Démonický Saturn.

26.04.2016 13:42
Saturn bol počas našej histórie centrom pozornosti tajných spoločností a elity a stále je. Množstvo odkazov na uctievanie Saturnu je nesmierne.

V predošlých článkoch hovorím o archontoch a pánovi demiurgovi, ktorý riadi náš svet pomocou pokrvných línií. Tento článok na tie predchádzajúce nadväzuje a pojednáva o mocnosti zvanej Saturn, ktorá nám vládne, ale dopĺňa aj témy, ktoré riešim v predchádzajúcich článkoch.

Saturn

Démonický Saturn.

 

V 50-tych rokoch 20. storočia prišiel bádateľ Immanuel Velikovsky s teóriou, že nedávno došlo k zvratu v našej sústave. Bol masívne zosmiešnený vedeckou komunitou. Napísal o tejto katastrofe knihy, ktoré mal problém vydať, pretože mu v tom mnohí bránili. Postupne a pomaly sa ukazujú byť jeho teórie správne. Tieto veci sa elita snažila zosmiešniť a zabrániť ich širšej publikácii.

Immanuel Velikovsky

Immanuel Velikovsky.

 

Pred pár tisícami rokov došlo podľa v našej slnečnej sústave k veľkej kataklizme. Jupiter a Saturn boli kedysi žiariace hviezdy. Saturn bol dobre viditeľný zo Zeme a bol primárnym zdrojom svetla. Bol bližšie k Zemi ako je dnes. Zrážka Jupitera a Saturnu vyvolala veľkú explóziu, pri ktorej bola vymrštená Venuša spolu s ďalšími štyrmi planétami. To spôsobilo katastrofu na Marse a na Zemi. Saturn bol kedysi väčší ako Jupiter, ale keď sa zrazil s Jupiterom, stal sa nestabilným a explodoval. Z gréckej mytológie vieme, že Kronos (Saturn) pohltil jeho päť detí (to je tých päť planét, ktoré pohltil výbuch alebo žiara Saturnu). Jupiter je boh-syn, ktorý napadol svojho otca Saturna. Keď sa tieto dve hviezdy zrazili, bolo možné vidieť na oblohe mocný ohnivý blesk.

Zrážka

Zrážka Jupitera so Saturnom.

 

Pri explózii Saturnu vznikol pás tvorený prstencami. Prsteň je symbolom Saturnu a má pôvod v pohanských sviatkoch alebo ešte v hlbšej histórii.

Ring

Prsteň z filmu Lord Of The Rings je saturnovským prsteňcom, ktorý všetkým vládne.

 

V tejto vojne "bohov" Saturn vymrštil viac ako šesťdesiat telies a najviac devastujúcim z nich bola Venuša. Venuša zasiahla atmosféru Marsu a údolie zvané Valles Marineris bolo výsledkom tejto zrážky. Venuša aj Mars sa dostali dosť blízko k Zemi a to spôsobilo katastrofy a potopu na Zemi. Zem bola zasiahnutá asteroidmi vzniknutými vesmírnou kataklizmou. Medzi Marsom a Jupiterom sa nachádza pás asteroidov a to sú zrejme pozostatky nejakej planéty, ktorá bola pri kataklizme zničená.

Takže myšlienky v Biblii ako napr. 'Boh poslal na Zem potopu' vlastne znamenajú, že boh Saturn poslal Venušu cez solárny systém ku Zemi, ktorá ju spôsobila. Biblický Boh nie je nik iný ako Saturn.

Potopa

Veľká (biblická) potopa.

 

Bádateľ David Icke vraví, že pri katastrofe došlo k veľkému rozrušeniu na úrovni vlnových dĺžok tejto reality. Došlo k rozrušeniu elektromagnetických síl, ktoré držia planéty na stabilných obežných dráhach. Mnohé z planét sa posunuli na iné miesto, než na akom boli predtým. Saturn je trpasličia hviezda, rovnako ako Jupiter. Obe vyzerajú ako pevné planéty, ale nie sú.

Archonti a ich pokrvné línie sa nachádzali počas skazy na Zemi. V tej dobe prebiehali na Zemi vojny o kontrolu a moc.

Archont
Archontické bytosti sú symbolicky popisované ako ohnivé netvory - to preto, pretože oheň symbolizuje astrálne svetlo. Viac o archontoch (reptiliánoch, Anunnaki...) v článku "Archonti v popkultúre".

 

Táto udalosť je spomínaná asi v každej starovekej kultúre, v starovekých záznamoch, legendách a náboženských prameňoch. Snáď všetky praveké národy a kmene zmieňujú v legendách po celom svete rovnakú skazu, a to katastrofu spojenú s ohňom, ľadom, zemetrasením, prepadnutím sa zeme pod hladinu. Ku kataklizme sa vyjadruje aj básnik Ovídius a filozof Platón. Vplyvom katastrofy došlo k zmene sklonu zemskej osi, k zmene obežnej dráhy Zeme, dĺžky dňa a k zmene striedania ročných období. Slnko kedysi vychádzalo na západe a zapadalo na východe. Počet dní v mesiaci sa tiež zmenil. Lesy horeli, z neba padali kamene, prach, oheň a popol, hory sa tavili ako vosk, láva vytekala z popraskanej zemi, moria vreli, zem sa otriasala a ničila mestá, ľudia hľadali útočištia v jaskyniach a v horách, oceány sa dvíhali a zaplavovali zem, vznikli nové ostrovy a iné sa potopili, zmenilo sa podnebie, narušil sa kalendár, objavila sa nová Polárka atď. Potopila sa Atlantída a Lemúria, ktoré sú popisované v starovekých príbehoch. V Tichom a Atlantickom oceáne sa nachádzajú po celom svete neuveriteľné stavby a mestá, ktoré boli predtým nad morskou hladinou.

Zábery

Nálezy stavieb a objektov na dne oceánov.

 

V Arktíde a na Antarktíde bolo kedysi teplé podnebie, na Sahare bolo more, v Severnom mori sú pod vodou dôkazy, že tam kedysi rástli lesy a Himaláje boli kedysi pod vodou a boli v nich nájdené pozostatky morských živočíchov. Na Sibíri našli zmrazených mamutov a byvolov. Niektoré majú očné buľvy stále v očných jamkách a nestrávenú rastlinnú potravu v žalúdku či v ústach. Blízko Los Angeles v Kalifornii boli nájdené stovky šavľozubých tigrov, koní, tiav, mamutov, mastodontov, bizónov a pávov, ktoré zahynuli pri náhlej katastrofe. V kopcoch pri Montreale, New Hampshire a Michigene boli päť až šesť stôp nad morskou hladinou nájdené kosti veľrýb.

Mamut

Zmrazený mamut nájdený v dnešnom arktickom podnebí.

 

Vplyvom náhlej katastrofy sa všetko zmenilo. Nastal reštart spoločnosti. Po potope vznikli veľmi vyspelé civilizácie v Sumeri, v Egypte či Indii. To preto, lebo si zachovali znalosti, ktoré využívali pred katastrofou.

Horovo oko

Egyptské školy mystérií si uchovávali tajné znalosti, ktoré predávali svojim nástupcom. Poznali napríklad tajomstvo Hórovho oka (na obrázku v strede).

 

Základnou konštrukciou tohto vesmíru je informácia vo forme vlnovej dĺžky. Veľká kozmická katastrofa, ktorá bola narušením tejto úrovne, sa potom prejaví v holografickej realite ako veľké rozrušenie. Za týmto rozrušením stoji archontická sila. Vďaka tomu sa rozrušilo ľudské vnímanie, pretože myseľ pracuje na vlnovej úrovni. Ľudstvo tak prešlo z otvorenej, vedomej a výnimočnej spoločnosti na kontrolovanú spoločnosť s rozrušeným vnímaním. Oficiálne teórie spojené s vývinom človeka z opice a s darwinizmom sú viac-menej nezmysel (Charles Darwin a jeho predkovia boli členmi tajnej spoločnosti Lunárny spolok, cez ktorý ich elita usmerňovala a tak sa darwinizmus dodnes berie ako oficiálna dogma). Došlo aj k rozrušeniu čakier, najmä srdečnej čakry. Tieto bytosti nás energetickou manipuláciou odpojili od srdečnej čakry a manipulujú našimi dvoma nižšími spodnými čakrami. Parazitujú na nás energeticky. Sme odpojení od vyššej úrovne vedomia. Naša realita bola pozmenená, unesená, a stále viac je zatvorené spojenie medzi nami a vyšším vedomím a my sa stávame spoločnosťou zameranou čisto na päť zmyslov. Sme uväznení v úzkom frekvenčnom pásme, ktoré nazývame viditeľným svetlom. Archonti operujú za hranicami nami viditeľného svetla. Náš svet je len holografická ilúzia. Pevnosť je ilúziou. Veda to môže potvrdiť.

