VYBERTE SI LÁSKU

03.12.2011 09:41

 

Abyste se odevzdali lásce, bude potřeba věnovat pozornost všem svým emocím, náladám a myšlenkám, které by vás mohly vést k nelaskavému jednání. Bude třeba vzdát se pýchy, pocitů vlastní důležitosti a setrvávání výhradně na svých způsobech řešení, dále pocitů nadřazenosti a potřeby ovládat druhé.Také bude třeba vzdát se emocí, jež vás vedou k pocitům méněcennosti a pochybností o své hodnotě. Budete si chtít nacvičit pozitivní smýšlení o lidech, i když máte pocit, že vás zranili. Svými slovy, aktivitami a myšlenkami budete chtít vytvářet harmonické prostředí.

 

Objevte v sobě všechny reakce na druhé lidi, které v sobě nesou třeba i jen nepatrnou chuť zraňovat. Dívejte se na své nálady a pocity, abyste mohli mít k lidem lásku, i když sami zažíváte negativní pocity. Stimulujte skrytý bod vůlí vaší duše milovat a přeneste energii solárního plexu do svého srdečního centra. Odevzdejte se lásce a reagujte na lidi kolem sebe laskavě. Vzpomeňte si teď na několik případů, kdy jste to už dokázali, i na to, jak jste se pak cítili.

 Když máte pocit, že vás druzí zranili, máte někdy chuť zranit je také. Zpočátku možná chcete, aby také cítili bolest, kterou zažíváte, když na vás zaútočí, kritizují vás, neváží si vás, odmítnou vás, nepochopí nebo vás zklamou. Když se cítíte druhými zranění, můžete mít chuť zareagovat zlobou, stáhnout svou lásku nebo jim to nějakým způsobem oplatit. 

Až budete mít dojem, že se vás někdo snaží zranit, začněte tím, že si přiznáte svou bolest a procítíte ji. Nenuťte se do pocitů lásky ani do laskavého jednání, dokud netransformujete svou bolest. Pozvedněte emoce, které cítíte v solárním plexu, do svého srdečního centra, abyste mohli vnímat jas lásky. Zamyslete se teď, kdy jste jednali s láskou i v takové situaci, kdy by se vaše urážka druhých dala ospravedlnit jejich chováním k vám. Važte si sami sebe, kdykoliv si vyberete odpovědět láskou, i když druzí jednají nelaskavě. Dále si odpusťte své reakce, kdy jste nemohli nebo nechtěli jednat láskyplně.

 Jakmile se jednou spojíte se svou duší, můžete prociťovat její soucítění. Pochopíte, že někteří lidé neví, jak být laskaví a ohleduplní. Ve skutečnosti nereagují na vás; reagují na svůj vlastní strach a na svou minulost. Lidé někdy dělají nebo říkají věci, které zraňují, protože nemají dobrý pocit sami ze sebe. Vaše duše se nikdy nebrání. Chápe, že vše, co lidé dělají, odráží je samotné, a ne vás.

Pomyslete teď na člověka, s nímž jste se rozhodli spojovat v rovině duše. Neměli jste v posledních několika týdnech chuť, třeba jen zcela nepatrně, toho druhého zranit? Proč jste to tak cítili? Měli jste špatnou náladu nebo jste byli v zajetí silné emoce? Nebo jste přebrali nějakou intenzivní emoci od toho druhého? Mysleli jste si, že vás ten druhý chce napadnout nebo zranit? Věnujte pozornost všemu, co ve vás spouští nelaskavé reakce.

 Zastavte se dřív, než zareagujete zraňováním. Uznejte své pocity a chvíli je milujte. Nesnažte se namluvit si, že cítíte lásku, když tomu tak není. Milujte i své nelaskavé pocity, naslouchejte jim, prociťte je a pak je pozvedněte do svého srdce, aby se tam mohly transformovat na lásku. Vytvořte si od vztahu odstup nebo se i fyzicky vzdalte, dokud nebudete moci odpovědět láskou. Je lepší na chvíli se vzdálit, zatímco transformujete své pocity, než být spolu a jednat necitlivě. Počkejte se svou reakcí, dokud nebudete schopni udělat to způsobem, jímž vyjádříte úctu k vám oběma.

* * *