JIN A JANG

 

 
 
JIN-JANG jsou zákonem NEBES a ZEMĚ,kořenem a počátkem života i smrti.Nejsou dva různé projevy života,jsou to dvarůzné momenty jednoho
projevu.Jin je strana hory ve stínu,tmavá a tajemná strana života. Jang je strana hory na výsluní,jasná,zářící,solární strana života.
Svět je tvořen z čchi prapůvodní substance-energie. Čchi se skládá ze dvou protikladných ale v sobě obsažených složek jinu a jangu. Vlastnosti jinu a jangu a zákonitosti jejich vztahů určují chování všech věcí a jevů. Jsou tedy podstatou zdraví nemocí.
Jin je složka vyživující kolující uvnitř těla. K principu jin patří hmota, země, tma, noc, chlad, klid, ženský princip.
Jang je složka pohybová je více na povrchu těla , ochraňuje tělo proti vnějším vlivům. K principu jang přináleží energie, vesmír, den, pohyb, aktivita, teplo, mužský princip.
 Jang vesmíru , jin země  se setkávají a tvoří mikrokosmos lidské bytosti.
Rovnováha mezi jinovou a jangovou složkou čchi a současně také optimální kvalita čchi jsou základní podmínkou pro dobrou funkci organismu, tedy pro zdraví.
Princip Jin - Jang vychází z taoismu. Tato filosofie jej popisuje jako dva opačné neustále spolu soupeřící prvky, které však jeden bez druhého nemohou existovat. Jejich vnitřní boj utváří životní energii - čchi.
JIN
Ženský prvek zahrnuje negativní spektrum energie: tmu, chlad, klid, noc, atd. Z hlediska léčby sem spadají tzv. plné orgány, které provádějí resorbci, zpracovávání a ukládání látek: srdce a jeho obal, plíce, játra, ledviny, slezina.
Příliš mnoho energie Jin může způsobovat únavu, zadržování tekutin, výtoky nebo mravenčení.
Jin je nečinnost,hloubka,přijímání,tajemný a temný aspekt života,jeho symbolem je voda,která se pohybuje dolů a její tvar se přizpůsobí jakékoliv
nádobě. 
JANG
Mužský prvek je opakem, analogicky tedy kladnou energií: světlo, teplo, aktivitu, den, atp. Příslušejí mu tzv. duté orgány přijímající živiny a vylučující zbytky: žaludek, střeva, žlučník, močový měchýř, cévní systém a tři ohřívače.
Příliš mnoho této energie může zapříčiňovat vysoký krevní tlak, migrénu či jiné akutní bolesti.
Jang je činnost,změna,povrch,dávání,jeho symbolem je nespoutaný oheň,který je neustále v pohybu a stoupá vzhůru.
 
Je ale důležité si uvědomit, že na základě své fyziologické funkce má každý orgán jistý podíl Jin i Jang, ty do sebe vzájemně přecházejí a transformují se. Zdravý organismus má tyto principy v rovnováze a jejich energie proudí akupunkturními drahami, tj. meridiány. Je-li tento stav dlouhodobě narušen, lidské tělo je nemocné. Akupunktura se snaží předcházet vzniku nerovnováhy, popřípadě odbourávat její příčiny.
 
JANG                                     JIN                                                      JANG A JIN V LIDSKÉM TĚLE
jaro/léto                               podzim/zima                                 JANG                                 JIN
 
východ/jih                             západ/sever                                                       
 
den                                      noc                                          energie                                 krev
 
horké                                    chladné                                   povrch těla                            vnitřní část těla
 
oheň                                     voda                                       záda                                      přední strana
 
světlo                                    tma                                        kůže/povrch                           vnitřní orgány
 
slunce                                   měsíc                                      levá strana těla                      pravá strana těla
 
muž                                      žena                                      ruce a paže                             chodidla a nohy
 
vysoký                                  nízký                                      horní část těla                          dolní část těla
 
pohyb                                   odpočinek                               
 
dávat                                   přijímat
 
vnějšek                                vnitřek
 
povrchový                            hloubkový
 
rychlý                                  pomalý
 
nebe                                   země
 
racionální                            intuitivní
 
světlo                                  tma
 
energie                               hmota
 
lichý                                    sudý
 
levý                                     pravý
 
ostrý                                    tupý
 
lehký                                    těžký
 
čas                                      prostor