Orgán cang, játra

 

Orgán cangjátra
Játra vykonávají v těle důležité funkce související s krví, čchi i tělesnými tekutinami. Uschovávají krev, řídí vnitřní prostupnost organizmu, jeho pohyb i vzestup čchi v něm. Jsou podřízeny prvkudřevo a mají přímé vazby na žlučníkšlachy a vazivonehty aoči. Játra přináleží k prvku dřevo, s kterým jsou dále spojeny, světová strana východjarní období. Z hlediska anatomického Jsou játra uložena v dolní části hrudního koše z větší části na pravé straně těla. Mají tři laloky vlevo a vpravo čtyři laloky.

Jejich funkce spočívá v tom, že zabezpečují v těle pohyb všeho, co se má pohybovat. To je čchikrevvýživné látkytělesné tekutiny, aby mohli volně a bez překážek plynout a dostávat se na místo určení v těle a také vylučovat mimo tělo. Pět orgánůcang je paralelně spojeno s přírodou, tak i játra, dřevo, na jaře přebírá vládu, atmosféra se otepluje, vše se po zimní ztuhlosti uvolňuje, dává se do pohybu, rostliny svými kořínky zprůchodňují do té doby zmrzlou zem, a je všude vidět, jak v přírodě vzniká nový život. A podobný charakter zastupují na jaře v těle játra. Aby se člověk cítil uvolněně a duševní i fyzické pochody probíhaly ve správném rytmu, aby čchi, krev a tělesné tekutiny kolovaly v těle plynule a metabolizmus probíhal bez komplikací, musí játra bez poruch vykonávat svoji funkci. V opačném případě dochází k různým chorobným změnám, kterou zaviní porušení chodu čchi jater.

Játra regulují celkové duševní rozpoložení.

Duševní a emoční život je projevem životní síly. Játra regulují množství krve, a také podmínky pro příznivý chod.Esenciální čchi je vázána na krev a promítá se do duševního stavu života. V normálním stavu, kdy játra plní svoji úlohu, tj. řízení vnitřní průchodnosti, tak je pohyb čchi a krve plynulý. Čchi jater vystupuje spořádaně nahoru, není zahrazována a stlačována, ale ani není vznětlivá a rozbouřená. V tomto stavu se člověk cítí dobře, spokojeně a uvolněně. Pokud se však tato poklidná, správná činnost naruší, mechanizmus čchi se dostane do disharmonie a bude mít negativní vliv na tělo i duševní nálady.

Narušení se projeví dvěma základními situacemi. Průchodnost je nedostatečná, v takovém případě se čchi jater zahrazuje a sráží, což fyzicky se projeví na tlaku pod žebry a v hrudi. Nechutenstvím, kdy dřevo, játra nezprůchodňují slezinu, zem. V psychice se zahrazování čchi jater projeví jako depresepochybovačnost,smutnou náladounegativizmemplačtivostívzdycháním. Druhý stav, který je opačný, je-li průchodnost přílišná. V tomto případě dochází k nadměrnému stoupání jangové čchi, což vede k duševním stavůmpředrážděnostinervozityvyvolávání hněvurozpínání bolestí v hlavěpotížemi při usínání, velké množství snůnespavostízrudnutím tváře a očí a ve vážnějších případech až poruchami psychiky, což se projevuje pomateným nadáváním, výbuchy agrese, nekontrolovatelným pobíháním. Játra se z hlediska účasti na psychickém životě považují za velice energetický orgán, z něhož vyvěrají úmysly a vycházejí rozhodnutí.

Napomáhání trávicímu procesu.

Hlavní úlohu při trávicích procesech hrají slezina a žaludek, ale aby tento proces mohl plynule probíhat, k tomu je nutná podpůrná činnost jaterJátra se dále podílejí na trávení i s pomocí svého přidruženého jagového orgánu a to je žlučník. V rámci pěti prvků orgánů jde o vztah, ovládání mezi dřevem-játry a zemí-slezinou, kdy játra zprůchodňují zem. Pokud v tomto vztahu dojde k poruše, projeví se to na zažívacích potížích. Jestliže žaludeční čchi v důsledku disharmonie mezi játry a žaludkem nemůže klesat dolů, dojde ke krkání, pocitůmtlaku v žaludkuzvracení. Při disharmonii mezi játry a slezinou, kdy slezinová čchi nestoupá vzhůru, jak by měla, objevuje se nadýmání břichaprůjmy.

