4. okruh LEDVINY

4. okruh LEDVINY 
Vytvoření primárního infekčního ložiska v ledvinách s sebou přináší vznik dalších infekčních ložisek a tedy i problémů v těchto orgánech:

 

 • MOČOVÝ MĚCHÝŘ
 • KLOUBY
 • KOSTI
 • ZUBY
 • DĚLOHA
 • MÍCHA
 • PROSTATA
 • ŠTÍTNÁ ŽLÁZA
 • VAJEČNÍKY
 • VLASY – VLASOVÉ FOLIKULY

 

O přítomnosti infekčního ložiska a jiných toxinů v ledvinách a v souvisejících orgánech svědčí výskyt některého z těchto projevů:

Fyzické projevy:

 

 • sucho v nose
 • šumění v uších
 • časté močení v noci
 • gynekologický výtok
 • vodnaté otoky obličeje ráno
 • otoky kotníků
 • tmavý až fialový jazyk
 • tuhý jazyk
 • ochablý jazyk
 • bolestivý boltec
 • poruchy menstruace
 • předčasná ejakulace
 • impotence
 • bolestivá menstruace
 • spontánní potrácení
 • poruchy sluchu
 • záněty nervů – např. mezižeberních, sedacího nervu
 • bolesti v tříslech
 • bolesti v bedrech
 • zpomalené pohyby
 • slabé, lomivé kosti
 • malé, tenké uši
 • viklání zubů,
 • odhalování krčků
 • opožděné vyrůstání zubů
 • plíseň mezi IV. prstem a malíkem
 • úbytek svalů na dolních končetinách
 • problémy v podkolení
 • pískání v uchu

 

Psychika:

 

 • sny o vodě, lodích, utopených
 • sny o strachu
 • zapomnětlivost

 

MOČOVÝ MĚCHÝŘ
O přítomnosti infekčního ložiska a jiných toxinů v močovém měchýři a v souvisejících orgánech svědčí výskyt některého z těchto projevů:

Fyzické projevy:

 

 • pálení, bolestivé močení
 • ztuhlá šíje
 • bolesti v bedrech
 • křeče v lýtkách
 • krvácení znosu
 • bolest na zadní straně stehen
 • časté močení
 • bolesti paty
 • ostruha
 • tlaky a kuří oka na malíku
 • bolest v podkolení
 • křivící se páteř
 • ucpání nosu

 

 

 

