UČENÍ O PĚTI PRVCÍCH

 

 
Učení o pěti prvcích
 
Pět prvků - dřevo, oheň, zem, kov a voda (jejich názvy je třeba chápat spíše symbolicky) jsou vznikají jako různé vrstvy původní čchi. V člověku představuje pět prvků pět orgánů cang játra, srdce, slezina, plíce a ledviny, které řídí vnitřní mikrosvět člověka. V souvislosti s vnitřními orgány jang obstarává činnos a funkce vnitřních orgánů, zatímco jin jim dává materiální základ.
Působením vztahu mezi prvky jako rození, ovládání, podmaňování a ponižování vznikají další formy bytí. Rození je základní vztah. Funguje takto : dřevo rodí oheň, oheň rodí zem, země rodí kov, kov rodí vodu, voda rodí dřevo. Velmi často se tento vztah nazývá vztah matka-dítě, matka je ten, kdo rodí a dítě, ten kdo je rozen. Platí, že matka je dítětem předcházejícího a dítě je matkou prvku následujícího.
Vztah ovládání platí mezi každým druhým prvkem. Funguje následovně : Dřevo ovládá zem, zem ovládá vodu, voda ovládá oheň, oheň ovládá kov, kov ovládá dřevo. Vztah ovládání je nezbytný, aby nedocházelo k udržení rovnováhy, která by mohla být narušena nekontrolovaným narůstáním působení jednoho prvku v systému.
Vztah podmaňování platí mezi stejnými prvky a ve stejném pořadí jako vztah ovládání. V tomto případě však ovládající prvek má příliš velkou převahu nad prvkem ovládaným. Dochází tak k jeho podmaňování. Funguje následovně : dřevo si podmaňuje zem, zem si podmaňuje vodu, voda si podmaňuje oheň, oheň si podmaňuje zem a zem si podmaňuje dřevo. Ve své podstatě jde o patologický vztah, kdy ovládaný prvek je příliš oslaben a neklade potřebný odpor nebo ovládající prvek je příliš silný.
Vztah ponižování působí mezi stejnými prvky jako v předchozích dvou případech ale obráceným směrem. Působení je následující : Dřevo ponižuje kov, kov ponižuje oheň, oheň ponižuje vodu, voda ponižuje zem, zem ponižuje dřevo. K ponižování dochází v případě, že ovládaný prvek je příliš silný, naopak ponižuje ovládajícího. Nebo ovládající prvek je příliš zeslaben. Stejně jako předchozí vztah jedná se o vztah deformující.
 
Učení o jinu a jangu a pěti prvcích tvoří základnu, ze které vycházejí ostatní speciálnější učení.
Učení o vnitřních orgánech.
Učení o čchi, krvi a tělních tekutinách.
Učení o síti drah.
 
Vztahy, působící mezi prvky
 
Vzájemné rození
 
Platí vztahy "rodí mne" prvek předcházející a "já rodím" prvek následující, např.:
 
dřevo rodí oheň - oheň vzniká při tření dřeva, které je navíc i potravou pro oheň
oheň rodí zemi - oheň vrací zemi ve formě popela to, co spálí, a tak ji vlastně vytváří
země rodí kov - zdrojem kovu jsou rudy získané ze země
kov rodí vodu - při vysokých teplotách kov kapalní, v kovových nádobách se pára sráží ve vodu, resp. ji jimi můžeme nabírat nebo v nich uchovávat
voda rodí dřevo - voda dává vláhu rostlinám a umožňuje tak jejich růst.
Vzájemné ovládání
 
Vztah platí vždy mezi každým druhým prvkem a říká: "ovládá mne" a "já ovládám", např.:
 
dřevo ovládá zemi: stromy využívají zemi ke své výživě
voda ovládá oheň: může jej uhasit
země ovládá vodu: země zadržuje vodu
oheň ovládá kov: může jej roztavit
kov ovládá dřevo: kovová sekera nebo pila si poradí se sebesilnějším stromem.
Vzájemné podmaňování
 
Vztah podmaňování platí mezi stejnými dvojicemi prvků a ve stejném pořadí jako u ovládání. Představuje však jeho přílišné, neúměrné, zesílení. Tento vztah nastává, je-li podmaňující prvek příliš silný, nebo podmaňovaný prvek příliš slabý.
 
Vzájemné ponižování
 
Vztah ponižování opět platí mezi stejnými dvojicemi prvků jako u ovládání, avšak v opačném pořadí (směru). Ponižuje prvek, který se vzepřel proti tomu, že má být ovládán. Např, oheň ponižuje vodu ap.                  
 
