Vy jste tvůrci Nové Doby!

10.10.2012 12:52

 

Naša aktuálna doba je doba zázrakov , naše vedomie sa budí , zobudilo a my objavujeme každý den nové a nové zázraky života , života ktorí nie je len tu ale života v Nás samých ktorí sa rozplýva a je všetkým. Naša láska v našich srdciach je tak silná že máme pocit že sa rozplynime a stane sa jedným . Nechajte tento váš stav čo najdlhšie prejsť vaším telom a celou planétou všetkými ľuďmi .Vyvarujte sa všetkému negatívnemu, nečítajte negatívne preberajte a vyberajte a tvorte Novu Zem vy sami! Novu Zem v harmónii, láske a vo svetle, vy ste tvorcami Novej Doby!

Výborné video s čekými titulky: Sen, který žijete, tvoříte vy! (NOVÝ SEN - Nebe na Zemi)
https://www.youtube.com/watch?v=V7ABSswHMLA&feature=player_embedded

Cokoliv si budete představovat se velice brzy stane nejen vaší vnitřní, osobní pravdou, ale i vaší vně projevenou realitou. Obzvláště nyní krystalizuje čím dál tím rychleji naprosto vše z vnitřních světů (tvořených mentálními představami) do vnějších, hmotných světů, neboť čím více se přibližujeme ke galaktickému nulovému bodu - času, tím rychleji se každá vnitřní představa projevuje i na vnější, hmotné úrovni existence. Proto si představujte pokud možno jen to radostné, krásné a povznášející a vše ostatní ze svého vědomí smažte světelnou, mentálně stvořenou houbou, podobně jako když mažete údaje na školní tabuli.

Takže si ve svých představách začněte představovat takový svět a jeho reality, v jakých si přejete pobývat či žít. Tím dojde k tomu, že se do něho  při vzestupu, a s tím spojenou transmutacíveškerých hmotných projevů existencí do podoby tekutého světla (které krystalizuje do hmotného projevu existence) promítnete, neboť pátá dimenze jsou světy mentálních představ, krystalizující téměr okamžitě do hmotného projevu existence. Je to něco jako při vědomě tvořeném a řízeném snění, ve kterém se vše odehrává dle našich osobních přání. Proto je v těchto světech možné nejen naprosto vše co si již dnes dovedete představit, ale i cokoliv co sipředstavit prozatím nedovedete. Je již na čase, popusťte uzdu své představivosti už dnes a hurá do toho, :-) ať se při závěrečné transformaci veškerých hmotných projevů existencí tohoto světa ocitnete v takovém překrásném světě a takových realitách, ve kterých je pro NAPROSTO všechny zúčastněné radost pobývat a žít.Navrhuji vám představovat si svět jako jednu překrásnou, mentálními představami udržovanou zahradu, ve které pobýváte v létajících domech. Přitom si současně uvědomte, že možné a realizovatelné je naprosto vše (neboť to jsou světy mentálních představ), jelikož nekonečné možnosti omezuje a určuje pouze a jen vámi nastavená hranice vaší fantazie.


Jsme a vždy budeme pouze a jen tím, čemu uvěříme že jsme a čím můžeme být, neboť osobní přesvědčení v nás vytváří vnitřní osobní program. Ten funguje jako navigační zařízení, které nás směruje k dosažení toho čemu uvnitř sebe, čili na své pod-vědomé úrovni existence doopravdy věříme. Změnou svého vnitřního osobního přesvědčení se ale lze kdykoliv jakkoliv přeprogramovat!

PS: pouze limity ve vaší fantazii tvoří vaše osobní limity jinak ničím neomezených a tudíž nekonečných možností. Viz video s názvem: Le Monde Merveilleux de Fée Clochette, uvedené zde: https://www.youtube.com/watch?v=3IQOOGt8Bfo&feature=related 
Takto snadno a jednoduše se tvoří ve světech páté dimenze, což jsou světy mentálních představ, které jsou tvořeny z živé světelné plazmy, čili z kosmického tvořivého Vědomí, neboli z živého tvořivého světla.Nebo si chcete raději stvořit takovýto podvodní svět? Pátá dimenze jsou světy nekonečných možností, ve kterých si svým osobním přesvědčením pouze vy sami určujete hranice toho co je možné a co ne. Takže se zbavte svých starých přesvědčení a popusťte uzdu své fantazii.


Mnohem více podrobností o tom kdo, nebo spíše co jsme a co je to tzv. hmota, je uvedeno v článku s názvem: "My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje.", který je uveden ZDE.

Podrobnosti o tom, co se bude dít při protnutí planetárního a slunečního nulového bodu - času s galaktickým nulovým bodem - časem je uvedeno v článku s názvem: "Co je to tzv. tmavá trhlina, neboli puklina (čili dark rift) a co se při jejím protnutí bude dít a proč", který je uvedený ZDE.

