Uzdrav své tělo - Louise L. Hay

11.03.2013 08:35

 

Uzdrav své tělo - Louise L. Hay

Všechny tzv. NEMOCI si v těle vytváříme sami. Tělo, stejně jako všechno ostatní, zrcadlí naše myšlenky a přesvědčení. Neustále k nám promlouvá, musíme si však udělat čas a naslouchat mu. Každá buňka v těle reaguje na každou myšlenku, která nám proběhne hlavou, a na každé slovo, které vyslovíme.

HLAVA nás reprezentuje. Je tím, co ukazujeme světu. Podle ní nás svět poznává. Potíže v oblasti hlavy většinou signalizují nějaký zásadní problém. Bolestí hlavy trpí lidé, kteří sami sobě ubližují. Až vás bude příště bolet hlava, zamyslete se, kdy jak jste si ublížili. Odpusťte si a bolest hlavy se rozplyne v nicotu, ze které přišla. Migrény si způsobují lidé, kteří chtějí být za každou cenu dokonalí a vyvíjejí na sebe silný tlak. Příčinou je i silný, nahromaděný a potlačovaný hněv. Je zajímavé, že tuto bolest může téměř vždy zmírnit masturbace, jestliže začnete hned, když ucítíte, že na vás jde migréna. Sexuální uvolnění zmírňuje napětí a bolest.

VLASY představují sílu. Když jsme nervózní a máme strach, často se spoutáváme „ocelovými obručemi“: vedou od ramenních svalů na temeno hlavy. Někdy sahají až dolů k očím. Vlas vyrůstá z vlasového váčku. Při nadměrném napětí v pokožce hlavy se vlasový váček může stáhnout tak pevně, že vlas nemůže dýchat, odumírá a vypadává. Pokud napětí trvá, kůže se neuvolní, váček zůstává stažen a znemožní nový růst vlasů. Výsledkem je holohlavost. Prospělo by nám více uvolňovat tělo, mnozí by měli uvolňovat právě pokožku na hlavě. Zkuste to hned. Řekněte si, že uvolňujete kůži na hlavě, a uvědomte si, zda cítíte nějaký rozdíl.

UŠI představují schopnost slyšet. Ušní potíže většinou napovídají, že odmítáme něco slyšet. Bolest uší symbolizuje zlost nad tím, co slyšíme. Bolesti uší jsou běžné u dětí: mnohokrát musejí vyslechnout věci, které slyšet nechtějí. Domácí řád jim často nedovoluje, aby se spontánně projevily, a jejich bezmoc se projeví bolestmi uší. Hluchota je způsobena dlouhodobým odmítáním naslouchat druhým. Všimněte si, že má-li jeden z partnerů poškozený sluch, ten druhý často nepřetržitě mluví.

OČI představují schopnost vidět. Potíže s očima naznačují nechuť něco vidět, ať už se to týká nás samých, nebo něčeho v našem minulém, přítomném či budoucím životě. Nosí-li brýle děti, většinou se u nich doma děje něco, nač se nechtějí dívat. Nemohou-li to změnit, raději rozostří zrak. Mnohým lidem se překvapivě snadno vrátil ostrý zrak, když se odhodlali k návratu do minulosti a zbavili se toho, nač se odmítli dívat. Odmítáte něco, co právě probíhá? Před čím uhýbáte? Bojíte se ostře vnímat přítomnost či budoucnost? Co byste spatřili, kdyby to šlo? Unesete pohled na to, jak se k sobě chováte? Zkuste se nad tím zamyslet.

POTÍŽE S DUTINAMI (zejména v okolí nosu) znamenají, že nás urazil někdo blízký. Někdy jako by nám bolest až podrážela nohy a tlačila nás k zemi. Zapomínáte, že situace si vytváříme sami, a pak se vysilujeme tím, že z vlastní frustrace obviňujeme druhé. Nikdo a nic – žádný člověk, místo ani věc – nemají nad námi moc. Svou mysl ovládáme jen my. My sami si vytváříme své zážitky a svou realitu. Vytvoříme-li mír, harmonii a rovnováhu ve své mysli, nalezneme je i v životě.

ŠÍJE představuje schopnost pružně uvažovat, vidět druhou stránku věci a všímat si názorů druhých. Potíže s krční páteří obvykle znamenají, že tvrdošíjně trváme na svém pojetí situace. Kdykoli vidím někoho v sádrovém krunýři, vím, že je to velmi zatvrzelý a neústupný člověk, který odmítá vyslechnout cizí názor a vidět také druhou stranu věci.

KRK představuje schopnost vyslovit se, požádat, oč chceme. Krční potíže obvykle naznačují, že nejsme schopni stát za svými požadavky. Bolení v krku znamená hněv. Přidá-li se nachlazení, je v tom i mentální zmatek. LARYNGITIDA obvykle znamená hněv tak silný, že nám až zabraňuje mluvit. Krk také představuje tvůrčí proud v těle. V něm projevujeme své tvůrčí schopnosti. Jsou-li potlačeny, nastávají krční potíže – většinou u lidí, kteří celý život žijí jen pro druhé a nikdy se nedostanou k tomu, co sami chtějí. Neustále se snaží vyhovět matce (otci, manželovi, milenci, nadřízeným).

MANDLE a ŠTÍTNÁ ŽLÁZÁ jsou příznakem frustrované kreativity. V energetickém centru v krku – páté řakře – se odehrávají veškeré změny. Odmítáme-li je nebo je právě prožíváme či se o ně snažíme, krk je vždy velmi citlivý. Dávejte pozor, když vy nebo někdo jiný zakašlete. O čem se právě mluvilo? Nač reagujete? Je to odpor a tvrdošíjnost, nebo se právě začalo něco měnit?

PAŽE představují schopnost obsáhnout životní zkušenosti. Horní část paží souvisí s našimi možnostmi, předloktí se schopností je realizovat. V kloubech ukládáme staré city a lokty představují pružnost ve změně směru. Jste pružní, když máte změnit směr svého života, nebo vás staré pocity drží na místě?

RUCE slouží k uchopení, držení a sevření. Necháváme věci proklouznout mezi prsty, někdy se držíme jako klíšťata. Jsme zruční, máme tvrdé pěsti, otevřené dlaně, děravé ruce, dlouhé prsty. Můžeme rozdávat plnými hrstmi a dokážeme vzít rozum do hrsti. Když vezmeme věc do vlastních rukou, zvládneme to levou rukou. Někdy máme obě ruce levé. Podáváme někomu ruku, jdeme ruku v ruce. Něco nám hraje na ruku nebo se nám to z rukou vymyká. Podáváme pomocnou ruku. Ruce mohou být jemné nebo tvrdé, s klouby oteklými od přílišného přemýšlení či zdeformované z kritičnosti. Chamtivé ruce jsou ze strachu. Strachu ze ztráty, z toho, že nikdy nebudete mít dost, že nic neudržíte, nebudete-li to pevně svírat. Když jeden z partnerů pevně udržuje vztah, většinou jen přivede druhého k zoufalství: pevně sevřené ruce nemohou přijmout nic nového. Volné protřesení rukou v zápěstí přináší pocit uvolnění.

PRSTY - každý má svůj význam. Potíže s prsty naznačují, kde je třeba se uvolnit. Jestliže se říznete do ukazováčku, pak zřejmě nedávno došlo k situaci, která ve vašem egu vyvolala hněv a strach. Palec je mentální, představuje obavy. Ukazováček souvisí s egem a strachem, prostředník se sexem a hněvem. Pokud se zlobíte, chytněte se za prostředník a pozorujte, jak váš hněv ustupuje. Když se zlobíte na muže, chytněte se za pravý prostředník, když na ženu, za levý. Prsteník má souvislost se svazky a zármutkem. Malíček souvisí s rodinou a předstíráním.

PÁTEŘ je opěrný systém. Problémy v oblasti zad signalizují, že necítíte pevnou oporu. Příliš často se domníváte, že naší oporou je práce, rodina nebo příbuzní. Ve skutečnosti nás bez výhradně podporuje Vesmír, život sám. Problémy s hrudní páteří souvisejí s pocitem nedostatku citové opory. Manžel, manželka, milenec, přítel, nadřízený vám podle vašeho názoru nerozumějí nebo vás nepodporují. Potíže v oblasti bederní páteře signalizují vinu. Bojíte se ohlédnout, co je za vámi, nebo to dokonce skrýváte za zády? Máte pocit, že vám někdo vrazí nůž do zad? Jste na mizině, máte finanční problémy nebo se svou finanční situací příliš zabýváte? Pak vás možná bolí v kříži. Mnozí z nás se domnívají, že peníze jsou nejdůležitější věcí v životě a že bez nich nelze žít. Není to pravda.

DECH je to nejcennější co máme. A přesto naprosto samozřejmě předpokládáme, že po výdechu bude následovat další nádech. Bez nadechnutí bychom nepřežili ani tři minuty. Síla, která nás stvořila, nám dala dost dechu na celý život. Nemáme snad právo věřit, že vše ostatní, co potřebujeme, dostaneme také?

PLÍCE představují schopnost přijímat a vydávat život. Plicní potíže obvykle poukazují na strach přijmout realitu nebo na pocit, že nemáme právo žít naplno. Je nutné naučit se plný dech – zapojit při dýchání břicho, plíce i klíční kosti. Týká se to zejména žen, které většinou dýchají pouze plícemi (tzv. povrchové dýchání). Rozedma plic a silné kouření znamenají popírání života. Maskují hluboce zakořeněný pocit, že nejsme hodni existence. Výčitkami se nikdo kouřit neodnaučí. Nejprve musíme změnit své přesvědčení.

PRSA představují mateřský princip. Potíže s nimi obvykle poukazují na přehnanou péči, ať už o osobu, místo, věc či zážitek. Součástí mateřské péče je nechat dítě vyrůst. Musíme vědět, kdy povolit otěže a už se o dítě nestarat. Člověk zahrnovaný přílišnou péčí pak není připraven zvládnout vlastní životní zkušenosti. Někdy naše pánovité postoje doslova dusí svobodný růst druhých. Rakovina prsu je důsledkem hlubokého odporu. Zbavte se strachu a uvědomte si, že Vesmírná Inteligence sídlí v každém z nás.

SRDCE představuje lásku. Krev znamená radost. Srdce s láskou rozvádí radost do celého těla. Když si odpíráme radost a lásku, srdce usychá a vychládá. Krev nakonec zleniví a my se pomalu blížíme k ANÉMII, ANGINĚ PECTORIS a INFARKTU. Vězíme až po uši v problémech, které si navíc vytváříme sami. Zapomínáme prožívat a všímat si krásy života. Celá léta ze srdce vytěsňujeme radost, až se nakonec doslova zhroutí bolestí. Lidé se srdečními příhodami si neudělají čas, aby mohli ocenit radosti života, a připravují si tak půdu pro další záchvat.

ŽALUDEK zažívá všechny nové myšlenky a zkušenosti. Koho nebo co nemůžete strávit? Co vám leží v žaludku? Žaludeční potíže většinou naznačují, že nevíme, jak strávit nové zkušenosti. Bojíme se jich.

