VZDUCH

 

Název - Vzduch
Skupenství - plyn
Tatva - Vají
Tělesná zóna  -Hrudník
Roční období - léto
Barva - zelená
Barva tarotových karet - meče
Povaha - sangvinik
Psychická funkce  -vnímání
Říše - živočišná
Rostlinná část - květ
 
Vlastnosti:
Vlhko, Teplo, Aktivita, Jang, Rychlý, Lehký, Objektivní, Kolektivní, extrovert
Popis:
Jako další vzešel z Ákaše živel vzduchu. Zasvěcenci ho nepovažují za skutečný princip, nýbrž ho květnu za zprostředkovatele mezi ohnivým a vodním principem, takže živel vzduchu udržuje takřka jako médium neutrální rovnováhu mezi aktivními a pasivními působenými vody a ohně. Střídavé působenými aktivního a pasivního živlu ohně a vody byl všechen stvořený život uveden v pohyb. Vzdušný zásady přijaté v uložíte zprostředkovatele od ohně vlastnost sucha a odvody vlastnost vlhka. Bez obou těchto vlastností by život nebyl myslitelný. Tyto dvě vlastnosti propůjčují principu vzduchu Rovněž dvě polarity. V positivním působenými je to životodárné polarita av negativním ničivá. K tomu musím podotknout, že u jmenováním živlů nejde o obvyklý oheň, vodu a vzduch, coz Jsou vlastně jen aspekty hrubohmotné úrovně, nýbrž že se jedná výhradně o univerzální vlastnosti živlů.
 
 
Význam v horoskopu:
Vzduch je principem přizpůsobivosti, adaptace na životní podmínky. Vzduch je přetrvávající prostředkem, který nás spojuje s ostatními lidmi. Je to princip přenosu informací, vlnění, komunikace, přijímání a vysílání podnětů z okolí prostřednictvím smyslů. Typická je velká přizpůsobivost, vyrovnané avšak nevýrazné projevy, šikovnost, pružnost, družnost, vztahy s okolím, ale také nestálost, vytříbenost a roztekanosť. Lidé s planetami převažujícími ve vzdušných znameních žijí do jisté míry "hlavou". Mají potřebu sdílet své myšlenky s ostatními a neustále a neúnavně se ženou za vědomostmi. Často působí trochu neosobně. ale kontakt a komunikace s ostatními jim jde k duhu. Lidé s nedostatkem vzduchu většinou cítí touhu po mezilidských vztazích a komunikaci ale přesto si připadají izolovaní a nepochopení. Často dávají přednost písemnému nebo nonverbálnemu vyjadřování namísto mluveného slova. Vůči intelektu jsou nedúverčiví a učí se především ze zkušeností. Neustále jsou zaměstnání tím, že vysvětlují své myšlenky a snaží se je nějak pojmově zachytit. Protože jim samým chybí objektivita, mohou se naučit lépe Chapuis pouze prostřednictvím reakcí ostatních.
 
 
Klíčová slova:
harmonický, plodivou, zmírňující, zrající, vlhký, teplý, aktivní, rychlý, lehký, kolektivní, objektivní, extrovert, intelektuální, bystrý, nerozhodný, zvědavý, vnímavý, hovorný, pojmovou, nestranný, reagující, syntetizující, nerealistický, kooperativní, subjektivní, nesouvislý, jednoduchý, zkoumavý, izolovaný
Poznámka:
Platón (427-327 př.nl): vzduch = temnosť, jemnost, pohyb 
Aristoteles (384-322 př.nl): vzduch = vlhko (zreďujúce), teplo (rozpínavé)
Komentáře čtenářů [0]
 
Vládne znamením:
Blíženci Váhy Vodnář
Skryjte působí na znamení:
Rak Lev Panna
 
2006 - 2011 Sir-ver: The ReverseServer v1.0 
Stránku testujeme v prohlížeči Mozilla Firefox | Návrhář, programátor, administrátor a redaktor: Zayko5
Každý má právo svobodně projevovat své náboženství. 
Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, 
jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. 
Přebírání článků je možné pod podmínkou uvedení zdroje.