LEDVINY A MOČOVÝ MĚCHÝŘ
Jako mateřský orgán vystupují ledviny. Jsou pravděpodobně
orgánem nejčastěji zatíženým ložisky. Ložiska v ledvinách vytvářejí
téměř jakékoli potraviny, takže se v nich setkáváme s hlenem z
nadbytku mouky, mléka a mléčných výrobků, s puriny z masa, oxaláty,
solemi kyseliny močové a dalšími, vznikajícími v tělních tekutinách
včetně kuchyňské soli. Ledviny tedy představují zdroj problémů pro
rozsáhlou část lidského organismu.
Ložiska z ledvin způsobují vznik dalších ložisek nebo dráždí
zbývající části močového ústrojí – pánvičku ledvinnou, močovod,
močový měchýř a močovou trubici. Chronické záněty ledvin, ledvinné
pánvičky, močovodu a močového měchýře trápí poměrně často
především ženy. Můžeme se setkat také se zvláštním příznakem
dráždění močovodu – bolestmi vpravo nebo vlevo od pupku. Obvykle
se připisují na vrub střevu, slinivce břišní a někdy také žlučníku, ale
velmi často jde o promítání dráždění močovodu. Teprve po odstranění
ložisek z ledvin a močových cest tento problém mizí.
Ledviny a pohlavní ústrojí
U mužů ledviny ovládají vznik ložisek v prostatě, varlatech a
nadvarleti. U žen je situace složitější, protože do okruhu jejich ledvin
patří celé gynekologické ústrojí – děloha, vejcovody, vaječníky
parametria (vazy držící dělohu v příslušné poloze). Šourek a pochva
náležejí do okruhu jater. Toto ústrojí se velmi často stává cílem výskytu
ložisek, což způsobuje velkou škálu potíží – od chronických zánětů a
mykóz přes svědivost, různé typy výtoků až po přetrvávající
chlamydiové, ureaplazmatické, trichomonádové a další infekce. Pod
vlivem ložisek ztrácí pohlavní trakt svoji přirozenou imunitu, neboť se
v něm vytváří dysbióza Vchod do gynekologického ústrojí, pochva, je
vybaven mikrobiální flórou, především laktobacilem, který chrání další
části před průnikem infekce. Do vaginy se při různých činnostech
dostává velké množství nežádoucích mikroorganismů, které laktobacily
během několika minut likvidují. Při poševní dysbióze postihující mnoho
žen nedochází k likvidaci infekcí a ty pak přetrvávají v této oblasti nebo
pronikají dále do gynekologického ústrojí.
U mužů se nemůže objevit adenom prostaty ani rakovina prostaty
pokud se v ní nenachází ložisko. A ložisko se v ní nemůže vytvořit,
jestliže neexistuje v mateřském orgánu – v ledvinách.
Udržet ledviny bez ložiska je systematická a vytrvalá práce. Lze ji
realizovat především léčivými bylinami a bylinnými tabletami. Zajistit
dietologicky aby ledviny byly v pořádku, je velmi náročné, protože
přebytek tuků, mléčných a moučných hlenů, bílkovin a masových
metabolitů způsobuje vznik hlenových zátek v ledvinách, čehož kolující
infekce rády využívají.
Ledviny a klouby
Ledviny ovládají také všechny klouby, především však kolena Při
poškozené činnosti ledvin dochází v kloubech k hromadění solí a
vzniku ložisek. Ložiska v kloubech jsou velmi problematická záležitost,
protože se nespokojují s existencí v jednom kloubu, ale postupně se
rozšiřují i do ostatních.
Kloub se skládá z různých tkání, nejdůležitější jsou kloubní a
šlachová výstelka (synovie), kloubní chrupavka a vazy. Ve všech se
mohou vytvářet mnohočetná ložiska Detoxikace kloubů je pak velmi
náročnou záležitostí, která vyžaduje jak obecné postupy vedoucí k
rozpouštění ložisek, tak i místní v podobě koupelí a obkladů, jak byly
popsány v mé knize Přírodní léčení revmatických chorob.
Ledviny, kosti a nervy
Dalším důležitým orgánem pod kontrolou ledvin jsou kosti – kostní
dřeň i vlastní tkáň kosti. Osteoporóza a jiné problémy kostí tedy opět
souvisejí s ložiskem v ledvinách. Ty stejným způsobem ovlivňují i páteř
jako celek. Na jednotlivé úseky páteře pak působí další orgány – na
bederní páteř a především přechod mezi její krční a hrudní částí tlusté
střevo, na krční páteř tenké střevo, na oblast mezi lopatkami okruh
sleziny a na přechod mezi hrudní a bederní páteří ledviny. Významným
místem pro vliv ledvin a močových cest je tzv. sakroilikální kloub a
kostrč.
Velmi často trpí existencí ložiska v mateřských ledvinách sedací
nerv. Běžně se setkáváme s jeho drážděním a záněty, tzv. ischiadicus,
který probíhá po zadní straně stehna až do prstů nohy, nebo tzv.
lampášem přes kyčel, koleno, kotník až do palce dolní končetiny.
Mateřským orgánem pro periferní nervy jsou však játra
Napadení centrálního, periferního a vegetativního nervového
systému a míchy je vždy známkou přetížení organismu metabolity
masa, záněty sliznic, kůže a kloubní potíže zase metabolity mléka a
mléčných výrobků.
Ledviny a vlasy
Mateřské ložisko ovlivňuje vzdálený orgán prostřednictvím
imunitního a vegetativního nervstva či přímo toxiny. Ve vlasech, jak
známo, se toxiny usazují ve zvýšené míře. Pokud ložisko ve vlasovém
váčku vyvolá například autoimunitní reakci, setkáme se s masivním
vypadáváním vlasů. Na vlasový váček má vliv i hormonální oblast,