ŽALUDEČNÍ VŘEDY nejsou nic jiného než strach. Nesmírný strach z toho, že neobstojíme v roli rodičů nebo nadřízených. Nesnášíme sami sebe. Nemůžeme strávit, kdo jsme. Ze všech sil se snažíme vyjít vstříc druhým, bez ohledu na to, jak důležitá je naše práce. Sami sebe si málo vážíme. Máme strach, že na to ostatní přijdou. Odpovědí na tyto problémy je láska. Lidé, kteří si sami sebe váží a mají se rádi, nikdy žaludeční vředy netrpí. Buďte k dítěti v sobě něžní a laskaví a dopřejte mu veškerou pomoc a podporu jakou jste potřebovali v dětství vy.

GENITÁLIE představují mužský a ženský princip. Nejste-li spokojeni v roli muže či ženy a odmítáte svoji sexualitu a své tělo jako cosi nečistého, většinou trpíte problémy v genitální oblasti. Málokdy se stává, že někdo vyrůstal v prostředí, kde se genitálie a jejich funkce nazývaly pravými jmény. Všichni jsme vyrostli v zajetí nejrůznějších eufemismů.

Podobné příčiny mají potíže s MOČOVÝM MĚCHŸŘEM, ANÁLNÍ a VAGINÁLNÍ potíže či problémy s PROSTATOU nebo PENISEM. Pramení ze zkreslených představ o těle a jeho funkcích. Každý orgán a jeho specifické funkce jsou dokonalým vyjádřením života. Oči ani játra přece nepokládáme za nečisté. Proč si to tedy myslet o genitáliích? Konečník je stejně krásný jako ucho. Bez něj bychom se nezbavili všeho, co už tělo nepotřebuje. Čekala by nás jistá smrt. Každá část těla a jeho funkce jsou dokonalé a přirozené. Pohlavní orgány byly stvořeny k rozmnožování a k tomu, aby nám přinášely rozkoš. Popírat to znamená vytvářet bolest a trest. Sex je normální, krásný a stejně přirozený jako dýchání. Naše sexuální problémy pramení z toho, že nemáme rádi sami sebe a přistupujeme k sobě s odporem. Proto se k sobě i k druhým chováme špatně. UROLOGICKÉ POTÍŽE  většinou vyvolávají konfliktní partnerské vztahy. Rozčiluje nás něco, co souvisí s naším ženstvím nebo mužstvím. Ženy mívají tyto problémy častěji než muži, protože mají silnější sklon tajit své utrpení.

ZÁNĚT POCHVY většinou pramení z romantického pocitu ublížení ze strany partnera. Potíže s PROSTATOU jsou spojeny víc s přesvědčením, že stáří oslabuje potenci. U IMPOTENCE se navíc přidružuje strach a někdy dokonce i nenávist vůči předešlému partnerovi. FRIGIDITA pochází ze strachu nebo z přesvědčení, že není normální radovat se ze svého těla, a z odporu vůči sobě samému, což může necitlivý partner ještě vystupňovat. PRMENSTRUAČNÍ SYNDROM dosáhl téměř epidemických rozměrů. Rozšířil se zároveň s reklamou ve sdělovacích prostředcích. Neustále nás přesvědčují, že ženské tělo se musí téměř nepřetržitě sprejovat, pudrovat, sprchovat a všelijak očišťovat, aby bylo měřítky naší civilizace přijatelné. Ženy jsou na jedné straně pokládány za mužům rovnocenné bytosti a na druhé straně jim je vnucována myšlenka, že určité procesy v jejich těle nejsou zcela normální. Živnou půdou pro PMS je i obrovské množství cukru, které konzumujeme. Všechny procesy probíhající v ženském těle, včetně menstruace a menopauzy, jsou naprosto normální a přirozené. Musíme je tak chápat. Naše tělo je krásné a dokonalé.

Příčinou POHLAVNÍCH NEMOCÍ je téměř vždy pocit sexuální viny, vyvolaný často jen podvědomou představou, že se nesmíme sexuálně projevovat. Nositel pohlavní nemoci může mít mnoho partnerů, nakazí se však jen ti, jejichž mentální a tělesný imunitní systém je slabý.

OPAR tato nemoc se stále vrací, aby nás „potrestala“ za naše přesvědčení, že jsme špatní. Opar má tendenci objevit se při citovém oslabení a rozrušení.

TLUSTÉ STŘEVO představuje schopnost zbavit se všeho, co už tělo nepotřebuje. Tělo pracuje v dokonalé rovnováze přijímání, vstřebávání a vylučování. Pouze naše vlastní obavy nám brání zbavit se všeho starého.

Lidé, kteří trpí ZÁCPOU, nemusejí být zrovna lakomí, nevěří však, že budou někdy žít v dostatku. Udržují staré známosti, které jim působí utrpení. Bojí se vyhodit staré oblečení, protože by je snad někdy mohli potřebovat. Neodejdou z nudného zaměstnání, nikdy si nedopřejí potěšení, protože musejí šetřit na horší časy. Není třeba probírat se včerejšími odpadky, abychom našli jídlo na dnešek. Naučte se věřit, že běh života vám vždy přinese to, co potřebujete.

NOHY nás nesou životem kupředu. Potíže s nohama často znamenají obavy z posunu vpřed nebo odpor k pohybu vpřed určitým směrem. Bereme nohy na ramena, vláčíme je za sebou, jsme tichošlápci, máme dřevěné nohy, ploché nohy a silná stehna plná všeho, co jsme v dětství nesnášeli. Nechuť něco udělat často vyvolá potíže s nohama. KŘEČOVÉ ŽÍLY znamenají, že jsme ustrnuli v zaměstnání nebo na místě, k němuž cítíme odpor. Žíly ztrácejí schopnost rozvádět radost. Kráčíte vy směrem, kterým chcete?

KOLENA, podobně jako krk, souvisejí s pružností. Vyjadřují však ohebnost a hrdost, ego a paličatost. Při pohybu vpřed se často bojíme ohnout a ztrácíme pružnost. Tuhnou nám klouby. Chceme jít kupředu, své zvyky však měnit nechceme. Proto se kolena tak dlouho hojí. Působí zde našeho ego. Kotník je také kloub, hojí se však mnohem rychleji. Při potížích s koleny si položte otázku, v čem jste samolibí, v čem se odmítáte přizpůsobit. Přestaňte být tvrdohlaví. Život je plynulý pohyb. Musíme být pružní, abychom se mohli cítit pohodlně.

CHODIDLA souvisejí s porozuměním, porozuměním sobě a životu – minulému, současnému i budoucímu. Mnoho starších lidí se obtížně pohybuje – jakoby s nechutí. Mívají často pocit, že už nemají kam jít. Pohyb dětí je naopak šťastný, taneční. Jedním ze nejrychlejších způsobů, jak se zbavit kožních problémů, je opakovat si v duchu více než stokrát za den: „Jsem se sebou spokojený“.

NEHODY nejsou náhody. Jako vše ostatní v životě si i tyto situace vytváříme sami. Neznamená to, že si řekneme: „Chci, aby se mi stala nehoda“. Určité mentální návyky k nám však mohou nehodu přivolat. Někteří lidé jako by nehody přitahovali, jiní projdou životem bez jediného škrábnutí. Nehody jsou výrazem hněvu. Poukazují na prožité frustrace a na pocit bezmoci. Signalizují zároveň vzpouru proti autoritám. Vzteky chceme někoho uhodit, místo toho ale dostaneme ránu sami. Když se zlobíme sami na sebe, když se cítíme provinile nebo cítíme potřebu trestu, je nehoda dokonalý způsob, jak se s něčím podobným vyrovnat. Máme přitom velké bolesti. Podle toho, kde v těle se objeví, lze určit, proč se cítíme provinile. Stupeň fyzického poškození nám dává poznat, jak krutě jsme si přáli být potrestáni a jak dlouhý má být trest.

NECHUTENSTVÍ a CHOROBNÁ ŽRAVOST jsou odmítáním života, extrémní formou nenávisti k sobě samým. Potrava je naše nejzákladnější výživa. Proč byste si měli odpírat výživu? Proč chcete zemřít? Co se děje, že chcete se vším skoncovat? Sebenenávist je pouze nenávist k myšlenkám, které o sobě máte. A myšlenky lze změnit.

ARTRITIDA pochází z neustálého návyku kritizovat, v první řadě sebe a pak i druhé. Lidé trpící artritidou jsou často terčem kritiky, protože jejich vlastním zvykem je kritizovat druhé. Jsou posedlí perfekcionismem, potřebou být dokonalí vždy a za každých okolností. Znáte však někoho, kdo je skutečně dokonalý? Proč se snažíte dosáhnout dokonalosti a nepřiznáme si, že prostě toužíme po lásce?

ASTMATU se říká také „dusivá láska“. Je to pocit, že nemáte právo ani dýchat. Astmatické děti bývají přecitlivělé. Často trpí pocitem viny za vše negativní, k čemu v jejich okolí dochází. Cítí se méněcenné, a proto mají pocit viny a potřebu se trestat. Na astma někdy zabírá léčba v sanatoriu, zejména pokud není nablízku rodina.

RAKOVINA je nemoc způsobená dlouho potlačovaným a silným odporem, který nakonec doslova užírá tělo. Určitý zážitek nebo zkušenost v dětství, na které nelze zapomenout, podlomily naši důvěru. Člověk pak žije s pocitem viny, těžko navazuje a udržuje dlouhodobější smysluplné vztahy. Zdá se mu, že jedno zklamání střídá druhé. Pocity beznaděje, bezmoci a opuštění ovlivňují myšlení. Je jednodušší obviňovat ze všech problémů ostatní. Lidé s rakovinou bývají také velmi sebekritičtí. Pro mnohé je klíčem k vyléčení sebeláska a spokojenost se sebou samým.

OBEZITA znamená potřebu ochrany – před ublížením, podceňováním, kritikou, zneužitím a urážkami, sexualitou a sexuálními vztahy, před strachem ze života atd. Podstupte dietu založenou na odmítání negativních myšlenek a vaše váha se vám upraví sama.

BOLEST pokládána za příznak viny – vina si vždycky udělá trest, a trest bolí. Chronické bolesti pocházejí z chronické viny, často skryté tak hluboko, že o ní už dávno nevíme. Vina je naprosto neužitečný pocit. Nikomu nepomůže v tom, aby se cítil lépe, ani nedokáže změnit žádnou situaci. Odpustit si znamená zbavit se viny, nechat ji být.

MRTVICE jsou způsobeny krevními sraženinami, překážkami v krevním řečišti v oblasti mozku, které omezují přívod krve do mozku. Mozek je „počítačem“ těla. Krev je radost a řečištěm této radosti jsou žíly a tepny. Vše probíhá podle zákonů lásky. Láska je v každé částečce Vesmírné Inteligence. Když mozek zahlcuje negativní myšlenky, nezbývá místo pro přirozený proud lásky a radosti. Člověk se nemůže smát, pokud se nesmí chovat spontánně a svobodně. Stejné je to s láskou a radostí. Život není krutý ani zlý, pokud se na něj tak nechceme dívat. Z každé maličkosti můžeme dělat tragédii. Stejně tak lze i v největší tragédii vidět jiskru štěstí.

STRNULOST těla představuje i strnulost mysli: strach nás nutí zůstat ve starých kolejích a ztrácíme pružnost. Jsme-li přesvědčeni, že existuje pouze jediný způsob, jak něco udělat, začínám e být strnulí. Zjistěte, které místo na vašem těle je strnulé. Přijdete tak zároveň na to, kde je ztuhlé a rigidní vaše myšlení.