Zrážka

Zrážka Jupitera so Saturnom, blesk a veľké vlnové rozrušenie.

 

Veľkú katastrofu prežili okrem 'bežných' ľudí aj archontické pokrvné línie. Tieto zastupujú archontov, ktorí stoja za oponou ľudskej spoločnosti v našom viditeľnom spektre a manipulujú našim svetom. Z vibračných a atmosférických dôvodov majú archonti problém prežívať v našom svete, keďže sú z inej dimenzie, preto ich tu pokrvné línie zastupujú na Zemi v našej realite.

Bloodlines

Toto sú pokrvné línie, ktoré riadia svet - Rothschildovci, pani Clintonová, pán Obama, pán Bush, pán Rockefeller, kráľovná Alžbeta II., Henry Kissinger, princ Philip atď.

 

Pokrvné línie sa snažia o globalizáciu sveta. To znamená, že ide o centralizáciu moci v každej oblasti našich životov tak, aby malá skupina elity mohla kontrolovať populáciu. Tento proces sa stále urýchľuje. Máme tu organizácie ako NATO, OSN, WHO, WTO, EÚ a podobne - to sú organizácie týchto pokrvných línií, ktoré im slúžia na centralizáciu moci.

Globalisation

Veľké nadnárodné elitné korporácie sú pevnou súčasťou globalizácie sveta.

 

Pokrvné línie sú posadnuté a riadené archontami. Myslia, vnímajú a chovajú sa tak, ako chcú tieto bytosti. Ich vibračná kompatibilita v holografickej úrovni je blízka týmto bytostiam, preto schopnosť posadnúť ich telá, ovplyvňovať ich a diktovať im vnímanie a chovanie je oveľa silnejšie ako pri bežnej populácii, kde táto kompatibilita nie je veľká. Posadnutie je pradávnym motívom známym vo svete. Členovia línií sú schopní zmeniť svoju formu (tzv. shape-shifting) - to nie je zmena fyzickej formy, ale zmena v poli informačných vlnových dĺžok, čo mozog dekóduje ako holografickú zmenu. My ich vnímame ako ľudí, ale keby sme mohli vidieť hlbšie do energetického poľa, videli by sme niečo, čo nie je ľudské. Zmeny foriem sú typickým starovekým námetom, pretože sa o tom vedelo. Majú aj silno vyvinutý reptiliánsky mozog, pomocou ktorého sú kontrolovaní.

Reptilians

Na jednej strane majú pokrvné línie ľudskú formu, na druhej netvorskú.

 

A tu máme jedno z tajomstiev vyššie spomínaného Hórovho oka:

Horus Eye

Tretie oko v našom mozgu je staroveké egyptské Hórovo oko a s tým súvisí aj náš reptiliánsky mozog, ktorý vznikol zrejme genetickým zásahom. Ten slúži na kontrolu vnímania a chovania. Energetické centrum 'tretie oko' je potlačené.

 

Globálna agenda, ktorú tieto pokrvné línie uplatňujú, nie je o tom, čo je najlepšie pre ľudí, ale čo je najlepšie pre kontrolu ľudí.

Illuminati

Po veľkej katastrofe sa mnoho pokrvných línií usadilo v Egypte a v Sumeri. Odtiaľto sa rozsiali do celého sveta. Na mnohých doštičkách nájdených pod Irakom sa hovorí o bytostiach krížiacich sa s ľuďmi a vytvárajúcich kráľovské pokrvné línie. Tieto línie sa presunuli do severnej Európy. Založili Rím a krížili sa ďalej s inými pokrvnými líniami v Európe. Vytvorili európsku kráľovskú rodinu.

Mapa

Mapa - expanzia pokrvných línií naprieč svetom.

 

Pokrvné línie vytvárali kolónie, ktoré boli riadené tajnými spoločnosťami, ktoré oni založili. Tieto tajné spoločnosti riadené členmi pokrvných línií vládnu dodnes a ovládajú celé svetové dianie. To je tzv. neviditeľná vláda, ktorá stojí aj za oficiálnymi vládami. A riadia svet aj pomocou globálnych korporácií - medzi tie patria napr. McDonald's, Sony, Monsanto, Mercedes, Samsung, Disney, Warner Brothers, Viacom, Mastercard, Chevron atď.

Firmy

Tu sú niektoré megakorporácie riadené pokrvnými líniami.

 

Ohľadom svetových bankárov švajčiarsky bankár Josef Ackermann povedal ruskému magazínu NoviDen v roku 2011:"Títo ľudia sú skorumpovaní. Majú natoľko nemocnú myseľ, že sú plní nemravností a tieto nemravnosti sú skrývané na ich príkaz. Mnoho z nich sú satanisti. Keď idete do niektorých bánk, môžete vidieť satanistické symboly ako sú v Rothschildovskej banke v Zürichu. Títo ľudia sú ovládaní pomocou vydierania kvôli ich slabostiam. Musia poslúchať príkazy, inak budú odhalení, zničení alebo aj zabití."

Pokrvné línie sú satanistické, pretože satanizmus je o uctievaní a vyvolávaní archontických bytostí a o ich krátkom vstupe do našej dimenzie. Satanizmus nie je fenomén dvadsiateho storočia, Antona LaVeya a black metalu. Pri vyvolávaní archontov obetúvajú ľudí a deti, pijú ľudskú krv, znásilňujú obeti, dodržiavajú určité rituálne okultné pravidlá vytvárajúce požadovanú energetickú úroveň. Rituály sa robia tajne. Týchto rituálov sa zúčastňujú okrem pokrvných línií aj iné vysoko postavené a vážené osobnosti. Rady satanistov sú podľa Davida Berkowitza, sériového vraha, ktorý vraždil na príkazy satanského kultu, ktorý mu všetko pripravil a on to iba vykonal, zastúpené napríklad doktormi, obchodníkmi, právnikmi, hercami, spevákmi či politikmi. Berkowitz povedal, že"nie sú nedbalou skupinou, ktorá by urobila chyby; sú to tajnostkári a sú navzájom spojení spoločnou potrebou napáchať škody v spoločnosti."Rituálny sex je súčasťou týchto obradov najmä kvôli energii, ktorá pri ňom vzniká.

Ritual

Vo filme Eyes Wide Shut od insidera Stanleyho Kubricka vidíme satanistický rituál spojený so sexom, na ktorom sa zúčastnili vysoko postavené osobnosti, ako to naznačil na konci filmu Harfordov priateľ Viktor.

 

Ohľadom ľudských obetí britský mág Aleister Crowley povedal:"Krvavá obeť bola už od nepamäti najviac zvažovanou časťou mágie."V teórii krvavej obeti"je skryté tajomstvo. Krv je hlavným nositeľom životnej sily."Crowley hovorí, že"do teórií starých mágov bolo zahrnuté presvedčenie, že každá živá bytosť je zásobárňou energie. V okamihu smrti sa táto energia náhle uvoľňuje. Pre najvyššiu spirituálnu prácu je treba voliť obete s najvyššou a najčistejšou silou. Dokonale nevinný chlapec s vysokou inteligenciou je najuspokojivejšou a najvhodnejšou obeťou."Určite túto myšlienku nemyslel iba symbolicky, ako to vravel.
Arizona Wilder, preživšia obeť vládnej myšlienkovej kontroly, riadila satanské rituály pre Tonyho Blaira, Georgea Busha, Hillary Clintonovú či Henryho Kissingera. Obetúvali deti v mnohých rituálnych centrách ako napr. Balmoral Castle v Škótsku. Dochádzalo tu pritom k nasávaniu energie týmito pokrvnými líniami.

Prečo sa ľudstvo nechá tak ľahko ovládať? Preto, lebo ľudia milujú svoje otroctvo. Síce nevidia mreže, ale ani ich nechcú vidieť. Ak im niekto predloží iný pohľad na svet ako je ten, ktorý prezentuje systém, bezmyšlienkovite ho vysmejú a odmietnu to ako nezmysel bez toho, aby sa nad tým zamysleli. Sú tak zmanipulovaní, že úplne a väčšina aj nenávratne uverila podvodu a lži, ktoré sa do ľudstva vryli za tých pár tisíc rokov. Ľudstvo dosiahlo takmer vrchol imbecility. Skvele to vystihol Morfeus vo filme Matrix:

Matrix

 

Môj kamarát Gérard nedávno vyjadril názor, s ktorým sa stotožňujem, preto som si ho dovolil s jeho súhlasom zdieľať v tomto článku:

Gérard
 

Stručne k symbolike tajných spoločností ovládaných pokrvnými líniami. Symboly sú všade okolo nás. Ovládajú svet, ako to povedal filozof Konfucius. V základnom stave je symbol vibrujúce informačné pole. My ho vnímame v holografickom svete. Symbol predáva do mozgu informáciu pomocou očí. Vnímame ho skôr podprahovo, nevedome. Symboly teda vkladajú informačné pole a vibračné stavy do ľudského podvedomia, čo potom ovplyvňuje vedomé vnímanie a chovanie. Symbol vždy niečo reprezentuje a keď sa na neho zameriate, energeticky sa s tým spojíte. Pretože symbol a aj to, čo symbol zastupuje, má rovnaké frekvenčné pole. Preto je symbolizmus jedným z najsilnejších spôsobov, ktorým sme mentálne i emočne manipulovaní, programovaní a ovplyvňovaní.