5 Elementů je spolu s teorií jin a jang základním stavebním kamenem čínské medicíny. Systém 5 elementů vychází z přírody a je výsledkem dynamické kvality veškerého dění v přírodě, představuje 5 pohybů a 5 fází sezónních přírodních cyklů.
Systém 5 elementů zajišťuje důležitou a klinicky použitelný model, který nám umožňuje se orientovat v patologii vnitřních orgánů. Zde jsou možné vždy jen 2 stavy - buď je to stav nadbytku či nedostatku na jedné či druhé straně. Cyklus podpory na jedné straně a cyklus kontroly na straně druhé udržuje dynamickou rovnováhu mezi 5 prvky. Pokud však nerovnováha překračuje fyziologickou mez či trvá dlouho, pak tento stav vede k nemoci.
 
Cyklus produkce:
 
Dává 2 patologické stavy v případě, že harmonie není zachována:
 
Matka nevyživuje dítě.
 
Dítě vyčerpává matku.
 
Játra (matka) nevyživuje srdce (dítě): jaterní krev je nedostatečná a tím pádem je i slabá krev v srdci, což způsobuje bušení srdce a nespavost.
Srdce (dítě) vyčerpává játra (matku): pokud je jaterní krev slabá, to vede ke všeobecné slabosti krve, která bude oslabovat krev v játrech, což zapříčiňuje slabou menses či ztrátu menses.
Srdce (matka) nevyživuje slezinu (dítě): srdeční oheň nezahřívá slezinu, což vede k pocitu chladu a průjmu.
Slezina (dítě) vyčerpává srdce (matku): pokud slezina neprodukuje dostatek krve, bude i málo krve v srdci, což vede k bušení srdce, nespavosti, zapomínání a lehké depresi.
Slezina (matka) nevyživuje plíce (dítě): pokud slezina nepřeměňuje a netransportuje tekutiny, vzniká hlen, který se usazuje v plicích, což vede k zadýchávání se a astmatu.
Plíce (dítě) vyčerpávají slezinu (matku): plíce řídí čchi a pokud je plicní čchi slabá, je slabá i slezinná čchi, což vede k únavě, nechutenství a řídké stolici. V praxi je slezinná a plicní čchi vždy oslabena současně.
Plíce (matka) nevyživují ledviny (dítě): plicní čchi sestupuje do ledvin, které si ji stahují dolů.
Pokud plicní čchi je slabá, tak spolu s tekutinami stagnuje v plicích, což se projevuje krátkým dechem, kašlem a oslabením ledvin.
Ledviny (dítě) vyčerpávají plíce (matku): pokud je ledvinná čchi slabá, nemůže si "stáhnout" plicní čchi, která stoupá do plic, kde způsobuje zadýchávání a astma.
Ledviny (matka) nevyživují játra (dítě): ledvinný jin živí jaterní jin a krev. Pokud je ledvinný jin slabý, je slabý i jaterní jin a/nebo jaterní krev, což způsobuje pískání v uších, závratě, bolesti hlavy a podrážděnost. Toto je jeden z nejčastějších případů v praxi.
Játra (dítě) vyčerpávají ledviny (matku): jaterní krev vyživuje a posiluje ledvinou esenci. Pokud je jaterní krev delší dobu oslabena, vede to i k oslabení ledvinné esence, což se projevuje závratěmi, pískáním v uších, nočním pocení a oslabením sexuálních funkcí.
 
Cyklus agrese:
 
Játra napadají slezinu a žaludek (dřevo napadá zemi): stagnující jaterní čchi napadá žaludek a žaludeční čchi nemůže klesat, což zapříčiňuje pocit na zvracení a slezinná čchi nemůže stoupat, což způsobuje průjem.
 
Srdce napadá plíce (oheň napadá kov): oheň srdce vysušuje plíce a oslabuje plicní jin, což způsobí suchý kašel.
 
Slezina napadá ledviny (země napadá vodu): když slezina zadržuje vlhkost, tak vlhkost blokuje ledvinou funkci v přeměně a vylučování tekutin z těla a vznikají otoky.
 
Plíce napadají játra (kov napadá dřevo): toto se stává v praxi velmi zřídka, většinou oslabené plíce zavdávají příčinu ke stagnaci jaterní čchi, kupř. psychické astma.
 
Ledviny napadají srdce (voda napadá oheň): jestliže ledvinný jin je slabý, vzniká prázdné horko a může se usadit v srdci, což způsobí probouzení se v noci a bušení srdce.
 
