ZEM

 

Název   -Zem
Skupenství   -pevné
Tatva  - Prithivi
Tělesná zóna   -nohy
Roční období  -podzim
Barva  - zelená
Barva tarotových karet  - mince
Povaha  - melancholik
Psychická funkce  - myšlení
Říše   -nerostná
Rostlinná část   -kořen
 
Vlastnosti:
Sucho, Chlad, Pasivita, Jin, Pomalá, Těžká, Objektivní, Individuální, Introvert
Popis:
O principu vzduchu bylo Recent, že není samostatným živlem a toto tvrzený platí téz o živlu Země. To znamená, že střídavé působenými oněch Tří jmenováním živlů povstal poslední živel-živel zemní, který svou specifických vlastností, tj.. ztuhlé, zahrnuje v sobě všechny tři principy. Právě tato vlastnost dala ONEM trému předešlým živlům konkrétní formy. Zároveň však omezila jejich působenými, následkem čehož povstalo: prostorovost, Mira, váha a čas. Vzájemné působenými prvních Tří živlů se stalo působenými Čtvrtý - zemního živlu-čtyřpólovým, takže můžeme zemní princip nazvat čtyřpólovým magnetem. Fluidum v polaritě zemního živlu je elektromagnetické. Protože ve čtvrtém, tedy zemním živlu, Jsou činné všechny živly, můžeme si všechen stvořený život vysvětlit. Uskutečnění tohoto živlu povstalo ono FIAT tj.. "Budiž".
 
 
Význam v horoskopu:
Země je principem stálosti, bezpečí, kolektivní praktické zkušenosti, je tu objektivní hodnocení situace s odstupem, s rozvahou, pragmatické zvažování alternativ s rozebíráním a se smyslem pro detaily. Typická je odpovědnost, spolehlivost, opatrnost, pomalé, ale intenzivní myšlení a rozhodování ale také zarputilosť a rigidita postojů. Lidé s převahou planet ve znameních v zemského živlu se zabývají konktétnymi detaily a hmatatelnými výsledky. Zaobchádajú většinou se vším, co mohou poznávat smysly, jsou naladěni na své bezprostřední okolí a své fyzické tělo, na smyslové potěšení a pohodu. Lidé s nedostatkem země si často rozvíjejí schopnosti, které nejsou prakticky použitelné. Střídají často zaměstnání, vystavují nekryté šeky nebo si slepé víře půjčují peníze. Nebo dělají pravý opak a všemu praktickému přikládají přehnanou důležitost. Pedanta dohlížejí na finance a každodenní detaily a stávají se z nich třeba sekretáři nebo účetní. Protože cítí svou neuzemnenosť, hledají jistotu například v tom, že se upnou na Rigid každodenní rutinu nebo výrazně strukturovaný způsob myšlení. Hrozí jim nebezpečí, že díky své potřebě jistoty se budou křečovitě držet nějakého zaměstnání nebo nějakého vztahu.
 
 
 
Klíčová slova:
pevná, suchá, chladná, pasivní, myslící, pomalá, těžká, objekévna, individuální, nehybná, neutrální, pohlcující, praktická, produktivní, trpělivá, materialistická, metodická, vytrvalá, zemitá, náročná, stála, potřeba jistoty, starostlivá, spolehlivá, realistická , pořádná, stabilní, nepraktická, neproduktivní, vědoma si jistoty, nesoustředěná, opatrná, nezakořeněné, nestabilní
Poznámka:
Platón (427-327 př.nl): zem = temnosť, hustota, klid 
Aristoteles (384-322 př.nl): zem = sucho (provokující), chlad (Znehybňující)
Komentáře čtenářů [0]
 
Vládne znamením:
Býk Panna Kozoroh
Skrytě působí na znamení:
Váhy Štír Střelec