KVĚT ŽIVOTA

 

Co je květ života symbol?https://probud.se
 
Květ života- symbol je považován za posvátný mezi mnoha kulturami po celém světě, a to jak antické a moderní. V rámci tohoto symbolu lze nalézt všechny základní stavební kameny vesmíru, který nazýváme platonické pevné látky. Symbol může být použit jako metafora pro ilustraci spojitost veškerého života a ducha ve vesmíru. V květu života samozřejmě, jsou platonické pevné látky studovány ve vztahu k lidskému tělu a povahy vědomí vedoucí, aby student není pouze intelektuální chápání vesmíru, ale zkušenostní vědomí "Boha" a pocit spojení se vším co je. Platonská Tělesa jsou důležité, protože se nacházejí v primitivním výstavbě organického života, stejně jako hudba, jazyk, a vědomí samo. V Květu života workshopu si ukážeme, jak tyto stavební kameny života volal platonické pevné látky slouží jako šablony, jehož prostřednictvím všude základem veškerého života může být vyjádřeny. Jakmile to pochopil, význam Květu Života zřejmé, jako zcela integrovaný výraz "Bůh" nebo "všechno, co je." Flower of Life je univerzální šablona s mnoha objektivy. Při umístění na tváři společné nebo obyčejný kruh nebo koule, květ života mapy okna do jednoty nekonečna a změní obyčejné na zjevení mimořádné. Dívat se do okna Květu Života nás vyzývá ke sjednocení naše mysl, srdce a duše. Když jsme se skutečně vidět celý život tkané tak důvěrně, jsme posílit objetí božské v našich životech a my můžeme transformovat náš svět prostřednictvím vize univerzální jednoty. Kde Flower of Life symbol se nachází? Flower of Life symbol může lze nalézt na různých místech po celé planetě. Nikdo neví, jak staré to symbol opravdu je. Můžeme získat přibližnou představu o minimálním věku od střední chrámu Osirian na Abydos, Egypt, kde se nachází symbol. Střední chrám v Abydosu je mnohem nižší v nadmořské výšce než ostatní dva chrámy. Chrám byl pohřben v době, kdy faraon Seti jsem budoval další dva chrámy na Abydos. To je výrazně odlišné jak v jeho konstrukci. Využití velkých žulových bloků a přesností, tento chrám je na rozdíl od jiných egyptských chrámovou architekturou s výjimkou chrámu u Sfingy. FOL vzor byl umístěn na žulové obklady tohoto chrámu. To nebylo vytesané do žuly. Zdá se, že byly vypáleny do žuly nebo nějak natažený na tom s neuvěřitelnou přesností. symbol FOL byl také nalezen v Masada Izrael, Mount Sinai, a mnoho chrámů v Japonsku a Číně. V poslední době byl nalezen v Indii, a slyšeli jsme zprávu, že byl nalezen ve Španělsku.
 
 
 
Jaká je hodnota symbolu - Květu života?
 
V moderní době, symbol Květ života byl důkladně studován a zkoumána jen velmi málo lidmi. FOL symbol má obrovské množství skrytých potenciálů a dispozici v něm. Člověk potřebuje otevřenou mysl a nekonečnou pokoru s cílem odhalit jeho tajemství. Při použití s pokorou, úctou a otevřené jiným názorům, může FOL symbol sloužit po celý život jako zrcadlo, do kterého si můžete prohlédnout svůj omezený potenciál. Od modelů v něm, Flower of Life symbol má schopnost prokázat, jak všechny věci pocházejí z jednoho zdroje a že jsou úzce a trvale proplétány. Když je to zažil, má hluboký vliv na jednotlivce. Ale nejprve musí naučit otevřít jeden z oken Květu Života a vzájemného uvnitř. Chcete-li otevřít těchto oken o porozumění, je potřeba některé nástroje, které "kopat" informace z neznámého. Tyto nástroje přicházejí ve formě šablon. Šablona je jako "proséváním obrazovky" archeolog používá k oddělení půdy od významných artefaktů ukrytých v zemi. Každá šablona nebo prosévání obrazovky je zvláště užitečná pro konkrétní odvětví znalostí. Některé šablony mohou být použity pro více než jednu objevu, zatímco jiné mají být použity v kombinaci s dvěma nebo více šablon, aby se otevřel další okno informací. Pokud bylo řečeno, že "Všechny věci pocházejí z jednoho zdroje," vy může jen souhlasit. Nicméně, může být část, která se přiklání k říkat, "jak?" Dokud můžete vidět, jak to všechno do sebe zapadá, možná budete muset fáze porozumění, které vám pomohou vidět a strávit celý. Pomocí těchto šablon nebo prosévání obrazovky vám pomůže odemknout každou pobočku znalostí v rámci FOL symbolu a vystavit širší průhled latentních potenciálů tkaných v tobě a ve všech věcech. Dalo by se říci, že FOL symbol má celkovou vesmír v něm, ale pokud jeden Bylo prokázáno, krok-za-krokem, jak je to možné, by bylo snadné, aby neuvěřili a zobrazit symbol jako na další "věc." Akt integruje všechny dostupné šablony a poboček poznatků spolu v jednotě, která FOL symbol evokuje začne léčit praskliny a zlomenin našeho chaotickém světě. Lidé jsou podmíněny pitvat, soudce, samostatný, a bourat naši realitu. Tento lomy nebo praskliny jednotný realitu, na kterou jsme všichni součástí. Vidět jednotu a péči zahojí praskliny z odloučení a posílit naše vztahy s božským v nás všech. Flower of Life symbolu je propuštěn opět do vědomí lidstva. To pomáhá nám model jednoty mezi rozmanitosti, kterou tak zoufale potřebují léčit štěpení realitu vidíme kolem nás. Je na čase vzdát se jednotě, která nás obklopuje. Naše vlastní jednota byla jednou neviditelné a ignorovala, ale teď máme pochopení, šablon a nástrojů pro opravdu vidět její existenci a přijmout tuto jednotu v našich životech.
 