OTOKY a ZDUŘENÍ představují zábrany a stagnaci v citové oblasti. Vytváříme situace, které nás zraňují, a na svých vzpomínkách navíc lpíme. Často otékáme z nahromaděných slz, z pocitu, že jsme se dostali do pasti či slepé uličky, a z obviňování druhých za vlastní omezení. Zbavte se minulosti. Nechte ji odplynout. Navraťte si svou sílu. Přestaňte se zabývat tím, co nechcete. Použijte svou mysl, aby vytvořila to, co chcete. Nechte se unášet proudem života.

NÁDORY znamenají nesprávný růst. Ženy tak často trpí nádory dělohy, protože jsou citově zraňovány. Trpí tím jejich ženskost. Libují si v hýčkání vlastních křivd.


Duchovní příčiny nemocí

Spoustu věcí v životě jsme schopni dát do souvislosti, dokonce některé jevy považujeme za naprostou samozřejmost‚ jen se nesmí dotýkat nás samotných...

Duchovní příčiny našich onemocnění by měly být brány právě s takovou samozřejmostí jako že voda teče z kopce. Ve skutečnosti však uvažujeme naprosto opačně. Málokdo si dokáže přiznat, že problémy jsou jen a jen jeho. Je přeci jednodušší odsoudit druhého a ukázat "to on!" Stále hledáme viníky kolem sebe a přitom by stačilo tak málo, jen na chvíli se zastavit a zvážit, zda cesta kterou jdeme, je opravdu ta správná a zda nechybujeme.

Udělejte pro sebe něco: zamyslete se nad svým životem, svým myšlením a chováním. Ten z vás, který dojde k přesvědčení, že je se svým způsobem života spokojen, nic nežádá a ani nic neočekává, ten, kterého zdobí stálý úsměv, jen ten je zdráv. A teď otočte hlavy, podívejte se kolem sebe a vězte, že tento pohled je zrcadlem vašeho života. Myslím, že se shodneme že je na čem pracovat...

Abychom pochopili princip duchovních příčin onemocnění‚ měli bychom si nejprve roztřídit jednotlivé orgány dle jejich funkcí a zároveň bychom měli mít na paměti, že vše souvisí se vším a vše je navzájem propojeno. Máme-li špatné smýšlení, byť jen v jednom směru, ovlivníme zároveň několik dalších orgánů, ale o tom až někdy příště.

JÁTRA - vyjadřují náš názor - pohled na svět. Proto máme tento orgán také propojen s pohybovým aparátem a očima.

ŽLUČNÍK - naše spokojenost se životem.

SRDCE - je centrem všeho dění a vyjadřuje osobnost, postoje k životu. Vše se pak projevuje v ostatních "zázračných" tkáních (žily, cévy i krev samotná). Představuje náš cit.

TENKÉ STŘEVO - je jakýmsi archivářem a vyhodnocovatelem věcí a situací, které přicházejí čí nás opouštějí.

SLEZINA - orgán, který ač neprávem bývá podceňován. Tzv. uklízeč odpadu a zrcadlo naší povahy.

SLINIVKA - je vyjádřením lásky přijímané i dané.

ŽALUDEK - kolik jme schopni pojmout informací asi ani netušíme, ale kolik a co jsme schopni strávit se dozvíme‚ až onemocní náš žaludek. Tedy spíše co už nejsme schopni.

PLÍCE - tak jako příroda je v harmonii i naše duše potřebuje mít účty vyrovnané. Plíce tedy symbolizují rovnováhu mezi braním a dáváním.

TLUSTÉ STŘEVO - pamatujte, že vše co nemůžete odpustit sobě či jiným se na duchovní úrovni nalézá právě zde. Kolik křivd, a neodpuštění se v nás asi nalézá?

LEDVINY - jsou dvě jako partneři a jejich hlavni funkcí je vyjádření vztahu.

MOČOVÝ MĚCHÝŘ - orgán shromažďování strachu. Každý prožitek strachu vede k jeho poškozeni. I malé dítě se počurá, když jej vystrašíte.

 

 

 

Duchovní příčiny nemocí

Je potřeba řešit pravou příčinu tzv. nemoci. Pravá příčina je většinou vždy v našich myšlenkách. To nač myslíme, takový život si sami vytváříme. Změňte své myšlenky, mějte rádi sami sebe a milujte svůj život. V tomto abecedně seřazeném seznamu podle Louisy Hay najdete pravou příčinu vaší nemoci a afirmace, které při opakování vysíláme do Vesmíru a vibrace kterou vysíláme se k nám navrací zpět. Uzdravte sami sebe, mnoho údajně tělesných či duševních problémů lze také odstranit zharmonizováním čaker.

PROBLÉM

MOŽNÁ PŘÍČINA

NOVÝ MENTÁLNÍ NÁVYK - AFIRMACE

     

ABSCES

Hlodavé myšlenky na křivdy, urážky, pomstu.

Dovoluji svým myšlenkám, aby se osvobodily. Jsem usmířený.

ADDISONOVA NEMOC

Citová podvýživa. Vztek na sebe sama.

S láskou pečuji o své tělo, o svou mysl a své city.

AFTY

Nevyřčená jedovatá slova. Obviňování.

Ve svém láskyplném světě vytvářím jen a jen radostné prožitky.

AIDS

Zavržení sebe sama. Sexuální vina. Zakořeněné přesvědčení, že za nic nestojíte.

Jsem od Boha pocházejícím, dokonalým ztělesněním života. Raduji se ze své sexuality. Raduji se ze všeho, čím jsem. Mám se rád.

AKNÉ

Odmítání sebe sama. Štítivost vůči sobě.

Jsem od Boha pocházejícím ztělesněním života. Mám se rád. Beru se takový jaký jsem.

ALERGIE

Na koho jste alergičtí? Odmítání vlastní síly.

Svět je bezpečný a přátelský. Jsem v bezpečí. Jsem usmířený s životem

ALKOHOLISMUS

Pocit marnosti, viny a neschopnosti. Zavrhování sebe sama. Házení flinty do žita.

Žiji v přítomnosti. Každý okamžik je nový. Vážím si sám sebe. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.

ALZHEIMEROVA NEMOC

Touha opustit tuto planetu. Nezpůsobilost brát život takový jaký je.

Všechno probíhá ve správném okamžiku, v čase i prostoru. Bůh vždy jedná správně.

AMNÉZIE

viz ZTRÁTA PAMĚTI

 

ANÉMIE

Nerozhodné polovičaté postoje. Málo radosti. Strach ze života. Pocit, že za nic nestojím.

Mohu se naplno radovat ze života. Jsem v bezpečí. Mám rád život.

ANGÍNA

Strach. Potlačované emoce. Potlačovaná kreativita.

Mé dobro proudí bez překážek. Svým prostřednictvím vyjadřuji  své myšlenky pocházející od Boha. Jsem usmířený.

ANOREXIE

viz NECHUTENSTVÍ

 

APATIE

Vzdorování citům. Strach.

City jsou bezpečné. Otevírám se životu. Raduji se ze života.

ARTERIOSKLERÓZA

Vzdor. Napětí. Zatvrzelá úzkoprsost. Odmítání vidět dobro.

Cele se otevírám životu a radosti. Na svět se chci dívat s láskou.

ARTRITIDA

viz ZÁNĚT KLOUBŮ

 

ARTRITICKÉ PRSTY

Touha trestat. Provinilost. Pocit diskriminace.

Dívám se s láskou a pochopením. Veškeré prožitky vystavuji paprskům lásky.

ASTIGMATISMUS

viz OČNÍ POTÍŽE

 

ASTMA BRONCHIALE

Přemáhání vlastních emocí. „Dusivá láska“ Neschopnost dýchat sám za sebe. Potlačovaný pláč. Provinilost nad tím, co probíhá v mém blízkém okolí.

Je bezpečné převzít zodpovědnost za svůj život. Jsem ochoten být svobodný.

ASTMA, DĚTSKÉ

Strach že života.

Toto dítě je v bezpečí. Je obklopeno láskou a péčí.

BOLESTI -AKUTNÍ

Touha po lásce a bezpečí.

Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Mám rád lidi a oni mají rády mne.

          - CHRONICKÉ

Vina. Vina si vždy hledá trest.

S láskou se zbavuji minulosti.  Jsem svobodný a „oni“ také. V mém srdci je teď všechno v pořádku.

BRADAVICE

Vyjádření nenávisti. Přesvědčení, že jsem ošklivý.

Plně vyjadřuji lásku a krásu života.

BRADAVICE NA CHODIDLE

Zloba jakožto podstata chápání. Rostoucí frustrace z budoucnosti.

Přirozeně a sebejistě postupuji v před. Věřím v běh života. Oddávám se proudu života.

BRIGHTOVA NEMOC

Pocit, že jsem malé dítě, „které nic neumí pořádně“ a „za nic nestojí“. Neúspěch. Ztráta.

Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Záleží mi na sobě. Dělám vždy všechno správně.

BRONCHITIDA

Rozjitřené rodinné prostředí. Hádky a křik nebo dusné ticho.

Vyhlašuji klid a harmonii v sobě a vůkol sebe. Všechno je v pořádku.

BULIMIE

viz ANOREXIE

 

BURZITIDA

Potlačovaný hněv, chuť někoho uhodit.

Láska uvolňuje. Láska  se zprošťuje všeho, co je jiné než ona.

CELULITIDA

Lpění na karambolech minulosti. Neschopnost vyrovnat se s křivdami z ranného dětství. Potíže při pohybu vpřed. Strach zvolit si vlastní směr.

Odpouštím si. Odpouštím všem. Odpouštím všemu minulému. Jsem svobodný.

CESTOVNÍ NEVOLNOST

viz KINETÓZA

 

CUKROVKA

Touha po tom, co by bývalo bylo, kdyby. Potřeba ovládat druhé. Nesmírný smutek. Zatvrzelost.

Tento okamžik je plný radosti. Rád si osladím život.

CUSCHINGŮV SYNDROM

Mentální nevyrovnanost. Příliš se zaobíráme zdrcujícími myšlenkami. Pocit přemožení a porážky.

S láskou vyvažuji své tělo i svou  mysl. Zabývám se jen myšlenkami, které mi dělají dobře.

CYSTICKÁ FIBRÓZA

Utkvělá představa, že od života nelze čekat nic dobrého. Sebelítost.

Život mně má rád. Mám rád život. Chci ho přijímat naplno a svobodně.

CYSTY (viz též PRSA)

Vzpomínky na dřívější bolestné zážitky. Hýčkání starých křivd. Falešný, nesprávný růst.

Jsem rozhodnut myslet jen na krásné věci. Mám se rád.

ČELISTI (SANICE) - POTÍŽE

Zloba. Zášť. Touha po pomstě.

Jsem rozhodnut změnit způsob uvažování, který mi tento stav přivodil. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem v bezpečí.

DALEKOZRAKOST

viz OČNÍ POTÍŽE

 

DÁSNĚ (viz též KRVÁCENÍ Z DÁSNÍ)

Neschopnost stát za svým rozhodnutím. Rozbředlost.

Jsem rozhodný. Všechno dotahuji do konce. Láska mi dodává sil.

DECH

Představuje schopnost přijímat život.

Miluji život.

DĚLOHA

Představuje sídlo kreativity.

Jsem ve svém těle doma.

DERMATOMYKÓZA (PLÍSEŇ)

Frustrace z toho, že mě okolí nepřijímá. Neschopnost přirozeně postupovat kupředu.

Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Dovoluji sám sobě jít vpřed. Pohyb je bezpečný.

