ANDĚLSKÁ CVIČENÍ

ANDĚLSKÁ CVIČENÍ

 

ANDĚLSKÁ CVIČENÍ
 
 
 
Ujistěte se, že máte na sobě pohodlný oděv a že nebudete půl ho­diny ničím rušeni.
 
 
 
Abyste v místnosti pozvedli energii, můžete zapálit svíčku nebo oko­lo sebe umístit krystaly, rostliny nebo květiny. Také přítomnost du­chovních knih pozvedá vibrace, aby bylo možno spojit se s anděly. Stejně tak krásná hudba.
 
 
 
Než začnete se svojí meditací, vyjádřete odhodlání, že cokoli se stane, bude pro vaše nejvyšší dobro. Požádejte, aby k vám přišli blí­že andělé světla, aby vás chránili a léčili.
 
                                                                                                                                                                                                                                 
Jak se setkat se svým andělem
 
1. Pohodlně si sedněte nebo lehněte.
 
2. Dýchejte trochu hlouběji než obvykle a na výdech se vždy uvolně­te, až se nakonec celé vaše tělo zcela zklidní.
 
3. Pozvěte svého strážného anděla, aby k vám přišel blíže. Pociťujte, jak vás objímají jeho jemná křídla, a uvolněte se do stavu bezpečí.
 
4. Zeptejte se svého strážného anděla na jeho jméno. Radujte se z toho, jestli vám jeho jméno vytane na mysli, ale nic si z toho nedělejte, pokud se tak nestane.
 
5. Zahalte se do lásky a bezpečí svého strážného anděla, začněte si uvědomovat existenci ostatních andělů, pohybujících se okolo vás. Každý z nich má pro vás mnoho lásky.
 
6. Vdechujte všechnu tu lásku, která je zde pro vás k dispozici. Připomínejte si, že si zasloužíte být milovaní.
 
7. Když jste připraveni, otevřete pomalu oči.
 
                                                                                                                      
Pročištění a léčení vašeho srdce
 
 
 
1. Pohodlně si sedněte nebo lehněte.
 
2. Zhluboka se nadechněte a s výdechem se přesuňte do svého středu.
 
3. Soustřeďte se na vnější obal svého srdce. Je jemný a zdravý nebo je drsný pohmožděný rozpraskaný, zlomený nebo jakkoli poško­zený ?
 
4. Soustřeďte se na vnitřek svého srdce. Je plný lásky nebo je plný ublí­žení zloby a závisti ?  Jsou zde uvězněny staré nevyřešené události,  které čekají na to, až budou uzdraveny ?
 
5. Pozvěte anděly, aby přišli vyléčit vaše srdce, a pociťujte, kolik vám jich přišlo pomoci.
 
6. Dovolte jim, aby vaše srdce utišili, spravili nebo jakkoli vyléčili.
 
7. Nechejte je vyjmout vaše srdce a vynést je vzhůru k nádhernému vo­dopádu. Až budou držet vaše srdce v této vodě, pociťujte a sledujte, jak se odplavují pryč stará ublížení.
 
8. Tito andělé nyní nesou vaše srdce vzhůru k božské Prapodstatě pro požehnání. Uvolněte se a buďte vnímaví a otevření pro cokoli, ­co se může stát.
 
9. Pošlete díky za vše, co jste dostali.
 
10. Otevřete se, abyste umožnili svému očištěnému a požehnanému srdci, aby se vrátilo zpět do vašeho těla.
 
11. Pociťujte, jak se andělé dotýkají vaší aury tak, aby byla celistvá a vy se cítili v bezpečí.
 
12. Když jste připraveni, otevřete oči a soustřeďte se na milující myš­lenky
 
 
 
Jak se setkat s vládci karmy
 
Vládci karmy nám pomáhají činit naše životní volby. Udržují kar­mické záznamy, které představují bilanci všeho dobrého a zlého. Když o to požádáme, poskytnou nám svoji pomoc a rady. Pokud se ve vašem životě objeví nějaká výzva, ohledně které se toužíte zeptat na radu, možná byste se chtěli rozhodnout dříve, než se vydáte na svoji cestu.
 
