Vyvolání Čtyř Velkých Archandělů

18.10.2012 10:14

 

Vyvolání Čtyř Velkých Archandělů
 
Pomocí 4 svatých hebrejských jmen boha se navozuje spojení se silami přírody, živlů, čistí auru a ochraňuje vás. Tento rituál začíná vykonáním Světelného kříže. Ten se ale nemusí používat jen v případě započetí magie,ale také pokud se den stane, nebo začíná stávat hektickým a začne vám působit stresující tlak a vaše okolí vám odčerpává energii - v práci, ve škole. Kříž pomůže okamžitě ustálit vaší rovnováhu a pomůže vám tak vyrovnat se s vašimi životními situacemi a vztahy a spolupodílet se na jejich řízení.
 
Světelný kříž
 
Světelný kříž je velmi účinným kabalistickým cvičením pro posílení aury a pro koncentraci energie. Tradičně se vykonává před vlastní magickou prací, hlavně před vymezováním Magického kruhu.
 
1. Postavte se tváří k Východu a představte si nad sebou jasné bílé světlo. Zvedněte pravou ruku nad hlavu a za následujících slov si stáhněte světlo dolů ke svému čelu: "Tvé, ó Pane..."
 
2. Procítíte, jak vám světlo naplňuje hlavu a za následujících slov je veďte přímkou, níž tělem, až k nohám: " Je království.."
 
3. Procítíte, jak vám světlo naplňuje celé tělo a vytáhněte ho rukou vzhůru k pravému rameni a řekněte: " Síla"
 
4. Táhněte proud světla napříč k levému rameni a řekněte: " A sláva.."
 
5. Nyní sepněte ruce u srdce a prociťte jak Vámi prozařuje Světelný kříž a řekněte: " Navždy.Amen."
 
Vymezení magického kruhu
 
Po vykonání Světelného kříže se postavte tváří k Východu a proveďte hlavní část rituálu pentagramu, která spočívá ve vytvoření magického kruhu.
 
1. Jednu ruku vztyčte směrem k bodu lehce nad hlavou. Nakreslee jí pentagram jednou nepřerušovanou čárou, přičemž začněte dole v levém rohu a představujte si jí přitom jako čáru ohně! Ukažte do středu zářícího pentagramu a hlasitým sebevědomým hlasem proneste:
" Ve jménu Všemocného Je-Ho-Va a archanděla Rafaela, prince vzduchu, kreslím tento kruh na Východě."
 
2. Se stále zdvyhnutou paží se obraťte k Jihu a nakreslete čtvrtinu ohnivého kruhu. Nyní stejným způsobem nakreslete další pentagram. A opět ukažte do středu a proneste:
" Ve jménu Všemocného A-Don-Aie a archanděla Michaela, prince ohně kreslím kruh na Jihu.
 
3. Se zvednutou paží se obraťte k západu a nakreslete čtvrtinu ohnivého kruhu. Zase nakreslete pantagram, ukažte do jeho středu a proneste:
" Ve jménu Všemocného E-I-Jaj a archanděla Gabriela, prince vody, kreslím tento kruh na Západě."
 
4. Se stále zdvyhnutou paží se nyní obraťe k severu a nakreslete další čtvrtinu ohnivého kruhu. Nakreslete pentagram, ukažte do jeho středu a proneste:
" Ve jménu Všemocného A-Gu-La a archanděla Uriela, prince země, kreslím tento kruh na severu."
 
Když jste dokreslili magický kruh, můžete vyvolávat archanděly, aby vám vytvořili mocný posvátný prostor.
 
1. Zvedněte pravou paži, obraťte se opět k východu, vykonejte ohnivý kruh, který bude nyní mít na každé světové straně planoucí hvězdu. Otevřete náruč dokořán a proneste:
" Přede mnou Rafael" (představte si jasné žluté světlo s fialovou aurou)
" Za mnou Gabriel" ( představte si jasně modré světlo s oranžovou aurou)
" Po mé pravici Michael" ( představte si jasně rudé světlo se zelenou aurou)
" Po mé levici Uriel" ( představte si jasně zelené světlo s rezavou aurou)
" Nade mnou Otec" ( představte si planoucí hexagram- šesticípou hvězdu složenou ze dvou vzájemně propletených trojúhelníků (viz.obr.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" Pode mnou Matka" ( opět si představte planoucí hexagram)
" Ve mně věčný plamen"
 
2. Nyní jste vytvořili Posvátný prostor, díky němuž můžete bezpečně vyvolat anděla, podle vlastního výběru.
 
 
Vyvolání Lahabiela -anděla ochrany
 
V posvátném kruhu můžete vyvolávat jakéhokoliv anděla. Na vyzívání neexistuje jednoznačný návod. Nejdůležitější je, aby zvolená slova rezonovala s vaším úmyslem a byla upřímná. Níž uvádím vyvolání anděla Lahabiela, který se tradičně přivolává v vypuzení zlých duchů. Rituál by se měl vykonávat v neděli za úsvitu.
" Ve jménu Jediného Všemocného Stvořitele Veškerenstva, Tě vyvolávám, velký anděli Lahabieli, jako anděla ochrany, abys střežil a odvracel ode mne všechno zlo a já mohla kráčet cestou láskybez ohrožení a škod. Z celého srdce Ti za to děkuji, ve jménu Všemocného." Nyní je rituál hotov, jen jej zase zakončíte Světelným křížem.
 
