MODLITBA ZA VYLÉČENÍ STRESU

Drahý Bože,Archanděli Rafaeli a Archanděli Michaeli,

zdá se,že stres mi vážně ubližuje a já potřebuji vaši pomoc.Prosím zbavte mě tlaků,které jsem sám/a

na sebe uvalila.Rafaeli,žádám Tě abys mě zahalil svou léčivou energií a mé tělo tak mohlo setřást

následky stresu.Michaeli,tebe žádám o odstranění důsledků negativních a ustrašených myšlenek

včetně vláken,jež mě vysávají.Jsem připraven/a zbavit se špatných návyků,jako je sebetrýznění

podléhání diktátu času nebo jiných předsudků vytvářejících stresové situace.Ve skutečnosti vím,že

mám dostatek času i energie a žádám vás abyste mi pomohli uvědomit si tento dostatek právě teď.

Děkuji vám Amen