Játra podporují tvorbu vylučování žluče, která se uskladňuje ve žlučníku. Zbytková čchi jater se přelévá do žlučníku, kde se akumuluje a přeměňuje v žluč. Ta se po určitých intervalech vylučuje do tenkého střeva a pomáhá rozkládat potravu. Pro celý proces je však nutné, aby byla zajištěna dobrá vnitřní prostupnost. Jestliže se například zahrazuje jaterní čchi, je blokována tvorba, nebo vylučování žluče což má nepříznivý vliv na trávení. Chorobné stavy tohoto druhu se projevují bolestí v bokuhořkostí v ústech a špatným trávením.

Zabezpečení pohybu čchi, krve a tekutin.

Čchi, krev, tělesné tekutiny musí v těle cirkulovat. Na pohybu těchto složek v těle se podílejí ostatní orgány cang, ale játra řídí při tom vnitřní průchodnost organizmu a vytvářejí ostatním orgánům cang pro tuto činnost podmínky. Jestliže játra nedokážou dostatečně zprůchodňovat v organizmu vznikající překážky, dochází ke srážení a stagnaci čchi, což se projevuje pocity nadýmání a rozpínání v hrudiprsních bradavkáchžaludku a břiše, anebo i vkončetinách. Toto rozpínání v důsledku stagnace čchi však musíme odlišit od otoků, které se vytvářejí v důsledku stagnace vody. V prvním případě jde o rozpínavé tvrdé jangové, často bolestivé otékání nebo nadýmání a ve druhém případě se vytvářejí měkké a vodnaté jinové nebolestivé otoky, kde po stlačení prstem zůstane prázdná proláklina.

Cirkulace krve je úzce spjata s pohybem čchi, když se čchi zahrazuje, potom se srážím i krev. Pohyb krve v těle má na starost více orgánů, čchi srdce krev popohání a řídí cévní soustavu, čchi plic pomáhá srdci přepravovat krev, čchi sleziny udržuje krev patřičných drahách. Součinnost jater slouží k tomu, že udržuje prostupnost a zabezpečuje potřebné podmínky a prostředí pro tuto činnost. Pokud vnikne chorobný stav jater, nedokážou udržet průchodnost a začne docházet ke srážení krve a různým dalším chorobným stavům, které se projevují jakobolesti na hrudimenstruační problémy u žen, které jsou bolestivé, nepravidelné, opožděné, provázené bolestí v podbřišku. Když je naopak průchodnost přílišná, což vzniká při silném rozčilenízáchvatu hněvu, tak se to do pohybu krve a mechanizmu čchi promítne jako chaos. Čchi a krev vystupují prudce vzhůru, tvář rudne a objevují se na ni červené skvrny. Oči se podlévají krví a v krajních případech může dojít i ke krvácení z horních vývodů, jako jsou ušinosústa.

Oběhvýměna a vylučování tekutin v těle regulují plíceslezina a ledviny. Podpůrná úloha jater spočívá v zabezpečování průchodnosti organizmu. Když se hýbe čchi, potom se hýbe i voda a dále v regulaci tří zářičů, což je horní, střední i spodní zářič, které jednotlivě souvisí s plícemi, slezinou a ledvinami. Jestliže neřídí horní zářič, tak voda napadá horní pramen, když neřídí střední zářič, potom voda setrvává v žaludku, když neřídí spodní zářič, potom voda působí nepořádek ve stolici a močení. V normálním zdravém chodu, když čchi řídí všechny tři zářiče jak má, potom cévy a cévky jsou průchodné a vodní dráhy v pořádku. Když játra neplní svou funkci zprůchodňování, čchi tří zářičů se zahrazuje a současně s tím se zahrazuje i voda. To vede v těle k vytváření hlenů, zadržování vody, vodnatým otokům, k břišní vodnatelnosti. V další pokračující návaznosti to může způsobitzduření uzlin na krkuvytváření uzlin v podkoží a vytváření tvrdších útvaru v prsech.

Pro tělo člověka je důležité, aby dráhy čchi byly průchodné, potom nemůže vzniknout nemoc ze stagnace hlenů a zadržování vody.

Vztah jater ke šlachám a vazivu.

