OHEŇ

 

Název  -Oheň
Skupenství - plazma
Tatva - Tédžas
Tělesná zóna - Hlava
Roční období - zima
Barva - červená
Barva tarotových karet - hole
Povaha - cholerik
Psychická funkce - intuice
Říše - lidská
Rostlinná část - semeno, plod
 
Vlastnosti:
Sucho, Teplo, Aktivita, Jang, Rychlý, Lehký, Subjektivní, Individuální, extrovert
Popis:
Za první živel, který dle orientálních spisů vzešel z AKASA, musíme považovat Tejas, to jest princip ohně. Tento živel, právě tak jako všechny ostatní živly, nepůsobí jen na naší hrubohmotné úrovni, nýbrž projevuje se ve všem, co bylo stvoření. Základními vlastnostmi ohnivého principu jsou: horko a expanze. Oheň a světlo vládlo proto na počátku všeho stvoření. Takové bible na to poukazuje a vyjadřuje to slovy: "Fiat lux-budiž světlo". Základem světla je samozřejmě oheň. Každý živel a tudíž i ohnivý, má dvě polarity a to aktivní a pasivní polaritu, to jest plus a minus. Plus je vždy ono Budovatelská, tvořiví a plodivé, zatím co minus je pravým opakem toho a je rozkladné, ničivé. Musíme mit na zřeteli vždy dvě základen vlastnosti každého živlu. Všechna náboženství všech dob připisovala aktivní stránce živlů vše dobré a pasivní stránce vše zlé. Po pravdě Recent nemůžeme mluvit ani o dobru ani o zlu, tyto pojmy vzešly jen z lidského chápání. V univerzu není ani dobra ani zla, nebyla vše bylo stvoření na základech neměnným zákonů, v nichž se Nejlépe Zrcadlo božský princip a jedině znalost těchto zákonů nám dává možnost přiblížit se Bohu. abych si rozpínavé vlastnost (expanzi) ohně mohli lepené představit, nazveme ji elektrickým fluidem. Pod tímto názvem není mínění jen hrubohmotná elektřina, ačkoliv, jak čtenář v dalším uvidí, mák ní určitý analogický vztah. živlových princip ohně je činný a skryt ve všem, co bylo v celém univerzu stvoření, počínaje od nejmenšího Zrnečka písku až do Nejvyššího viditelných i neviditelných. Světlo Základem světla je princip ohně. Bez ohně by světlo nebylo nikdy vzniklo. Je tudíž světlo aspektem ohně. Každý ohnivý živel můžeme proměnit ve světlo a obráceně. Proto zahrnuje světlo všechny konkrétní vlastnosti. Je zářivé, pronikavé, rozpínavé.
 
 
Význam v horoskopu:
Oheň je principem vitality, aktivity, individuálních intenzivních prožitků životních zkušeností, nadšení, nadšení, zapálení pro věc. značí optimismus, orientaci na budoucnost, impulzivnost, vášnivost, rychlé a intenzivní akce, rozhodnost i zbrklost, průbojnost i agresivitu. Lidé s převahou planet ve znameních ohnivého živlu mají sklon ovládat své okolí a přeskakovat z jedné věci na druhou, mají tendenci naplno se vložit do všeho co dělají. Může jim být zatěžko vnímat ostatních jako jedinců s vlastními přáními a potřebami. Nedostatek ohně pro lidi znamená velký boj, pokud se mají sami projevit a prosadit. Jejich chování kolísá mezi sebapopieraním a teatrálností. Mohou propadat hektické činnosti nebo na druhé straně utápět se ve své vlastní minulosti. Mají sklon hledat inspiraci nebo motivaci u ostatních - protože sami nevnímají nové možnosti. nebo jim chybí nadšení. Často jsou pasivní, nezúčastnění, zda nemají dostatek motvácie. Přitom si velmi přejí se osobně nebo emocionálně podílet na životě.
 
 
Klíčová slova:
jasný, jemný, pohyblivý, suchý, teplý, provokující, rozpínavý, lehký, rychlý, subjektivní, individuální, extrovert, aktivní, rozptylující, prudký, nadšenecký, intenzivní, sebevědomý, energický, stimulující, nezávislý, impulzivní, inspirativní, intuitivní, idealistický, spontánní, kreativní, optimistický, vášnivý, s vlastní motivací, subjektivní, pesimistický, nezúčastněný, bez motivace, apatický, deprimovaný, nevzrušení,
Poznámka:
Platón (427-327 př.nl): oheň = jas, jemnost, pohyb 
Aristoteles (384-322 př.nl): oheň = sucho (provokující), teplo (rozpínavé)
 
Vládne znamením:
Beran Lev Střelec
Skrytě působí na znamení:
Kozoroh Vodnář Ryby