 
 
1. Několikrát se zhluboka nadechněte, a když vydechujete, říkejte si pro sebe „mír“.
 
2. Uvolněte své tělo. Začněte u palců u nohou a pokračujte až k te­meni hlavy
 
3. Pozvěte svého anděla, aby k vám přišel blíž, a pociťujte nebo sle­dujte, jak se k vám přibližuje. Chvíli věnujte tomu, abyste ho lás­kyplně přivítali.
 
4. Požádejte ho, aby vás zavedl vzhůru k vládcům karmy pro po­moc a radu.
 
5. Nechejte jej, aby vás vzal za ruku a vytáhl přes mraky mezi hvěz­dy do celého vesmíru.
 
6. Nadechujte světlo a vydechujte závist, zlobu, vinu, ublížení nebo strach. Věnujte tomu určitý čas.
 
7. Před vámi je nádherný bílý chrám. Nechejte svého anděla, aby vás vzal nahoru po bílých schodech a přes dvůr ke dveřím ve­doucím do místnosti, kde sedí vládci karmy.
 
8. Zaklepejte a požádejte o dovolení vstoupit. Poté přistupte k vlád­cům karmy, pokorně a klidně.
 
9. Položte svoji otázku nebo požádejte o radu, která by vám po­mohla odhalit vaši karmu.
 
10. Očekávejte odpověď. I když se nezdá, že by se cokoli dělo, váš požadavek bude zapsán a rada přijde, jakmile budete připraveni ji přijmout.
 
11. Poděkujte vládcům karmy za to, že vás přijali, a dovolte svému andělovi, aby vás zanesl zpět dolů na Zemi.
 
12. Poděkujte svému andělovi, a než otevřete oči, chvíli tiše odpočí­vejte.
 
 
 
 
 
Jak vnést do svého života vyšší hodnoty
 
Ve věku Vodnáře, novém zlatém věku, do kterého jsme právě vstoupili, budeme žít na vyšší úrovni uvědomění. Místo zaměřenos­ti na materiální svět bude naší radostí a potěšením zvyšovat v našem životě vyšší hodnoty. Může to být svoboda, mír, láska, nadšení, věč­nost, vyrovnanost, krása nebo jiné nádherné hodnoty, díky kterým se cítíme dobře.
 
Jedním způsobem, jak uvést tento proces do pohybu, je vyzvat anděly, aby v našich životech zvýšili hodnoty, na které si přejeme se zaměřit. Toto cvičení k vám přitáhne anděly blíž, aby vám s tím po­mohli.
 
 
 
1. Tiše a klidně seďte. Nadechujte světlo a vydechujte lásku do té doby, až se cítíte být zcela uvolnění a klidní.
 
2. Rozhodněte se pro jednu nebo dvě vyšší hodnoty, které byste rádi ve svém životě zvýšili.
 
3. Pozvěte svého strážného anděla a pociťujte, jak vás objímá a podporuje.
 
4. Na chvíli se zamyslete nad jednou z hodnot, kterou chcete zvýšit.
 
5. Pozvěte anděla této hodnoty. Můžete tohoto anděla ucítit, vnímat jeho barvu, velikost a způsob, jakým se obléká.
 
6. Požádejte tohoto anděla, aby do vašeho života vnesl více takové hodnoty.
 
7. Pociťujte, vnímejte a sledujte, jak se váš život touto vyšší hodno­tou zaplňuje.
 
8. Očekávejte, že k vám přijde ještě více této hodnoty.
 
9. Otevřete oči.
 
 
 
Jak se zbavit strachu
 
Andělé jsou připraveni a touží po tom, aby nám pomohli zbavit se starých obav, pokud se uvolníme a důvěřujeme jim, že tak učiní.
 
1. Uvolněte se a dýchejte klidně a stejnoměrně.
 
2. Pozvěte k sobě anděla, aby vám pomohl zbavit se strachu a napětí, které tyto obavy způsobují ve vašem těle.
 
3. Možná si přejete na svůj strach myslet, nebo jen dýchat do na­pjaté části svého těla, kde tento strach zadržujete.
 
4. Dovolte obrazu, vzpomínce nebo symbolu, aby vplul do vaší mysli.
 
5. Relaxujte v okamžiku, kdy vám tento obraz, vzpomínku nebo symbol andělé odnímají. Dovolte jim, aby tento strach rozpustili ve světle.
 
