ANDĚLÉ A DOSAŽENÍ CÍLE

28.02.2012 09:42

: Andělé a dosažení cíle - V první řade je zapotřebí v zájmu zkvalitnění svého bytí stanovit si nějaký cíl. Máte-li strach nebo zábrany z příliš velkých cílů, začněte třeba menšími, dílčími. Prvním krokem je učinit tedy rozhodnutí, co si vlastně přejete mít, vytvořit, realizovat, dosáhnout. Váš „andělský“ cíl se může týkat práce, bydliště, vztahů, blahobytu, studia, kariéry, vzhledu, zdraví, fyzické kondice, transformace sebe sama, sebezdokonalení, duchovní cestu nebo rozvoj atd. Volte si na základě svého rozhodnutí cíle, v jejichž dosažení budete skutečně věřit, protože bez víry nemá vůbec smysl se do tohoto cvičení /a dokonce ani do andělské terapie/ pouštět. - Následuje vytvoření představy cíle. Na začátku si můžete napsat všechno, co se realizovaného cíle týká, se všemi detaily a podrobnostmi. Pak podle zapsaných bodů vytvořte jakýmkoli vám nejbližším způsobem obraz, třeba malbou, koláží atd. Nakonec si zkuste vrýt do paměti obraz své představy realizovaného cíle. Do této části práce zahrňte také představu o tom, jak vám andělé a vši duchovní strážci pomáhají váš sen realizovat. - Abyste posílili energie, podílející se na zhmotnění vašich představ, vracejte se ke své představě a k prosbám na adresu andělů ohledně jejich pomoci v tomto směru, co nejčastěji, tedy denně. Požádejte anděly i v procesu zaostřování o pomoc. S pomocí andělů můžete dosáhnout čehokoli, co si jen budete přát a že v jejich přítomnosti, pod jejich vedením a za jejich provázení je všechno možné a uskutečnitelné. - V další fázy jde o vložení pozitivní energie do vytvořené představy či obrazu. Na svůj cíl a představu o něm myslete vždy a za každých okolností pouze a výlučně pozitivním a optimistickým způsobem. Vytvořte si svá vlastní mentální pozitivní přesvědčení v podobě afirmací. Mohou kupříkladu znít: „Můj cíl je splněn za pomoci andělů a já si užívám plody jeho realizace.“ -V aktivní imaginaci skrze představu a obraz svého cíle podpořeného ve své realizaci andělskou energií pokračujte důsledně až do doby, než se cíl skutečně materializuje ve vašem životě. Toto je zkrácená verze jedné z mnoha technik, používaných na mých kurzech a seminářích, jejichž přehled můžete najít na mé stránce nebo blogu. Ať vám andělé splní vše, co si přejete s čistým srdcem a co je posláním vaší božské duše :-) Judita