MODLITBA ZA NALEZENÍ SVÉHO ŽIVOTNÍHO POSLÁNÍ

Všem,kdo nade mnou dohlíží,

zdá se,že jsem zapoměl/a,jaký je můj Božský životní úděl a žádám tedy o vaši pomoc

se kterou bych si vzpoměl/a na pohnutku,která mě sem tentokrát přivedla.Jsem ochoten/a

odhodit veškeré strachy,jež mi brání rozpomenout se na své životní poslání,včetně strachu

z úspěchu a selhání.Vím,že jsem schopen/a svou misi dokončit a žádám o vaši neustávající

pomoc při hledání cesty na níž bude mé srdce zpívat.Prosím pomozte mi rozlišovat mezi

radostí a strachem,abych se mohl/a pustit do smysluplných činností,které ostatním 

pomohou a mně přinesou radost. Děkuji