Symbols

 

Energia prúdi tam, kam smeruje pozornosť. Sústredením sa na symboly tajných spoločností je naša energia "vysávaná", posilňuje matrix či akúsi falošnú realitu. Za symbolmi stoja archontické bytosti.

Symbols

 

Spoločným symbolom všetkých satanistických tajných spoločností je vševidiace oko. Oko súvisí so Saturnom, ako sa ukáže neskôr.

Eye

 

Artefakt 'pyramída s okom na vrchole' bola nájdená v Ekvádore asi v roku 1984 pri ťažbe zlata. Je tam trinásť úrovní a je to tisíce rokov staré. Pyramída s okom je hlavným symbolom tajnej spoločnosti Iluminátov.

Pyramid

 

Pyramídu s okom nájdeme na jednodolárovej bankovke, na množstve objektov, vo filmoch, hudobných klipoch, kombinovanú v rôznych ďalších symboloch.

Pyramids

Pyramída s okom na jednodolárovke, symbol MI5, budova MI6, na olympiáde ju stavali z kociek a mala aj tvar svetlometov, katolícky kostol v tvare pyramídy s okom, je zobrazená v animovanom seriály od Disneyho, Jay Z robí gesto napodobňujúce pyramídu s okom...

 

Movies

Pyramída a oko v iluminátskych  filmoch A Scanner Darkly (2006), The City Of Lost Children (1995) a Tomb Raider (2001).

 

Eyes

Veľké množstvo hollywoodskych filmov propaguje na obaloch symboliku oka.

 

Typickým spôsobom vyjadrovania v umení je zvýrazňovanie jedného oka. To predstavuje oddanosť umelcov tajným spoločnostiam, ktoré ich ovládajú, a je to aj symbolika MK Ultra programovania mysle.

Oči

Zakrývanie  jedného oka v umeleckej sfére - vidíme tu Lady Gagu, Nelly Furtado, Bona, Rihannu, Miley Cyrus, Emmu Watson, Jareda Leta, Eminema, Angelinu Jolie, Michaela Jacksona a mnohých ďalších.

 

Dve hlavné farby satanizmu z frekvenčných dôvodov sú čierna, ktorá pohlcuje svetlo na všetkých frekvenciách, a červená - je farba najdlhšej a najpomalšej frekvencie. Preto tieto farby dominujú v kráľovských rodinách spolu so zlatou farbou.

Farby

Červenú a čiernu farbu majú aj kráľovské stráže vo filme Star Wars (napravo).

 

Na kráľovskej svadbe princa Williama je obrátený pentakel na róbe vpravo.

BBC

Toto je zo záznamu BBC a ten pentakel nie je prácou Photoshopu.

 

Pochopenie tejto symboliky je dôležité v ďalšej časti článku.

Jadrom manipulácie ľudskej spoločnosti je Saturn. Výnimočné myšlienky k tejto téme priniesli ľudia ako David Talbott, Norman Bergrun, Fritz Springmeier či David Icke. David Icke, ktorý nadväzuje na Talbotta, spája jednotlivé body manipulácie vo svete a vytvára mozaiku, na čele ktorej vládne Saturn.

Saturn

Saturn ako ho vidíme my v našom svetelnom spektre.

 

Saturn je informačné pole, vedomie. Planéty aj hviezdy sú vedomia, entity, bytosti.

Starovekým symbolom Saturnu je kruh s bodkou uprostred. Tento znak býva väčšinou prezentovaný ako astrologický symbol Slnka, ale nie je to tak. Je to symbol Saturnu z doby, kedy bol ešte viditeľnou hviezdou.

Saturn

 

Takto to podľa amerického mytológa Davida Talbotta, ktorý vytvoril rekonštrukciu prastarej konštelácie, kedysi vyzeralo z pohľadu Zeme. Na obrázkoch máme Venušu a Mars v strede, za nimi je Saturn.

Saturn
 

V určitom bode došlo k enormnému nárastu úlomkov kvôli nestabilite a explózii Saturnu. To utvorilo žiarivý polmesiac, pretože to odrážalo svetlo v určitých častiach dňa. A ako sa Zem pohybovala po svojej osi, tak pri pohľadu zo Zeme sa zdalo, že sa ten polmesiac pohybuje kolom dokola.

Saturn

 

Každé umiestnenie polmesiaca má rôzny symbolizmus, ale hlavným v súvislosti so symbolizmom Saturnu má byť polmesiac umiestnený dole, pretože v priebehu dňa bol v tento moment polmesiac najžiarivejší.

Saturn

 

Tento symbolizmus nachádzame v celom starovekom svete.

Saturn

Saturn

Staroveké symbolické zobrazenie Saturnu.

 

Saturn

Saturn

Máme tu rohatých bohov, ktorí vznikli vďaka symbolike Saturnu. Rohy predstavujú polmesiac a disk predstavuje Saturn.

 

Bohovia Saturnu

Starovekí bohovia neboli bohmi dnešného Slnka, ale boli to bohovia Saturnu.

 

V okultizme bol Saturn známy ako Staré Slnko, Temné Slnko a Temný Pán. Pán prsteňov. Saturn bol tiež zobrazovaný ako oko.

Eye

Zobrazenie Saturnu ako oko v mormonskom chráme 'Salt Lake Temple'.

 

V Pánovi prsteňov máme Sauronovo vševidiace oko a polmesiac symbolizovaný rohmi.

Pán prsteňov

 

Vo filme The Beastmaster z roku 1982 máme prsteň a na ňom je oko.

Beastmaster

Prsteň s okom je symbolom Saturnu.

 

V islamskom svete máme hviezdu a polmesiac. Boh Sin (vľavo hore) mal tiež symboliku polmesiaca.

Islam

 

Boh Moloch je zobrazovaný ako býk. Medzi rohmi symbolizujúcimi polmesiac má žiarivú hviezdu - Saturn.

Moloch

 

Egyptský boh Horus bol zobrazovaný ako vták objímajúci oranžový disk - Saturn.

Horus

 

Symbolizmus Saturnu nájdeme na mnohých štátnych symboloch, symboloch organizácií, tajných spoločenstiev... Pretože uctievajú Saturn.

Organizácie

Horný rad zľava doprava: štátny znak USA, vzdušné sily, logo Windsorovcov, logo OSN.
Dolný rad zľava doprava: Eagle Of Rome, Knights of Malta, slobodomurárske logá.
Koruna na niektorých logách je symbolom pokrvných línií. Orol predstavuje ohnivého vtáka Fénixa.

 

S orlom sa spája zvláštne mystérium. Podľa výkladu čarodejníkov v Mexiku je Orol silou, ktorá vládne osudom všetkých živých bytostí. Čarodejníkom sa táto sila javí ako nezmerateľný čierny orol nekonečnej veľkosti v pozícii týčiaceho sa dravca. Orol požiera vedomie všetkých živých bytostí, ktoré okamih pred smrťou a presne v okamihu smrti prilieta k jeho zobáku. Skutoční čarodejníci dokážu Orlovi uniknúť a prejsť "bránou ku slobode".

Putin

Ruský prezident Vladimír Putin nariadil spustenie projektu "Dvojhlavý orol" za účelom zničenia ekonomík USA a EÚ. Ukončí tak vládu amerického doláru ako globálnej rezervnej meny, čo spôsobí kolaps ekonomík USA a EÚ. Nové zlaté mince budú razené s dvojhlavým orlom so štítom a korunou (na obrázku vľavo máme súčasný rubeľ) a tie sa stanú svetovou alternatívou k doláru a euru pri obchodovaní so zásobami energie. Ľudia na diskusiách alternatívnych médií sa tomu tešia a tlieskajú. Dvojhlavý orol je symbolom tajných spoločností a pokrvných archontických línií (obrázky vpravo). Zničenie ekonomík USA a EÚ je súčasťou globálnej agendy a plánovaný kolaps ekonomík vytvorí problém, na ktorý pokrvné línie čoskoro navrhnú riešenie. A tým bude postupné vytváranie bezhotovostnej svetovej meny, ktorá je jedným zo základných prvkov Nového Svetového Poriadku. Rusko s Čínou chcelo už dávnejšie menovú reformu zaviesť, ale Obama paradoxne povedal, že to má ešte čas. Tieto štáty idú spolu ruka v ruke. Rothschildovské centrálne banky sa nachádzajú aj v Rusku a Číne a diktujú ekonomikám týchto krajín svoje podmienky.

