POŽÁDEJTE

 

 
 
Požádejte: Zákon svobodné volby říká,že andělé nesmí do našich životů zasahovat,pokud jim k tomu nedáme výslovné svolení.Jedinou výjimkou jsou situace,kdy se ocitneme v ohrožení života a přitom ještě nenastal čas zemřít.V ostatních případech musíme anděly o pomoc požádat.
 
Možná si nejste jisti,jak anděly oslovit.K tomu,aby vám andělé přišli na pomoc,není třeba žádných zvláštních zaříkávadel.Stačí si jen pomyslet:Andělé! a  se oni okamžitě přihlásí.Každého,tedy i vás,od narození až do smrti provázejí nejméně dva strážní andělé.Nic,z toho co kdy uděláte nebo nač pomyslíte,nemůže vaše anděly přimět,aby vás opustili nebo milovali méně.Jejich láska k vám je mocná a neklade si žádné podmínky.
 
Můžete také poprosit o další anděly.Buď požádejte Boha,ať vám anděly pošle,nebo se obraťte přímo na ně.Oba způsoby vyjdou nastejno,protože andělé vždy následují Boží vůli.A Bůh si vždy přeje,aby vás andělé obklopovali a utěšovali,kdykoli je o to požádáte.
 
Odevzdejte problém: Aby mohl Bůh a andělé vaši situaci vyléčit,musíte jim ji bezezbytku postoupit.Je to trochu,jako když posíláte dopis: také musíte dát své psaní z ruky,aby je pošta mohla adresátovi doručit.Tak často prosíme nebesa o pomoc.Místo abychom se ji otevřeli,však lpíme na její problematické situaci a bráníme tak andělům,aby využili svých schopností a zasáhli.Pokud opravdu stojíte o pomoc,přenechejte svůj problém zcela Bohu a andělům!
 
Věřte v Boha: Bohu a andělům nemůžeme vnucovat vlastní scénář,jak mají nápravu naši situace podniknout.Věřte tedy,že nekonečná Božská moudost a tvořivost přijde s řešením mnohem lepším,než o jakém naše lidská mysl dokáže třeba jen snít.Pamatujte si: Bůh si přeje,abyste byli šťastní!
 
Následujte Boží pokyny: Poté,co svěříte svůj problém Bohu a andělům,můžete být vyzváni,aby jste podnikli určité lidské kroky k vylepšení dané sitace.Tyto pokyny k vám přijdou prostřednictvím hlasů,snů,představ,tušení nebo intuitivních pocitů.Pokud si nejste jisti,odkud tyto vzkazy přicházejí,požádejte Boha o potvrznení jejich pravosti.