako sa s vaším Mer-Ka-Ba spájajú pocity a city, tak si spomeniete. Experimentujte.
 
11. Sexuálna energia
 
Sexuálna energia je základom Mer-Ka-Ba na tejto úrovni a v ľudskom vedomí. V tejto dobe by bolo príliš komplikované odovzdávať úplné poznanie egyptskej tantry. Jediný aspekt egyptskej tantry, ktorý je potrebné pochopiť sa nazýva ankhing a je opísaný v kapitole 12. Ak už nepoužívate sexuálnu energiu, nevenujte kapitole o ankhingu pozornosť a pokračujte ďalej.
 
Ankhing
 
Egypťania prišli na to, že ak sa pri orgazme dovolí sexuálnej energii opustiť hornú, alebo spodnú časť chrbtice, táto energia sa stratí. Ale ak sa sexuálna energia vedie vedome do kanála v tvare ankhu a vráti sa späť do chrbtice, pričom začne rezonovať a vibrovať, žiadna životná energia sa nestratí. Zo skúseností vyplýva, že táto energia vzrastie. Nižšie sú uvedené pokyny ako vykonávať ankhing pri orgazme. Čo robíte pred orgazmom je na vás. Nie som tu na to, aby som vás súdil - a určite by to neurobili ani Egypťania.
 
1. Len čo zacítite nárast sexuálnej energie cez chrbticu smerom hore, nadýchnite sa veľmi hlbokým dychom, pričom naplníte pľúca vzduchom asi na 90 percent. Potom zadržte dych.
 
2. Nechajte sexuálnu energiu orgazmu ísť hore chrbticou, ale v okamihu keď dosiahne piatu čakru, musíte silou vôle obrátiť prúd sexuálnej energie o 90 stupňov, von z chrbta tela. Energia bude potom automaticky prúdiť trubicou v tvare ankhu. Pomaly sa bude otáčať až po ôsmu, alebo trinástu čakru vo vzdialenosti jednej ruky nad hlavou a kolmo ku zvislej osi. Potom sa bude ďalej zatáčať až kým sa nevráti do piatej čakry. Energia, ktorá sa približuje ku miestu svojho vzniku, sa často spomalí. Ak dokážete túto energiu vidieť, stáva sa z nej ostrý hrot. Keď sa spredu približuje k piatej čakre, tak sa jej spojenie s touto čakrou niekedy prejaví silným úderom (zatrasením). Ku všetkému tomuto dôjde kým zadržiavate dych.
 
3. V okamihu keď sa sexuálna energia znova spája so svojím zdrojom, naplno sa nadýchnite. Dosiaľ ste mali pľúca naplnené vzduchom na 90 percent, avšak teraz ich naplňte tak ako je to len možné.
 
4. Teraz veľmi, veľmi pomaly vydýchnite. Sexuálna energia bude prúdiť kanálom ankhu počas celého výdychu. Po úplnom výdychu dýchajte ďalej veľmi pomaly a s určitou obmenou.
 
5. V tejto fáze pokračujte v hlbokom a úplnom dýchaní, ale okamžite viďte sexuálnu energiu ako pránu prichádzajúcu z dvoch pólov a stretávajúcu sa v piatej čakre, rovnako ako predtým. Uvedomujte si celé Mer-Ka-Ba a cíťte ako sa táto energia rozširuje do vášho svetelného tela a preniká ním. Dovoľte tejto energii dosiahnuť aj najhlbšie fyzické úrovne vášho organizmu, až do poslednej bunky. Cíťte ako sa všetky bunky začínajú obnovovať vplyvom tejto životnej energie. Cíťte ako táto úžasná energia obklopuje celú vašu bytosť a uzdravuje vaše telo, myseľ a srdce.
 
6. Pokračujte v hlbokom dychu, až pokým neucítite ako sa vaše telo uvoľňuje. Potom zvoľnite dych na normálnu úroveň.
 
7. Nato, ak je to možné, sa dokonale uvoľnite, alebo si dokonca na chvíľu zdriemnite.
 
Ak tento postup dodržiavate aspoň jeden týždeň, tak verím tomu, že to pochopíte. Ak to sústavne precvičujete, začne sa uzdravovať a posilňovať vaše mentálne, emocionálne a fyzické telo. Takisto to posilní vaše svetelné telo. Ak sa vám vyššie uvedený postup z nejakého dôvodu nepozdáva, tak ho nepoužívajte.