Učme se uvolňovat a propouštět prožitá traumata, abychom je nepředávali svým dětem

26.04.2016 16:05