 

Firmy

Saturnovský symbol používa mnoho nadnárodných spoločností.

 

 Marlboro

 Chlast

 Tieto symboly máme už na všetkých možných konzumných produktoch, hlavne na krabičkách cigariet a fľašiach alkoholu. Máme tu polmesiac (zvieratá, klas atď.) a v strede symbolicky Saturn.

 

Symbolom Saturnu je aj kríž. Vidíme tu štyri zreteľné svetlá, známe ako štyri rohy, štyri rieky, štyri cesty. Štvorka je symbolom hmoty. Máme štyri elementy (ktorým vládne piaty – 'duch'), štyri svetové strany, štyri písmená Jehovy, štyri časti kabalistickej sfingy, štyroch jazdcov apokalypsy atď.
Mexický šaman Don Juan Matus jeho učnovi Carlosovi Castanedovi prezradil, že muž poznania má štyroch nepriateľov, ktorí poznanie strážia a oddeľujú slabých od silných.
Keď čarodejník skúma (vyššie spomenutého) Orla - silu vládnucu osudom všetkého živého, štyri záblesky svetla mu odhalia, čím Orol je. Prvý záblesk svetla pomôže čarodejníkovi uvidieť Orlove obrysy. Druhý záblesk odhalí vibrujúcu čierňavu. Pri treťom záblesku čarodejník uvidí neľudské, všeprenikajúce oko. Pri štvrtom, poslednom záblesku uvidí Orlovo konanie.

Kríž

Náboženstvá a cirkev používajú symboliku Saturnu, pretože sú vytvorené pokrvnými líniami archontov. Máme tu kríž na obradnom žezle Parlamentu Spojeného kráľovstva, na korune, na keltskom kríži, je tu Maltézsky kríž. Štyri svetlá vrhala na Zem v prastarých dobách v istom momente konštelácia Marsu, Venuše a Saturnu.

 

Horus

Horus vo svojej polmesačnej lodi.

 

Symbolom Saturnu je aj koza. Domom Saturnu je v astrológii Kozorožec. Preto býva Saturn zobrazovaný ako démon s telom človeka a kozy. Na obrázku je pohanský boh Pan.

Pan

 

Ďalšie symboly Saturnu:

Saturn

Baphomet dole je symbolom Saturnu. Beyonce má baphometský prsteň. Lady Gaga je oblečená ako Baphomet. Madonna tiež. Barónka Rothschildová má náhrdelník s tvarom Baphometa.

 

Námestie

Svätopeterské námestie reprezentuje Saturn. Máme tu štyri hlavné svetlá zo symboliky Saturnu.

 

Temple

V Grand Temple, Veľkej slobodomurárskej lóži v Anglicku, máme namaľované dva stĺpy predstavujúce polmesiac a máme tam kruh medzi nimi, ktorým je Saturn.

 

Numerologicky predstavuje Saturn číslo 8. Býva teda alegoricky zobrazovaný ako osemnohý pavúk. Amazonskí šamani tvrdia, že realitu vytvoril veľký pavúk. Na vystúpení Super Bowl má Madonna na pódiu okrídlený disk s pavúkom uprostred.

8

 

V okultizme máme tzv. 'magický štvorec Saturnu'. Každá planéta má svoj magický štvorec. Ak spočítame všetky čísla v každom riadku, stĺpci a uhlopriečkach, dostaneme 15. V numerológii sa číslice spočítavajú, takže dostaneme vždy 666.

Square

 

Ďalším typickým prvkom zobrazovania Saturnu sú čierne a biele štvorce, šachovnicový motív (sú to dva protiklady v rovnováhe, veľmi častý prvok u tajných spoločností, v podstate vyjadruje to isté čo hexagram). A šach má pôvod podľa Elifasa Léviho zrejme u kabalistických mágov. Tento šachovnicový prvok je možné nájsť v takmer každom hollywoodskom filme. Väčšinou to býva podlaha, ale niekedy je to šachovnica, vlajky, čiernobiele štvorce na taxíkoch a podobne.

Temple

Veľká slobodomurárska lóža Anglicka a šachovnicová podlaha.

 

Podlaha

Šachovnicová podlaha vo filme Mechanický pomaranč (1971) a na obale albumu od Michaela Jacksona.

 

Ak pospájame v magickom štvorci čísla čiarami od 1 do 9, dostaneme tzv. pečať Saturnu. Keď ju trochu pootočíme, dostaneme znak slobodomurárov (vpravo). Vidíme ju aj vo filmoch.

Pečať

Pečať Saturnu.

 

Pečať

Tu máme pečať Saturnu vo filme The Man Who Would Be King (1975), Flash Gordon (1980) a The Avengers (2012).

 

Tento symbol nás privádza k šesťcípej hviezde.

Hexagram

Slobodomurárska pečať vľavo, hexagram vpravo.

 

Dream Theater

Iné skupiny

Progmetalová hudobná skupina Dream Theater používa kráľovskú pečať (Saturnu) ako svoje logo, v booklete ich albumu Black Clouds&Silver Linings máme slobodomurársku pečať, na obale tohto albumu máme pyramídu s okom na maliarskom plátne a na obale ich albumu Train Of Thought máme vševidiace oko. Hudobná skupina The Myrrors si dala na obal svojho EP iluminátsku pyramídu s okom a krídlami, progmetalová skupina Orphaned Land tam má toho viac (hexagram, kríž, polmesiac) a slovenská grindcorová parta Embolism použila obrátenú pyramídu s okom na obal svojho najnovšieho albumu. Ide o propagáciu temného okultizmu alebo iba o vec módy? V súčasnosti sa tejto symbolike dostáva čoraz väčšia pozornosť a ľuďom je zámerne podsúvaná, pretože sa agenda stáva akceptovaným štandardom. Už aj mnohé mladé amatérske hudobné skupiny používajú hojne pyramídu s okom na svojich profiloch a obaloch nosičov, či už vedome, nevedome alebo zámerne s cieľom zapáčiť sa Iluminátom, o ktorých si myslia, že z nich urobia slávnych a bohatých umelcov.

 

Hexagram máme opäť znázornený na mnohých symboloch, napr. na vlajke Izraela, odznaku šerifa, v starovekých prameňoch.

Israel and Sheriff

Izraelská vlajka a šerifov odznak.

 

Anunnaki

Na tejto starovekej "Anunnaki" tabuľke je znázornený vľavo hore.

 

Religions

Hexagram vidíme na "duchovných" budovách a v náboženskej symbolike, pretože náboženstvá sú súčasťou archontickej agendy slúžiace na zotročenie mysle a uctievanie archontických síl. Hore: Židovská synagóga, yantra Satkona, hinduistická bohyňa Kálí, Šiva, Janardhana chrám, Hindu svätyňa v Kerele. Dole: Nepalese Pagoda, tibetská mandala, svätyňa Kathmandu v Nepáli, Shinto svätyňa v Japonsku, Ježiš v hexagrame, Aštar Šeran (manipulatívna New Age propaganda).

 

Hexagram

Ak pospájame na jednodolárovke určité body, dostaneme hexagram a slovo mason (murár, slobodomurár). Na jednodolárovej bankovke vidíme pyramídu - je to trojuholník s cípom smerom hore v hexagrame s oddeleným vrcholom. Hexagram je opäť znázornený vo veľkej lóži Anglicka a na rybej čapici pápeža.

 

Hexagram má šesť vrcholov, má šesť rovnostranných trojuholníkov a vo vnútri je šesťstranný hexagon. Saturn je v poradí šiestou "planétou" (alebo skôr telesom) vzdialenou od Slnka, Saturn-day (sobota) je šiestym dňom v týždni, šiestou čakrou v ľudskom tele je tretie oko. Ak si otvoríme tretie oko, rozvinieme si šiesty zmysel.

666

Hexagram a 666.

 

Hexagram je tvorený dvomi rovnostrannými prepletenými trojuholníkmi. Trojuholník s cípom smerom hore predstavuje mužskú energiu, trojuholník s cípom smerom dole ženskú energiu. Na nasledujúcom obrázku vidíme sochu slobody, bohyňu Hecaté a bohyňu Semiramis (použitú v logu spoločnosti Columbia Pictures), ktoré držia pochodeň s ohňom. Ženská postava je ženským prvkom. Oheň je mužským prvkom a je vyjadrený v okultizme trojuholníkom s cípom smerom hore. Takže tieto zobrazenia znamenajú to isté čo hexagram, ktorý nás privádza k Saturnu. Bohyne predstavujú aj 'planétu' Venušu v prastarej konštelácii.