DĚTSKÉ NEMOCI

Potíže růstu, víra v nesprávné zákonitosti, nesprávné společenské pojmy a v přesně rozvržené harmonogramy. Nedospělé chování lidí v blízkém okolí dětí.

Toto dítě ochraňuje Bůh a obklopuje jej pouze láskou. Žádáme mentální ochranu.

DIABETES MELLITUS

viz CUKROVKA

 

DNA

Potřeba dominovat, být nadřazený. Netrpělivost, hněv.

Jsem v bezpečí. Jsem usmířený se sebou i ostatními.

DRÁŽDIVÝ TRAČNÍK

Navrstvené nánosy starých, zmatečných myšlenek, které blokují vylučovací kanál. Zabřednutí do lepkavého bahna minulosti.

Zbavuji se minulosti. Myslím zdravě a zřetelně. S radostí a usmířeně prožívám přítomnost.

DUŠEVNÍ CHOROBA

Útěk od rodiny. Únik před skutečností, stažení se do sebe. Násilné odtržení od života.

Tato mysl zná svou pravou totožnost. Je vyjádřením Boží kreativity.

DUŠNOST

Strach, nedůvěra v proces života. Ustrnutí v dětství.

Je bezpečné vyrůst a stát se dospělým. Svět je bezpečný. Jsem v bezpečí.

DUTINY

Alergie na jednu konkrétní osobu, na někoho blízkého.

Vždy mě prostupuje a obklopuje klid a harmonie. Všechno je v pořádku.

DÝCHACÍ POTÍŽE

Strach či odmítání naplno přijímat život. Pocit, že nemáte právo zabírat prostor či dokonce vůbec existovat.

Mým přirozeným právem je žít naplno a svobodně. Jsem hoden lásky. Jsem  rozhodnut žít naplno.

DYSPEPSIE

Strach. hrůza, úzkost. Nadávání a brblání.

Klidně a radostně trávím a vstřebávám všechny nové zážitky.

DYSTROFIE SVALSTVA

viz SVALOVÁ DYSTROFIE

 

EDÉMY

viz OTOKY

 

EKZÉM

Vnitřní protiklady. „Mentální vyrážka“.

Ve mně i kolem mě je harmonie, klid, láska a radost.

ENDOKRINNÍ POTÍŽE (viz též ŽLÁZY)

Špatná distribuce myšlenek podporujících rozhodnost a aktivitu.

Bůh mi poskytuje všechny potřebné myšlenky. Jsem aktivní. Právě nyní, v tomto okamžiku postupuji kupředu.

EPILEPSIE

Pocit perzekuce. Zavrhování života. Obrovský vnitřní zápas. Násilí vůči sobě.

Jsem ochoten vidět život jako věčný a plný radosti. Jsem věčný a usmířený. Mám radost.

EXANTÉM

viz VYRÁŽKA

 

FIBROIDNÍ NÁDORY A CYSTY

Urážka ženského ega. Lpění na křivdě ze strany partnera.

Zbavuji se mentálního návyku, který vyvolal tento zážitek. Ve svém životě vytvářím jen dobro.

FRIBIDITA

viz ZÁNĚT ŽIL

 

FLUOR

viz VÝTOK

 

FRIGITIDA

Strach. Popírání rozkoše. Přesvědčení  že sex  je něco špatného. Necitliví partneři.

Radovat se z vlastního těla je bezpečné. Raduji se z toho, že jsem žena.

GANGRÉNA

viz SNĚŤ

 

GASTRITIDA

Dlouhotrvající nejistota. Pocit, že špatný osud mně nemine.

Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem v bezpečí.

GENITÁLIE

Představují mužský a ženský princip.

Je bezpečné být sám sebou.

GENITÁLIE - POTÍŽE

Obavy, že za nic nestojím.

Raduji se z toho, jak vyjadřuji život. Jsem dokonalý takový jaký jsem. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.

GLAUKOM

viz OČNÍ POTÍŽE

 

HAVÁRIE

viz NEHODY

 

HEMEROIDY

Strach z termínů. Zloba z minulosti. Strach zbavit se minulosti. Pocit břemene.

Zbavuji se všeho, co není láska. Ke všemu, co chci udělat, mám dost času i prostoru.

HEPATITIDA

viz ZÁNĚT JATER

 

HERPES

viz OPAR

 

HERPES ZOSTER

viz OPAR PÁSOVÝ

 

HLUCHOTA

Odmítání, tvrdohlavost, izolace. Co nechcete slyšet?

Naslouchám Bohu a raduji se ze všeho, co mohu slyšet. Jsem součástí vesmíru.

HNISAJÍCÍ VŘED

viz ABSCES

 

HNISAVÁ ANGÍNA

Silné přesvědčení, že si nemůžete říct o to, co potřebujete.

Je mým přirozeným právem uspokojit všechny své potřeby. S láskou a spontánně si říkám o všechno, co chci.

HODGKINOVA NEMOC

Provinilost a obrovský strach, že za nic nestojíte. Nesmírná touha prosadit se. V honbě za uznáním se zapomíná na radost ze života.

Vyhovuje mi být sám sebou. Jsem dost dobrý takový jaký jsem. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Vydávám a přijímám radost.

HOREČKY

Zloba, rozhořčení.

Jsem klidným a vyrovnaným ztělesněním harmonie a lásky.

HYPERFUNKCE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

viz ŠTÍTNÁ ŽLÁZA

 

HYPERGLYKÉMIE

viz CUKROVKA

 

HYPERVENTILACE

Strach. Odpor ke změně. Nedůvěra v běh života.

Všude ve vesmíru jsem v bezpečí. Mám se rád a věřím v běh života.

HYPOFÝZA

Představuje sídlo sebeovládání.

Má mysl a mé tělo jsou v dokonalé rovnováze. Ovládám své myšlenky.

HYPOGLYKÉMIE

Únava, zmoženost. Život je příliš těžké břemeno.

Jsem ochoten učinit svůj život světlým, lehkým, plným radosti.

HÝŽDĚ

Představují sílu. Ochablé hýždě indikují ztrátu síly.

Moudře investuji svou sílu. Jsem silný. Cítím se bezpečně. Všechno je v pořádku.

CHODIDLA

Představují chápání - sebe sama, života, ostatních.

Všemu jasně rozumím a jsem ochoten měnit se zároveň s časem. Jsem v bezpečí.

CHODIDLA - POTÍŽE

Strach z budoucnosti a z ustrnutí na místě.

Přirozeně a s radostí postupuji kupředu.

CHOLESTEROL

Ucpává průchody radosti. Strach přijímat radost.

Jsem ochoten mít rád život. Volně mnou proudí radost. Přijímat je bezpečné.

CHRÁPÁNÍ

Tvrdohlavé odmítání zbavit se starých mentálních návyků.

Vypouštím z mysli vše, co se nepodobá lásce a radosti. Od minulosti směřuji ke všemu novému, svěžímu a vitálnímu.

CHRONICKÉ NEMOCI

Odmítání změn. Strach z budoucnosti. Pocit nejistoty.

Jsem ochoten růst a měnit se. Vytvářím si bezpečnou budoucnost.

CHŘIPKA

Reakce na všeobecnou negativitu a všeobecná přesvědčení. Strach. Víra v pravdivost statistik.

Jsem mimo dosah společenských předsudků. Nepodléhám žádným vlivům.

CHUDEKREVNOST

viz ANÉMIE

 

CHUŤ K JÍDLU - NADMĚRNÁ

Strach. Potřeba ochrany. Posuzování citů.

Jsem v bezpečí. To, co cítím je bezpečné, normální a přijatelné.

- ZTRÁTA

Strach. Sebeobrana. Nedůvěra v život.

Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem v bezpečí. Život je bezpečný a plný radosti.

IMPOTENCE

Sexuální tlak, napětí, vina. Společenské předsudky. Nevraživost vůči bývalému partnerovi. Strach z matky.

Nechávám s radostí a spontánně působit sílu svého pohlavního principu.

INFARKT

Vypuzení veškeré radosti z těla kvůli penězům, postavení, funkci atd.

Navracím svému srdci radost. Všemu vyjadřuji lásku.

INFEKCE

Podrážděnost, hněv, rozladěnost.

Jsem rozhodnut žít v klidu a harmonii. Tím, že pečuji o sebe, pečuji i o své bližní, jsem k sobě laskavý a bezpečný.

ISCHIAS

Pokrytectví. Strach z peněz a z budoucnosti.

Směřuji ke svému vyššímu dobru. Mé dobro je všude a ve všem.

INKONTINENCE (NESCHOPNOST UDRŽET STOLICI ČI MOČ)

Pocit, že se citově neovládám.

Všechno je v pořádku.

JÁTRA

Sídlo hněvu a primitivních emocí.

Znám pouze lásku, klid a radost.

JÁTRA - POTÍŽE

Neustálé stížnosti a nadávky. Pocit, že jste špatní. Ustavičnou kritikou jen obelháváte sami sebe.

Hledám lásku a nacházím ji všude a ve všem.

KANDIDÓZA

Pocit silné roztříštěnosti. Značná frustrace a zloba. Přílišné nároky a nedůvěra ve vztahu k druhým.

Zasluhuji jen to nejlepší. Mám rád sebe i ostatní. Vážím si sebe i ostatních.

KARBUNKL

Jedovatá zloba na všechny osobní křivdy.

Zbavuji se minulosti. Nechávám čas aby zhojil chvíli mého života.

KAŠEL

viz BRONCHITIDA

 

KATAR – HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH

viz RÝMA

 

        - PRŮDUŠEK

viz BRONCHITIDA

 

        - ŽALUDKU

viz GASTRITIDA

 

KERATITIDA

viz ZÁNĚT OČNÍ ROHOVKY

 

KINETÓZA

Strach, že nemám vše pod kontrolou.

Své myšlenky ovládám v každé situaci. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.

KLIMAKTERICKÉ POTÍŽE

Strach, že už mě nikdo bude chtít. Strach ze stárnutí. Zavržení sama sebe. „Nestojím za nic“.

Při všech změnách cyklů jsem klidná a vyvážená. S láskou žehnám svému tělu.

KLOUBY

Představují změny životního směru a lehkost s jakou probíhají.

Snadno a přirozeně se měním. Můj život opatruje Bůh a proto se vždy ubírám tím nejlepším směrem.

KOKTÁNÍ

Nejistota. Nedostatek sebevyjádření. Není dovoleno plakat.

Mohu se svobodně vyjadřovat. Je to bezpečné. Se všemi komunikuji jen s láskou.

KOLENO

Představuje hrdost a ego.

Jsem pružný a přizpůsobivý.

KOLENO - POTÍŽĚ

Tvrdohlavé ego. Hrdost. Nepřizpůsobivost. Strach. Nepružnost. Neústupnost. Neschopnost přiznat porážku.

Odpuštění. Pochopení. Soucit. Snadno se přizpůsobuji. Všechno je v pořádku.

KOLITIDA

viz ZÁNĚT TLUSTÉHO STŘEVA

 

KOLPITIDA

viz ZÁNĚT POCHVY

 

KOLIKA DĚTSKÁ

Podřazenost, netrpělivost a rozmrzelost v blízkosti dítěte.

Toto dítě léčí jen láska a láskyplné myšlenky. Všechno je v pořádku.

KÓMA

Strach. Útěk před někým nebo něčím.

Obklopujeme tě bezpečím a láskou. Vytváříme prostor, aby ses vyléčil. Jsi láska.

