Orgán cang, ledviny a dodatek ming-men

 

Orgán cangledviny a dodatek ming-men
Ledviny považuje čínská medicína za jeden z nejdůležitějších orgánů lidského těla. Říká se o nich, že jsou pramenem života,kořenem jin-jangu všech vnitřních orgánů. Jejich význam vyplývá z toho, že uschovávají vrozenou životní sílu a hmotu, z níž se člověk rodí a žije a díky ní může sám plodit další potomstvo. V rámci těla k ledvinám patří močový měchýřkosti a kostní dřeňmozekvlasyušikonečník a močová trubice. Z pěti prvků jsou podřízeny prvku voda.

Ledviny jsou dvě, tvar mají podobný fazolím, jsou vzájemně spojené a zahnuté, přimykají se z obou stran k páteři v místě čtrnáctého obratle. Zvenku mají žlutý tukový obal, ze vnitř jsou bíle a zvenčí červené. Ke každé z nich vedou dva přívody. V ledvinách sídlí esence ťing, kterou bychom mohli česky nazvat, životní esencí. Tato esence patří k nejdůležitějším pojmům čínské medicíny. V nejširším významu pojmenovává základní substanci, z níž se formuje univerzum a z medicínského vnímání se tato energie stává základem mikrokosmu člověka, což je energie uvnitř těla. Jsou zde i další příbuzné významy, jako kořen těla, což značí základní substanci, z níž se začne formovat nové budoucí tělíčko po spojení esencí muže a ženy. Dále tento charakter energie vytváří esenciální látky vyživující organizmus a tato energie je spojena s činností všech vnitřních orgánů. A poslední význam označuje energii, která se uchovává v ledvinách v plodotvorné látce, která je spojena s rozmnožovacími funkcemi.  U mužů umožňuje vytváření semene a u žen menstruační cykly spojené s tvorbou vajíček. V tomto případě se tato energie nazývá rozmnožovací esencí.

Ledviny řídí vodu.

Ledviny mají na starost řízení procesu přeměňování a pohybu tekutin od jejich vstupu do těla až povylučování. Proces metabolizmu a přeměny tekutin souvisí i s dalšími orgány, ale ledviny na to mají hlavní vliv. Tekutiny po požití vstupují do žaludku, činnosti sleziny se jejich jemnější složky dostávají nahoru do plic, odkud jsou rozváděny do všech orgánů a celého těla jako tzv. čisté. Tam jsou použity a procházejí procesem proměny a jejich zbytek tzv. kalné sestupují dolů a postupně se vylučují mimo tělo.

Druhým úkolem je tzv. otevírání a zavírání regulačního systému což je vylučování a zadržování tekutin. Ledviny to vykonávají prostřednictvím svého přidruženého orgánu a to je močový měchýř. Správná funkce tohoto procesu je závislá na kvalitě čchi ledvin.

Třetí úkol se vztahuje k dalším orgánům, které se podílejí na koloběhu a zpracovávání tekutinJang ledvin je základem všeho jangu v těle, protože funkce orgánů jsou projevem a vlastností jangové složky čchi. Proto jenom tehdy, když je jang ledvin dostatečně silný, je silný i jang ostatních orgánů. V tomto případě pak mohou vykonávat bez poruch své funkce, které se vztahují k metabolismu tekutin. Slezina bude dobře přeměňovat a přepravovat, plíce budou dobře rozptylovat, játra zabezpečí průchodnost, trojitý zářič drží dobře prostupnost vodních drah a močový měchýř bude vylučovat a zadržovat jak organizmus potřebuje. Onemocnění ledvin vždy představuje postižení metabolismu tekutin. Když zeslábne zavírání a převládne otevírání, sníží se schopnost zadržovat tekutiny, dochází k častému močení a k nedostatečnému oddělování čistého od kalného. Na barvě moči to můžeme pozorovat, že je zakalená. Když nastane opačný případ, že převládne zavírání, tak se nevylučuje dostatek moči, je jí málo a vznikají vodnaté otoky.  Ledviny jsou závorou žaludku, ta když je zavřená a nepropouští, tak se začne voda nahoře i dole shromažďovat pod kůží a vznikají vodnaté opuchliny, které znamenají vznik nemoci v důsledku akumulace vody.

Vztah ledvin k částem těla, ledviny řídí kosti.