6. Nyní vám andělé ukážou pozitivní obrázek nebo symbol, který vám pomůže, abyste se cítili silní.
 
7. Tento symbol vám umístí buď do vašeho třetího oka, nebo do části těla, která byla v napětí.
 
8. Poděkujte andělům a otevřete oči.
 
Jak zvýšit sebehodnocení a sebevědomí
 
Náš solární plexus je sídlem naší energie. Právě zde držíme svůj pocit sebehodnoty a sebevědomí. Mnoho lidí zde zadržuje strach. Andělé touží po tom, aby nám nyní mohli pomoci strach uvolnit a pozvednout naše sebevědomí a pocit vlastní hodnoty.
 
 
 
1. Uvolněte se a utište se.
 
2. Nadechujte do svého solárního plexu. Vaše nádechy by měly být dlouhé, pomalé, hluboké a stejnoměrné.
 
3. Představte si, že jdete do svého solárního plexu a nalézáte tam sklepení nebo místnost. Jak vypadá ?
 
4. Pozvěte svého anděla, aby vynesl ven jakékoli staré vzpomínky, obavy nebo negativitu.
 
5. Dovolte svému andělovi, aby vytáhl ven jakoukoli temnotu, špí­nu nebo prach.
 
6. Buďte si vědomi toho, jak dělá váš anděl zlatou kouli světla a na­plňuje ji sebevědomím, oceněním a silou.
 
7. Když tuto zlatou kouli energie umísťuje do vašeho solárního ple­xu, vnímejte to.
 
8. Nadechujte do ní a pociťujte, jak se zvyšuje vaše hodnota a cena.
 
9. Poděkujte svému andělovi a otevřete oči.
 
 
Osvobození se od spoutanosti
 
Jestliže jsme k něčemu připoutáni, nemůžeme se z toho rado­vat, protože se bojíme, že budeme nešťastní, když to ztratíme. To se vztahuje na materiální vlastnictví, koníčky, práci a někdy i na takové hodnoty, jako je zloba. V novém uvědomění je tedy správné vě­ci mít, pokud jsme si jisti, že je naše ego nepotřebuje.
 
To samé se vztahuje na lidi. Potřeba jakéhokoli druhu vytváří provazy, které nás připoutávají k lidem a jsou příčinou toho, že s nimi emocionálně manipulujeme.Bezpodmínečná láska nevytvá­ří žádné provazy a nechává ostatní naprosto svobodné a být sami sebou.
 
 
 
Andělé touží po tom, aby nám pomohli se osvobodit, odpoutat a učinit sebe i ostatní volné.
 
1. Uvolněte celé tělo a začněte se cítit dobře a pohodlně.
 
2. Rozhodněte, co nebo koho jste nyní připraveni propustit.
 
3. Pociťujte to, nebo to spatřete před sebou.
 
4. Buďte si vědomi všeho, co vás s tím spojuje.
 
5. Pozvěte anděla, aby toto spojení zpřetrhal a rozpustil provazy až k jejich kořenům. Buďte si vědomi toho, že to můžete pociťovat přímo ve svém hmotném těle.
 
6. Požádejte tohoto anděla, aby vás zaplnil nějakou vyšší hodnotou, a tak vám pomohl, abyste to nechali ze svého života odejít.
 
7.  Nadechujte tuto vyšší hodnotu.
 
8. Poděkujte tomuto andělovi a otevřete oči.
 
                                                                                                                           
Jak uzdravit své vnitřní dítě
 
Většina z nás má v sobě své vnitřní dítě, které je uvězněné nebo ztracené a ublížené. Kdykoli ve svém těle pociťujeme bolest, může­me si být jisti tím, že naše vnitřní dítě nám tak říká, že má bolesti, a způsobuje tím trhlinu v proudu naší energie.
 
 
 
Když se cítíme být ublížení, ustrašení, plní zloby, závisti, žárli­vosti, umínění nebo ne dost dobří, znamená to, že část našeho já je stále uvězněná v dětství a vytváří v našem životě problémy.
 
 
 
Andělé jsou šťastni, když nám mohou pomoci vyléčit tyto uvězněné části nás samých, pokud je o to požádáme.
 
 
 
1. Věnujte pár minut tomu, že uvolníte všechny klouby ve svém těle a relaxujete.
 
2. Nadechněte se příjemně do svého břicha, rozšiřujte ho a pak po­malu vydechněte. Toto několikrát opakujte, dokud se nezačnete cítit velmi příjemně.
 