KONEČNÍK

Místo, kde se tělo zbavuje odpadu.

Snadno a přirozeně se zbavuji všeho, co už nepotřebuji.

- ABSCES

Zloba spojená s tím, čeho se nechcete zbavit.

Je bezpečné zbavovat se všeho nepotřebného. Z mého těla odchází jen to, co už nepotřebuji.

- BOLESTI

Vina. Touha po trestu. Pocit, že za nic nestojím.

Minulost skončila. Jsem rozhodnut mít se rád a být spokojený s tím, jaký jsem.

- FISTULY (PÍŠTĚLE)

Neúplné vypouštění odpadu. Lpění na odpadcích z minulosti.

S láskou a bezezbytku se zbavuji minulosti. Jsem svobodný. Jsem láska.

- KRVÁCENÍ

Zloba a frustrace.

Věřím v běh života. Vše, co se děje v mém životě, je správné a dobré.

- SVĚDĚNÍ

Vina z minulosti. Výčitky svědomí.

S láskou si odpouštím. Jsem svobodný.

KOPŘIVKA

Zveličování problémů, děláme „z komára velblouda“. Utajovaný strach.

Vnáším klid do každého okamžiku svého života.

KOSTI

Představují strukturu Vesmíru.

Jsem dobře členěný a vyvážený.

- ZLOMENINY

Vzpoura proti autoritě (rodičům, partnerovi, nadřízenému).

Jsem ve svém světě autoritou, protože jen já ovládám svou mysl.

- DEFORMACE

Mentální tlak a upjatost. Svaly se nemohou protáhnout. Ztráta mentální pohyblivosti.

Zhluboka vdechuji život. Uvolňuji se a věřím v běh života.

KOTNÍK

Představuje pohyblivost a směr.

Snadno se pohybuji životem kupředu.

KOŽNÍ POTÍŽE (viz též KŮŽE)

Úzkost, strach. Staré, zasuté harampádí minulosti. Pocit ohrožení.

Láskyplně se chráním harmonickými a klidnými myšlenkami. Minulost je odpuštěna a zapomenuta. Jsem svobodný.

KRÁTKOZRAKOST

viz OČNÍ POTÍŽE

 

KRČNÍ PÁTEŘ  (viz též ŠÍJE)

Odmítání vidět jiné stránky problému. Tvrdohlavost, nepružnost.

Pružně a nenuceně beru v úvahu všechny stránky problému. Věci lze vidět nekonečně mnoha způsoby. Jsem v bezpečí.

KREV

Představuje radost volně obíhající v těle.

Dávám a přijímám radost ze života.

- POTÍŽE

Málo radosti. Malá cirkulace myšlenek.

Kolují ve mne radostné myšlenky a nové myšlenky.

- ANEMICKÉ POTÍŽE

viz ANÉMIE

 

- KREVNÍ SRAŽENINY

Zablokovaný průchod radosti.

Probouzím v sobě nový život. Plynu.

KREVNÍ TLAK - VYSOKÝ

Dlouhodobě nevyřešený problém.

S radostí se zbavuji minulosti. Jsem usmířený.

                 - NÍZKÝ

Málo lásky v dětství. Poraženectví. Pocit, že nic nemá cenu, protože se to beztak nepovede.

Jsem ochoten žít ve věčně harmonické přítomnosti. Můj život je radost.

KRK

Průchod sebevyjádření a tvořivosti.

Otevírám své srdce a zpívám o radostech lásky.

- POTÍŽE

Neschopnost. Polykaná zloba. Potlačovaná kreativita. Odmítání změn.

Vyjadřuji se s radostí, svobodně a tvořivě. Snadno a přirozeně se hlásím o svá práva. Jsem ochoten se změnit.

KRVÁCENÍ

Z těla uniká radost. Zloba.

Vyváženě dávám a přijímám radost ze života.

- Z DÁSNÍ

Málo radosti z životních rozhodnutí.

Věřím, že v mém životě všechno probíhá správně. Jsem usmířený.

- Z KONEČNÍKU

viz KONEČNÍK

 

- Z NOSU

Potřeba upozornit na sebe. Pocit, že si mě nikdo nevšímá. Touha po lásce.

Mám se rád a jsem se sebou spokojený Uznávám svou skutečnou cenu Jsem dokonalý.

KŘEČE

Napětí. Strach. Lpění na někom nebo na něčem.

Jsem uvolněný. Dovoluji, aby se má mysl usmířila.

- V KRAJINĚ BŘIŠNÍ

Strach. Snaha zastavit běh života.

Věřím v běh života. jsem v bezpečí.

KŘEČOVÉ ŽÍLY

Setrvávání v nepříjemné situaci či postavení. Sklíčenost. Pocit přepracovanosti a přetíženosti.

Spočívám v pravdě. Raduji se z pohybu. Pohybuji se přirozeně a spontánně. Mám život rád a raduji se z každého okamžiku.

KŘIVICE

Citová podvýživa. Nedostatek lásky a bezpečí.

Jsem v bezpečí. Živí mě láska samotného vesmíru.

KŮŽE

Ochraňuje naší individualitu. Smyslový orgán.

Je bezpečné být sám sebou.

KYČLE

Nesou tělo v dokonalé rovnováze. Stimulují pohyb vpřed.

Raduji se z každého dne.

- POTÍŽE

Strach postupovat vpřed na základě důležitých  rozhodnutí. Bezcílnost.

Jsem v dokonalé rovnováze. V každém věku postupuji snadno a s radostí kupředu.

KÝLA

Roztržky. Napětí, tíha povinnosti a zodpovědnosti. Nesprávně směrované tvůrčí vyjádření.

Má mysl je laskavá a harmonická. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Mohu být sám sebou.

LARYNGITIDA

Máte takový vztek, že ani nemůžeme mluvit. Strach promluvit nahlas. Odpor vůči autoritám.

Mohu svobodně požádat, oč chci. Je bezpečné vyjadřovat sebe sama. Jsem usmířený.

LEDVINOVÉ POTÍŽE (viz též ZÁNĚT LEDVIN, BRICHTOVA NEMOC)

Kritika, zklamání,  neúspěch. Hanba. Reakce na úrovni malého dítěte.

V mém životě vždy probíhá všechno správně. Z každé mé zkušenosti pochází jen dobro. Je bezpečné vyrůst.

LEPRA

Neschopnost jakkoli zvládnout životní zkušenosti. Dlouhodobé přesvědčení, že nejsem dost dobrý nebo dost čistý.

Povznáším se nad všechna omezení. Bůh mne vede a inspiruje. Láska hojí vše živé.

LEUKÉMIE

Brutální ubíjení inspirace. Pocit, že nic nemá cenu.

Přenáším se přes minulá omezení do svobodné přítomnosti. Je bezpečné být sám sebou.

LOKET

Představuje změnu a přijímání nových životních zkušeností.

Snadno se přizpůsobuji novým zkušenostem, směrům a změnám.

LUPÉNKA

Strach, že mi někdo ublíží. Umrtvování smyslů a ega. Odmítání přijmout zodpovědnost za vlastní city.

Žiji proto, abych se radoval ze života. Zasloužím si v životě to nejlepší. Přijímám své dobro. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.

LUPUS

Celková kapitulace. Raději zemřít než se přihlásit o svá práva. Zloba a trest.

Spontánně a přirozeně se beru o svá práva. Znám svou sílu. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem svobodný. Jsem v bezpečí.

LYMFATICKÉ POTÍŽE

Varování, že mysl potřebuje soustředit na nejzákladnější životní skutečnosti, na lásku a radost.

Jsem zcela soustředěný na lásku a radost ze života. Přizpůsobuji se životu. Jsem klidný.

MALÁTNOST

viz ÚNAVA

 

MALOMOCENSTVÍ

viz LEPRA

 

MASTOIDITIDA

Zloba a frustrace. Touha neslyšet, většinou u dětí. Strach infikující chápání života.

Ve mně i kolem mně panuje Božský klid a harmonie. Jsem oázou klidu, lásky a radosti. V mém světě je vše v pořádku.

MDLOBY

Strach. Neschopnost vyrovnat se s danou situací.  „Vokno“.

Mám sílu, schopnost i znalosti na to, abych všechno v životě zvládl.

MENSTRUAČNÍ POTÍŽE

Odmítání vlastního ženství. Provinilost. Strach. Přesvědčení že genitálie jsou hříšné a nečisté.

Plně přijímám své ženství a své tělesné pochody pokládám za normální a přirozené. Mám se ráda a jsem sebou spokojená.

MIGRÉNA (viz též BOLESTI HLAVY)

Znechucení z nátlaku a manipulace ze strany druhých. Sexuální obavy. (Migrénu lze většinou odstranit masturbací).

Přizpůsobuji se běhu života. Nechávám život aby mi příjemně a snadno zajistil vše, co potřebuji. Život je tu pro mne.

MÍŠNÍ MENINGITÍDA

Mimořádně závažný rodinný konflikt. Život v atmosféře zloby a strachu. Velký vnitřní zmatek. Málo opory ze strany druhých.

Jsem ochoten vytvářet ve své mysli, ve svém těle i ve svém světě klid a harmonii. Všechno je v pořádku. Jsem v bezpečí a všichni mně mají rádi.

MOČOVÝ MĚCHÝŘ (viz též URETRITIDA a URETERITIDA)

Úzkost. Lpění na starých myšlenkách a názorech. Strach zbavit se minulosti. Vztek, většinou na partnera.

Snadno a spontánně se zbavuji starého a vítám nové. Jsem v bezpečí.

MONILIÁZA

viz KANDIDÓZA

 

MONONUKLEÓZA

Návyk znevažovat a bagatelizovat život,  přesvědčovat ostatní,  že nemají pravdu. Hodně sebekritiky.

Jsem zajedno se životem. Vidím se v druhých a to, co vidím mám rád. Raduji se z toho, že žiji.

MOŘSKÁ NEMOC

Strach. Strach ze smrti. Nedostatečné ovládání myšlenek.

Ve Vesmíru jsem v bezpečí. Jsem usmířený, ať jsem kdekoli. Věřím životu

MOUČNIVKA

viz KANDIDÓZA

 

MOZEK

Představuje „počítač“, řídicí centrum.

S láskou řídím svou mysl.

MOZKOVÁ MRTVICE

Kapitulace. Odpor. Raději zemřít, než se změnit. Zvržení života.

Život je změna a já se snadno přizpůsobuji všemu novému. Přijímám život - minulý, přítomný i budoucí.

MOZKOVÝ NÁDOR

Nesprávné, naprogramované úsudky. Tvrdohlavost. Odmítání změnit staré mentální návyky.

Snadno měním své myšlení. Celý život je změna a má mysl se neustále proměňuje.

NADLEDVINKY - POTÍŽE

Úzkost. Poraženectví. Zanedbaná péče o sebe sama.

Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Je bezpečné o sebe pečovat.

NÁDORY

Lpění na starých křivdách. Rostoucí odpor.

Snadno  odpouštím. Mám se rád a odměňuji se pochvalnými myšlenkami.

NADÝMÁNÍ

viz PLYNATOST

 

NARKOLEPSIE

Velký strach. Touha všemu uniknout. Tvrzení typu: „Nezvládnu to“, „Nechci tady být“.

Spoléhám na to, že Boží moudrost a rada mne vždy ochrání. Jsem v bezpečí.

NARKOMANIE

Útěk od sebe sama. Strach. Neznalost, jak mít rád sám sebe.

