2. ČAKRA

19.11.2011 09:55

 

2. ČAKRA

ČAKRA svadhisthana sakrální čakra, centrum kříže
NÁZEV svadhisthana
BARVA oranžová
ELEMENT voda
SMYSLOVÁ FUNKCE chuť
POLOHA je nad pohlavními orgány, je spojena s křížovou kostí a otevírá se směrem dopředu
OTÁČENÍ u ženy se otáčí doprava a u muže doleva
ČÁSTI TĚLA hýždě, rozmnožovací orgány, ledviny, močový měchýř, a vše tekuté (krev, míza, sperma, trávicí šťávy atd.)
ŽLÁZY varlata, vaječníky, prostata, u žen i regulace cyklu
HORMONY estrogen, testosteron
AROMATERAPIE ylang-ylang, santal
KAMENY oranžový avanturín, karneol, ohnivý opál, medový opál, medový kalcit, sluneční kámen
SPÁNEK poloha embrya, 8 - 10 hodin

Druhá čakra je centrum původních, nefiltrovaných emocí, sexuální energie a tvořivých sil. Je přiřazena elementu vody, ze kterého postává vše živé. Prostřednictvím této čakry máme přístup k oplodňujícím a vstřícným energiiím, které pronikají přírodou. Zažíváme sebe jako část tvořivého procesu, který projevujeme skrze pocity a tvořivého jednání. Tato čakra je považována za sídlo Šakti, ženského aspektu boha, ve formě tvořivé rodící síly. U muže zahrnuje její působnost oblast pohlavních orgánů, které v sobě nesou impuls k tvoření nového života, avšak voda také odplavuje a očištuje to se projeví v oblasti detoxikační a vyměšující. Na úrovni duševní po prožíváme jako uvolnění a odplavení pocitů.

blokace

Chybná funkce druhé čakry má svůj původ hlavně v období puberty. Probouzí se sexuální síly vyvolávající nejistotu. Někdy je to, ale také nedostatek něžnosti a tělesné blízkosti v dětství. Jiný možný následek tohoto přístupu je, že používáte sex jako drogu. To znamená, že jste správně nepoznali tvořivý potenciál těchto sil a použil je nesprávným směrem. 
Nedostatečná funkce vzniká ve většině případů již v dětství. Možná vám chyběli dotyky, mazlení a něžnosti. V pubertě jste deroucí se sexualitu zablokovali, potlačili. Možná to zapříčinila malá sebedůvěra. Toto potlačení má za následek nedostatek sebeúcty, neprůchodnost emocí a sexuální chladnost.

nemoci

Dráždivý tračník, menstruační cyklus, premenstruační syndrom,menstr. krvácení, cysty na vaječníkách, endometrióza, nemoci varlat, nemoci prostaty.

 

 ODBLOKOVÁNÍ


Druhá čakra - odblokováníČakra vitality nebo-li sakrální čakra koření v bederní páteři, ve výši kosti křížové. 
Přibližně na šíři dlaně pod pupkem se čakra otevírá směrem kupředu přes břicho a s směrem dozadu přes záda ve stejné výšce v kalichu oranžové barvy. Prostřednictvím této čakry jste díky kvalitě oranžové barvy spojeni se světem. 
 


 

Cvičení:

Představte si, že se vpředu a vzadu v oblasti vaší pánve otevírá oranžový květ. Vizualizujte při otevírání své čakry vitality tuto oranžovou barvu a vnímejte oba kalichy. Vnímejte, jak oranžová barva proniká oblastí vašeho břicha a kyčlí a jak se aura kolem vaší pánve plní oranžovou barvou. Uzavřete ten kruh kolem sebe a vnímejte, jak daleko se chcete rozvinout.

Pokuste se rovnoměrně rozšířit kolem místa vzniku této čakry vitality. Ponořte se do své oranžové oblasti , nechte k sobě přicházet obrazy a pocity a přecházet je kolem sebe. Vnímejte jejich vlastnosti a vytušíte témata, která k tomuto centru náleží. Dopřejte si dost času. Pokud zbloudíte a sledujete běh svých myšlenek, vraťte se vždy prostře klidně opět a trpělivě ke svému vnímání oranžové oblasti podbřišku.

Sakrální čakra často koresponduje s tématy tepla, růstu a bezpečí. To je zvláště snadno pochopitelné, pokud si uvědomíte, že se v této oblasti nachází děloha, místo prvního růstu každého člověka. Také obrazy potravy nebo výživy, v konkrétním a přeneseném smyslu, se podle zkušeností často objevují.

Sledujte své obrazy. Vnímejte, co vás živí, co potřebujete pro své bezpečí a pocit blaženosti.

Nic není nesprávné. Pokud pociťujete hlad, chlad a nedostatek, jsou to také relativní aspekty individuálního zaopatřování. Vzpomeňte si na zákon polarity. S čím se člověk setkává jako s protikladem co se obsahu týče, je rubem mince, která je neoddělitelná od svého líce a nabízí prostě jen jiný náhled, zatímco je stejně jako předtím stejnou mincí s nezměněnou hodnotou.

 

Vnímejte všechno, co se vám nabízí. Pokoušejte se vycítit opět v jiné době znovu nezaujatě, jak se vám v příslušné době aktuálně ve vaší oranžové barvě daří.

 Podle Egy Rasch