Bohyne

 Socha slobody, Hecaté, Semiramis.

 

Panna Mária s malým Ježišom vyjadrujú to isté. Je to symbolika tajných spoločností. Prepojenie ženského a mužského prvku. Sú to všetko tie isté motívy, ktoré nás nakoniec dovedú vždy k Saturnu.

Panna Mária

 

Pohlavný styk je využívaný pokrvnými líniami pri satanistických rituáloch. Symbolicky totiž vyjadruje to isté čo hexagram - prepojenie mužskej a ženskej energie.

To isté čo hexagram alebo šachovnicový motív vyjadruje aj ázijský jin a jang. Biela farba je mužská energia, čierna farba je ženská energia.

Jin Jang

 

Výklad čarodejníkov, ktorý vysvetľuje šaman Don Juan Matus svojmu učňovi Carlosovi Castanedovi, hovorí, že existujú dve strany uvedomenia, dve súcna. Nazývajú satonalanagual. Tonal je všetko to, čo sa dá pomenovať, čo sa dá vymyslieť, vidieť, vnímať, cítiť atď. Je to všetko to, pre čo existuje slovo, čo sa dá vyjadriť. Nagual je tá časť, o ktorej nemôžeme vôbec pojednávať, ktorá sa nedá popísať, pomenovať, cítiť ani poznať. Tonal je akýmsi organizátorom sveta, zatiaľ čo v naguale je skutočná sila, ktorú čarodejníci vedia používať. Tonal je ako ostrov, zatiaľ čo nagual je ako oceán, ktorý ho obklopuje. U bežných ľudí prevládne tonal, ktorý sa namiesto ochrancu stane ich vládcom, a nagual je úplne zatienený, preto majú pocit, že im niečo chýba a vznikajú dvojice - protiklady. Oheň a voda, muž a žena, vzduch a zem, Boh a diabol, to sú všetko protiklady, ktoré sa týkajú iba tonalu či sveta - ostrova, ktorý sa dá popísať a vnímať. Ľudia si myslia, že im takto svet dáva zmysel, ale podľa čarodejníkov sa mýlia. Preto symboly ako hexagram, jin a jang a podobne vyjadrujú falošnú, tonalovú jednotu. Sú súčasťou iba tonalu a archonti to vedia. Podľa čarodejníkov je skutočnou dvojicou tonal a nagual.

Na severnom póle Saturnu sa odohráva trvalá búrka. Táto búrka vytvára v centre hexagon. Ide o frekvenčný stav. Toto objavila sonda Cassini.

Storm

Búrka na Saturne vytvára šesťuholníkový vzor. Dostaneme z toho hexagram.

 

Hexagon je z určitého uhľa pohľadu kocka. Kocka (hlavne čierna) je tiež symbolom Saturnu.

Hexagon

 

V Mandale stvorenia máme posvätnú geometriu, ktorá je základným programovacím jazykom vesmíru. Ja by som povedal, že skôr Saturnu. Kvet života je hexagon a je to z určitého hľadiska kocka. Kabalistický strom života, ktorý som spomínal v prvom článku "Svet nie je taký, aký sa zdá byť", je obsiahnutý v kvete života. Hexagram v Metatronovej kocke je tvorený trinástimi kruhmi kvetu života - máme trinásť úrovní na iluminátskej pyramíde.

Mandala

Zľava doprava: Kvet života (je tiež kocka), Strom života, Metatronova kocka.

 

Saturnovský kvet života použila metalcorová skupina Bring Me The Horizon na obal svojho albumu Sempiternal.

BMTH

Kockový (rozšírený) kvet života na Sempiternal. Spevák Oliver Sykes propaguje pyramídu s okom na svojom tričku a na koncerte robí pyramídové gesto. Táto čoraz populárnejšia skupina je majetkom Iluminátov.

 

Krúženie okolo čiernej kocky v Mekke je uctievanie a odovzdávanie energie Saturnu. V judaizme máme čiernu kocku na hlave Tefillin.

Kaaba a Tefillin

Kaaba a Tefillin.

 

Ďalej máme Šalamúnov chrám, ktorý mal pôvodne tvar kocky. Máme kocku na Wall Street a kocky na rôznych námestiach, používa ju spoločnosť Apple a pod.

Kocky

Zľava doprava: Šalamúnov chrám, kocka na Wall Street, ďalšie kocky na námestiach.

 

V TV seriáliPán času(anglicky Doctor Who) máme čierne kocky, ktoré sa zrazu objavili na Zemi. Študovali tajne ľudí, ktorí si na ne zvykli. Tieto kocky komunikovali medzi sebou. Potom keď bolo všetko pripravené, zaútočili na ľudstvo a to tak, že spôsobili srdcové problémy. Inak povedané, poškodili nám srdečnú čakru. Otvoril sa pritom vstup do inej dimenzie. Je to symbolické.

Vo filmeThe Avengers(2012) máme kocku, ktorá slúži na otváranie portálu do inej dimenzie, z ktorej priletia na Zem reptiliáni. V MK Ultra hororovej sérii s názvomKockamáme ľudské obete, ktoré sú uväznené v kockách, sú študované ich reakcie a schopnosti. Je tu aj odkaz na čipovanie, iné dimenzie, vládne styky s MK Ultra projektoma pod. V hororyHellraisermáme démonickú kocku spojenú s pekelnou dimenziou. Iluminátsky Hollywood vie, o čom to celé je.

Filmy

Pán času, The Avengers, Kocka, Hellraiser.

 

Vo filmeFantastic Planet(1973) vesmírni archontickí Drágovia zotročujúci ľudí komunikujú spolu cez veľkú kocku umiestnenú v kruhovom amfiteátri.

Fantastic Planet

Fantastic Planet.

 

Star Trekumáme postavu Borg (kyborg), ktorý lieta vo veľkej kozmickej kocke.

Borg

Borgova vesmírna loď v tvare kocky.

 

Alternatívny obal k Eminemovmu albumu Recovery (2010) zobrazuje slávneho zapredaného umelca Eminema uväzneného v kocke.

Eminem

 

Na stránke bandzone.cz bežala otravná reklama od Adidas, ktorá mala tvar kocky.

Adidas

 

Na stránke alternatívneho spravodajstva AC24 sa zobrazovala reklama na balík služieb Tatra Banky v tvare kocky - tzv. Tatra Personal.

Tatra Personal

 

VoFuturamemáme tzv. Madison Cube Garden (paródia na arénu Madison Square Garden v New Yorku).

Futurama - Madison Cube Garden

 

V blízkej budúcnosti elita chystá spustiť nový projekt s názvom "Outernet", ktorý má sprístupniť internet na celej Zemi. Vo vesmíre budú lietať satelity v tvare kocky. Je to súčasť programu sledovania ľudí a ovládania ľudskej mysle.

Outernet

Budúci Outernet.

 

Ak kocku rozložíme, dostaneme kríž, náboženský motív. Ježiš Kristus predstavuje v umeleckej symbolike pohlavne nejednoznačnú bytosť - má dlhé ženské vlasy a mužskú bradu. Dá sa k nemu výzorovo prirovnať spevácky zjav zvaný Conchita Wurst - napoly muž a napoly žena. Kríž rovnako ako kocka je symbolom hmotného sveta. Ježiš pribitý na kríž = človek zotročený v hmotnom svete?!

Kríž a kocka

 

Náboženskí vodcovia majú za hlavou svätožiar. Je to polmesiac nad Saturnom.

Vodcovia

Ježiš (so štyrmi svetlami za hlavou), panna Mária, Kršna, Aštar Šeran.

 

Planéta Venuša, ktorá sa nachádzala v prastarej planetárnej konštelácii pred Saturnom, bola podľa Immanuela Velikovského kométou. Bola považovaná aj za hviezdu. Venuša predstavuje pentagram - päťcípu hviezdu. Venuša bola považovaná za bohyňu krásy a lásky, ale keď dochádzalo k väčšej a väčšej nestabilite v konštelácii tvorenej Marsom, Venušou a Saturnom, zmenila sa na bohyňu hnevu reprezentovanú bohyňou Kálí, Medúzou a pod. Tento stav reprezentuje zmena pentagramu s cípom hore na obrátený pentagram. Okrem toho dnes Venuša opisuje každých osem rokov okolo Slnka dokonalý pentagram. V okultných rituáloch sexuálneho charakteru býva do pentagramu načrtnutého na podlahe umiestnená nahá žena reprezentujúca Venušu. Pentagram sa zvykol považovať za ochranný symbol pred démonickými silami - reprezentovala ho Venuša v pokojnom stave stojaca pred 'démonickým' Saturnom.