Objevuji, jak jsem dokonalý. Jsem ochoten mít rád sám sebe. Jsem ochoten mít ze sebe radost.

NEFRITIDA

viz ZÁNĚT LEDVIN

 

NEFROSKLERÓZA

viz BRICHTOVA NEMOC

 

NEHODY

Neschopnost brát se za svá práva. Vzpoura proti autoritě. Víra v násilí.

Zbavuji se návyku, který tuto situaci způsobil. Jsem usmířený. Zasloužím si dobro.

NEHTY

Představují ochranu.

S důvěrou vztahuji ruce.

NEHTY - KOUSÁNÍ

Frustrace. Sžíravé myšlenky. Nenávist k jednomu z rodičů.

Je bezpečné vyrůst. Radostně a lehce zvládám svůj život.

VROSTLÉ DO MASA

Vina a obavy ze svého práva postupovat vpřed.

Je mým přirozeným právem zvolit si v životě vlastní směr. Jsem v bezpečí. Jsem svobodný.

NECHUTENSTVÍ (a CHODROBNÁ ŽRAVOST)

Odpírání si života. Extrémní strach, sebenenávist  a odmítavost.

Je bezpečné být sám sebou. Jsem dokonalý takový jaký jsem. Jsem ochoten žít. Raduji se a beru se takový, jaký jsem.

NEPLODNOST

Strach a odpor vůči životu nebo člověk. který nemá potřebu prožít rodičovství.

Věřím v běh života. Jsem vždy na pravém místě a dělám pravou věc v pravý čas. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.

NERVOVÉ ZHROUCENÍ

Egocentrismus. Zablokovaná komunikace.

Otevírám své srdce a ke všem se obracím jen s láskou. Jsem v bezpečí. Jsem v pořádku.

NERVOZITA

Strach, úzkost, svár, shon. Nedůvěra v běh života.

Jsem na nekonečné cestě věčnosti a na všechno je dost času. Komunikuji se svým srdcem. Všechno je v pořádku.

NERVY

Představují komunikaci. Vnímaví zpravodajové.

Komunikuji snadno a s radostí.

NESPAVOST

Strach. Nedůvěra v běh života. Vina.

S láskou opouštím den a oddávám se klidnému spánku, neboť vím, že zítřek se sám o sebe postará.

NEURALGIE

Trest za vinu. Úzkost z komunikace.

Odpouštím si. Mám se rád a jsem sebou spokojený. Ke všem a všemu se obracím s láskou.

NEVOLNOST

Strach. Odmítání určité myšlenky či zážitku.

Jsem v bezpečí. Věřím, že běh života mi přináší jen dobro.

„NEVYLÉČITELNÉ NEMOCI“

V tomto stavu nemoc nemůže být vyléčena vnějším zásahem. Skutečné vyléčení vyžaduje proniknout hluboko do pacientova nitra.

Každý den se dějí zázraky. Pronikám hluboko do svého nitra, abych se zbavil návyku, který tuto nemoc způsobil. Přijímám Boží lék. Je tomu tak!

NEŽITY

Překypující, kvasící  zloba.

Vyjadřuji lásku a radost. Jsem usmířený.

NOHY - POTÍŽE

Nesou nás v životě vpřed.

Život je tu pro mne.

- STEHNA

Lpění na traumatech z dětství.

S pochopením, vědomím a znalostmi, které měli, dělali to nejlepší, co mohli. Osvobozuji se.

- LÝTKA

Strach z budoucnosti. Nechuť k pohybu.

S radostí a sebedůvěrou postupuji vpřed, neboť vím, že v mé budoucnosti je vše v pořádku.

NOS

Představuje sebepoznání.

Jsem si vědom svých intuitivních schopností.

NOSNÍ MANDLE

Rodinné neshody, hádky. Dítě se cítí nevítané.

Toto dítě obklopuje láska. Toto dítě chceme a přijímáme.

OBEZITA

Strach. Potřeba ochrany. Útěk před city. Nejistota, zavrhování sama sebe. Hledání seberealizace a naplnění.

Jsem usmířený s vlastními pocity. Jsem v bezpečí. Vytvářím si bezpečné prostředí. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.

OBLIČEJ

Představuje to, co ukazujeme světu.

Je bezpečné být sám sebou. Vyjadřuji, kdo jsem.

OBRNA

Ochromující žárlivost. Touha někoho zastavit.

Všeho je dost pro všechny. Láskyplnými myšlenkami si vytvářím radost a svobodu.

OČI

Představují schopnost zřetelně vidět.

Dívám se radostnýma a laskavýma očima.

OČNÍ POTÍŽE

Nespokojenost s tím, co vidím ve svém životě.

Právě v tomto okamžiku se vytvářím život, na který se rád dívám.

- ASTIGMATISMUS

Strach doopravdy vidět sama sebe.

Jsem ochoten vidět se v celé své kráse a vznešenosti.

- DALEKOZRAKOST

Strach z přítomnosti.

Vidím, že právě v tomto okamžiku a právě tady jsem v bezpečí.

- DĚTSKÉ

Odmítání vidět, co se děje v rodině.

Toto dítě nyní obklopuje harmonie a radost, krása a bezpečí.

GLAUKOM (ZELENÝ ZÁKAL)

Tvrdošíjné neodpouštění. Tlak ze starých urážek a křivd. Znavenost životem.

Dívám se něžně a laskavě.

KRÁTKOZRAKOST

Strach z budoucnosti.

Nechávám se vést Bohem a jsem vždy v bezpečí.

ŠEDÝ ZÁKAL

Temná budoucnost. Neschopnost hledět s radostí do budoucna.

Život je věčný a plný radosti.

ŠILHAVOST - ROZBÍHAVÁ

Strach prohlédnout na bezprostřední přítomnost.

Mám se rád a jsem spokojený s tím, jaký jsem.

               - SBÍHAVÁ

Odmítání vidět okolní svět. Nedorozumění.

Je bezpečné vidět svět. Jsem usmířený.

OCHABLÉ RYSY

Ochablé rysy v obličeji jsou způsobeny ochablými myšlenkami. Nechuť k životu.

Vyjadřuji radost ze života. Mohu se naplno radovat z každičkého okamžiku každého dne. Jsem opět mladý.

OPAR

Všeobecné přesvědčení o sexuální vině a potřebě trestu. Veřejná hanba. Víra v trestajícího Boha. zavrhování genitálií.

Mé chápání Boha je mi oporou. Jsem normální a přirozený. Raduji se ze své sexuality a ze svého těla. Jsem dokonalý.

OPAR, PÁSOVÝ

Strach a napětí. Přecitlivělost. Čekání, kdy to praskne.

Jsem uvolněný a usmířený, protože věřím v běh života. V mém světě je všechno v pořádku.

OSTEOMYELITIDA

viz ZÁNĚT KOSTNÍ DŘENĚ

 

OTLAKY

Zbytnělé názory a myšlenky. Vykrystalizovaný strach.

Je bezpečné nově myslet a žít. Přijímám dobro.

OTOKY

Čeho nebo koho se nechcete zbavit?

Rád se zbavuji všeho minulého. Je to bezpečný. Jsem svobodný.

OTUPĚLOST

Mentální umrtvení. Potlačování projevů lásky a účasti.

Sdílím své pocity a svou lásku. Reaguji na lásku v každém člověku.

PADOUCNICE

viz EPILEPSIE

 

PÁCHNOUCÍ DECH

Zloba a pomstychtivé myšlenky. Zkažené zahnívající myšlení, špinavé pomluvy.

Hovořím vlídně a laskavě. Vydechuji jen dobro.

PÁCHNOUCÍ POT

Strach. Strach z ostatních. Štítivost vůči sobě sama.

Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem v bezpečí.

PÁLENÍ ŽÁHY

Strach. Strach. Strach. Svíravý strach.

Dýchám zhluboka a svobodně. Jsem v bezpečí. Víra v běh života.

PARADENTÓZA

Zloba na vlastní nerozhodnost. Od slov daleko k činům.

Jsem se sebou spokojený. Vždy se rozhoduji správně.

PARALÝZA

Strach. hrůza, útěk před nějakým člověkem či situací. Odpor.

Jsem zajedno se životem. jsem v bezpečí. S přehledem zvládám všechny situace,.

PARKINSONOVA NEMOC

Strach. Intenzivní potřeba všechny a všechno ovládat.

Uvolňuji se, neboť vím, že jsem v bezpečí. Život je tu pro mne. Věřím v běh života.

PÁTEŘ

Představuje životní oporu.

Vím, že život je mi vždy oporou.

- BEDERNÍ PÁTEŘ

Vina. Ustrnutí v problémech minulosti. Touha mít od všech pokoj.

Zbavuji se minulosti. Jsem svobodný, abych mohl s láskou v srdci postupovat vpřed.

- HRUDNÍ PÁTEŘ

Nedostatek citové opory. Pocit, že mne nikdo nemá rád. Potlačování projevů lásky.

Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Život mně má rád a je mi oporou.

- KOSTRČ A KŘÍŽOVÁ PÁTEŘ

Strach z peněz. Nedostatek finanční podpory.

Věřím v běh života. O vše, co potřebuji je vždy postaráno. Jsem v bezpečí.

- KRČNÍ PÁTEŘ

Odmítání vidět druhou stránku problému. Tvrdošíjnost a nepružnost.

Pružně a snadno vidím všechny stránky problému. Věci jde dělat nekonečně mnoha způsoby. Jsem v bezpečí.

- ZAKŘIVENÍ PÁTEŘE

viz ZAKŘIVENÍ

 

PAŽE

Představují schopnost a způsobilost přijímat životní zkušenosti.

Láskyplně, s radostí a přirozeně přijímám všechny své životní zkušenosti.

PEPTICKÝ VŘED (viz též VŘEDY, ŽALUDEK)

Strach. Úzkostlivá snaha zavděčit se všem. Přesvědčení, že za nic nestojím.

Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem se sebou usmířený. Jsem dokonalý.

PÍŠTĚL

Strach. Překážka v procesu zbavování.

Jsem v bezpečí. Bezvýhradně věřím v běh života. Život je tu pro mne.

PLÁČ

Slzy jsou řekou života. Kanou z radosti i ze žalu a strachu.

Jsem usmířený se svými emocemi. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.

PLÍCE

Schopnost přijímat život.

Přijímám život v dokonalé rovnováze.

PLICNÍ POTÍŽE

Deprese. Smutek. Strach přijímat život. Pocit, že nejsem hoden žít naplno.

Jsem schopen naplno přijímat život.

PLÍSNĚ

viz DERMATOMYKÓZA, KANDIDÓZA, TRICHOFYCIE

 

PLOTÉNKY

Nerozhodnost. Pocit, že v životě nemám žádnou oporu.

Život podporuje všechny mé myšlenky, a proto se mám rád, jsem se sebou spokojený a v mém světě je všechno v pořádku.

PLYNATOST

Svíravé pocity. Strach. Nestrávené myšlenky.

Jsem uvolněný. Dovoluji životu, aby mnou volně proudil.

PMS

viz PREMENSTRUAČNÍ SYNDROM

 

PODVĚSEK MOZKOVÝ

viz HYPOFÝZA

 

PODVRTNUTÍ

viz VÝRON

 

POHLAVNÍ NEMOCI

Sexuální vina. Potřeba trestu. Přesvědčení, že genitálie jsou hříšné a nečisté. Zneužívání druhých.