Cyklus vzpoury:
 
Játra napadají plíce (dřevo napadá kov): stagnující jaterní čchi blokuje plíce a způsobuje zadýchávání se a bolesti na hrudi.
 
Srdce napadá ledviny (oheň napadá vodu): oheň srdce sestupuje dolů do ledvin a oslabuje ledvinný jin, což způsobuje bolesti v kříži či potíže s močením .
 
Slezina napadá játra (země napadá dřevo): pokud slezina zadržuje vlhkost, ta blokuje tok jaterní čchi, což způsobuje bolesti v podžebří a nadýmání .
 
Plíce napadají srdce (kov napadá oheň): pokud plíce jsou blokovány hlenem, tak ani srdeční čchi nemůže řádně cirkulovat, což způsobuje tlaky na hrudi, nespavost a bušení srdce.
 
Ledviny napadají slezinu (voda napadá zemi): pokud ledviny špatně přeměňují tekutiny, slezina bude napadána vlhkem, což způsobí průjem, nadýmání a otoky.
 
 
 
 
Diagnostika:
 
Je založena na diagnóze barvy, zvuků, zápachu, chutí, tkání, emocí a klimatu.
 
 
 
Nejdůležitější je pozorování barvy:
 
Zelená - je způsobena nerovnováhou dřeva, např. odpovídá stagnaci jater
Červená - je způsobena nerovnováhou ohně, např. nadbytek srdečního ohně
Žlutá, matná - je způsobena nerovnováhou země, např. oslabením slezinné čchi
Bílá - je způsobena nerovnováhou kovu, např. oslabením plicní čchi
Tmavě fialová, až šedočerná - je způsobena nerovnováhou vody, např. oslabením jin ledvin
 
Ne vždy vše je v čínské medicíně jednostranné, jednoduché a snadné, ba spíše naopak. Kupř. červený obličej dle diagnózy 5 elementů znamená nerovnováhu v prvku oheň., dle diagnózy BA GANG (tj. 8 zásad) to může také znamenat horko a to v jakémkoliv orgánu. Není tedy možno v čínské medicíně mechanicky dosazovat vše dle schématu, aniž bychom přitom nevzali v potaz celkový stav. Kupř. červený obličej s pocitem hořka v ústech, nespavostí, afty a bušením srdce odpovídá nadměrnému srdečnímu ohni, avšak červený obličej s rychlým dýcháním a kašlem s vykašláváním žlutého hlenu odpovídá problémům plic, podobně jako červený obličej s podrážděností, hořkem v ústech, bolestí hlavy a závratěmi odpovídá problémům v játrech atd.
 
 
 
Dieta dle 5 elementů:
 
Každá chuť má určitý vliv na tělo:
 
Kyselá - podporuje tvorbu tělesných tekuti a jin. Je stahující, řídí pocení a průjem. Jde do nervů a zraňuje játra, užívá se šetrně v případech chronických bolestí.
 
Hořká - snižuje horko, uklidňuje a ztvrzuje. Čistí horko a vlhko a stahuje vzbouřenou čchi. Jde do kostí a nadměrné užívání by mohlo poškodit kosti.
 
Sladká - povzbuzuje, harmonizuje a zprostředkuje. Užívá se v případě nedostatečnosti a k zastavení bolestí. Jde do svalů a nadměrné užívání způsobuje svalovou slabost.
 
Ostrá, štiplavá - rozptyluje a používá se k vyloučení škodlivých činitelů. Jelikož rozptyluje čchi, mohla by oslabit čchi.
 
Slaná - klesá dolů, změkčuje zatvrdliny. Užívá se k léčbě zácpy a otoků. Vysušuje krev, tudíž nadměrné užívání oslabuje krev.
 
 
 
                 
 
         
 
            DŘEVO                  OHEŇ                         ZEMĚ                       KOV                    VODA
 
 
ORGÁN      žlučník           tenké střevo                  žaludek                 tlusté střevo          močový měchýř
JANG                              troj.ohřívač
                                       
ČAS          23-01             13-15                          7-9                        5-7                       15-17
 
ORGÁN      játra             srdce-osrdečník           slezina,slinivka         plíce                      ledviny
JIN
 
ČAS         01-03            11-13                             9-11                       3-5                     17-19
 
OBDOBÍ    jaro               léto                             babí léto                  podzim                   zima
                                                                                                                                                                                   
KLIMA       vítr               teplo                            vlhkost                    sucho                     chlad
 
SMYSLY    zrak              hmat                             chuť                       čich                       sluch       
 
 
CHUŤ       kyselá            hořká                            sladká                    pikantní                  slaná
 