Pentagram

V logu spoločnosti Starbucks Coffee máme hadiu bohyňu Meluzínu, ktorá je paralelou k bohyni Ištar, Isis, Inanna a pod. Sú to bohyne predstavujúce Venušu. Na hlave má Meluzína posadenú päťcípu hviezdu.

 

Satan

Pentagram máme na hlave démona v hexagramovom vzore. Je to nahnevaná Venuša nachádzajúca sa v starej konštelácii pred Saturnom reprezentovaným hexagramom.

 

Tričko

Pentagram v hexagrame je aj na tomto módnom tričku. Lebka a dve skrížené kosti sú tiež symbolom Saturnu.

 

Centrum Washingtonu je architektonicky postavené tak, aby vyjadrovalo tvar pentagramu.

Washington

Americká vláda a jej sídlo je pod archontickou kontrolou.

 

S démonom - Satanom zobrazovaným tak často v pentagramoch a hexagramoch súvisí aj ručné gesto, ktoré používajú významní členovia tajných spoločností, najmä v politike. Je to gesto rohatého diabla a odkazuje na priazeň k Saturnu a k tajným spoločnostiam. Nájdu sa v populácii ľudia, ktorí toto gesto obhajujú a zdôvodňujú tým, že politici vyjadrujú hluchonemým ľuďom postoj "mám ťa rád". To je smiešny argument.

Devil Horns

Vladimír Putin, Bill Clinton, bývalý pápež Benedict XVI,
Nicolas Sarkozy, George Bush mladší, Barrack Obama.

 

Metal Horns

Toto gesto sa stalo bežnou súčasťou popkultúry a v rockovej hudbe ho spopularizoval spevák Ronnie James Dio. Takže ho dnes bežne používa každý klasický fanúšik rockovej a metalovej hudby.

 

Na južnom póle Saturnu sa odohráva búrka, ktorá pripomína oko. Preto symbolika oka je tak rozšírená tajnými spoločnosťami po svete.

Eye Storm

 

Symbolika oka vo svete:

Eye

Zľava doprava: Slobodomurárstvo, Cao Dai chrám vo Vietname, Sacred Heart Roman Catholic Church.

 

Astrologický symbol Saturnu pripomína kosák a kladivo. Preto znak Sovietskeho zväzu vytvoreného Rothschildovcami má takú podobu. Symbol Jezuitov a hada na kríži s tým tiež súvisí.

Saturn

Vľavo astrologický symbol Saturnu, vpravo znak bývalej ZSSR.

 

Saturn

Symbol Jezuitov a had na kríži. Súčasný pápež František je Jezuita.

 

Grécky boh Saturn sa volal Kronos. Býval zobrazovaný s kosákom a kladivom. Tiež je bohom času. Mal biele fúzy.

Kronos

Kronos. Je tiež otcom času.
 

V slovenskom folklóre máme zmienky o démonovi času zvanom Poludnica. Bola to stará žena s kosákom v ruke, ktorá kradla deti. Medzi démonov času okrem Poludnice zaraďujeme aj Klekanicu a Nočnicu, ktoré po zotmení striehli na deti. Patrili medzi negatívne démonické bytosti. Pravdepodobne je to ale jedna a tá istá bytosť.

Kronos je pánom času i smrti. Saturn je slnkom smrti. Zo slova Kronos vznikla "koruna" (crown), symbol spojený so Saturnom.

Kronos

Kronos zobrazený ako "smrť". Vidíme tu kosák.

 

Saturn súvisí so smrťou. Preto je znakom Saturnu aj lebka a dve skrížené kosti pod ňou tvoriace polmesiac Saturnu. V Ríme máme kopec Capitoline Hill, ktorý je symbolicky dôležitý pre pokrvné línie. Údajne tam našli ľudskú lebku a nazvali to Capitoline Hill. Slovo kaput znamená zničený, "mŕtvy". Hlavnému mestu sa hovorí Capital City. George Bush bol členom tajného spoločenstva s názvom Skull & Bones.

Skull And Bones

Vľavo logo spoločenstva Skull & Bones, vpravo logo populárnej TV série Jackass.

 

Hebrejský boh El bol bohom Saturnom. Staré slovo El označuje Saturn. A z toho vychádzajú slová ako ELite (elita), ELect (vyvolenec), ELder (duchovný v cirkvi), ELevated (vznešený), ELohim (bohovia), ďalej gospEL (duchovná pieseň), evangEList (evanjelista), angEL (anjel), hELl (peklo), IsraEL (Isis-Ra-El, odkazuje na Saturn), chapEL (svätyňa), ELement, ELectricity (elektrina), ELephant (slon), ELixir, BabEL (Babylon), satELlite (satelit). Mená archanjelov – MichaEL, UrieEl, RafaEL, GabriEL...

Boh Moloch je uctievaný v Bohemian Grove v USA a je bohom Saturnom.

Moloch

Moloch je zobrazený ako vták - sova, robia sa tu obeti a dôležitým prvkom rituálov je oheň.

 

Symbolizmus Saturnu nájdeme v sudcovstve, v duchovenstve, na univerzitách (štvorcové klobúky). Máme kladivo sudcov. Toto všetko patrí k symbolike Saturnu.

Saturn

 

Vo firemnom svete vidíme symboliku Saturnu bohato.

Firmy

Tu sú niektoré spoločnosti využívajúce podobu Saturnu priamo v logách.

 

Tak ako Kronos je aj boh Jehova (Jahve) zobrazovaný s bradou. Astrologicky predstavuje Saturn starobu a skúsenosť. Preto je Saturn zobrazovaný ako starý (skúsený) muž s bradou.

Jehova

Jehova.


Starý vianočný Santa Claus má tiež bradu. Santa je anagram slova "Satan".
Dnešná vianočná tradícia má korene v dávnom Babylone a v pohanskom Ríme. Pohanskí Rimania uctievali boha Saturna počas decembrovej slávnosti zvanej Saturnálie. Saturn bol rímsky boh času a žatvy. Zobrazovali ho s kosou v ruke. Vyžadoval obeti detí. Boh Saturn bol všeobecne uctievaný v staroveku. Keď Rimania prestali vykonávať verejné detské obete, krvavé ceremónie boli nahradené gladiátorskými zápasmi počas Saturnálií na počesť boha Saturna. Dnes sa na stromček dáva umelé osvetlenie - kedysi to boli sviečky vyrobené z tuku obetovaných detí; vianočné gule nahradili hlavy obetí; koledníci boli kedysi nahí nemorálni speváci. Bradatý Santa Claus obklopený deťmi je boh Saturn vyžadujúci detské obete.

South Park Santa

V South Parku v epizóde "Pořad byl zrušen" sa reptiliánska archontická bytosť zmení aj na Santu. V tejto epizóde sa vraví, že mimozemšťania vysielajú binárny kód do vesmíru.

 

William Blake namaľoval obraz s názvom "Starovek dní". To je staré meno pre označenie boha. Blake bol ezoterický filozof a znalec. Boh na maľbe (vľavo) má bielu bradu a fúzy. Na GE Building v Rockefeller Centre v New Yorku (vpravo) je znázornený boh Kronos.

Blake

 

V slobodomurárstve máme "Veľkého architekta vesmíru". Gnostici a slobodomurári považujú demiurga za Veľkého architekta vesmíru. Pre amazonských šamanov je veľký pavúk architektom vesmíru.

Architekt vesmíru

 

V Matrixe máme architekta s bradou.

Architekt

 

V New Yorku je metro, kde sa po celej stanici nachádzajú vševidiace oká a na podlahe je obrovské zobrazenie sveta a uprostred je oko, z ktorého vychádzajú vysielacie frekvencie.

Metro

 

Fyzici povedali, že môžu mať dôkaz, že vesmír je počítačová simulácia. Staroveké texty naznačujú, že archonti vytvárajú falošnú realitu, ktorou kŕmia človeka, aby ho mohli ovládať a živiť sa jeho energiou.

Keď sonda Cassini dorazila v roku 2004 ku Saturnu, našla tam veci ako šesťuholníkovú búrku na severnom póle, búrku v tvare oka na južnom póle atď., a objavila neuveriteľne silný démonický zvuk, ktorý zo Saturnu vychádza. Sú to zvukové vlny, ktoré Saturn vydáva.

Storm

Búrka na severnom póle vľavo, symbol vytvorený zvukom vpravo.

 

Saturn

Toto je nehybná vlna vytvorená zvukom Saturnu.