především hypofyza Ženám vlasy vypadávají méně často právě z
hormonálních důvodů. Ložisko ve vlasovém váčku se vytváří výhradně
pod vlivem mateřského ložiska v ledvinách. Ledviny proto rozhodují o
kvalitě vlasů, ovšem za součinnosti imunitního a hormonálního systému
a minerálového a vitaminového hospodářství.
Ledviny, úzkost a stres
Ledviny ovlivňují i funkčnost a imunitní vlastnosti míchy. Podléhá
jim také funkce vnitřního ucha a z oblasti psychiky nejčastější
psychický příznak – úzkost v podobě těžko definovatelné úzkosti nebo
úzkosti přecházející do fobie a nutkavých myšlenek. Jde tedy o úzkost
lišící se od úzkosti způsobované jinými orgány (úzkost spojená se
starostmi – okruh sleziny úzkost spojená se strachem ze smrti – srdce).
Dobrá funkčnost ledvin, resp. preventivní odstranění již existujících
ložisek v nich, je jedním z nejdůležitějších počinů detoxikace. Musím
znovu zdůraznit, že odstraněním ložisek z ledvin se nemění mnohé
popsané příznaky, protože jsou vyvolávány dceřinými ložisky a dalšími
toxickými vlivy.
Ledviny jsou ale orgánem neustále čistícím organismus od většiny
nežádoucích produktů a cizích látek vychytaných imunitním systémem,
a proto je udržování ledvin v dobré funkci zásadním počinem
detoxikace.
Upozorňuji, že toxické zatížení ledvin zevními a ložiskovanými
toxiny a metabolity ještě neznamená jejich onemocnění. Je proto nutné
rozlišovat pouhé zhoršení funkce vlivem toxinů od vlastní choroby, tj.
zánětu ledvinové dřeně nebo klubíček (glomerulů). Jelikož jsou ledviny
zásadně důležitým orgánem pro tělo, převádějí symptomy svého
zatížení do nižších etáží močového traktu. Setkáváme se tak často se
záněty močovodů, močové trubice nebo měchýře. Z tohoto důvodu při
očistě ledvin vždy zároveň detoxikujeme i tyto vývodné močové cesty.
Při očistě ledvin myslíme také na to, že vliv úzkosti a stresuje
obousměrný. Ledviny samy přispívají k objevení se úzkostných
symptomů a naopak úzkost a stres jsou značně škodlivým momentem
pro jejich činnost. Stresem se zahušťuje hlen dostávající se do ledvin a
přispívá tak významnou měrou k tvorbě ložisek.
Nadledvinky a adrenalin
Související kapitolu s ledvinami, ale zároveň téměř samostatnou
jednotku představuje orgán naléhající na horní pól ledvin –
nadledvinky. Jako žláza produkující celou řadu hormonů jsou pod
přímým vlivem jater a sleziny a jejich funkce se dělí podle místa, kde
hormony vznikají. V kůře nadledvin vzniká pod vlivem jater hormon
kortizon a pohlavní hormony a v dřeni adrenalin a hormony ovlivňující
distribuci tekutin.
Kdybychom vzali svůj život po filozofické stránce do důsledků,
museli bychom nepřetržitě upadat do pesimismu, neboť během něj
můžeme očekávat výskyt různých bolestí, chorob a nakonec smrt.
Lidský organismus je však před takovýmto uvažováním chráněn, a
proto hledá na životě především optimistické stránky. Důležitou
součástí ochrany před trvalým pesimismem jsou právě kortikoidy.
Adrenalin zase zajišťuje mnohé funkce ve stresových situacích. Je
zajímavé, že při chronických kloubních chorobách pravidelně na
přístroji
Salvia měříme zhoršenou funkci nadledvin a nedostatečnou
produkci kortikoidních hormonů. Pravděpodobně je to součást
komplexu poruch doprovázejících chronické kloubní záněty. Tohoto
jevu si medicína všimla již před více než padesáti lety, proto při léčbě s
úspěchem podává kortikoidní hormony. Ledviny ovlivňují funkčnost
nadledvin i vznik ložisek v nich, což se projeví v oblasti produkce
kortizonu, adrenalinu a dalších protistresových hormonů a v regulaci
krevního tlaku. Proto je čištění nadledvin důležitou součástí detoxikace
a nelze na ně zapomínat.
Nadledvinky společně s ledvinami tvoří velmi komplikovaný celek,
na jehož dokonalé funkci závisí nejen naše vitalita, protistresové
schopnosti, nálada a pohlavní funkce, ale i protizánětlivá »údržba«.
Orgány tohoto okruhu
Ledviny, močový měchýř, močová trubice,
klouby, kosti, zuby, děloha, mícha, prostata,
štítná žláza, vaječníky vlasy (vlasové folikuly)
Symptomy tohoto okruhu
Sucho v nose, šumění v uších, sny o vodě, lodích a utopených, sny o
strachu, zástava močení, časté močení v noci, gynekologický výtok,
poluce, vodnaté otoky obličeje ráno, otoky kotníků, tmavý až fialový
jazyk, tuhý nebo ochablý jazyk, bolestivý boltec, poruchy menstruace,
předčasná ejakulace, impotence, bolestivá menstruace, spontánní
potracení, poruchy sluchu, záněty nervů – například mezižeberních,
záněty sedacího nervu, bolesti v třísle, bolesti v bedrech, zpomalené
pohyby, zapomnětlivost, slabé, lomivé kosti, malé, tenké uši, viklání
zubů, odhalování krčků, opožděné vyrůstání zubů, plíseň mezi IV.
prstem a malíkem, plíseň a jiné kožní změny podél meridiánů malík,
klenba chodidla, vnitřní kotník a vnitřní koleno a tříslo a vnitřní kloub
klíční kosti, úbytek svalů v dolních končetinách, změny na kořeni
jazyka, problémy v podkolení, pískání v uchu.