BARVY     zelená           červená                          žlutá,hnědá           bílá,šedá                 modrá,černá
               modrá           oranžová
 
EMOCE     trpělivost         smích,nenávist             tvořivost                kuráž,vitalita            tvořivost,strach,obavy
               zlost                radost                         empatie,úzkost       žal,smutek
                                                                                                                     
SMĚR      východ             jih                               centrum                  západ                     sever
 
ENERGIE  generativní       rozsáhlá                       stabilizující              zmenšující              šetřící
 
TĚLO       šlachy,nehty     pulz,žlázy s                   svaly,rty                 pulz,kůže                 kosti,vlasy
               úzkost             vnitřní sekrecí                                              ochlupení
                                                                                                    
OTVOR    oči                  ústa,jazyk                      ústa                       nos                         uši
 
SOUSTAVA  imunitní       endokrinní                      trávicí                    dýchací                  rozmnožovací,oběhová   
                                     nervová
VÝMĚŠEK   slzy               pot                                sliny                       nosní sekret           hlen
 
     
 
5 elementů
 
5 elementů je spolu s teorií jin a jang základním stavebním kamenem čínské medicíny. Systém 5 elementů vychází z přírody a je výsledkem dynamické kvality veškerého dění v přírodě, představuje 5 pohybů a 5 fází sezónních přírodních cyklů.
Systém 5 elementů zajišťuje důležitou a klinicky použitelný model, který nám umožňuje se orientovat v patologii vnitřních orgánů. Zde jsou možné vždy jen 2 stavy - buď je to stav nadbytku či nedostatku na jedné či druhé straně. Cyklus podpory na jedné straně a cyklus kontroly na straně druhé udržuje dynamickou rovnováhu mezi 5 prvky. Pokud však nerovnováha překračuje fyziologickou mez či trvá dlouho, pak tento stav vede k nemoci.
 
 
 
 
 
Cyklus produkce:
Dává 2 patologické stavy v případě, že harmonie není zachována:
 
Matka nevyživuje dítě.
Dítě vyčerpává matku.
Játra (matka) nevyživuje srdce (dítě): jaterní krev je nedostatečná a tím pádem je i slabá krev v srdci, což způsobuje bušení srdce a nespavost.
Srdce (dítě) vyčerpává játra (matku): pokud je jaterní krev slabá, to vede ke všeobecné slabosti krve, která bude oslabovat krev v játrech, což zapříčiňuje slabou menses či ztrátu menses.
Srdce (matka) nevyživuje slezinu (dítě): srdeční oheň nezahřívá slezinu, což vede k pocitu chladu a průjmu.
Slezina (dítě) vyčerpává srdce (matku): pokud slezina neprodukuje dostatek krve, bude i málo krve v srdci, což vede k bušení srdce, nespavosti, zapomínání a lehké depresi .
Slezina (matka) nevyživuje plíce (dítě): pokud slezina nepřeměňuje a netransportuje tekutiny, vzniká hlen, který se usazuje v plicích, což vede k zadýchávání se a astmatu.
Plíce (dítě) vyčerpávají slezinu (matku): plíce řídí čchi a pokud je plicní čchi slabá, je slabá i slezinná čchi, což vede k únavě, nechutenství a řídké stolici. V praxi je slezinná a plicní čchi vždy oslabena současně.
 
Ledviny (matka) nevyživují játra (dítě): ledvinný jin živí jaterní jin a krev. Pokud je ledvinný jin slabý, je slabý i jaterní jin a/nebo jaterní krev, což způsobuje pískání v uších, závratě, bolesti hlavy a podrážděnost. Toto je jeden z nejčastějších případů v praxi .Plíce (matka) nevyživují ledviny (dítě): plicní čchi sestupuje do ledvin, které si ji stahují dolů.
Pokud plicní čchi je slabá, tak spolu s tekutinami stagnuje v plicích, což se projevuje krátkým dechem, kašlem a oslabením ledvin ().
Ledviny (dítě) vyčerpávají plíce (matku): pokud je ledvinná čchi slabá, nemůže si "stáhnout" plicní čchi, která stoupá do plic, kde způsobuje zadýchávání a astma.
Játra (dítě) vyčerpávají ledviny (matku): jaterní krev vyživuje a posiluje ledvinou esenci. Pokud je jaterní krev delší dobu oslabena, vede to i k oslabení ledvinné esence, což se projevuje závratěmi, pískáním v uších, nočním pocení a oslabením sexuálních funkcí).
 
 
Cyklus agrese:
Játra napadají slezinu a žaludek (dřevo napadá zemi): stagnující jaterní čchi napadá žaludek a žaludeční čchi nemůže klesat, což zapříčiňuje pocit na zvracení a slezinná čchi nemůže stoupat, což způsobuje průjem .
 