Kromě dalších vzájemných vztahů, ledviny řídí kosti, rodí kostní dřeň, jsou spojeny s mozkem a řídí zuby. Spojitost kostí s ledvinami je daná prostřednictvím životní esence, z které se vytváří kostní dřeň, růst a pevnost kostí a zásobování živinami. Ledviny, dřeň a esence představují propojený systém, v němž se jednotlivé jeho součásti vzájemně ovlivňují. Dostatek esence se projeví na kostní dřeni, která poskytne kostem výživu a ty budou pak silné a pevné. Přirozeně při nedostatku esence ledvin nastávají negativní důsledky. Dřeně je nedostatek, kostem se nedostává potřebné množství živin, jejich struktura slábne, kosti řídnou a ztrácejí pevnost. U dětí se to projevuje zpomaleným růstem a u dospělých to vede k ochablosti v pasu a kolenou, ztrátě jistoty chůze, až k neschopnosti pohybu. U starých lidí dochází z tohoto důvodu ke křehkosti a zvýšené lámavosti kostí.

Pokud jde o pojem dřeň, tak ji chápeme jako měkkou hmotu v kostech, ale čínská medicína používá tento pojem také pro míchu a mozek. I mozek má svůj původ v esenci ledvin, která ovlivňuje kvalitu mozku, všechny jeho funkce a souvisí také s inteligencí člověka. Dostatek esence ledvin představuje dostatek výživy pro mozek, který pak může využít celou kapacitu svého myšlení, paměti a sním spojeny smysly, které jsou vnímavé a bystré. Naopak nedostatek esence ledvin znamená snížení přísunu výživy do mozku a tím i snižování jeho schopností. U dětí to může představovat zhoršenou chápavostnižší inteligenci. U dospělých zase zhoršování paměti,špatnou chápavost a schopnost koncentrace, v těžkých případech až ztrátu paměti.

Když je moře dřeně plné, potom je tělo lehké, překypuje silou a může překračovat i své běžné hranice. Je-li dřeň zásobena nedokonale, točí se z toho hlavahučí v ušíchbolí lýtka a jsou ochablé, před očima se dělajímžitky, člověk má závratě a přestává slyšet, je unavenýslabý a musí stále odpočívat.

Zuby mají stejný základ jako kosti, vznikají z esence ledvin. Růst, vlastnosti a vzhled zubů závisí na dostatku nebo nedostatku ledvinové esence. V případě dostatku jsou zuby pevné, pravidelné, nekývají se a snadno se nekazí. Oslabená esence má za následek, že zuby vyrůstají opožděně, jsou nepravidelné nebo rostou nakřivo a nejsou pevné. V takových případech se při léčené často používá metody doplňování ledvin.

Kondice ledvin se projevuje na vlasech.

Látky, které umožňují růst vlasů, se vytvářejí prostřednictvím krve. To se přisuzuje ledvinám, protože zase ledviny uchovávají tuto esenci a esence představuje zdroj tvorby krve. Kvalita a množství vlasů závisí na dostatku zdravé ledvinové esence a tedy i na množství krve. Pokud jsou vlasy husté, lesklé, pružné a vypadávají jenom v přirozené míře, je vše v pořádku. Zhruba po čtyřicítce s přibývajícím věkem se podmínky začínají zhoršovat, což je přirozené a dochází k tomu, že se vlasy začínají lámat, vypadávají a šedivějí. Pokud k těmto změnám, které jsou spojeny se stářím, dochází předčasně, často jsou příznakem oslabenosti ledvin i prázdnoty krve.

Vývodem ledvin jsou uši a močová trubice a konečník.

Na rozdíl od ostatních orgánů cang, mají ledviny horní a dolní vnější vývod. Horním vývodem jsou uši a dolním vývodem jsou močová trubice a konečník, čili dva jinové otvory. Mezi ušima a ledvinami je spojení přes čchi ledvin, která proudí také ušima a proto na jejím stavu závisí kvalita sluchu. Když jsou ledviny v harmonii, pak uši dokážou rozpoznávat patero tónů. Druhá příčina vychází ze vztahu mezi ledvinami a mozkem. Ledviny uchovávají esenci, esence rodí dřeň a akumulací dřeně vzniká mozek. Uši jsou také spjaty s mozkem, kde se zbíhají slyšitelné zvuky z obou uší. Z této dvojité vazby se v mozku prostřednictvím čchi ledvin odráží jejich stav, který bezprostředně ovlivňuje funkčnost sluchových orgánů. Proto při oslabení ledvin dochází k oslabení sluchu,hučení v uších, až k hluchotě.