 
Otevření Souboru Květu Života
 
Chcete-li otevřít okno do oblasti Květu života symbolu, musíme výchozí bod. Tento výchozí bod odhalí jeden z mnoha možných vchodů do esoterické světě během tohoto symbolu. Začněme tím, že používá kaskádové kruhová šablona odhalit skryté geometrie v květu života symbolu. Cascading Kruhové Šablona je jedním z nejčastěji používaných šablon. Je to základ pro další šablony, které se hledajícího ještě hlouběji do esoterické smyslu Květu Života. Kaskáda kruhová šablona může být vytvořen na použití kompasu s připojeným tužkou. Použijte stejnou velikost průměr pro všechny kruhy. Začněte tím, že pomocí kompasu a kreslení jeden kroužek s přibližně dva-palcový průměr. Viz obrázek níže
 
 
 
 
Vezměte prosím na vědomí, že každý řádek, úhel, nebo kruh má bohaté znalosti s ním spojené. Posvátná geometrie se týká rozměrů a vztahům. To není jen libovolné čáry na stránce. Jakmile jste nakreslili první kruh, označte tečkou v libovolném bodě na kružnici. Centrum váš kompas k tomuto bodu a nakreslete další úplný kruh. Viz obrázek níže
 
 
 
 
Podíl vytvořená těmito protínajících dvou kruzích se nazývá Vesica Ryby. To je jeden z nejjednodušších posvátné geometrie formy. To bylo líčeno po celém světě na posvátných místech, nejvíce pozoruhodně v kalichu Well v Glastonbury, Anglie. Najít bod, ve kterém druhý kruh překročili prvního kruhu a položte kompas tam vytvořit třetiny kruhu. (Nezáleží na tom, jestli zvolíte horní nebo dolní bod). V našem případě budeme používat horní přechod. Viz obrázek níže
 
 
 
 
Vytvoření čtvrtý kruh stejným způsobem, jako v předchozích kruzích v nejnovějším místě křížení. Viz obrázek níže
 
 
 
 
Pokračovat na vytvořením pátého, šestého a nakonec sedmý kruh. Viz obrázky níže
 
 
 
Po dokončení 7. kruh, bude vám na Seed of Life fázi nebo vzoru Genesis. Tato fáze vytváří trubice torus. Viz obrázek níže
 
 
 
Chcete-li vyvíjet více šablony musíme pokračovat do další fáze.
 
