MODLITBA ZA ZDRAVÍ A UZDRAVENÍ

Drahý Bože,

vím,že jsi mě stvořil jako svůj dokonalý obraz.Prosím Tebe,Ducha svatého a Archanděla Rafaela

abyste mi pomohli poznat a prožívat dokonalé zdraví mého fyzického těla.Jsem ochoten/a

zbavit se všech myšlenek a činů,jež vytvářejí iluzi nemoci a bolesti. Vím,že jsi všudepřítomný

a tedy existuješ v každé buňce mého těla.Prosím pomoz mi pocítit ve svém fyzickém těle

Tvou lásku a poznat,že mě právě teď chováš ve svém náručí. Děkuji Amen