PÉČE O KÁMEN


Péče o kámen:

Základní první očista: 
Doporučujeme vždy po získání léčivého kamene, zakopat ho do země na několik dní.
Důvodem je rozpuštění negativních informací, které kámen přijal při cestě k Vám.

Běžná očista:
Kámen krátce opláchneme v tekoucí vodě a položíme na noc do misky s vodou.
Doporučujeme mu poskytnout krátký odpočinek odložením na vhodné/důstojné místo, aby kámen regeneroval běžným způsobem jemu přirozeným.
Čistíme dle potřeby používání, či zatížení kamene léčením.

Mentální očista
Pomocí mentálních technik pro znalé. Lze použít i REIKI.
Nebo pro začínající/ hledající,  jednoduchou upřímnou prosbou k vyšší moci o očištění kamene od negativní energie.
Doporučujeme tuto očistu rovněž použít u energetických náhrdelníků, viz MLHOVSKÝ KARDUMEN, který se nám osvědčil v boji s klíšťaty.

Očista v soli
Protože některé kameny nesnáší přímý kontakt se solí, vložíme je do misky a tuto misku umístíme do větší naplněnou solí. Mnohem razantnější očista probíhá pokud máte krystaly soli.

Očista nad plamenem svíce
Většina receptivních kamenů potřebuje tuto jednoduchou očistu. Krátce kámen podržíme v prstech nad plamenem svíce a doplníme očistu pod tekoucí vodou. Dobré zkušenosti máme se Smaragdem, který se často používá při lokální bolesti, třeba hlavy.


Nabíjení kamene (v podstatě se jedná o regeneraci/dobíjení)
Kámen jednoduše nabíjíme dle jeho polarity/povahy.

Projektivní kámen: přijímá  sluneční energii, lze ho vystavit na přímý vliv slunce.
Do svého okolí vyzařuje kladnou energii JANG.

Receptivní kámen:  přijímá energii z noční oblohy, doplníme mu energii nejlépe když měsíc jde do úplňku a to vystavením na noční oblohu třeba na celou noc.
Do svého okolí vyzařuje zápornou energii JIN.

Kámen dvojí polarity: vyzařuje kladnou i zápornou energii. Nabíjení zpravidla provádíme při východu nebo západu slunce nebo na denním nepřímém světle.
Do svého okolí vyzařuje smíšenou energii JANG i JIN.

Některé kameny lze regenerovat rovněž na křišťálové nebo Ametystové drůze.
Regenerace všech kamenů probíhá rovněž samovolně, protože vesmírná energie prochází v podstatě vším. V tomto případě, pokud kámen nezatěžujeme léčbou nebo pro jiné účely, postačí ho odložit mimo dosah živých organizmů nebo rostlin nejlépe do misky z přírodního materiálu.


Aktivace kamene se provádí podle druhu:
Samovolně v kontaktu s tělem, mentálně, v podstatě prosbou, krátkým slunečním svitem. Velice citlivé zacházení potřebují, třeba známé Moqui Marbles.