Energetické obrazce Krystalů - 1 (Ledviny)

03.04.2012 20:29

 

JAK CVIČIT?

Když zahajujete léčení, uvědomte si, že Obrazec má tři barevné rámy, které odpovídají jednotlivým tělům 3JT (trojjedinné tělo)

a) červený vnější rám  odpovídá MET (materiálně éterickému tělu)

b) oranžový střední rám  odpovídá CET (citově emočnímu tělu)

c) žlutý vnitřní rám odpovídá DT (duševnímu tělu)

Touto vědomou korespondencí s příslušnými těli, si je aktivujete a obrazec působí na všechny tři úrovně najednou!!!

 

...nejprve se dívejte cca 30 až 60 sekund na příslušný obrazec krystalů jako souhrn nebo samostatně (viz PDF) a pak zavřete oči s neustálým udržování představy tohoto obrazce před sebou. Nalaďte se na tento obrazec a to tak, že budete vnímat co proudí do vás (orgánu či místa) z tohoto obrazce.  Tím, že věnujete svou pozornost určitému místu (orgánu), toto místo se prokrvuje ve zvýšené míře a zároveň přitahuje ve zvýšené míře k sobě tok příslušné energie použitého obrazce krystalu/krystalů. Díky tomuto obrazci , proudí a transformuje se příslušná energie z vyšších rovin do nižších rovin orgánu....

V tomto případě nejprve:

a )  do levé ledviny a pak do pravé ledviny pro muže. U žen je to obráceně.

Když přestane téci energie - záření do jedné ledviny, obraťe svou pozornost na druhou ledvinu.

b ) do meridianu ledvin a to na levé straně a pak na pravé straně 

průběhu této energetické dráhy (viz obrázek)

 

Obrazec/Obrazce najdete zde: Léčivé Krystaly - Ledviny.pdf (508,4 kB)

Níže v textu jsou vhodné věty pro autosugesci, které lze využít a použít po naplnění příslušné energie do orgánu (místa) se kterým konkrétně cvičíme...!!!

 

 

Meridián Ledvin (Kidney): charakteristika + autosugesce

 

zde si představte dráhu,naplňte ji světlem a láskou,nebo léčivou radiací skrze krystal

šipka ukazuje poč. dráhy

  

 

 

 

Obecná charakteristika- Jinová dráha,probíhající vzestupně od nohy k hrudi

Orgány a okrsky pod jejím vlivem- plíce vnitřní orgány,urogenitální orgány, hrdlo, dolní končetiny.

Patologické příznaky a onemocnění- Otoky dolních končetin při křečových žilách a jejích komplikací, plynatost, průjem, zácpa,obecně poruchy zažívání,motorické poruchy a svalové atrofie dolních končetin, bolesti v oblasti průběhu dráhy.

Maximální čas- 17-19 hod

povrchové tkáně-kosti

 

Autosugesce

1.svým pocitům nechávám volný průběh                              

2.ode dneška pláču jen slzy radosti

                              3.odpoutávám se od starého a vítám nové

                              4.z každé zkušenosti pro mne vzejde jen dobro

                              5.měním se,mám se rád a akceptuji se