3. Vzpomeňte si na to, kdy jste naposledy cítili zlobu, ublížení nebo jste se cítili jakkoli jinak negativně. Uvědomte si, že vyrovnaný moud­rý dospělý člověk tyto emoce nepociťuje. Tyto emoce jsou emocemi vašeho uvězněného dítěte. Pociťte, jak staré je toto dítě ve vás.
 
4. Když toto dítě naleznete, utište jej a pozvěte léčebné anděly, aby jej uzdravili.
 
5. Uvolněte se a buďte otevřeni všemu, co andělé dělají, aby vaše dí­tě vyléčili.
 
6. Když vám vaše dítě vrátí, všimněte si, v čem vypadá jinak a jaký jiný pocit z něho vychází.
 
7. Poděkujte těmto andělům.
 
8. Chovejte a milujte své vnitřní dítě.
 
 
Jak uzdravit své předky
 
Generacemi je předáváno skutečně mnoho bolesti a utrpení. Mnoho nevyřešených rodinných vzorců chování pokračuje dál a dál. Existují otázky, které udržují příliš mnoho duší uvězněných v hutném energetickém poli okolo planety Země, což způsobuje, že se musí stále znovu a znovu inkarnovat.
 
 
 
Andělé jsou připraveni a touží nám pomoci se osvobodit a osvo­bodit i naše předky.
 
 
 
1. Nadechujte dolů až do svých chodidel, dokud v nich nepocítíte tí­ži a příjemný pocit. Pak dýchejte do svých nohou, dokud nejsou ta­ké velmi uvolněné. Totéž udělejte se svýma rukama, zády a tělem.
 
2. Pozvěte vhodné anděly, aby k vám přišli, a relaxujte v jejich nád­herné energii.
 
3. Vysvětlete andělům, s jakým vzorcem chování potřebujete po­moci.
 
4. Představte si živě řadu předků, kteří všichni nesou břemeno to­hoto vzorce chování.
 
5. Dovolte těmto andělům, aby vás vynesli vesmírem, výš a výš, až uvidíte zářící bílé světlo. V tomto světle přebývá božská Prapodstata.
 
6. Spolu s anděly poklekněte a požádejte o milost pro sebe a pro své předky.
 
7. Pokud je vám tato milost poskytnuta, bude vám dáno znamení.
 
8. S tímto symbolem se vraťte zpět na Zemi a pošlete jej pozpátku řadě svých předků.
 
9. Poděkujte těmto andělům a otevřete oči.
 
 
 
 
Jak utkat síť lásky
Když zaměříme svou pozornost na lásku a radost, přitahuje k sobě lásku andělů.
Tím, že zaměříme svou pozornost a na lidi a věci, které milujeme, automaticky se přiblížíme andělskému životu. Andělé chtějí, abychom byli šťastní. Těší je naše radost a chtějí být s lidmi, kteří se snaží naplnit život láskou. Čím více se soustředíme na lásku a radost, tím je pro anděly snadnější spojit naše životy s životy milujících lidí, vzrušujícími příležitostmi a pocity duchovního naplnění.
 
Najděte si pohodlné, klidné a tiché místo, kde vás nikdo nebude rušit. Posaďte se a připravte si blok a pero k zaznamenání informací, které k vám budou přicházet jako odpovědi na následující otázky. Pokud si odpovědi nechcete zapisovat můžete si je nahrát na diktafon.
 
Začnete se zhluboka nadechovat a vydechovat a představte si, jak jste obklopeni září jasného zlatého světla.S každým nádechem se více a více uvolňujete a začínáte v duchu vyslovovat následující otázky, na které chcete znát odpovědi.
 
Co milujete a co se vám líbí?
Koho milujete?
Co děláte nejraději?
Kde nejraději pobýváte?
Co byste nejraději dělali, kdybyste k tomu měli příležitost?
Jak můžete druhým dávat více lásky?
Jak můžete v životě dostávat více lásky?
Jakým způsobem můžete nejlépe pochválit svůj život?
Co můžete udělat proto, abyste se dokázali více radovat ze života?
Co můžete udělat proto, abyste do života druhých lidí vnesli více lásky?
Co láskyplného můžete udělat sami pro sebe během příštího týdne?
 