Prosba k Andělu o pomoc
 
Prosba je psaná žádost o pomoc. Adresovaná andělu, má větší moc. Pokud chcete např. někomu pomoci při nemoci, můžete napsat andělu Sabraelovi -andělu léčení. Ve jménu Všemocného Stvořitele, píšu tuto prosbu k Tobě velký Anděli (uveďte jméno), abys (definuj přání, problém), ctím Tě a děkuji Ti za vyslyšení prosby. A to ve jménu Všemohoucího Stvořitele.
 
K prosbě připojte datum, místo a podpis.
 
Psát byste měli na čistý papír, pak prosbu vložte do obálky spolu s nějakým výnamným předmětem o němž máte pocit, že by mohl prosbu podpořit.
 
Jména andělů a oblasti jejich činnosti:
 
Ariel -Anděl léčení
Armisael- Anděl porodu
Jehudia- Anděl bolestných ztrát
Mihr -Anděl přátelství
Sabrael - Anděl léčení
Rahmiel - Anděl soucitu
Serafiel - Anděl míru
Tahariel - Anděl čistoty
Vasiaria - Anděl milosrdenctví
Zaruch - Anděl síly
Lahabiel Anděl ochrany
 
Duchové, význam první:
 
Čarodějové, čarodějnice a mágové stejně jako vyznavači světových náboženství a velká většina lidstva,věří v existenci neviditelných duchů, kteří mají kontakt z hmotným světem, v němž žijeme. Duchové jsou netělesné podstaty a existují na viditelných úrovních. I když nemají viditelnou podobu, mnoho z nich se může za jistých okolností zviditelnit. Někdy to dělají, aby nám o svojí přítomnosti dali vědět. Většina duchů existuje mimo časoprostor a jsou v lidském pojetí nesmrtelní.
 
Andělé
 
Podle semitské a védské tradice byli andělé prvními stvořenými bytostmi. Jejich úkolem, jako duchů světla, je odrážet slávu Stvořitele a udržovat všechno stvořené. Představují ideály a inteligence ve všech formách.
 
Démoni
 
V semitské tradici jsou démoni padlí andělé, kteří se odmítli vzdát svobodné vůle a vzbouřili se ptoti Stvořiteli, za což byli potrestáni odnětím velké části jejich světla a vyloučeni z účasti na procesu tvoření.
 
Duchové, druhý význam:
 
Jsou to duše mrtvých, které existují na astrální úrovni v neviditelné 4 dimenzi naší hmotné úrovně. Žijí v předpeklí (limbu) a musí ještě postoupit na další úroveň cyklu života, smrti a znovuzrození. Nejběžnější příčinou, proč setrvávají duchové v předpeklí je ten, že se ještě nevyrovnali se svou smrtí.
 
Rozdělení duchů:
 
1. Živelní duchové
Duchové živlů jsou duchy 4 filozofických prvků - Země, Vzduchu, Vody, Ohně. Jsou složeni z podstaty živlu, kterému slouží. Ohniví duchové se nazývají Salamandři, vzdušní duchové jsou Sylfové, vodní jsou Undiny nebo Nymfy a zemští duchové jsou Gnómové.
 
2. Poltregeisti
Překlad je označuje jako " lomoziví duchové" - vystihuje to přesně to, co dělají- lomozí s věcmi. Mohou způsobit veliké škody v domě tím, že háží věcmi a mlátí snimi, lidi vážně zraní jenom málokdy. Jejich skutečná povaha zůstává tajemstvím, někdo je považuje za duchy a někdo za zlé lomozivé skřítky.
 
3. Dévové
Jsou vládnoucími duchy přírody, andělskými bytostmi, které řídí přírodní jevy, především v rostlinné a živočišné říši.
 
4. Duchové přírody
Těmto nižším duchům přírody právě vládnout Dévové. Tíhnou k individuálním životním formám, mezi nejznámější patří Dryády - duchové stromů a Květinové víly.
 
5. Pohádkové bytosti
Postavičky z lidové slovesnosti - skřítkové, šotci, trpaslíci, elfové. Řadí se mezi nižší andělské polodémonické bytosti, nebo mezi Přírodní duchy. Obývají astrální úroveň, která leží těsně za hranicemi našeho smyslového vnímání.