Praktická detoxikace podle MUDr. Josefa Jonáše

 

Praktická detoxikace podle MUDr. Josefa Jonáše

 
MUDr. Josef Jonáš - zakladatel a propagátor moderních směrů přírodního lékařství. Zakladatel a propagátor moderních směrů přírodního lékařství, zejména celostní medicíny. Přírodní medicínou se zabývá již 30 let. Je autorem zcela originální a celosvětově ojedinělé metody řízené a kontrolované detoxikace organismu. „Stejně jako zdravověda dospěla před několika staletími k poznání, že středověké životní špinavé prostředí je příčinou moru a tyfu, tak současná doba je zralá na poznání, že jedy pocházející z civilizačních činností jsou příčinou dnešních chorob.

Se středověkou špínou si poradila komunální a osobní hygiena – a s civilizačními chorobami si může poradit jedině nový přístup k léčbě, vnitřní hygiena našeho těla. Jako kdysi vznikl hygienický průmysl, bude muset vzniknout další obor, sofistikovaná činnost k očistě lidského organizmu od toxinů, a my jsme jeho průkopníci“, říká MUDr. Josef Jonáš. Je jedním z nejčtenějších autorů – vydal několik populárních knih z oblasti přírodní medicíny a také kuchařek.

Lidstvo je po celou svoji historii provázeno touhou po trvalém zdraví jako základní životní hodnotě. Od prvních pozorování a myšlenek, které hodnotily rozdíl mezi zdravím a nemocí, uplynulo několik desítek tisíc let. V průběhu těchto tisíciletí se velice měnily názory na to, jak si zdraví uchovat. Víme, že dějiny lidstva můžeme rozdělit do epoch nazývaných pravěkem, starověkem, středověkem a novověkem. Každá je charakterizována podnětnými myšlenkamy, které dnes můžeme v zájmu svého zdraví využívat. Velmi zajímavou studnici pro nás přestavuje epocha starověku, ať už v Evropě, dálné Asii, Africe nebo na amerických kontinentech. V tomto období se narodilo mnoho významných filozofů a lékařů, jejichž jména známe dodnes. Fakt, že jejich myšlenky zůstaly po tisíciletí zachovány, svědčí o velikosti a smysluplnosti toho, co psali či dělali. Prakticky všichni se snažili rozvinout jednu základní myšlenku: onemocnění člověka souvisí s přítomností jedů a zdraví nastává tehdy, jestliže se nám podaří se těchto jedů zbavit.

Praktická detoxikace podle MUDr. Josefa Jonáše je učebnicí originální a celosvětově ojedinělé metody řízené a kontrolované detoxikace organismu, která je završením celoživotní autorovy badatelské cesty přírodní medicínou za odhalením tajemství novodobého kamene mudrců. Přehledným a srozumitelným způsobem seznamuje s filozofickými základy a teorií řízené detoxikace a poskytuje praktický návod pro konkrétní a dokonalou očistu těla. Jako "bible vnitřní hygieny" by neměla chybět v knihovně nikoho, komu záleží na vlastním zdraví a délce života.

DETOXIKACE JE PROCES, KTERÝ JDE ZA PŘÍČINOU, ZA KOŘENY NEMOCÍ A ZA PODSTATOU ZDRAVÍ A VITALITY. Detoxikační medicína je díky detoxikačním preparátům výborným základem a prostředkem ke komplexní proměně člověka směrem ke zdraví a k pozitivním vlastnostem. Detoxikační balíčky do organismu nic nedodávají, pouze se snaží působit na toxiny a infekce, které jsou fyzicky přítomné v organismu. Princip působení přípravků na toxiny je dvojí:
1. přímo - bylinné přípravky řady Help
2. nepřímo za pomoci imunitního systému - všechny druhy preparátů

Pokud jde o volné infekce, tam si obvykle rozumíme s klasickou západní medicínou a v akutních případech jsme s ní zajedno v použití antibiotik. Pokud jde o infekční ložiska, klasická medicína o jejich existenci sice ví, ale nedokáže je spolehlivě diagnostikovat a z organismu odstraňovat. V obojím spočívá obrovský přínos a genialita celé metody MUDr. Josefa Jonáše.
 Více informací na: https://www.celostnimedicina.cz/prakticka-detoxikace-podle-mudr-josefa-jonase.htm#ixzz2BX3D86aB