Další vývody jsou tzv. dvě jin. Přední jin je vnější pohlavní orgán, zadní jin je konečníkPřední jin souvisí s vylučováním moče a s pohlavními funkcemi. V tomto případě jde o otvor, vývod a jedná se o močovou trubici. Ta však plní dvě funkce, kde rozlišujeme močový otvor a semenný otvor. Tyto otvory jsou blízko vedle sebe, ale přesto nejsou jedno a totéž. Močový otvor je uvnitř spojen s močovým měchýřem a semenný otvor je uvnitř spojen s komnatou lůna, kde ženy přijímají zárodek a u mužů se zde schovává semeno. Je to řízeno ledvinami, které řídí vylučování moče a pohlavní funkce. Zadní jin, čili konečník, je vyústění tlustého střeva a odcházejí jím nespotřebované zbytky potravy. Činnost tlustého střeva je spjata a přepravovací a přeměňovací funkcí sleziny, která zase pracuje v závislosti na dobré funkci ledvin, jejíž jang dodává slezině energii a teplo a jin dodává slezině potřebnou vlhkost. Když pak nemají ledviny dostatek jin, je stolice tuhá a suchá a způsobuje zácpu. Při prázdnotě ledvinového jangu se střeva zchlazují, čchi v nich stagnuje a vznikají potíže s vytlačením stolice. Při nedostatku jangové čchi může dojít k tomu, že slezina nemá dost energie na přeměnu a přepravu esence stravy a spolu s vnitřním zachlazením způsobí průjmy a řídkou stolici. Když ledvinová čchi nemá dostatečnou stabilitu, tak se objevují chronické průjmy.

Citem ledvin je strach.

Do pocitového života člověka vychází z ledvin pocit strachuobavybázlivosti. Tyto vlastnosti bývají většinou příznakem oslabenosti ledvin. Vedle strachu, jako trvalejšího povahového rysu, je s ledvinami a také se srdcem spojen náhlý intenzivní projev, jako jsou děsúlek, šok. Všechny tyto emoce jsou úzce spojeny se ztrátou ledvinové čchi a tím mají destruktivní vliv na čchi v celém těle. Jsou-li intenzivní, způsobují celkové klesání čchi a společně se vztahem ledvin ke dvěma spodním vylučovacím otvorům a spodnímu zářiči se vysvětluje, proč se při intenzivním strachu dostavují potíže s udržením stolice a moče.

Tekutinou ledvin jsou sliny.

O slezině víme, že sliny přináleží hlavně k tomuto orgánu. Čínská medicína rozlišuje dva druhy slin, sliny řidší a hustší. A právě hustší sliny jsou spojeny s ledvinami. Sliny ulehčují trávení již v ústní dutině, udržují její čistotu a usnadňují polykání. Sami vznikají z esence ledvin a na druhé straně ji pomáhají zpětně doplňovat.

Čchi ledvin je spjata s čchi zimy.

Ledviny představují v těle zhmotnění prku voda a jsou spojeny se zimou, což znamená, že na jejich čchi nejvíce působí toto roční období. Během tohoto období jsou nejvíce náchylné na ztrátu rovnováhy ledvinové čchi a tedy i na onemocnění. Životní styl by se neměl odchylovat od souladu s děním v přírodě. Po tři zimní měsíce dochází v přírodě k uzavírání a uschovávání. Voda zamrzá a přeměňuje se v led, země zamrzá a stává se pevnou. Člověk nesmí zbytečně plýtvat jangovou energií, má chodit brzy spát a vstávat později, nejlépe na východ slunce. Je třeba se chránit před zimou a vyhledávat teplo, Tělo by se nemělo potit, protože se tím poškozuje v tomto období jangová čchi. To je správné chování v zimním období, kdo se tomu nepodřídí, poškozuje si ledviny a na jaře se to projeví ochablostí a slabostí, protože nebyly v zimě vytvořeny v těle dobré podmínky pro rození jarní čchi. V řetězci prvků voda jsou ledviny dále spojeny se severemchlademčernou barvouslanou chutíSever rodí chlad,chlad rodí voduvoda rodí slanostslanost rodí ledvinyledviny rodí kosti a dřeňkosti a dřeň rodíledviny, dále ledviny řídí uši.

Důsledky tvaru a umístění orgánu ledvin.

