ÉTER

 

Název  - Ether
Skupenství  - prostor
Tatva  - Akáša
Tělesná zóna  - prostupuje všechny bytosti
Roční období  - všechno, nekonečno
Barva tarotových karet  - trumfy
Povaha   -Stvořitel
Psychická funkce  - archetyp, prasíla
Říše   -Bůh
Rostlinná část   -esence
 
Popis:
Doposud při popisování živlů jsem Několikrát podotkl, že vzešly z akášického principu. Je tudíž akášický princip to nejvyšší, Nejmocnější, nepředstavitelné; je prabytím, prapříčinou všech věcí a všeho stvořeného, ​​Krátce Recent: je sférou příčin. Následkem toho je jakási takové bez času a prostoru. Je to ono nestvořené, nepochopitelné, nedefinovatelné. Náboženství pro ni určila slovo Bůh. Je patou silou, Prášily, kterého vše stvořila a kterým udržuje vše v rovnovážné. Je Počátkem a čistotou všech myšlenek a ideje, je světem příčin, v němž se vše stvořené udržuje, od nejvyšších sfér počínaje až dolů k nejnižší. Je kvint-esenci alchymista. Je všimnout ve VŠEM.
 
 
Klíčová slova:
AKASA, éter, prabytie, prapříčinou, Bůh, prasíla, kvintesence, karma
Poznámka:
KARMA, zákon příčiny a účinku neměnným zákonem, jehoz aspekt musíme spatra jedině v akášickém principu, je zákon o příčině a účinku. Každá příčina vyvolává Příslušný ÚČINEK. Tento zákon platí ve všem za nejvznešenější a nejvyšší. Karma není tedy jen zákon pro naše dobré činy a skutky, jak namnožit mylná učí orientální filozofie, nýbrž jak je z toho patrno, má daleko hlubší význam. Instinktivně věřit člověk v to, že vše dobré musí mit za následek jen dobré ovoce a vše zlé pravý opak, nebyly jak Lidové rčení praví "Jak kdo zašili, tak sklidí". Tento nezvratný zákon musí každý znát a respektovat. Zákonu o příčině a účinku podléhají i živlových principy. O podrobnostech tohoto zákona (kterej není možná Rici Několik slovy), se nebudu obšírněji rozepisovat, Nebe Jsou každému logicky uvažujícímu člověku naprosto jasné a samozřejmé. Takové zákon evoluční, tj.. vývojový podléhá Rovněž zákonu o příčině a účinku. Vývoj je tudíž aspektem karmického zákona.
 
 
 
2006 - 2011 Sir-ver: The ReverseServer v1.0 
Stránku testujeme v prohlížeči Mozilla Firefox | Návrhář, programátor, administrátor a redaktor: Zayko5
Každý má právo svobodně projevovat své náboženství. 
Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, 
jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. 
Přebírání článků je možné pod podmínkou uvedení zdroje.