 
 
 
 
 
 
Egg of Life Stage
 
Pro pokračování na další fázi vývoje květu života symbolu tzv. "Vejce života," umístěte Compass Point na vnějších hraničních přechodech v kruzích a čerpat stejnou velikost kruh na každou z šest míst. Viz obrázek níže
 
 
 
Po čerpání těchto 6 nových kruhy, můžete vymazat předchozí 6 kruhy. To by vystavit šablonu, která je nezbytná pro zobrazení sbírku koulí označených na vejce života. Viz obrázek níže
 
 
 
Vejce života je důležité, protože tato část šablony nám umožňuje vidět embryonální fáze života. (To je vysvětleno podrobněji v dílně). Až dosud jsme byli zkoumání ženského geometrie, který je založen na oblastech. Tento konkrétní konfigurace sfér (Egg of Life) je potřeba odhalit první samce (nebo úhlové) geometrické formy. Tyto konkrétní mužské geometrické konfigurace jsou kategorizovány jako čtyřstěnu, krychle, a hvězdný čtyřstěn. Viz obrázek níže
 
 
 
 
Jak uvidíte v dílně, může tento proces vyvíjí geometrie je viděn jako metafora, která se vztahuje na stvoření nebo Genesis. Je zajímavé poznamenat, že v tomto vysvětlení Genesis / Tvorba, samice geometrie je před mužského geometrie. Ve skutečnosti, samec geometrie je závislá na ženy. Je od samice, že stavební bloky fyzické realitě se rodí.
 
 
 
 
Ovoce života etapy / The Third otáčení
 
pokračovat k další fázi ve vývoji Květu života symbolu, umístěte Compass Point na vnějších hraničních přechodech na vnějších kruhů a čerpat stejné velikosti kruhu v každém z těchto šesti míst. Viz obrázek níže
 
 
 
Chcete-li dostat do "Ovoce do života" vzor, ​​kreslit jednu další sada vnějších kruhů na vnějším kruhu přechodech a doplnění neúplné kruhy. Viz obrázek níže
 
 
 
V této fázi, nová šablona se objeví. Tato šablona se nazývá Fruit of Life fázi. Ovoce života fázi je rozhodující pro zmapování sadu vzorů spojených s kostkou Metatron je. Viz obrázky níže
 
 
 
"Metatron je Cube" je šablona, ​​která nakreslí platonické pevné látky. Platonská Solids pět struktury, které jsou důležité, protože jsou to stavební kameny organického života. Těchto pět struktury se nacházejí na minerály, animovaných a organické formy života, zvuk, hudba, jazyk, atd.
 
 
 
 
Co je to posvátná geometrie?
 
Při učení geometrie slouží k zobrazení starověké pravdu, že celý život vyrůstá ze stejného plánu, můžeme jasně vidět, že život pružiny ze stejného zdroje ... inteligentní síla někteří říkají "Bůh." Pokud je geometrie používá k prozkoumání tohoto velkou pravdu, širší chápání vesmíru se odvíjí, dokud můžeme vidět, že všechny aspekty reality stát posvátné. Pochopení jednoduché pravdy posvátné geometrie vede k evoluci vědomí a otevření srdce, která je dalším krokem v procesu evoluce člověka. Praví posvátné geometrické tvary až po fixovat, nebo budou stagnovat na jednom formuláři. Místo toho oni jsou vlastně v neustálém tekutin transcendence a změny (vyvíjí nebo převede) z jedné geometrického tvaru do druhého na vlastní rychlosti nebo frekvence. Tyto stále se rozvíjející státy geometrie zrcadlit neustále se vyvíjející povahu lidského vědomí. Posvátná geometrie v jeho původní podobě je vyroben z tkaniny vědomé transcendentní "Spirit Matter". Tyto posvátné geometrické formy se často objevují ve snech a vizích. Často jsou předkládány v rychlopalné posloupnosti, jako kdyby byly hieroglyfy s enormní emocí a významu přepnuté do každého symbolu. V těchto případech je často nutné, aby intelektuálně pochopit skrytý význam hráze snímků. Naše bezvědomí chápe, a to je odtamtud, že transformace začíná. Posvátná geometrie a učení Květu Života nám pomáhá vidět v sobě rozlehlost, které jsme všichni součástí. Mnoho lidí byly podmíněny vidět a věřit v omezeném pohledu malosti. Slon trenéři Dálného východu kravatu tenký lano kolem kotníku slůněte a po celý svůj život posílit hranici lana. Dospělý slon je plně schopen zlomit lano, ale slon byl tak podmíněna věřit, že on nemůže, že nechápe svou moc, aby se osvobodil. Jsme jako ty sloni, jen učení o našem sebeuloženém víru v omezení. Život s našimi omezenými perspektiv sebe, jsme jen zřídka vidět minulost našich omezení, a v důsledku toho, Zavazujeme se našim zvyklostem. S trochou snahy, učení Květu Života a posvátné geometrie nám pomůže nahlédnout oknem našich podmíněných přesvědčení a dívat se na rozlehlosti našich pravých já a náš nekonečný potenciál.