ZÁKLADNÍ KRYSTALY

14.11.2011 18:20

 


 

Pokud budete mít u sebe tyto krystaly, zvýšíte svou frekvenci a otevřete se vyšším vibracím, což vám pomůže se dívat na věci ve všedním životě z nadhledu. Tím, že otevřete svou mysl, získáte širší pohled na danou situaci, a tím systémy vaší mysli, které vás do této situace dovedly, mohou být rozpuštěny a vy se do této situace nedostanete nebo ji budete řešit jinak. Energie krystalů pomáhá rozpouštět bloky.

Křišťál je nejúčinnější léčivý krystal a nejsilnější zesilovač energie na této planetě. Pokud v ruce držíte křišťál, vaše biomagnetické pole se zdvojnásobí. Práce s křišťálem umožňuje naladění na vibraci, kterou potřebujeme k uzdravení nebo ke splnění úkolu. Čistí a uzdravuje jednotlivé orgány a jemnější vyšší těla. Současně vede ke hlubokému očištění a spojení s myslí. Jeho krystaly v sobě uchovávají informace jako přírodní počítač a současně představují duchovní knihovnu, která čeká, až do ní někdo vstoupí. Rozpouští karmu a slouží k naprogramování. Podněcuje činnost imunitního systému a pomáhá hojení popálenin. 

 

 

Selenit otevírá korunní čakru a čakru duše. Podporuje telepatii, komunikaci s anděly a duchovními průvodci. Udržuje klid a mír. Učí nás, jak nejlépe řešit problémy, umožňuje proniknout k jádru věcí a uklidnit zmatek v duši. Pomáhá nám porozumět plánu duše. Umožňuje nám vnést vyšší principy do našeho každodenního života. Rovná páteř a zvyšuje její ohebnost, pomáhá při epilepsii, při kojení a výživě dítěte.

 

 

Kyanit čistí a harmonizuje čakry a meridiány, velmi účinně působí na krční čakru, čímž posiluje komunikaci a příznivě pomáhá všem lidem, kteří používají hlas pro svou práci. Vede majitele, aby říkal pravdu. Je to silný vysílač a zesilovač vysokofrekvenčních energií. Zvyšuje schopnost logického a přímočarého myšlení. Spojuje nás s příčinnou čakrou. Rychle slaďuje čakry s vyšším tělem. Pomocí tohoto krystalu se můžeme spojit s vyššími schopnostmi mysli. Vyrovnává v těle mužskou a ženskou energii. Pomáhá indigovým a křišťálovým dětem. Odstraňuje nerovnováhu mozku a mysli tím, že jim pomůže vytvořit nové energetické dráhy, aby se spojili se zdrojem světla. Léčí svalové poruchy, horečku, štítnou a příštítnou žlázu, krk a mozek, léčí infekce. 

 

 

Kalcit nás učí umění být. Jeho energie nezahrnuje užívání mysli a přináší nám vědění v tom nejčistším slova smyslu. Je to jako když se vás někdo zeptá na otázku a vy odpovíte bez přemýšlení a poté si uvědomíte, že nechápete, jak jen jste mohli tuto odpověď  znát. Je to opravdové vědění a přichází jen z bytí. Zprostředkovává nám kosmické vědění. Kalcit vám může pomoci tam, kde se točíte pořád v kruhu, a to tím, že dosáhnete nezbytného vhledu. Pomůže se otevřít pravému pochopení situace. Urychluje vývoj a růst a rozvíjí jasnozřivost. Uvádí do rovnováhy citové napětí a zvyšuje sebedůvěru. Pomůže nám otevřít čakru hvězdná brána. Napomáhá usazování vápníku v kostech a současně brání jejich vápenatění, posiluje kostru a klouby, u malých dětí napomáhá růstu. 

 

 

Hematit uzemňuje, ochraňuje, uvádí do rovnováhy tělo, mysl i ducha, nese v sobě silný element jang, napravuje nevyváženosti jin. Odstraňuje vše nepříznivé a zabraňuje negativním energiím vstupovat do aury, nastoluje klid, mír a harmonii. Zvyšuje sebevědomí, schopnost přežít a pomáhá překonat plachost. Hematit obrací pozornost k nenaplněným touhám, představující hnací motor lidského života. Přispívá k soustředění, zlepšuje paměť. Je obzvláště účinný na matematiku a technické předměty. Pomáhá překonávat různá omezení a uvolnit závislosti. Pomocí své energie propojuje energie duše s krevním systémem. Pomáhá nahradit staré, nefunkční modely novými, funkčními. Hematit je hlavní krystal, který aktivuje čakru Země. Posiluje a reguluje tvorbu krve - léčí anemii, čistí krev, pomáhá regenerovat tkáň, podněcuje ukládání železa, mírní horečku. 

 

 

 

Rubín dodává energii a rovnováhu, podněcuje touhu žít. Motivuje a dokáže nasměrovat k realistickým cílům. Podněcuje činnost srdeční čakry a uvádí ji do rovnováhy. Vybízí nás, abychom se vydali „za štěstím“. Je jedním z kamenů hojnosti a pomáhá udržet bohatství a nadšení. Zastavuje zlost a negativní energii. Napomáhá mysli, aby se ostřila pod vlivem nejvyššího vědomí a nejvyšší možné koncentrace. Na druhou stranu tlumí hyperaktivitu. Rubín je krystal, jenž podporuje potřebu stýkat se s lidmi a vyvolává sexuální aktivitu. Pomáhá nám otevřít sakrální čakru. Rubín odvádí z těla, krve a lymfatických tekutin jedovaté látky, sráží horečku, léčí infekční nemoci, nemoci srdce a oběhového systému, podporuje činnost sleziny, ledvin, nadledvinek a rozmnožovacích orgánů.

 

 

Meditační cvičení s krystalem – pohodlně se usaďte. Držte jej v obou rukou nebo ho položte před sebe. Dýchejte zlehka. Při nádechu se nechte prostoupit pocitem klidu. Upřete pozornost na krystal. Vnímejte jeho barvu, tvar i hmotnost, pokud kámen držíte. Vnímejte vibrace, které vycházejí z krystalu. Dovolte mu, aby vás vtáhl do svého nitra, prohlížejte si jeho vnitřní plochy. Zavřete oči. Vnímejte energii krystalu a dovolte jí, aby vám pověděla něco o vás samých. Po završení meditace se vraťte zpátky do svého těla, otevřete oči a odložte krystal. Postavte chodidla pevně na zem a uzemněte se. Poděkujte krystalu.