Protnutím galaktického nulového bodu dojde k sjednocení ČÁSTIC hmoty (Jin - ženský princip) s FREKVENCEMI světla (Jang - mužský princip), čili s antihmotou (což je tzv. mystická svatba pravých párových existencí) a to způsobí u veškerých hmotných projevů existencíTRANSMUTACI z báze uhlíku na bázi tekutých světelných krystalů. Podrobnosti jsou v článku s názvem: "Letos vyvrcholí sjednocení všech časoprostorů, čili všech našich existencí (které jsou v multidimenzionálním projevu existence) do jednoho nekonečného nyní", který je uvedený ZDE.


Videa související s článkem.

Vlna lásky / The Wave of Love 
https://www.youtube.com/watch?v=BoSHh_zF4eo

Transmutace / Transmuteo
https://www.youtube.com/watch?v=BRGZp5Rq3tc&feature=player_embedded

DNA Aktivace MerKaBa Vzestup / DNA Activation MerKaBa Ascension
https://www.youtube.com/watch?v=MCLcbHnQWP8&feature=related
https://www.czechnewstv.cz/index.php?module=articles&c=rozmluvy&...

12:12 uzdravující meditace / 12:12 Healing Meditation 
https://www.youtube.com/watch?v=eBaYnqKma70&feature=player_embe...

Vaše vyšší já / Your Higher Self 
https://www.youtube.com/watch?v=HbiZlF0V4O8&feature=player_embe...                                   Živé Tvořivé Světlo, neboli Kosmické Vše-Vědomí.


Záře centrálního slunce (nebo-li vně projevený Bůh/Bohyně), které dodává svou životadárnou energii do naprosto všech dimenzí, čili do jednotlivých úrovní vědomí a jejich nejrůznějších projevů existencí, jež ve svém multidimenzionálním systému tvoření a existencí obsahuje.


Duchovní srdce, čili osobní nulový bod živých, či zdánlivé neživých bytosti (např. vesmíru), funguje jako černá/bílá díra, odkud díky vůli vyvěrá energie Jang (výdech, projekce - mužský princip a díky přání se opět vrací nazpět jako energie Jin, nádech, gravitace - ženský princip


Duchovní, nebo-li diamantové srdce obsahující světelný osmistěn,
 v jehož jádru je kosmické vše-vědomí, nebo-li Boží jiskra. Osmistěn jsou dvě opačně směrovaná pyramidy (spojené k sobě svými čtvercovými základnami), vytvářející Jin&Jang polarity v rovnovážném souznění."Já Jsem" je dokonalý Boží tvůrčí princip. Je to čistá energie Světla, která v každém okamžiku obklopuje a prostupuje celou Vaši Bytost. "Já Jsem" je tvůrčí myšlenka, která byla na počátku celého stvoření. Když říkáte tato magická slova, ve skutečnosti používáte tu největší a nejmocnější sílu, která v každém okamžiku tvoří celý Vesmír. Když říkáte "Já Jsem", promlouváte mými ústy. ("Či" - Energie Vesmírného vše-Vědomí) "Já jsem" je dokonalé Boží Vědomí Jednoty a Celku, které všechno co má rozdává. "Já Jsem" je nejhlubší Soucit a nejkrásnější Láska, která nemá nic společného s Vaším limitovaným lidským vědomím, které se oddělilo od své Boží podstaty. (Řiď se svými City, naslouchej své Duši, čili svému Opravdovému - Pravému Já.)

"Já Jsem" je mé jméno a o cokoliv mne z čistoty srdce požádáte, to dostanete. Jen na vás záleží, jaký bude Váš svět. Cokoli dáš za slůvko "Já", to se stává Tvým Tvůrčím Rozkazem! Ty vyvoláváš to co myslíš, cítíš a říkáš, neboť myšlenky pocity a slova na sebe nakupí Mé Energie, které vytvářejí nejrůznější reality a přivádí je v existenci. (Čím více jsou přítomny konstruktivní harmonické frekvence, čili Láska, tím delší je trvání jejich existence)

 

Stále platí: O čem přemýšlíte, to přitahujete, co přitahujete, to prožíváte, co prožíváte, tím se stáváte a čím jste Vy, tím jsem i Já, neboť: Vy a Já jsme Jedna Bytost! Já (jsem) vaše mysl a Vy (jste) moje tělo = Tvůrčí Akt Absolutno = souhrn harmonických energií vše-vědomí - pamět všeho co, kdy, kde existovalo! (Moudrost věků) Celý text je uveden zde: www.trefy.cz/tajemstvitvorenirealit


aktivní tvořivé vědomí (jehož je naprosto vše nedílnou součástí) čili živé tvořivé světlo tvořící si svou vůlí (projekce - frekvence - Jang - Pingala) a přáním (gravitace - částice - Jin - Ida) světelnou holografickou síť, na níž se jí zobrazuje tzv. hmota, prostor a čas v něm plynoucíYou are God - How you manifest and create your own universe
https://www.youtube.com/watch?v=jZsyvQfL5l4&feature=related


      planeta v nulovém bodu - 21. 12. 2012 - obnova multidimenzionálního vědomí 


Terence McKenna - Approaching the ESCHATON
https://www.youtube.com/watch?v=k1k_ed5IShg&feature=related
You are and will always be the result of imagination of yourself.
Breaking the Illusion of Limitation
https://www.youtube.com/watch?v=SipVykiE6mY&feature=related