Po zakončení toho to cvičení zavřete oči a představte si, jak kolem vás andělé spřádají síť lásky. Můžete si ji představit jako zlatou síť protkanou stříbrnými nitkami nebo jako záři láskyplných pocitů, hřejivých, jemnějších a měkčích než peřina. Celí se do ní ponořte a užívejte si své pocity.
 
Toto cvičení opakujte každý den a přidávejte další otázky, které vás napadnou. Zaznamenejte si myšlenky, vize i pocity, které se objeví a snažte s podle nich jednat. Pokud jsou mezi nimi praktické rady, díky nimž byste mohli dávat a přijímat více lásky do svého života, pak se snažte řídit těmito radami.
 
 
Jsem andělem
Najděte si klidné a pohodlné místo, posaďte se a uvolněte se. Nejprve si cvičení několikrát pročtěte, abyste si ujasnili a osvojili důležité momenty cvičení. Několikrát se zhluboka nadechněte, oči nechte zlehka zavřené a ve své mysli si začněte představovat tento obraz:
 
Představte si sami sebe, jak sedíte u krásné tůně. Není to ale tůn s vodou, místo vody je naplněná zářivým tekutým zlatým světlem. Ve vaší blízkosti se vznáší spousta andělů, aby vám při koupání v tůni pomáhali probouzet vaši andělskou podstatu. Představte si, jak si svlékáte šaty a pomalu se noříte do tekutého světla.. Vstupujete do zlatavé záře, rozprostírající se před vámi, andělé vám pomáhají. Když ponoříte své tělo do tůně, cítíte, jak vás zalévají pocity blaženosti a vroucího přijetí, a vy se začínáte měnit. Je to, jakoby se každičká buňka vašeho těla přetvářela, nabývala své původní andělské podoby a poté na sebe brala svůj  nejvyšší duchovní potenciál a rozvíjela jej.V duchu si opakujte:
„ Prosím anděly, aby probudili mou skutečnou andělskou povahu a posílili mé andělské vlastnosti. Prosím, aby se naplno projevila má andělská podstata.“
 
Prociťujte svěžest a představte si, jak vás andělé hladí jemným balzámem svých hlasů. Slyšíte jejich povzbudivá a uklidňující slova a nasloucháte jejich písním lásky. Vzduch kolem vás je prosycen vůní jasmínu a růží, které hladí váš čich, naplňují vaše plíce  vyvolávají ve vás nadšení z nádherných pocitů. Až budete připraveni, andělé vám pomohou vyjít z tůně ven a vy vidíte sami sebe, jak tam stojíte a třpytíte se zlatem.
 
Vyzvěte jednoho ze svých ochránců, aby vstoupil do vašeho těla a probudil vaši skrytou andělskou podstatu. Představte si tohoto anděla, jak do vás vstupuje a jak se vaše těla prolínají. Cítíte, jak se buňky ve vašem těle přetvářejí stále rychleji, až se stanete tím, čím jste byli stvořeni.Představte si, jak se ztotožňujete se svým nejvyšším duchovním záměrem
a představte si sami sebe jako ztělesnění anděla, kterým jste odjakživa měli být. Vidíte svůj vlastní obraz, který se začíná měnit podle toho, jak si představujete sami sebe v andělské podobě. Když je vaše proměna dokončena, představte si, jak váš strážný anděl odchází a vrací se i s ostatními zpět, aby se mohli radovat z vaší krásy.
 
 
Vzývání andělské ochrany
Kteroukoli představu z tohoto cvičení můžete vyvolávat vždy, když cítíte potřebu andělské ochrany. Například nacházíte-li se v prostředí, které se vám nezdá bezpečné, jako je třeba špatně osvětlená ulice nebo temné parkoviště, měli byste rychle požádat o andělské ochránce, aby vás obklopili. Bude lepší, když toto cvičení začnete nejprve praktikovat v pohodlí svého domova a ještě dříve než budete ochranu potřebovat. Aby bylo účinnější myslete vždy raději na klid a bezpečí než obavy z napadení, nehody, násilí a bezpráví. Budete-li pevně věřit tomu, že jste vždy v bezpečí a zcela pod ochranou svých božských strážců, pak vám andělé zajistí stálé bezpečí, které se stane součástí vašeho života. Nejprve si cvičení několikrát pročtěte, abyste si ujasnili a osvojili důležité momenty cvičení.
 
