Zbavujeme sa prekliatí

22.10.2014 13:46
Zbavujeme sa prekliatí

Jednoduchý ale účinný návod.

Pripravíme si tri sviečky (oproti nám bude jedna, druhá na pravo, tretia na ľavo- teda akoby do trojuholníka, farbu nechám na vašom uvážení). Ďalej budeme potrebovať svoju fotografiu (ale môžeme urobiť rituál aj pre niekoho iného, avšak by dotyčný o tom mal vedieť a s tým súhlasiť. Ak máme súhlas, pripravíme si jeho fotografiu). Na papierik si napíšeme odklínadielko, ktoré budeme odriekať:

týmto ruším všetky kliatby na mňa dané, v hneve, nenávisti, žiarlivosti , lásky či z iných pohnútok urobené. Nech som voľný (á) od dnešného dňa až do konca mojich dní, ale aj po všetky nasledujúce životy , nech ma žiadna osoba viac nespúta žiadnou mocou a silou! Tak sa staň vôľa božia! (ale môžete si samozrejme zavolať na pomoc kohokoľvek, v koho veríte: archanjeli, vesmír, iné božstvá).

Takže máme všetko pripravené a môžeme si urobiť rituál :

zapálime sviečky v poradí: oproti nám, na ľavo, na pravo, teda v mene Otca, i Syna i Ducha svätého. Medzi dlane stisneme fotografiu a 3 x prečítame odklínadlo. Potom fotografiu i lístok spálime nad jednou zo sviečok a popol z spláchneme či vyhodíme z okna. Potom si zo seba posťahujeme všetky energie, ktoré na nás zostali: okolo tela máme energetické telá, ktoré zachytili všetko negatívne. Rukami postupne “zberáme ” negativitu (predstavujeme si akoby sme z nej robili guľôčky, ktoré ukladáme do dlane) a pálime každú guľôčku nad plameňom sviečky. Takto prejdeme celé naše telo a vyčistíme ho. Všimnime si dlane. Máme ich čierne a zadymené? Ak áno, ruky si umyjeme, vysušíme a znova si vyčistíme telo podobným spôsobom (aspoň 3x). Ešte jedna rada: keď sa budete po odklínaní sprchovať, predstavujte si ako sa obyčajná voda mení na perleťovú, zlatú alebo fialovú energiu, ktorá z vás splachuje všetko negatívne a to, čo by vám mohlo spôsobovať problémy.

Toto je základné odklínanie. Z vlastnej skúsenosti ešte môžem odporučiť 30 dní každý večer sa pomodliť za ochranu nejakú modlitbičku – záleží na vašom uvážení, ja doporučujem toto:

Prosím Bože o odpustenie za všetko, čím som sa voči druhým akýmkoľvek spôsobom previnil. Prosím o moje očistenie od všetkých kliatieb, prekliatí, zlých slov a všetkého, čo by mohlo škodiť mne, alebo ktorémukoľvek mužovi alebo žene v mojom rode. Prosím o presvietenie toho všetkého Božím svetlom tak, aby sa v našich životoch prejavovala len Božia vôľa a nie vôľa iných ľudí. Prosím Bože odpusti všetkým, ktorí mi akokoľvek ublížili, akokoľvek zle sa voči mne prejavili a mali snahu škodiť mne, alebo ktorémukoľvek mužovi alebo žene v mojom rode. Prosím Bože nech je všetkým odpustené tak ďaleko do nášho rodu, ako je treba, ďakujem!

Zbavujeme sa prekliatí

Jednoduchý ale účinný návod.

Pripravíme si tri sviečky (oproti nám bude jedna, druhá na pravo, tretia na ľavo- teda akoby do trojuholníka, farbu nechám na vašom uvážení). Ďalej budeme potrebovať svoju fotografiu (ale môžeme urobiť rituál aj pre niekoho iného, avšak by dotyčný o tom mal vedieť a s tým súhlasiť. Ak máme súhlas, pripravíme si jeho fotografiu). Na papierik si napíšeme odklínadielko, ktoré budeme odriekať:

týmto ruším všetky kliatby na mňa dané, v hneve, nenávisti, žiarlivosti , lásky či z iných pohnútok urobené. Nech som voľný (á) od dnešného dňa až do konca mojich dní, ale aj po všetky nasledujúce životy , nech ma žiadna osoba viac nespúta žiadnou mocou a silou! Tak sa staň vôľa božia! (ale môžete si samozrejme zavolať na pomoc kohokoľvek, v koho veríte: archanjeli, vesmír, iné božstvá).

Takže máme všetko pripravené a môžeme si urobiť rituál :

zapálime sviečky v poradí: oproti nám, na ľavo, na pravo, teda v mene Otca, i Syna i Ducha svätého. Medzi dlane stisneme fotografiu a 3 x prečítame odklínadlo. Potom fotografiu i lístok spálime nad jednou zo sviečok a popol z spláchneme či vyhodíme z okna. Potom si zo seba posťahujeme všetky energie, ktoré na nás zostali: okolo tela máme energetické telá, ktoré zachytili všetko negatívne. Rukami postupne “zberáme ” negativitu (predstavujeme si akoby sme z nej robili guľôčky, ktoré ukladáme do dlane) a pálime každú guľôčku nad plameňom sviečky. Takto prejdeme celé naše telo a vyčistíme ho. Všimnime si dlane. Máme ich čierne a zadymené? Ak áno, ruky si umyjeme, vysušíme a znova si vyčistíme telo podobným spôsobom (aspoň 3x). Ešte jedna rada: keď sa budete po odklínaní sprchovať, predstavujte si ako sa obyčajná voda mení na perleťovú, zlatú alebo fialovú energiu, ktorá z vás splachuje všetko negatívne a to, čo by vám mohlo spôsobovať problémy.

Toto je základné odklínanie. Z vlastnej skúsenosti ešte môžem odporučiť 30 dní každý večer sa pomodliť za ochranu nejakú modlitbičku – záleží na vašom uvážení, ja doporučujem toto:

Prosím Bože o odpustenie za všetko, čím som sa voči druhým akýmkoľvek spôsobom previnil. Prosím o moje očistenie od všetkých kliatieb, prekliatí, zlých slov a všetkého, čo by mohlo škodiť mne, alebo ktorémukoľvek mužovi alebo žene v mojom rode. Prosím o presvietenie toho všetkého Božím svetlom tak, aby sa v našich životoch prejavovala len Božia vôľa a nie vôľa iných ľudí. Prosím Bože odpusti všetkým, ktorí mi akokoľvek ublížili, akokoľvek zle sa voči mne prejavili a mali snahu škodiť mne, alebo ktorémukoľvek mužovi alebo žene v mojom rode. Prosím Bože nech je všetkým odpustené tak ďaleko do nášho rodu, ako je treba, ďakujem!