ARCHANDĚL AZRAEL

 

Azrael
 
anděl smrti
 
 
 
Azrael je islámský anděl smrti. Bývá též nazýván Azrail, Ashriel , Azaril, Azriel, Izrail, Izrael a Ozryel nebo persky Mordad. Izrail znamená „ten, komu bůh  pomáhá“.
 
V Koránu se jméno Azra„il neobjevuje, místo něho se objevuje buď jméno Abou-Jaria, nebo Malaikat Al-Maut (doslovný překlad “andělé smrti', nikoli jen jediný anděl ). Jeho úkolem je sběr duší a jejich odvádění před soud. Jelikož se o něm nezmiňuje ani Korán, ani Hadís, není přímo součástí náboženství. Někteří jej považují za legendu, jiní tvrdí, že byl přejat z jiných náboženství.
 
Ačkoli některé zdroje spekulují o spojení mezi Azraelem a židovským knězem Ezrou, který vyvedl Židy z babylonského zajetí, bývá obvykle zobrazován jako archanděl, jehož minulost je mnohem starší.
 
Spíše než jako pouhé zosobnění smrti bývá Azrael v islámských zdrojích obvykle uváděn jako podřízený boží vůli „těšící se nejhlubší úctě“. V židovské mystice bývá ztotožňován se ztělesněním zla, nikoli nutně či specificky přímo se samotnou smrtí.
 
V závislosti na názorech a pravidlech různých náboženství může být uváděn coby bytost  sídlící ve třetím nebi. Má čtyři tváře a čtyři tisíce křídel a celé jeho tělo tvoří oči a jazyky, jejichž počet odpovídá množství lidí obývajících zemi. Bude poslední, kdo zemře a ve velké knize neustále zaznamenává a maže jména lidí při jejich narození  a úmrtí.