Najděte si klidné a pohodlné místo, posaďte se a uvolněte se. Několikrát se dlouze a pomalu nadechněte a vydechněte. Oči nechte zlehka zavřené a ve své mysli si začněte představovat tento obraz:
 
Představte si, že jste zabaleni v obalu ze zlatavé energie. Můžete si ji představit jako světelnou bublinu utkanou ze zlatých světelných vláken nebo jako štít z ryzího zlata, který vás ochraňuje ze všech stran. Vytvořte si představu tohoto zlatého obalu. Uvnitř se cítíte bezpečně, jste stabilní a silní, nohama stojíte pevně na zemi.
Představte si, jak vás obklopují čtyři andělé, kteří vás chrání. Máte-li pocit, že jste zcela bezbranní a že potřebujete ještě větší ochranu, představte si, že to jsou čtyři Archandělé.
 
Představte si Rafaela jak kráčí před vámi a požádejte ho, aby představoval vaše oči a uši a očistil cestu před vámi. Představte si Gabriela, jak stojí za vámi, ochraňuje vám záda, podporuje vás a osvětluje místa, na která vy nevidíte. Poproste Michaela, aby stál po vašem pravém boku, tasil svůj meč pravdy, odehnal jím vaše obavy a objasnil vaši situaci. Nalevo si představte Uriela s hořící pochodní duchovního ohně, kterým rozhání temnotu.
 
Vaši strážní andělé vám teď přinášejí světelnou hůl, a tím zajišťují další ochranu. Představte si sami sebe, jak míříte holí před sebe a pak se otočíte proti směru hodinových ručiček o 360 stupňů tak, abyste s její pomocí nakreslili imaginární kruh, kterým spojíte čtyři body, na kterých stojí andělé. Tím kolem sebe vytvoříte kruh duchovního ohně, který vás bude chránit. Představte si, že jste chráněni zlatým světelným obalem, čtyřmi strážnými  anděly a ohnivým kruhem. Světelný obal vás obdaří magnetickou silou. Budete pak k sobě přitahovat pozitivní, milující lidi, harmonické situace a zkušenosti,které odrážejí váš vyšší duchovní potenciál. Vaše magnetická síla současně odpuzuje vše, co by pro vás mohlo být nevhodné, negativní či destruktivní. Andělé jsou zde, aby vás chránili, vedli vás do bezpečí a posílili vaše smysly, především pak intuici. Ohnivý kruh zesiluje a upevňuje vaši sílu způsobem, který vám umožňuje vytvářet patřičné meze ve vašich vztazích.
 
Anděly můžete rovněž požádat o ochranu pro někoho, na kom vám záleží. Pokud například víte, že vaše dospívající dítě má z něčeho strach nebo je dlouho do noci někde venku, pak si jej můžete jednoduše představit, jak je obklopeno světlem a střeženo svými anděly. Nemusíte se mu o tom zmiňovat. Poté, co anděly požádáte o pomoc, pokuste se na vše zapomenout a uvolnit se. Tím, že se budete strachovat, nepomůžete ani sobě, ani tomu, o koho se bojíte. Raději k němu vyšlete láskyplné myšlenky a poskytněte mu nějakou vhodnou praktickou pomoc.
 
Když toto cvičení dokončíte, otevřete oči, poděkujte andělům, za jejich neustálou ochranu. Prospěje vám, když si toto cvičení budete pravidelně opakovat.
 
 
Andělská pyramida – vzývání andělů
Metody vizualizace a pozitivního myšlení se soustřeďují na to, co chceme prožít a na ten nejdůležitější vztah – vztah k sobě samému. Díky této metodě se můžeme zbavit stresu a napětí, uvolnit se, předcházet chorobám, upevnit si své zdraví, probudit v sobě intuitivní schopnosti a nadání, urychlit svůj duchovní růst a vybudovat most mezi sebou a anděly.
 
Zlehka zavřete oči, pohodlně  se posaďte a soustřeďte se na svůj dech. S  pomocí představivosti si vybavte obraz (navoďte pocit či si vymyslete slovní popis) toho, jak stojíte uprostřed pyramidy zlatého světla. Tato pyramida má čtvercovou základnu se čtyřmi stranami a čtyřmi rohy, které s nahoře sbíhají v jednom středovém bodě. V pyramidě je dost místa, takže se v ní můžete volně pohybovat a zlatá energie vás naplňuje pocitem tepla a blaha.
 