Šlachy spojují svaly a klouby a dostávají výživu od jaterní čchi. Postup je takový, že čchi potravy vstupuje do žaludku a její esence se rozptyluje do jater a odtud hutná a výživná čchi jde do šlach. Pokud jsou játra v dobrém stavu, mají dostatečný přísun krve a harmonizované čchi, působí na šlachy a vazivo tak, že jsou pružné a tělo je přirozeně pohyblivé. Na druhé straně chorobné změny v játrech nepříznivě ovlivňují funkčnost šlach. Například při nedostatku krve v játrech ani šlachy nemají potřebnou výživu. To způsobuje celkovou ochablost, tzv. dřevěnění a potíže s ohýbáním končetin, chvění rukou i nohou. Při horečnatých onemocněních, kdy horká škodlivost způsobí vyčerpání končetin i úbytek krve, vzroste nárůst jaterního jangu, zůstávají šlachy bez výživy, což může vést ke křečovitým záchvatům, zkroucení končetin, ztuhlost šíje, zatínání čelisti, napružení páteře. Odolnost a únava šlach a vaziva závisí na stavu jater. Mají-li játra dostatek krve, je organizmus pohybově vysoce výkonný. Při nedostatku krve jater nastává opačná situace, člověk se rychleji a snadno unavízhoršuje se pohyblivost. To se projevuje hlavně ve stáří, kdy s postupujícím věkem slábne čchi a krev jater, tím slábne i pružnost šlach a vaziva, která si již neudrží svou původní sílu a kvalitu, jako v mladém věku.

Kondice jater se projevuje na nehtech.

Když játra vykonávají všechny své funkce, nehty jsou pevné, hladké, lesklé a mají načervenalou barvu. Když jsou játra postižena chorobnou poruchou, změní se také kvalita nehtů, jsou lámavé, křehké, vysušené, beztvaré. Tuto znalost a stavu nehtů využíváme při stanovení diagnózy.

Vývodem jater jsou oči.

Všechna čchi a krev dvanácti drah a třistašedesátipěti spojnic stoupá vzhůru do tváře a prochází dutinami vývodů, její jangová esence prochází očima a umožňuje jím vidět, dává jím průzračnost a pohyblivost. Esenciální čchi pěti cangů a šesti fu se shromažďuje v očích a vytváří jejich podstatu. Oční jamky naplněné esencí se stávají očima, esence kostí tvoří zorničky, esence šlach tvoří duhovku, esence krve tvoří vlásečnice, esence čchi těchto očních jamek tvoří bělmo, esence masa tvoří víčka. Celým spojením směsí esencí šlach, kostí, krve, a čchi s cévami vytváří oční systém. Čchi každého z cangům se shromažďuje v určitých zónách oka a jsou nazývány pěti kolečkyZornička je vodní kolečko a je vyživována čchi ledvin, které řídí vodu. Duhovka jevětrné kolečko, je vyživována čchi jater, která řídí vnitřní vítrOční koutek se nazývá krevní kolečko a je vyživován čchi srdce, která řídí krev. Oční bělmo je čchiové kolečko, je tvořeno z čchi plic a plíce řídí čchi v těle. Víčka se nazývají masové kolečko, jsou vyživována čchi sleziny, která řídí maso. Oči mají nejtěsnější spojení ze všech orgánů s játry, pro něž představují vnější vývod energie. Jelikož čchi jater procházím očima a když játra jsou v harmonii, tak dokážou oči rozpoznávat patero barev.

Z dráhy jater vede odbočka ke spoji mezi zadní stranou oční bulvy a mozkem, tj. k očnímu nervu. Toto cestou přichází k očím výživa z krve jater, která je pro kvalitu zraku nutná. Proto stav jater se významně ovlivňuje různéoční nemoci, které jsou často způsobeny chorobnými poruchami jaterNedostatek jaterní čchi způsobujerozmazané viděníšeroslepost. Vyčerpání jin jater se projevuje pocitem suchých očí a oslabením zraku.Sálání jaterního ohně může vést k zákalu rohovky a zánětu očí s bolestivými otoky. Prudké stoupání jaterního jangu vyvolává závratě a mžitky před očima. Hýbání jaterního větru může vyvolat šilháníobracení očí v sloup a přítomnost vlhké horkosti v játrech a žlučníku způsobuje zežloutnutí očí. U mnohých očních nemocí je jejich příčinou, chorobný stav jater. Při léčení těchto chorob očí je nutné léčit i játra.

Citem jater je hněv.