 

Vlna

Tu je nehybná vlna vytvorená zvukom Saturnu súvisiaca s južným pólom.

 

Saturn pomocou zvuku vytvára určité symboly v kymatike. Určitá frekvencia vytvorila dokonalú šesťcípu hviezdu s druhým šesťuholníkom uprostred. Zvuk vytvára frekvenciu a symbol, preto symbol reprezentuje zvuk a frekvenciu. Symboly sú holografickým znázornením vlnových dĺžok vo vibračnom stave.

Saturn

Saturn
Frekvencia reprezentuje symbol a naopak. Saturnovskou frekvenciou sme neustále kŕmení aj pomocou symbolov.

 

Hexagram a Atóm

Tu máme podobu medzi hexagramom a atómom.

 

Vedec Norman Bergrun, dlhodobý výskumník vesmíru, začal študovať fotografie, ktoré prišli zo sond Voyager 1 a 2, ktoré robili expedíciu ohľadom Saturnu. Keď ich študoval, zistil, že na Saturnových prstencoch je niečo veľmi zvláštne. Hovorí vo svojej knihe "Stvoritelia Saturnových prstencov" toto:"Pred niekoľkými rokmi začala skupina astrofyzikov a fyzikov teoretizovať, že tieto prstence musia byť mladšie než vesmír, možno sú iba 100 miliónov rokov staré. Avšak jeden pár fotografií preukázal zmenu prstenca behom piatich minút! Je vyvolaný dojem, že iba najnovšie nahlásené merania sú pravdivé. V skutočnosti v dobe pozorovania mohlo byť všetko v úplnom poriadku. Všeobecná neochota prijať systém premennej geometrie prstencov sa objavuje kvôli očividnému zlyhaniu – nepodarilo sa určiť vhodný fyzický mechanizmus vytvárajúci túto opakujúcu sa zmenu."Inak povedané, klasická mainstreamová veda to nevie vysvetliť a robí sa, že to neexistuje. Toto Bergrun našiel:

Saturn

Nasnímala to sonda Cassini. Bergrun to nazýva "elektromagnetické vozidlá" a sú obrovské, niektoré aj väčšie ako Zem.

 

Saturn

Tu sú ďalšie obrázky elektromagnetických vozidiel zachytených plavidlami NASA. Vďaka Bergrunovi sme sa dozvedeli, že existujú. Ostatní vedci mlčia.

 

Saturn

Hubbleov teleskop zachytil tento snímok. Vidíme tam gigantický objekt v prstenci Saturnu. Ten objekt krúži neustále okolo Saturnu. Máme aj statické obrázky, ktoré to dokazujú.

 

Saturn

Tieto objekty chrlia zo seba nejaké veci do saturnovských prstencov a tak ich utvárajú alebo rozširujú.

 

Rings

Elektromagnetické vozidlá masívne ovplyvňujú schopnosť vysielať informácie pomocou prstencov. Ide zrejme o kryštalickú hmotu, ktorá sa do nich vkladá.

 

V roku 2009 uvoľnila NASA tento obrázok. Je to kruh okolo Saturnu, veľký mnoho miliónov kilometrov. Vošla by sa do neho viac ako miliarda Zemí. Takýto typ kruhov nevidíme, pretože ide o zvukový kruh, ale môžeme ho zachytiť. Spôsobuje, že sa deje niečo, čo sa v skutočnosti nedeje. Vie vyvolať zážitok virtuálnej reality. Takže Saturn vytvára frekvenčné pásmo, ktoré my dekódujeme ako falošnú realitu. Podľa Davida Ickea je pravdepodobné, že koniec tohto frekvenčného pásma je to, čomu hovoríme rýchlosť svetla a za ním je vystúpenie z matrixu - falošnej virtuálnej reality.

Saturn

Zvukový kruh vytváraný Saturnom.

 

V seriáli Simpsonovci v epizóde "Homer Veľký" sa Homer dostane do tajného spoločenstva zvaného "kameníci". Celá časť je narážkou na slobodomurárstvo. Kameníci v minulosti skutočne existovali a boli úzko previazaní so slobodomurárstvom. Používajú symboly ako kladivo, vševidiace oko, pyramídu s okom, hviezdu, saturnovskú pečať či samotný Saturn nakreslený nad vchodom do ich chrámu. Je to symbolika tajných spoločností. Kameníci spomínajú, že komunikujú s mimozemšťanmi a že vládnu svetu. Používajú tajné podania rúk, tajné chodby a majú všelijaké výhody. V spoločnosti kameníkov sa vyskytujú osoby, ktoré pripomínajú Georga Busha staršieho a Henryho Kissingera (v okuliaroch), členov reálnych tajných spoločností. Homer sa dostane do čela kameníkov a navrhne členom, aby pomáhali ľudstvu, ale tí sa ho chcú preto ihneď zbaviť. Pretože to nie je cieľom tajných spoločností.

Simpsons

 

V simpsonovskej časti špeciálnej čarodejníckej epizódy s názvom „Občan Kang", v ktorej sa plazovité jaštery zmocnia sveta, tieto bytosti s reptiloidným okom spomínajú, že pochádzajú z neďalekej planéty s prstencom, ktorá zostane radšej nemenovaná. Odkaz na Saturn.

Simpsons

 

Vo filmeMan Of Steel(2013) sa hlavný hrdina, superman, volá Kal-El (El = Saturn). Na jeho planéte prebieha vojna, tak ho rodičia vypustia do vesmíru a on pristane na Zemi. Ako letí jeho loď, ukážu záber na Saturn. Mohli ukázať hocijakú inú planétu, ale oni ukázali Saturn. Kal má špeciálne schopnosti. Jeho kostra je zo špeciálnej (oceľovej) látky. Kal-El sa má stať vzorom pre ľudstvo a má ho viesť. Zlomyseľní obyvatelia Kalovej rodnej planéty Krypton prídu na Zem a chcú sa jej zmocniť. Majú špeciálnu technológiu, ktorá im pomáha prežiť v našej atmosfére. Preto sa budú snažiť zmeniť našu atmosféru na takú, ktorá vyhovuje im. Tento motív zmeny atmosféry je použitý aj v iných filmoch, ktoré som spomínal v predošlom článku. Je to preto, pretože archonti chcú zmeniť našu atmosféru na Zemi a je to propaganda, ktorej nikto neverí (alebo skoro nikto). Loď, ktorá útočila na supermana, mala kovové zbrane, chápadlá podobné hadom. Logo redakcie Daily Planet je Saturn.

Man Of Steel

Hore: prelet Kal-Elovej lode okolo Saturnu, návštevník z Kryptonu s úžasnou technológiou.
Dole: hadie chápadlá, logo Daily Planet.

 

FilmThe Thirteenth Floor(1999) je o tom, ako je naša realita len program. Je tu zobrazených viac realít. Tieto reality programujú programátori. Pre nich je to všetko len hra. Symbolicky je tu zobrazené aj posadnutie mysle, keď sa programátorova myseľ dostane do postavy a ovláda ju.

The Thirteenth Floor

 

Zaujímavým MK Ultra filmom je filmThe Lawnmower Manz roku 1992. Základným logom, ktoré sa vo filme vyskytuje je kocka (a v ňom je kruhová sféra). Film je znázorneným MK Ultra programovaním človeka menom Jobe. Ten sa z retarda stáva bytosťou s výnimočnými schopnosťami. Cieľom je nakoniec vytvoriť z neho bojového agenta, ale k tomu nepríde, pretože sa MK Ultra proces vymkne z rúk. Pri programovaní sú do Jobovej mysle vkladané rôzne okultné a saturnovské symboly. Máme tu šachovnicový motív, kríž a odkaz na mikrokozmos (človek umiestnený v pentagrame). Na obálke filmu je vševidiace oko. Pierce Brosnan ako doktor Angelo (angELo – odkaz na Saturn) urobí vo filme MK Ultra znaky, keď ho Jobe neposlúcha, ako napríklad zakrytie (ľavého) oka, po ktorom sa Jobe ukľudní. V niektorých záberoch je odkaz na saturnovskú búrku. Jobe sa stane demiurgom, ktorý chce zotročiť ľudstvo vo svojej digitálnej realite. Vo filme je použitá MK Ultra propaganda a zobrazená saturnovská agenda na ovládnutie sveta.