Vyzvěte archanděla Uriela, aby hlídal severní roh vaší pyramidy a představte si, jak se vám zjevuje v ohnivé záři.Představte si jej jakýmkoli způsobem, který je pro vás přijatelný a smysluplný. Můžete si ho představit jako žhavou kouli duchovního ohně, lidskou bytost, jasné světlo nebo jako okřídleného anděla. Také ho můžete vidět jako orla nebo jako nějaký pocit, krásnou vůni nebo jako hluboký a uklidňující zvuk bubnu.
„Urieli, ochraňuj mne a doprovázej, obdař mne prosím silami andělské inspirace.“
 
Vyzvěte archanděla Rafaela, aby hlídal východní roh vaší pyramidy a představte si, jak se vám zjevuje v nádherné smaragdové záři. Představte si jej jakýmkoli způsobem, který je pro vás přijatelný a smysluplný. Můžete ho vidět jako lidskou bytost, ať už jako muže či ženu, či jako bytost oboupohlavní. Možná ho uvidíte jako anděla s křídly a zlatou svatozáří nebo jako shluk zářivě jasné energie.Také si ho můžete představit jako hada  nebo jako nějaký pocit, krásnou vůni nebo jako veselý zvuk píšťalky nebo flétny.
 „Rafaeli, ochraňuj mne a  doprovázej, obdař mne prosím darem léčivých andělských sil.“
 
Vyzvěte archanděla Michaela, aby bděl nad jižním rohem vaší pyramidy, a představte si ho, jak se vám zjevuje v nádherné modro-zlaté záři. Představte si jej jakýmkoli způsobem, který je pro vás přijatelný a smysluplný. Můžete si ho představit jako lidskou bytost s ocelovým mečem v ruce a v modrém plášti. Možná ho uvidíte jako anděla s křídly a zlatou svatozáří, kteří drží v ruce váhy nebo jako shluk zářivě jasné energie.Také si ho můžete představit jako lva nebo jako nějaký pocit, krásnou vůni nebo jako čistý a jasný zvuk houslí či violy.
„Michaeli, ochraňuj mne a  doprovázej, obdař mne prosím andělskými silami vidění a schopností rozpoznávat.“
 
Vyzvěte archanděla Gabriela, aby bděl nad západním rohem vaší pyramidy, a představte si, jak se vám zjevuje v nádherné záři. Představte si jej jakýmkoli způsobem, který je pro vás přijatelný a smysluplný. Můžete si ho představit jako lidskou bytost, ať už jako muže či ženu, či jako bytost oboupohlavní. Možná ho uvidíte jako anděla se sněhobílými křídly a zlatou svatozáří s lilií v ruce nebo jako shluk zářivě jasné energie.Také si ho můžete představit jako orla nebo jako nějaký pocit, krásnou vůni nebo jako jasný a čistý zvuk zvonu.
„Gabrieli, ochraňuj mne a  doprovázej, obdař mne prosím darem andělské komunikace.“
 
Soustřeďte se na vrchol své pyramidy a představte si , jak se proměňuje ve zlatobílou hvězdu plnou energie, která září a pulsuje neskonale velkou silou. Tato hvězda je skutečným mostem mezi vaším obvyklým bdělým vědomím a vaším vyšším vědomím. Umožňuje vám, abyste se v kterémkoli okamžiku bezpečně dostali do andělského království a mohli využívat rady a pomoc, které z něho přicházejí, aby se váš život mohl změnit k lepšímu.
„Andělé, otevřete prosím mou mysl a pomozte mi udělat  praktické kroky potřebné pro změny k lepšímu životu.“
 
Vstupujete-li do andělského království, požádejte v duchu archanděly, aby vám poskytli ochranu a bezpečí. Přijměte jejich rady, jak se nechat vést strážnými anděly, a také poproste, aby vám ve chvíli, kdy objevujete vlastní andělskou podstatu, umožnili zůstat v klidu a pohodě. Ještě než otevřete oči a pomalu svou mysl přivedete zpět do reálného světa, snažte se chvíli uvědomovat si a vychutnávat své pocity, vnuknutí a nápady, kterých se vám pod ochranou archandělů dostalo.
Několikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte a pomalu otevřete oči.