Andělé jsou bytosti lásky a světla. Neodsuzují a vidí v nás tlukoucí srdce a nekonečné Božství. Vězte, že ať jste udělali nesčetné množství chyb, andělé vás nikdy neopustí, neboť milují bezpodmínečně. Pomáhají nám v každodenních záležitostech, je však nutné je o pomoc poprosit. Respektují totiž naši svobodnou vůli a neudělají nic, co sami nechceme a o co nepožádáme. Nemyslete si, že anděly obtěžujete, protože to není pravda. Andělé pomohou s láskou a rádi. Nemusíte prosit nahlas, stačí je jen v duchu oslovit a říct, co vás trápí nebo co byste si přáli. I když se to třeba zpočátku nezdá, všechny prosby jsou vždy vyslyšeny. Udělají ale pro vás to, co je pro vás v danou chvíli nejlepší v souladu s vaší duší. Takže splnění prosby nemusí nutně znamenat přesně to, o co jste je žádali, pokud si to vaše duše přeje „trochu jinak.

 

 

 

 

 

PRÁVĚ TEĎ MĚ OBKLOPUJÍ ANDĚLÉ                                                                             

Vím,že Bůh a andělé mě milují a právě teď mě vedou.                                                
Odpouštím všem.
Odpouštím sám sobě.
Posílám Božskou lásku všem,které potkám.
Spolu s anděly vítáme nové příležitosti,jak sloužit světu.
Neustále jsem odměňován/a.
Zářím.
Jsem plný/á radost
Přijímám andělskou lásku.
Přijímám lásku.
Miluji.
Jsem láska.
Jsem velmi milován/a.
Všichni mě milují.