Láskyplně a radostně přijímám svou sexualitu a její vyjádření. Přijímám jen myšlenky, které mne podporují a dělají mi dobře.

POHMOŽDĚNINY

Drobné životní nesnáze. Trestání sama sebe.

Mám se rád a láskyplně o sebe pečuji. Chovám se k sobě laskavě a něžně. Všechno je v pořádku.

POMOČOVÁNÍ (U DĚTÍ) (viz též INKONTINENCE)

Strach z rodiče, většinou otce.

Dívám se na toto dítě s láskou, soucitem a pochopením. Všechno je v pořádku.

PÓRY

viz UCPANÉ PÓRY

 

POTRAT

Strach. Strach z budoucnosti. Nesprávná volba času.

Bůh v mém životě vždy určí pravou chvíli. Mám se ráda a jsem se sebou spokojená. Všechno je v pořádku.

PREMENSTRUAČNÍ SYNDROM (PMS)

Podléhání zmatečným a zavádějícím názorům a vnějším vlivům. Zavrhování ženství.

Jsem zcela zodpovědná za svou mysl a za svůj život. Jsem silná a energická. Každičká část mého těla dokonale pracuje. Mám se ráda.

PROSTATA

Představuje mužský princip.

Přijímám své mužství a raduji se z něj.

- POTÍŽE

Mentální obavy oslabují potenci. Sexuální tlak a vina. Přesvědčení, že člověk musí zestárnout. Kapitulace.

Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Přijímám svou vlastní sílu. Jsem navěky mladý duchem.

PRSA

Představují mateřskou péči a výživu.

Přijímám a vydávám výživu v dokonalé rovnováze.

- UZLINY, CYSTY, NÁDORY (viz též CYSTY)

Přílišná péče. Přehnaná starostlivost. Panovačnost. Překážky druhým v růstu.

Mohu být sama sebou a nechávám ostatním volnost, aby byli tím, kým jsou. Pro všechny z nás je bezpečné dospět a vyrůst.

PRSTY

Představují detaily života.

Jsem usmířený s detaily života.

- MALÍČEK

Představuje rodinu a předstírání.

Je mi dobře s rodinou života.

- NA NOHOU

Představují detaily budoucnosti.

Všechny detaily se vyřeší samy.

- PALEC

Představuje intelekt a obavy.

Má mysl je usmířená.

- PROSTŘEDNÍČEK

Představuje vztek a sexualitu.

Je příjemný být mužem/ženou.

- PRSTENÍČEK

Představuje svazky a smutek.

Miluji klidně a laskavě.

- UKAZOVÁČEK

Představuje ego a strach.

Jsem v bezpečí.

PRŮJEM

Strach. Odmítání. Útěk před někým nebo před něčím.

Zcela normálně přijímám, asimiluji a vylučuji. Jsem usmířený se životem.

PSORIÁZA

viz LUPÉNKA

 

PUCHÝŘE

Odpor. Nedostatek citové ochrany.

Snadno se přizpůsobuji životu a každé nové zkušenosti.

RAKOVINA

Velká křivda. Dlouhodobý odpor a zášť. Skryté tajemství či zármutek, který člověka vnitřně stravuje. Tajená nenávist. Pocit, že nic nemá smysl.

Zbavuji se celé své minulosti a s láskou jí odpouštím. Jsem ochoten naplnit svůj život radostí. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.

RAMENA

Jsou od toho, aby nesla radost, nikoli břemena.

Mohu se svobodně radovat.

RAMENA KULATÁ

viz SKOLIÓZA

 

REVMATICKÁ ARTRIDA

Kritika autority. Pocit, že mne někdo ovládá a šikanuje.

Jsem si svou vlastní a jedinou autoritou. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Život je dobrý.

REVMATISMUS

Pocit diskriminace. Nedostatek lásky. Chronická zatrpklost. Odpor a zášť.

Své zážitky si vytvářím sám. Mé životní zkušenosti jsou čím dál tím příjemnější, protože mám rád sám sebe i ostatní a jsem se sebou i s nimi spokojený.

ROZEDMA PLIC

Strach přijímat život. Pocit, že nejsem hoden života.

Mým přirozeným právem je žít spontánně a naplno. Mám se rád. Mám rád život.

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA

Zatvrzelost, nepřístupnost, neoblomnost, nepružnost. Strach.

Vybírám si láskyplné a radostné myšlenky a vytvářím si tak láskyplný a radostný svět. Jsem v bezpečí. Jsem svobodný.

RUCE

Všemožné způsoby, jak nakládat se zkušenostmi. Držení a manipulace. Sevření a povolení. Pohlazení. Štípnutí. Stisk a chňapnutí.

Snadno, radostně a láskyplně využívám všechny své zkušenosti.

RÝMA

Příliš mnoho událostí najednou. Mentální zmatek. Drobné křivdy. Přesvědčení typu „Každý rok chytnu třikrát za zimu rýmu.“

Dovoluji své mysli, aby se uvolnila a usmířila. Všude ve mně i kolem mne panuje čistota a harmonie.

RÝMA, CHRONICKÁ

Vnitřní pláč. „Dětské“ slzy. Oběť.

Uznávám, že ve svém světě jsem jedinou tvůrčí silou. Jsem ochoten radovat se ze života.

RÝMA, SENNÁ

Nahromaděné emoce. Strach z přesného časového harmonogramu. Přesvědčení, že mne někdo nebo něco pronásleduje. Vina.

Jsem zajedno s veškerým životem. Jsem vždy v bezpečí.

ŘÍHÁNÍ

Strach. Příliš rychlé hltání života.

Na všechno, co potřebuji udělat, je čas i prostor. Jsem usmířený.

SANICE

viz ČELIST

 

SENILITA

Návrat do bezpečí dětství. Vyžadování péče a pozornosti. Způsob ovládání bližních. Únik.

Boží ochrana. Bezpečí. Klid. Vesmírná Inteligence působí na každé úrovni života.

SKLERODERMIE

Pocit nejistoty a zranitelnosti. Pocit, že mne ostatní ohrožují a dráždí. Vytváření vlastní ochrany.

Bůh mne vždy ochraňuje. Všechno, co dělám, je v pořádku. Přináší mi to lásku, kterou s radostí a s potěšením přijímám.

SKLERÓZA

viz ARTERIOSKLERÓZA

 

SKLERÓZA MULTIPLEX

viz ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA

 

SKOLIÓZA

Vláčení břemen života. Bezmoc a beznaděj.

Stojím vzpřímeně a svobodně. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Můj život je den ode dne lepší a radostnější.

SLEZINA

Posedlost. Utkvělé představy, nutkavé myšlenky.

Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Věřím, že život je tu pro mne. Jsem v bezpečí. Všechno je v pořádku.

SLINIVKA (viz též ZÁNĚT SLINIVKY)

Představuje sladkost života.

Mám sladký život.

SNĚŤ

Mentální morbidita. Utápění radosti v jedovatých myšlenkách.

Vybírám si jen harmonické myšlenky. Dovoluji, aby mnou volně proudila radost.

SPÁLENINY

Zloba. Vztek. Vznětlivost.

V sobě i kolem sebe vytvářím pouze klid a harmonii. Zasloužím si, aby mi bylo dobře.

SRDCE

Představuje centrum lásky a bezpečí.

Mé srdce bije v rytmu lásky.

SRDEČNÍ POTÍŽE (viz též INFARKT)

Dlouhotrvající citové problémy. Málo radosti. Zatvrzelost v srdci. Přesvědčení, že je nutné žít v napětí a stresu.

Radost. Radost. Radost. S láskou nechávám radost prostoupit celou svou myslí, svým tělem a všemi svými zážitky.

STÁRNUTÍ - POTÍŽE

Společenské předsudky. Staré myšlení. Strach být sám sebou. Zavrhování přítomnosti.

Mám se rád a jsem se sebou spokojený v každém věku. Každý okamžik života je dokonalý.

STRABISMUS

viz OČNÍ POTÍŽE, ŠILHAVOST

 

STRNULOST

Strnulé, rigidní myšlení.

Mohu uvažovat pružně, neboť jsem v naprostém bezpečí.

STRUMA

Nenávist pramenící z pocitu ublížení a porážky. Oběť. Pocit zmařeného života. Nenaplnění.

Svůj život ovládám jen já. Mohu být sám sebou.

STYDKÁ KOST

Představuje ochranu genitálií.

Má sexualita je v bezpečí.

STŘEVA

Místo, kde se tělo zbavuje odpadu.

Snadno se zbavuji všeho, co nepotřebuji.

- POTÍŽE

Strach zbavit se všeho starého a nepotřebného.

Snadno a přirozeně se zbavuji všeho starého a s radostí vítám nové.

SVALOVÁ DYSTROFIE

Obrovský strach. nesmírná touha ovládat všechno a všechny. Naléhavá potřeba bezpečí. Ztráta víry a důvěry.

Je bezpečné být naživu. Je bezpečné být sám sebou. Jsem dost dobrý takový, jaký jsem. Věřím si.

SVĚDĚNÍ

Touhy a přání, která jsou člověku proti mysli. Nespokojenost. Výčitky svědomí. Svrbění odejít nebo utéct.

Je mi dobře tam, kde jsem. Přijímám to, co mi prospívá, neboť vím, že všechny mé touhy a potřeby dojdou naplnění.

SVRAB

Infikované myšlení. Dovolujete ostatním, aby se vám dostali pod kůži.

Jsem živoucím, milujícím a radostným ztělesněním života. Jsem sám sebou.

SYFILIS

viz POHLAVNÍ NEMOCI

 

ŠEDIVĚNÍ VLASŮ

Stres. Přesvědčení, že je nezbytné žít pod neustálým tlakem a v napětí.

Jsem harmonický. Jsem silný a schopný.

ŠEDÝ ZÁKAL

viz OČNÍ POTÍŽE

 

ŠILHAVOST

viz OČNÍ POTÍŽE

 

ŠTÍTNÁ ŽLÁZA - POTÍŽE

Ponížení. Pocit, že se nikdy nedostanu k tomu, co chci dělat.

Přenáším se přes hranice svých omezení. Nyní se mohu vyjadřovat svobodně a tvořivě.

- HYPERFUNKCE

Mimořádné zklamání, že nejsem schopen dělat to, co chci. Uspokojování druhých, ne sebe.

Navracím svou sílu tam, kam patří. Činím svá vlastní rozhodnutí. Uspokojuji své vlastní touhy a potřeby.

TASEMNICE

Silné přesvědčení, že jsem pouhou obětí druhých. Pocit, že jsem nečistý. Bezmoc nad postoji ostatních.

Mé okolí je odrazem dobrých pocitů, které ze sebe mám. Mám se rád a schvaluji všechno, čím jsem.

TEPNY (viz též ARTERIOSKLERÓZA)

Rozvádějí radost ze života.

Překypuji radostí. Proudí mnou každým úderem mého srdce.

TETANUS

Potřeba zbavit se zlostných, hlodavých myšlenek.

Dovoluji lásce ve svém srdci, aby mne celého omyla a očistila a aby zhojila mé celé tělo a všechny mé city.

TONSILITIDA

viz ANGÍNA

 

TOXIKOMANIE

viz NARKOMANIE

 

TRICHOFYCIE

Pocit, že nejsem dost dobrý nebo dost čistý. Podléhání tlaku ze strany druhých.

Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem svobodný. Jsem mimo dosah vlivu kohokoli a čehokoli.