Když jsou ledviny malé, pak je čchi vyrovnaná a jenom stěží ji může něco poškodit. Když jsou ledviny velké, často se objevují bolesti v kříži, pás se nemůže ohýbat dopředu ani dozadu a snadno jej ohrozí nějaká škodlivost. Když jsou ledviny umístěny vysoko, potom člověk trpí bolestí podle páteře a má problémy s ohýbáním. Když jsou ledviny umístěny nízko, bolesti se ozývají v kříži a kostrči a člověk, nemůže se dobře předklánět a zaklánět. Může u něho dojít ke kýle ve slabinách. Když jsouledviny našikmo, člověk trpí bolestmi v kříži a kostrči. Když jsou ledviny jako orgán pevné, pak je jejich čchi harmonická a jenom stěží jí mohou ublížit škodlivý činitelé.


Dodatek ming-men.

Podobně jako trojitý zářič, tak i ming men představuje zvláštní a dost těžko definovatelný orgán, který má však v systému čínské medicíny velice důležité místo. Ming-men, čili brána života je spojena s životně důležitým místem lidského organizmu. Je to místo, které je zdrojem životní síly a úschovnou životní čchi. Nachází se mezi oběma ledvinami, kde se pohybuje a její původ se přiklání spíše k pravé ledvině. Životní síla ming-menu je kořenem dvanácti drahami čchi, je základem pěti orgánů cang a šesti orgánů fu, branou dechu a pramenem tří zářičů. Nazývá se i duchem těla, který ochraňuje před škodlivostí.

Minhg-men souvisí s pohlavními funkcemi.

Je úzce spjat s pohlavními funkcemi a prostřednictvím čchi je také ovlivňuje. U mužů se v něm uchovává pohlavní esence a u žen je spojen s dělohou. Od těchto funkcí se také odvozuje, že to je brána života, do níž vchází, a vycházím život. Na počátku, ještě před zrozením těla, při spojení rodičů, touto branou vychází, co dává muž a vchází, co přijímá žena. Když se zárodek již zrodí, pak se opět novorozenec narodí přes tuto bránu.

Ming-men je příbytkem vody a ohně.

Tato funkce je podobná jako u činnosti jin a jangu ledvin. Vodou je v této citaci míněna jin ledvin a tvoří základ veškeré jin v celém těle. Naopak oheň, jang ledvin je právě takovým základem po stránce jangu a tvoří tuto složku pro ostatní orgány. Proto tento orgán ming-men je jako sídlo a základ prvopočátečního jin-jangu v celém organizmu. Protože voda a oheň představují zdroj dvanácti orgánů, když se o něj opírá srdce, dokáže být osvíceným vládcem, když se o něj opírají plíce, mohou regulovat a hýbat čchi v celém těle, když se o něj opírají slezina a žaludek, tak dokážou doplňovat zásobárnu potravy, když se o ně opírají játra a žlučním, poskytují základ pro vznikání úmyslů a rozhodnutí. Když se o ně opírá močový měchýř, pak trojitý zářič transformuje čchi vody, když se o ně opírají tlusté střevo a tenké střevo, potom přepravování a odevzdávání živin tělu se děje plynule. Toto vše se děje za přispění ledvin, ale ve skutečnosti jde o funkce právě jin.

V ming-menu je pravý oheň, základ jangu.

Ming-men je pravým jangem lidského těla, a je prvopočátečním jangem z ledvin, v zásadě se nejedná o žádnou jinovou věc a tak se na to musí v zásadě pohlížet. Jang je základní poháněcí silou všech funkcí v organizmu a je tedy zřejmé, jakou ming-men, zdroj prvopočáteční jangové energie v těle má. Podílí se na chodu každého orgánu.Oheň ming-menu, jang ledvin souvisí s funkcí pohlavních orgánů. Jeho oslabení způsobuje pohlavní ochablost, impotenci, předčasnou ejakulaci. Přílišný oheň ming-menu se projevuje tak, že podněcuje zvýšenou sexuální aktivitu. Ming-men podporuje jang srdce, čím se podílí na duševní činnosti a pomáhá srdci řídit přepravu krve. Pokud síla ming-menu je nedostatečná, dostavují se chorobné změny, které vedou k celkové duševní unavenosti a k poruchám krevního oběhu. Síla ming-menu pomáhá plicím řídit dýchání, doplňuje jang sleziny, které pomáhá přeměňovat a přepravovat esenci z potravy, podporuje oběh a metabolizmus tekutin a jang ming-menu je také energetickým zdrojem čchi trojitého zářiče, která se podílím na koloběhu vody v organizmu i na její transformaci na čité a kalné složky. Oslabení ohně ming-menu v tomto vztahu se projevuje snížením tvorby moči, poruchami v močení a měkkými otoky. Ideální stav je, když je ming-meng v harmonii, pak jsou všechny orgány těla sladěny a nedochází k jejich výkyvům a chorobným stavům.