Srdce napadá plíce (oheň napadá kov): oheň srdce vysušuje plíce a oslabuje plicní jin, což způsobí suchý kašel.
 
Slezina napadá ledviny (země napadá vodu): když slezina zadržuje vlhkost, tak vlhkost blokuje ledvinou funkci v přeměně a vylučování tekutin z těla a vznikají otoky.
 
Plíce napadají játra (kov napadá dřevo): toto se stává v praxi velmi zřídka, většinou oslabené plíce zavdávají příčinu ke stagnaci jaterní čchi, kupř. psychické astma.
 
Ledviny napadají srdce (voda napadá oheň): jestliže ledvinný jin je slabý, vzniká prázdné horko a může se usadit v srdci, což způsobí probouzení se v noci a bušení srdce.
 
 
 
Cyklus vzpoury:
Játra napadají plíce (dřevo napadá kov): stagnující jaterní čchi blokuje plíce a způsobuje zadýchávání se a bolesti na hrudi 
 
Srdce napadá ledviny (oheň napadá vodu): oheň srdce sestupuje dolů do ledvin a oslabuje ledvinný jin, což způsobuje bolesti v kříži či potíže s močením.
 
Slezina napadá játra (země napadá dřevo): pokud slezina zadržuje vlhkost, ta blokuje tok jaterní čchi, což způsobuje bolesti v podžebří a nadýmání.
 
Plíce napadají srdce (kov napadá oheň): pokud plíce jsou blokovány hlenem, tak ani srdeční čchi nemůže řádně cirkulovat, což způsobuje tlaky na hrudi, nespavost a bušení srdce .
 
Ledviny napadají slezinu (voda napadá zemi): pokud ledviny špatně přeměňují tekutiny, slezina bude napadána vlhkem, což způsobí průjem, nadýmání a otoky .
 
 
Diagnostika:
Je založena na diagnóze barvy, zvuků, zápachu, chutí, tkání, emocí a klimatu.
 
Nejdůležitější je pozorování barvy:
Zelená - je způsobena nerovnováhou dřeva, např. odpovídá stagnaci jater
Červená - je způsobena nerovnováhou ohně, např. nadbytek srdečního ohně
Žlutá, matná - je způsobena nerovnováhou země, např. oslabením slezinné čchi
Bílá - je způsobena nerovnováhou kovu, např. oslabením plicní čchi
Tmavě fialová, až šedočerná - je způsobena nerovnováhou vody, např. oslabením jin ledvin
 
Ne vždy vše je v čínské medicíně jednostranné, jednoduché a snadné, ba spíše naopak. Kupř. červený obličej dle diagnózy 5 elementů znamená nerovnováhu v prvku oheň., dle diagnózy BA GANG (tj. 8 zásad) to může také znamenat horko a to v jakémkoliv orgánu. Není tedy možno v čínské medicíně mechanicky dosazovat vše dle schématu, aniž bychom přitom nevzali v potaz celkový stav. Kupř. červený obličej s pocitem hořka v ústech, nespavostí, afty a bušením srdce odpovídá nadměrnému srdečnímu ohni, avšak červený obličej s rychlým dýcháním a kašlem s vykašláváním žlutého hlenu odpovídá problémům plic, podobně jako červený obličej s podrážděností, hořkem v ústech, bolestí hlavy a závratěmi odpovídá problémům v játrech atd.
 
 
 
Dieta dle 5 elementů:
Každá chuť má určitý vliv na tělo:
 
Kyselá - podporuje tvorbu tělesných tekuti a jin. Je stahující, řídí pocení a průjem. Jde do nervů a zraňuje játra, užívá se šetrně v případech chronických bolestí.
 
Hořká - snižuje horko, uklidňuje a ztvrzuje. Čistí horko a vlhko a stahuje vzbouřenou čchi. Jde do kostí a nadměrné užívání by mohlo poškodit kosti.
 
Sladká - povzbuzuje, harmonizuje a zprostředkuje. Užívá se v případě nedostatečnosti a k zastavení bolestí. Jde do svalů a nadměrné užívání způsobuje svalovou slabost.
 
Ostrá, štiplavá - rozptyluje a používá se k vyloučení škodlivých činitelů. Jelikož rozptyluje čchi, mohla by oslabit čchi.
 
Slaná - klesá dolů, změkčuje zatvrdliny. Užívá se k léčbě zácpy a otoků. Vysušuje krev, tudíž nadměrné užívání oslabuje krev.