TRISMUS (ZTÍŽENÉ OTEVÍRÁNÍ ÚST)

Zloba. Touha ovládat někoho nebo něco. Odmítání vyjadřovat své pocity.

Věřím v běh života. Snadno si říkám o to, co chci. Život mne podporuje.

TROMBÓZA

Pocit osamělosti a strachu. pocit, že za nic nestojím, že toho nedělám dost, že nikdy nic nezvládnu.

Splývám se životem. Vesmír mne bezvýhradně podporuje. Všechno je v pořádku.

TRUDOVITOST

viz AKNÉ

 

TUBERKULÓZA

Sobectví a panovačnost. Kruté myšlenky. Odplata.

Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Vytvářím si tak klidný svět plný radosti.

TUK

Představuje ochranu. Přecitlivělost.

Ochraňuje mne Boží láska. jsem vždy v bezpečí.

UCPANÉ PÓRY

Pocit, že jsem nečistý a že mě nikdo nemá rád.

Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Mám rád lidi a oni mají rádi mne.

ÚNAVA

Odpor, nuda. Málo lásky k tomu, co dělám.

Jsem plný energie a nadšení ze života.

URETERITIDA a URETRITIDA

Vztek, většinou na opačné pohlaví nebo na partnera. Obviňování ostatních.

Zbavuji se návyku ve svém vědomí, který způsobil tento stav. Jsem ochoten se změnit. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.

ÚSTA

Představují přijímání výživy a nových myšlenek.

Jsem živ z lásky.

- POTÍŽE

Zakořeněné názory. Nepřístupná mysl. Neschopnost přijímat nové myšlenky.

Vítám nové myšlenky a pojmy a připravuji se na proces trávení a asimilace.

UŠI

Představují schopnost slyšet.

Naslouchám s láskou.

UŠNÍ BOLESTI

Zloba. Odmítání slyšet. Přílišný rozruch a zmatek. Hádky rodičů.

Obklopuje mne harmonie. S láskou naslouchám všemu dobrému a příjemnému. Jsem středem lásky.

ÚZKOST

Nedůvěra v přirozený běh života.

Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Věřím v běh života. Jsem v bezpečí.

VAJEČNÍKY

Představují stvoření i tvořivost.

Jsem vyvážená ve své tvořivosti.

VARLATA

Představují mužský princip.

Je bezpečné být mužem.

VITILIGO

Pocit, že jsem zcela mimo hru, outsider, a nezapadám do žádného společenství.

Jsem v samém středu života. jsem spojen s láskou.

VOLE

viz STRUMA

 

VROZENÉ VADY

Karmické. Zvolili jste si takto přijít na svět. Rodiče si vybíráme sami.

Pro můj růst je vhodná každá zkušenost. Jsem usmířený s tím, kde jsem.

VŘEDY (ŽALUDEČNÍ A DVANÁCTNÍKOVÉ)

Strach. Silné přesvědčení, za nic nestojíte. Co vás užírá?

Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem usmířený. Jsem klidný. Všechno je v pořádku.

VULVA

Představuje zranitelnost a citlivost.

Je bezpečné být zranitelný a citlivý.

VYPADÁVÁNÍ VLASŮ

Strach. Napětí. Snaha vše ovládat. Nedůvěra v běh života.

Jsem v bezpečí. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Věřím životu.

VYRÁŽKA (EXANTÉM)

Podrážděnost nad odkládanými záležitostmi. Dětský způsob, jak si vynutit pozornost.

Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem usmířen s během života.

VÝRON

Zloba a odpor. Odmítání postupovat v životě určitým směrem.

Věřím, že život mne dovede k mému nejvyššímu dobru. Jsem usmířený.

VÝTOK, BÍLÝ

Přesvědčení, že ženy jsou ovládány opačným pohlavím. Zlost na partnera.

Všechny své zážitky si vytvářím sama. Jsem jedinou silou ve svém životě. Raduji se z toho, že jsem žena. Jsem svobodná.

VZTEKLINA

Vztek. Přesvědčení, že odpovědí na vše je násilí.

Ve mně i kolem mne panuje klid a mír.

ZÁCPA

Odmítání zbavit se starých myšlenek. Uvíznutí v minulosti. Někdy i lakomost.

Zbavuji se starého a to, co přichází, je nové, svěží a plné života. Nechávám život proudit celou svou bytostí.

ZÁDA

viz PÁTEŘ

 

ZAKŘIVENÍ PÁTEŘE

Strach a snaha lpět na starých myšlenkách. Nedůvěra v život. nedostatek mravní čistoty. Člověk bez nadšení a zapálených přesvědčení.

Zbavuji se veškerého strachu. Věřím v běh života. Vím ,že život je tu pro mne. S láskou stojím rovně a vzpřímeně.

ZÁNĚT (všeobecně)

Strach. Zloba a frustrace z toho, co se děje ve vašem životě.

Jsem ochoten změnit všechny své návyky a kritiky. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Mám mysl je pokojná, klidná a vyvážená.

Z. JATER

Odpor vůči změně. Strach, zloba a nenávist. Játra jsou sídlem zloby a vzteku.

Mám mysl je čistá a svobodná. Zbavuji se minulosti a vítám vše nové. Všechno je v pořádku.

Z. KLOUBŮ

Pocit, že mne nikdo nemá rád. Kritika, zášť.

Jsem láska. Jsem ochoten mít se rád a být se sebou spokojený. S láskou se dívám na své okolí.

Z. KOSTNÍ DŘENĚ

Frustrace a zloba na samu podstatu života. Pocit, že mne nikdo nepodporuje.

Věřím v běh života a jsem s ním usmířený. Jsem v bezpečí.

Z. KYČELNÍKU

Strach. Obavy. Přesvědčení, že za nic nestojím.

Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Snažím se ze všech sil. Jsem dokonalý. Jsem usmířený.

Z. LEDVIN

Přecitlivělá reakce na zklamání a neúspěch.

V mém životě se dějí jen správné věci. Zbavuji se starého a vítám nové. Všechno je v pořádku.

Z. MANDLÍ

viz ANGÍNA

 

Z. OČNÍ ROHOVKY

Nesmírná zloba. Touha udeřit osobu či věci, které vidíte.

Dovoluji, aby láska plynoucí z mého srdce zhojila vše, co vidím. V mém světě je všechno v pořádku.

Z. POCHVY

Zloba na partnera. Sexuální vina. Trestání sama sebe.

Mám se ráda a jsem se sebou spokojená. Druzí zrcadlí mé kladné pocity. Raduji se ze své sexuality.

Z. SEDACÍHO NERVU

viz ISCHIAS

 

Z. SLEPÉHO STŘEVA

Strach. Strach ze života. Zablokování proudu dobra.

Jsem v bezpečí. Uvolňuji se a nechávám život radostně plynout.

Z. SLINIVKY

Odmítání. Zloba a frustrace z pocitu, že život pozbyl veškeré sladkosti.

Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jen já sám si mohu osladit život a naplnit jej radostí.

Z. SPOJIVEK

Zloba a frustrace z toho, na co se v životě dívám.

Hledím očima lásky. Existuje harmonické řešení, které přijímám.

Z. SPOJIVEK, INFEKČNÍ

Zloba a frustrace. Odmítání vidět.

Zbavuji se potřeby mít za každých okolností pravdu. Jsem usmířený. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.

Z. TLUSTÉHO STŘEVA

Přehnané nároky ze strany rodičů. Pocit útlaku a porážky. Silná potřeba lásky a náklonnosti.

Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Vytvářím si svou vlastní radost. Jsem rozhodnut být úspěšný.

Z. ŽIL

Zloba a frustrace. Málo radosti v životě. Obviňování ostatních za svá vlastní omezení.

Dovoluji, aby mnou volně proudila radost. Jsem usmířený se životem.

ZÁPAL PLIC

Zoufalství. Únava ze života. Citové rány, kterým není dovoleno, aby se zhojily.

Spontánně přijímám myšlenky, které jsou prodchnuty dechem a Inteligencí života. Tento okamžik je nový.

ZÁPĚSTÍ

Představuje pohyb a uvolněnost.

Všechny své životní zkušenosti zvládám snadno, s láskou a moudrostí.

ZÁVRAŤ

Přelétavé, roztěkané myšlení. Odmítání podívat se na něco nebo na někoho.

Jsem hluboce soustředěný. Jsem vyvážený a usmířený. Je bezpečné žít a radovat se.

ZBYTNĚNÍ KOŽNÍHO VAZIVA

viz SKLERODERMIE

 

ZDUŘENÍ

Slepá ulička, bezradnost v myšlení. Omezující, bolestné myšlenky.

Mé myšlenky plynou lehce a spontánně.

ZIMNICE

Mentální třes. Touha stáhnout se do sebe. Tvrzení typu „Nechte mě na pokoji“.

Jsem vždy v bezpečí. Jsem obklopen láskou. Chrání mne. Všechno je v pořádku.

ZLOMENINY

viz KOSTI

 

ZTRÁTA PAMĚTI

Strach. Útěk před životem. Neschopnost brát se za svá práva.

Inteligence, odvaha a sebeúcta jsou všudypřítomné. Je bezpečné být naživu.

ZTRÁTA ROVNOVÁHY

Roztříštěné myšlení. Nevyrovnanost.

Bezpečně nacházím svůj střed. Přijímám dokonalost svého života. Všechno je v pořádku.

ZTVRDLÁ KŮŽE NA NOHOU

viz OTLAKY

 

ZTUHNUTÍ ŠÍJE

Neústupná paličatost.

Je bezpečné znát názory ostatních.

ZUBY

Představují rozhodnutí.

 

ZUBNÍ POTÍŽE

Dlouhotrvající nerozhodnost. Neschopnost analyzovat myšlenky a činit příslušná rozhodnutí.

Rozhoduji se na základě principů pravdy. Cítím se bezpečně, neboť vím, že v mém životě se dějí jen správné věci.

ZUBY MOUDROSTI, TĚŽKÉ PROŘEZÁVÁNÍ

Nedostatečný mentální prostor pro vytvoření pevného základu.

Otevírám své vědomí rozmachu života. Mám dost prostoru na to, abych mohl růst a měnit se.

ŽALUDEK

Obsahuje výživu. Zažívá myšlenky.

Snadno a přirozeně zažívám život.

ŽALUDEČNÍ POTÍŽE

Hrůza. Strach z nového. Neschopnost asimilovat nové.

Život mi dělá dobře. Každým okamžikem asimiluji všechno, co je nové. Všechno je v pořádku.

ŽENSKÉ NEMOCI

Popírání sebe sama. Zavrhování ženství a ženského principu.

Raduji se ze svého ženství. jsem ráda, že jsem žena. Mám ráda své tělo.

ŽÍLY

Rozvádějí radost ze života.

Naplňuje mě radost. Proudí mnou s každým úderem srdce.

ŽLÁZY (viz též ENDOKRINNÍ POTÍŽE)

Představují iniciativu a aktivitu.

Jsem tvůrčí silou ve svém světě.

ŽLOUTENKA

Předsudky vůči sobě i druhým. Nevyrovnanost.

Jsem tolerantní, soucítící a láskyplný vůči všem lidem i k sobě samému.

ŽLUČOVÉ KAMENY

Zahořklost. Zatvrzelé myšlenky. Odsuzování druhých. Pýcha.

S radostí se zbavuji minulosti. Život je příjemný. Je mi sladce.

ŽRAVOST

viz NECHUTENSTVÍ