HARA LINIE

10.01.2012 19:16

 

HARA LINIE

 

NÁŠ ZÁMĚR A DIMENZE HARA

 

 

Tento text napsla autorka knihy Zjevení světla Barbara Ann Brenan pod vedením svého duchovního průvodce Heyoana. Já ho zde uvádím, protože ho považuji za velmi důležité.

 

 

Když se vám totiž podaří srovnat linii hara, sladili jste se se svým životním záměrem a cílem. Nemusíte dokonce ani přesně vědět, co to je, ale jste s ním sladěni a vaše cíle budou automaticky v souladu s vaším  životním záměrem, dokud udržíte toto sladění.

Obrazek

 Toto řekl Heyoan: "Hara existuje v dimenzi, která je hlubší než dimenze aurického pole. Existuje na úrovni záměru. Je to oblast síly ve fyzickém těle, ve které se nachází tan tien. To je bod, z jehož pomocí jste sestavili své fyzické tělo z maty Země. Drží vaše tělo ve fyzické podobě. Bez tohoto bodu byste neměli tělo. Když změníte tento jeden bod, změníte celé tělo. Tělo má formu želatiny, kterou držíte pohromadě díky němu. Tento bod je úplným středem."

 

 

 

V úrovni Hara se nalézají naše záměry, a je to základ, podle kterého se formuje naše fyzické tělo.

 

Úroveň hara se v každém okamžiku specifickým způsobem shoduje s našimi úmysly/záměry, právě tak, jako se aurické pole shoduje  s našimi myšlenkami a pocity.

 

 

 

Barevný obrázek  znázorňuje vyrovnanou úroveň hara u zdravého člověka. Skládá se ze tří hlavních bodů, které jsou spojeny čarou. Tuto čáru, která je podobná laserovému paprsku, nazýváme harickou linií.. Linie hara vychází z bodu, který je asi jeden metr nad hlavou a který nazýváme BOD INDIVIDUALIZACE. Podobá se malé nálevce, jejíž širší konec o průměru asi 8 mm míří dolů nad hlavu. Představuje naši první individuální existenci z prázdnoty neboli nezjeveného Božství. Naše přímé spojení s Bohem prochází tímto bodem.

 

 Linie hara pokračuje směrem dolů a prochází bodem v horní části hrudníku, pro který používáme název SÍDLO DUŠE. Není to srdeční čakra. Sídlo duše vypadá jako zdroj rozptýleného světla, které se šíří do všech stran. V tomto bodě jsou uloženy naše spirituální touhy, které nás vedou životem. Zde můžeme najít všechno: čím toužíme být,  co toužíme dělat nebo čím se toužíme stát., a to od nejmenších věcí nebo chvil v našem životě, až po celý rozsah života jako takového.

 

 Linie hara dále pokračuje směrem dolů a v podbřišku prochází bodem TAN TIEN. Tan tien se nachází asi 4 cm pod pupkem. Velikost je asi 4 cm v průměru a svoji velikost nemění. Vypadá jako prázdný gumový míček, protože má kolem sebe blánu. Tón tohoto bodu drží naše tělo ve fyzické podobě.Jeho zvuk je v harmonii se zvukem, které vydává roztavené jádro Země. Tento bod spojuje se zdrojem síly.

 

 Linie hara pokračuje dál směrem dolů z bodu Tan tien do STŘEDU ZEMĚ. Její pomocí jsme spojeni se Zemí a se zvukem, který zemské jádro vydává.

 

 

 

Zdravá linie hara je umístěna ve středu těla. Je rovná, dobře zformovaná, plná energii, pulzující a spojena se zemským jádrem. Všechny tři body na ní jsou v rovnováze, mají správný tvar a jsou pevně spojeny linií hara.

 

 

 

Zaměřených na svůj cíl a laděných se svým životním úkolem. Když je toto uspořádání udržováno, život dané osoby je holograficky pravdivý, jak v jednom okamžiku, tak po celé jeho trvání. Člověk je nejdřív postaven před malý úkol a ten je spojen s větším úkolem. Když má člověk v harmonii hara linii, je schopen vyřešit daný úkol ve chvíli, kdy je to vhodné, protože je ve spojení s veškerým časem a s celkovým životním úkolem.

 

 

 

Když je naše hara linie uspořádaná, jsme v souladu s celkem. Pokud je zdravá, budeme cítit hodně síly, naše osobnost bude integrovaná a náš životní  cíl nám bude jasný. Je to proto, že jsme v souladu s vesmírným cílem. Když prožíváme překrásné dny, ve kterých vše plyne bez zádrhelů, tak jak by mělo, má to tento důvod.

 

Přesně do takové míry, jak jste spojeni s vaší hara linií, tak jste spojení se svým cílem a pozitivním záměrem. Platí to i naopak.do jaké míry nejste se svou hara linií ve spojení, do takové míry setrváváte v negativním záměru.