VODA

 

Název  - Voda
Skupenství  - kapalina
Tatva  - APPS
Tělesná zóna   -břicho
Roční období  - jaro
Barva - modrá
Barva tarotových karet  - sklenice
Povaha  - flegmatik
Psychická funkce - cítění
Říše - rostlinná
Rostlinná část  - stonek a listy
 
Vlastnosti:
Vlhko, Chlad, Pasivita, Jin, Pomalá, Těžká, Subjektivní, Kolektivní, Introvert
Popis:
I tento živel vzešel právě tak jako živel ohně z AKASA, tedy z éterického principu. V porovnání s Ohněm má však živel vody zcela opačné vlastnosti. Základními vlastnostmi Jsou chlad a stahování. I zde se jedná o dva póly. Aktivní je životodárné, Vyživující a udržující; negativní pól je tentýž, jako u ohně, rozkladný a ničivý. Jelikož základen vlastností tohoto živlu je stahování, vyšlo z něj fluidum magnetické. Oheň a voda působil ve všem. Dle zákona o stvoření by ohnivý princip nemohl sám o sobě obstát, kdyby vněm nebylo protipólu, tj.. principu vodního. Tyto dva živly, oheň a voda, Jsou základními živly, jimiž bylo vše stvořený. Proto musíme ve všem vidět dva hlavní živly a Kroměř toho fluidum elektrické a magnetické, jako protichůdné polarity. Temnota Opakem světlaje temnota, kterého povstala z vodního principu. Temnota má opačné konkrétní vlastnosti světla. Bez temnoty by světlo bylo nejen nemyslitelnou, ale nebylo by vůbec. Z toho usuzujeme, že světlo a temnota vznikly ze střídavé hry dvou principů a to ohně a vody. Světlo má tudíž ve svém působení pozitivní vlastnosti a temnota negativní. Tuto střídavé hru musíme vidět ve všem.
 
 
Význam v horoskopu:
Voda je principem univerzality, vnitřních citových životních zkušeností, přestupování směrem dolů ke kořenům. Znamená citlivost, schopnost empatie, pronikání k podstatě věci nebo také lenost, přecitlivělost, lpění k minulosti a netýkavosť. Lidé s převahou planet ve vodních znameních se často ztrácejí ve svých pocitech či pocitech ostatních a mají problémy ze sebaohraničením. Někdy se díky své mimořádné citlivosti stahují do sebe. Často mají mediální nadání, reagují velmi zúčastněně na potřeby jiných lidí. Lidé s nedostatkem vody se často obracejí k duchovnu nebo univerzálním pravdám, aby našli smysl života a mohli čelit emocionální prázdnotě, kterou pociťují navzdory osobním vztahům. Problémy s navazováním vztahů a projevováním citů mohou vést k tomu, že budou navazovat vztahy s nadměrně emocionálními lidmi nebo budou závislí na vzrušení a intenzitě. Tito lidé většinou nejsou schopni vnímat pocity ostatních - proto se pokoušejí svou citlivost dokázat tím, že své bližní zpracovávají (například vařením) nebo nějakou jinou formou projevují přehnanou péči o druhých.
 
Klíčová slova:
zhušťující, zadržující, trpný, Ředicí, nestálá, rozkladná, rozptylové, přijímající, vlhká, chladná, pasivní, pomalá, těžká, subjektivní, kolektivní, introvert, náladová, reaktivní, osobní, citlivá, závislá, plynoucí, zranitelná, vyživující, intuitivní, sentimentální, ochranářská, imaginativní, empatická, tajnůstkářská, pasivní, ovládající se, lhostejná, nejistá, uzavřená, neosobní, nepřístupná
Poznámka:
Platón (427-327 př.nl): voda = temnosť, hustota, pohyb 
Aristoteles (384-322 př.nl): voda = vlhko (zreďujúce), chlad (Znehybňující)
 
 
Vládne znamením:
Rak Štír Ryby
Skrytě působí na znamení:
Beran Býk Blíženci
 
2006 - 2011 Sir-ver: The ReverseServer v1.0 
Stránku testujeme v prohlížeči Mozilla Firefox | Návrhář, programátor, administrátor a redaktor: Zayko5
Každý má právo svobodně projevovat své náboženství. 
Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, 
jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. 
Přebírání článků je možné pod podmínkou uvedení zdroj