The Lawnmover Man

 

Iluminátskym filmom, ktorý sa opiera o saturnovskú agendu, je filmThe Fifth Element(1997) od Luca Bessona. Máme tu inteligentnú vedomú hviezdu, ktorá vládne reptiliánskym bytostiam meniacim tvar na čele s vodcom Zorgom. Keď táto bytosť vznikla, jej prvotná explózia tvarom pripomínala Saturn. Pozemské lode túto hviezdu našli a snažili sa ju zničiť, ale hnev a boj ju len posilňoval. Táto hviezda vysielala elektromagnetické vlny a komunikovala s vodcom Zorgom, ktorý plnil jej úlohy. Je hviezdou smrti, rovnako ako Saturn. Zorg má v kancelárii sloníka – ELephanta. Zaujímavosťou je, že tu vystupuje čierny prezident (narážka na Obamu) v období, kedy sa snaží hviezda zaútočiť v plnej sile. Na začiatku filmu je spomenuté, že ku stretu dobra a zla, ku kataklizme, dochádza každých 5000 rokov. Hviezde hrozí zánik, ktorý môžu spôsobiť ľudia, preto sa vrhne na Zem a chce ju zničiť. Keď letí ku Zemi, preletí okolo Saturnu. Opäť to mohla byť hocijaká iná planéta, ale dali tam Saturn. Logo spoločnosti Gaumont na začiatku filmu je Saturn. Hviezdu nakoniec zastaví "láska".

The Fifth Element

The Fifth Element: saturnovské logo Gaumont, reptiliánske bytosti meniace sa na ľudí, ELephant, taxík so saturnovským šachovnicovým motívom, archontická hviezda, čierny prezident odkazujúci na Obamu (vedelo sa dopredu, že Obama bude prezidentom v novom miléniu, Barrack bol nato dlhodobo pripravovaný).

 

Na obale albumu od skupinyRolling Stoness názvomTheir Satanic Majesties Request(1967) máme Saturn, polmesiac na čiernej kúzelníckej čapici (a na oblohe zrejme osvetlený Mesiac - viď. ďalší článok o Mesiaci).

Rolling Stones

The Rolling Stones - Their Satanic Majesties Request (Obal).

 

Naše ľudské telo bolo v minulosti archontami upravené tak, aby prijímalo a vysielalo v rámci obmedzeného frekvenčného prenosu medzi Saturnom. Niektorí vedci sa zhodujú, že naše DNA bolo upravené mimozemskou civilizáciou. Odpadná DNA nesie v sebe kontrolný systém, ktorým nás manipulujú. Reptiliánsky mozog v tomto plní veľkú úlohu. V genetickej štruktúre máme vložené programy, ktoré sú neustále spúšťané a vytvárajú nízkovibračnú emočnú energiu, ktorou sa archonti živia. Ľudia sú naladení na falošnú realitu a neuvedomujú si to. Čas, ako ho my dekódujeme, je v tejto virtuálnej realite prenos.

DNA a Kaduceus

Dvojzávitnica DNA vs. archontický kaduceus. Kaduceus zahŕňa dvoch obtočených špirálovitých hadov okolo tyče, krídla a malú guľu znázorňujúcu Saturn.

 

Žijeme vo falošnej realite. Vesmír je počítačová simulácia. Vedci v roku 2012 povedali: "Rovnako ako väzeň v temnom vezení, aj my možno nikdy nebudeme schopní vidieť steny nášho väzenia."Pretože sú to vibračné steny a ide pravdepodobne o rýchlosť svetla. Morfeus Neovi povedal vo filme Matrix pozoruhodnú skutočnosť: "Matrix je všade okolo nás, dokonca aj tu v tejto miestnosti. Môžeš ho vidieť, keď sa pozrieš von z okna, alebo keď zapneš televíziu. Môžeš ho cítiť, keď ideš do práce, do kostola a keď platíš svoje dane. Je to svet, ktorý máš pred očami, aby si nevidel pravdu." "Akú pravdu?"(spýtal sa Neo) "Že si otrokom, Neo, ako každý si sa narodil do zajatia. Do väzenia, ktoré nemôžeš očuchať, ochutnať ani sa ho dotknúť. Väzenia pre tvoju myseľ."

Matrix

Matrix - falošná realita.

 

Saturn nám vládne aj astrologicky, energeticky. Bankovníctvu astrologicky vládne Saturn. Politike, štátnym inštitúciám všetkých úrovní vládne Saturn. Podnikom vládne Saturn. Zákonom a súdnictvu vládne Saturn. Vede vládne Saturn.

Saturn je tým Satanom, ktorý je alegoricky popisovaný v náboženských knihách. Satan (Saturn) so svojimi démonmi (archontami) vládne Zemi. Satanizmus je saturnizmus. Kultový okultista Aleister Crowley vo svojom diele "Mágia v teórii a praxi" spomína, že Satan je Saturn. Tarotová karta veľkej arkány v Crowleyho tarote s názvom Diabol/Pan súvisí so Saturnom.

V knihe "Rider-Waite tarot v praxi" od Petra Schobera Pawesku sa píše, že"na rovine duchovnej existencie je Diabol legitímnym pánom sveta a zároveň jeho zajatcom. Presne tak sa darí všetkým ľuďom, ktorí uzatvorili s diablom zmluvu: predali svoju dušu za pozemský majetok - či už z nevedomosti alebo z chamtivosti. Pozemské bohatstvo im prináša domnelé blaho. Diabol je však lož. Ľudskí vládcovia sveta využívajú tento program, aby učinili ľudí nešťastnými, a tým závislými a ovládateľnými. Šťastný človek je tou najnebezpečnejšou bytosťou pre mocenský aparát, pretože nič nepotrebuje - nepotrebuje žiadnu politickú stranu, ideológiu, kredit či spoločensky organizovanú vieru. Politici, bankári a cirkevní hodnostári sú sami zajatci. Ide o diablov kruh."

Saturn je tým Luciferom, ktorý "padol" a stal sa Satanom. Lucifer bol zobrazovaný ako bytosť s krídlami (angEL). Krídla symbolizujú žiarivý polmesiac svietiaci kedysi okolo Saturnu, preto sú krídla používané v mnohých symboloch elitných spoločností.

Lucifer

Zobrazenie Lucifera.

 

Satan je aj hadom, ktorého spomínajú staroveké texty. Trvalá búrka na severnom póle Saturnu sa zvykne nazývať "the serpent storm" (hadia búrka) a pripomína hada, ktorý neustále krúži okolo pólu. Predstavuje hada.

Had a Saturn

Satan zobrazený ako had, a hadia búrka na severnom póle Saturnu.

 

Podľa tajného učenia okultnej spoločnosti Fraternitas Saturni (Saturnské bratstvo) spísaného v knihe Fraternitas Saturni - Oheň a ľad (1990) od Stephena Edreda Flowersa je Saturn demiurgom ovládajúcim"všetky priestorové a váhové miery a počty. Je pánom siedmich (planetárnych) domov, vládcom zjaveného sveta, pánom nad životom a smrťou i nad svetlom a temnotou. Saturn sa javí ako zhubca vesmírneho poriadku a kozmickej jednoty. On zriadil stav smrti spôsobujúci nové narodenie a premenu pri vstupe do života." "Je možné ho s istotou stotožniť s hadom v raji. Demiurg Saturnus sa obvykle stotožňuje s číslom 666."V tomto učení je demiurg Saturn stotožňovaný s Luciferom, ktorý má osvetľovať a osvietiť nastávajúci vodnársky vek, ktorému Saturn vládne.

Saturn je demiurgom, lordom archontom, astrálnou entitou, vedomou bytosťou, ktorá nás dlhú dobu zotročuje a ktorá riadi archontov a satanistické pokrvné línie. V ďalšom článku rozoberiem pomocníka Saturnu - nášMesiac. Brave New World sa rýchlo blíži a je konečne načase povedať mu NIE.
 

Záver


Tento konštrukt, realita bola unesená. Oblasti ako politika, bankovníctvo, tajné spoločnosti, farmaceutické firmy, veda a technika, školstvo atď. sú riadené centrálnou silou, ktorá nás zároveň uväzňuje mentálne i emocionálne v tomto malom frekvenčnom pásme. Chcú, aby sme uverili, že nemáme žiadnu moc. Sme to ale my, kto slúžime týmto silám, tomuto skonštruovanému systému. Systém funguje vďaka tomu, že sme mu odovzdali všetku moc a nevedome súhlasíme s našim ovládaním. Aby sme mohli nájsť riešenie, musíme pochopiť problém. Aby sa náš svet zmenil k lepšiemu... riešenie spočíva v nás samých a každý ho musí nájsť sám.

"Existuje jediný kútik vo vesmíre, ktorý môžeš s istotou zlepšiť, a to si ty sám."-Aldous Huxley

Freedom

 

 

Zdroj:https://marioolah.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=403840

Zdroj:https://marioolah.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=403840

Zdroj:https://marioolah.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=403840

Zdroj:https://marioolah.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=403840

Zdroj:https://marioolah.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=403840

Zdroj:https://marioolah.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=403840