ANAEL - HANIEL

 

Anael, Haniel
 
také Haniel 
hebrejsky הניאל „Boží radost“ 
nebo חניאל „Boží milost“.
 
Jeden ze 7 andělů stvoření, 
archanděl, anděl studentů a učitelů.
 
 
 
 
Barva: tyrkysová
Vlastnosti: vyjádření sebe sama prostřednictvím pocitů a citů
Čakra: čakra brzlíku známá rovněž jako vyšší srdeční čakra 
Části těla: brzlík, krk
 
Tyrkysová je vyvážená směs zelené a modré. Pomáhá dosáhnout jedinečné individuality. Je to barva hnutí New Age a současně i věku Vodnáře, která nás povzbuzuje, abychom se snažili dosáhnout duchovního poznání.
 
Haniel  je archanděl božské komunikace prostřednictvím jasného vnímání. Je to anděl válečník. Jeho autorita napomůže dosáhnout poslání, které má duše . Tímto poslání je velebení Boha, čest, láska a kontakt  s Bohem pomocí víry ve vlastní schopnost dosáhnout tohoto spojení. Tím budete rovněž inspirovat ostatní. 
 
Tyrkysový paprsek archanděla Haniela vám dodá sílu a vytrvalost ve chvíli, kdy na vás dopadne slabost. Bude vás provázet vidinami, osobními zjeveními a zdánlivě náhodnými událostmi spojenými s anděly. Haniel  je ochráncem duše . Přináší ctnost, odhodlání a dodává energii nutnou k naplnění dharmy (což znamená dosáhnout osvícení tím, že se očistíme od iluzí).
 
Tyrkysová vzývá esenci šunjata - nekonečnou modrou prázdnotu vyzařující do všech stran. Naprosto čistou, bez jediného kazu a nádhernou. Skrze toto modré nebe táhnoucí se do nekonečna můžeme dosáhnout pochopení  rozpínavosti a skutečné svobody duše , jaké můžeme dosáhnout, kdybychom si nenechali omezovat své obzory.
 
Působí příznivě při dýchacích potížích, znovu aktivuje zesláblý imunitní systém. Pomáhá při únavě, problémech s tělesnou hmotností, vysokým krevním tlakem, bolestí krku, ztuhlým krkem, bolestmi hlavy, nervovými problémy a závratí.
 
Přináší citovou svobodu a víru ve vlastní skryté síly. Konejší nervy a funguje jako přirozený uklidňující a tišící prostředek. Pomáhá při citových bouřích tím, že dokáže uvést emoce do rovnováhy. Pomáhá proti návalům paniky. Pomáhá při upřímné komunikaci – od srdce . 
 
Rozšiřuje duchovní obzory a překonává životní překážky (dokonce i negativní síly zla). Přináší duchovní výzbroj nutnou ke spáse duše  a jejímu osvobození. Očišťuje krční čakru. Zlepšuje schopnost „channelingu“ a komunikaci se strážnými duchy a anděly. Zlepšuje intuici a přináší duchovní útěchu.
 
Anaelovi je přisuzována planeta Venuše. Z rostlin mu odpovídá růže , ze stromů bříza, z kovů měď. Ze znamení zodiaku jsou to Váhy a Býk, z orgánů ledviny. Z historického období Anael ovlivňuje romantismus. Vládne dni pátku, měsíci prosinci.
 
Anael je patronem lásky a vztahů.
 
Hovoří archanděl Anael:
 
“Slyš, já jsem  Anael. Já jsem  Boží oštěp a štít. Vtahuji nižší lidské pudy do světelných úrovní bytí. Agrese ustoupí jemnosti a pýcha ustoupí pokoře. Až vzejde slunce  tvého srdce , potečou k tobě odvaha  a rozhodné jednání. Tvé vědomí je barometrem Světla. Moje energie  tě zasáhne takovou měrou, jak velkou potřebu ukáže stupnice tvého vývojového stupně.
 
Přináším mír těm, kteří neodporují mé energii. Přijmout křest ohněm vyžaduje odvahu očištěného vědomí. Přirozenost tvého ega mi není cizí, je pouze bouří na povrchu rozpínajícího se slunce .
 
Přináším vyrovnání a spravedlnost. Není možné překročit nebeský práh, pokud odmítnu přístup. Světelný paprsek, ktery je skrze mne řízen, tvoří nové planety a umožňuje zrod hvězd.
 
A tak to je. Anael.“
 
Pomocné afirmace:
 
„Otevírám se duchovní cestě očisty, získávám křest ohněm a stávám se svým vyšším mistrovským bytím.“
 
„Pravda je mou ochranou.“
 
„Vesmír má pro mne připraveno vše, co k životu potřebuji.“
 
Energie  archanděla Anaela:
 
Archanděl Anael má silný vztah k elementu ohně. Jeho příkazům, jeho vládě podléhá pozemský a kosmický oheň . Energie  archanděla Anaela může otřást pevně zavedenými strukturami a starými představami o hodnotách až k základům a spálit všestravujícím ohněm odpad minulosti.
 
Na Zemi došlo k mnoha a mnoha válkám, které zviditelňují ničivou sílu člověka a jeho nesprávně chápané přání získat moc. Mnoho lidí sebou stále vleče zlost, strach , agresi a zoufalství z děsů války a z potenciálu násilí, který se na Zemi vrství. To platí nejen pro ty, kteří skutečně válku zažili.
 
Proudy potenciálního strachu a agrese se vinou rodinami od generace ke generaci, jelikož jsme všichni napojeni na kolektivní vědomí Země . Každý z nás sebou nosí v paměti svého podvědomí dědictví nějakého děje, čímž se dají také částečně vysvětlit fóbie a strachy.
 
Archanděl Anael by chtěl rozpustit kolektivní šoky a traumata, jež se nashromáždily v našem vědomí, aby nás propustil z koloběhu agrese, strachu a násilí. Rozpouští karmu v kořenové čakře, ve druhé čakře a také ve sluneční pleteni.
 
Strach  se přemění na základní energii jednání a život  obrátí do nového směru. To, co se muselo stát, se stalo. V novém věku už nebude nutné vést války, protože duchovní cesty očisty činí válečné dění přebytečným. Životní energie  potom může být směřována konstruktivními směry a ve spojení s moudrostí vytvářet formy, vylepšující život .
 
Archanděl Anael směruje lidské vědomí na jeho pudy a vášně a objasňuje, co s námi může dělat naše životní energie , když se nám nepodaří nasměrovat konstruktivním směrem. Jakmile jsme si dokázali, že máme vůli překonat naši nižší přirozenost, transformovat staré vzory víry a převést naše vědomí na vyšší úroveň, setkáváme se na této cestě s archandělem Anaelem jako iniciátorem, který provede velký křest ohněm. Potom dojde v naší Duši k boji, v němž představují naše vlastní pocity nepřátelství, blokády, intolerance a odporující si aspekty osobnosti soupeře, jenž neustoupí.
 
Kosmickým ohněm archanděla Anaela se přemění nižší lidská přirozenost. Kde byly dříve zlost a podrážděnost, nastupuje na místo uvězněné osobnosti duševní rovnováha, upřímnost a přijetí. Jiným výrazem pro kosmický oheň  Anaela je energie  Kundalini, která se jeho vlivem probudí a vystoupá podle páteře vzhůru.