MODLITBA ZA UZDRAVENÍ VZTAHU MEZI RODIČI A DĚTMI

Nejdražší Bože

prosím pomoz mně a mým dětem k harmonickému vztahu.Žádám Tě o pomoc s uzdravením všech obav,jež nám brání

v tom,abychom si dokázali navzájem projevit lásku.Prosím pomoz mým dětem soustředit se a radovat.

Prosím pomoz mým dětem přijmout mě i život,jaký žiji.Žádám Tebe a anděly,abyste mně a mým dětem pomohli

zbavit se ukřivděnosti a neodpuštění jeden druhému.Prosím pomoz nám k láskyplnému a blízkému vztahu.

Amen.