Hněv je silná citová pohnutka, která vyvolává disharmonii čchi.  Aktivuje především jangovou složku čchi, která tím sílí a v souladu s principem jangu vystupuje vzhůru a část se uvolňuje i s těla ven. Společně s čchi stoupá vzhůru i krev, což vede k prokrvování horní poloviny těla, což je především hlava a oči. To se projevuje tak, že tvář rudne a oči se podlévají krví. Při silných záchvatech hněvu může dojít až ke ztrátě vědomí. V tomto případě je jedná přílišnou průchodnost vyvolanou silným tlakem jangové čchi, vzniklou silnou emocí hněvu. Tyto hněvivé stavy postihují především játra, protože ony řídí stoupání čchi v těle a vnitřní prostupnost. Obdobný proces se může vyvíjet z opačné strany. Vnitřní disharmonie, čchi jater předurčuje duševní naladění, které je náchylné napocity hněvu. Je to tehdy, kdy játra nemají dostatek krve, protože v tomto případě nedokážou ovládat jangovou energii, která vystupuje nahoru a zvyšuje vnitřní průchodnost těla. Léčit hněv je obtížné, vyléčit ho je možné jenom tehdy, když se zharmonizují játra.

Tekutinou jater jsou slzy.

Slzy vytékají z očí a oči jsou vnějším vývodem jater. V normální situaci slzy zvlhčují prostředí očí a pomáhají ho udržovat čisté a zbavovat ho případných nečistot. Při poruchách jater může docházet k některým poruchám přivylučování slz. Nedostatek jinové krve v játrech způsobuje sníženou tvorbu slz a následný pocit sucha v očích. Naopak vlhká horkost v dráze jater vyvolává zvýšené slzení, např. za větrného počasí.

Čchi jater je spjata s čchi jara.

Játra patří k prvku dřevo, jeho ročním obdobím je jaro. Proto jarní období nejvíce ovlivňuje čchi jater a to způsobuje, že játra na jaře jsou nejaktivnější ze všech pěti orgánů cang. Je nejlepší, když se člověk přizpůsobí jarním zákonitostem a své tělo naladí, svým chováním i životosprávou na jarní období. Pak nehrozí nebezpečí porušení rovnováhy čchi jater a vznik chorobných stavů z tohoto důvodu.

Charakteristika jara je taková, že tři měsíce se rozvíjí nové a odstraňuje staré. V tomto období raší v přírodě výhonky nového života a vše začíná bujet a rozkvétat. Na jaře máme chodit spát s příchodem noci a časněji vstávat. Nosit volnější oděv a pozvolně se procházet, abychom v sobě navodili příjemnou atmosféru. V tomto období nám prospěje velkorysost, uznalost. Naopak se vyvarujeme hádavosti, pomstychtivosti apod. Kdo se tomuto režimu jara protiví, poškozuje si játra a v letním období u něho může docházet k chorobným změnám chladné povahy, protože si nevytvořil dostatečné podmínky pro nárůst letní čchi.

V rámci prvku dřevo jsou játra spojena s dalšími činiteli, jako jsou východmodrá a zelená barva, kyselá chuť, apod. V návaznosti, že východ rodí vítrvítr rodí dřevodřevo rodí kyselostkyselost rodí játra,játra rodí šlachy a vazivošlachy a vazivo rodí srdce, a játra řídí oči.

Důsledky tvarů a umístění jater.

Když jsou játra malá, jejich čchi je vyrovnaná a nemohou vznikat nemoci spojené s bolestí pod žebry. Jsou-lijátra velká, tlačí na žaludek, a tím i na hltan, který je tísněn a zahrazován. Kromě toho jsou cítit bolesti pod žebry. Když jsou játra umístěna vysoko, nahoře sahají až k žaludečnímu vchodu a jsou tlačena na žebra, což vyvolává dušnost. Jsou-li játra umístěna nízko, tlačí na žaludek a pod žebry se vytváří prázdný prostor, který snadno napadají škodlivé činitelé. Když je orgán jater pevný, potom je jeho čchi vyrovnaná a jen stěží může podléhat chorobným stavům. Je-li orgán jater křehký, často dochází k nemocem zažívání a játra jsou málo odolná proti škodlivým vlivům. Když jsou játra umístěna našikmo, potom je cítit bolest pod žebry. Když jsou játra umístěna ve správné poloze, jejich čchi je harmonická a jenom stěží dojde k ublížení od škodlivých činitelů.